Arxius de desembre 2011 per assumpte

Inici: div des 2 08:52:21 CET 2011
Final: dis des 31 20:42:27 CET 2011
Missatges: 36

Data de l'últim missatge: dis des 31 20:42:27 CET 2011
Data d'arxivament: dis des 5 16:01:44 CET 2015


Aquest arxiu l'ha generat el Pipermail 0.09 (Mailman edition).