[OpenOffice] Traducció de les extensions de diccionaris

Jesús Corrius jesus a softcatala.org
dic feb 22 16:02:35 CET 2012


Hola Jordi,

Bé, però ho hauríem de fer d'una altra manera. S'hauria de buscar una
solució per posar el nom de l'idioma el més a l'esquerra possible encara
que fos així:

Lituà: Diccionari ortogràfic i de partició de mots.

(ep, exemple extrem!)

Les cadenes tan grans queden tallades en alguns casos.

Salut,

2012/2/22 Jordi Serratosa <jordis.lists a gmail.com>

> Ep Joan
> No és una ximpleria. Per a l'OpenOffice, això ho vaig unificar.
> Per si t'ajuda, he extret una taula amb les cadenes que contenen
> "spelling" (que segurament inclou els casos que comentes), perquè vegis com
> es van resoldre:
>
>  Source Target Field 1 Field 4 Spelling Ortografia #:
> optlingu.src#RID_SVXDLG_EDIT_MODULES.ST_SPELL.string.text
> cui\source\options.po Spelling... Ortografia... #:
> GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_SpellingDialog.Label.value.text
>  officecfg\registry\data\org\openoffice\Office\UI.po Spelling Options Opcions
> de la verificació ortogràfica #:
> scstring.src#SCSTR_CFG_SPELLCHECK.string.text sc\source\ui\src.po Spelling
> and Grammar... Ortografia i gramàtica... #:
> GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_SpellingAndGrammarDialog.Label.value.text
>  officecfg\registry\data\org\openoffice\Office\UI.po Thai spelling
> dictionary Diccionari ortogràfic per al tai #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_TH.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Check spelling as you type Revisa l'ortografia a
> mesura que es teclegi #:
> optlingu.src#RID_SFXPAGE_LINGU.STR_SPELL_AUTO.string.text
> cui\source\options.po Spanish spelling dictionary Diccionari ortogràfic
> per a l'espanyol #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_ES.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Swahili spelling dictionary Diccionari ortogràfic per
> al suahili #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_SW.LngText.text
> scp2\source\ooo.po None (Do not check spelling) Cap (no verifiquis
> l'ortografia) #: olmenu.src#STR_LANGSTATUS_NONE.string.text
> sw\source\ui\lingu.po Spelling: $LANGUAGE ($LOCATION) Ortografia:
> $LANGUAGE ($LOCATION) #:
> SpellDialog.src#RID_SVXDLG_SPELLCHECK.ST_SPELLING.string.text
> cui\source\dialogs.po Nepali spelling dictionary and thesaurus Diccionari
> ortogràfic i tesaurus per al nepalès #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_NE.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Dutch spelling and hyphenation dictionaries Diccionari
> ortogràfic i de partició de mots per a l'holandès #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_NL.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Spelling and Grammar: $LANGUAGE ($LOCATION) Ortografia
> i gramàtica: $LANGUAGE ($LOCATION) #:
> SpellDialog.src#RID_SVXDLG_SPELLCHECK.ST_SPELLING_AND_GRAMMAR.string.text
> cui\source\dialogs.po Serbian spelling and hyphenation dictionaries Diccionari
> ortogràfic i de partició de mots per al serbi #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_SR.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Estonian spelling and hyphenation dictionaries Diccionari
> ortogràfic i de partició de mots per a l'estonià #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_ET.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Spelling and hyphenation dictionary for Danish Diccionari
> ortogràfic i de partició de mots per al danès #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_DA.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Lithuanian spelling and hyphenation dictionaries Diccionari
> ortogràfic i de partició de mots per al lituà #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_LT.LngText.text
> scp2\source\ooo.po German (AT-frami) spelling, hyphenation, thesaurus Diccionari
> ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a l'alemany (AT-frami) #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_DE_AT.LngText.text
> scp2\source\ooo.po German (CH-frami) spelling, hyphenation, thesaurus Diccionari
> ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a l'alemany (CH-frami) #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_DE_CH.LngText.text
> scp2\source\ooo.po German (DE-frami) spelling, hyphenation, thesaurus Diccionari
> ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a l'alemany (DE-frami) #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_DE_DE.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Spelling and hyphenation dictionaries and thesauri. Diccionaris
> ortogràfics, de partició de mots i tesaurus. #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_DICTIONARIES.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Spelling and Grammar: $LANGUAGE ($LOCATION)
> [$VendorName] Ortografia i gramàtica: $LANGUAGE ($LOCATION) [$VendorName] #:
> SpellDialog.src#RID_SVXDLG_SPELLCHECK.ST_SPELLING_AND_GRAMMAR_VENDORNAME.string.text
>  cui\source\dialogs.po English spelling and hyphenation dictionaries
> and thesaurus Diccionari ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a
> l'anglès #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_EN.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Italian spelling and hyphenation dictionaries and
> thesaurus Diccionari ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a
> l'italià #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_IT.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Brazilian Portuguese Spelling Dictionary - 1990
> Spelling Agreement Diccionari ortogràfic per al portuguès (Brasil) -
> Acord ortogràfic del 1990 #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_PT.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Hungarian spelling dictionary, hyphenation patterns,
> and thesaurus Diccionari ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a
> l'hongarès #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_HU.LngText.text
> scp2\source\ooo.po French 'Classic and Reform 1990' spelling, thesaurus
> and hyphenation Diccionari ortogràfic (clàssic i reforma del 1990), de
> partició de mots i tesaurus per al francès #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_FR.LngText.text
> scp2\source\ooo.po Spelling and hyphenation dictionaries and thesaurus
> for Catalan language (general) Diccionari ortogràfic, de partició de mots
> i tesaurus per a la llengua catalana (general) #:
> module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_CA.LngText.text
> scp2\source\ooo.po
> Vaig unificar:
> hyphenation = partició de mots [ref. Termcat, recull de Softcatalà, MS
> Office català]
> thesaurus = tesaurus [millor que "sinònims", ja que un tesaurus és una
> llista de mots, que pot incloure sinònims i altres.
> <http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161834><http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161834>
> ]
>
> Veig que als exemples que poses ara hi ha la novetat del "grammar checker"
> i potser quedaria massa llarg amb tot plegat.
> Si ha de quedar curt, jo faria aquest estil (prenent el cas més llarg):
> Corrector ortogràfic i gramatical, partició de mots i tesaurus per al XXXX
> (o per a l'YYYY)
>
> salut
> jordi s
>
> Al 22/02/2012 15:19, En/na Joan Montané ha escrit:
>
>
> Bon dia,
>
> en mirar les extensions que porta el Libreoffice 3.5, m'he adonat que hem
> traduït amb diferents estils les extensions de llengua. És una petita
> ximpleria, que porta més feina que altra cosa, però és una qüestió d'estil.
> Aleshores, m'agradaria decidir quin hem d'emprar, i unificar les
> traduccions (sí, en les cadenes originals segueixen un mateix estil). Teniu
> un resum dels casos i estil que he trobat més avall.
>
> Personalment, prefereixo l'estil:
> Diccionari ortogràfic per al XXXX (o per a l'YYYY)
> Diccionari ortogràfic i regles de separació sil·làbica per al XXXX (o per
> a l'YYYY)
> Diccionari ortogràfic i sinònims per al XXXX (o per a l'YYYY)
> Diccionari ortogràfic, regles de separació sil·làbica, sinònims i
> comprovador gramatical per al XXXX (o per a l'YYYY)
>
> Però hi veig un "petit" problema. La llengua apareix al final de la frase,
> i en la llista d'extensions disponibles queda tallat. Per altra banda,
> dubto en les traduccions que fem servir. Traduir "thesaurus" per "sinònims"
> i "hyphenation" per "separació sil·làbica" no si és el millor, atès que
> també hi poden haver-hi antònims, i les regles són, estrictament, de
> "separació de mot a final de línia", que no és ben bé el mateix que
> separació sil·làbica.
>
> Cap comentari?
>
> Joan Montané
>
>
> Cas 1 (corrector ortogràfic)
> Exemple en anglès: Aragonese spelling dictionary
> Estil1: Diccionari ortogràfic per a l'aragonès
> Estil2: Diccionari ortogràfic del gaèlic escocès
> Estil3: Corrector ortogràfic Gujarati
> Estil4: Corrector ortogràfic Kurd (Turquia)
> Estil5: Diccionari ortogràfic pel bretó
>
> Cas 2a (corrector ortogràfic i separador sil·làbic)
> Exemple en anglès: Afrikaans spelling dictionary, and hyphenation rules
> Estil 1: Diccionari ortogràfic i regles de separació sil·làbica per a
> l'afrikaans
> Estil 2: Diccionari ortogràfic grec, amb regles de separació de síl·labes
> Estil 3: Corrector ortogràfic croat, amb separador de síl·labes
> Estil 4: Corrector ortogràfic lituà i regles de separació de síl·labes
>
> Cas 2b (corrector ortogràfic i sinònims)
> Exemple en anglès: Arabic spelling dictionary, and thesaurus
> Estil 1: Diccionari ortogràfic i sinònims per a l'àrab
> Estil 2: Corrector ortogràfic suec, i sinònims
>
> Cas 3 (corrector ortogràfic, separador sil·làbic i sinònims)
> Exemple en anglès: Bulgarian spelling dictionary, hyphenation rules, and
> thesaurus
> Estil 1: Diccionari ortogràfic, regles de separació sil·làbica i sinònims
> per al búlgar
> Estil 2: Corrector ortogràfic noruec (Nynorsk i Bokmål), regles de
> separació de síl·labes i sinònims
> Estil 3: Diccionari ortogràfic, de partició de mots i tesaurus pel búlgar
>
> Cas 4 (ortogràfic, sinònims, síl·labes i gramatical)
> Exemple en anglès: Hungarian spelling dictionary, hyphenation rules,
> thesaurus, and grammar checker
> Estil 1: Diccionari ortogràfic, regles de separació sil·làbica, sinònims i
> comprovador gramatical per a l'hongarès
>
> Nota: no estic segur que hagi trobat tots els casos, només és per
> il·lustrar que hi ha diferents estils.
>
>
>
> _______________________________________________
> OpenOffice mailing listOpenOffice a llistes.softcatala.orghttp://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice
>
>
> _______________________________________________
> OpenOffice mailing list
> OpenOffice a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice
>
>


-- 
Jesús Corrius <jesus a softcatala.org>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/libreoffice/attachments/20120222/791d9a06/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu OpenOffice