[OpenOffice] Traducció de les extensions de diccionaris

Jordi Serratosa jordis.lists a gmail.com
dic feb 22 16:20:56 CET 2012


Ep
No sé exactament on se suposa que surten aquestes cadenes.
Si apareixen en una llista ordenada per ordre alfabètic, no és 
aconsellable posar el nom de llengua davant, perquè apareixerien 
mesclades amb altres components que potser no hi tenen res a veure.
Alguna captura d'on surten aquestes cadenes?

salut
jordi s


Al 22/02/2012 16:02, En/na Jesús Corrius ha escrit:
> Hola Jordi,
>
> Bé, però ho hauríem de fer d'una altra manera. S'hauria de buscar una 
> solució per posar el nom de l'idioma el més a l'esquerra possible 
> encara que fos així:
>
> Lituà: Diccionari ortogràfic i de partició de mots.
>
> (ep, exemple extrem!)
>
> Les cadenes tan grans queden tallades en alguns casos.
>
> Salut,
>
> 2012/2/22 Jordi Serratosa <jordis.lists a gmail.com 
> <mailto:jordis.lists a gmail.com>>
>
>   Ep Joan
>   No és una ximpleria. Per a l'OpenOffice, això ho vaig unificar.
>   Per si t'ajuda, he extret una taula amb les cadenes que contenen
>   "spelling" (que segurament inclou els casos que comentes), perquè
>   vegis com es van resoldre:
>
>   Source 	Target 	Field 1 	Field 4
>   Spelling 	Ortografia 	#:
>   optlingu.src#RID_SVXDLG_EDIT_MODULES.ST_SPELL.string.text
>   cui\source\options.po
>   Spelling... 	Ortografia... 	#:
>   GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_SpellingDialog.Label.value.text
>   officecfg\registry\data\org\openoffice\Office\UI.po
>   Spelling Options 	Opcions de la verificació ortogràfica 	#:
>   scstring.src#SCSTR_CFG_SPELLCHECK.string.text	sc\source\ui\src.po
>   Spelling and Grammar... 	Ortografia i gramàtica... 	#:
>   GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_SpellingAndGrammarDialog.Label.value.text
>   officecfg\registry\data\org\openoffice\Office\UI.po
>   Thai spelling dictionary 	Diccionari ortogràfic per al tai 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_TH.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Check spelling as you type 	Revisa l'ortografia a mesura que es
>   teclegi 	#:
>   optlingu.src#RID_SFXPAGE_LINGU.STR_SPELL_AUTO.string.text
>   cui\source\options.po
>   Spanish spelling dictionary 	Diccionari ortogràfic per a
>   l'espanyol 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_ES.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Swahili spelling dictionary 	Diccionari ortogràfic per al
>   suahili 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_SW.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   None (Do not check spelling) 	Cap (no verifiquis l'ortografia) 	#:
>   olmenu.src#STR_LANGSTATUS_NONE.string.text	sw\source\ui\lingu.po
>   Spelling: $LANGUAGE ($LOCATION) 	Ortografia: $LANGUAGE
>   ($LOCATION) 	#:
>   SpellDialog.src#RID_SVXDLG_SPELLCHECK.ST_SPELLING.string.text
>   cui\source\dialogs.po
>   Nepali spelling dictionary and thesaurus 	Diccionari ortogràfic i
>   tesaurus per al nepalès 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_NE.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Dutch spelling and hyphenation dictionaries 	Diccionari ortogràfic
>   i de partició de mots per a l'holandès 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_NL.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Spelling and Grammar: $LANGUAGE ($LOCATION) 	Ortografia i
>   gramàtica: $LANGUAGE ($LOCATION) 	#:
>   SpellDialog.src#RID_SVXDLG_SPELLCHECK.ST_SPELLING_AND_GRAMMAR.string.text
>   cui\source\dialogs.po
>   Serbian spelling and hyphenation dictionaries 	Diccionari
>   ortogràfic i de partició de mots per al serbi 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_SR.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Estonian spelling and hyphenation dictionaries 	Diccionari
>   ortogràfic i de partició de mots per a l'estonià 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_ET.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Spelling and hyphenation dictionary for Danish 	Diccionari
>   ortogràfic i de partició de mots per al danès 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_DA.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Lithuanian spelling and hyphenation dictionaries 	Diccionari
>   ortogràfic i de partició de mots per al lituà 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_LT.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   German (AT-frami) spelling, hyphenation, thesaurus 	Diccionari
>   ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a l'alemany
>   (AT-frami) 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_DE_AT.LngText.text
>   scp2\source\ooo.po
>   German (CH-frami) spelling, hyphenation, thesaurus 	Diccionari
>   ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a l'alemany
>   (CH-frami) 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_DE_CH.LngText.text
>   scp2\source\ooo.po
>   German (DE-frami) spelling, hyphenation, thesaurus 	Diccionari
>   ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a l'alemany
>   (DE-frami) 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_DE_DE.LngText.text
>   scp2\source\ooo.po
>   Spelling and hyphenation dictionaries and thesauri. 	Diccionaris
>   ortogràfics, de partició de mots i tesaurus. 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_DICTIONARIES.LngText.text
>   scp2\source\ooo.po
>   Spelling and Grammar: $LANGUAGE ($LOCATION) [$VendorName]
>   Ortografia i gramàtica: $LANGUAGE ($LOCATION) [$VendorName] 	#:
>   SpellDialog.src#RID_SVXDLG_SPELLCHECK.ST_SPELLING_AND_GRAMMAR_VENDORNAME.string.text
>   cui\source\dialogs.po
>   English spelling and hyphenation dictionaries and thesaurus
>   Diccionari ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a
>   l'anglès 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_EN.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Italian spelling and hyphenation dictionaries and thesaurus
>   Diccionari ortogràfic, de partició de mots i tesaurus per a
>   l'italià 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_IT.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Brazilian Portuguese Spelling Dictionary - 1990 Spelling
>   Agreement 	Diccionari ortogràfic per al portuguès (Brasil) - Acord
>   ortogràfic del 1990 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_PT.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Hungarian spelling dictionary, hyphenation patterns, and
>   thesaurus 	Diccionari ortogràfic, de partició de mots i tesaurus
>   per a l'hongarès 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_HU.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   French 'Classic and Reform 1990' spelling, thesaurus and
>   hyphenation 	Diccionari ortogràfic (clàssic i reforma del 1990),
>   de partició de mots i tesaurus per al francès 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_FR.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>   Spelling and hyphenation dictionaries and thesaurus for Catalan
>   language (general) 	Diccionari ortogràfic, de partició de mots i
>   tesaurus per a la llengua catalana (general) 	#:
>   module_ooo.ulf#STR_DESC_MODULE_EXTENSION_DICTIONARY_CA.LngText.text	scp2\source\ooo.po
>
>
>
>   Vaig unificar:
>   hyphenation = partició de mots [ref. Termcat, recull de
>   Softcatalà, MS Office català]
>   thesaurus = tesaurus [millor que "sinònims", ja que un tesaurus és
>   una llista de mots, que pot incloure sinònims i altres.
>   <http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161834>]
>
>   Veig que als exemples que poses ara hi ha la novetat del "grammar
>   checker" i potser quedaria massa llarg amb tot plegat.
>   Si ha de quedar curt, jo faria aquest estil (prenent el cas més
>   llarg):
>   Corrector ortogràfic i gramatical, partició de mots i tesaurus per
>   al XXXX (o per a l'YYYY)
>
>   salut
>   jordi s
>
>   Al 22/02/2012 15:19, En/na Joan Montané ha escrit:
>>
>>   Bon dia,
>>
>>   en mirar les extensions que porta el Libreoffice 3.5, m'he adonat
>>   que hem traduït amb diferents estils les extensions de llengua.
>>   És una petita ximpleria, que porta més feina que altra cosa, però
>>   és una qüestió d'estil. Aleshores, m'agradaria decidir quin hem
>>   d'emprar, i unificar les traduccions (sí, en les cadenes
>>   originals segueixen un mateix estil). Teniu un resum dels casos i
>>   estil que he trobat més avall.
>>
>>   Personalment, prefereixo l'estil:
>>   Diccionari ortogràfic per al XXXX (o per a l'YYYY)
>>   Diccionari ortogràfic i regles de separació sil·làbica per al
>>   XXXX (o per a l'YYYY)
>>   Diccionari ortogràfic i sinònims per al XXXX (o per a l'YYYY)
>>   Diccionari ortogràfic, regles de separació sil·làbica, sinònims i
>>   comprovador gramatical per al XXXX (o per a l'YYYY)
>>
>>   Però hi veig un "petit" problema. La llengua apareix al final de
>>   la frase, i en la llista d'extensions disponibles queda tallat.
>>   Per altra banda, dubto en les traduccions que fem servir. Traduir
>>   "thesaurus" per "sinònims" i "hyphenation" per "separació
>>   sil·làbica" no si és el millor, atès que també hi poden haver-hi
>>   antònims, i les regles són, estrictament, de "separació de mot a
>>   final de línia", que no és ben bé el mateix que separació sil·làbica.
>>
>>   Cap comentari?
>>
>>   Joan Montané
>>
>>
>>   Cas 1 (corrector ortogràfic)
>>   Exemple en anglès: Aragonese spelling dictionary
>>   Estil1: Diccionari ortogràfic per a l'aragonès
>>   Estil2: Diccionari ortogràfic del gaèlic escocès
>>   Estil3: Corrector ortogràfic Gujarati
>>   Estil4: Corrector ortogràfic Kurd (Turquia)
>>   Estil5: Diccionari ortogràfic pel bretó
>>
>>   Cas 2a (corrector ortogràfic i separador sil·làbic)
>>   Exemple en anglès: Afrikaans spelling dictionary, and hyphenation
>>   rules
>>   Estil 1: Diccionari ortogràfic i regles de separació sil·làbica
>>   per a l'afrikaans
>>   Estil 2: Diccionari ortogràfic grec, amb regles de separació de
>>   síl·labes
>>   Estil 3: Corrector ortogràfic croat, amb separador de síl·labes
>>   Estil 4: Corrector ortogràfic lituà i regles de separació de
>>   síl·labes
>>
>>   Cas 2b (corrector ortogràfic i sinònims)
>>   Exemple en anglès: Arabic spelling dictionary, and thesaurus
>>   Estil 1: Diccionari ortogràfic i sinònims per a l'àrab
>>   Estil 2: Corrector ortogràfic suec, i sinònims
>>
>>   Cas 3 (corrector ortogràfic, separador sil·làbic i sinònims)
>>   Exemple en anglès: Bulgarian spelling dictionary, hyphenation
>>   rules, and thesaurus
>>   Estil 1: Diccionari ortogràfic, regles de separació sil·làbica i
>>   sinònims per al búlgar
>>   Estil 2: Corrector ortogràfic noruec (Nynorsk i Bokmål), regles
>>   de separació de síl·labes i sinònims
>>   Estil 3: Diccionari ortogràfic, de partició de mots i tesaurus
>>   pel búlgar
>>
>>   Cas 4 (ortogràfic, sinònims, síl·labes i gramatical)
>>   Exemple en anglès: Hungarian spelling dictionary, hyphenation
>>   rules, thesaurus, and grammar checker
>>   Estil 1: Diccionari ortogràfic, regles de separació sil·làbica,
>>   sinònims i comprovador gramatical per a l'hongarès
>>
>>   Nota: no estic segur que hagi trobat tots els casos, només és per
>>   il·lustrar que hi ha diferents estils.
>>
>>
>>
>>   _______________________________________________
>>   OpenOffice mailing list
>>   OpenOffice a llistes.softcatala.org <mailto:OpenOffice a llistes.softcatala.org>
>>   http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice
>
>   _______________________________________________
>   OpenOffice mailing list
>   OpenOffice a llistes.softcatala.org
>   <mailto:OpenOffice a llistes.softcatala.org>
>   http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice
>
>
>
>
> -- 
> Jesús Corrius <jesus a softcatala.org <mailto:jesus a softcatala.org>>
>
>
>
> _______________________________________________
> OpenOffice mailing list
> OpenOffice a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/libreoffice/attachments/20120222/7a9d9534/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu OpenOffice