Re: [GNOME] Actualització del basero

Joan jodufi a gmail.com
dis set 6 18:56:22 CEST 2008


Hola David,

Gràcies per la revisió completa, sempre he pensat que aquesta traducció
s'hauria de repassar.

Tot aplicat.

Salut,
Joan2008/9/6 David Planella <david.planella a googlemail.com>

> Bones Joan,
>
> el que he vist en el diff:
>
>  #: ../src/brasero-src-info.c:78
>  msgid "no supported medium"
> -msgstr ""
> +msgstr "el suport no és compatible"
>
> -- no hi ha cap suport compatible
>
>  #: ../src/brasero-drive-properties.c:487
>  msgid ""
>  "Brasero will simulate the burning and if it is successful, go on with
> actual "
>  "burning after 10 seconds"
>  msgstr ""
> +"El Brasero simularà l'enregistrament i, si és correcte, continuarà amb "
> +"l'enregistrament després de 10 segons."
>
> -- continuarà amb aquest després...
>
>  #: ../src/brasero-project.c:550
> -#, fuzzy
>  msgid "Please, remove some files from the project."
>  msgstr "Suprimeix alguns fitxers del projecte."
>
> -- Hauríeu de suprimir...
>
> i en el fitxer traduït:
>
> #: ../src/brasero-project-type-chooser.c:358
> msgid ""
> "<span foreground='grey50'><b><i>Choose from the following
> options</i></b></"
> "span>"
> msgstr ""
> "<span foreground='grey50'><b><i>Seleccioneu de les opcions
> següents</i></b></"
> "span>"
>
> -- una de les
>
> #: ../src/plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1214
> msgid "allows to check file integrities on a disc"
> msgstr "permet la comprovació de la integritat dels fitxers del disc"
>
> -- Tot i que l'original està en minúscula, el «permet» s'hauria de
> posar en majúscula, ja que és a l'inici de la frase. D'aquesta manera
> també serà consistent amb l'altra descripció en el diàleg
> -- Comprova el menú Edita -> Connectors i veuràs a què em refereixo
> -- Segurament s'hauria d'enviar un informe d'error
>
> #: ../src/plugins/checksum/burn-checksum-image.c:695
> msgid "allows to check data integrity on disc after it is burnt"
> msgstr ""
> "permet la comprovació de la integritat de les dades del disc un cop "
> "enregistrat"
>
> -- ídem
>
> #: ../src/brasero-blank-dialog.c:399
> msgid "_fast blanking"
> msgstr "esborrat _ràpid"
>
> -- idem (tot i que aquesta apareix en un altre diàleg)
> -- A banda d'això, tots els «esborrat» s'haurien de reemplaçar per
> «esborrament»
>
> #: ../src/brasero-disc.c:680
> msgid "drag and release items out from this area"
> msgstr "Arrosseguar i deixar anar els elements fora d'aquesta àrea"
>
> -- Arrossegar
>
> #: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:749
> msgid "Leave the disc _open to add other files later"
> msgstr "Deixa el disc _obert per a afegir altres fitxers més tard"
>
> #: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:756
> msgid "Allow to add more data to the disc later"
> msgstr "Permet afegir més dades al disc posteriorment"
>
> #. multisession options
> #: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:812
> msgid "Leave the disc _open to add a data session later"
> msgstr "Deixa el disc _obert per a afegir una sessió de dades més tard"
>
> -- S'haurien d'unificar. Suggeriment: «més endavant» («més tard» em
> dóna més la impressió que es refereix al mateix dia)
> -- A la primera i tercera cadena -> «afegir-hi»
>
> #: ../src/brasero-app.c:116
> msgid "_Contents"
> msgstr "_Continguts"
>
> #: ../src/brasero-app.c:116
> msgid "Contents"
> msgstr "Continguts"
>
> -- Suggeriment: Contingut (en singular)
>
> #: ../src/brasero-app.c:109
> msgid "Check data integrity of disc"
> msgstr "Comprova la integritat d'un disc"
>
> -- del disc
>
> #: ../src/brasero-project.c:1250
> msgid "Do you really want to create a new project and discard the current
> one?"
> msgstr "Voleu realment crear un projecte nou i descartar l'actual?"
>
> -- Realment voleu
> -- Tot i que em sonaria millor «Esteu segur...»
>
> #: ../src/brasero-project.c:1256
> msgid ""
> "If you choose to create a new project, all files already added will be "
> "discarded. Note that files will not be deleted from their own location,
> just "
> "no longer listed here."
> msgstr ""
> "Si escolliu crear un projecte nou, es descartaran tots els fitxers que ja
> "
> "estaven afegits. Tingueu en compte que els fitxers no seran suprimits de
> la "
> "seva ubicació, simplement no es llistaran aquí."
>
> -- fitxers que hi hàgiu afegit
>
> #: ../src/brasero-project-manager.c:300
> #, c-format
> msgid "No file is supported (%i selected file)"
> msgid_plural "No file is supported (%i selected files)"
> msgstr[0] "Cap fitxer és compatible (%i fitxer seleccionat)"
> msgstr[1] "Cap fitxer és compatible (%i fitxers seleccionats)"
>
> -- No hi ha cap fitxer compatible
>
> #: ../src/brasero-drive-info.c:301
> msgid ""
> "<b><i>The drive that holds the source media will also be the one used to "
> "record.\n"
> "\n"
> "</i></b><i>A new recordable media will be required once the one currently
> "
> "loaded has been copied.</i>"
> msgstr ""
> "<b><i>La unitat que conté el suport serà la mateixa que s'utilitzarà per a
> "
> "enregistrar.\n"
> "\n"
> "</i></b><i>Es necessitarà un suport gravable nou un cop l'actual s'hagi "
> "copiat.</i>"
>
> -- Caldrà un suport enregistrable...
> -- un cop s'hagi copiat l'actual (canvi d'ordre)
>
> #: ../src/brasero-image-type-chooser.c:95
> msgid "Let brasero choose (safest)"
> msgstr "Deixeu que brasero triï (més segur)"
>
> -- Deixeu que el Brasero el triï (recomanat)
>
> #: ../src/brasero-project-type-chooser.c:352
> msgid "<span size='x-large'><b>Create a new project:</b></span>"
> msgstr "<span size='xx-large'><b>Crea un projecte nou:</b></span>"
>
> -- Jo faria servir «Creeu» per ser consistent amb el títol de sota
> («Seleccioneu»). De fet, és més aviat el programa que s'adreça a
> l'usuari aquí, ja que és un títol més que no pas un botó o entrada de
> menú, el qual simplement li diu a l'usuari una de les opcions que té
> disponibles.
>
> Finalment, queden uns quants «gravar», «gravable» que potser s'haurien
> d'unificar com a «enregistrar», «enregistrable», etc.
>
> Bona feina!
>
> Salut,
> David.
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080906/cf2c6886/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: brasero.HEAD.ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 173821 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080906/cf2c6886/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME