[GNOME] Actualització del basero

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dic set 10 13:13:12 CEST 2008


Bones,

Pujat.

Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

Salut!

El ds 06 de 09 de 2008 a les 18:56 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola David,
> 
> Gràcies per la revisió completa, sempre he pensat que aquesta
> traducció s'hauria de repassar.
> 
> Tot aplicat.
> 
> Salut,
> Joan
> 
> 
> 
> 2008/9/6 David Planella <david.planella a googlemail.com>
>     Bones Joan,
>     
>     el que he vist en el diff:
>     
>     #: ../src/brasero-src-info.c:78
>     msgid "no supported medium"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "el suport no és compatible"
>     
>     -- no hi ha cap suport compatible
>     
>     #: ../src/brasero-drive-properties.c:487
>     msgid ""
>     "Brasero will simulate the burning and if it is successful,
>     go on with actual "
>     "burning after 10 seconds"
>     msgstr ""
>     +"El Brasero simularà l'enregistrament i, si és correcte,
>     continuarà amb "
>     +"l'enregistrament després de 10 segons."
>     
>     -- continuarà amb aquest després...
>     
>     #: ../src/brasero-project.c:550
>     -#, fuzzy
>     msgid "Please, remove some files from the project."
>     msgstr "Suprimeix alguns fitxers del projecte."
>     
>     -- Hauríeu de suprimir...
>     
>     i en el fitxer traduït:
>     
>     #: ../src/brasero-project-type-chooser.c:358
>     msgid ""
>     "<span foreground='grey50'><b><i>Choose from the following
>     options</i></b></"
>     "span>"
>     msgstr ""
>     "<span foreground='grey50'><b><i>Seleccioneu de les opcions
>     següents</i></b></"
>     "span>"
>     
>     -- una de les
>     
>     #: ../src/plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1214
>     msgid "allows to check file integrities on a disc"
>     msgstr "permet la comprovació de la integritat dels fitxers
>     del disc"
>     
>     -- Tot i que l'original està en minúscula, el «permet»
>     s'hauria de
>     posar en majúscula, ja que és a l'inici de la frase. D'aquesta
>     manera
>     també serà consistent amb l'altra descripció en el diàleg
>     -- Comprova el menú Edita -> Connectors i veuràs a què em
>     refereixo
>     -- Segurament s'hauria d'enviar un informe d'error
>     
>     #: ../src/plugins/checksum/burn-checksum-image.c:695
>     msgid "allows to check data integrity on disc after it is
>     burnt"
>     msgstr ""
>     "permet la comprovació de la integritat de les dades del disc
>     un cop "
>     "enregistrat"
>     
>     -- ídem
>     
>     #: ../src/brasero-blank-dialog.c:399
>     msgid "_fast blanking"
>     msgstr "esborrat _ràpid"
>     
>     -- idem (tot i que aquesta apareix en un altre diàleg)
>     -- A banda d'això, tots els «esborrat» s'haurien de reemplaçar
>     per «esborrament»
>     
>     #: ../src/brasero-disc.c:680
>     msgid "drag and release items out from this area"
>     msgstr "Arrosseguar i deixar anar els elements fora d'aquesta
>     àrea"
>     
>     -- Arrossegar
>     
>     #: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:749
>     msgid "Leave the disc _open to add other files later"
>     msgstr "Deixa el disc _obert per a afegir altres fitxers més
>     tard"
>     
>     #: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:756
>     msgid "Allow to add more data to the disc later"
>     msgstr "Permet afegir més dades al disc posteriorment"
>     
>     #. multisession options
>     #: ../src/brasero-disc-option-dialog.c:812
>     msgid "Leave the disc _open to add a data session later"
>     msgstr "Deixa el disc _obert per a afegir una sessió de dades
>     més tard"
>     
>     -- S'haurien d'unificar. Suggeriment: «més endavant» («més
>     tard» em
>     dóna més la impressió que es refereix al mateix dia)
>     -- A la primera i tercera cadena -> «afegir-hi»
>     
>     #: ../src/brasero-app.c:116
>     msgid "_Contents"
>     msgstr "_Continguts"
>     
>     #: ../src/brasero-app.c:116
>     msgid "Contents"
>     msgstr "Continguts"
>     
>     -- Suggeriment: Contingut (en singular)
>     
>     #: ../src/brasero-app.c:109
>     msgid "Check data integrity of disc"
>     msgstr "Comprova la integritat d'un disc"
>     
>     -- del disc
>     
>     #: ../src/brasero-project.c:1250
>     msgid "Do you really want to create a new project and discard
>     the current one?"
>     msgstr "Voleu realment crear un projecte nou i descartar
>     l'actual?"
>     
>     -- Realment voleu
>     -- Tot i que em sonaria millor «Esteu segur...»
>     
>     #: ../src/brasero-project.c:1256
>     msgid ""
>     "If you choose to create a new project, all files already
>     added will be "
>     "discarded. Note that files will not be deleted from their own
>     location, just "
>     "no longer listed here."
>     msgstr ""
>     "Si escolliu crear un projecte nou, es descartaran tots els
>     fitxers que ja "
>     "estaven afegits. Tingueu en compte que els fitxers no seran
>     suprimits de la "
>     "seva ubicació, simplement no es llistaran aquí."
>     
>     -- fitxers que hi hàgiu afegit
>     
>     #: ../src/brasero-project-manager.c:300
>     #, c-format
>     msgid "No file is supported (%i selected file)"
>     msgid_plural "No file is supported (%i selected files)"
>     msgstr[0] "Cap fitxer és compatible (%i fitxer seleccionat)"
>     msgstr[1] "Cap fitxer és compatible (%i fitxers seleccionats)"
>     
>     -- No hi ha cap fitxer compatible
>     
>     #: ../src/brasero-drive-info.c:301
>     msgid ""
>     "<b><i>The drive that holds the source media will also be the
>     one used to "
>     "record.\n"
>     "\n"
>     "</i></b><i>A new recordable media will be required once the
>     one currently "
>     "loaded has been copied.</i>"
>     msgstr ""
>     "<b><i>La unitat que conté el suport serà la mateixa que
>     s'utilitzarà per a "
>     "enregistrar.\n"
>     "\n"
>     "</i></b><i>Es necessitarà un suport gravable nou un cop
>     l'actual s'hagi "
>     "copiat.</i>"
>     
>     -- Caldrà un suport enregistrable...
>     -- un cop s'hagi copiat l'actual (canvi d'ordre)
>     
>     #: ../src/brasero-image-type-chooser.c:95
>     msgid "Let brasero choose (safest)"
>     msgstr "Deixeu que brasero triï (més segur)"
>     
>     -- Deixeu que el Brasero el triï (recomanat)
>     
>     #: ../src/brasero-project-type-chooser.c:352
>     msgid "<span size='x-large'><b>Create a new
>     project:</b></span>"
>     msgstr "<span size='xx-large'><b>Crea un projecte
>     nou:</b></span>"
>     
>     -- Jo faria servir «Creeu» per ser consistent amb el títol de
>     sota
>     («Seleccioneu»). De fet, és més aviat el programa que s'adreça
>     a
>     l'usuari aquí, ja que és un títol més que no pas un botó o
>     entrada de
>     menú, el qual simplement li diu a l'usuari una de les opcions
>     que té
>     disponibles.
>     
>     Finalment, queden uns quants «gravar», «gravable» que potser
>     s'haurien
>     d'unificar com a «enregistrar», «enregistrable», etc.
>     
>     Bona feina!
>     
>     Salut,
>     David.
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME