Re: [GNOME] Actualització i ajuda amb l'anjuta

Joan jodufi a gmail.com
dij set 4 23:59:22 CEST 2008


Hola,

Tot aplicat, encara falten les 15 cadenes.

També haig de comentar que he canviat el «capçalera» per «cap», ho trobo més
correcte però no m'acaba de convèncer, a veure si algú se li acut una
proposta millor.

Salut i gràcies,
Joan2008/9/4 David Planella <david.planella a googlemail.com>

> Bones Joan,
>
> primer el que hi he vist:
>
> #: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:296
> -#, fuzzy
> msgid "Added"
> -msgstr "Afegeix"
> +msgstr "S'ha afegit"
>
> -- Afegit
> -- (és un estat)
>
> #: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:300
> -#, fuzzy
> msgid "Deleted"
> -msgstr "Suprimeix"
> +msgstr "S'ha suprimit"
>
> -- Suprimit
> -- (és un estat)
>
> #:
> ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:7
> -#, fuzzy
> msgid "Build Directory:"
> -msgstr "Afegeix directori"
> +msgstr "Directori de muntat:"
>
> -- muntatge
>
> #:
> ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:10
> -#, fuzzy
> msgid "Continue on errors"
> -msgstr "Continuació"
> +msgstr "Continua amb errors"
>
> -- «Continua encara que hi hagi errors»?
>
> #:
> ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:11
> -#, fuzzy
> msgid "Highlight message locations in editor"
> -msgstr "Ressalta les ubicacions dels missatges de muntatge en l'editor"
> +msgstr "Ressalta les ubicacions dels missatges en l'editor"
>
> -- a l'editor
>
> #:
> ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:14
> msgid "Run several commands at a time:"
> -msgstr ""
> +msgstr "Executa vàries ordres a la vegada:"
>
> -- «diverses»; «vàries» és incorrecte
>
> #:
> ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:16
> -#, fuzzy
> msgid "Select a build directory"
> -msgstr "Seleccioneu el directori"
> +msgstr "Selecciona un directori de muntat"
>
> -- muntatge
>
> #. Action name
> #. Stock icon, if any
> #: ../plugins/build-basic-autotools/configuration-list.c:62
> #: ../plugins/gdb/utilities.c:295 ../plugins/profiler/plugin.c:727
> msgid "Debug"
> msgstr "Depura"
>
> -- «Depuració»
> -- es refereix al nom de l'acció, no pas a l'acció o ordre en sí
>
> @@ -810,7 +788,7 @@
> #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1636
> #, c-format
> msgid "Can not configure project: Missing configure script in %s."
> -msgstr ""
> +msgstr "No es pot configurar el projecte: Falta l'script de configuració a
> %s."
>
> -- «manca» en lloc de «Falta»
> -- minúscules després dels dos punts
>
> #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2077
> -#, fuzzy
> msgid "Select Configuration"
> -msgstr "Seleccioneu un directori"
> +msgstr "Selecciona la configuració"
>
> -- Seleccioneu?
>
> #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2150
> -#, fuzzy
> msgid "Cancel build command"
> -msgstr "Ordres per a muntar"
> +msgstr "Cancel·la l'ordre de muntar"
>
> -- de muntatge
>
> msgid "Command Line Parameters:"
> @@ -1661,7 +1632,7 @@
> #: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.glade.h:17
> #: ../plugins/run-program/anjuta-run-program.glade.h:3
> msgid "Environment Variables:"
> -msgstr ""
> +msgstr "Variables de l'entorn:"
>
> -- Variables d'entorn
>
> #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:845
> -#, fuzzy
> msgid "_Debug Process..."
> -msgstr "_Adjunta a un procés..."
> +msgstr "Procés de _depuració..."
>
> -- _Depura un procés...
>
> #: ../plugins/document-manager/plugin.c:395
> -#, fuzzy
> msgid "Next Document"
> -msgstr "Documents"
> +msgstr "Document posterior"
>
> #: ../plugins/document-manager/plugin.c:396
> -#, fuzzy
> msgid "Switch to next document"
> -msgstr "Commuta a la branca/etiqueta"
> +msgstr "Commuta al document posterior"
>
> -- «següent», en ambdós casos
>
> #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:522
> msgid "No items found"
> -msgstr ""
> +msgstr "No s'han trobat elements"
>
> -- No s'ha trobat cap element
>
> #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:670
> #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:726
> #, c-format
> msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
> -msgstr ""
> +msgstr "No s'ha trobat cap recurs utilitzat recentment amb URI «%s»"
>
> -- l'URI
>
> #: ../plugins/file-loader/plugin.c:1106
> -#, fuzzy
> msgid "Loaded:"
> -msgstr "Carregat: "
> +msgstr "Carregat:"
>
> -- Crec que si es refereix a la llista de connectors carregats
> actualment, hauria de ser en plural: «Carregats:»
>
> #: ../plugins/file-manager/plugin.c:73
> -#, fuzzy
> msgid "Rename file or directory"
> -msgstr "Suprimeix el fitxer/directori"
> +msgstr "Canvia el nom del fitxer o director"
>
> -- directori
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:4
> -#, fuzzy
> msgid "<b>Branch to switch to:</b>"
> -msgstr "<b>Programa a provar:</b>"
> +msgstr "<b>Branca a on commutar:</b>"
>
> -- crec que l'«a» sobra
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:9
> -#, fuzzy
> msgid "<b>Folder to create patches in:</b>"
> -msgstr "<b>Fitxer o directori d'on obtenir les diferències:</b>"
> +msgstr "<b>Carpeta a on crear els pedaços:</b>"
>
> -- ídem
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:10
> -#, fuzzy
> msgid "<b>Generate patches relative to:</b>"
> -msgstr "<b>Propietats generals de classe</b>"
> +msgstr "<b>Genera pedaços relacionats a:</b>"
>
> -- «relatius» en lloc de «relacionats»
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:17
> -#, fuzzy
> msgid "<b>Remote to delete:</b>"
> -msgstr "<b>Seleccioneu els canvis a desfer:</b>"
> +msgstr "<b>Remota a suprimir:</b>"
>
> -- Ubicació remota a suprimir
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:35
> msgid "Append fetch data"
> -msgstr ""
> +msgstr "Afegeix la data de recollida"
>
> -- les dades
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:45
> -#, fuzzy
> msgid "Create patch series"
> -msgstr "Crea una llista de tasques"
> +msgstr "Crea una serie de pedaços"
>
> -- Sèrie
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:47
> -#, fuzzy
> msgid "Delete Branch"
> -msgstr "Suprimeix les dades"
> +msgstr "Suprimeix una branca"
>
> -- la branca
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:48
> -#, fuzzy
> msgid "Delete Remote Branch"
> -msgstr "Selecciona fins la _clau"
> +msgstr "Suprimeix una branca remota"
>
> -- la branca remota
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:57
> -#, fuzzy
> msgid "Head"
> -msgstr "Capçalera_c"
> +msgstr "Capçalera"
>
> -- «Cap»? (es refereix a la revisió HEAD)
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:58
> -#, fuzzy
> msgid "Ignore Files"
> -msgstr "Ignora els fitxers:"
> +msgstr "Ignora els fitxers"
>
> -- Fitxers ignorats
> -- es refereix a la llista dels fitxers ignorats, no és cap ordre
>
> #: ../plugins/git/git-add-remote-dialog.c:91
> -#, fuzzy
> msgid "Please enter a URL."
> -msgstr "Introduïu un camí."
> +msgstr "Introduïu una URL."
>
> -- un URL (masculí)
>
> #: ../plugins/git/git-checkout-files-dialog.c:36
> msgid "Git: Files checked out."
> -msgstr ""
> +msgstr "Git: s'han obtingut els fitxers."
>
> #: ../plugins/git/git-log-dialog.c:443
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid "<b>Remote:</b> %s"
> -msgstr ""
> -"\n"
> -"<b>Data de venciment:</b>\t%s"
> +msgstr "<b>Remota:</b> %s"
>
> -- Ubicació remota
>
> #. Action name
> #. Stock icon, if any
> #: ../plugins/git/plugin.c:313
> -#, fuzzy
> msgid "_Diff uncommitted changes"
> -msgstr "_Descarta els canvis"
> +msgstr "_Diferencia els canvis no publicats"
>
> -- Mostra la diferència dels...
>
> #: ../plugins/git/plugin.c:501
> -#, fuzzy
> msgid "Git log operations"
> -msgstr "Operacions de fitxer de l'editor"
> +msgstr "Operacions de registre del Git"
>
> -- del registre
>
> #: ../plugins/patch/patch-plugin.glade.h:4
> -#, fuzzy
> msgid "Patch file:"
> -msgstr "Fitxer amb el pedaç"
> +msgstr "Fitxer amb el pedaç:"
>
> -- «del pedaç», o bé «de pedaç», o bé «Fitxer pedaç»
>
> @@ -6051,7 +5901,7 @@
> #.
> #: ../plugins/project-import/project-import.c:123
> msgid "Please, fix the configuration"
> -msgstr ""
> +msgstr "Arregleu la configuració"
>
> -- Hauríeu d'arreglar...
>
> #: ../plugins/project-wizard/druid.c:740
> -#, fuzzy
> msgid "Missing components"
> -msgstr "Manca el nom d'eina"
> +msgstr "Falten components"
>
> -- Components que manquen
>
> #: ../plugins/project-wizard/plugin.c:157
> -#, fuzzy
> msgid "New Project Assistant"
> msgstr "Auxiliar pel projecte nou"
>
> -- de projecte nou
>
> #: ../plugins/run-program/plugin.c:240
> msgid "Set current program, arguments and so on"
> -msgstr ""
> +msgstr "Estableix el programa actual, arguments i altres coses"
>
> -- «paràmetres» en lloc de «coses»
>
> +#, c-format
> msgid ""
> "The file '%s' on the disk is more recent than the current buffer.\n"
> "Do you want to reload it?"
> msgstr ""
> -"És més nova la còpia del fitxer «%s» al disc que\n"
> -"no pas la carregada a la memòria intermèdia.\n"
> +"És més nova la còpia del fitxer «%s» al disc que no pas la carregada a "
> +"la memòria intermèdia.\n"
> "Voleu tornar-lo a carregar?"
>
> -- Canvi d'ordre: «La còpia del fitxer «%s» al disc és més nova que ...»
>
> #: ../plugins/sourceview/sourceview-io.c:246
> -#, fuzzy, c-format
> +#, c-format
> msgid "Could not save file because filename not yet specified"
> -msgstr "No es pot desar el fitxer intermig %s: %s"
> +msgstr "No es pot desar el fitxer perquè no s'ha especificat el nom del
> fitxer"
>
> -- no se n'ha especificat el nom
>
> #: ../plugins/sourceview/anjuta-editor-sourceview.glade.h:1
> -#, fuzzy
> msgid "<b>Color scheme:</b>"
> -msgstr "<b>Colors:</b>"
> +msgstr "<b>Combinació de colors:</b>"
>
> -- Esquema de colors
>
> #: ../plugins/subversion/subversion-diff-dialog.c:75
> -#, fuzzy
> msgid "[Head/Working Copy]"
> -msgstr "Còpia de treball"
> +msgstr "[Capçalera/còpia de treball]"
>
> -- «Cap [...]»?
>
> #: ../plugins/symbol-db/symbol-db-system.c:761
> msgid "Resuming glb scan."
> -msgstr ""
> +msgstr "Reprèn l'escaneig glb."
>
> -- S'està reprenent...
>
> #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.glade.h:5
> -#, fuzzy
> msgid "Choose ctags executable"
> -msgstr "S'està carregant l'executable: "
> +msgstr "Seleccioneu el ctags executable"
>
> -- el fitxer executable del ctags
>
> #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.glade.h:6
> -#, fuzzy
> msgid "Ctags executable:"
> -msgstr "S'està carregant l'executable: "
> +msgstr "Ctags executable:"
>
> -- Fitxer executable del ctags
>
> #: ../plugins/tools/tool.c:87
> -#, fuzzy
> msgid "Append to buffer"
> -msgstr "Totes les memòries intermèdies obertes"
> +msgstr "Afegeix en la memòria intermèdia"
>
> -- Afegeix a...
>
> #: ../plugins/file-manager/file-manager.plugin.in.h:2
> -#, fuzzy
> msgid "File manager for project and single files"
> -msgstr "Carregador de fitxers per a carregar diferents fitxers"
> +msgstr "Gestor de fitxers per a projectes i fitxers senzills"
>
> -- i fitxers individuals
>
>
> #: ../plugins/language-manager/language-manager.plugin.in.h:2
> msgid "Plugin to keep track of multiple programming languages"
> -msgstr ""
> +msgstr "Connector per a mantenir el seguiment dels múltiples
> llenguatges de programació"
>
> -- de diversos llenguatges...
>
> Buf, crec que això és tot. No havia vist que el diff fos tan gros en
> començar... Per cert, la traducció dels termes de control de versions
> estan molt bé.
>
> Pel que fa a les cadenes que queden per traduir, miraré de fer-hi una
> ullada demà.
>
> Salut i bona feina!
> David
>
> 2008/8/28 Joan <jodufi a gmail.com>:
> > Hola,
> >
> > Adjunto l'actualització de l'anjuta. En l'actualització hi falten 16
> cadenes
> > per traduir, a veure si em podeu ajudar.
> > Les cadenes estan relacionades amb el sistema de control de versions Git,
> > algú sap com funciona?
> > Els termes principals són «rebase», «pull» i «unstage».
> > Us enganxo les cadenes:
> >
> > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:16
> > msgid "<b>Remote branch to rebase from:</b>"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:18
> > msgid "<b>Repository to pull from:</b>"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:25
> > msgid "<b>Select Files to Unstage:</b>"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:33
> > msgid "Add signed off by line"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:42
> > msgid "Commit on fast-forward merges"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:62
> > msgid "Pull"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:63
> > msgid "Rebase"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:79
> > msgid "Unstage Files"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/git-add-dialog.c:36
> > msgid "Git: File staged for add."
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/git-pull-dialog.c:36
> > msgid "Git: Pull complete."
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/git-pull-dialog.c:77
> > msgid "Please enter the URL of the repository to pull from."
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/git-rebase-dialog.c:49
> > msgid "Git: Rebasing"
> > msgstr ""
> >
> > #: ../plugins/git/git-unstage-dialog.c:36
> > msgid "Git: Files unstaged."
> > msgstr ""
> >
> > #. Action name
> > #. Stock icon, if any
> > #: ../plugins/git/plugin.c:80
> > msgid "_Rebase"
> > msgstr ""
> >
> > #. Action name
> > #. Stock icon, if any
> > #: ../plugins/git/plugin.c:120
> > msgid "_Pull..."
> > msgstr ""
> >
> > #. Action name
> > #. Stock icon, if any
> > #: ../plugins/git/plugin.c:128
> > msgid "_Unstage files..."
> > msgstr ""
> >
> >
> > Salut i gràcies,
> > Joan
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080904/14b92322/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nautilus.HEAD.ca.po.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 46578 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080904/14b92322/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME