[GNOME] Actualització i ajuda amb l'anjuta

Gil Forcada gforcada a gnome.org
div set 5 22:05:02 CEST 2008


Has enviat el Nautilus :P

Salut!

El dj 04 de 09 de 2008 a les 23:59 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola,
> 
> Tot aplicat, encara falten les 15 cadenes.
> 
> També haig de comentar que he canviat el «capçalera» per «cap», ho
> trobo més correcte però no m'acaba de convèncer, a veure si algú se li
> acut una proposta millor.
> 
> Salut i gràcies,
> Joan
> 
> 
> 
> 2008/9/4 David Planella <david.planella a googlemail.com>
>     Bones Joan,
>     
>     primer el que hi he vist:
>     
>     #: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:296
>     -#, fuzzy
>     msgid "Added"
>     -msgstr "Afegeix"
>     +msgstr "S'ha afegit"
>     
>     -- Afegit
>     -- (és un estat)
>     
>     #: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:300
>     -#, fuzzy
>     msgid "Deleted"
>     -msgstr "Suprimeix"
>     +msgstr "S'ha suprimit"
>     
>     -- Suprimit
>     -- (és un estat)
>     
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:7
>     -#, fuzzy
>     msgid "Build Directory:"
>     -msgstr "Afegeix directori"
>     +msgstr "Directori de muntat:"
>     
>     -- muntatge
>     
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:10
>     -#, fuzzy
>     msgid "Continue on errors"
>     -msgstr "Continuació"
>     +msgstr "Continua amb errors"
>     
>     -- «Continua encara que hi hagi errors»?
>     
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:11
>     -#, fuzzy
>     msgid "Highlight message locations in editor"
>     -msgstr "Ressalta les ubicacions dels missatges de muntatge en
>     l'editor"
>     +msgstr "Ressalta les ubicacions dels missatges en l'editor"
>     
>     -- a l'editor
>     
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:14
>     msgid "Run several commands at a time:"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Executa vàries ordres a la vegada:"
>     
>     -- «diverses»; «vàries» és incorrecte
>     
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:16
>     -#, fuzzy
>     msgid "Select a build directory"
>     -msgstr "Seleccioneu el directori"
>     +msgstr "Selecciona un directori de muntat"
>     
>     -- muntatge
>     
>     #. Action name
>     #. Stock icon, if any
>     
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/configuration-list.c:62
>     #: ../plugins/gdb/utilities.c:295 ../plugins/profiler/plugin.c:727
>     msgid "Debug"
>     msgstr "Depura"
>     
>     -- «Depuració»
>     -- es refereix al nom de l'acció, no pas a l'acció o ordre en
>>     
>     @@ -810,7 +788,7 @@
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1636
>     #, c-format
>     msgid "Can not configure project: Missing configure script in
>     %s."
>     -msgstr ""
>     +msgstr "No es pot configurar el projecte: Falta l'script de
>     configuració a %s."
>     
>     -- «manca» en lloc de «Falta»
>     -- minúscules després dels dos punts
>     
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2077
>     -#, fuzzy
>     msgid "Select Configuration"
>     -msgstr "Seleccioneu un directori"
>     +msgstr "Selecciona la configuració"
>     
>     -- Seleccioneu?
>     
>     #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2150
>     -#, fuzzy
>     msgid "Cancel build command"
>     -msgstr "Ordres per a muntar"
>     +msgstr "Cancel·la l'ordre de muntar"
>     
>     -- de muntatge
>     
>     msgid "Command Line Parameters:"
>     @@ -1661,7 +1632,7 @@
>     #: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.glade.h:17
>     #: ../plugins/run-program/anjuta-run-program.glade.h:3
>     msgid "Environment Variables:"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Variables de l'entorn:"
>     
>     -- Variables d'entorn
>     
>     #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:845
>     -#, fuzzy
>     msgid "_Debug Process..."
>     -msgstr "_Adjunta a un procés..."
>     +msgstr "Procés de _depuració..."
>     
>     -- _Depura un procés...
>     
>     #: ../plugins/document-manager/plugin.c:395
>     -#, fuzzy
>     msgid "Next Document"
>     -msgstr "Documents"
>     +msgstr "Document posterior"
>     
>     #: ../plugins/document-manager/plugin.c:396
>     -#, fuzzy
>     msgid "Switch to next document"
>     -msgstr "Commuta a la branca/etiqueta"
>     +msgstr "Commuta al document posterior"
>     
>     -- «següent», en ambdós casos
>     
>     #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:522
>     msgid "No items found"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "No s'han trobat elements"
>     
>     -- No s'ha trobat cap element
>     
>     #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:670
>     #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:726
>     #, c-format
>     msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "No s'ha trobat cap recurs utilitzat recentment amb
>     URI «%s»"
>     
>     -- l'URI
>     
>     #: ../plugins/file-loader/plugin.c:1106
>     -#, fuzzy
>     msgid "Loaded:"
>     -msgstr "Carregat: "
>     +msgstr "Carregat:"
>     
>     -- Crec que si es refereix a la llista de connectors carregats
>     actualment, hauria de ser en plural: «Carregats:»
>     
>     #: ../plugins/file-manager/plugin.c:73
>     -#, fuzzy
>     msgid "Rename file or directory"
>     -msgstr "Suprimeix el fitxer/directori"
>     +msgstr "Canvia el nom del fitxer o director"
>     
>     -- directori
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:4
>     -#, fuzzy
>     msgid "<b>Branch to switch to:</b>"
>     -msgstr "<b>Programa a provar:</b>"
>     +msgstr "<b>Branca a on commutar:</b>"
>     
>     -- crec que l'«a» sobra
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:9
>     -#, fuzzy
>     msgid "<b>Folder to create patches in:</b>"
>     -msgstr "<b>Fitxer o directori d'on obtenir les
>     diferències:</b>"
>     +msgstr "<b>Carpeta a on crear els pedaços:</b>"
>     
>     -- ídem
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:10
>     -#, fuzzy
>     msgid "<b>Generate patches relative to:</b>"
>     -msgstr "<b>Propietats generals de classe</b>"
>     +msgstr "<b>Genera pedaços relacionats a:</b>"
>     
>     -- «relatius» en lloc de «relacionats»
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:17
>     -#, fuzzy
>     msgid "<b>Remote to delete:</b>"
>     -msgstr "<b>Seleccioneu els canvis a desfer:</b>"
>     +msgstr "<b>Remota a suprimir:</b>"
>     
>     -- Ubicació remota a suprimir
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:35
>     msgid "Append fetch data"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Afegeix la data de recollida"
>     
>     -- les dades
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:45
>     -#, fuzzy
>     msgid "Create patch series"
>     -msgstr "Crea una llista de tasques"
>     +msgstr "Crea una serie de pedaços"
>     
>     -- Sèrie
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:47
>     -#, fuzzy
>     msgid "Delete Branch"
>     -msgstr "Suprimeix les dades"
>     +msgstr "Suprimeix una branca"
>     
>     -- la branca
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:48
>     -#, fuzzy
>     msgid "Delete Remote Branch"
>     -msgstr "Selecciona fins la _clau"
>     +msgstr "Suprimeix una branca remota"
>     
>     -- la branca remota
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:57
>     -#, fuzzy
>     msgid "Head"
>     -msgstr "Capçalera_c"
>     +msgstr "Capçalera"
>     
>     -- «Cap»? (es refereix a la revisió HEAD)
>     
>     #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:58
>     -#, fuzzy
>     msgid "Ignore Files"
>     -msgstr "Ignora els fitxers:"
>     +msgstr "Ignora els fitxers"
>     
>     -- Fitxers ignorats
>     -- es refereix a la llista dels fitxers ignorats, no és cap
>     ordre
>     
>     #: ../plugins/git/git-add-remote-dialog.c:91
>     -#, fuzzy
>     msgid "Please enter a URL."
>     -msgstr "Introduïu un camí."
>     +msgstr "Introduïu una URL."
>     
>     -- un URL (masculí)
>     
>     #: ../plugins/git/git-checkout-files-dialog.c:36
>     msgid "Git: Files checked out."
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Git: s'han obtingut els fitxers."
>     
>     #: ../plugins/git/git-log-dialog.c:443
>     -#, fuzzy, c-format
>     +#, c-format
>     msgid "<b>Remote:</b> %s"
>     -msgstr ""
>     -"\n"
>     -"<b>Data de venciment:</b>\t%s"
>     +msgstr "<b>Remota:</b> %s"
>     
>     -- Ubicació remota
>     
>     #. Action name
>     #. Stock icon, if any
>     
>     #: ../plugins/git/plugin.c:313
>     -#, fuzzy
>     msgid "_Diff uncommitted changes"
>     -msgstr "_Descarta els canvis"
>     +msgstr "_Diferencia els canvis no publicats"
>     
>     -- Mostra la diferència dels...
>     
>     #: ../plugins/git/plugin.c:501
>     -#, fuzzy
>     msgid "Git log operations"
>     -msgstr "Operacions de fitxer de l'editor"
>     +msgstr "Operacions de registre del Git"
>     
>     -- del registre
>     
>     #: ../plugins/patch/patch-plugin.glade.h:4
>     -#, fuzzy
>     msgid "Patch file:"
>     -msgstr "Fitxer amb el pedaç"
>     +msgstr "Fitxer amb el pedaç:"
>     
>     -- «del pedaç», o bé «de pedaç», o bé «Fitxer pedaç»
>     
>     @@ -6051,7 +5901,7 @@
>     #.
>     #: ../plugins/project-import/project-import.c:123
>     msgid "Please, fix the configuration"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Arregleu la configuració"
>     
>     -- Hauríeu d'arreglar...
>     
>     #: ../plugins/project-wizard/druid.c:740
>     -#, fuzzy
>     msgid "Missing components"
>     -msgstr "Manca el nom d'eina"
>     +msgstr "Falten components"
>     
>     -- Components que manquen
>     
>     #: ../plugins/project-wizard/plugin.c:157
>     -#, fuzzy
>     msgid "New Project Assistant"
>     msgstr "Auxiliar pel projecte nou"
>     
>     -- de projecte nou
>     
>     #: ../plugins/run-program/plugin.c:240
>     msgid "Set current program, arguments and so on"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Estableix el programa actual, arguments i altres
>     coses"
>     
>     -- «paràmetres» en lloc de «coses»
>     
>     +#, c-format
>     msgid ""
>     "The file '%s' on the disk is more recent than the current
>     buffer.\n"
>     "Do you want to reload it?"
>     msgstr ""
>     -"És més nova la còpia del fitxer «%s» al disc que\n"
>     -"no pas la carregada a la memòria intermèdia.\n"
>     +"És més nova la còpia del fitxer «%s» al disc que no pas la
>     carregada a "
>     +"la memòria intermèdia.\n"
>     "Voleu tornar-lo a carregar?"
>     
>     -- Canvi d'ordre: «La còpia del fitxer «%s» al disc és més
>     nova que ...»
>     
>     #: ../plugins/sourceview/sourceview-io.c:246
>     -#, fuzzy, c-format
>     +#, c-format
>     msgid "Could not save file because filename not yet
>     specified"
>     -msgstr "No es pot desar el fitxer intermig %s: %s"
>     +msgstr "No es pot desar el fitxer perquè no s'ha especificat
>     el nom del fitxer"
>     
>     -- no se n'ha especificat el nom
>     
>     #: ../plugins/sourceview/anjuta-editor-sourceview.glade.h:1
>     -#, fuzzy
>     msgid "<b>Color scheme:</b>"
>     -msgstr "<b>Colors:</b>"
>     +msgstr "<b>Combinació de colors:</b>"
>     
>     -- Esquema de colors
>     
>     #: ../plugins/subversion/subversion-diff-dialog.c:75
>     -#, fuzzy
>     msgid "[Head/Working Copy]"
>     -msgstr "Còpia de treball"
>     +msgstr "[Capçalera/còpia de treball]"
>     
>     -- «Cap [...]»?
>     
>     #: ../plugins/symbol-db/symbol-db-system.c:761
>     msgid "Resuming glb scan."
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Reprèn l'escaneig glb."
>     
>     -- S'està reprenent...
>     
>     #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.glade.h:5
>     -#, fuzzy
>     msgid "Choose ctags executable"
>     -msgstr "S'està carregant l'executable: "
>     +msgstr "Seleccioneu el ctags executable"
>     
>     -- el fitxer executable del ctags
>     
>     #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.glade.h:6
>     -#, fuzzy
>     msgid "Ctags executable:"
>     -msgstr "S'està carregant l'executable: "
>     +msgstr "Ctags executable:"
>     
>     -- Fitxer executable del ctags
>     
>     #: ../plugins/tools/tool.c:87
>     -#, fuzzy
>     msgid "Append to buffer"
>     -msgstr "Totes les memòries intermèdies obertes"
>     +msgstr "Afegeix en la memòria intermèdia"
>     
>     -- Afegeix a...
>     
>     #: ../plugins/file-manager/file-manager.plugin.in.h:2
>     -#, fuzzy
>     msgid "File manager for project and single files"
>     -msgstr "Carregador de fitxers per a carregar diferents
>     fitxers"
>     +msgstr "Gestor de fitxers per a projectes i fitxers senzills"
>     
>     -- i fitxers individuals
>     
>     
>     #: ../plugins/language-manager/language-manager.plugin.in.h:2
>     msgid "Plugin to keep track of multiple programming
>     languages"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Connector per a mantenir el seguiment dels múltiples
>     llenguatges de programació"
>     
>     -- de diversos llenguatges...
>     
>     Buf, crec que això és tot. No havia vist que el diff fos tan
>     gros en
>     començar... Per cert, la traducció dels termes de control de
>     versions
>     estan molt bé.
>     
>     Pel que fa a les cadenes que queden per traduir, miraré de
>     fer-hi una
>     ullada demà.
>     
>     Salut i bona feina!
>     David
>     
>     2008/8/28 Joan <jodufi a gmail.com>:
>     
>     > Hola,
>     >
>     > Adjunto l'actualització de l'anjuta. En l'actualització hi
>     falten 16 cadenes
>     > per traduir, a veure si em podeu ajudar.
>     > Les cadenes estan relacionades amb el sistema de control de
>     versions Git,
>     > algú sap com funciona?
>     > Els termes principals són «rebase», «pull» i «unstage».
>     > Us enganxo les cadenes:
>     >
>     > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:16
>     > msgid "<b>Remote branch to rebase from:</b>"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:18
>     > msgid "<b>Repository to pull from:</b>"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:25
>     > msgid "<b>Select Files to Unstage:</b>"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:33
>     > msgid "Add signed off by line"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:42
>     > msgid "Commit on fast-forward merges"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:62
>     > msgid "Pull"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:63
>     > msgid "Rebase"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:79
>     > msgid "Unstage Files"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/git-add-dialog.c:36
>     > msgid "Git: File staged for add."
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/git-pull-dialog.c:36
>     > msgid "Git: Pull complete."
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/git-pull-dialog.c:77
>     > msgid "Please enter the URL of the repository to pull from."
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/git-rebase-dialog.c:49
>     > msgid "Git: Rebasing"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #: ../plugins/git/git-unstage-dialog.c:36
>     > msgid "Git: Files unstaged."
>     > msgstr ""
>     >
>     > #. Action name
>     > #. Stock icon, if any
>     > #: ../plugins/git/plugin.c:80
>     > msgid "_Rebase"
>     > msgstr ""
>     >
>     > #. Action name
>     > #. Stock icon, if any
>     > #: ../plugins/git/plugin.c:120
>     > msgid "_Pull..."
>     > msgstr ""
>     >
>     > #. Action name
>     > #. Stock icon, if any
>     > #: ../plugins/git/plugin.c:128
>     > msgid "_Unstage files..."
>     > msgstr ""
>     >
>     >
>     > Salut i gràcies,
>     > Joan
>     >
>     
>     > _______________________________________________
>     > GNOME mailing list
>     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     >
>     >
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME