Re: [GNOME] Actualització i ajuda amb l'anjuta

David Planella david.planella a googlemail.com
dij set 4 22:19:41 CEST 2008


Bones Joan,

primer el que hi he vist:

 #: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:296
-#, fuzzy
 msgid "Added"
-msgstr "Afegeix"
+msgstr "S'ha afegit"

-- Afegit
-- (és un estat)

 #: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:300
-#, fuzzy
 msgid "Deleted"
-msgstr "Suprimeix"
+msgstr "S'ha suprimit"

-- Suprimit
-- (és un estat)

 #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Build Directory:"
-msgstr "Afegeix directori"
+msgstr "Directori de muntat:"

-- muntatge

 #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Continue on errors"
-msgstr "Continuació"
+msgstr "Continua amb errors"

-- «Continua encara que hi hagi errors»?

 #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Highlight message locations in editor"
-msgstr "Ressalta les ubicacions dels missatges de muntatge en l'editor"
+msgstr "Ressalta les ubicacions dels missatges en l'editor"

-- a l'editor

 #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:14
 msgid "Run several commands at a time:"
-msgstr ""
+msgstr "Executa vàries ordres a la vegada:"

-- «diverses»; «vàries» és incorrecte

 #: ../plugins/build-basic-autotools/anjuta-build-basic-autotools-plugin.glade.h:16
-#, fuzzy
 msgid "Select a build directory"
-msgstr "Seleccioneu el directori"
+msgstr "Selecciona un directori de muntat"

-- muntatge

#. Action name
#. Stock icon, if any
#: ../plugins/build-basic-autotools/configuration-list.c:62
#: ../plugins/gdb/utilities.c:295 ../plugins/profiler/plugin.c:727
msgid "Debug"
msgstr "Depura"

-- «Depuració»
-- es refereix al nom de l'acció, no pas a l'acció o ordre en sí

@@ -810,7 +788,7 @@
 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:1636
 #, c-format
 msgid "Can not configure project: Missing configure script in %s."
-msgstr ""
+msgstr "No es pot configurar el projecte: Falta l'script de configuració a %s."

-- «manca» en lloc de «Falta»
-- minúscules després dels dos punts

 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2077
-#, fuzzy
 msgid "Select Configuration"
-msgstr "Seleccioneu un directori"
+msgstr "Selecciona la configuració"

-- Seleccioneu?

 #: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:2150
-#, fuzzy
 msgid "Cancel build command"
-msgstr "Ordres per a muntar"
+msgstr "Cancel·la l'ordre de muntar"

-- de muntatge

 msgid "Command Line Parameters:"
@@ -1661,7 +1632,7 @@
 #: ../plugins/debug-manager/anjuta-debug-manager.glade.h:17
 #: ../plugins/run-program/anjuta-run-program.glade.h:3
 msgid "Environment Variables:"
-msgstr ""
+msgstr "Variables de l'entorn:"

-- Variables d'entorn

 #: ../plugins/debug-manager/plugin.c:845
-#, fuzzy
 msgid "_Debug Process..."
-msgstr "_Adjunta a un procés..."
+msgstr "Procés de _depuració..."

-- _Depura un procés...

 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:395
-#, fuzzy
 msgid "Next Document"
-msgstr "Documents"
+msgstr "Document posterior"

 #: ../plugins/document-manager/plugin.c:396
-#, fuzzy
 msgid "Switch to next document"
-msgstr "Commuta a la branca/etiqueta"
+msgstr "Commuta al document posterior"

-- «següent», en ambdós casos

 #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:522
 msgid "No items found"
-msgstr ""
+msgstr "No s'han trobat elements"

-- No s'ha trobat cap element

 #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:670
 #: ../plugins/file-loader/anjuta-recent-chooser-menu.c:726
 #, c-format
 msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha trobat cap recurs utilitzat recentment amb URI «%s»"

-- l'URI

 #: ../plugins/file-loader/plugin.c:1106
-#, fuzzy
 msgid "Loaded:"
-msgstr "Carregat: "
+msgstr "Carregat:"

-- Crec que si es refereix a la llista de connectors carregats
actualment, hauria de ser en plural: «Carregats:»

 #: ../plugins/file-manager/plugin.c:73
-#, fuzzy
 msgid "Rename file or directory"
-msgstr "Suprimeix el fitxer/directori"
+msgstr "Canvia el nom del fitxer o director"

-- directori

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "<b>Branch to switch to:</b>"
-msgstr "<b>Programa a provar:</b>"
+msgstr "<b>Branca a on commutar:</b>"

-- crec que l'«a» sobra

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "<b>Folder to create patches in:</b>"
-msgstr "<b>Fitxer o directori d'on obtenir les diferències:</b>"
+msgstr "<b>Carpeta a on crear els pedaços:</b>"

-- ídem

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "<b>Generate patches relative to:</b>"
-msgstr "<b>Propietats generals de classe</b>"
+msgstr "<b>Genera pedaços relacionats a:</b>"

-- «relatius» en lloc de «relacionats»

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "<b>Remote to delete:</b>"
-msgstr "<b>Seleccioneu els canvis a desfer:</b>"
+msgstr "<b>Remota a suprimir:</b>"

-- Ubicació remota a suprimir

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:35
 msgid "Append fetch data"
-msgstr ""
+msgstr "Afegeix la data de recollida"

-- les dades

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:45
-#, fuzzy
 msgid "Create patch series"
-msgstr "Crea una llista de tasques"
+msgstr "Crea una serie de pedaços"

-- Sèrie

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:47
-#, fuzzy
 msgid "Delete Branch"
-msgstr "Suprimeix les dades"
+msgstr "Suprimeix una branca"

-- la branca

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:48
-#, fuzzy
 msgid "Delete Remote Branch"
-msgstr "Selecciona fins la _clau"
+msgstr "Suprimeix una branca remota"

-- la branca remota

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:57
-#, fuzzy
 msgid "Head"
-msgstr "Capçalera_c"
+msgstr "Capçalera"

-- «Cap»? (es refereix a la revisió HEAD)

 #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:58
-#, fuzzy
 msgid "Ignore Files"
-msgstr "Ignora els fitxers:"
+msgstr "Ignora els fitxers"

-- Fitxers ignorats
-- es refereix a la llista dels fitxers ignorats, no és cap ordre

 #: ../plugins/git/git-add-remote-dialog.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Please enter a URL."
-msgstr "Introduïu un camí."
+msgstr "Introduïu una URL."

-- un URL (masculí)

 #: ../plugins/git/git-checkout-files-dialog.c:36
 msgid "Git: Files checked out."
-msgstr ""
+msgstr "Git: s'han obtingut els fitxers."

 #: ../plugins/git/git-log-dialog.c:443
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<b>Remote:</b> %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"<b>Data de venciment:</b>\t%s"
+msgstr "<b>Remota:</b> %s"

-- Ubicació remota

 #. Action name
 #. Stock icon, if any
 #: ../plugins/git/plugin.c:313
-#, fuzzy
 msgid "_Diff uncommitted changes"
-msgstr "_Descarta els canvis"
+msgstr "_Diferencia els canvis no publicats"

-- Mostra la diferència dels...

 #: ../plugins/git/plugin.c:501
-#, fuzzy
 msgid "Git log operations"
-msgstr "Operacions de fitxer de l'editor"
+msgstr "Operacions de registre del Git"

-- del registre

 #: ../plugins/patch/patch-plugin.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Patch file:"
-msgstr "Fitxer amb el pedaç"
+msgstr "Fitxer amb el pedaç:"

-- «del pedaç», o bé «de pedaç», o bé «Fitxer pedaç»

@@ -6051,7 +5901,7 @@
 #.
 #: ../plugins/project-import/project-import.c:123
 msgid "Please, fix the configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Arregleu la configuració"

-- Hauríeu d'arreglar...

 #: ../plugins/project-wizard/druid.c:740
-#, fuzzy
 msgid "Missing components"
-msgstr "Manca el nom d'eina"
+msgstr "Falten components"

-- Components que manquen

 #: ../plugins/project-wizard/plugin.c:157
-#, fuzzy
 msgid "New Project Assistant"
 msgstr "Auxiliar pel projecte nou"

-- de projecte nou

 #: ../plugins/run-program/plugin.c:240
 msgid "Set current program, arguments and so on"
-msgstr ""
+msgstr "Estableix el programa actual, arguments i altres coses"

-- «paràmetres» en lloc de «coses»

+#, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' on the disk is more recent than the current buffer.\n"
 "Do you want to reload it?"
 msgstr ""
-"És més nova la còpia del fitxer «%s» al disc que\n"
-"no pas la carregada a la memòria intermèdia.\n"
+"És més nova la còpia del fitxer «%s» al disc que no pas la carregada a "
+"la memòria intermèdia.\n"
 "Voleu tornar-lo a carregar?"

-- Canvi d'ordre: «La còpia del fitxer «%s» al disc és més nova que ...»

 #: ../plugins/sourceview/sourceview-io.c:246
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not save file because filename not yet specified"
-msgstr "No es pot desar el fitxer intermig %s: %s"
+msgstr "No es pot desar el fitxer perquè no s'ha especificat el nom del fitxer"

-- no se n'ha especificat el nom

 #: ../plugins/sourceview/anjuta-editor-sourceview.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Color scheme:</b>"
-msgstr "<b>Colors:</b>"
+msgstr "<b>Combinació de colors:</b>"

-- Esquema de colors

 #: ../plugins/subversion/subversion-diff-dialog.c:75
-#, fuzzy
 msgid "[Head/Working Copy]"
-msgstr "Còpia de treball"
+msgstr "[Capçalera/còpia de treball]"

-- «Cap [...]»?

 #: ../plugins/symbol-db/symbol-db-system.c:761
 msgid "Resuming glb scan."
-msgstr ""
+msgstr "Reprèn l'escaneig glb."

-- S'està reprenent...

 #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Choose ctags executable"
-msgstr "S'està carregant l'executable: "
+msgstr "Seleccioneu el ctags executable"

-- el fitxer executable del ctags

 #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Ctags executable:"
-msgstr "S'està carregant l'executable: "
+msgstr "Ctags executable:"

-- Fitxer executable del ctags

 #: ../plugins/tools/tool.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Append to buffer"
-msgstr "Totes les memòries intermèdies obertes"
+msgstr "Afegeix en la memòria intermèdia"

-- Afegeix a...

 #: ../plugins/file-manager/file-manager.plugin.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "File manager for project and single files"
-msgstr "Carregador de fitxers per a carregar diferents fitxers"
+msgstr "Gestor de fitxers per a projectes i fitxers senzills"

-- i fitxers individuals


 #: ../plugins/language-manager/language-manager.plugin.in.h:2
 msgid "Plugin to keep track of multiple programming languages"
-msgstr ""
+msgstr "Connector per a mantenir el seguiment dels múltiples
llenguatges de programació"

-- de diversos llenguatges...

Buf, crec que això és tot. No havia vist que el diff fos tan gros en
començar... Per cert, la traducció dels termes de control de versions
estan molt bé.

Pel que fa a les cadenes que queden per traduir, miraré de fer-hi una
ullada demà.

Salut i bona feina!
David

2008/8/28 Joan <jodufi a gmail.com>:
> Hola,
>
> Adjunto l'actualització de l'anjuta. En l'actualització hi falten 16 cadenes
> per traduir, a veure si em podeu ajudar.
> Les cadenes estan relacionades amb el sistema de control de versions Git,
> algú sap com funciona?
> Els termes principals són «rebase», «pull» i «unstage».
> Us enganxo les cadenes:
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:16
> msgid "<b>Remote branch to rebase from:</b>"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:18
> msgid "<b>Repository to pull from:</b>"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:25
> msgid "<b>Select Files to Unstage:</b>"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:33
> msgid "Add signed off by line"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:42
> msgid "Commit on fast-forward merges"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:62
> msgid "Pull"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:63
> msgid "Rebase"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/anjuta-git.glade.h:79
> msgid "Unstage Files"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/git-add-dialog.c:36
> msgid "Git: File staged for add."
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/git-pull-dialog.c:36
> msgid "Git: Pull complete."
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/git-pull-dialog.c:77
> msgid "Please enter the URL of the repository to pull from."
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/git-rebase-dialog.c:49
> msgid "Git: Rebasing"
> msgstr ""
>
> #: ../plugins/git/git-unstage-dialog.c:36
> msgid "Git: Files unstaged."
> msgstr ""
>
> #. Action name
> #. Stock icon, if any
> #: ../plugins/git/plugin.c:80
> msgid "_Rebase"
> msgstr ""
>
> #. Action name
> #. Stock icon, if any
> #: ../plugins/git/plugin.c:120
> msgid "_Pull..."
> msgstr ""
>
> #. Action name
> #. Stock icon, if any
> #: ../plugins/git/plugin.c:128
> msgid "_Unstage files..."
> msgstr ""
>
>
> Salut i gràcies,
> Joan
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>


Més informació sobre la llista de correu GNOME