Re: [GNOME] Traducció de la documentació del gucharmap

Joan jodufi a gmail.com
dij jun 19 20:18:12 CEST 2008


Hola Gil,

Gràcies per les correccions. Quasi tot aplicat amb algun comentari:

2008/6/19 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:

> Bones,
>
> msgid "This manual describes version 1.3.0 of Character Map."
> msgstr "Aquest manual descriu la versió 1.3.0 del mapa de caràcters"
>
> -- el punt final
>
>
> msgid "The <application>Character Map</application> application allows
> you to insert special characters into a document or a text field.
> <application>Character Map</application> provides accented characters,
> mathematical symbols, special symbols, and punctuation marks. Use
> <application>Character Map</application> to access characters that are
> not available on your keyboard."
> msgstr "El <application>mapa de caràcters</application> us permet
> inserir caràcters especials a un document o a un camp de text. El
> <application>mapa de caràcters</application> proporciona caràcters
> accentuats, símbols matemàtics, símbols especials i marques de
> puntuació. Utilitzeu el <application>mapa de caràcters</application> per
> a accedir a caràcters que no estan disponibles en el teclat."
>
> -- a un document o a un camp → en un document o en un camp ?
> -- punctuation marks → signes de puntuació (termcat)
>
>
> msgid "<application>Character Map</application> displays all the
> characters are available in all of the language scripts on your system,
> using the Unicode character set. Unicode is a character set standard
> with the goal to include all of the characters that are used in all of
> the written languages in the world."
> msgstr "El <application>mapa de caràcters</application> mostra tots els
> caràcters disponibles en tots els sistemes d'escriptura de l'ordinador,
> utilitzant el joc de caràcters Unicode. Unicode és un joc de caràcters
> estàndard que té l'objectiu d'incloure tots els caràcters que
> s'utilitzen en tots els llenguatges escrits del món."
>
> -- Unicode és un joc .. → L'Unicode és un ...
> -- joc de caràcters estàndard → estàndard de joc de caràcters
>
>
> msgid "Getting Started"
> msgstr "Inici"
>
> -- veig que en les traduccions que vaig fer jo ho vaig posar com a
> "Primers passos", ens hauríem de decidir per una fórmula
>

Tens tota la raó, però m'ho dius una mica tard. Tots els mòduls de
documentació que he fet utilitzen "Inici", i actualment hi ha uns 40 mòduls
pujats que he fet jo. De moment continuaré utilitzant "Inici".


>
>
> msgid "Click <guibutton>Copy</guibutton>. If none or all of the text
> string is selected, all of the string is copied to the clipboard. If a
> portion of the string is selected, only that portion is copied."
> msgstr "Feu clic a <guibutton>Copia</guibutton>. Si la cadena de text no
> està seleccionada, o està tota seleccionada, tota la cadena es copiarà
> en el porta-retalls. Si hi ha seleccionada una part de la cadena, només
> es copiarà aquesta part."
>
> -- tota la cadena es copiarà → es copiarà tota la cadena
> -- Si hi ha seleccionada una part de la cadena, només es copiarà aquesta
> part. → Si només hi ha seleccionada una part de la cadena, es copiarà
> aquesta part.
>
>
> msgid "Choose
> <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice>.
> The <guilabel>Find</guilabel> dialog opens."
> msgstr "Seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Cerca</guimenu><guimenuitem>Cerca</guimenuitem></menuchoice>.
> El diàleg <guilabel>Troba</guilabel> s'obrirà."
>
> -- No s'hauria de canviar el "Troba" aquest per un "Cerca" (a la
> interfície) ?
>

Segons el termcat hauria de ser «recerca», segon el recull «cerca» o
«troba».
De moment ho deixo així fins que no es modifiqui l'aplicació.


>
>
> msgid "Click <guibutton>Next</guibutton> to find the next matching
> character. Alternatively, choose
> <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find
> Next</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Feu clic a <guibutton>Següent</guibutton> per a trobar el
> següent caràcter coincident. De manera alternativa, seleccioneu
> <menuchoice><guimenu>Cerca</guimenu><guimenuitem>Cerca el
> següent</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- De manera alternativa → També podeu ? És molt menys forçat (si et
> decideixes a canviar-ho n'hi ha més d'un)
>
>
> msgid "The following keys also work for browsing the character map:"
> msgstr "Les tecles següents també funcionen per a navegar pel mapa de
> caràcters:"
>
> -- També funcionen les tecles següents per a ... ?
>
>
> msgid "To Display Detailed Information About a Character"
> msgstr "Per a mostrar informació detallada sobre un caràcter"
>
> msgid "To display detailed information about a character, perform the
> following steps:"
> msgstr "Per a mostrar informació detallada sobre un caràcter, realitzeu
> els passos següents:"
>
> -- mostrar → visualitzar (a totes dues) ?
>
>
> Bona feina!!
>
> Me'n vaig a fer l'últim examen!!!
>

Espero que t'hagi anat bé!

Salut,
Joan
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080619/ec6db928/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gucharmap.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 52198 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080619/ec6db928/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME