[GNOME] Traducció de la documentació del gucharmap

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dij jun 19 09:04:16 CEST 2008


Bones,

msgid "This manual describes version 1.3.0 of Character Map."
msgstr "Aquest manual descriu la versió 1.3.0 del mapa de caràcters"

-- el punt final


msgid "The <application>Character Map</application> application allows
you to insert special characters into a document or a text field.
<application>Character Map</application> provides accented characters,
mathematical symbols, special symbols, and punctuation marks. Use
<application>Character Map</application> to access characters that are
not available on your keyboard."
msgstr "El <application>mapa de caràcters</application> us permet
inserir caràcters especials a un document o a un camp de text. El
<application>mapa de caràcters</application> proporciona caràcters
accentuats, símbols matemàtics, símbols especials i marques de
puntuació. Utilitzeu el <application>mapa de caràcters</application> per
a accedir a caràcters que no estan disponibles en el teclat."

-- a un document o a un camp → en un document o en un camp ?
-- punctuation marks → signes de puntuació (termcat)


msgid "<application>Character Map</application> displays all the
characters are available in all of the language scripts on your system,
using the Unicode character set. Unicode is a character set standard
with the goal to include all of the characters that are used in all of
the written languages in the world."
msgstr "El <application>mapa de caràcters</application> mostra tots els
caràcters disponibles en tots els sistemes d'escriptura de l'ordinador,
utilitzant el joc de caràcters Unicode. Unicode és un joc de caràcters
estàndard que té l'objectiu d'incloure tots els caràcters que
s'utilitzen en tots els llenguatges escrits del món."

-- Unicode és un joc .. → L'Unicode és un ...
-- joc de caràcters estàndard → estàndard de joc de caràcters


msgid "Getting Started"
msgstr "Inici"

-- veig que en les traduccions que vaig fer jo ho vaig posar com a
"Primers passos", ens hauríem de decidir per una fórmula


msgid "Click <guibutton>Copy</guibutton>. If none or all of the text
string is selected, all of the string is copied to the clipboard. If a
portion of the string is selected, only that portion is copied."
msgstr "Feu clic a <guibutton>Copia</guibutton>. Si la cadena de text no
està seleccionada, o està tota seleccionada, tota la cadena es copiarà
en el porta-retalls. Si hi ha seleccionada una part de la cadena, només
es copiarà aquesta part."

-- tota la cadena es copiarà → es copiarà tota la cadena
-- Si hi ha seleccionada una part de la cadena, només es copiarà aquesta
part. → Si només hi ha seleccionada una part de la cadena, es copiarà
aquesta part.


msgid "Choose
<menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Find</guilabel> dialog opens."
msgstr "Seleccioneu
<menuchoice><guimenu>Cerca</guimenu><guimenuitem>Cerca</guimenuitem></menuchoice>. El diàleg <guilabel>Troba</guilabel> s'obrirà."

-- No s'hauria de canviar el "Troba" aquest per un "Cerca" (a la
interfície) ?


msgid "Click <guibutton>Next</guibutton> to find the next matching
character. Alternatively, choose
<menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find
Next</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr "Feu clic a <guibutton>Següent</guibutton> per a trobar el
següent caràcter coincident. De manera alternativa, seleccioneu
<menuchoice><guimenu>Cerca</guimenu><guimenuitem>Cerca el
següent</guimenuitem></menuchoice>."

-- De manera alternativa → També podeu ? És molt menys forçat (si et
decideixes a canviar-ho n'hi ha més d'un)


msgid "The following keys also work for browsing the character map:"
msgstr "Les tecles següents també funcionen per a navegar pel mapa de
caràcters:"

-- També funcionen les tecles següents per a ... ?


msgid "To Display Detailed Information About a Character"
msgstr "Per a mostrar informació detallada sobre un caràcter"

msgid "To display detailed information about a character, perform the
following steps:"
msgstr "Per a mostrar informació detallada sobre un caràcter, realitzeu
els passos següents:"

-- mostrar → visualitzar (a totes dues) ?


Bona feina!!

Me'n vaig a fer l'últim examen!!!

Salut!


El dc 18 de 06 de 2008 a les 23:29 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola Jordi,
> 
> Correcció aplicada, el que comentes apareix a bastants més llocs.
> Diria que a totes les documentacions que he fet :)
> 
> Gràcies,
> Joan
> 
> 
> El 18 / juny / 2008 21:39, Jordi Mas <jmas a softcatala.org> ha escrit:
>     En/na Joan ha escrit:
>     
>         Hola a tothom!
>         
>         Us adjunto la traducció de la documentació del
>         gucharmap.
>         Per a continuar agafo la documentació del file-roller.
>     
>     
>     Hola Joan,
>     
>     Quan dius:
>     
>     #: C/gucharmap.xml:106(para)
>     msgid "Sun GNOME Documentation Team"
>     msgstr "Equip de documentació del GNOME Sun"
>     
>     Jo diria:
>     
>     "Equip de documentació del GNOME de Sun"
>     
>     Per la resta ho veig bé. Si pots fer aquesta modificació.
>     
>     Atentament,
>     
>     Jordi,
>     
>     -- 
>     
>     Jordi Mas i Hernàndez, HomePage
>     http://www.softcatala.org/~jmas/
>     Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
>     Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME