[GNOME] Traducció de la documentació del gucharmap

Gil Forcada gforcada a gnome.org
diu jun 29 21:26:01 CEST 2008


Bones,

Com s'ha dit en altres correus, ja anirem canviant tots els "inici" per
primers passos, temps al temps[1] :)

També he canviat el Troba per Cerca i de pas a la interfície (que SEMPRE
es pot canviar la interfície!)

Commit:
http://cia.vc/stats/author/gforcada/.message/aa401

Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

Salut!

[1] Apuntat a http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

El dj 19 de 06 de 2008 a les 20:18 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola Gil,
> 
> Gràcies per les correccions. Quasi tot aplicat amb algun comentari:
> 
> 2008/6/19 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>     Bones,
>     
>     msgid "This manual describes version 1.3.0 of Character Map."
>     msgstr "Aquest manual descriu la versió 1.3.0 del mapa de
>     caràcters"
>     
>     -- el punt final
>     
>     
>     msgid "The <application>Character Map</application>
>     application allows
>     you to insert special characters into a document or a text
>     field.
>     <application>Character Map</application> provides accented
>     characters,
>     mathematical symbols, special symbols, and punctuation marks.
>     Use
>     <application>Character Map</application> to access characters
>     that are
>     not available on your keyboard."
>     msgstr "El <application>mapa de caràcters</application> us
>     permet
>     inserir caràcters especials a un document o a un camp de text.
>     El
>     <application>mapa de caràcters</application> proporciona
>     caràcters
>     accentuats, símbols matemàtics, símbols especials i marques de
>     puntuació. Utilitzeu el <application>mapa de
>     caràcters</application> per
>     a accedir a caràcters que no estan disponibles en el teclat."
>     
>     -- a un document o a un camp → en un document o en un camp ?
>     -- punctuation marks → signes de puntuació (termcat)
>     
>     
>     msgid "<application>Character Map</application> displays all
>     the
>     characters are available in all of the language scripts on
>     your system,
>     using the Unicode character set. Unicode is a character set
>     standard
>     with the goal to include all of the characters that are used
>     in all of
>     the written languages in the world."
>     msgstr "El <application>mapa de caràcters</application> mostra
>     tots els
>     caràcters disponibles en tots els sistemes d'escriptura de
>     l'ordinador,
>     utilitzant el joc de caràcters Unicode. Unicode és un joc de
>     caràcters
>     estàndard que té l'objectiu d'incloure tots els caràcters que
>     s'utilitzen en tots els llenguatges escrits del món."
>     
>     -- Unicode és un joc .. → L'Unicode és un ...
>     -- joc de caràcters estàndard → estàndard de joc de caràcters
>     
>     
>     msgid "Getting Started"
>     msgstr "Inici"
>     
>     -- veig que en les traduccions que vaig fer jo ho vaig posar
>     com a
>     "Primers passos", ens hauríem de decidir per una fórmula
> 
> Tens tota la raó, però m'ho dius una mica tard. Tots els mòduls de
> documentació que he fet utilitzen "Inici", i actualment hi ha uns 40
> mòduls pujats que he fet jo. De moment continuaré utilitzant "Inici".
> 
>     
>     
>     msgid "Click <guibutton>Copy</guibutton>. If none or all of
>     the text
>     string is selected, all of the string is copied to the
>     clipboard. If a
>     portion of the string is selected, only that portion is
>     copied."
>     msgstr "Feu clic a <guibutton>Copia</guibutton>. Si la cadena
>     de text no
>     està seleccionada, o està tota seleccionada, tota la cadena es
>     copiarà
>     en el porta-retalls. Si hi ha seleccionada una part de la
>     cadena, només
>     es copiarà aquesta part."
>     
>     -- tota la cadena es copiarà → es copiarà tota la cadena
>     -- Si hi ha seleccionada una part de la cadena, només es
>     copiarà aquesta
>     part. → Si només hi ha seleccionada una part de la cadena, es
>     copiarà
>     aquesta part.
>     
>     
>     msgid "Choose
>     <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Find</guilabel> dialog opens."
>     msgstr "Seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Cerca</guimenu><guimenuitem>Cerca</guimenuitem></menuchoice>. El diàleg <guilabel>Troba</guilabel> s'obrirà."
>     
>     -- No s'hauria de canviar el "Troba" aquest per un "Cerca" (a
>     la
>     interfície) ?
> 
> Segons el termcat hauria de ser «recerca», segon el recull «cerca» o
> «troba».
> De moment ho deixo així fins que no es modifiqui l'aplicació.
> 
>     
>     
>     msgid "Click <guibutton>Next</guibutton> to find the next
>     matching
>     character. Alternatively, choose
>     <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find
>     Next</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Feu clic a <guibutton>Següent</guibutton> per a trobar
>     el
>     següent caràcter coincident. De manera alternativa,
>     seleccioneu
>     <menuchoice><guimenu>Cerca</guimenu><guimenuitem>Cerca el
>     següent</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- De manera alternativa → També podeu ? És molt menys forçat
>     (si et
>     decideixes a canviar-ho n'hi ha més d'un)
>     
>     
>     msgid "The following keys also work for browsing the character
>     map:"
>     msgstr "Les tecles següents també funcionen per a navegar pel
>     mapa de
>     caràcters:"
>     
>     -- També funcionen les tecles següents per a ... ?
>     
>     
>     msgid "To Display Detailed Information About a Character"
>     msgstr "Per a mostrar informació detallada sobre un caràcter"
>     
>     msgid "To display detailed information about a character,
>     perform the
>     following steps:"
>     msgstr "Per a mostrar informació detallada sobre un caràcter,
>     realitzeu
>     els passos següents:"
>     
>     -- mostrar → visualitzar (a totes dues) ?
>     
>     
>     Bona feina!!
>     
>     Me'n vaig a fer l'últim examen!!!
> 
> Espero que t'hagi anat bé!
> 
> 
> Salut,
> Joan
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME