Re: [GNOME] Traducció de la documentació del fast-user-switch-applet

Joan jodufi a gmail.com
dij jul 24 19:50:20 CEST 2008


Hola Gil,

Gràcies per les correccions.

Crec que no cal traduir els termes Nerd i Geek, ja que el seu significat ja
s'explica a la wikipedia (en català). I seria difícil trobar un equivalent
vàlid.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nerd
http://ca.wikipedia.org/wiki/Geek

Respecte al tema de canviar el nom de la miniaplicació, crec que seria més
correcte modificar la interfície gràfica, ja que la traducció de "User
Switcher" és "Commutador d'usuari" i no "Commutador d'usuaris". A més, a la
interfície hi ha algun lloc que ja està traduit com a "Commutador d'usuari",
també hi ha algun lloc on no està traduït.

He modificat la interfície gràfica amb això que comento i els dos
suggeriments que has fet. També hi he fet una altra correcció menor.
L'adjunto amb el diff.

La resta ho he aplicat tot.

Salut,
Joan


2008/7/2 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:

> Bones,
>
> El que hi he vist:
>
> msgid "User Switcher Applet"
> msgstr "Miniaplicació del commutador d'usuari"
>
> -- commutador d'usuaris (segons la interfície gràfica) (n'hi ha més)
>
>
> msgid "Updates for interface changes."
> msgstr "Actualitzacions de canvis de la interfície."
>
> -- diria que ve a ser una espècie de ChangeLog de la documentació:
> «Actualització degut a canvis en la interfície.»
>
>
> msgid "Fast User Switching Applet"
> msgstr "Miniaplicació per a commutar entre usuaris"
>
> -- Miniaplicació per a commutar ràpidament entre usuaris (a la
> interfície)
>
>
> msgid "To add <application>User Switcher</application> to your
> <application>Panel</application>, simply right-click on the
> <application>Panel</application> to which you wish to add
> <application>User Switcher</application>, select <guimenuitem>Add to
> Panel...</guimenuitem>, and then select <guilabel>User
> Switcher</guilabel> from the list of items presented to you, and click
> <guibutton>OK</guibutton>."
> msgstr "Per a afegir el <application>commutador d'usuari</application> a
> un <application>quadre</application>, feu clic amb el botó secundari al
> <application>quadre</application> on voleu afegir el
> <application>commutador d'usuari</application>, seleccioneu
> <guimenuitem>Afegeix al quadre...</guimenuitem>, seleccioneu
> <guilabel>Commutador d'usuari</guilabel> a la llista d'elements, i feu
> clic a <guibutton>D'acord</guibutton>."
>
> -- la coma final no cal que seguidament i va una i
>
>
> msgid "Once you are satisfied with the applet's location on the
> <application>Panel</application>, release the middle mousebutton, and
> you're done! You may optionally lock the applet to this location, as
> described in the next section. Middle-clicking on the applet allows you
> to move it within the panel. See <ulink type=\"help\" url=
> \"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moving a panel object</ulink> for more
> information."
> msgstr "Un cop esteu satisfet amb la ubicació de la miniaplicació en el
> <application>quadre</application>, allibereu el botó del mig del ratolí,
> i ja estarà. De forma opcional, podeu blocar la miniaplicació en aquesta
> ubicació, com es descriu en la secció següent. Fer clic amb el botó del
> mig en la miniaplicació us permet moure'l a través del quadre. Vegeu la
> <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moure un
> objecte del quadre</ulink> per a més informació."
>
> -- De forma opcional → Opcionalment ?
>
>
> msgid "Once you are satisfied with the applet's location on the
> <application>Panel</application>, release the middle mousebutton, and
> you're done! You may optionally lock the applet to this location, as
> described in the next section. Middle-clicking on the applet allows you
> to move it within the panel. See <ulink type=\"help\" url=
> \"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moving a panel object</ulink> for more
> information."
> msgstr "Un cop esteu satisfet amb la ubicació de la miniaplicació en el
> <application>quadre</application>, allibereu el botó del mig del ratolí,
> i ja estarà. De forma opcional, podeu blocar la miniaplicació en aquesta
> ubicació, com es descriu en la secció següent. Fer clic amb el botó del
> mig en la miniaplicació us permet moure'l a través del quadre. Vegeu la
> <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?gospanel-32\">Moure un
> objecte del quadre</ulink> per a més informació."
>
> -- En aquest cas l'enllaç ja et diu el gènere de l'article, ha de ser
> «el» en aquest cas.
>
>
> msgid "When you right-click on the <application>User
> Switcher</application>, a menu will appear. This menu lists the
> following things which you can do:"
> msgstr "Quan feu clic amb el botó secundari en el
> <application>commutador d'usuari</application>, apareixerà un menú.
> Aquest menú llista les coses següents que podeu fer:"
>
> -- «Aquest menú llista les accions que podeu fer:»
>
>
> msgid "Edit Personal Information"
> msgstr "Edita informació personal"
>
> -- Edita la ... (s'hauria de canviar a la interfície)
>
> msgid "Edit Users and Groups"
> msgstr "Edita usuaris i grups"
>
> -- Edita els usuaris i els grups (s'hauria de canviar a la interfície)
>
>
>
> msgid "The <guimenuitem>Lock To Panel</guimenuitem> menu item lets you
> lock the applet into its position on the
> <application>Panel</application>. Once an applet is Locked, it cannot be
> moved accidentally. The <guimenuitem>Move</guimenuitem> menu item
> (discussed next) will be \"greyed\" and you will no longer be able to
> select it. To move the applet again, you must first unlock the applet by
> selecting the <guimenuitem>Lock To Panel</guimenuitem> menu item again.
> The <guimenuitem>Move</guimenuitem> menu item will once again be
> selectable."
> msgstr "L'element del menú <guimenuitem>Bloca al quadre</guimenuitem> us
> permet blocar la miniaplicació en la seva posició en el
> <application>quadre</application>. Quan un miniaplicació s'ha blocat,
> aquesta no es podrà moure accidentalment. L'element del menú
> <guimenuitem>Mou</guimenuitem> (explicat després) serà «ombrejat» i no
> podreu seleccionar-lo. Per a moure un altre cop la miniaplicació, primer
> heu de desblocar la miniaplicació seleccionant un altre cop l'element
> del menú <guimenuitem>Bloca al quadre</guimenuitem>. L'element del menú
> <guimenuitem>Mou</guimenuitem> es podrà seleccionar un altre cop."
>
> -- una miniaplicació (t'has deixat una a)
>
> msgid "The \"Preferences\" menu item brings up window where you may
> change the <application>User Switcher</application>'s behavior and
> appearance. There are two major sections in it: \"Appearance\" and
> \"Options\"."
> msgstr "L'element del menú «Preferències» mostrarà una finestra on podeu
> canviar el comportament i l'aparença del <application>commutador
> d'usuari</application>. Hi ha dues seccions majors en aquesta:
> «Aparença» i «Opcions»."
>
> -- sense «en aquesta» és redundant
>
>
> msgid "The applet in text mode"
> msgstr "La miniaplicació en mode test"
>
> -- En mode text
>
>
> msgid "When this option is active, you will not actually switch screens
> when you log in as another user with the <application>User
> Switcher</application>. Instead, each new login will appear inside a
> window on your current screen. For obvious reasons, the current screen
> will not be locked when creating a new logins inside windows."
> msgstr "Quan aquesta opció està activa, no commutareu de pantalla quan
> entreu amb un altre usuari amb el <application>commutador
> d'usuari</application>. En comptes, cada entrada nova apareixerà dins
> d'una finestra de la pantalla actual. Per raons òbvies, la pantalla
> actual no es blocarà quan es creïn entrades noves dins de finestres."
>
> -- En comptes, → Si no que
>
>
> S'hauria de mirar com traduir geek i nerd abans de pujar-se.
>
> Bona feina!!
>
>
>
>
> Salut!
>
>
> El dv 27 de 06 de 2008 a les 07:58 +0200, en/na Joan va escriure:
> > Hola a tothom,
> >
> > Us adjunto la traducció de la documentació del
> > fast-user-switch-applet.
> >
> > No agafo més traduccions ja que marxo de vacances i us deixo tranquils
> > unes setmanes :)
> >
> > Salut i bones vacances,
> > Joan
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080724/682aca13/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: fast-user-switch-applet.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 59027 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080724/682aca13/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME