Re: [GNOME] Documentació del XChat-gnome per revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
dim jul 1 01:33:55 CEST 2008


En principi tot arreglat..........toquem fusta :-)2008/7/1 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:

> Pel que fa al corrector el gedit mateix te verificador ortogràfic (no
> corrector :P). Sinó l'OOo també en té.
>
> S'apostrofa perquè XChat és pronuncia «icsxat» en català.
>
> Per les llicències, mira't qualsevol documentació de:
> http://l10n.gnome.org/languages/ca/gnome-2-24
>
> per exemple (per agafar-ne alguna):
> http://l10n.gnome.org/POT/gnome-utils.HEAD/docs/dictionary.HEAD.ca.po
>
> Salut!
>
> El dl 30 de 06 de 2008 a les 18:45 +0200, en/na Francesc Vilches va
> escriure:
> > 1 - Per què apostrofem XChat-GNOME? Algú m'ho pot explicar que ho
> > entengui? ;-)
> > 2 - AJUDA: Quin corrector ortogràfic puc utilitzar abans d'enviar-vos
> > les traduccions?
> > 3 - Tinc un document que es titula "llicenciaDocumentacio.ca.po" i és
> > d'on he enganxat les traduccions prefabricades i repetides a les
> > documentacions.....totes EXCEPTE la que comença per:
> >
> > msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN
> > TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR,
> > INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR
> > MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH
> > PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
> > INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING,
> > WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE,
> > COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR
> > LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED
> > VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED
> > OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
> >
> > Tenim traduïda aquesta cadena i així canvio la traducció lliure que he
> > fet? ;-)
> >
> >
> > Segueixo arreglant la traducció.
> >
> > Gil, moltes gràcies per la paciència.
> >
> > Salutacions,
> > Francesc.
> >
> >
> >
> > 2008/6/30 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
> >     Bones,
> >
> >     El que he vist:
> >
> >     msgid "<application>XChat-GNOME</application> Manual"
> >     msgstr "Manual del <application>XChat-GNOME</application>"
> >
> >     -- de l'<application>XChat-GNOME</application> (n'hi ha molts
> >     d'altres,
> >     s'ha de canviar a tot arreu)
> >
> >
> >     msgid "GNOME Documentation Project"
> >     msgstr "Projecte de documentació GNOME"
> >
> >     -- ...documentació del GNOME
> >
> >
> >     msgid "This manual describes version 0.16 of XChat-GNOME."
> >     msgstr "Aquest manual drescriu la versió 0.16 del XChat-GNOME"
> >
> >     -- descriu (sobre una r)
> >
> >
> >     msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the
> >     <application>XChat-GNOME</application> application or this
> >     manual,
> >     follow the directions in the Feedback section of the <ulink
> >     url=
> >     \"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME User
> >     Guide</ulink>."
> >     msgstr "Per a llistar un error o fer una suggerencia sobre
> >     l'aplicació o
> >     aquest manual del <application>XChat-GNOME</application>,
> >     seguiu les
> >     adreces dins la secció de comentaris a la <ulink url=
> >     \"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Guia d'usuari
> >     GNOME</ulink>."
> >
> >     -- és suggerència (falta l'accent)
> >
> >     ((((
> >     Veig que no has fet servir la traducció que ja hi ha feta en
> >     els altres
> >     mòduls de la llicència, tant del principi com del final, ni
> >     les frases
> >     recurrents (com lo de «GNOME documentation project» i aquesta
> >     altra de
> >     sobre). Revisa-les totes i fes servir les formes que ja s'han
> >     fet servir
> >     en els altres mòduls. En tot cas, òbviament, si hi veus
> >     errades en elles
> >     avisa-ho que s'haurà de canviar a tot arreu ;)
> >     ))))
> >
> >
> >     msgid "The <application>XChat-GNOME</application> application
> >     is an
> >     Internet Relay Chat (IRC) program for the GNOME desktop."
> >     msgstr "L'aplicació <application>XChat-GNOME</application> és
> >     un
> >     programa de IRC per a l'escriptori del GNOME."
> >
> >     -- d'IRC
> >     -- l'escriptori GNOME (sinó sembla que et refereixis a
> >     l'escriptori
> >     d'una persona)
> >     -- jo ho posaria:
> >     ...és un programa d'IRC (Internet Relay Chat, «Conversa
> >     interactiva per
> >     Internet») per a l'escriptori GNOME.
> >
> >
> >     msgid "<application>XChat-GNOME</application> provides the
> >     following
> >     features:"
> >     msgstr "El <application>XChat-GNOME</application> té les
> >     següents
> >     característiques:"
> >
> >     -- features → funcions (llavors seria «L'<></> proporciona les
> >     següents
> >     funcions»
> >
> >
> >     msgid "Notification Area Icon Plugin"
> >     msgstr "Connector d'icona de notificació d'àrea"
> >
> >     -- Connector per a mostrar una icona a l'àrea de notificació
> >
> >     msgid "Direct Client-To-Client (DCC) Chats"
> >     msgstr "Chats directes client-a-client (DCC)"
> >
> >     -- Xats!!
> >
> >
> >     msgid "Adherence to GNOME Human Interface Guidelines (HIG)"
> >     msgstr "Adherència a les guíes d'interfície del GNOME (HIG)"
> >
> >     -- guies!!! (a veure si passem el verificador ortogràfic)
> >     -- t'has deixat l'«human»!
> >     -- Ho deixaria:
> >     «Segueix les guies d'interfície humana del GNOME (HIG)»
> >
> >
> >     msgid "Getting Started"
> >     msgstr "Començant"
> >
> >     -- Com ja s'ha dit aquests dies: «Primers passos»
> >
> >
> >     #: C/xchat-gnome.xml:188(title)
> >     msgid "Starting <application>XChat-GNOME</application>"
> >     msgstr "S'està iniciant el
> >     <application>XChat-GNOME</application>"
> >
> >     -- és un títol (fixa't amb el «(title)») per tant:
> >     «Iniciar el...»
> >
> >
> >     msgid "You can start <application>XChat-GNOME</application> in
> >     the
> >     following ways:"
> >     msgstr "Podeu iniciar el
> >     <application>XChat-GNOME</application> de les
> >     següents maneres:"
> >
> >     -- maneres següents (al revés)
> >
> >
> >     msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
> >     msgstr "Menú d'<guimenu>Aplicacions</guimenu>"
> >
> >     -- sense el «d'»
> >
> >     msgid "Choose
> >
> <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>XChat-GNOME
> >     IRC Chat</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Escull
> >     <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Chat
> >     IRC del
> >     XChat-GNOME</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- Quan es fa referència a menús normalment fem servir
> >     «Seleccioneu»
> >
> >     #: C/xchat-gnome.xml:204(term)
> >     msgid "Command line"
> >     msgstr "Línia de comandes"
> >
> >     -- Línia d'ordres
> >
> >
> >     msgid "To start <application>XChat-GNOME</application> from a
> >     command
> >     line, type <command>xchat-gnome</command>, then press
> >     <keycap>Return</keycap>:"
> >     msgstr "Escriu <command>xchat-gnome</command> i prem la
> >     <keycap>tecla de
> >     retorn</keycap> per a començar el
> >     <application>XChat-GNOME</application>
> >     desde la línia de comandes:"
> >
> >     -- Escriu → Teclegeu
> >     -- prem → premeu
> >     -- començar → iniciar
> >     -- desde → des de
> >     -- línia de comandes → línia d'ordres
> >
> >
> >     msgid "To view other command line options that are available,
> >     type
> >     <command>xchat-gnome --help</command>, then press
> >     <keycap>Return</keycap>"
> >     msgstr "Escriu <command>xchat-gnome --help</command> i prem la
> >     <keycap>tecla de retorn</keycap> per a veure altres opcions
> >     disponibles
> >     desde la línia de comandes"
> >
> >     -- Escriu → Teclegeu
> >     -- prem → premeu
> >     -- veure altres opcions → veure les altres opcions
> >     -- desde → des de
> >     -- línia de comandes → línia d'ordres
> >
> >
> >     msgid "When you start <application>XChat-GNOME</application>,
> >     the
> >     following window is displayed."
> >     msgstr "Es mostra la següent finestra quan inicieu el
> >     <application>XChat-GNOME</application>."
> >
> >     -- finestra següent
> >     -- l'<></>
> >
> >
> >     msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar,
> >     menubar,
> >     display area, and scrollbars. Menubar contains IRC, Edit,
> >     Network,
> >     Discussion, Go, and Help menus."
> >     msgstr "Mostra la finestra principal <placeholder-1/>. Conté
> >     la barra de
> >     títol, la barra de menú i la barra de desplaçament. La barra
> >     de menú
> >     conté el IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés i els menús
> >     d'ajuda."
> >
> >     -- ...principal de l'<placeholder-1/>
> >     -- La barra de menú conté els menús IRC, Edita, Xarxa,
> >     Discussió, Vés a
> >     i Ajuda.
> >
> >
> >     msgid "The <application>XChat-GNOME</application> window
> >     contains the
> >     following elements:"
> >     msgstr "La finestra del <application>XChat-GNOME</application>
> >     conté els
> >     següents elements:"
> >
> >     -- l'<></>
> >     -- els elements següents:
> >
> >
> >     msgid "The menus on the menubar contain all of the commands
> >     you need to
> >     use in <application>XChat-GNOME</application>."
> >     msgstr "Els menús a la barra de menús contenen totes les
> >     comandes que
> >     necessiteu per a utilitzar al
> >     <application>XChat-GNOME</application>."
> >
> >     -- Els menús de la barra de menú...
> >     -- comandes → ordres
> >     -- per a utilitzar l'<></>
> >
> >
> >     msgid "The Server Pane shows the Servers and Channels
> >     currently
> >     connected."
> >     msgstr "La subfinestra de servidor mostra els servidors i
> >     canals
> >     connectats actualment."
> >
> >     -- ...els servidors i els canals on s'està connectat
> >     actualment.
> >
> >
> >     msgid "The User Button shows the number of users present in
> >     the selected
> >     Channel. Click the User Button to show a list of users."
> >     msgstr "El botó d'usuari mostra el nombre d'usuaris al canal
> >     selecionat.Feu clic en el botó d'usuari per a mostrar la
> >     llista
> >     d'usuaris."
> >
> >     -- d'usuaris del canal seleccionat. Feu... (del, seleccionat i
> >     espai
> >     entre . i Feu)
> >
> >
> >     msgid "The Discussion Area presents the discussion occurring
> >     in the
> >     selected Channel."
> >     msgstr "L'àrea de discussió mostra les discussions que s'han
> >     produït al
> >     canal seleccionat."
> >
> >     -- en el canal seleccionat
> >
> >
> >     msgid "Usage"
> >     msgstr "Ús"
> >
> >     -- Utilització
> >
> >
> >     msgid "Connecting to an Internet Relay Chat (IRC) Server"
> >     msgstr "S'està connectant al servidor d'IRC"
> >
> >     -- Connectar-se a un servidor d'IRC (és un títol, va molt bé
> >     tenir
> >     l'ajuda del programa obert per anar mirant què estàs traduint)
> >
> >
> >     msgid "To connect to an Internet Relay Chat (IRC) Server,
> >     choose
> >
> <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connect</guimenuitem></menuchoice>.
> The <guilabel>Connect</guilabel> dialog is displayed. Select the Server that
> you wish to connect to, then click <guibutton>Connect</guibutton>."
> >     msgstr "Per a connectar al servidor d'IRC, escolliu
> >
> <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connecta</guimenuitem></menuchoice>.
> El diàleg <guilabel>Connecta</guilabel> es mostra. Seleccioneu el servidor
> al que us volgueu connectar, llavors feu clic en
> <guibutton>Connecta</guibutton>."
> >
> >     -- Per a connectar-se a un servidor d'IRC ...
> >     -- escolliu → seleccioneu
> >     -- Es mostrarà el diàleg <>Connecta</>
> >     -- ...al que voleu connectar-vos i feu clic a <>Connecta</>
> >
> >
> >     msgid "Viewing Direct Client-To-Client (DCC) File Transfers
> >     Information"
> >     msgstr "S'està veient la informació de transferència de
> >     fitxers (DCC)"
> >
> >     -- «Visualitzar la informació de transferència de fitxers
> >     directe de
> >     client a client (DCC)»
> >
> >
> >     msgid "To view Direct Client-To-Client (DCC) file transfer
> >     information,
> >     choose <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>File
> >     Transfers</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a veure la informació de transferència de fitxers
> >     (DCC),
> >     escolliu
> >     <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Transferència
> >     de
> >     fitxers</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- Per a visualitzar la informació de transferència de fitxers
> >     directe
> >     de client a client (DCC), seleccioneu ....
> >
> >
> >     msgid "Editing Text"
> >     msgstr "S'està editant el text."
> >
> >     -- Edició de text (sense el punt final)
> >
> >
> >     msgid "You can edit text in the following ways:"
> >     msgstr "Podeu editar el text de les següents maneres:"
> >
> >     -- maneres següents:
> >
> >
> >     msgid "To delete the selected text from the file and move the
> >     selected
> >     text to a buffer, choose
> >
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a borrar el text seleccionat del fitxer i moure el
> >     text
> >     seleccionat a la memòria intermèdia, escolliu
> >
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Retalla</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- borrar → esborrar
> >     -- escolliu → seleccioneu
> >
> >
> >     msgid "To copy the selected text to a buffer, choose
> >
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a copiar el text seleccionat a la memòria
> >     intermèdia,
> >     escolliu
> >
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Copia</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- escolliu → seleccioneu
> >
> >
> >     msgid "To insert the contents of the buffer at the cursor
> >     position,
> >     choose
> >
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>.
> You must cut or copy text before you can paste text into the file."
> >     msgstr "Per a insertar el contingut de la memòria intermèdia a
> >     la
> >     possició del cursor, escolliu
> >
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Enganxa</guimenuitem></menuchoice>.
> Heu de tallar i copiar el text abans de poder enganxar-lo al fitxer"
> >
> >     -- insertar → inserir
> >     -- possició → posició (una s)
> >     -- escolliu → seleccioneu
> >     -- tallar i copiar → tallar o copiar
> >     -- falta el punt final
> >
> >
> >     msgid "To clear all text from the Discussion Area for the
> >     currently
> >     selected Channel, choose
> >
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Clear</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a esborrar tot el text de l'àrea de discussió del
> >     canal
> >     actual seleccionat, escolliu
> >
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Neteja</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- ...del canal seleccionat actualment, seleccioneu ...
> >
> >
> >     msgid "Reconnecting to a Server"
> >     msgstr "S'està reconnectant al servidor"
> >
> >     -- Tornar-se a connectar a un servidor (és un títol)
> >
> >
> >     msgid "To reconnect <application>XChat-GNOME</application> to
> >     an
> >     Internet Relay Chat (IRC) server, choose
> >
> <menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Reconnect</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a reconnectar al
> >     <application>XChat-GNOME</application> al
> >     servidor d'IRC, escolliu
> >
> <menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Reconnecta</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- Per a tornar a connectar l'<></>..
> >     -- a un servidor d'IRC, seleccioneu
> >
> >
> >     msgid "Disconnecting from a Server"
> >     msgstr "S'està desconnectant del servidor"
> >
> >     -- Desconnectar-se d'un servidor
> >
> >
> >     msgid "To disconnect <application>XChat-GNOME</application>
> >     from an
> >     Internet Relay Chat (IRC) server, choose
> >
> <menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Disconnect</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a desconnectar el
> >     <application>XChat-GNOME</application> del
> >     servidor IRC, escolliu
> >
> <menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Desconnecta</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- ...d'un servidor d'IRC, seleccioneu...
> >
> >
> >     msgid "Saving a Channel Transcript"
> >     msgstr "S'està desant la transcripció del canal"
> >
> >     -- Desar la transcripció d'un canal
> >
> >
> >     msgid "To save a transcript of a Channel, choose
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Save
> Transcript</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a desar la transcripció d'un canal, escolliu
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Desa
> transcripció</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- escolliu → seleccioneu
> >     -- Discussió → Conversa (mira't l'aplicació quan hi ha text
> >     que en fa
> >     referència)
> >     -- Desa transcripció → Desa la transcripció (idem que abans)
> >
> >
> >     msgid "Leaving a Channel"
> >     msgstr "S'està deixant el canal"
> >
> >     -- Deixar un canal
> >
> >
> >     msgid "When you leave a channel, you are removed from the
> >     participants
> >     and can no longer chat in it, but the discussion up to that
> >     point
> >     remains in the Server Pane."
> >     msgstr "Quan deixeu un canal, sereu trets de la llista de
> >     participants i
> >     ja no podreu xatejar en ell, encara que les discussions fins
> >     aquell
> >     moment romandran a la subfinestra del servidor."
> >
> >     -- ...sereu esborrats de la llista ...
> >     -- ja no podreu xatejar-hi
> >     -- romandran → continuaran ?
> >
> >
> >     msgid "To leave a Channel, choose
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Leave</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a deixar un canal, escolliu
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Deixa</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- escolliu → seleccioneu
> >     -- Discussió → Conversa
> >     -- Deixa → Surt (ara mateix està així a la interfície s'hauria
> >     de
> >     canviar en tot cas i deixar-ho a Deixa)
> >
> >
> >     msgid "Closing a Channel"
> >     msgstr "S'està tancant el canal"
> >
> >     -- Tancar un canal
> >
> >
> >     msgid "When you close a channel, the channel is removed from
> >     the list in
> >     the Server Pane."
> >     msgstr "Quan tanqueu un canal, el canal s'esborrarà de la
> >     lista de la
> >     subfinestra del servidors."
> >
> >     -- lista → llista!
> >
> >
> >     msgid "To close a Channel, choose
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
> >     msgstr "Per a tancar un canal, escolliu
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Tanca</guimenuitem></menuchoice>."
> >
> >     -- escolliu → seleccioneu
> >     -- Discussió → Conversa
> >
> >
> >     msgid "Navigating through Channels"
> >     msgstr "S'està navegant a través dels canals"
> >
> >     -- Navegar per els canals
> >
> >
> >     msgid "To view previous channel, choose
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous
> Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
> >     msgstr "Per a veure un canal previ, escolliu
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió
> prèvia</guimenuitem></menuchoice>"
> >
> >     -- Per a veure els canals anteriors, seleccioneu ...
> >     -- Sobre → Fletxa amunt (guia de Softcatalà)
> >     -- Vés → Vés a
> >     -- Discussió prèvia → Conversa prèvia
> >
> >     msgid "To view next channel, choose
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next
> Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
> >     msgstr "Per a veure que canal següent, escolliu
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió
> següent</guimenuitem></menuchoice>"
> >
> >     -- El mateix que abans però per següent ara
> >
> >
> >     msgid "Navigating Through Servers"
> >     msgstr "S'està navegant a través dels servidors"
> >
> >     -- Navegació pels servidors
> >
> >
> >     msgid "To view previous server, choose
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous
> Network</guimenuitem></menuchoice>"
> >     msgstr "Per a veure el servidor anterior, escolliu
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa
> prèvia</guimenuitem></menuchoice>"
> >
> >     msgid "To view next server, choose
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next
> Network</guimenuitem></menuchoice>"
> >     msgstr "Per a veure el servidor següent, escolliu
> >
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa
> següent</guimenuitem></menuchoice>"
> >
> >     -- Mira't com està en la interfície
> >
> >     (((
> >     També canvia tots els escull per selecciona quan fan
> >     referència a menús
> >     )))
> >
> >
> >     msgid "Quitting XChat-GNOME"
> >     msgstr "S'està sortint del XChat-GNOME"
> >
> >     -- Sortir de l'XChat-GNOME
> >
> >
> >     msgid "IRC Preferences"
> >     msgstr "Preferències del IRC"
> >
> >     -- A la interfície està traduït com a «Preferències del xat»
> >
> >
> >     msgid "Enter the <guilabel>Nickname</guilabel> you wish to use
> >     in the
> >     Internet Relay Chat (IRC) channel."
> >     msgstr "Entreu el <guilabel>Sobrenom</guilabel> que voleu
> >     utilitzar al
> >     canal del IRC."
> >
> >     -- Entreu → Introduïu
> >     -- de l'IRC
> >
> >     msgid "Enter your <guilabel>Real Name</guilabel>, which is
> >     displayed on
> >     <command>/whois</command> requests."
> >     msgstr "Entreu el vostre <guilabel>Nom real </guilabel>, que
> >     es mostrarà
> >     en les peticions <command>/whois</command>."
> >
> >     -- Entreu → Introduïu (n'hi ha forces d'aquests, s'ha de
> >     canviar a tot
> >     arreu)
> >     -- <>Nom real</> (sobre un espai entre real i </>)
> >
> >
> >
> >     Veig que totes les errades que queden es resumeixen en:
> >     - Hi ha faltes ortogràfiques → passa el verificador ortogràfic
> >     si us
> >     plau
> >     - La interfície no coincideix amb la documentació → S'ha de
> >     seguir el
> >     que diu la interfície i si hi ha errades, òbviament,
> >     s'arreglen tan a la
> >     interfície com a la documentació
> >     - Les cadenes comunes de la documentació (com la llicència i
> >     d'altres
> >     texts genèrics) han de ser iguals a totes les documentacions.
> >     Copia-les
> >     de qualsevol altre documentació ja pujada i si hi veus errades
> >     comenta-ho.
> >     - Mira't també el missatge que va enviar la Sílvia a en Joan,
> >     hi veuràs
> >     moltes recomanacions genèriques per a la documentació:
> >
> http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2008-June/002247.html
> >
> >
> >     Salut!
> >
> >
> >     El dc 25 de 06 de 2008 a les 19:54 +0200, en/na Francesc
> >     Vilches va
> >     escriure:
> >
> >     > Després d'alguns mesos he pogut completar la documentació
> >     del
> >     > xchat-gnome ;-)
> >     >
> >     > Salutacions,
> >     > Francesc.
> >
> >     > _______________________________________________
> >     > GNOME mailing list
> >     > GNOME a llistes.softcatala.org
> >     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >     --
> >     gil forcada
> >
> >     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> >     [en] guifi.net - a non-stopping free network
> >     bloc: http://gil.badall.net
> >
> >     _______________________________________________
> >     GNOME mailing list
> >     GNOME a llistes.softcatala.org
> >     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080701/84ddca5e/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: help.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 14731 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080701/84ddca5e/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME