[GNOME] Documentació del XChat-gnome per revisar

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dim jul 1 01:11:14 CEST 2008


Pel que fa al corrector el gedit mateix te verificador ortogràfic (no
corrector :P). Sinó l'OOo també en té.

S'apostrofa perquè XChat és pronuncia «icsxat» en català.

Per les llicències, mira't qualsevol documentació de:
http://l10n.gnome.org/languages/ca/gnome-2-24

per exemple (per agafar-ne alguna):
http://l10n.gnome.org/POT/gnome-utils.HEAD/docs/dictionary.HEAD.ca.po

Salut!

El dl 30 de 06 de 2008 a les 18:45 +0200, en/na Francesc Vilches va
escriure:
> 1 - Per què apostrofem XChat-GNOME? Algú m'ho pot explicar que ho
> entengui? ;-)
> 2 - AJUDA: Quin corrector ortogràfic puc utilitzar abans d'enviar-vos
> les traduccions?
> 3 - Tinc un document que es titula "llicenciaDocumentacio.ca.po" i és
> d'on he enganxat les traduccions prefabricades i repetides a les
> documentacions.....totes EXCEPTE la que comença per:
> 
> msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN
> TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR,
> INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR
> MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH
> PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
> INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING,
> WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE,
> COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR
> LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED
> VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED
> OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
> 
> Tenim traduïda aquesta cadena i així canvio la traducció lliure que he
> fet? ;-)
> 
> 
> Segueixo arreglant la traducció.
> 
> Gil, moltes gràcies per la paciència.
> 
> Salutacions,
> Francesc.
> 
> 
> 
> 2008/6/30 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>     Bones,
>     
>     El que he vist:
>     
>     msgid "<application>XChat-GNOME</application> Manual"
>     msgstr "Manual del <application>XChat-GNOME</application>"
>     
>     -- de l'<application>XChat-GNOME</application> (n'hi ha molts
>     d'altres,
>     s'ha de canviar a tot arreu)
>     
>     
>     msgid "GNOME Documentation Project"
>     msgstr "Projecte de documentació GNOME"
>     
>     -- ...documentació del GNOME
>     
>     
>     msgid "This manual describes version 0.16 of XChat-GNOME."
>     msgstr "Aquest manual drescriu la versió 0.16 del XChat-GNOME"
>     
>     -- descriu (sobre una r)
>     
>     
>     msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the
>     <application>XChat-GNOME</application> application or this
>     manual,
>     follow the directions in the Feedback section of the <ulink
>     url=
>     \"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME User
>     Guide</ulink>."
>     msgstr "Per a llistar un error o fer una suggerencia sobre
>     l'aplicació o
>     aquest manual del <application>XChat-GNOME</application>,
>     seguiu les
>     adreces dins la secció de comentaris a la <ulink url=
>     \"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Guia d'usuari
>     GNOME</ulink>."
>     
>     -- és suggerència (falta l'accent)
>     
>     ((((
>     Veig que no has fet servir la traducció que ja hi ha feta en
>     els altres
>     mòduls de la llicència, tant del principi com del final, ni
>     les frases
>     recurrents (com lo de «GNOME documentation project» i aquesta
>     altra de
>     sobre). Revisa-les totes i fes servir les formes que ja s'han
>     fet servir
>     en els altres mòduls. En tot cas, òbviament, si hi veus
>     errades en elles
>     avisa-ho que s'haurà de canviar a tot arreu ;)
>     ))))
>     
>     
>     msgid "The <application>XChat-GNOME</application> application
>     is an
>     Internet Relay Chat (IRC) program for the GNOME desktop."
>     msgstr "L'aplicació <application>XChat-GNOME</application> és
>     un
>     programa de IRC per a l'escriptori del GNOME."
>     
>     -- d'IRC
>     -- l'escriptori GNOME (sinó sembla que et refereixis a
>     l'escriptori
>     d'una persona)
>     -- jo ho posaria:
>     ...és un programa d'IRC (Internet Relay Chat, «Conversa
>     interactiva per
>     Internet») per a l'escriptori GNOME.
>     
>     
>     msgid "<application>XChat-GNOME</application> provides the
>     following
>     features:"
>     msgstr "El <application>XChat-GNOME</application> té les
>     següents
>     característiques:"
>     
>     -- features → funcions (llavors seria «L'<></> proporciona les
>     següents
>     funcions»
>     
>     
>     msgid "Notification Area Icon Plugin"
>     msgstr "Connector d'icona de notificació d'àrea"
>     
>     -- Connector per a mostrar una icona a l'àrea de notificació
>     
>     msgid "Direct Client-To-Client (DCC) Chats"
>     msgstr "Chats directes client-a-client (DCC)"
>     
>     -- Xats!!
>     
>     
>     msgid "Adherence to GNOME Human Interface Guidelines (HIG)"
>     msgstr "Adherència a les guíes d'interfície del GNOME (HIG)"
>     
>     -- guies!!! (a veure si passem el verificador ortogràfic)
>     -- t'has deixat l'«human»!
>     -- Ho deixaria:
>     «Segueix les guies d'interfície humana del GNOME (HIG)»
>     
>     
>     msgid "Getting Started"
>     msgstr "Començant"
>     
>     -- Com ja s'ha dit aquests dies: «Primers passos»
>     
>     
>     #: C/xchat-gnome.xml:188(title)
>     msgid "Starting <application>XChat-GNOME</application>"
>     msgstr "S'està iniciant el
>     <application>XChat-GNOME</application>"
>     
>     -- és un títol (fixa't amb el «(title)») per tant:
>     «Iniciar el...»
>     
>     
>     msgid "You can start <application>XChat-GNOME</application> in
>     the
>     following ways:"
>     msgstr "Podeu iniciar el
>     <application>XChat-GNOME</application> de les
>     següents maneres:"
>     
>     -- maneres següents (al revés)
>     
>     
>     msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
>     msgstr "Menú d'<guimenu>Aplicacions</guimenu>"
>     
>     -- sense el «d'»
>     
>     msgid "Choose
>     <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>XChat-GNOME
>     IRC Chat</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Escull
>     <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Chat
>     IRC del
>     XChat-GNOME</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- Quan es fa referència a menús normalment fem servir
>     «Seleccioneu»
>     
>     #: C/xchat-gnome.xml:204(term)
>     msgid "Command line"
>     msgstr "Línia de comandes"
>     
>     -- Línia d'ordres
>     
>     
>     msgid "To start <application>XChat-GNOME</application> from a
>     command
>     line, type <command>xchat-gnome</command>, then press
>     <keycap>Return</keycap>:"
>     msgstr "Escriu <command>xchat-gnome</command> i prem la
>     <keycap>tecla de
>     retorn</keycap> per a començar el
>     <application>XChat-GNOME</application>
>     desde la línia de comandes:"
>     
>     -- Escriu → Teclegeu
>     -- prem → premeu
>     -- començar → iniciar
>     -- desde → des de
>     -- línia de comandes → línia d'ordres
>     
>     
>     msgid "To view other command line options that are available,
>     type
>     <command>xchat-gnome --help</command>, then press
>     <keycap>Return</keycap>"
>     msgstr "Escriu <command>xchat-gnome --help</command> i prem la
>     <keycap>tecla de retorn</keycap> per a veure altres opcions
>     disponibles
>     desde la línia de comandes"
>     
>     -- Escriu → Teclegeu
>     -- prem → premeu
>     -- veure altres opcions → veure les altres opcions
>     -- desde → des de
>     -- línia de comandes → línia d'ordres
>     
>     
>     msgid "When you start <application>XChat-GNOME</application>,
>     the
>     following window is displayed."
>     msgstr "Es mostra la següent finestra quan inicieu el
>     <application>XChat-GNOME</application>."
>     
>     -- finestra següent
>     -- l'<></>
>     
>     
>     msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar,
>     menubar,
>     display area, and scrollbars. Menubar contains IRC, Edit,
>     Network,
>     Discussion, Go, and Help menus."
>     msgstr "Mostra la finestra principal <placeholder-1/>. Conté
>     la barra de
>     títol, la barra de menú i la barra de desplaçament. La barra
>     de menú
>     conté el IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés i els menús
>     d'ajuda."
>     
>     -- ...principal de l'<placeholder-1/>
>     -- La barra de menú conté els menús IRC, Edita, Xarxa,
>     Discussió, Vés a
>     i Ajuda.
>     
>     
>     msgid "The <application>XChat-GNOME</application> window
>     contains the
>     following elements:"
>     msgstr "La finestra del <application>XChat-GNOME</application>
>     conté els
>     següents elements:"
>     
>     -- l'<></>
>     -- els elements següents:
>     
>     
>     msgid "The menus on the menubar contain all of the commands
>     you need to
>     use in <application>XChat-GNOME</application>."
>     msgstr "Els menús a la barra de menús contenen totes les
>     comandes que
>     necessiteu per a utilitzar al
>     <application>XChat-GNOME</application>."
>     
>     -- Els menús de la barra de menú...
>     -- comandes → ordres
>     -- per a utilitzar l'<></>
>     
>     
>     msgid "The Server Pane shows the Servers and Channels
>     currently
>     connected."
>     msgstr "La subfinestra de servidor mostra els servidors i
>     canals
>     connectats actualment."
>     
>     -- ...els servidors i els canals on s'està connectat
>     actualment.
>     
>     
>     msgid "The User Button shows the number of users present in
>     the selected
>     Channel. Click the User Button to show a list of users."
>     msgstr "El botó d'usuari mostra el nombre d'usuaris al canal
>     selecionat.Feu clic en el botó d'usuari per a mostrar la
>     llista
>     d'usuaris."
>     
>     -- d'usuaris del canal seleccionat. Feu... (del, seleccionat i
>     espai
>     entre . i Feu)
>     
>     
>     msgid "The Discussion Area presents the discussion occurring
>     in the
>     selected Channel."
>     msgstr "L'àrea de discussió mostra les discussions que s'han
>     produït al
>     canal seleccionat."
>     
>     -- en el canal seleccionat
>     
>     
>     msgid "Usage"
>     msgstr "Ús"
>     
>     -- Utilització
>     
>     
>     msgid "Connecting to an Internet Relay Chat (IRC) Server"
>     msgstr "S'està connectant al servidor d'IRC"
>     
>     -- Connectar-se a un servidor d'IRC (és un títol, va molt bé
>     tenir
>     l'ajuda del programa obert per anar mirant què estàs traduint)
>     
>     
>     msgid "To connect to an Internet Relay Chat (IRC) Server,
>     choose
>     <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connect</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Connect</guilabel> dialog is displayed. Select the Server that you wish to connect to, then click <guibutton>Connect</guibutton>."
>     msgstr "Per a connectar al servidor d'IRC, escolliu
>     <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connecta</guimenuitem></menuchoice>. El diàleg <guilabel>Connecta</guilabel> es mostra. Seleccioneu el servidor al que us volgueu connectar, llavors feu clic en <guibutton>Connecta</guibutton>."
>     
>     -- Per a connectar-se a un servidor d'IRC ...
>     -- escolliu → seleccioneu
>     -- Es mostrarà el diàleg <>Connecta</>
>     -- ...al que voleu connectar-vos i feu clic a <>Connecta</>
>     
>     
>     msgid "Viewing Direct Client-To-Client (DCC) File Transfers
>     Information"
>     msgstr "S'està veient la informació de transferència de
>     fitxers (DCC)"
>     
>     -- «Visualitzar la informació de transferència de fitxers
>     directe de
>     client a client (DCC)»
>     
>     
>     msgid "To view Direct Client-To-Client (DCC) file transfer
>     information,
>     choose <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>File
>     Transfers</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a veure la informació de transferència de fitxers
>     (DCC),
>     escolliu
>     <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Transferència
>     de
>     fitxers</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- Per a visualitzar la informació de transferència de fitxers
>     directe
>     de client a client (DCC), seleccioneu ....
>     
>     
>     msgid "Editing Text"
>     msgstr "S'està editant el text."
>     
>     -- Edició de text (sense el punt final)
>     
>     
>     msgid "You can edit text in the following ways:"
>     msgstr "Podeu editar el text de les següents maneres:"
>     
>     -- maneres següents:
>     
>     
>     msgid "To delete the selected text from the file and move the
>     selected
>     text to a buffer, choose
>     <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a borrar el text seleccionat del fitxer i moure el
>     text
>     seleccionat a la memòria intermèdia, escolliu
>     <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Retalla</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- borrar → esborrar
>     -- escolliu → seleccioneu
>     
>     
>     msgid "To copy the selected text to a buffer, choose
>     <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a copiar el text seleccionat a la memòria
>     intermèdia,
>     escolliu
>     <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Copia</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- escolliu → seleccioneu
>     
>     
>     msgid "To insert the contents of the buffer at the cursor
>     position,
>     choose
>     <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>. You must cut or copy text before you can paste text into the file."
>     msgstr "Per a insertar el contingut de la memòria intermèdia a
>     la
>     possició del cursor, escolliu
>     <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Enganxa</guimenuitem></menuchoice>. Heu de tallar i copiar el text abans de poder enganxar-lo al fitxer"
>     
>     -- insertar → inserir
>     -- possició → posició (una s)
>     -- escolliu → seleccioneu
>     -- tallar i copiar → tallar o copiar
>     -- falta el punt final
>     
>     
>     msgid "To clear all text from the Discussion Area for the
>     currently
>     selected Channel, choose
>     <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Clear</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a esborrar tot el text de l'àrea de discussió del
>     canal
>     actual seleccionat, escolliu
>     <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Neteja</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- ...del canal seleccionat actualment, seleccioneu ...
>     
>     
>     msgid "Reconnecting to a Server"
>     msgstr "S'està reconnectant al servidor"
>     
>     -- Tornar-se a connectar a un servidor (és un títol)
>     
>     
>     msgid "To reconnect <application>XChat-GNOME</application> to
>     an
>     Internet Relay Chat (IRC) server, choose
>     <menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Reconnect</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a reconnectar al
>     <application>XChat-GNOME</application> al
>     servidor d'IRC, escolliu
>     <menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Reconnecta</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- Per a tornar a connectar l'<></>..
>     -- a un servidor d'IRC, seleccioneu
>     
>     
>     msgid "Disconnecting from a Server"
>     msgstr "S'està desconnectant del servidor"
>     
>     -- Desconnectar-se d'un servidor
>     
>     
>     msgid "To disconnect <application>XChat-GNOME</application>
>     from an
>     Internet Relay Chat (IRC) server, choose
>     <menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Disconnect</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a desconnectar el
>     <application>XChat-GNOME</application> del
>     servidor IRC, escolliu
>     <menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Desconnecta</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- ...d'un servidor d'IRC, seleccioneu...
>     
>     
>     msgid "Saving a Channel Transcript"
>     msgstr "S'està desant la transcripció del canal"
>     
>     -- Desar la transcripció d'un canal
>     
>     
>     msgid "To save a transcript of a Channel, choose
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Save Transcript</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a desar la transcripció d'un canal, escolliu
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Desa transcripció</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- escolliu → seleccioneu
>     -- Discussió → Conversa (mira't l'aplicació quan hi ha text
>     que en fa
>     referència)
>     -- Desa transcripció → Desa la transcripció (idem que abans)
>     
>     
>     msgid "Leaving a Channel"
>     msgstr "S'està deixant el canal"
>     
>     -- Deixar un canal
>     
>     
>     msgid "When you leave a channel, you are removed from the
>     participants
>     and can no longer chat in it, but the discussion up to that
>     point
>     remains in the Server Pane."
>     msgstr "Quan deixeu un canal, sereu trets de la llista de
>     participants i
>     ja no podreu xatejar en ell, encara que les discussions fins
>     aquell
>     moment romandran a la subfinestra del servidor."
>     
>     -- ...sereu esborrats de la llista ...
>     -- ja no podreu xatejar-hi
>     -- romandran → continuaran ?
>     
>     
>     msgid "To leave a Channel, choose
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Leave</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a deixar un canal, escolliu
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Deixa</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- escolliu → seleccioneu
>     -- Discussió → Conversa
>     -- Deixa → Surt (ara mateix està així a la interfície s'hauria
>     de
>     canviar en tot cas i deixar-ho a Deixa)
>     
>     
>     msgid "Closing a Channel"
>     msgstr "S'està tancant el canal"
>     
>     -- Tancar un canal
>     
>     
>     msgid "When you close a channel, the channel is removed from
>     the list in
>     the Server Pane."
>     msgstr "Quan tanqueu un canal, el canal s'esborrarà de la
>     lista de la
>     subfinestra del servidors."
>     
>     -- lista → llista!
>     
>     
>     msgid "To close a Channel, choose
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
>     msgstr "Per a tancar un canal, escolliu
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Tanca</guimenuitem></menuchoice>."
>     
>     -- escolliu → seleccioneu
>     -- Discussió → Conversa
>     
>     
>     msgid "Navigating through Channels"
>     msgstr "S'està navegant a través dels canals"
>     
>     -- Navegar per els canals
>     
>     
>     msgid "To view previous channel, choose
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
>     msgstr "Per a veure un canal previ, escolliu
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió prèvia</guimenuitem></menuchoice>"
>     
>     -- Per a veure els canals anteriors, seleccioneu ...
>     -- Sobre → Fletxa amunt (guia de Softcatalà)
>     -- Vés → Vés a
>     -- Discussió prèvia → Conversa prèvia
>     
>     msgid "To view next channel, choose
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
>     msgstr "Per a veure que canal següent, escolliu
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió següent</guimenuitem></menuchoice>"
>     
>     -- El mateix que abans però per següent ara
>     
>     
>     msgid "Navigating Through Servers"
>     msgstr "S'està navegant a través dels servidors"
>     
>     -- Navegació pels servidors
>     
>     
>     msgid "To view previous server, choose
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Network</guimenuitem></menuchoice>"
>     msgstr "Per a veure el servidor anterior, escolliu
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa prèvia</guimenuitem></menuchoice>"
>     
>     msgid "To view next server, choose
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Network</guimenuitem></menuchoice>"
>     msgstr "Per a veure el servidor següent, escolliu
>     <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa següent</guimenuitem></menuchoice>"
>     
>     -- Mira't com està en la interfície
>     
>     (((
>     També canvia tots els escull per selecciona quan fan
>     referència a menús
>     )))
>     
>     
>     msgid "Quitting XChat-GNOME"
>     msgstr "S'està sortint del XChat-GNOME"
>     
>     -- Sortir de l'XChat-GNOME
>     
>     
>     msgid "IRC Preferences"
>     msgstr "Preferències del IRC"
>     
>     -- A la interfície està traduït com a «Preferències del xat»
>     
>     
>     msgid "Enter the <guilabel>Nickname</guilabel> you wish to use
>     in the
>     Internet Relay Chat (IRC) channel."
>     msgstr "Entreu el <guilabel>Sobrenom</guilabel> que voleu
>     utilitzar al
>     canal del IRC."
>     
>     -- Entreu → Introduïu
>     -- de l'IRC
>     
>     msgid "Enter your <guilabel>Real Name</guilabel>, which is
>     displayed on
>     <command>/whois</command> requests."
>     msgstr "Entreu el vostre <guilabel>Nom real </guilabel>, que
>     es mostrarà
>     en les peticions <command>/whois</command>."
>     
>     -- Entreu → Introduïu (n'hi ha forces d'aquests, s'ha de
>     canviar a tot
>     arreu)
>     -- <>Nom real</> (sobre un espai entre real i </>)
>     
>     
>     
>     Veig que totes les errades que queden es resumeixen en:
>     - Hi ha faltes ortogràfiques → passa el verificador ortogràfic
>     si us
>     plau
>     - La interfície no coincideix amb la documentació → S'ha de
>     seguir el
>     que diu la interfície i si hi ha errades, òbviament,
>     s'arreglen tan a la
>     interfície com a la documentació
>     - Les cadenes comunes de la documentació (com la llicència i
>     d'altres
>     texts genèrics) han de ser iguals a totes les documentacions.
>     Copia-les
>     de qualsevol altre documentació ja pujada i si hi veus errades
>     comenta-ho.
>     - Mira't també el missatge que va enviar la Sílvia a en Joan,
>     hi veuràs
>     moltes recomanacions genèriques per a la documentació:
>     http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2008-June/002247.html
>     
>     
>     Salut!
>     
>     
>     El dc 25 de 06 de 2008 a les 19:54 +0200, en/na Francesc
>     Vilches va
>     escriure:
>     
>     > Després d'alguns mesos he pogut completar la documentació
>     del
>     > xchat-gnome ;-)
>     >
>     > Salutacions,
>     > Francesc.
>     
>     > _______________________________________________
>     > GNOME mailing list
>     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     --
>     gil forcada
>     
>     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>     [en] guifi.net - a non-stopping free network
>     bloc: http://gil.badall.net
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME