Re: [GNOME] Actualització del gcalctool

Joan jodufi a gmail.com
diu feb 17 13:04:37 CET 2008


Hola,

Alguns comentaris:


2008/2/17, Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>
> bones,
>
> el que he vist:
>
>
> msgid "Set accuracy from 0 to %d numeric places."
> msgid_plural "Set accuracy from 0 to %d numeric places."
> -msgstr[0] "Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]"
> -msgstr[1] "Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]"
> +msgstr[0] "Estableix la precisió de 0 a %d lloc numèric."
> +msgstr[1] "Estableix la precisió de 0 a %d llocs numèrics."
>
> msgid "Currently set to %d places."
> msgid_plural "Currently set to %d places."
> -msgstr[0] ""
> -msgstr[1] ""
> +msgstr[0] "Actualment establert a %d lloc."
> +msgstr[1] "Actualment establert a %d llocs."
>
> -- lloc(s) → posició(ons) ? em sona més natural dir posicions decimals
> que llocs decimals


Fet, he canviat tots els llocs de la traducció per posició

msgid "(c) 1986-2008 The Gcalctool authors"
> -msgstr "(c) 1987-2006 Els autors del Gcalctool"
> +msgstr "(c) 1987-2008 Els autors del Gcalctool"
>
> -- és 1986


Que estrany que canviïn l'any d'inici. Fet


msgid "Changing Modes Clears Calculation"
> -msgstr ""
> +msgstr "Canviar el mode neteja el càlcul"
>
> -- el posaria condicional sinó queda molt forçat: Si es canvia el mode
> es neteja el càlcul


Fet

msgid ""
> "When you change modes, the current calculation will be cleared, and
> the base "
> "will be reset to decimal."
> msgstr ""
> -"%sCanviar el mode neteja el càlcul%s\n"
> -"\n"
> "Quan canvieu de mode, el càlcul actual es netejarà i la base es
> reiniciarà a "
> "decimal."
>
> -- ... i es reiniciarà la base a decimal?


Fet

msgid ""
> "The user interface file %s is missing or unable to be loaded. Please
> check "
> "your installation."
> -msgstr ""
> +msgstr "Falta o no es pot carregar el fitxer %s de la interfície
> d'usuari. Comproveu la instal·lació."
>
> -- el fitxer de la interfície d'usuari %s (el %s al final de la frase)


Fet

msgid "Reset to _Default (%d)"
> -msgstr ""
> +msgstr "Reinicia a la predeterminada (%d)"
>
>
> -- manca el _


Lapsus

msgid "Bitwise OR [|]"
> -msgstr "XOR lògica [x]"
> +msgstr "XOR lògica [|]"
>
> -- ieps, sobra un X aquí


Més lapsus

msgid "Clear displayed value [Escape]"
> -msgstr "Esborra el valor mostrat"
> +msgstr "Esborra el valor mostrat [Escapada]"
>
> msgid "Clr"
> -msgstr "Clr"
> +msgstr "Esb"
>
> -- Clear → neteja ? (n'hi ha d'altres si et decideixes a canviar-ho)


He canviat tots els «esborra» per «neteja»

msgid "End group of calculations [)]"
> -msgstr "Finalitza grup de càlculs"
> +msgstr "Finalitza grup de càlculs [)]"
>
> -- Finalitza el grup .. ?


Fet

#. http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value
> #: ../glade/gcalctool.glade.h:248
> msgid "Pv"
> -msgstr "VA"
> +msgstr "Pv"
>
> -- si és «Present Value» en anglès no hauria de ser Valor present en
> català?


Tens raó, però ho com vaig dir:
He vist que alguns botons estaven traduïts i altres no, així que hi he fet
una petita revisió. He deixat en original (anglès) aquells que després
apareixen a la pantalla (Ctrm, Fv o Int) i he traduït aquells que no (Bksp
-> Rtcs, Sto -> Desa o Exch -> Inter).
Així que ho deixo a «Fv» per mantenir la coherència botó-pantalla.

#. Random number
> #: ../glade/gcalctool.glade.h:252
> msgid "Rand"
> -msgstr "Aleatori"
> +msgstr "Rand"
>
> -- aleatori (abreviat però)?


El mateix que el comentari anterior

msgid "Rate"
> -msgstr "Taxa"
> +msgstr "Rate"
>
> -- no t'agradava com estava abans?


Idem

#: ../glade/gcalctool.glade.h:267
> -#, fuzzy
> msgid "Remove rightmost character from displayed value [Backspace]"
> -msgstr "Elimina l'element situat més a la dreta del valor mostrat"
> +msgstr "Elimina l'element situat més a la dreta del valor mostrat
> [Retrocés]"
>
> -- Suprimeix ?


Fet

#: ../glade/gcalctool.glade.h:276
> -#, fuzzy
> msgid "Set accuracy from 0 to 9 numeric places [A]"
> -msgstr "Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]"
> +msgstr "Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [A]"
>
> #: ../glade/gcalctool.glade.h:289
> -#, fuzzy
> msgid "Shift displayed value 1-15 places to the left [<]"
> -msgstr "Mou el valor mostrat d'1 a 15 llocs a l'esquerra"
> +msgstr "Desplaça el valor mostrat d'1 a 15 llocs a l'esquerra [<]"
>
> #: ../glade/gcalctool.glade.h:290
> -#, fuzzy
> msgid "Shift displayed value 1-15 places to the right [>]"
> -msgstr "Mou el valor mostrat d'1 a 15 llocs a la dreta"
> +msgstr "Desplaça el valor mostrat d'1 a 15 llocs a la dreta [>]"
>
> -- posicions?


Fets

-#, fuzzy
> msgid "Start group of calculations [(]"
> -msgstr "Inicia grup de càlculs"
> +msgstr "Inicia grup de càlculs [(]"
>
> -- Inicia un grup .. ?


Fet

#~ msgid "Logical XOR"
> -#~ msgstr "O exclusiu lògic"
> +#~ msgstr "XOR exclusiu lògic"
>
> #~ msgid "Logical XNOR"
> -#~ msgstr "NO exclusiu lògic"
> +#~ msgstr "XNOR exclusiu lògic"
>
> -- sense l'«exclusiu»


I finalment, fet.

Ja hem diràs què et sembla.

Salut,
Joan
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080217/02af83f2/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gcalctool.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 11464 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080217/02af83f2/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME