[GNOME] Actualització del gcalctool

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dll feb 18 15:55:48 CET 2008


fet!

El dg 17 de 02 del 2008 a les 13:04 +0100, en/na Joan va escriure:
> Hola,
> 
> Alguns comentaris:
> 
> 
> 2008/2/17, Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>     bones,
>     
>     el que he vist:
>     
>     
>     msgid "Set accuracy from 0 to %d numeric places."
>     msgid_plural "Set accuracy from 0 to %d numeric places."
>     -msgstr[0] "Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]"
>     -msgstr[1] "Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]"
>     +msgstr[0] "Estableix la precisió de 0 a %d lloc numèric."
>     +msgstr[1] "Estableix la precisió de 0 a %d llocs numèrics."
>     
>     msgid "Currently set to %d places."
>     msgid_plural "Currently set to %d places."
>     -msgstr[0] ""
>     -msgstr[1] ""
>     +msgstr[0] "Actualment establert a %d lloc."
>     +msgstr[1] "Actualment establert a %d llocs."
>     
>     -- lloc(s) → posició(ons) ? em sona més natural dir posicions
>     decimals
>     que llocs decimals
> 
> Fet, he canviat tots els llocs de la traducció per posició 
> 
> 
>     msgid "© 1986-2008 The Gcalctool authors"
>     -msgstr "© 1987-2006 Els autors del Gcalctool"
>     +msgstr "© 1987-2008 Els autors del Gcalctool"
>     
>     -- és 1986
> 
> Que estrany que canviïn l'any d'inici. Fet
> 
> 
>     msgid "Changing Modes Clears Calculation"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Canviar el mode neteja el càlcul"
>     
>     -- el posaria condicional sinó queda molt forçat: Si es canvia
>     el mode
>     es neteja el càlcul
> 
> Fet 
> 
> 
>     msgid ""
>     "When you change modes, the current calculation will be
>     cleared, and
>     the base "
>     "will be reset to decimal."
>     msgstr ""
>     -"%sCanviar el mode neteja el càlcul%s\n"
>     -"\n"
>     "Quan canvieu de mode, el càlcul actual es netejarà i la base
>     es
>     reiniciarà a "
>     "decimal."
>     
>     -- ... i es reiniciarà la base a decimal?
> 
> Fet 
> 
> 
>     msgid ""
>     "The user interface file %s is missing or unable to be loaded.
>     Please
>     check "
>     "your installation."
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Falta o no es pot carregar el fitxer %s de la
>     interfície
>     d'usuari. Comproveu la instal·lació."
>     
>     -- el fitxer de la interfície d'usuari %s (el %s al final de
>     la frase)
> 
> Fet 
> 
> 
>     msgid "Reset to _Default (%d)"
>     -msgstr ""
>     +msgstr "Reinicia a la predeterminada (%d)"
>     
>     
>     -- manca el _
> 
> Lapsus 
> 
> 
>     msgid "Bitwise OR [|]"
>     -msgstr "XOR lògica [x]"
>     +msgstr "XOR lògica [|]"
>     
>     -- ieps, sobra un X aquí
> 
> Més lapsus 
> 
> 
>     msgid "Clear displayed value [Escape]"
>     -msgstr "Esborra el valor mostrat"
>     +msgstr "Esborra el valor mostrat [Escapada]"
>     
>     msgid "Clr"
>     -msgstr "Clr"
>     +msgstr "Esb"
>     
>     -- Clear → neteja ? (n'hi ha d'altres si et decideixes a
>     canviar-ho)
> 
> He canviat tots els «esborra» per «neteja»
> 
> 
>     msgid "End group of calculations [)]"
>     -msgstr "Finalitza grup de càlculs"
>     +msgstr "Finalitza grup de càlculs [)]"
>     
>     -- Finalitza el grup .. ?
> 
> Fet 
> 
> 
>     #. http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value
>     #: ../glade/gcalctool.glade.h:248
>     msgid "Pv"
>     -msgstr "VA"
>     +msgstr "Pv"
>     
>     -- si és «Present Value» en anglès no hauria de ser Valor
>     present en
>     català?
> 
> Tens raó, però ho com vaig dir:
> He vist que alguns botons estaven traduïts i altres no, així que hi he
> fet una petita revisió. He deixat en original (anglès) aquells que
> després apareixen a la pantalla (Ctrm, Fv o Int) i he traduït aquells
> que no (Bksp -> Rtcs, Sto -> Desa o Exch -> Inter).
> 
> Així que ho deixo a «Fv» per mantenir la coherència botó-pantalla.
> 
>     #. Random number
>     #: ../glade/gcalctool.glade.h:252
>     msgid "Rand"
>     -msgstr "Aleatori"
>     +msgstr "Rand"
>     
>     -- aleatori (abreviat però)?
> 
> El mateix que el comentari anterior 
> 
> 
>     msgid "Rate"
>     -msgstr "Taxa"
>     +msgstr "Rate"
>     
>     -- no t'agradava com estava abans?
> 
> Idem
> 
> 
>     #: ../glade/gcalctool.glade.h:267
>     -#, fuzzy
>     msgid "Remove rightmost character from displayed value
>     [Backspace]"
>     -msgstr "Elimina l'element situat més a la dreta del valor
>     mostrat"
>     +msgstr "Elimina l'element situat més a la dreta del valor
>     mostrat
>     [Retrocés]"
>     
>     -- Suprimeix ?
> 
> Fet 
> 
> 
>     #: ../glade/gcalctool.glade.h:276
>     -#, fuzzy
>     msgid "Set accuracy from 0 to 9 numeric places [A]"
>     -msgstr "Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [a]"
>     +msgstr "Estableix la precisió de 0 a 9 llocs numèrics [A]"
>     
>     #: ../glade/gcalctool.glade.h:289
>     -#, fuzzy
>     msgid "Shift displayed value 1-15 places to the left [<]"
>     -msgstr "Mou el valor mostrat d'1 a 15 llocs a l'esquerra"
>     +msgstr "Desplaça el valor mostrat d'1 a 15 llocs a l'esquerra
>     [<]"
>     
>     #: ../glade/gcalctool.glade.h:290
>     -#, fuzzy
>     msgid "Shift displayed value 1-15 places to the right [>]"
>     -msgstr "Mou el valor mostrat d'1 a 15 llocs a la dreta"
>     +msgstr "Desplaça el valor mostrat d'1 a 15 llocs a la dreta
>     [>]"
>     
>     -- posicions?
> 
> Fets 
> 
> 
>     -#, fuzzy
>     msgid "Start group of calculations [(]"
>     -msgstr "Inicia grup de càlculs"
>     +msgstr "Inicia grup de càlculs [(]"
>     
>     -- Inicia un grup .. ?
> 
> Fet 
> 
> 
>     #~ msgid "Logical XOR"
>     -#~ msgstr "O exclusiu lògic"
>     +#~ msgstr "XOR exclusiu lògic"
>     
>     #~ msgid "Logical XNOR"
>     -#~ msgstr "NO exclusiu lògic"
>     +#~ msgstr "XNOR exclusiu lògic"
>     
>     -- sense l'«exclusiu»
> 
> I finalment, fet.
> 
> Ja hem diràs què et sembla.
> 
> Salut,
> Joan
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME