[GNOME] Libgnetwork per revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
dij set 6 22:06:37 CEST 2007


Arreglat !

Adjunto els últims canvis proposats.


2007/9/4, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
>
> bones,
>
> algunes correccions:
>
>
> msgid "The file at \"%s\" is not a local networking server."
> msgstr "L'arxiu a «%s» no és un servidor de xarxa local"
>
> -- File →  Fitxer (arxiu seria archive en anglès)
> -- falta el punt final
>
> msgid "The credentials given to the local server at \"%s\" are not
> valid."
> msgstr "Les credencials donades al servidor local a «%s» no són
> vàlides."
>
> -- normalment girem la frase: No són vàlides les credencials ....
>
> msgid "There was an error reading data from the local socket \"%s\"."
> msgstr "S'ha produit un error al llegir dades del sòcol local"
>
> -- produït
> -- en llegir ( és en + infinitiu)
>
> msgid "There was an error sending data to the local socket at \"%s\"."
> msgstr "S'ha produït un error a l'enviar dades al sòcol local a «%s»."
>
> -- el mateix que abans: .... error en enviar ...
>
> msgid "Authentication Flags"
> msgstr "Tipus d'autenticació"
>
> -- Flags →  Senyaladors
>
> msgid "The types of authentication to perform on this socket."
> msgstr "Quin tipus d'autenticació SSL s'ha de realitzar en aquesta
> connexió."
>
> -- Els tipus d'autenticació a realitzar en aquest sòcol.
>
>
> msgid ""
> "The credentials structure to use when authenticating this connection
> (sent "
> "to local servers for outgoing sockets, used to verify clients for
> incoming "
> "sockets)."
> msgstr "L'estructura de les credencials a usar quan s'autentica aquesta
> connexió "
> "(enviada als servidors locals per les connexións de sortida, usades per
> verificar clients "
> "per a connexions entrants)."
>
> -- a usar → a utilitzar
> -- connexions (sense accent) i seria sòcols (sockets) 2 vegades el
> sòcols
> -- usades →  utilitzades
>
> msgid ""
> "The socket file descriptor. Useful mainly for GNetworkLocalServer and "
> "subclasses."
> msgstr "El descriptor de fitxer del sòcol. L'usa principalment "
> "GNetworkUnixServer i subclasses."
>
> -- utilitza
>
> msgid "Credentials structure sent to the server or received from a
> client."
> msgstr "Estructura de credencials enviades al servidor o rebudes del
> client."
>
> -- ...o rebudes d'un client.
>
>
> msgid ""
> "A value array of open socket file descriptors, used to allow clients
> access "
> "to files over a networking socket on Unix."
> msgstr ""
> "Un vector de descriptors d'arxiu de sòcols oberts, usats per a permetre
> accessos "
> "de clients a fitxers a través d'un sòcol de xarxa Unix."
>
> -- Un vector de valors de descriptors de fitxers de sòcols obert,
> utilitzats per a permetre accedir els clients a ...
>
> msgid "An open file descriptor."
> msgstr "El descriptor de fitxer obert."
>
> -- Un descriptor ..
>
> msgid ""
> "The connection to %s could not be completed because an error occurred
> inside "
> "the GNetwork library."
> msgstr ""
> "No s'ha pogut completar la connexió a %s perquè ha succeït un error
> dins de "
> "la biblioteca GNetwork."
>
> -- s'ha produït
>
> msgid "The socket on port %u could not be made asynchronous."
> msgstr "El sòcol en el port %u no pot ser asíncron."
>
> -- No s'ha pogut crear el sòcol en el port %u asíncron.
>
> msgid "The socket could not be made asynchronous."
> msgstr "El sòcol no pot ser asíncron."
>
> -- tres quarts del mateix que en l'anterior.
>
> bona feina!!
>
> salut!
>
> El dt 04 de 09 del 2007 a les 18:52 +0200, en/na Francesc Vilches va
> escriure:
> > Un altre per revisar....
> >
> > Salutacions,
> > Francesc.
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070906/8f45e1e9/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: libgnetwork.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 9948 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070906/8f45e1e9/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME