[GNOME] Libgnetwork per revisar

gil forcada gilforcada a guifi.net
dim set 4 23:37:29 CEST 2007


bones,

algunes correccions:


msgid "The file at \"%s\" is not a local networking server."
msgstr "L'arxiu a «%s» no és un servidor de xarxa local"

-- File →  Fitxer (arxiu seria archive en anglès)
-- falta el punt final

msgid "The credentials given to the local server at \"%s\" are not
valid."
msgstr "Les credencials donades al servidor local a «%s» no són
vàlides."

-- normalment girem la frase: No són vàlides les credencials ....

msgid "There was an error reading data from the local socket \"%s\"."
msgstr "S'ha produit un error al llegir dades del sòcol local"

-- produït
-- en llegir ( és en + infinitiu)

msgid "There was an error sending data to the local socket at \"%s\"."
msgstr "S'ha produït un error a l'enviar dades al sòcol local a «%s»."

-- el mateix que abans: .... error en enviar ...

 msgid "Authentication Flags"
 msgstr "Tipus d'autenticació"

-- Flags →  Senyaladors

 msgid "The types of authentication to perform on this socket."
 msgstr "Quin tipus d'autenticació SSL s'ha de realitzar en aquesta
connexió."

-- Els tipus d'autenticació a realitzar en aquest sòcol.


msgid ""
"The credentials structure to use when authenticating this connection
(sent "
"to local servers for outgoing sockets, used to verify clients for
incoming "
"sockets)."
msgstr "L'estructura de les credencials a usar quan s'autentica aquesta
connexió "
"(enviada als servidors locals per les connexións de sortida, usades per
verificar clients "
"per a connexions entrants)."

-- a usar → a utilitzar
-- connexions (sense accent) i seria sòcols (sockets) 2 vegades el
sòcols
-- usades →  utilitzades

msgid ""
"The socket file descriptor. Useful mainly for GNetworkLocalServer and "
"subclasses."
msgstr "El descriptor de fitxer del sòcol. L'usa principalment "
"GNetworkUnixServer i subclasses."

-- utilitza

msgid "Credentials structure sent to the server or received from a
client."
msgstr "Estructura de credencials enviades al servidor o rebudes del
client."

-- ...o rebudes d'un client.


msgid ""
"A value array of open socket file descriptors, used to allow clients
access "
"to files over a networking socket on Unix."
msgstr ""
"Un vector de descriptors d'arxiu de sòcols oberts, usats per a permetre
accessos "
"de clients a fitxers a través d'un sòcol de xarxa Unix."

-- Un vector de valors de descriptors de fitxers de sòcols obert,
utilitzats per a permetre accedir els clients a ...

msgid "An open file descriptor."
msgstr "El descriptor de fitxer obert."

-- Un descriptor ..

msgid ""
"The connection to %s could not be completed because an error occurred
inside "
"the GNetwork library."
msgstr ""
"No s'ha pogut completar la connexió a %s perquè ha succeït un error
dins de "
"la biblioteca GNetwork."

-- s'ha produït

 msgid "The socket on port %u could not be made asynchronous."
 msgstr "El sòcol en el port %u no pot ser asíncron."

-- No s'ha pogut crear el sòcol en el port %u asíncron.

 msgid "The socket could not be made asynchronous."
 msgstr "El sòcol no pot ser asíncron."

-- tres quarts del mateix que en l'anterior.

bona feina!!

salut!

El dt 04 de 09 del 2007 a les 18:52 +0200, en/na Francesc Vilches va
escriure:
> Un altre per revisar....
> 
> Salutacions,
> Francesc.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.netMés informació sobre la llista de correu GNOME