[GNOME] Libgnetwork per revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
diu set 9 11:33:59 CEST 2007


Torno a pujar el libgnetwork que el msgfmt es queixava.......
2007/9/6, Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com>:
>
> Arreglat !
>
> Adjunto els últims canvis proposats.
>
>
> 2007/9/4, gil forcada <gilforcada a guifi.net>:
> >
> > bones,
> >
> > algunes correccions:
> >
> >
> > msgid "The file at \"%s\" is not a local networking server."
> > msgstr "L'arxiu a «%s» no és un servidor de xarxa local"
> >
> > -- File →  Fitxer (arxiu seria archive en anglès)
> > -- falta el punt final
> >
> > msgid "The credentials given to the local server at \"%s\" are not
> > valid."
> > msgstr "Les credencials donades al servidor local a «%s» no són
> > vàlides."
> >
> > -- normalment girem la frase: No són vàlides les credencials ....
> >
> > msgid "There was an error reading data from the local socket \"%s\"."
> > msgstr "S'ha produit un error al llegir dades del sòcol local"
> >
> > -- produït
> > -- en llegir ( és en + infinitiu)
> >
> > msgid "There was an error sending data to the local socket at \"%s\"."
> > msgstr "S'ha produït un error a l'enviar dades al sòcol local a «%s»."
> >
> > -- el mateix que abans: .... error en enviar ...
> >
> > msgid "Authentication Flags"
> > msgstr "Tipus d'autenticació"
> >
> > -- Flags →  Senyaladors
> >
> > msgid "The types of authentication to perform on this socket."
> > msgstr "Quin tipus d'autenticació SSL s'ha de realitzar en aquesta
> > connexió."
> >
> > -- Els tipus d'autenticació a realitzar en aquest sòcol.
> >
> >
> > msgid ""
> > "The credentials structure to use when authenticating this connection
> > (sent "
> > "to local servers for outgoing sockets, used to verify clients for
> > incoming "
> > "sockets)."
> > msgstr "L'estructura de les credencials a usar quan s'autentica aquesta
> > connexió "
> > "(enviada als servidors locals per les connexións de sortida, usades per
> > verificar clients "
> > "per a connexions entrants)."
> >
> > -- a usar → a utilitzar
> > -- connexions (sense accent) i seria sòcols (sockets) 2 vegades el
> > sòcols
> > -- usades →  utilitzades
> >
> > msgid ""
> > "The socket file descriptor. Useful mainly for GNetworkLocalServer and "
> > "subclasses."
> > msgstr "El descriptor de fitxer del sòcol. L'usa principalment "
> > "GNetworkUnixServer i subclasses."
> >
> > -- utilitza
> >
> > msgid "Credentials structure sent to the server or received from a
> > client."
> > msgstr "Estructura de credencials enviades al servidor o rebudes del
> > client."
> >
> > -- ...o rebudes d'un client.
> >
> >
> > msgid ""
> > "A value array of open socket file descriptors, used to allow clients
> > access "
> > "to files over a networking socket on Unix."
> > msgstr ""
> > "Un vector de descriptors d'arxiu de sòcols oberts, usats per a permetre
> > accessos "
> > "de clients a fitxers a través d'un sòcol de xarxa Unix."
> >
> > -- Un vector de valors de descriptors de fitxers de sòcols obert,
> > utilitzats per a permetre accedir els clients a ...
> >
> > msgid "An open file descriptor."
> > msgstr "El descriptor de fitxer obert."
> >
> > -- Un descriptor ..
> >
> > msgid ""
> > "The connection to %s could not be completed because an error occurred
> > inside "
> > "the GNetwork library."
> > msgstr ""
> > "No s'ha pogut completar la connexió a %s perquè ha succeït un error
> > dins de "
> > "la biblioteca GNetwork."
> >
> > -- s'ha produït
> >
> > msgid "The socket on port %u could not be made asynchronous."
> > msgstr "El sòcol en el port %u no pot ser asíncron."
> >
> > -- No s'ha pogut crear el sòcol en el port %u asíncron.
> >
> > msgid "The socket could not be made asynchronous."
> > msgstr "El sòcol no pot ser asíncron."
> >
> > -- tres quarts del mateix que en l'anterior.
> >
> > bona feina!!
> >
> > salut!
> >
> > El dt 04 de 09 del 2007 a les 18:52 +0200, en/na Francesc Vilches va
> > escriure:
> > > Un altre per revisar....
> > >
> > > Salutacions,
> > > Francesc.
> > > _______________________________________________
> > > GNOME mailing list
> > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > --
> > gil forcada
> >
> > [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > [en] guifi.net - a non-stopping free network
> > bloc: http://gil.badall.net
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070909/4bba8c04/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: libgnetwork.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 9949 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070909/4bba8c04/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME