[GNOME] gcompris per a revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
diu set 2 23:17:04 CEST 2007


Tot canviat excepte:

gcompris -- experimental -----> sense article, parla de com llançar el
programa amb aquesta opció

A part de ficar "editar un perfil nou", també he canviat nou grup per grup
nou ----> "editar grup nou".

llenguadocià? :D :D :D --------> Ho ha hagut de mirar a la wikipedia ;-)

Salutacions,
Francesc.
2007/9/2, Sílvia Miranda <silvia.gnome a gmail.com>:
>
> Hola,
>
> Continuo la revisió del gcompris (repeteixo que jo sempre em miro els .po,
> Francesc, o sigui que no t'espantis ;)
>
> #: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
> msgid ""
> "A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and
> each "
> "sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden
> sound, "
> "and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you
> "
> "need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you
> "
> "turn over the twins, they both disappear."
> msgstr ""
> "Es mostra un grup de Tux violinistes. Cada Tux té associat un so, i cada
> so "
> "té un parell exactament igual. Cliqueu en un Tux per a sentir el so
> ocult, i "
> "intenteu trobar el parell corresponent. Només podeu activar dos Tux a la
> "
> "vegada, o sigui que haureu de recordar on és un so, mentres escolteu el
> seu "
> "parell. Quan feu clic a una parella d'iguals, els dos desapareixeran."
>
> *** ...on és un so (millor sense la coma) mentre escolteu el seu parell (o
> bé Mentre n'escolteu el parell)
>
>
> #: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
> msgid ""
> "You can see a set of cards that all look the same. Each card has a
> picture "
> "on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You
> can "
> "only turn over two cards at once, so you need to remember where the
> pictures "
> "are until you can find the twin. When you turn over twins, they
> disappear! "
> "You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs
> of "
> "twins than he does."
> msgstr ""
> "Podeu veure un grapat de cartes iguals. Cada carta té una imatge a
> l'altra "
> "banda, i cada imatge té un bessó en algun altre lloc. Només podeu donar
> la "
> "volta a dues cartes cada vegada, així que haureu de recordar on són les "
> "imatges fins que trobeu el bessó. Quan trobeu dos bessons,
> desapareixaran. "
> "Jugareu en torns contra en Tux, i per guanyar haureu de trobar més
> parells "
> "de bessons que ell."
>
> *** desapareixeran
>
>
> #: ../boards/menu.xml.in.h:19
> msgid ""
> "The goal of GCompris is to provide a free alternative to popular
> proprietary "
> "edutainment software"
> msgstr ""
> "L'objectiu de GCompris és proporcionar una alternativa lliure al
> programari "
> "educatiu popular"
>
> *** del GCompris
>
>
> #: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
> msgid "Miscellaneous activities"
> msgstr "Activitats miscel·lànies"
>
> *** Activitats diverses?
> Segons el Diccionari de l'enciclopèdia:
> miscel·lani -ània
> *1 * * adj* Que es compon d'elements diversos. *Un còdex miscel·lani.*
> Per tant, m'imagino que deu ser correcte. De tota manera, com a adjectiu,
> a mi em sona millor "diverses" (opinió totalment subjectiva). Què en penseu?
>
>
> #: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
> msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
> msgstr "Kandinsky, Wassily, Compossició VIII - 1923"
>
> *** composició
>
> #: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:5 ../boards/pythontest.xml.in.h:5
> msgid ""
> "Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful
> language!"
> msgstr ""
> "Moltes gràcies a en Guido van Rossum i l'equip del python pel seu poderòs
> "
> "llenguatge"
>
> *** i a l'equip
> *** poderós
>
> #: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
> msgid ""
> "Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box
> on "
> "the left."
> msgstr ""
> "Copieu la imatge reflectida d'un objecte de la caixa de la dreta en la
> caixa "
> "de l'esquerra."
>
> *** a la caixa ? (si més no, en català central. hi ha altres cadenes
> semblants -"en el" en lloc d' "al"-, però n'hi ha que, en central, sonen
> "pitjor" que d'altres")
>
> #: ../boards/searace.xml.in.h:8 ../boards/searace1player.xml.in.h:7
> msgid ""
> "In this activity, you will learn how to enter commands into a computer.
> Even "
> "if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and
> "
> "construct a program. This activity can be used to introduce the
> programming "
> "concept to children."
> msgstr ""
> "En aquesta activitat, aprendreu a introduir ordres en un ordinador. Tot i
> "
> "que el llenguatge és molt básic, aprendreu a pensar en termes de
> programció. "
> "Aquesta activitat es pot fer servir per a introduir el concepte de "
> "programció als nens."
>
> *** En aquesta activitat aprendreu (millor sense la coma)
> *** bàsic
> *** programació  |   programació
>
> #: ../boards/paintings.xml.in.h:3
> msgid ""
> "Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the
> "
> "main board."
> msgstr ""
> "Arrossegueu les parts de la imatge de la caixa de l'esquerra per crear
> una "
> "pintura en la taula principal."
>
> *** a la?
>
> #: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
> msgid ""
> "For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to
> their "
> "target position. For the higher levels, click on an empty square to give
> it "
> "the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will
> "
> "not let you enter invalid data."
> msgstr ""
> "En el primer nivell amb símbols acolorits, arrossegueu símbols de
> l'esquerra "
> "a la seva posició destí. Per als nivells més avançats, cliqueu en un
> quadre "
> "per donar-li el focus de teclat. Introduïu un possible nombre o lletra.
> El "
> "GCompris no us deixarà entrar dades invàlides."
>
> *** introduir
>
> #: ../boards/tangram.xml.in.h:9
> msgid ""
> "Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on
> it "
> "to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show
> the "
> "rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer
> will "
> "create it. If you need help, click on the shape button, and the border of
> "
> "the shape will be drawn."
> msgstr ""
> "Seleccioneu el tangrama que voleu crear. Moveu una peça arrosegant-la.
> Feu "
> "clic en ella per crear un element simètric. Seleccioneu un element i "
> "arrossegueu al seu voltant per fer-lo rotar. Una vegada hagueu creat la "
> "forma demanada, l'ordinador la reconeixarà. Si us cal ajuda, cliqueu en
> el "
> "botó de forma, i se'n mostrarà la vora."
>
> *** arrossegant-la
> *** reconeixerà
>
> #: ../boards/tangram.xml.in.h:11
> msgid ""
> "The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported
> to "
> "GCompris by Yves Combe in 2005."
> msgstr ""
> "El codi original va ser escrit per en Philippe Banwarth el 1999. N'Yves "
> "Combe l'ha adaptat al GCompris el 2005."
>
> *** el va adaptar
>
> #: ../boards/traffic.xml.in.h:3
> msgid "Remove the red car from the parking lot through the gate on the
> right"
> msgstr ""
> "Traieu fora del pàrking el cotxe vermell a través de la porta de la
> dreta"
>
> de l'aparcament
>
> #: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:110
> msgid "Type the falling words before they reach the ground"
> msgstr "Escriviu les paraules que van caient abans que arribin al terra"
>
> *** a terra
>
> #: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
> msgid "Administration for gcompris"
> msgstr "Administració per el gcompris"
>
> *** del gcompris (o, en tot cas, per al gcompris; però millor la primera
> opció)
>
> #: ../src/boards/awele.c:754
> msgid "Not allowed! Try again !"
> msgstr "Això no està permés! Proveu-ho de nou!"
>
> *** permès
>
> #: ../src/boards/chess.c:243
> msgid ""
> "Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
> "to play chess in gcompris.\n"
> "First install it, and check it is in "
> msgstr ""
> "S'ha produït un error. Per jugar a escacs en el gcompris\n"
> "és necessari tenir el gnuchess.\n"
> "Instal·leu-lo primer, i compreveu que es troba a "
>
> *** comproveu
>
> #: ../src/boards/clockgame.c:549 ../src/boards/clockgame.c:559
> msgid "Set the watch to:"
> msgstr "Poseu el rellotge a la següent hora:"
>
> *** a l'hora següent (millor)
>
> #: ../src/boards/hanoi.c:331 ../src/boards/hanoi.c:342
> msgid ""
> "Build the same tower in the empty area as the one you see on the
> right-hand "
> "side."
> msgstr ""
> "Construïu la mateixa torre a l'àrea buida com la que veieu al costat
> dret."
>
> *** Aquesta oració no està construïda perfectament... Potser la podem
> reformular? Per exemple: "Construïu a l'àrea buida una torre com la que
> veieu al costat dret"...
>
> #: ../src/boards/maze.c:491
> msgid ""
> "Look at your position, then switch back to invisible mode to continue
> your "
> "moves"
> msgstr "Mireu la votra posició i torneu al mode d'invisibilitat per a
> moure-us"
>
> *** vostra
>
>
> #: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:340
> msgid "You need to provide at least a name for your class"
> msgstr "Heu de proporciona almenys un nom per a la vostra classe"
>
> *** proporcionar
>
> #: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:66
> msgid "Editing a new profile"
> msgstr "Editar un nou perfil"
>
> *** prefil nou (millor)
>
> #: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:175
> msgid "There is already a user with this login"
> msgstr "Ja hi ha un usuari amb aquesta entrada"
>
> *** aquestes dades d'entrada / aquest nom (d'usuari) ?
>
> #: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:175
> msgid "There is already a user with this login"
> msgstr "Ja hi ha un usuari amb aquesta entrada"
>
> #: ../src/boards/python/admin/user_list.py:290
> msgid ""
> "To import a user list from a file, first select a class.\n"
> "FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
> "login;First name;Last name;Date of birth\n"
> "The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
> msgstr ""
> "Per importar un llista d'usuaris d'un fitxer, primer seleccioneu una "
> "classe.\n"
> "Format del fitxer:\n"
> "entrada;nom;cognom;data de naixement\n"
> "Es detecta automàticament el separador, que pot ser ',' ';' o ':'"
>
> *** una llista d'usuaris des d'un fitxer
>
> #: ../src/boards/python/admin/user_list.py:369
> #, python-format
> msgid ""
> "One or more logins are not unique !\n"
> "You need to change them: %s !"
> msgstr ""
> "Alguna de les entrades estan repetides.\n"
> "Heu de canviar-les: %s"
>
> *** Algunes entrades estan repetides
>
> #: ../src/boards/python/chat.py:189
> msgid ""
> "Type your message here, to send to other GCompris users on your local "
> "network."
> msgstr ""
> "Escriviu aquí el vostre missatge, per a enviar-lo als altres usuaris del
> "
> "GCompris de la vostra xarxa local."
>
> *** el missatge (es pot ometre el possessiu) per enviar-lo als...
>
> #: ../src/boards/python/chat.py:324
> msgid "You must set a channel in your channel entry box first.\n"
> msgstr "Heu d'establir un canal a la vostra caixa de canals abans.\n"
>
> *** Abans heu d'establir un canal a la caixa de canals
>
> #: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:117
> msgid ""
> "They were all happy that the storms never reached all the way down to
> them."
> msgstr "Es van alegrar de que les plujes no els atrapessin allà baix."
>
> *** Es van alegrar que les
> *** pluges  (o bé "tempestes")
>
> #: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:118
> msgid ""
> "No matter how bad it was up there, the bottom was always calm and quiet."
> msgstr "No importava que hi fes malt temps allà dalt, a baix sempre feia
> bo."
>
> *** No importava (o bé "Tant se valia", "Tant era") que allà dalt hi fes
> *** mal temps
>
> #: ../src/boards/python/pythontest.py:166
> msgid "This activity is not playable, just a test"
> msgstr "Aquesta activitat encara no és jugable, només per provar"
>
> *** Encara no es pot jugar a aquesta activitat; només és una prova (o bé
> "només es pot provar").
>
> #: ../src/boards/python/tuxpaint.py:211
> msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
> msgstr "Hereda la configuració de pantalla competa del GCompris"
>
> #: ../src/boards/python/tuxpaint.py:216
> msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
> msgstr "Hereda la configuració de la mida del GCompris (800x600, 640x480)"
>
>
> *** Hereta
>
> #: ../src/boards/reading.c:228 ../src/boards/wordsgame.c:205
> msgid ""
> "Error: We can't find\n"
> "a list of words to play this game.\n"
> msgstr ""
> "Error: no es pot trobar\n"
> "una llista de paraules per a jugar aquest joc.\n"
>
> *** per jugar a aquest joc.
>
> #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
> #: ../src/gcompris/about.c:64
> msgid "translator_credits"
> msgstr "Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>"
>
> *** Francesc, aquí has d'afegir el teu nom
>
> #: ../src/gcompris/config.c:86
> msgid "Croatian"
> msgstr "Croata"
>
> *** croat
>
> #: ../src/gcompris/config.c:97
> msgid "Norwegian Bokmal"
> msgstr "Norueg Bokmal"
>
> #: ../src/gcompris/config.c:98
> msgid "Norwegian Nynorsk"
> msgstr "Norueg Nynorsk"
>
> *** noruec
>
> #: ../src/gcompris/config.c:100
> msgid "Polish"
> msgstr "Polac"
>
> *** Polonès
>
> #: ../src/gcompris/config.c:80
> msgid "Hindi"
> msgstr "Indi"
>
> *** Hindi
>
> #: ../src/gcompris/config.c:92
> msgid "Malayalam"
> msgstr "Malayalam"
>
> *** Malaialam
>
> #: ../src/gcompris/config.c:99
> msgid "Occitan (languedocien)"
> msgstr "Occità (languedoc)"
>
> *** (llenguadocià)
>
> #: ../src/gcompris/config.c:110
> msgid "Serbian (Latin)"
> msgstr "Serbi (Latí)"
>
> *** (llatí)
>
> #: ../src/gcompris/config.c:114
> msgid "Thai"
> msgstr "Tai"
>
> *** Thai
>
> #: ../src/gcompris/config.c:132
> msgid "800x600 (Default for GCompris)"
> msgstr "800x600 (Per defecte per a GCompris)"
>
> *** per al (o simplement "al")
>
> #: ../src/gcompris/gameutil.c:106
> msgid ""
> "Exit it and report\n"
> "the problem to the authors."
> msgstr ""
> "Sortiu-ne i informeu\n"
> "del problema als autors."
>
> *** informeu-ne els autors (o bé "informeu els autors del problema)
>
> #: ../src/gcompris/gcompris.c:142
> msgid "run GCompris with sound enabled."
> msgstr "executa el GCompris amb so habilitat."
>
> *** amb el so habilitat (millor) ?
>
> #: ../src/gcompris/gcompris.c:183
> msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
> msgstr "Torna a llegir els meúns XML i emmagatzema'ls a la base de dades"
>
> *** menús
>
> #: ../src/gcompris/gcompris.c:216
> msgid ""
> "Only when --server is provided, disable check for local resource first.
> Data "
> "are always taken from the web server."
> msgstr ""
> "Només si es proporciona --server, inhabilita comprovar primer el recurs "
> "local. Les dades s'agafen sempre del servidor web."
>
> *** inhabilita la comprovació  ***del recurs local en primer lloc ?
>
> #: ../src/gcompris/help.c:280
> msgid "Credit"
> msgstr "Reconeixements"
>
> *** Crèdits
>
> Apa, ja està tot :)
>
> Si algú altre se la mira, millor. Tal com va dir un dia en Xavier Conde,
> aquesta aplicació educativa és per a nens, o sigui que ens l'hem de mirar
> "amb lupa"...
>
> Bona feina!!!
>
> Salut,
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070902/ab47c606/attachment-0001.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gcompris.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 52230 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070902/ab47c606/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME