[GNOME] gcompris per a revisar

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
diu set 2 14:29:05 CEST 2007


Hola,

Continuo la revisió del gcompris (repeteixo que jo sempre em miro els .po,
Francesc, o sigui que no t'espantis ;)

#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
msgid ""
"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each
"
"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound,
"
"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
"turn over the twins, they both disappear."
msgstr ""
"Es mostra un grup de Tux violinistes. Cada Tux té associat un so, i cada so
"
"té un parell exactament igual. Cliqueu en un Tux per a sentir el so ocult,
i "
"intenteu trobar el parell corresponent. Només podeu activar dos Tux a la "
"vegada, o sigui que haureu de recordar on és un so, mentres escolteu el seu
"
"parell. Quan feu clic a una parella d'iguals, els dos desapareixeran."

*** ...on és un so (millor sense la coma) mentre escolteu el seu parell (o
bé Mentre n'escolteu el parell)


#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
msgid ""
"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture
"
"on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You
can "
"only turn over two cards at once, so you need to remember where the
pictures "
"are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear!
"
"You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs
of "
"twins than he does."
msgstr ""
"Podeu veure un grapat de cartes iguals. Cada carta té una imatge a l'altra
"
"banda, i cada imatge té un bessó en algun altre lloc. Només podeu donar la
"
"volta a dues cartes cada vegada, així que haureu de recordar on són les "
"imatges fins que trobeu el bessó. Quan trobeu dos bessons, desapareixaran.
"
"Jugareu en torns contra en Tux, i per guanyar haureu de trobar més parells
"
"de bessons que ell."

*** desapareixeran


#: ../boards/menu.xml.in.h:19
msgid ""
"The goal of GCompris is to provide a free alternative to popular
proprietary "
"edutainment software"
msgstr ""
"L'objectiu de GCompris és proporcionar una alternativa lliure al programari
"
"educatiu popular"

*** del GCompris


#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
msgid "Miscellaneous activities"
msgstr "Activitats miscel·lànies"

*** Activitats diverses?
Segons el Diccionari de l'enciclopèdia:
miscel·lani -ània
*1 * * adj* Que es compon d'elements diversos. *Un còdex miscel·lani.*
Per tant, m'imagino que deu ser correcte. De tota manera, com a adjectiu, a
mi em sona millor "diverses" (opinió totalment subjectiva). Què en penseu?


#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
msgstr "Kandinsky, Wassily, Compossició VIII - 1923"

*** composició

#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:5 ../boards/pythontest.xml.in.h:5
msgid ""
"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
msgstr ""
"Moltes gràcies a en Guido van Rossum i l'equip del python pel seu poderòs "
"llenguatge"

*** i a l'equip
*** poderós

#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
msgid ""
"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box
on "
"the left."
msgstr ""
"Copieu la imatge reflectida d'un objecte de la caixa de la dreta en la
caixa "
"de l'esquerra."

*** a la caixa ? (si més no, en català central. hi ha altres cadenes
semblants -"en el" en lloc d' "al"-, però n'hi ha que, en central, sonen
"pitjor" que d'altres")

#: ../boards/searace.xml.in.h:8 ../boards/searace1player.xml.in.h:7
msgid ""
"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer.
Even "
"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
"construct a program. This activity can be used to introduce the programming
"
"concept to children."
msgstr ""
"En aquesta activitat, aprendreu a introduir ordres en un ordinador. Tot i "
"que el llenguatge és molt básic, aprendreu a pensar en termes de
programció. "
"Aquesta activitat es pot fer servir per a introduir el concepte de "
"programció als nens."

*** En aquesta activitat aprendreu (millor sense la coma)
*** bàsic
*** programació  |   programació

#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
msgid ""
"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
"main board."
msgstr ""
"Arrossegueu les parts de la imatge de la caixa de l'esquerra per crear una
"
"pintura en la taula principal."

*** a la?

#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
msgid ""
"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their
"
"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it
"
"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
"not let you enter invalid data."
msgstr ""
"En el primer nivell amb símbols acolorits, arrossegueu símbols de
l'esquerra "
"a la seva posició destí. Per als nivells més avançats, cliqueu en un quadre
"
"per donar-li el focus de teclat. Introduïu un possible nombre o lletra. El
"
"GCompris no us deixarà entrar dades invàlides."

*** introduir

#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
msgid ""
"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it
"
"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the
"
"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will
"
"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
"the shape will be drawn."
msgstr ""
"Seleccioneu el tangrama que voleu crear. Moveu una peça arrosegant-la. Feu
"
"clic en ella per crear un element simètric. Seleccioneu un element i "
"arrossegueu al seu voltant per fer-lo rotar. Una vegada hagueu creat la "
"forma demanada, l'ordinador la reconeixarà. Si us cal ajuda, cliqueu en el
"
"botó de forma, i se'n mostrarà la vora."

*** arrossegant-la
*** reconeixerà

#: ../boards/tangram.xml.in.h:11
msgid ""
"The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported
to "
"GCompris by Yves Combe in 2005."
msgstr ""
"El codi original va ser escrit per en Philippe Banwarth el 1999. N'Yves "
"Combe l'ha adaptat al GCompris el 2005."

*** el va adaptar

#: ../boards/traffic.xml.in.h:3
msgid "Remove the red car from the parking lot through the gate on the
right"
msgstr ""
"Traieu fora del pàrking el cotxe vermell a través de la porta de la dreta"

de l'aparcament

#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:110
msgid "Type the falling words before they reach the ground"
msgstr "Escriviu les paraules que van caient abans que arribin al terra"

*** a terra

#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
msgid "Administration for gcompris"
msgstr "Administració per el gcompris"

*** del gcompris (o, en tot cas, per al gcompris; però millor la primera
opció)

#: ../src/boards/awele.c:754
msgid "Not allowed! Try again !"
msgstr "Això no està permés! Proveu-ho de nou!"

*** permès

#: ../src/boards/chess.c:243
msgid ""
"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
"to play chess in gcompris.\n"
"First install it, and check it is in "
msgstr ""
"S'ha produït un error. Per jugar a escacs en el gcompris\n"
"és necessari tenir el gnuchess.\n"
"Instal·leu-lo primer, i compreveu que es troba a "

*** comproveu

#: ../src/boards/clockgame.c:549 ../src/boards/clockgame.c:559
msgid "Set the watch to:"
msgstr "Poseu el rellotge a la següent hora:"

*** a l'hora següent (millor)

#: ../src/boards/hanoi.c:331 ../src/boards/hanoi.c:342
msgid ""
"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand
"
"side."
msgstr ""
"Construïu la mateixa torre a l'àrea buida com la que veieu al costat dret."


*** Aquesta oració no està construïda perfectament... Potser la podem
reformular? Per exemple: "Construïu a l'àrea buida una torre com la que
veieu al costat dret"...

#: ../src/boards/maze.c:491
msgid ""
"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your
"
"moves"
msgstr "Mireu la votra posició i torneu al mode d'invisibilitat per a
moure-us"

*** vostra


#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:340
msgid "You need to provide at least a name for your class"
msgstr "Heu de proporciona almenys un nom per a la vostra classe"

*** proporcionar

#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:66
msgid "Editing a new profile"
msgstr "Editar un nou perfil"

*** prefil nou (millor)

#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:175
msgid "There is already a user with this login"
msgstr "Ja hi ha un usuari amb aquesta entrada"

*** aquestes dades d'entrada / aquest nom (d'usuari) ?

#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:175
msgid "There is already a user with this login"
msgstr "Ja hi ha un usuari amb aquesta entrada"

#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:290
msgid ""
"To import a user list from a file, first select a class.\n"
"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
"login;First name;Last name;Date of birth\n"
"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
msgstr ""
"Per importar un llista d'usuaris d'un fitxer, primer seleccioneu una "
"classe.\n"
"Format del fitxer:\n"
"entrada;nom;cognom;data de naixement\n"
"Es detecta automàticament el separador, que pot ser ',' ';' o ':'"

*** una llista d'usuaris des d'un fitxer

#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:369
#, python-format
msgid ""
"One or more logins are not unique !\n"
"You need to change them: %s !"
msgstr ""
"Alguna de les entrades estan repetides.\n"
"Heu de canviar-les: %s"

*** Algunes entrades estan repetides

#: ../src/boards/python/chat.py:189
msgid ""
"Type your message here, to send to other GCompris users on your local "
"network."
msgstr ""
"Escriviu aquí el vostre missatge, per a enviar-lo als altres usuaris del "
"GCompris de la vostra xarxa local."

*** el missatge (es pot ometre el possessiu) per enviar-lo als...

#: ../src/boards/python/chat.py:324
msgid "You must set a channel in your channel entry box first.\n"
msgstr "Heu d'establir un canal a la vostra caixa de canals abans.\n"

*** Abans heu d'establir un canal a la caixa de canals

#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:117
msgid ""
"They were all happy that the storms never reached all the way down to
them."
msgstr "Es van alegrar de que les plujes no els atrapessin allà baix."

*** Es van alegrar que les
*** pluges  (o bé "tempestes")

#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:118
msgid ""
"No matter how bad it was up there, the bottom was always calm and quiet."
msgstr "No importava que hi fes malt temps allà dalt, a baix sempre feia
bo."

*** No importava (o bé "Tant se valia", "Tant era") que allà dalt hi fes
*** mal temps

#: ../src/boards/python/pythontest.py:166
msgid "This activity is not playable, just a test"
msgstr "Aquesta activitat encara no és jugable, només per provar"

*** Encara no es pot jugar a aquesta activitat; només és una prova (o bé
"només es pot provar").

#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:211
msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
msgstr "Hereda la configuració de pantalla competa del GCompris"

#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:216
msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
msgstr "Hereda la configuració de la mida del GCompris (800x600, 640x480)"

*** Hereta

#: ../src/boards/reading.c:228 ../src/boards/wordsgame.c:205
msgid ""
"Error: We can't find\n"
"a list of words to play this game.\n"
msgstr ""
"Error: no es pot trobar\n"
"una llista de paraules per a jugar aquest joc.\n"

*** per jugar a aquest joc.

#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
#: ../src/gcompris/about.c:64
msgid "translator_credits"
msgstr "Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>"

*** Francesc, aquí has d'afegir el teu nom

#: ../src/gcompris/config.c:86
msgid "Croatian"
msgstr "Croata"

*** croat

#: ../src/gcompris/config.c:97
msgid "Norwegian Bokmal"
msgstr "Norueg Bokmal"

#: ../src/gcompris/config.c:98
msgid "Norwegian Nynorsk"
msgstr "Norueg Nynorsk"

*** noruec

#: ../src/gcompris/config.c:100
msgid "Polish"
msgstr "Polac"

*** Polonès

#: ../src/gcompris/config.c:80
msgid "Hindi"
msgstr "Indi"

*** Hindi

#: ../src/gcompris/config.c:92
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"

*** Malaialam

#: ../src/gcompris/config.c:99
msgid "Occitan (languedocien)"
msgstr "Occità (languedoc)"

*** (llenguadocià)

#: ../src/gcompris/config.c:110
msgid "Serbian (Latin)"
msgstr "Serbi (Latí)"

*** (llatí)

#: ../src/gcompris/config.c:114
msgid "Thai"
msgstr "Tai"

*** Thai

#: ../src/gcompris/config.c:132
msgid "800x600 (Default for GCompris)"
msgstr "800x600 (Per defecte per a GCompris)"

*** per al (o simplement "al")

#: ../src/gcompris/gameutil.c:106
msgid ""
"Exit it and report\n"
"the problem to the authors."
msgstr ""
"Sortiu-ne i informeu\n"
"del problema als autors."

*** informeu-ne els autors (o bé "informeu els autors del problema)

#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
msgid "run GCompris with sound enabled."
msgstr "executa el GCompris amb so habilitat."

*** amb el so habilitat (millor) ?

#: ../src/gcompris/gcompris.c:183
msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
msgstr "Torna a llegir els meúns XML i emmagatzema'ls a la base de dades"

*** menús

#: ../src/gcompris/gcompris.c:216
msgid ""
"Only when --server is provided, disable check for local resource first.
Data "
"are always taken from the web server."
msgstr ""
"Només si es proporciona --server, inhabilita comprovar primer el recurs "
"local. Les dades s'agafen sempre del servidor web."

*** inhabilita la comprovació  ***del recurs local en primer lloc ?

#: ../src/gcompris/help.c:280
msgid "Credit"
msgstr "Reconeixements"

*** Crèdits

Apa, ja està tot :)

Si algú altre se la mira, millor. Tal com va dir un dia en Xavier Conde,
aquesta aplicació educativa és per a nens, o sigui que ens l'hem de mirar
"amb lupa"...

Bona feina!!!

Salut,
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070902/84ff3d78/attachment-0001.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME