[GNOME] gcompris per a revisar

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dis set 1 20:32:00 CEST 2007


Bones,

Els meus suggeriments sobre el gcompris (m'he començat a mirar el .po
sencer, tot i que potser me'n cansaré a mig camí :P):

#: ../boards/administration.xml.in.h:1
msgid ""
"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
"untoggle them in the treeview. You can change the language used for
...

msgstr ""
"- A la secció «Taules» podeu canviar la llista d'activitats. Només
commuteu-"
"les en la vista d'arbre. Podeu canviar l'idioma usat per a llegir, per"
...

*** Jo diria "Només cal que les commuteu" o, simplement, "Commuteu-les"

#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
msgid "Can read"
msgstr "Saber llegir"

*** Com és que totes aquestes cadenes estan traduïdes amb l'infinitiu?
Esteu segurs que s'han de traduir així? (jo no he vist la interfície del
GCompris i, per tant, ni idea)

#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
msgid ""
"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the
equals "
"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to
modify "
"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If
not, "
"just try again."
msgstr ""
"Es mostra la multiplicació de dos nombres. Escriviu la resposta
correcta a "
"la dreta del signe igual. Feu servir les fletxes esquerra i dreta per a
"
"modificar la vostra resposta, i confirmeu el resultat amb la tecla de "
"retorn. Si no ho és, proveu de nou."

*** Si no és correcte,

#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
msgid ""
"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic
operators "
"that give the specified result. You can deselect a number or operator
by "
"clicking on it again."
msgstr ""
"Per construir les vostres operacions, escolliu els nombres i els
operadors "
"aritmètics que hi ha al damunt de l'àrea de la taula. Aquests nombres i
"
"operadors poden ser desactivats fent-hi clic."

*** Millor "Podeu desactivar aquests nombres..." ?

#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
msgid "Various calculation activities."
msgstr "Diferents activitats de cálcul."

*** càlcul

#: ../boards/awele.xml.in.h:4
msgid ""
"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent.
Since "
"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish
this. "
...
msgstr ""
"L'objectiu del joc és capturar més llavors que el rival. Atès que el
joc té "
"només 48 llavors, n'hi ha prou amb obtenir-ne 25 per a guanyar. Atès
que el "
"nombre de llavors és parell és possible empatar i que cada participant
"
"n'obtingui 24. El joc s'acaba si s'han capturat 25 o més pedres, o si
ambdós "
"jugadors han aconseguit 24 pedres cadascun (empat). Si ambdós jugadors
estan "
"d'acord en què el joc ha esdenvingut un cicle repetitiu sense fi, cada
"
"jugador captura les pedres de la seva banda de la taula."

*** n'hi ha prou d'obtenir-ne
*** estan d'acord que el joc
*** ha esdevingut

#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
msgstr "Arrossegueu i deixeu anar les formes en el destí corresponent"

*** Tot i que "destí" també inclou (en darrer lloc) l'accepció de
"destinació" al Diccionari de l'enciclopèdia, jo prefereixo
"destinació" (destí em sona més a la "Sort reservada a cadascú"). Però
vaja, és qüestió de gustos, suposo...

#: ../boards/connect4.xml.in.h:2 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:2
msgid ""
"Click the position in the line where you want to drop a piece. You can
also "
"use the arrow keys to move the piece left or right, and the down or
space "
"key to drop a piece."
msgstr ""
"Cliqueu a la posició de la línia on voleu deixar anar una peça. També
podeu "
"emprar les tecles de fletxa per a moure la peça a esquerra o dreta, i
la "
"fletxa abaix o la tecla espaiadora per a deixar-la anar."

*** fletxa avall

#: ../boards/draw.xml.in.h:5
msgid ""
"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then
click "
"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can
"
"click with the middle mouse button to delete an object."
msgstr ""
"Seleccioneu una eina de dibuix de l'esquerra, un color de sota i
llavors feu "
"clic a l'àrea blanca i arrossegueu per crear una nova forma. Podeu anar
més "
"ràpid si feu servir el botó central del ratolí per a esborrar un
objecte."

*** Podeu anar més de pressa (o, en tot cas ràpidament)

#: ../boards/electric.xml.in.h:2
msgid ""
"Drag electrical components from the selector and drop them in the
working "
...

msgstr ""
"Arrossegueu components elèctrics des del selector i deixeu-los anar en
"
"l'àrea de treball. Creeu cables fent-hi clic a un punt de connexió, "
"arrossegant-hi el ratolí i deixant-lo anar. També podeu moure
components "
"arrosegant-los. Cliqueu als cables per a esborrar-los. Per a esborrar
un "
"component, seleccioneu l'eina de supressió a sobre del selector de "
"components. Podeu fer clic en el commutador per a obrir-lo i tancar-lo.
"
"Podeu canviar el valor del reòstat mitjançant la seva palanca. Per
simular "
"el que passa quan s'encén una bombeta, podeu encendre-la fent-hi clic
amb el "
"botó dret. La simulació s'actualitza en temps real mitjançant una acció
"
"d'usuari qualsevol."

*** arrossegant-los
*** Feu clic

#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
msgid ""
"First, properly organize the items so that you can count them. Then,
select "
"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer
with "
"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
msgstr ""
"Primer, organitzeu els elements perquè pogueu comptar-los. Després, "
"seleccioneu l'element que voleu respondre en l'àrea inferior de la
dreta. "
"Introduïu la resposta amb el teclat i premeu el botó D'acord o la tecla
de "
"retorn."

*** per a poder comptar-los (o, en tot cas, perquè pugueu comptar-los)

#: ../boards/erase.xml.in.h:6
msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
msgstr "Moveu el ratolí fins que tots els blocs despareguin."

*** desapareguin

#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
msgstr "Moveu el ratolí als rectangles fins que tots els blocs
despareguin."

*** desapareguin

#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
msgstr "Executeu gcompris --experimental per a veure aquest menú."

*** el gcompris --experimental ? En aquest cas s'hi ha d'afegir
l'article?

#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
msgid "Tunisia"
msgstr "Tuníssia"

*** Tunísia

#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:134
msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
msgstr "Escriviu les lletres que van caient abans que arribin al terra"

*** a terra

#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
msgstr "Practiqueu la suma, resta, multiplicació i divisió."

*** Jo potser hi afegiria els articles: la suma, la resta, la
multiplicació i la divisió.

#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
msgid ""
"Read the instructions that give you the range of the number to find.
Enter a "
"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your
number is "
"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux
and the "
"escape area on the right represents how far you are from the correct
number. "
"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over
or "
"under the correct number."
msgstr ""
"Llegiu les instruccions que donen el rang de nombres a trobar.
Introduïu un "
"nombre en l'entrada superior dreta blava. En Tux us dirà si el nombre
és més "
"gran o inferior. Introduïu un altre nombre. La distància entre en Tux i
"
"l'àrea d'escapada de la dreta representa com de lluny esteu del nombre
"
"correcte. Si en Tux està a sobre o sota de l'area d'escapada, significa
que "
"el nombre és més gran o més petit que el nombre correcte,
respectivament."

*** Si en Tux és a sobre o a sota
*** àrea d'escapada

#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
msgid ""
"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his
magic "
"hat. Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again
on "
"the hat to close it. You have to count how many are still under the
hat. "
"Click on the bottom right area to answer."
msgstr ""
"Mireu al mag, ell us dirà el nombre d'estels que té sota el seu barret
"
"màgic. Després, cliqueu-hi per a obrir-lo. S'escaparan alguns estels; "
"cliqueu-hi de nou per tancar-lo. Heu de comptar quants en queden a
sota. "
"Cliqueu en l'àrea inferior dreta per a respondre."

*** Mireu el mag ? (diria que en aquest cas és transitiu)

#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
msgid ""
"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the
move "
"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other
arrow "
"let you turn Tux in another direction."
msgstr ""
"Useu les fletxes del teclat per a moure en Tux cap a la porta. En
aquest "
"laberint el moviment és relatiu (primera persona). Useu la fletxa adalt
per "
"anar endavant. L'altra fletxa fa que gireu en Tux en una altra
direcció."

*** fletxa amunt

De moment ho deixo aquí, que tanquen la biblioteca (= em quedo sense
Internet).

Bona feina!

Salut,

El 01/09/07, Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com> ha escrit:
>
> Afegides les correccions....
>
> Xavier, com puc saber si una paraula és clau?
>
> "-- normal, 2clicks i both són el valor de les claus i no s'han de
> traduir, per això vaig indicar la traducció al costat del valor"
>
> en canvi per a traduir-ho apareix sense «» en l'apartat anglès...
>
>
> Salutacions,
> Francesc.
>
>
> El 01/09/07, Xavier Conde Rueda < xavi.conde a gmail.com> ha escrit:
> >
> > Hola Francesc,
> >
> > les meves correccions per al GCompris.
> >
> > +"Distingir diferències entre (hores, minuts i segons). Posar en hora
> > un rellotge"
> >
> > -- (entre hores, minuts i segons)
> >
> > #: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:1 ../boards/pythontest.xml.in.h:1
> > -#, fuzzy
> > msgid "Add a language-binding to GCompris."
> > -msgstr "Afegeix una vinculació a un llenguatge al gcompris."
> > +msgstr "Afegeix una vinculació d'idioma al GCompris."
> >
> > -- crec que language es refereix a llenguatge de programació, no a
> > idioma
> >
> > +"S'ha produït un error: aquesta activitat requereix que primer
> > instal·leu\n"
> > +"els paquets amb veus del GCompris per al idioma «%s» o «%s»"
> >
> > -- a l'idioma
> >
> > +"el paquet de veus del GCompris per al idioma «%s». Es farà servir
> > l'anglès "
> >
> > -- a l'idioma
> >
> > -"Mode globa per a arrossegar i deixar anar: «normal», «2clicks» (dos
> > clics) i "
> > -"«both» (ambdós). El mode predeterminat és normal."
> > +"Mode global per a arrossegar i deixar anar: normal, dos clics i "
> > +"ambdós. El mode predeterminat és normal."
> >
> > -- normal, 2clicks i both són el valor de les claus i no s'han de
> > traduir, per això vaig indicar la traducció al costat del valor
> >
> > +msgstr "El GCompris no ha començat perquè el fitxer de bloqueig és
> > menys antic de %d "
> > +"segons.\n"
> >
> > -- perquè fa menys de %d segons que existeix el fitxer de bloqueig
> >
> > Bona feina! Jo darrerament no tinc massa temps per mantenir aquesta
> > traducció, així doncs si et ve de gust la podries mantenir tu mateix.
> > Com és un programari per a nens, cal mantenir-la sempre ben al dia.
> >
> > També pots fer aquestes traduccions:
> >
> > http://l10n.gnome.org/POT/libgnetwork.HEAD/libgnetwork.HEAD.ca.po
> >
> > http://l10n.gnome.org/POT/nautilus-actions.HEAD/nautilus-actions.HEAD.ca.po
> > http://l10n.gnome.org/POT/brasero.brasero_0_6/brasero.brasero_0_6.ca.po
> >
> > Per al brasero, hauries d'enviar un correu abans al darrer traductor.
> > I també hauries d'enviar un correu a la llista, perquè potser algú ja
> > la va començar.
> >
> > Salut!
> >
> > El 30/08/07, Francesc Vilches < francesc.vilches a gmail.com> ha escrit:
> > > Aquí teniu el gcompris amb els últims canvis per a revisar.
> > >
> > > Salutacions,
> > > Francesc.
> > >
> > > _______________________________________________
> > > GNOME mailing list
> > > GNOME a llistes.softcatala.org
> > > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> > >
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070901/b4108f20/attachment-0001.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME