[Terminologia] algunes revisions de termes que proposo

Eduard Gamonal xadap2004 a gmail.com
dll nov 1 15:25:47 CET 2010


Bon dia!

> - anglicismes (calcs) :
>
> *completar : acabar, terminar, finir
> *(en)registrar-se (angl. registre) : inscriure's
> * termes {angl. terms} :  condicions (d'un contracte)
> *versàtil (en català vol dir : inconstant, canviadis) : polivalent (ex. Un lector de mèdies polivalent)
> *patró (angl. pattern) : model (v. plantilla)

em sembla correcte i de rigor canviar com més aviat possible aquests errors.
No obstamt, no estic segur que haguem de canviar "patró". En
enginyeria del programari sempre hem parlat de "patrons de disseny" i
es faria molt estrany canviar-ho sense necessitat. Un patró de disseny
o de programari (software pattern) és una solució provada i genèrica a
una família de problemes, que es pot modificar i adaptar a gust, com
quan parlem de patrons tèxtils o per pintar. El DIEC, a més a més, diu
que és correcte parlar de patrons amb aquest significat.

1 1 m. [LC] Model de paper, cartó, zenc, etc., segons el qual es talla
un objecte. La modista m’ha fet els patrons del vestit.


>
> - castellanismes :
>
> *registre : inscripció (v. enregistrar-se)
> *plantilla : v. patró

normalment les traduccions del recull de termes vénen directament de
l'original. "Plantilla" és probablement la traducció de "template",
que no és el mateix que un "pattern". Normalment una plantilla ens
ofereix espais on introduir continguts o on fer modificacions, i un
patró entenc que és la manera genèrica de desenvolupar alguna cosa, la
metodologia.Més informació sobre la llista de correu Terminologia