[Mozilla.cat] firefox/os/faq.lang

Josep Sanchez papapep a gmx.com
dic oct 15 22:49:49 CEST 2014


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Proposta de traducció.

Salut.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iQEcBAEBAgAGBQJUPt3tAAoJEJuo2ANsrVnjHB4IALFs5k/ao3VXh4jDlaw9H97I
oK6ymA/WX9WuxBJhKvwRgiKDE4H7TupWJqGqbY0jIBuvS0uZZUDzdNlI1X73Pbxx
eOqx2z5QxNqVJI/ahgpBXnpDTqidsRjbl+vJ4gCI3mbNFEktg1UA+mtidx92KCRT
AtVJNMFrcu6f6okNvYkWCeLwxR4EsIAA6aazxIW5dksE9Ew1lGxkE8TV2dDhldbK
3xVH0tcP1CrxuDvXT+hmaHTk8jNmeA28Qnf0p5g4TVMiRFqOAE0EFeRLA+WHqKZk
e2J6n5iUA89E56skkroAhcRwMhUIn+JjH3oo7hPQXog0wKBc985Y237O6Yv4JqM=
=wQuy
-----END PGP SIGNATURE-----
-------------- part següent --------------
## active ##
## NOTE: page is https://www-dev.allizom.org/firefox/os/faq/


;Firefox OS Frequently Asked Questions
Preguntes més freqüents sobre el Firefox OS


;Firefox OS FAQ
PMF sobre el Firefox OS


;About Firefox OS
Quant al Firefox OS


;What is Firefox OS?
Què és el Firefox OS?


;Backed by some of the biggest names in the industry, Firefox OS is a new open operating system for smartphones developed by Mozilla.
Amb el suport d'alguns dels més grans noms de la indústria, el Firefox OS és un sistema operatiu obert nou per a telèfons intel·ligents desenvolupat per Mozilla.


;Built entirely using HTML5 and other open Web standards, Firefox OS is free from the rules and restrictions of existing proprietary platforms.
Construït completament fent servir HTML5 i altres estàndards web oberts, el Firefox OS és lliure de les regles i les restriccions de les plataformes propietàries que existeixen.


;How is Firefox OS different from other operating systems?
Què diferencia el Firefox OS dels altres sistemes operatius?


;Firefox OS is the only operating system with Adaptive App Search.
El Firefox OS és l'únic sistema operatiu amb Cerca d'aplicacions adaptativa.


;While every other phone today is static, giving you the exact same apps each time you turn it on, Firefox OS is always changing to offer exactly the apps you need at any moment in your life.
Mentre que tots els altres telèfons són estàtics, és a dir, que us ofereixen les mateixes aplicacions cada cop que els engegueu, el Firefox OS canvia constantment per oferir-vos exactament les aplicacions que necessiteu a cada instant.


;It adapts so you can live every moment to its fullest.
S'adapta a l'usuari perquè pugui viure cada moment al màxim.


;Firefox OS is brought to you by Mozilla, a global nonprofit organization that emphasizes principle over profit.
El Firefox OS arriba a les vostres mans gràcies a Mozilla, una organització global sense ànim de lucre que prioritza els principis als beneficis.


;We believe that the Web is a shared public resource to be cared for, not a commodity to be sold.
Creiem que el web és un recurs públic compartit que hem de cuidar, i no pas un producte que s'ha de vendre.


;We work with a worldwide community to create open source products like Mozilla Firefox and to innovate for the benefit of the individual and the betterment of the Web.
Treballem amb una comunitat mundial per crear productes de codi obert, com el Mozilla Firefox, i per innovar en benefici dels usuaris i de la millora del web.


;The result is great products built by passionate people and better choices for everyone.
El resultat és un producte de qualitat creat per persones apassionades i millors alternatives per a tothom.


;Buying Firefox OS
Compreu el Firefox OS


;What phones will Firefox OS be available on?
Quins telèfons hi ha disponibles amb el Firefox OS?


;To see a full list of available Firefox OS phones, please visit the <a href="%(link)s">devices page</a>.
Per veure la llista completa de telèfons amb Firefox OS, aneu a la <a href="%(link)s"pàgina de dispositius</a>.


# String for previous version of the page
;You can purchase Firefox OS on a ZTE Open, LG Fireweb or an Alcatel One Touch device.
Podeu comprar el Firefox OS en un ZTE Open, en un LG Fireweb o en un Alcatel One Touch.


;Where can I buy Firefox OS?
On puc comprar el Firefox OS?


;To purchase a Firefox OS phone, please visit the <a href="%(link)s">devices page</a> and select your available country.
Per comprar un telèfon amb el Firefox OS, aneu a la <a href="%(link)s">pàgina de dispositius</a> i trieu el vostre país.


# String for previous version of the page
;Firefox OS is available to buy across 14 countries across the globe. You can purchase a device in:
El Firefox OS està disponible a 14 països d'arreu del món. Podeu comprar un dispositiu a:


# String for previous version of the page
;Spain with <a href="%s">Movistar</a>
Espanya amb <a href="%s">Movistar</a>


# String for previous version of the page
;Chile with <a href="%s">Movistar</a>
Xile amb <a href="%s">Movistar</a>


# String for previous version of the page
;Poland with <a href="%s">T-Mobile</a>
Polònia amb <a href="%s">T-Mobile</a>


# String for previous version of the page
;Venezuela with <a href="%s">Movistar</a>
Veneçuela amb <a href="%s">Movistar</a>


# String for previous version of the page
;Colombia with <a href="%s">Movistar</a>
Colòmbia amb <a href="%s">Movistar</a>


# String for previous version of the page
;Hungary with both <a href="%s">Telenor</a> and <a href="%s">T-Mobile</a>
Hongria amb <a href="%s">Telenor</a> i <a href="%s">T-Mobile</a>


# String for previous version of the page
;Peru with <a href="%s">Movistar</a>
Perú amb <a href="%s">Movistar</a>


# String for previous version of the page
;Serbia with <a href="%s">Telenor</a>
Sèrbia amb <a href="%s">Telenor</a>


# String for previous version of the page
;Montenegro with <a href="%s">Telenor</a>
Montenegro amb <a href="%s">Telenor</a>


# String for previous version of the page
;Greece with <a href="%s">Cosmote</a>
Grècia amb <a href="%s">Cosmote</a>


# String for previous version of the page
;Germany with <a href="%s">Congstar</a>
Alemanya amb <a href="%s">Congstar</a>


# String for previous version of the page
;Brazil with <a href="%s">Vivo</a>
Brasil amb <a href="%s">Vivo</a>


# String for previous version of the page
;Mexico with <a href="%s">Movistar</a>
Mèxic amb <a href="%s">Movistar</a>


# String for previous version of the page
;Italy with <a href="%s">TIM</a>
Itàlia amb <a href="%s">TIM</a>


# String for previous version of the page
;Uruguay with <a href="%s">Movistar</a>
Uruguai amb <a href="%s">Movistar</a>


# String for previous version of the page
;To date, 17 Operators spanning the globe have committed to distributing Firefox OS devices:
Actualment, hi ha 17 operadors arreu del món que s'han compromès a distribuir dispositius amb el Firefox OS:


# String for previous version of the page
;América Móvil, China Unicom, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchison Three Group, KDDI, Korea Telecom, MegaFon, Qtel, SingTel, Smart, Sprint, Telecom Italia Group, Telefónica, Telenor, TMN and VimpelCom.
América Móvil, China Unicom, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchison Three Group, KDDI, Korea Telecom, MegaFon, Qtel, SingTel, Smart, Sprint, Telecom Italia Group, Telefónica, Telenor, TMN i VimpelCom.


# String for previous version of the page
;As a result, more countries and mobile phone operators will be selling Firefox OS in the future.
Com a resultat d'això, en el futur hi haurà més països i més operadors de telefonia mòbil que vendran el Firefox OS.


# String for previous version of the page
;Our operator partners will distribute the phones through a variety of locally-specific channels.
Els nostres operadors associats distribuiran els telèfons a través de diversos canals locals.


;What will be the price of the phone?
Quin serà el preu del telèfon?


;Pricing is not set by Mozilla and will be established by our operator and manufacturer partners based on local market dynamics.
El preu no està definit per Mozilla, sinó que l'establiran els nostres operadors i fabricants associats d'acord amb la dinàmica del mercat local.


;What apps will be available on Firefox OS?
Quines aplicacions hi haurà disponibles en el Firefox OS?


;The growing list includes leading apps like Facebook, Twitter, Nokia HERE maps, Cut the Rope, and Time Out.
La llista, en constant creixement, inclou aplicacions punteres com Facebook, Twitter, Nokia HERE maps, Cut the Rope i Time Out.


;Many more are being made available every day.
I cada dia n'hi ha més de disponibles.


;Is Firefox OS available in my language?
En quines llengües està disponible el Firefox OS?


;Firefox OS is currently available in Spanish, Polish, English, Italian, Portuguese, German, Serbian, Hungarian and Greek.
Actualment, el Firefox OS està disponible en castellà, polonès, anglès, italià, portuguès, alemany, serbi, hongarès i grec.


;We’re working on adding more languages all the time.
Treballem constantment per poder afegir més llengües.


;Using Firefox OS
Ús del Firefox OS


;How do I…
Com puc…


;…make a call?
…fer una trucada?


;…import my contacts?
…importar els meus contactes?


;…create and view messages?
…crear i visualitzar missatges?


;…use the internet?
…fer servir Internet?


;…download and install an app?
…baixar i instal·lar una aplicació?


;…take pictures?
…fer fotografies?


;…compose and send an email?
…redactar i enviar un correu electrònic?


;Adaptive App Search
Cerca d'aplicacions adaptativa


;Get information on any subject right when you need it, brought to you and your phone by Firefox OS.
Obteniu informació sobre qualsevol tema quan ho necessiteu, el Firefox OS us la proporciona.


;Firefox Marketplace
Firefox Marketplace {ok}


;Your go-to source for the best apps for Firefox OS.
La vostra font d'informació per a les millors aplicacions del Firefox OS.


;Firefox browser
El navegador Firefox


;The fast, smart, safe way to get the best of the Web.
La manera més ràpida, intel·ligent i segura d'obtenir el millor del web.


;Deep integration with social media
Una millor integració amb les xarxes socials


;Full access to every Twitter and Facebook update from wherever you are.
Accés complet a totes les actualitzacions del Twitter i del Facebook des de qualsevol lloc.


;Camera
Càmera


;With built-in style filters for fun, creative shots.
Amb filtres integrats per fer fotos creatives i divertides.


;FM Radio
Ràdio FM


;All the audio you want on the go, all on one device.
Tota la música que vulgueu en un mateix dispositiu.


;Maps
Mapes


;Includes directions, traffic and local transit information.
Inclou indicacions i informació del trànsit i del transport local.


;Privacy and Security
Privadesa i seguretat


;Mozilla was the first to implement the Do Not Track privacy feature.
Mozilla va ser el primer en implementar la funció de privadesa No vull que em segueixi.


;Firefox also features customizable security settings to manage passwords, history, private data, cookies, site options and add-ons. <a href="%(url)s">Learn more.</a>
El Firefox també inclou paràmetres de seguretat personalitzables per gestionar les contrasenyes, l'historial, les dades privades, les galetes, les opcions de lloc i els complements. <a href="%(url)s">Més informació</a>


;Developer Questions
Preguntes de desenvolupadors


;Are you a developer? Have questions? <a href="%(url)s">Learn more at the Mozilla Developer Network.</a>
Sou desenvolupador? Teniu cap pregunta? <a href="%(url)s">Obteniu més informació a la Mozilla Developer Network.</a>
Més informació sobre la llista de correu Mozilla