[Mozilla] new.lang

Josep Sanchez papapep a gmx.com
dij set 26 21:27:51 CEST 2013


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Bones!

Us adjunto el fitxer de l'assumpte. Sento no haver avisat de que el
feia, però he trigat menys a fer les dues cadenes pendents que a
enviar el correu :)

Salut!

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iQIcBAEBAgAGBQJSRIqyAAoJEJBOJru8PbFKrdIP/2AWczv1nZ+n38g2oDJHfBW9
EKCPK4buGbIg5roFAPzpQTxTyqW66usdppFRDgyu01HFZoJOP9TLNYcBkeI4psWV
kKitPU+YN05MAbj2joGXCLEae+2k23RVGd66LQLTzDeaTPEVNRx9SUHgTSSssRO7
URqNQJZbMCZoCPCEQm6J6d/wIfuDvjhhLc6SUwSuAUKz0di0XdMw34oLsYm38uAS
dQCevAYEZw+FWFbdShqE64qmaIoMrQFFC1GIuTRrrE+sItXMLRA2qGSAITjoKVzb
m1PegpXx2TX8mi5s72Ejr57dUE/bX4MmSHIEV1XJbF2AfQzg6ZeMtGGHbUYh9RKs
xiP78EI2jzOkTaV7qiwLTKClUTtDmZpbqqP+sj5Vd0ddRK9ae7/YQYp9g3HdKFbC
e7jhTqp+hBY8vGBst6ZgjbIgDd2/llJLrOoz9xw1Dg8J07As0mL0ICpi54DIwGLU
2lxGUIU0pqaI+nIPaAmvCd6UClrgLortitADdMtqxpVIOYvtgLayyJLkHSyRvg7Z
9GzgPGk29D7wX6UQTvmjbuIgCngJjqe9JeiYfStbas+2ESZD9z1lPzPtctypjZn3
QbmpK3v9ubzoCfqohALJ5LT6Oy5xZMqWUc+d4ZJe0ySGCIwMqfLAy4L6v2cfMQK+
4Y8LO/jUqxYbbLS4zVwo
=e9Xf
-----END PGP SIGNATURE-----
-------------- part següent --------------
## active ##
## NOTE: Used for the new http://www.mozilla.org/firefox/new


;Firefox for desktop
Firefox per a l'escriptori


;Different by design
Diferent per disseny


;Proudly<br />non-profit
Orgullosos de no tenir <br />ànim de lucre


;Innovating<br />for you
Innovant <br />per a tu


;Fast, flexible,<br />secure
Ràpid, flexible, <br />segur


;As a non-profit, we?re free to innovate on your behalf without any pressure to compromise. You?re going to love the difference.
En ser una organització sense ànim de lucre, som lliures d'innovar sense rebre cap pressió que us pugui comprometre. Us agradarà la diferència.


;Firefox screenshot
Captura de pantalla del Firefox


;Thanks for downloading Firefox!
Gràcies per baixar el Firefox!


;Start the process by clicking Run.
Feu clic a «executa» per iniciar el procés


;Your download should begin automatically. If not, <a id="%s" href="">click here</a>. It could take a few minutes, but it?s worth the wait.
La baixada hauria de començar automàticament. Si no, <a id="%s" href="">feu clic aquí</a>. Tardarà uns minuts però l'espera val la pena.


;When prompted, drag the Firefox icon into the image of your Applications folder.
Quan el sistema ho demani, arrossegueu la icona del Firefox a la imatge de la carpeta d'aplicacions.


;Click Run to launch the Mozilla Firefox setup wizard. Then, just follow the steps (we've made the process as painless as possible).
Feu clic a «executa» per executar l'assistent d'instal·lació del Mozilla Firefox. Després, seguiu els passos (hem fet el procés tan senzill com ha estat possible)


;Drag the Firefox icon from the Applications folder into the dock. Then, just click on Firefox whenever you want to use the web!
Arrossegueu la icona del Firefox de la carpeta d'aplicacions a l'acoblador. Després, feu clic al Firefox sempre que vulgueu utilitzar la web.


;Now you?re ready to leap boldly into a new era of Web surfing. Double-click on the Firefox icon whenever you want to go online.
Ja esteu llestos per saltar astutament a la nova era de la navegació web. Feu doble clic a la icona del Firefox sempre que vulgueu estar en línia.


;1
1 {ok}


;2
2 {ok}


;3
3 {ok}


# <Meta description> tag
;Mozilla Firefox, free web browser, is created by a global non-profit dedicated to putting individuals in control & shaping the future of the web for the public good.
El Mozilla Firefox, un navegador web lliure, està creat per una comunitat global sense ànim de lucre dedicada a posar els propis individus en control i modelar el futur de la xarxa pel benefici públic.


# file <title> tag
;Mozilla Firefox Web Browser
Navegador web Mozilla Firefox


# New unified download page: https://www-demo2.allizom.org/en-US/firefox/new/
;Sorry, Firefox is currently unsupported by iOS devices.
El Firefox no és compatible amb dispositius iOS.


;Congrats! You?re using the latest version of Firefox.
Felicitats! Esteu fent servir la darrera versió del Firefox.


;Looks like you?re using an older version of Firefox. Update on Google Play.
Sembla que esteu fent servir una versió més antiga del Firefox. Actualitzeu-vos al Google Play


;Looks like you?re using an older version of Firefox.
Sembla que esteu fent servir una versió més antiga del Firefox.


;Update to stay fast and safe.
Actualitzeu-vos per mantenir-vos ràpid i segur.


;Get it free on Google Play
Baixeu-lo gratuïtament al Google Play


;Learn more about Firefox for desktop
Més informació sobre el Firefox per a escriptori


;Need help?
Us cal ajuda?


;Looking for mobile?
Per a mòbils?


;Download a fresh copy
Baixeu-ne una còpia fresca


;Learn more about Firefox for Mobile
Més informació sobre el Firefox per a mòbils


;Learn more about Firefox OS?
Més informació sobre el Firefox OS?


;Discover all the ways to take Firefox on the go
Descobriu les maneres d'emportar-vos el Firefox


;Why don?t we offer an iOS version?
Per què no oferim una versió per a iOS?


# The following two strings are used in the <title> tag of the page
;Download Firefox
Descarregueu-vos el Firefox


# Note: 'free' as in free of charge
;Free Web Browser
Navegador web gratuïtMés informació sobre la llista de correu Mozilla