[OpenOffice] Correció del fitxer del LibreOffice

Jordi Mallach jordi a sindominio.net
dis oct 23 11:37:08 CEST 2010


En temps d'entrega de PACs, faig moltes, moltes coses excepte el que toca.
Procrastinació al servei del LO!

Hui he clavat el nas al Git del LO, he vist el commit d'en Jesús i
posteriorment a l'arxiu de la llista la correcció feta per Carles.

L'he agafada i he fet uns quants canvis. Com segur que desconec algunes
coses, potser hi ha alguns canvis que són erronis. He corregit unes
quantes formes verbals imperatives a text d'ajuda i algunes cadenes les he
canviat perquè crec que no s'ajustaven al missatge original.

Busqueu la cadena "jm" per trobar comentaris de coses que no les tenia
clares i he preferit no canviar.

Adjunte:

- Fitxer corregit sencer.
- Diff en format Unidiff
- Diff en format wdiff
- Diff en format wdiff dels canvis Unidiff.

El més útil per veure els canvis potser és el wdiff del diff, però això ja
és a gust de cadascú. ;)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi a sindominio.net   jordi a debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/
-------------- part següent --------------
# Catalan translation of LibreOffice extra strings.
# Copyright © 2010 The Document Foundation, Inc.
# Jesús Corrius <jcorrius a softcatala.org>, 2010.
# Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando a gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20(input%20file%20name%20not%20known)&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-07 12:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-23 11:23+0200\n"
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando a gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <openoffice a llistes.softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"

#: connectivity/source/drivers/postgresql/postgresql.xcu#.Drivers.Installed.sdbc_postgresql__.DriverTypeDisplayName.value.text
msgid "postgresql"
msgstr "postgresql"

#: cui/source/dialogs/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text
msgctxt "cui/source/dialogs/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: cui/source/dialogs/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH.metricfield.text
msgctxt "cui/source/dialogs/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: cui/source/options/optfltr.src#RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT.CB_WBAS_WBCTBL.checkbox.text
msgid "E~xecutable code"
msgstr "Codi e~xecutable"

#: cui/source/options/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_ODMADLG.checkbox.text
msgid "Show ODMA DMS dialogs first"
msgstr "Mostra primer els diàlegs ODMA DMS"

#: cui/source/options/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_SAVE_ALWAYS.checkbox.text
msgid "Allow to save document even when the document is not modified"
msgstr "Permet desar el document encara que no s'hagi modificat"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.10.itemlist.text
msgid "Print"
msgstr "Impressió"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.6.itemlist.text
msgid "Formula"
msgstr "Fórmula"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.7.itemlist.text
msgid "Sort Lists"
msgstr "Ordena les llistes"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.8.itemlist.text
msgid "Changes"
msgstr "Canvis"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.9.itemlist.text
msgid "Grid"
msgstr "Graella"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text
msgctxt "cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text"
msgid "Comparison"
msgstr "Comparació"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.13.itemlist.text
msgid "Compatibility"
msgstr "Compatibilitat"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.14.itemlist.text
msgid "AutoCaption"
msgstr "Captura automàtica"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.15.itemlist.text
msgid "Mail Merge E-mail"
msgstr "Correu de combinació de correus"

#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text
msgctxt "cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text"
msgid "Distributed"
msgstr "Distribuït"

#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.5.stringlist.text
msgid "Justified"
msgstr "Justificat"

#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text
msgctxt "cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text"
msgid "Distributed"
msgstr "Distribuït"

#: cui/source/tabpages/autocdlg.src#COMMON_CLB_ENTRIES.ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK.string.text
msgid "Correct accidental use of cAPS LOCK key"
msgstr "Corregeix l'ús accidental de la tecla de fIXACIÓ DE MAJÚSCULES"

#: cui/source/tabpages/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text
msgctxt "cui/source/tabpages/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_BLOCK.string.text
msgid "Justify"
msgstr "Justificat"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_CENTER.string.text
msgid "Centered horizontally"
msgstr "Centrat horitzontalment"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_LEFT.string.text
msgid "Align left"
msgstr "Alineació a l'esquerra"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_REPEAT.string.text
msgid "Repeat alignment"
msgstr "Repeteix l'alineació"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_RIGHT.string.text
msgid "Align right"
msgstr "Alineació a la dreta"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_STANDARD.string.text
msgid "Horizontal alignment default"
msgstr "Alineament horitzontal per defecte"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_AUTO.string.text
msgid "Automatic"
msgstr "Automàtic"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_DISTRIBUTE.string.text
msgctxt "editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_DISTRIBUTE.string.text"
msgid "Distributed"
msgstr "Distribuït"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_BOTTOM.string.text
msgid "Align to bottom"
msgstr "Alineament a baix"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_CENTER.string.text
msgid "Centered vertically"
msgstr "Centrat verticalment"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_STANDARD.string.text
msgid "Vertical alignment default"
msgstr "Alineament vertical per defecte"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_TOP.string.text
msgid "Align to top"
msgstr "Alineament a dalt"

#: extensions/source/propctrlr/formres.src#RID_STR_GROUP_NAME.string.text
msgid "Group name"
msgstr "Nom del grup"

#: filter/source/config/fragments/filters/calc_OOXML_Template_ui.xcu#Calc_Office_Open_XML_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Spreadsheet Template"
msgstr "Plantilla de full de càlcul d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/calc_OOXML_ui.xcu#Calc_Office_Open_XML.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Spreadsheet"
msgstr " Full de càlcul d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/impress_OOXML_Template_ui.xcu#Office_Open_XML_Presentation_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Presentation Template"
msgstr "Plantilla de presentació d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/impress_OOXML_ui.xcu#Office_Open_XML_Presentation.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Presentation"
msgstr "Presentació d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/OOXML_Text_Template_ui.xcu#Office_Open_XML_Text_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Text Template"
msgstr "Plantilla de text d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/OOXML_Text_ui.xcu#Office_Open_XML_Text.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Text"
msgstr "Text d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/internalgraphicfilters/svg_Import.xcu#svg_Import.UIName.value.text
msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
msgstr "SVG - Scalable Vector Graphics"

#: framework/source/classes/resource.src#STR_STATUSBAR_LOGOTEXT.string.text
msgid "A %PRODUCTNAME product by %OOOVENDOR"
msgstr "Un producte %PRODUCTNAME per %OOOVENDOR"

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/04060107.xhp#par_id936613.help.text
msgid "The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator."
msgstr "El separador de columnes (que separa els elements en una fila) i el separador de files depenen de la configuració de la llengua. Però en aquesta ajuda, s'utilitza el punt i coma \";\" i el símbol de conducte \"|\" per a indicar els separadors de columna i de fila, respectivament. Per exemple, en la llengua anglesa, s'utilitza la coma \",\" com a separador de columnes i el punt i coma \";\" com a separador de files."

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#bm_id3147228.help.text
msgid "<bookmark_value>sorting; options for database ranges</bookmark_value><bookmark_value>sorting;Asian languages</bookmark_value><bookmark_value>Asian languages;sorting</bookmark_value><bookmark_value>phonebook sorting rules</bookmark_value><bookmark_value>natural sort algorithm</bookmark_value>"
msgstr "<bookmark_value>sorting; options for database ranges</bookmark_value><bookmark_value>sorting;Asian languages</bookmark_value><bookmark_value>Asian languages;sorting</bookmark_value><bookmark_value>phonebook sorting rules</bookmark_value><bookmark_value>natural sort algorithm</bookmark_value>"

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#hd_id3147438.help.text
msgid "Enable natural sort"
msgstr "Habilita l'ordenació natural"

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#par_id3149378.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings.</ahelp> For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted \"properly\", which improves the convenience of sorting operations in general."
msgstr "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">L'ordenació natural és algorisme d'ordenació que ordena les cadenes prefixades de nombres basant-se en el valor del element numèric en cada nombre, en lloc de l'ordenació tradicional de les cadenes ordinàries.</ahelp>Per exemple, assumim que teniu una sèrie de valors com A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Quan poseu aquests valors al rang de les cel·les i executeu l'ordenació, es transformarà en A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Tot i que aquest mecanisme d'ordenació sembla tindre sentit per als que entenen el mecanisme, la resta de la població el veu extrany. Amb la característica de l'ordenació activada, el valors com els del exemple surten correctes, la qual cosa assegura les operacions d'ordenació en general. "

#: helpcontent2/source/text/shared/guide/protection.xhp#par_id3153104.13.help.text
msgid "Choose <emph>Edit - Changes - Protect Records</emph>. Enter and confirm a password."
msgstr "Seleccioneu <emph>Edita - Canvis - Protegeix els registres</emph>. Introduïu i confirmeu la contrasenya."

#: helpcontent2/source/text/shared/guide/redlining_protect.xhp#par_id3153345.4.help.text
msgid "Enter a password and confirm it. Click <emph>OK</emph>."
msgstr "Introduïu una contrasenya i confirmeu-la. Premeu <emph>D'acord</emph>."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text
msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text"
msgid "Settings"
msgstr "Opcions"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145785.help.text
msgid "Use RSID"
msgstr "Utilitza RSID"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3148550.help.text
msgid "Auto"
msgstr "Automàtic"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3148674.help.text
msgid "By character"
msgstr "Per caràcter"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3152812.help.text
msgid "By word"
msgstr "Per paraula"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3153823.help.text
msgid "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\">Comparison</link>"
msgstr "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\">Comparació</link>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3155419.help.text
msgid "Compare Documents"
msgstr "Compara documents"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3163713.help.text
msgid "Ignore isolated pieces of length"
msgstr "Ignora les peces de mida isolades."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3144510.help.text
msgid "Specifies the mode for comparing two documents."
msgstr "Especifica la manera per a comparar dos documents."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3146975.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Specifies that matched sequences of words or characters (depending on the chosen compare mode) of length equal to or less than the entered one will be ignored and will be shown as inserted/deleted.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Especifica que les seqüències de paraules o caràcters trobades (depen del mode de comparació) de longitud igual o menor que les entrades seran ignorades i es mostraran tal com són inserides/suprimides </ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149416.help.text
msgid "<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Specifies the settings for comparing two documents.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Especifica les opcions per comparar dos documents.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149562.help.text
msgid "Specifies more comparison settings if the chosen mode is not Auto."
msgstr "Especifica més opcions de comparació si s'escull el mode no automàtic."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3151042.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Compare documents with a character as the basic unit.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Compara documents amb un caràcter com unitat bàsica..</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154365.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Compare documents with a word as the basic unit.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Compara documents amb una paraula com unitat bàsica.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154638.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Specifies that RSIDs are used when the documents are compared. This has an effect only if both documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\"> Especifica que s'utilitzen els RSID quan es comparen els documents. Això sols té efecte si ambdós documents tenen RSID i els seus RSID són el mateix.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154758.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Use the most appropirate comparison settings for the current document.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Utilitza els paràmetres de comparació més adequats per al document actual.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3156153.help.text
msgid "To compare the current document with another one choose <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edit - Compare Document</emph></link>."
msgstr "Per a comparar el document actual amb un altre seleccioneu <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edició - Compara el documentt</emph></link>."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text
msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text"
msgid "Comparison"
msgstr "Comparació"

#: helpcontent2/source/text/shared/00/00000406.xhp#par_id3147006.help.text
msgid "<variable id=\"comparisonoptions\">Open a text document, choose <emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Comparison</emph></variable>"
msgstr "<variable id=\"comparisonoptions\">Obriu un document de text, escolliu <emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - Preferències</caseinline><defaultinline>Eines - Opcions</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Comparació</emph></variable>"

#: helpcontent2/source/text/swriter/guide/protection.xhp#par_id3144764.32.help.text
msgid "Select the text. Choose <emph>Insert - Section - Section</emph>, then under <emph>Write protection</emph> mark the <emph>Protect</emph> and <emph>With password</emph> check boxes. (If the section already exists: <emph>Format - Sections</emph>.) Enter and confirm a password."
msgstr "Seleccioneu el text. Escolliu <emph>Insereix - Secció - Secció</emph>, després a <emph>Protecció d'escriptura</emph> marqueu els quadres de verificació <emph>Protegeix</emph> i <emph>Amb contrasenya</emph>. (Si la secció ja existeix: <emph>Format - Seccions</emph>.) Introduïu i confirmeu la contrasenya."

#: instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages/Control.ulf#OOO_CONTROL_124.LngText.text
msgid "Build contributed in collaboration with the community by The Document Foundation. For credits, see: http://www.documentfoundation.org"
msgstr "Construcció contribuïda en col·laboració amb la comunitat per The Document Foundation. Visiteu: http://www.documentfoundation.org"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_DataForm.Label.value.text
msgid "D~ataForm..."
msgstr "D~ataForm..."

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_ToggleMergeCells.Label.value.text
msgid "M~erge and Center Cells"
msgstr "Combina i c~entra les cel·les"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_ToggleSheetGrid.Label.value.text
msgid "Toggle Grid Lines for Current Sheet"
msgstr "Commuta les línies de graella per al full actual"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_DelBreakMenu.Label.value.text
msgid "Delete Page ~Break"
msgstr "Elimina el salt de ~pàgina"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertBreakMenu.Label.value.text
msgid "Page ~Break"
msgstr "Salt de ~pàgina"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentDate.Label.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentDate.Label.value.text"
msgid "Insert Current Date"
msgstr "Insereix la data actual"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentTime.Label.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentTime.Label.value.text"
msgid "Insert Current Time"
msgstr "Insereix l'hora actual"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_MarkDependents.Label.value.text
msgid "Mark Dependents"
msgstr "Marca els dependents"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_MarkPrecedents.Label.value.text
msgid "Mark Precedents"
msgstr "Marca els precedents"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands.macro_///Premium.OOoHelpDocumentation.OpenHelpDocument.Label.value.text
msgid "User's manual"
msgstr "Manual de l'usuari"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_GetSubscription.Label.value.text
msgid "~Upgrade to Full Version"
msgstr "Act~ualitza a la versió completa"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_ShowLicense.Label.value.text
msgid "License Information..."
msgstr "Informació de llicència..."

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno_SubscriptionMenu.Label.value.text
msgid "~Subscription"
msgstr "~Subscripció"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno_NavigateBack.Label.value.text
msgid "Back"
msgstr "Enrere"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno_NavigateForward.Label.value.text
msgid "Forward"
msgstr "Endavant"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterGlobalWindowState.xcu#..WriterGlobalWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterGlobalWindowState.xcu#..WriterGlobalWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text"
msgid "Navigation"
msgstr "Navegació"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterWindowState.xcu#..WriterWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterWindowState.xcu#..WriterWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text"
msgid "Navigation"
msgstr "Navegació"

#: scp2/source/accessories/module_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES.LngText.text
msgid "Useful %PRODUCTNAME accessories including various Galleries, Templates, Sample documents and Fonts."
msgstr "Accessoris útils de %PRODUCTNAME incloent-hi galeries, plantilles, documents simples i tipus de lletra."

#: scp2/source/accessories/module_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES.LngText.text
msgid "Accessories"
msgstr "Accessoris"

#: scp2/source/accessories/module_font_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_FONTS.LngText.text
msgid "Additional fonts for %PRODUCTNAME and other applications."
msgstr "Tipus de lletra addicionals per al %PRODUCTNAME i altres aplicacions."

#
#: scp2/source/accessories/module_font_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_FONTS.LngText.text
msgid "Fonts"
msgstr "Tipus de lletra"

#: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
msgid "The %PRODUCTNAME Gallery contains more than three thousand element in various themes."
msgstr "La galeria del %PRODUCTNAME conté més de tres mil elements en temes variats."

#: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
msgid "Gallery"
msgstr "Galeria"

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_ADVERTISEMENT.LngText.text
msgid "%PRODUCTNAME advertisement materials."
msgstr "Material de propaganda del %PRODUCTNAME."

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_DOCUMENTATIONS.LngText.text
msgid "%PRODUCTNAME documentations."
msgstr "Documentació del %PRODUCTNAME%."

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_SAMPLES.LngText.text
msgid "Sample documents are good for learning."
msgstr "Els documents d'exemple són bons per a aprendre"

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_ADVERTISEMENT.LngText.text
msgid "Advertisement"
msgstr "Anunci"

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_DOCUMENTATIONS.LngText.text
msgid "Documentations"
msgstr "Documentació"

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_SAMPLES.LngText.text
msgid "Sample documents"
msgstr "Documents d'exemple"

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
msgid "Create perfect documents within seconds with document templates. Common templates contain language intependent templates."
msgstr "Crea documents perfectes en segons amb plantilles de documents. Les plantilles comunes contenen documents dependents de la llengua."

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
msgid "Create perfect documents within seconds with document templates."
msgstr "Crea documents perfectes en segons amb les plantilles de documents."

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
msgid "Common templates"
msgstr "Plantilles comunes"

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
msgid "Templates"
msgstr "Plantilles"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text"
msgid "Convert Text to Number"
msgstr "Converteix el text a número"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
msgid "Google Docs & Zoho"
msgstr "Google Docs i Zoho"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART.LngText.text
msgid "Toolbar to add cross-references with automatic conditional Hungarian articles (eg. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) to avoid bad article and number combination in cross-references."
msgstr "Eina per afegir referències creuades amb símbols accentuats automàticament (exemple *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) per evitar símbols incorrectes i combinació de nombres a les referències creuades."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
msgid "LanguageTool Open Source language checker"
msgstr "Comprovador de llengües de programari lliure LanguageTool"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text"
msgid "Lightproof"
msgstr "Lightproof"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MEDIAWIKI.LngText.text
msgid "The Sun Wiki Publisher enables you to create Wiki articles on MediaWiki servers without having to know the syntax of the MediaWiki markup language."
msgstr "El Publicador de MediaWiki de Sun us permet crear articles Viqui en servidors MediaWiki sense haver de conèixer la sintaxi del llenguatge de marques MediaWiki."

# Cal reconstruir aquestes frases sense subjuntiu. jm
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER.LngText.text
msgid "The Sun Presentation Minimizer is used to reduce the file size of the current presentation. Images will be compressed, and data that is no longer needed will be removed."
msgstr "El Minimitzador de presentacions de Sun s'utilitza per reduir la mida de les presentacions actuals. Les imatges seran comprimides, i la data que sigui necessària serà suprimida."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text"
msgid "MySQL Connector for OpenOffice.org"
msgstr "Connector MySQL per a l'OpenOffice.org"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text"
msgid "Solver for Nonlinear Programming"
msgstr "Solucionador per a programació no lineal. "

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
msgid "The NUMBERTEXT/MONEYTEXT functions are number name and currency conversion spreadsheet functions."
msgstr "Les funcions NUMBERTEXT/MONEYTEXT són noms de nombres i funcions de conversió de fulles de càlcul corrents."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
msgid "Metaweblog Support"
msgstr "Suport per a Metaweblog"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT.LngText.text
msgid "The PDF Import Extension allows you to import and modify PDF documents."
msgstr "L'extensió d'importació de PDF us permet importar i modificar documents en format PDF."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN.LngText.text
msgid "The Presenter Console Extension provides more control over your slide show presentation, such as the ability to see the upcoming slide, the slide notes, and a presentation timer whereas the audience see only the current slide."
msgstr "L'extensió Consola de presentació us proporciona més control sobre les presentacions de diapositives, com la capacitat de veure la diapositiva següent, les notes de la diapositiva, i un comptador de temps de presentació mentre l'audiència sols veu la diapositiva actual."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_REPORTDESIGN.LngText.text
msgid "Report Builder"
msgstr "Generador d'informes"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK.LngText.text
msgid "Use the OpenOffice.org template package to save time and professional \"look and feel\" of templates ensure output is noticed and read."
msgstr "Utilitzeu el paquet de plantilles d'OpenOffice.org per estalviar temps i gaudir d'unes plantilles professionals i fàcils."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_TYPO.LngText.text
msgid "Toolbar for Graphite smart font features: ligatures, small caps, old style numbers, proportional or monospaced numbers, automatic thousand separators, minus sign, real superscript and subscript, German umlaut variants, fractions."
msgstr "Barra d'eines Graphite amb funcionalitat de tipus de lletra intel·ligent: lligadures, majúscules petites, números amb estil antic, números proporcionals o mono espaiats, separadors de milers automàtics, signe menys, superíndex i subíndex real, variants de dièresi alemanyes, fraccions."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text"
msgid "Watch Window"
msgstr "Finestra de vigilància"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS.LngText.text
msgid "Useful %PRODUCTNAME extensions."
msgstr "Extensions útils del %PRODUCTNAME%."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text"
msgid "Convert Text to Number"
msgstr "Converteix el text a número"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
msgid "GoogleDocs"
msgstr "GoogleDocs"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART.LngText.text
msgid "Hungarian cross-reference toolbar"
msgstr "Barra d'eines de referència creuada de símbols "

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
msgid "LanguageTool Open Source language checker"
msgstr "Comprovador de llengua de programari lliure LanguageTool"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text"
msgid "Lightproof"
msgstr "Lightproof"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MEDIAWIKI.LngText.text
msgid "Sun MediaWiki Publisher"
msgstr "Publicador de MediaWiki de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER.LngText.text
msgid "Sun Presentation Minimizer"
msgstr "Minimitzador de presentacions de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text"
msgid "MySQL Connector for OpenOffice.org"
msgstr "Connector MySQL per a l'OpenOffice.org"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text"
msgid "Solver for Nonlinear Programming"
msgstr "Solucionador per a programació no lineal. "

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
msgid "Numbertext"
msgstr "NúmeroText"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
msgid "Metaweblog Support"
msgstr "Suport per a Metaweblog"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT.LngText.text
msgid "Sun PDF Import"
msgstr "Importador de PDF de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN.LngText.text
msgid "Sun Presenter Console"
msgstr "Consola de presentació de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_REPORTDESIGN.LngText.text
msgid "Sun Report Builder"
msgstr "Generador d'informes de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK.LngText.text
msgid "Sun Professional Template Pack"
msgstr "Paquet de plantilles professionals de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_TYPO.LngText.text
msgid "Typography toolbar"
msgstr "Barra d'eines de tipografia"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text"
msgid "Watch Window"
msgstr "Finestra de vigilància"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS.LngText.text
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"

#: scp2/source/javafilter/module_javafilter.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT.LngText.text
msgid "Support for SVG Import"
msgstr "Suport per a l'importació SVG"

#: scp2/source/javafilter/module_javafilter.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT.LngText.text
msgid "SVG Import"
msgstr "Importació SVG"

#: scp2/source/ooo/folderitem_ooo.ulf#STR_FI_TOOLTIP_SOFFICE.LngText.text
msgid "LibreOffice, the office productivity suite provided by The Document Foundation. See http://www.documentfoundation.org"
msgstr "LibreOffice, el programari ofimàtic produït per The Document Foundation. Visiteu http://www.documentfoundation.org"

#: scp2/source/ooo/registryitem_ooo.ulf#STR_REG_VAL_APPCAPABILITY_DESCRIPTION_OOO.LngText.text
msgid "LibreOffice"
msgstr "LibreOffice"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#MN_DELLNK.SID_DRAW_HLINK_DELETE.menuitem.text
msgid "~Remove Hyperlink"
msgstr "Sup~rimeix l'hyperlink"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#MN_EDITLNK.SID_DRAW_HLINK_EDIT.menuitem.text
msgid "~Hyperlink..."
msgstr "~Hyperenllaç..."

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object"
msgstr "~Activa l'objecte OLE"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object outplace"
msgstr "~Activa l'externalització de l'objecte OLE"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object"
msgstr "~Activa l'ojecte OLE"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object outplace"
msgstr "~Activa l'externalització de l'objecte OLE"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.LAB_DATAFORM_RECORDNO.fixedtext.text
msgid "/"
msgstr "/"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.modaldialog.text
msgid "Data Form"
msgstr "Formulari de dades"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_CLOSE.pushbutton.text
msgid "Close"
msgstr "Tanca"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_DELETE.pushbutton.text
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_LAST.pushbutton.text
msgid "Last Record"
msgstr "Últim registre"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_NEW.pushbutton.text
msgid "New"
msgstr "Nou"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_NEXT.pushbutton.text
msgid "Next Record"
msgstr "Registre següent"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_RESTORE.pushbutton.text
msgid "Restore"
msgstr "Reestableix"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_BUTTON.string.text
msgid "Button"
msgstr "Botó"

# Llista desplegable? jm
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_DROPDOWN.string.text
msgid "Drop Down"
msgstr "Llista"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_GROUPBOX.string.text
msgid "Group Box"
msgstr "Caixa de grup"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_CHECKBOX.string.text
msgid "Check Box"
msgstr "Quadre de verificació"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_LABEL.string.text
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_LISTBOX.string.text
msgid "List Box"
msgstr "Quadre de llista"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_OPTIONBUTTON.string.text
msgid "Option Button"
msgstr "Botó d'opcions"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_SCROLLBAR.string.text
msgid "Scroll Bar"
msgstr "Barra de desplaçament"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_SPINNER.string.text
msgid "Spinner"
msgstr "Filador"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS.string.text
msgid "Because the current formula separator settings conflict with the locale, the formula separators have been reset to their default values."
msgstr "Els paràmetres del separador de formules entren en conflicte amb el locale, per això el separador de formula serà reiniciat amb els paràmetres per defecte."

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_AUTOSHAPE.string.text
msgid "AutoShape"
msgstr "Forma automàtica"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text
msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text"
msgid "Line"
msgstr "Línia"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_OVAL.string.text
msgid "Oval"
msgstr "Oval"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_RECTANGLE.string.text
msgid "Rectangle"
msgstr "Rectangular"

# video mode menu item
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_TEXTBOX.string.text
msgid "Text Box"
msgstr "Quadre de text"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text
msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text"
msgid "Insert Current Date"
msgstr "Insereix la data actual"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string.text
msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string.text"
msgid "Insert Current Time"
msgstr "Insereix l'hora actual"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_OPTIONS.fixedline.text
msgid "Formula options"
msgstr "Opcions de fórmula"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_SEPS.fixedline.text
msgid "Separators"
msgstr "Separadors"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARG.fixedtext.text
msgid "~Function"
msgstr "~Funció"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARRAY_C.fixedtext.text
msgid "Array co~lumn"
msgstr "Matriu co~lumna"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARRAY_R.fixedtext.text
msgid "Array ~row"
msgstr "Matriu ~fila"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SYNTAX.fixedtext.text
msgid "Formula ~syntax"
msgstr "~Sintaxi de fórmula"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.CB_ENGLISH_FUNC_NAME.checkbox.text
msgid "Use English function names"
msgstr "Utilitza els noms de les funcions en anglès"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.BTN_FORMULA_SEP_RESET.pushbutton.text
msgid "Rese~t"
msgstr "Rees~tableix"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.1.stringlist.text
msgid "Calc A1"
msgstr "Calc A1"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.2.stringlist.text
msgid "Excel A1"
msgstr "Excel A1"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.3.stringlist.text
msgid "Excel R1C1"
msgstr "Excel R1C1"

#: sc/source/ui/src/popup.src#RID_POPUP_PAGEBREAK.SID_INSERT_POSTIT.menuitem.text
msgid "Insert Not~e"
msgstr "Insereix una not~a"

#: sc/source/ui/src/sortdlg.src#RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS.BTN_NATURALSORT.checkbox.text
msgid "Enable ~natural sort"
msgstr "Habilita l'ordenació ~natural"

#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_OLE_OBJECT.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgid "~OLE Object"
msgstr "Objecte ~OLE"

#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_OUTLINE_TEXT_AUTOFIT.SID_OUTLINE_TEXT_AUTOFIT.menuitem.text
msgid "~Autofit Text"
msgstr "~Ajusta el text"

#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_OUTPLACE_OLE_OBJECT.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgid "~Outplace OLE Object"
msgstr "Externalitza l'objecte ~OLE"

#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_SAVE_GRAPHIC.menuitem.text
msgid "Save ~Graphic..."
msgstr "Desa el ~gràfic..."

#: sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_FILLHOLES.metricfield.text
msgctxt "sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_FILLHOLES.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_REDUCE.metricfield.text
msgctxt "sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_REDUCE.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: sfx2/source/appl/sfx.src#RID_SFXSTR_AVMEDIALINK.string.text
msgid "Audio/Video"
msgstr "Àudio/Vídeo"

#: sfx2/source/dialog/dinfdlg.src#TP_DOCINFODOC.BTN_CHANGE_PASS.pushbutton.text
msgid "Change ~Password..."
msgstr "Canvia la ~contrasenya..."

#: sfx2/source/dialog/passwd.src#DLG_PASSWD.STR_PASSWD_EMPTY.string.text
msgid "(The password can be empty)"
msgstr "(La contrasenya pot ser buida)"

#: sfx2/source/dialog/passwd.src#DLG_PASSWD.STR_PASSWD_MIN_LEN.string.text
msgid "(Minimum $(MINLEN) characters)"
msgstr "(Mínim $(MINLEN) caràcters)"

#: sfx2/source/doc/doctempl.src#TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY.11.itemlist.text
msgid "Labels"
msgstr "Etiquetes"

#: svl/source/misc/mediatyp.src#STR_SVT_MIMETYPE_AUDIO_VORBIS.string.text
msgid "Audio file"
msgstr "Fitxer d'àudio"

#: svl/source/misc/mediatyp.src#STR_SVT_MIMETYPE_VIDEO_THEORA.string.text
msgid "Video file"
msgstr "Fitxer de vídeo"

#: svx/inc/globlmn_tmpl.hrc#ITEM_SHOW_LICENSE.#define.text
msgid "License information..."
msgstr "Informació de la llicència..."

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_NO.cancelbutton.text
msgid "~Embed Graphic"
msgstr "~Incrusta el gràfic"

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.FT_INFOTEXT.fixedtext.text
msgid "The file %FILENAME will not be stored along with your document, but only referenced as a link. This is dangerous if you move and/or rename the files. Do you want to embed the graphic instead?"
msgstr "El fitxer %FILENAME no s'emmagatzemarà amb el vostre document, només es farà una referència com a enllaç. Això pot ser perillós si moveu o canvieu de nom els fixers. Voleu, en comptes d'això, incrustar el gràfic?"

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.CB_WARNING_OFF.checkbox.text
msgid "~Ask when linking a graphic"
msgstr "Pregunta quan enll~acis un gràfic"

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_OK.okbutton.text
msgid "~Keep Link"
msgstr "~Manté l'enllaç"

#: svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_CHAR.menuitem.text
msgctxt "svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_CHAR.menuitem.text"
msgid "Char"
msgstr "Caràcter"

#: svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_LINE.menuitem.text
msgctxt "svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_LINE.menuitem.text"
msgid "Line"
msgstr "Línia"

#: svx/source/dialog/sdstring.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.10.itemlist.text
msgctxt "svx/source/dialog/sdstring.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.10.itemlist.text"
msgid "Char"
msgstr "Caràcter"

#: svx/source/dialog/sdstring.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.11.itemlist.text
msgctxt "svx/source/dialog/sdstring.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.11.itemlist.text"
msgid "Line"
msgstr "Línia"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ANIMALS.string.text
msgid "Animals"
msgstr "Animals"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_BATHROOM_KITCHEN.string.text
msgid "Architecture - bathroom, kitchen"
msgstr "Arquitectura - banys, cuines"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_BUILDINGS.string.text
msgid "Architecture - buildings"
msgstr "Arquitectura - edificis"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_FURNITURES.string.text
msgid "Architecture - furnitures"
msgstr "Arquitectura - mobles"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_KITCHEN.string.text
msgid "Architecture - kitchen"
msgstr "Arquitectura - cuina"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_OVERLAY.string.text
msgid "Architecture - overlay"
msgstr "Arquitectura - decoració"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_WINDOWS_DOORS.string.text
msgid "Architecture - windows, doors"
msgstr "Arquitectura - finestres, portes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARROWS_1.string.text
msgid "Arrows"
msgstr "Fletxes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BLUE_MAN.string.text
msgid "Blue Man"
msgstr "Home blau"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BUGS.string.text
msgid "Bugs"
msgstr "Insectes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BUILDINGS.string.text
msgid "Buildings"
msgstr "Edificis"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CARS.string.text
msgid "Cars"
msgstr "Cotxes"

# Medis? jm
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_MEDIA.string.text
msgid "Cisco - Media"
msgstr "Cisco - Mitjans"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_OTHER.string.text
msgid "Cisco - Other"
msgstr "Cisco - Altres"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_PRODUCTS.string.text
msgid "Cisco - Products"
msgstr "Cisco - Productes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_WAN_LAN.string.text
msgid "Cisco - WAN - LAN"
msgstr "Cisco - WAN - LAN"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_01_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 01 clock"
msgstr "Rellotge - la una en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_02_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 02 clock"
msgstr "Rellotge - les dues en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_03_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 03 clock"
msgstr "Rellotge - les tres en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_04_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 04 clock"
msgstr "Rellotge - les quatre en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_05_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 05 clock"
msgstr "Rellotge - les cinc en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_06_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 06 clock"
msgstr "Rellotge - les sis en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_07_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 07 clock"
msgstr "Rellotge - les set en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_08_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 08 clock"
msgstr "Rellotge - les vuit en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_09_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 09 clock"
msgstr "Rellotge - les nou en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_10_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 10 clock"
msgstr "Rellotge - les deu en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_11_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 11 clock"
msgstr "Rellotge - les onze en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_12_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 12 clock"
msgstr "Rellotge - les dotze en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_GENERAL.string.text
msgid "Computer - general"
msgstr "Ordinador - general"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_NETWORK_DEVICES.string.text
msgid "Computer - network devices"
msgstr "Ordinador - dispositius de xarxa"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_NETWORK.string.text
msgid "Computer - network"
msgstr "Ordinador - xarxa"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_WIFI.string.text
msgid "Computer - WIFI"
msgstr "Ordinador - WIFI"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CROPS.string.text
msgid "Crops"
msgstr "Collites"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_DOMINO_NUMBERED.string.text
msgid "Domino - numbered"
msgstr "Domino - números"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_DOMINO_USUAL.string.text
msgid "Domino - usual"
msgstr "Domino - normal"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_CIRCUIT.string.text
msgid "Electronics - circuit"
msgstr "Electrònica - circuits"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_GAUGES.string.text
msgid "Electronics - gauges"
msgstr "Electrònica - mesuradors"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_PARTS_1.string.text
msgid "Electronics - parts 1"
msgstr "Electrònica - parts 1"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_PARTS_2.string.text
msgid "Electronics - parts 2"
msgstr "Electrònica - parts 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_PARTS_3.string.text
msgid "Electronics - parts 3"
msgstr "Electrònica - parts 3"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_PARTS_4.string.text
msgid "Electronics - parts 4"
msgstr "Electrònica - parts 4"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_SIGNS.string.text
msgid "Electronics - signs"
msgstr "Electrònica - signes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELEMENTSBULLETS2.string.text
msgid "Bullets 2"
msgstr "Pics 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FLAGS_1.string.text
msgid "Flags"
msgstr "Banderes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FLOWCHARTS_1.string.text
msgid "Flowcharts"
msgstr "Diagrames de flux"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FLOWCHARTS_2.string.text
msgid "Flowcharts 2"
msgstr "Diagrames de flux 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FORALSTUDIOA.string.text
msgid "Foral-StudioA"
msgstr "Estudi-FloralA"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FRACTIONS.string.text
msgid "Fractions"
msgstr "Fraccions"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_HOMEPAGE2.string.text
msgid "Homepage 2"
msgstr "Pàgina d'inici 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CHEMISTRY_AMINO_ACIDS.string.text
msgid "Chemistry - Amino acids"
msgstr "Química - Aminoàcids"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_LOGICAL_GATES.string.text
msgid "Logical gates"
msgstr "Portes lògiques"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_LOGICAL_SIGNS.string.text
msgid "Logical signs"
msgstr "Signes lògics"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_LOGOS.string.text
msgid "Logos"
msgstr "Logos"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_AFRICA.string.text
msgid "Maps - Africa"
msgstr "Mapes - Àfrica"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_ANCIENT_TIMES.string.text
msgid "Maps - Ancient times"
msgstr "Mapes - Temps antics"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_ASIA.string.text
msgid "Maps - Asia"
msgstr "Mapes - Àsia"

# AU
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_AUSTRALIA.string.text
msgid "Maps - Australia"
msgstr "Mapes - Austràlia"

# CA
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_CANADA.string.text
msgid "Maps - Canada"
msgstr "Mapes - Canadà"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_CONTINENTS.string.text
msgid "Maps - Continents"
msgstr "Mapes - Continents"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_EUROPE_1.string.text
msgid "Maps - Europe 1"
msgstr "Mapes - Europa 1"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_EUROPE.string.text
msgid "Maps - Europe"
msgstr "Mapes - Europa"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_FRANCE_COUNTRIES.string.text
msgid "Maps - France - countries"
msgstr "Mapes - França - països"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_FRANCE.string.text
msgid "Maps - France"
msgstr "Mapes - França"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_HISTORY_1900.string.text
msgid "Maps - history - 1900"
msgstr "Mapes - història - 1900"

# MX
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MEXICO.string.text
msgid "Maps - Mexico"
msgstr "Mapes - Mèxic"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_AGES.string.text
msgid "Maps - Middle ages"
msgstr "Mapes - Edat mitjana"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_AMERICA.string.text
msgid "Maps - Middle America"
msgstr "Mapes - Amèrica central"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_EAST.string.text
msgid "Maps - Middle East"
msgstr "Mapes - Orient mitjà"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SIGNS.string.text
msgid "Maps - signs"
msgstr "Mapes - signes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SIMBOLS.string.text
msgid "Maps - simbols"
msgstr "Mapes - símbols"

# ZA
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SOUTH_AMERICA.string.text
msgid "Maps - South America"
msgstr "Mapes - Amèrica del sud"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_UNITED_STATES_OF_AMERICA.string.text
msgid "Maps - United States of America"
msgstr "Mapes - Estats Units d'Amèrica"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_WORLD.string.text
msgid "Maps - World"
msgstr "Mapes - Món"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MUSIC_INSTRUMENTS.string.text
msgid "Music - instruments"
msgstr "Música - instruments"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MUSIC_SHEET_MUSIC.string.text
msgid "Music - sheet music"
msgstr "Música - partitura"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_NUMBERS.string.text
msgid "Numbers"
msgstr "Números"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_OBJECTS.string.text
msgid "Objects"
msgstr "Objectes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_OPENOFFICEORG_LOGOS.string.text
msgid "OpenOffice.org logos"
msgstr "Logos de l'OpenOffice.org"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PEOPLE_1.string.text
msgid "People"
msgstr "Persones"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_BUILDINGS.string.text
msgid "Photos - Buildings"
msgstr "Fotos - Edificis"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_CELEBRATION.string.text
msgid "Photos - Celebration"
msgstr "Fotos - Celebracions"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_CITIES.string.text
msgid "Photos - Cities"
msgstr "Fotos - Ciutats"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FAUNA.string.text
msgid "Photos - Fauna"
msgstr "Fotos - Fauna"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FLOWERS.string.text
msgid "Photos - Flowers"
msgstr "Fotos - Flors"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FOODSANDDRINKS.string.text
msgid "Photos - Foods and Drinks"
msgstr "Fotos - Menjar i beguda"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_HUMANS.string.text
msgid "Photos - Humans"
msgstr "Fotos - Persones"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_LANDSCAPES.string.text
msgid "Photos - Landscapes"
msgstr "Fotos - Paisatges"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_OBJECTS.string.text
msgid "Photos - Objects"
msgstr "Fotos - Objectes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_PLANTS.string.text
msgid "Photos - Plants"
msgstr "Fotos - Plantes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_SPACE.string.text
msgid "Photos - Space"
msgstr "Fotos - Espai"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_STATUES.string.text
msgid "Photos - Statues"
msgstr "Fotos - Estàtues"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_TRAVEL.string.text
msgid "Photos - Travel"
msgstr "Fotos - Viatges"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PNEUMATIC_PARTS.string.text
msgid "Pneumatic - parts"
msgstr "Pneumàtics - parts"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_RELIGION.string.text
msgid "Religion"
msgstr "Religió"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SHAPES_POLYGONS.string.text
msgid "Shapes - polygons"
msgstr "Formes - polígons"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SHAPES_1.string.text
msgid "Shapes 1"
msgstr "Formes 1"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SHAPES_2.string.text
msgid "Shapes 2"
msgstr "Formes 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SIGNS_DANGER.string.text
msgid "Signs - danger"
msgstr "Senyals - perill"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SIGNS.string.text
msgid "Signs"
msgstr "Senyals"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SMILES.string.text
msgid "Smilies"
msgstr "Emoticones"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SPECIAL_PICTOGRAMM.string.text
msgid "Special Pictogramms"
msgstr "Pictogrames especials"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_THERAPEUTICS_GENERAL.string.text
msgid "Therapeutics - general"
msgstr "Terapèutica - General"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_VECHILES.string.text
msgid "Vehicles"
msgstr "Vehicles"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_WEATHER.string.text
msgid "Weather"
msgstr "Temps"

#: svx/source/intro/ooo.src#RID_DEFAULTABOUT.ABOUT_STR_VERSION.string.text
msgid "%PRODUCTNAME %ABOUTBOXPRODUCTVERSION %PRODUCTEXTENSION"
msgstr "%PRODUCTNAME %ABOUTBOXPRODUCTVERSION %PRODUCTEXTENSION"

#: svx/source/stbctrls/stbctrls.src#RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_NO.string.text
msgid "The document has not been modified since the last save."
msgstr "El document no s'ha modificat des de l'última vegada que s'ha desat."

#: svx/source/stbctrls/stbctrls.src#RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES.string.text
msgid "The document has been modified. Double-click to save the document."
msgstr "El document s'ha modificat. Feu doble clic per a desar el document."

#: sw/source/ui/app/mn.src#MN_OLE_POPUPMENU.FN_INPLACE_OLE.menuitem.text
msgid "Activate OLE object"
msgstr "Activa l'objecte OLE"

#: sw/source/ui/app/mn.src#MN_OLE_POPUPMENU.FN_OUTPLACE_OLE.menuitem.text
msgid "Activate OLE object outplace"
msgstr "Activa l'externalització de l'objecte OLE"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_CMP.fixedline.text
msgid "Compare documents"
msgstr "Compara documents"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_SET.fixedline.text
msgctxt "sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_SET.fixedline.text"
msgid "Settings"
msgstr "Opcions"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.CB_IGNORE.checkbox.text
msgid "Ignore ~pieces of length"
msgstr "Ignora les ~peces de mida"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.CB_RSID.checkbox.text
msgid "Use ~RSID"
msgstr "Utilitza ~RSID"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_AUTO.radiobutton.text
msgid "~Auto"
msgstr "~Automàtic"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_CHAR.radiobutton.text
msgid "By ~character"
msgstr "Per ~caràcter"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_WORD.radiobutton.text
msgid "By ~word"
msgstr "Per ~paraula"

#: sw/source/ui/config/optload.src#TP_OPTLOAD_PAGE.CB_USE_CHAR_UNIT.checkbox.text
msgid "Enable char unit"
msgstr "Habilita la unitat de caràcter"

#: sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.10.itemlist.text
msgctxt "sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.10.itemlist.text"
msgid "Char"
msgstr "Caràcter"

#: sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.11.itemlist.text
msgctxt "sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.11.itemlist.text"
msgid "Line"
msgstr "Línia"

#: sw/source/ui/misc/pggrid.src#TP_TEXTGRID_PAGE.FT_CHARRANGE.fixedtext.text
msgid "( 1 - 45 )"
msgstr "( 1 - 45 )"

#: sw/source/ui/misc/pggrid.src#TP_TEXTGRID_PAGE.FT_LINERANGE.fixedtext.text
msgid "( 1 - 48 )"
msgstr "( 1 - 48 )"

#: sysui/desktop/share/launcher_comment.ulf#startcenter.LngText.text
msgid "The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF document format. Supported by The Document Foundation."
msgstr "El programari ofimàtic compatible amb el format obert i estàndard ODF. Recolzat per The Document Foundation."

#: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_CANCEL.string.text
msgid "~Cancel"
msgstr "~Cancel·la"

#: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_OK.string.text
msgid "~OK"
msgstr "~D'acord"

#: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.18.itemlist.text
msgid "ch"
msgstr "caràcter"

#: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.19.itemlist.text
msgid "line"
msgstr "línia"

#: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.20.itemlist.text
msgid "%"
msgstr "%"

#~ msgid "Modules"
#~ msgstr "Mòduls"

# label for language selection
#~ msgid "Language"
#~ msgstr "Idioma"
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcions"
#~ msgid "Default"
#~ msgstr "Per defecte"
#, fuzzy
#~ msgid "Plot missing values"
#~ msgstr "Instal·la els ítems amb dependències que falten"

#, fuzzy
#~ msgid "Connection lines"
#~ msgstr "Connexions"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Language"
#~ msgstr "Seleccioneu l'idioma."

#, fuzzy
#~ msgid "range"
#~ msgstr "Configuració"

#, fuzzy
#~ msgid "Iris"
#~ msgstr "Irlandès"

#, fuzzy
#~ msgid "Revolving circles"
#~ msgstr "S'estan eliminant fitxers de còpia de seguretat"

#, fuzzy
#~ msgid "Static"
#~ msgstr "Estat"

# PH
#, fuzzy
#~ msgid "Flipping tiles"
#~ msgstr "Filipines"

#, fuzzy
#~ msgid "Selection from"
#~ msgstr "selecció"

#, fuzzy
#~ msgid "Document protection"
#~ msgstr "Connexió actual"

#, fuzzy
#~ msgid "Sheet protection"
#~ msgstr "Comprovació de la connexió"

#, fuzzy
#~ msgid "Re-type password"
#~ msgstr "<Verifiqueu la contrasenya>"

#, fuzzy
#~ msgid "Not password-protected"
#~ msgstr "Contrasenya incorrecta: s'ha girat"

#, fuzzy
#~ msgid "Not protected"
#~ msgstr "desconnectat"

#, fuzzy
#~ msgid "~Entire Page"
#~ msgstr "Principi de pàgina"

#, fuzzy
#~ msgid "Include ~formats"
#~ msgstr "La informació no és vàlida"

#, fuzzy
#~ msgid "Direction"
#~ msgstr "Directori\n"

#, fuzzy
#~ msgid "O~ptions"
#~ msgstr "Opcions"

# label for language selection
#, fuzzy
#~ msgid "~Language"
#~ msgstr "Idioma"

#, fuzzy
#~ msgid "For loop not initialized."
#~ msgstr "No s'ha inicialitzat la plantilla."

#, fuzzy
#~ msgid "Start media"
#~ msgstr "Principi de pàgina"

#, fuzzy
#~ msgid "Option Box "
#~ msgstr "Opcions"

#, fuzzy
#~ msgid "Line "
#~ msgstr "Balinès"

#, fuzzy
#~ msgid "Misc Effects"
#~ msgstr "Efectes d'escriptori"

#, fuzzy
#~ msgid "Close Preview"
#~ msgstr "Trieu el perfil"

#, fuzzy
#~ msgid "Edit index"
#~ msgstr "Edita el perfil"

#, fuzzy
#~ msgid "Edit hyperlink"
#~ msgstr "Edita el perfil"

#, fuzzy
#~ msgid "Name..."
#~ msgstr "Canvia el nom..."

#, fuzzy
#~ msgid "Select Text"
#~ msgstr "Selecciona l'script"

#, fuzzy
#~ msgid "Restore View"
#~ msgstr "_Reinicia"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete index"
#~ msgstr "Suprimeix"

#, fuzzy
#~ msgid "Repeat Search"
#~ msgstr "Cerca:"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Paragraph"
#~ msgstr "Selecciona l'script"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Word"
#~ msgstr "Selecciona l'script"

#, fuzzy
#~ msgid "MultiSelection On"
#~ msgstr "selecció"

#, fuzzy
#~ msgid "Extended Selection On"
#~ msgstr "Selecció del mode de vídeo"

#, fuzzy
#~ msgid "Subscript"
#~ msgstr "script"

#, fuzzy
#~ msgid "Superscript"
#~ msgstr "script"

#, fuzzy
#~ msgid "Book Preview"
#~ msgstr "Previsualització del logotip:"

#, fuzzy
#~ msgid "Select to Document Begin"
#~ msgstr "Documents recents"

#, fuzzy
#~ msgid "To Document Begin"
#~ msgstr "Connexió actual"

#, fuzzy
#~ msgid "Select to Begin of Line"
#~ msgstr "Seleccioneu la imatge del logotip"

#, fuzzy
#~ msgid "Select to Begin of Next Page"
#~ msgstr "Seleccioneu la imatge del logotip"

#, fuzzy
#~ msgid "Page Number"
#~ msgstr "Número de port:"

#, fuzzy
#~ msgid "Selection Mode"
#~ msgstr "selecció"

#, fuzzy
#~ msgid "Sum"
#~ msgstr "Sukuma"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete Column"
#~ msgstr "Suprimeix"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete Row"
#~ msgstr "Suprimeix"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete table"
#~ msgstr "Suprimeix"

#, fuzzy
#~ msgid "Table: Fixed, Proportional"
#~ msgstr "Propietats de la taula"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Table"
#~ msgstr "Seleccioneu la imatge del logotip"

#, fuzzy
#~ msgid "Select cell"
#~ msgstr "Selecciona l'script"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Column"
#~ msgstr "selecció"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Rows"
#~ msgstr "Recurs seleccionat"

#, fuzzy
#~ msgid "Row Height"
#~ msgstr "A la dreta"

#, fuzzy
#~ msgid "Bottom"
#~ msgstr "Bo&tons"

#, fuzzy
#~ msgid "Description..."
#~ msgstr "Descripció"

# info box title
#, fuzzy
#~ msgid "To Header"
#~ msgstr "Carregador de l'arrencada"

#, fuzzy
#~ msgid "Change Anchor"
#~ msgstr "Canvia la contrasenya"

#, fuzzy
#~ msgid "Group"
#~ msgstr "Grups"

#, fuzzy
#~ msgid "Change Position"
#~ msgstr "Canvia la &posició"

#, fuzzy
#~ msgid "Ungroup"
#~ msgstr "Grups"

#, fuzzy
#~ msgid "Double Underline "
#~ msgstr "Doble clic: fet"

#, fuzzy
#~ msgid "Update All"
#~ msgstr "Actualitza"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Index"
#~ msgstr "Interval d'actualització"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Fields"
#~ msgstr "Interval d'actualització"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Charts"
#~ msgstr "Actualitza"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Input Fields"
#~ msgstr "Interval d'actualització"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Indexes"
#~ msgstr "Interval d'actualització"

#, fuzzy
#~ msgid "Graphics On/Off"
#~ msgstr "Gràfics"

#
#, fuzzy
#~ msgid "Table Limits"
#~ msgstr "Taula"

#, fuzzy
#~ msgid "Vertical Ruler"
#~ msgstr "Vertical"

#, fuzzy
#~ msgid "Vertical Scroll Bar"
#~ msgstr "Desplaçament"

#, fuzzy
#~ msgid "XML Form Document"
#~ msgstr "Els meus documents"

#, fuzzy
#~ msgid "Font Color"
#~ msgstr "Colors"

# %s is e.g. SCSI, CD-ROM, USB
#, fuzzy
#~ msgid "Load Styles"
#~ msgstr "Carrega els mòduls %s"

#, fuzzy
#~ msgid "~Accept..."
#~ msgstr "&Accepta"

#, fuzzy
#~ msgid "~Record"
#~ msgstr "&Pantalla següent"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_PolarOptions.src#TP_POLAROPTIONS."
#~ "FL_PLOT_OPTIONS_POLAR.fixedline.text"

#~ msgid "Plot options"
#~ msgstr "opcions d'arrencada"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_SeriesToAxis.src#TP_OPTIONS."
#~ "FL_PLOT_OPTIONS.fixedline.text"

#~ msgid "Plot options"
#~ msgstr "opcions d'arrencada"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/dbgui/langchooser.src#RID_SCDLG_LANG_CHOOSER.FL_OPTION."
#~ "fixedline.text"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcions"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/protectiondlg.src#RID_SCDLG_TABPROTECTION."
#~ "FL_OPTIONS.fixedline.text"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcions"

# password dialog title
#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/protectiondlg.src#RID_SCDLG_TABPROTECTION."
#~ "FT_PASSWORD1.fixedtext.text"

#~ msgid "~Password"
#~ msgstr "Contrasenya"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS.FT_DOCSTATUS."
#~ "fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
#~ "FT_SHEETSTATUS1.fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
#~ "FT_SHEETSTATUS2.fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
#~ "FT_SHEETSTATUS3.fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
#~ "FT_SHEETSTATUS4.fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

# password dialog title
#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS_INPUT."
#~ "FT_PASSWORD1.fixedtext.text"

#~ msgid "~Password"
#~ msgstr "Contrasenya"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS_INPUT."
#~ "modaldialog.text"

#~ msgid "Re-type Password"
#~ msgstr "Torneu a introduir la contrasenya nova: "

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS.modaldialog."
#~ "text"

#~ msgid "Re-type Password"
#~ msgstr "Torneu a introduir la contrasenya nova: "

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1.11.stringlist.text"

#~ msgid "Contains"
#~ msgstr "Continua"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND2.11.stringlist.text"

#~ msgid "Contains"
#~ msgstr "Continua"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND3.11.stringlist.text"

#~ msgid "Contains"
#~ msgstr "Continua"

# video mode menu item
#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sd/source/ui/dlg/prltempl.src#TAB_PRES_LAYOUT_TEMPLATE.1."
#~ "RID_SVXPAGE_TEXTATTR.pageitem.text"

#~ msgid "Text"
#~ msgstr "Mode de text"

# video mode menu item
#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sd/source/ui/dlg/prltempl.src#TAB_PRES_LAYOUT_TEMPLATE_3.1."
#~ "RID_SVXPAGE_TEXTATTR.pageitem.text"

#~ msgid "Text"
#~ msgstr "Mode de text"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "toolkit/workben/layout/sortdlg.src#RID_SCDLG_SORT.1.TP_OPTIONS.pageitem."
#~ "text"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcions"

#~ msgid "Backspace"
#~ msgstr "Retrocés"
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: lo.ca.po.diff
Type: text/x-diff
Size: 22422 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/libreoffice/attachments/20101023/7fefc2a3/attachment.diff>
-------------- part següent --------------
# {+Catalan translation of LibreOffice extra strings.
# Copyright © 2010 The Document Foundation, Inc.
# Jesús Corrius <jcorrius a softcatala.org>, 2010.
#+} Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando a gmail.com>, 2010.
{+#+}
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20(input%20file%20name%20not%20known)&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-07 12:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: [-2010-10-15 17:35+0200\n"-] {+2010-10-23 11:23+0200\n"+}
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando a gmail.com>\n"
"Language-Team: [-Català <tradgnome a softcatala.org>\n"-] {+Catalan <openoffice a llistes.softcatala.org>\n"+}
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"

#: connectivity/source/drivers/postgresql/postgresql.xcu#.Drivers.Installed.sdbc_postgresql__.DriverTypeDisplayName.value.text
msgid "postgresql"
msgstr "postgresql"

#: cui/source/dialogs/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text
msgctxt "cui/source/dialogs/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_HEIGHT.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: cui/source/dialogs/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH.metricfield.text
msgctxt "cui/source/dialogs/grfflt.src#RID_SVX_GRFFILTER_DLG_MOSAIC.DLG_FILTERMOSAIC_MTR_WIDTH.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: cui/source/options/optfltr.src#RID_OFAPAGE_MSFILTEROPT.CB_WBAS_WBCTBL.checkbox.text
msgid "E~xecutable code"
msgstr "Codi e~xecutable"

#: cui/source/options/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_ODMADLG.checkbox.text
msgid "Show ODMA DMS dialogs first"
msgstr "Mostra primer els diàlegs ODMA DMS"

#: cui/source/options/optgdlg.src#OFA_TP_MISC.CB_SAVE_ALWAYS.checkbox.text
msgid "Allow to save document even when the document is not modified"
msgstr "Permet desar el document encara que no s'hagi modificat"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.10.itemlist.text
msgid "Print"
msgstr "Impressió"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.6.itemlist.text
msgid "Formula"
msgstr "Fórmula"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.7.itemlist.text
msgid "Sort Lists"
msgstr "Ordena les llistes"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.8.itemlist.text
msgid "Changes"
msgstr "Canvis"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SC_EDITOPTIONS.9.itemlist.text
msgid "Grid"
msgstr "Graella"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text
msgctxt "cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.12.itemlist.text"
msgid "Comparison"
msgstr "Comparació"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.13.itemlist.text
msgid "Compatibility"
msgstr "Compatibilitat"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.14.itemlist.text
msgid "AutoCaption"
msgstr "Captura automàtica"

#: cui/source/options/treeopt.src#RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS.15.itemlist.text
msgid "Mail Merge E-mail"
msgstr "Correu de combinació de correus"

#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text
msgctxt "cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_HORALIGN.7.stringlist.text"
msgid "Distributed"
msgstr "Distribuït"

#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.5.stringlist.text
msgid "Justified"
msgstr "Justificat"

#: cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text
msgctxt "cui/source/tabpages/align.src#RID_SVXPAGE_ALIGNMENT.LB_VERALIGN.6.stringlist.text"
msgid "Distributed"
msgstr "Distribuït"

#: cui/source/tabpages/autocdlg.src#COMMON_CLB_ENTRIES.ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK.string.text
msgid "Correct accidental use of cAPS LOCK key"
msgstr "Corregeix l'ús accidental de la tecla [-MAJUSCULES"-] {+de fIXACIÓ DE MAJÚSCULES"+}

#: cui/source/tabpages/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text
msgctxt "cui/source/tabpages/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_BLOCK.string.text
msgid "Justify"
msgstr "Justificat"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_CENTER.string.text
msgid "Centered horizontally"
msgstr "Centrat horitzontalment"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_LEFT.string.text
msgid "Align left"
msgstr "Alineació a [-l'esquerre"-] {+l'esquerra"+}

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_REPEAT.string.text
msgid "Repeat alignment"
msgstr "Repeteix l'alineació"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_RIGHT.string.text
msgid "Align right"
msgstr "Alineació a la dreta"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_STANDARD.string.text
msgid "Horizontal alignment default"
msgstr "Alineament horitzontal per defecte"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_AUTO.string.text
msgid "Automatic"
msgstr "Automàtic"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_DISTRIBUTE.string.text
msgctxt "editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_DISTRIBUTE.string.text"
msgid "Distributed"
msgstr "Distribuït"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_BOTTOM.string.text
msgid "Align to bottom"
msgstr "Alineament a baix"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_CENTER.string.text
msgid "Centered vertically"
msgstr "Centrat verticalment"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_STANDARD.string.text
msgid "Vertical alignment default"
msgstr "Alineament vertical per defecte"

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_VERJUST_TOP.string.text
msgid "Align to top"
msgstr "Alineament a dalt"

#: extensions/source/propctrlr/formres.src#RID_STR_GROUP_NAME.string.text
msgid "Group name"
msgstr "Nom del grup"

#: filter/source/config/fragments/filters/calc_OOXML_Template_ui.xcu#Calc_Office_Open_XML_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Spreadsheet Template"
msgstr "Plantilla de full de càlcul d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/calc_OOXML_ui.xcu#Calc_Office_Open_XML.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Spreadsheet"
msgstr " Full de càlcul d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/impress_OOXML_Template_ui.xcu#Office_Open_XML_Presentation_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Presentation Template"
msgstr "Plantilla de presentació d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/impress_OOXML_ui.xcu#Office_Open_XML_Presentation.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Presentation"
msgstr "Presentació d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/OOXML_Text_Template_ui.xcu#Office_Open_XML_Text_Template.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Text Template"
msgstr "Plantilla de text d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/filters/OOXML_Text_ui.xcu#Office_Open_XML_Text.UIName.value.text
msgid "Office Open XML Text"
msgstr "Text d'Office Open XML"

#: filter/source/config/fragments/internalgraphicfilters/svg_Import.xcu#svg_Import.UIName.value.text
msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
msgstr "SVG - Scalable Vector Graphics"

#: framework/source/classes/resource.src#STR_STATUSBAR_LOGOTEXT.string.text
msgid "A %PRODUCTNAME product by %OOOVENDOR"
msgstr "Un producte %PRODUCTNAME per %OOOVENDOR"

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/04060107.xhp#par_id936613.help.text
msgid "The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator."
msgstr "El separador de columnes (que separa els elements en una fila) i el separador de files depenen de la configuració [-d'idioma.-] {+de la llengua.+} Però en aquesta ajuda, s'utilitza el punt i coma \";\" i el símbol de [-tubería-] {+conducte+} \"|\" per a indicar els separadors de columna i de fila, respectivament. Per exemple, en [-l'idioma anglès,-] {+la llengua anglesa,+} s'utilitza la coma \",\" com a separador de columnes i el punt i coma \";\" com a separador de files."

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#bm_id3147228.help.text
msgid "<bookmark_value>sorting; options for database ranges</bookmark_value><bookmark_value>sorting;Asian languages</bookmark_value><bookmark_value>Asian languages;sorting</bookmark_value><bookmark_value>phonebook sorting rules</bookmark_value><bookmark_value>natural sort algorithm</bookmark_value>"
msgstr "<bookmark_value>sorting; options for database ranges</bookmark_value><bookmark_value>sorting;Asian languages</bookmark_value><bookmark_value>Asian languages;sorting</bookmark_value><bookmark_value>phonebook sorting rules</bookmark_value><bookmark_value>natural sort algorithm</bookmark_value>"

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#hd_id3147438.help.text
msgid "Enable natural sort"
msgstr "Habilita l'ordenació natural"

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#par_id3149378.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings.</ahelp> For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted \"properly\", which improves the convenience of sorting operations in general."
msgstr "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">L'ordenació natural és algorisme d'ordenació que ordena les cadenes prefixades de nombres basant-se en el valor del element numèric en cada nombre, en lloc de l'ordenació tradicional de les cadenes [-ordinàries. </ahelp>Per-] {+ordinàries.</ahelp>Per+} exemple, assumim que teniu una sèrie de valors com A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Quan poseu aquests valors al rang de les cel·les i executeu l'ordenació, es transformarà en A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. [-Quan-] {+Tot i que+} aquest mecanisme d'ordenació sembla tindre sentit per als que entenen el mecanisme, la resta de la població el veu extrany. Amb la característica de l'ordenació activada, el valors com els del exemple surten correctes, la qual cosa assegura les operacions d'ordenació en general. "

#: helpcontent2/source/text/shared/guide/protection.xhp#par_id3153104.13.help.text
msgid "Choose <emph>Edit - Changes - Protect Records</emph>. Enter and confirm a password."
msgstr [-"Selecciona-] {+"Seleccioneu+} <emph>Edita - Canvis - Protegeix els registres</emph>. [-Introdueix-] {+Introduïu+} i [-confirma-] {+confirmeu+} la contrasenya."

#: helpcontent2/source/text/shared/guide/redlining_protect.xhp#par_id3153345.4.help.text
msgid "Enter a password and confirm it. Click <emph>OK</emph>."
msgstr [-"Introdueix-] {+"Introduïu+} una contrasenya i [-confirma-la. Prem-] {+confirmeu-la. Premeu+} <emph>D'acord</emph>."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text
msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text"
msgid "Settings"
msgstr "Opcions"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145785.help.text
msgid "Use RSID"
msgstr "Utilitza RSID"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3148550.help.text
msgid "Auto"
msgstr "Automàtic"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3148674.help.text
msgid "By character"
msgstr "Per caràcter"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3152812.help.text
msgid "By word"
msgstr "Per paraula"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3153823.help.text
msgid "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\">Comparison</link>"
msgstr "<link href=\"text/shared/optionen/comparisonopt.xhp\" name=\"Comparison\">Comparació</link>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3155419.help.text
msgid "Compare Documents"
msgstr "Compara documents"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3163713.help.text
msgid "Ignore isolated pieces of length"
msgstr "Ignora les peces de mida isolades."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3144510.help.text
msgid "Specifies the mode for comparing two documents."
msgstr "Especifica la manera per a comparar dos documents."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3146975.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Specifies that matched sequences of words or characters (depending on the chosen compare mode) of length equal to or less than the entered one will be ignored and will be shown as inserted/deleted.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_IGNORE\">Especifica que les seqüències de paraules o caràcters trobades (depen del mode de comparació) de longitud igual o menor que les entrades seran ignorades i es mostraran tal com són inserides/suprimides </ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149416.help.text
msgid "<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Specifies the settings for comparing two documents.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"HID_COMPARISON_OPT\">Especifica les opcions per comparar dos documents.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3149562.help.text
msgid "Specifies more comparison settings if the chosen mode is not Auto."
msgstr "Especifica més opcions de comparació si s'escull el mode no automàtic."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3151042.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Compare documents with a character as the basic unit.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_WORD\">Compara documents amb un caràcter com unitat bàsica..</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154365.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Compare documents with a word as the basic unit.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_CHAR\">Compara documents amb una paraula com unitat bàsica.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154638.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Specifies that RSIDs are used when the documents are compared. This has an effect only if both documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\"> Especifica que [-RSIDs es utilitza-] {+s'utilitzen els RSID+} quan {+es comparen+} els [-documents són comparats.-] {+documents.+} Això sols té efecte si ambdos documents tenen [-RSIDs-] {+RSID+} i els seus [-RSIDs-] {+RSID+} són el mateix.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154758.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Use the most appropirate comparison settings for the current document.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Utilitza els paràmetres de comparació més [-adequada-] {+adequats+} per al document actual.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3156153.help.text
msgid "To compare the current document with another one choose <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edit - Compare Document</emph></link>."
msgstr "Per a comparar el document actual amb un altre [-selecciona-] {+seleccioneu+} <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edició - Compara el documentt</emph></link>."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text
msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text"
msgid "Comparison"
msgstr "Comparació"

#: helpcontent2/source/text/shared/00/00000406.xhp#par_id3147006.help.text
msgid "<variable id=\"comparisonoptions\">Open a text document, choose <emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Comparison</emph></variable>"
msgstr "<variable [-id=\"comparisonoptions\">Obre-] {+id=\"comparisonoptions\">Obriu+} un document de text, [-escull-] {+escolliu+} <emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - Preferències</caseinline><defaultinline>Eines - Opcions</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Comparació</emph></variable>"

#: helpcontent2/source/text/swriter/guide/protection.xhp#par_id3144764.32.help.text
msgid "Select the text. Choose <emph>Insert - Section - Section</emph>, then under <emph>Write protection</emph> mark the <emph>Protect</emph> and <emph>With password</emph> check boxes. (If the section already exists: <emph>Format - Sections</emph>.) Enter and confirm a password."
msgstr [-"Selecciona-] {+"Seleccioneu+} el text. [-Escull-] {+Escolliu+} <emph>Insereix - Secció - Secció</emph>, després a <emph>Protecció d'escriptura</emph> [-marca-] {+marqueu+} els quadres de verificació [-de-] <emph>Protegeix</emph> i <emph>Amb contrasenya</emph>. (Si la secció ja existeix: <emph>Format - Seccions</emph>.) [-Introdueix-] {+Introduïu+} i [-confirma-] {+confirmeu+} la contrasenya."

#: instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages/Control.ulf#OOO_CONTROL_124.LngText.text
msgid "Build contributed in collaboration with the community by The Document Foundation. For credits, see: http://www.documentfoundation.org"
msgstr "Construcció contribuïda en col·laboració [-de-] {+amb+} la comunitat per The Document Foundation. Visiteu: http://www.documentfoundation.org"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_DataForm.Label.value.text
msgid "D~ataForm..."
msgstr "D~ataForm..."

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_ToggleMergeCells.Label.value.text
msgid "M~erge and Center Cells"
msgstr "Combina i c~entra les cel·les"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_ToggleSheetGrid.Label.value.text
msgid "Toggle Grid Lines for Current Sheet"
msgstr "Commuta les línies de graella per al full actual"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_DelBreakMenu.Label.value.text
msgid "Delete Page ~Break"
msgstr "Elimina el salt de ~pàgina"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertBreakMenu.Label.value.text
msgid "Page ~Break"
msgstr "Salt de ~pàgina"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentDate.Label.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentDate.Label.value.text"
msgid "Insert Current Date"
msgstr "Insereix la data actual"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentTime.Label.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_InsertCurrentTime.Label.value.text"
msgid "Insert Current Time"
msgstr "Insereix l'hora actual"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_MarkDependents.Label.value.text
msgid "Mark Dependents"
msgstr "Marca els dependents"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Popups..uno_MarkPrecedents.Label.value.text
msgid "Mark Precedents"
msgstr "Marca els precedents"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands.macro_///Premium.OOoHelpDocumentation.OpenHelpDocument.Label.value.text
msgid "User's manual"
msgstr "Manual de l'usuari"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_GetSubscription.Label.value.text
msgid "~Upgrade to Full Version"
msgstr "Act~ualitza a la versió completa"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno_ShowLicense.Label.value.text
msgid "License Information..."
msgstr "Informació de llicència..."

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/GenericCommands.xcu#..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno_SubscriptionMenu.Label.value.text
msgid "~Subscription"
msgstr "~Subscripció"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno_NavigateBack.Label.value.text
msgid "Back"
msgstr "Enrere"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterCommands.xcu#..WriterCommands.UserInterface.Popups..uno_NavigateForward.Label.value.text
msgid "Forward"
msgstr "Endavant"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterGlobalWindowState.xcu#..WriterGlobalWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterGlobalWindowState.xcu#..WriterGlobalWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text"
msgid "Navigation"
msgstr "Navegació"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterWindowState.xcu#..WriterWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text
msgctxt "officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/WriterWindowState.xcu#..WriterWindowState.UIElements.States.private_resource/toolbar/navigationobjectbar.UIName.value.text"
msgid "Navigation"
msgstr "Navegació"

#: scp2/source/accessories/module_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES.LngText.text
msgid "Useful %PRODUCTNAME accessories including various Galleries, Templates, Sample documents and Fonts."
msgstr "Accessoris útils de %PRODUCTNAME incloent-hi galeries, plantilles, documents simples i tipus de lletra."

#: scp2/source/accessories/module_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES.LngText.text
msgid "Accessories"
msgstr "Accessoris"

#: scp2/source/accessories/module_font_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_FONTS.LngText.text
msgid "Additional fonts for %PRODUCTNAME and other applications."
msgstr "Tipus de lletra addicionals per al %PRODUCTNAME i altres aplicacions."

#
#: scp2/source/accessories/module_font_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_FONTS.LngText.text
msgid "Fonts"
msgstr "Tipus de lletra"

#: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
msgid "The %PRODUCTNAME Gallery contains more than three thousand element in various themes."
msgstr "La galeria [-de-] {+del+} %PRODUCTNAME conté més {+de+} tres mil elements en temes variats."

#: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
msgid "Gallery"
msgstr "Galeria"

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_ADVERTISEMENT.LngText.text
msgid "%PRODUCTNAME advertisement materials."
msgstr "Material de propaganda del %PRODUCTNAME."

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_DOCUMENTATIONS.LngText.text
msgid "%PRODUCTNAME documentations."
msgstr "Documentació del %PRODUCTNAME%."

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_SAMPLES.LngText.text
msgid "Sample documents are good for learning."
msgstr "Els documents d'exemple són bons per a aprendre"

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_ADVERTISEMENT.LngText.text
msgid "Advertisement"
msgstr "Anunci"

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_DOCUMENTATIONS.LngText.text
msgid "Documentations"
msgstr "Documentació"

#: scp2/source/accessories/module_samples_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_SAMPLES.LngText.text
msgid "Sample documents"
msgstr "Documents d'exemple"

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
msgid "Create perfect documents within seconds with document templates. Common templates contain language intependent templates."
msgstr "Crea documents perfectes en segons amb plantilles de documents. Les plantilles comunes contenen documents dependents de la llengua."

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
msgid "Create perfect documents within seconds with document templates."
msgstr "Crea documents [-perfects-] {+perfectes+} en segons amb les plantilles de documents."

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
msgid "Common templates"
msgstr "Plantilles comunes"

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
msgid "Templates"
msgstr "Plantilles"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text"
msgid "Convert Text to Number"
msgstr "Converteix el text a número"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
msgid "Google Docs & Zoho"
msgstr "Google Docs i Zoho"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART.LngText.text
msgid "Toolbar to add cross-references with automatic conditional Hungarian articles (eg. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) to avoid bad article and number combination in cross-references."
msgstr "Eina per afegir referències creuades amb símbols accentuats automàticament (exemple *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) per evitar símbols incorrectes i combinació de nombres a les referències creuades."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
msgid "LanguageTool Open Source language checker"
msgstr "Comprovador [-d'idiomes-] {+de llengües+} de programari lliure LanguageTool"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text"
msgid "Lightproof"
msgstr "Lightproof"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MEDIAWIKI.LngText.text
msgid "The Sun Wiki Publisher enables you to create Wiki articles on MediaWiki servers without having to know the syntax of the MediaWiki markup language."
msgstr "El Publicador de MediaWiki de Sun us permet crear articles Viqui en servidors MediaWiki sense haver de conèixer la sintaxi del llenguatge de marques MediaWiki."

{+# Cal reconstruir aquestes frases sense subjuntiu. jm+}
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER.LngText.text
msgid "The Sun Presentation Minimizer is used to reduce the file size of the current presentation. Images will be compressed, and data that is no longer needed will be removed."
msgstr "El Minimitzador de presentacions de Sun s'utilitza per [-eduir-] {+reduir+} la mida de les presentacions actuals. Les imatges seran comprimides, i la data que sigui necessària serà [-suprimida. "-] {+suprimida."+}

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text"
msgid "MySQL Connector for OpenOffice.org"
msgstr "Connector MySQL per a l'OpenOffice.org"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text"
msgid "Solver for Nonlinear Programming"
msgstr "Solucionador per a programació no lineal. "

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
msgid "The NUMBERTEXT/MONEYTEXT functions are number name and currency conversion spreadsheet functions."
msgstr "Les funcions NUMBERTEXT/MONEYTEXT són noms de nombres i funcions de conversió de fulles de càlcul corrents."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
msgid "Metaweblog Support"
msgstr "Suport per a Metaweblog"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT.LngText.text
msgid "The PDF Import Extension allows you to import and modify PDF documents."
msgstr "L'extensió d'importació de PDF us permet importar i modificar documents en format PDF."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN.LngText.text
msgid "The Presenter Console Extension provides more control over your slide show presentation, such as the ability to see the upcoming slide, the slide notes, and a presentation timer whereas the audience see only the current slide."
msgstr [-"La-] {+"L'extensió+} Consola de presentació [-de Sun-] us proporciona més control sobre les presentacions de [-fotografies,-] {+diapositives,+} com la capacitat de veure la diapositiva següent, les notes de la [-presentació,-] {+diapositiva,+} i [-els-] {+un comptador de+} temps de presentació [-on-] {+mentre+} l'audiència sols veu la [-presentació-] {+diapositiva+} actual."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_REPORTDESIGN.LngText.text
msgid "Report Builder"
msgstr "Generador d'informes"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK.LngText.text
msgid "Use the OpenOffice.org template package to save time and professional \"look and feel\" of templates ensure output is noticed and read."
msgstr "Utilitzeu el paquet de plantilles d'OpenOffice.org per estalviar temps i gaudir d'unes plantilles professionals i fàcils."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_TYPO.LngText.text
msgid "Toolbar for Graphite smart font features: ligatures, small caps, old style numbers, proportional or monospaced numbers, automatic thousand separators, minus sign, real superscript and subscript, German umlaut variants, fractions."
msgstr "Barra d'eines Graphite [-smart-] amb [-caracterers: minúscules,-] {+funcionalitat de tipus de lletra intel·ligent: lligadures, majúscules petites,+} números amb estil antic, números [-proporcionals,-] {+proporcionals+} o mono espaiats, [-milers de-] separadors {+de milers+} automàtics, signe menys, superíndex i [-subíndex,-] {+subíndex real,+} variants de dièresi alemanyes, fraccions."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text"
msgid "Watch Window"
msgstr "Finestra de vigilància"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS.LngText.text
msgid "Useful %PRODUCTNAME extensions."
msgstr "Extensions útils del %PRODUCTNAME%."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_CT2N.LngText.text"
msgid "Convert Text to Number"
msgstr "Converteix el text a número"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_GOOGLE_DOCS.LngText.text
msgid "GoogleDocs"
msgstr "GoogleDocs"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART.LngText.text
msgid "Hungarian cross-reference toolbar"
msgstr "Barra d'eines de referència creuada de símbols "

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
msgid "LanguageTool Open Source language checker"
msgstr "Comprovador [-d'idioma-] de [-codi font obert-] {+llengua de programari lliure+} LanguageTool"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text"
msgid "Lightproof"
msgstr "Lightproof"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MEDIAWIKI.LngText.text
msgid "Sun MediaWiki Publisher"
msgstr "Publicador de MediaWiki de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER.LngText.text
msgid "Sun Presentation Minimizer"
msgstr "Minimitzador de presentacions de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text"
msgid "MySQL Connector for OpenOffice.org"
msgstr "Connector MySQL per a l'OpenOffice.org"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NLPSOLVER.LngText.text"
msgid "Solver for Nonlinear Programming"
msgstr "Solucionador per a programació no lineal. "

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_NUMBERTEXT.LngText.text
msgid "Numbertext"
msgstr "NúmeroText"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_OOOBLOGGER.LngText.text"
msgid "Metaweblog Support"
msgstr "Suport per a Metaweblog"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PDFIMPORT.LngText.text
msgid "Sun PDF Import"
msgstr "Importador de PDF de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN.LngText.text
msgid "Sun Presenter Console"
msgstr "Consola de presentació de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_REPORTDESIGN.LngText.text
msgid "Sun Report Builder"
msgstr "Generador d'informes de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK.LngText.text
msgid "Sun Professional Template Pack"
msgstr "Paquet de plantilles professionals de Sun"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_TYPO.LngText.text
msgid "Typography toolbar"
msgstr "Barra d'eines de tipografia"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text"
msgid "Watch Window"
msgstr "Finestra de vigilància"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS.LngText.text
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"

#: scp2/source/javafilter/module_javafilter.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT.LngText.text
msgid "Support for SVG Import"
msgstr "Suport per a l'importació SVG"

#: scp2/source/javafilter/module_javafilter.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_SVGIMPORT.LngText.text
msgid "SVG Import"
msgstr "Importació SVG"

#: scp2/source/ooo/folderitem_ooo.ulf#STR_FI_TOOLTIP_SOFFICE.LngText.text
msgid "LibreOffice, the office productivity suite provided by The Document Foundation. See http://www.documentfoundation.org"
msgstr "LibreOffice, el programari ofimàtic produït per The Document Foundation. [-Visita-] {+Visiteu+} http://www.documentfoundation.org"

#: scp2/source/ooo/registryitem_ooo.ulf#STR_REG_VAL_APPCAPABILITY_DESCRIPTION_OOO.LngText.text
msgid "LibreOffice"
msgstr "LibreOffice"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#MN_DELLNK.SID_DRAW_HLINK_DELETE.menuitem.text
msgid "~Remove Hyperlink"
msgstr "Sup~rimeix l'hyperlink"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#MN_EDITLNK.SID_DRAW_HLINK_EDIT.menuitem.text
msgid "~Hyperlink..."
msgstr "~Hyperenllaç..."

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object"
msgstr "~Activa l'objecte OLE"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_CHART.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object outplace"
msgstr "~Activa l'externalització de l'objecte OLE"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object"
msgstr "~Activa l'ojecte OLE"

#: sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgctxt "sc/source/ui/drawfunc/objdraw.src#RID_POPUP_GRAPHIC.RID_POPUP_OLE.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text"
msgid "~Activate OLE object outplace"
msgstr "~Activa l'externalització de l'objecte OLE"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.LAB_DATAFORM_RECORDNO.fixedtext.text
msgid "/"
msgstr "/"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.modaldialog.text
msgid "Data Form"
msgstr "Formulari de dades"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_CLOSE.pushbutton.text
msgid "Close"
msgstr "Tanca"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_DELETE.pushbutton.text
msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_LAST.pushbutton.text
msgid "Last Record"
msgstr "Últim registre"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_NEW.pushbutton.text
msgid "New"
msgstr "Nou"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_NEXT.pushbutton.text
msgid "Next Record"
msgstr "Registre següent"

#: sc/source/ui/src/datafdlg.src#RID_SCDLG_DATAFORM.BTN_DATAFORM_RESTORE.pushbutton.text
msgid "Restore"
msgstr "Reestableix"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_BUTTON.string.text
msgid "Button"
msgstr "Botó"

{+# Llista desplegable? jm+}
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_DROPDOWN.string.text
msgid "Drop Down"
msgstr "Llista"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_GROUPBOX.string.text
msgid "Group Box"
msgstr "Caixa de grup"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_CHECKBOX.string.text
msgid "Check Box"
msgstr "Quadre de verificació"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_LABEL.string.text
msgid "Label"
msgstr "Etiqueta"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_LISTBOX.string.text
msgid "List Box"
msgstr "Quadre de llista"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_OPTIONBUTTON.string.text
msgid "Option Button"
msgstr "Botó d'opcions"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_SCROLLBAR.string.text
msgid "Scroll Bar"
msgstr "Barra de desplaçament"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_SPINNER.string.text
msgid "Spinner"
msgstr "Filador"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_OPTIONS_WARN_SEPARATORS.string.text
msgid "Because the current formula separator settings conflict with the locale, the formula separators have been reset to their default values."
msgstr "Els paràmetres del separador de formules entren en conflicte amb el locale, per això el separador de formula serà reiniciat amb els paràmetres per defecte."

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_AUTOSHAPE.string.text
msgid "AutoShape"
msgstr "Forma automàtica"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text
msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_LINE.string.text"
msgid "Line"
msgstr "Línia"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_OVAL.string.text
msgid "Oval"
msgstr "Oval"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_RECTANGLE.string.text
msgid "Rectangle"
msgstr "Rectangular"

# video mode menu item
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_SHAPE_TEXTBOX.string.text
msgid "Text Box"
msgstr "Quadre de text"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text
msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_DATE.string.text"
msgid "Insert Current Date"
msgstr "Insereix la data actual"

#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string.text
msgctxt "sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_UNDO_INSERT_CURRENT_TIME.string.text"
msgid "Insert Current Time"
msgstr "Insereix l'hora actual"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_OPTIONS.fixedline.text
msgid "Formula options"
msgstr "Opcions de [-fòrmula"-] {+fórmula"+}

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_SEPS.fixedline.text
msgid "Separators"
msgstr "Separadors"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARG.fixedtext.text
msgid "~Function"
msgstr "~Funció"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARRAY_C.fixedtext.text
msgid "Array co~lumn"
msgstr "Matriu co~lumna"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SEP_ARRAY_R.fixedtext.text
msgid "Array ~row"
msgstr "Matriu ~fila"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SYNTAX.fixedtext.text
msgid "Formula ~syntax"
msgstr "~Sintaxi de [-fòrmula"-] {+fórmula"+}

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.CB_ENGLISH_FUNC_NAME.checkbox.text
msgid "Use English function names"
msgstr "Utilitza els noms de les funcions en anglès"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.BTN_FORMULA_SEP_RESET.pushbutton.text
msgid "Rese~t"
msgstr "Rees~tableix"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.1.stringlist.text
msgid "Calc A1"
msgstr "Calc A1"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.2.stringlist.text
msgid "Excel A1"
msgstr "Excel A1"

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.LB_FORMULA_SYNTAX.3.stringlist.text
msgid "Excel R1C1"
msgstr "Excel R1C1"

#: sc/source/ui/src/popup.src#RID_POPUP_PAGEBREAK.SID_INSERT_POSTIT.menuitem.text
msgid "Insert Not~e"
msgstr "Insereix [-Not~a"-] {+una not~a"+}

#: sc/source/ui/src/sortdlg.src#RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS.BTN_NATURALSORT.checkbox.text
msgid "Enable ~natural sort"
msgstr "Habilita l'ordenació ~natural"

#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_OLE_OBJECT.SID_INPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgid "~OLE Object"
msgstr "Objecte ~OLE"

#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_OUTLINE_TEXT_AUTOFIT.SID_OUTLINE_TEXT_AUTOFIT.menuitem.text
msgid "~Autofit Text"
msgstr "~Ajusta el text"

#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_OUTPLACE_OLE_OBJECT.SID_OUTPLACE_OBJECT.menuitem.text
msgid "~Outplace OLE Object"
msgstr "Externalitza l'objecte ~OLE"

#: sd/source/ui/app/menuids_tmpl.src#MN_SAVE_GRAPHIC.menuitem.text
msgid "Save ~Graphic..."
msgstr "Desa el ~gràfic..."

#: sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_FILLHOLES.metricfield.text
msgctxt "sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_FILLHOLES.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_REDUCE.metricfield.text
msgctxt "sd/source/ui/dlg/vectdlg.src#DLG_VECTORIZE.MT_REDUCE.metricfield.text"
msgid " Pixel"
msgstr "Píxel"

#: sfx2/source/appl/sfx.src#RID_SFXSTR_AVMEDIALINK.string.text
msgid "Audio/Video"
msgstr "Àudio/Vídeo"

#: sfx2/source/dialog/dinfdlg.src#TP_DOCINFODOC.BTN_CHANGE_PASS.pushbutton.text
msgid "Change ~Password..."
msgstr "Canvia la [-~contrassenya..."-] {+~contrasenya..."+}

#: sfx2/source/dialog/passwd.src#DLG_PASSWD.STR_PASSWD_EMPTY.string.text
msgid "(The password can be empty)"
msgstr "(La contrasenya pot ser buida)"

#: sfx2/source/dialog/passwd.src#DLG_PASSWD.STR_PASSWD_MIN_LEN.string.text
msgid "(Minimum $(MINLEN) characters)"
msgstr "(Mínim $(MINLEN) caràcters)"

#: sfx2/source/doc/doctempl.src#TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY.11.itemlist.text
msgid "Labels"
msgstr "Etiquetes"

#: svl/source/misc/mediatyp.src#STR_SVT_MIMETYPE_AUDIO_VORBIS.string.text
msgid "Audio file"
msgstr "Fitxer d'àudio"

#: svl/source/misc/mediatyp.src#STR_SVT_MIMETYPE_VIDEO_THEORA.string.text
msgid "Video file"
msgstr "Fitxer de vídeo"

#: svx/inc/globlmn_tmpl.hrc#ITEM_SHOW_LICENSE.#define.text
msgid "License information..."
msgstr "Informació de {+la+} llicència..."

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_NO.cancelbutton.text
msgid "~Embed Graphic"
msgstr "~Incrusta el gràfic"

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.FT_INFOTEXT.fixedtext.text
msgid "The file %FILENAME will not be stored along with your document, but only referenced as a link. This is dangerous if you move and/or rename the files. Do you want to embed the graphic instead?"
msgstr "El fitxer %FILENAME no [-es desarà-] {+s'emmagatzemarà+} amb el vostre document, només {+es farà+} una referència com a enllaç. Això pot ser perillós si moveu o canvieu de nom els fixers. Voleu, en comptes d'això, incrustar el gràfic?"

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.CB_WARNING_OFF.checkbox.text
msgid "~Ask when linking a graphic"
msgstr "Pregunta quan enll~acis un gràfic"

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_OK.okbutton.text
msgid "~Keep Link"
msgstr "~Manté l'enllaç"

#: svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_CHAR.menuitem.text
msgctxt "svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_CHAR.menuitem.text"
msgid "Char"
msgstr "Caràcter"

#: svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_LINE.menuitem.text
msgctxt "svx/source/dialog/ruler.src#RID_SVXMN_RULER.ID_LINE.menuitem.text"
msgid "Line"
msgstr "Línia"

#: svx/source/dialog/sdstring.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.10.itemlist.text
msgctxt "svx/source/dialog/sdstring.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.10.itemlist.text"
msgid "Char"
msgstr "Caràcter"

#: svx/source/dialog/sdstring.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.11.itemlist.text
msgctxt "svx/source/dialog/sdstring.src#RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE.11.itemlist.text"
msgid "Line"
msgstr "Línia"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ANIMALS.string.text
msgid "Animals"
msgstr "Animals"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_BATHROOM_KITCHEN.string.text
msgid "Architecture - bathroom, kitchen"
msgstr "Arquitectura - banys, cuines"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_BUILDINGS.string.text
msgid "Architecture - buildings"
msgstr "Arquitectura - edificis"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_FURNITURES.string.text
msgid "Architecture - furnitures"
msgstr "Arquitectura - mobles"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_KITCHEN.string.text
msgid "Architecture - kitchen"
msgstr "Arquitectura - cuina"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_OVERLAY.string.text
msgid "Architecture - overlay"
msgstr "Arquitectura - decoració"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARCHITECTURE_WINDOWS_DOORS.string.text
msgid "Architecture - windows, doors"
msgstr "Arquitectura - finestres, portes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ARROWS_1.string.text
msgid "Arrows"
msgstr "Fletxes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BLUE_MAN.string.text
msgid "Blue Man"
msgstr "Home blau"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BUGS.string.text
msgid "Bugs"
msgstr "Insectes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_BUILDINGS.string.text
msgid "Buildings"
msgstr "Edificis"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CARS.string.text
msgid "Cars"
msgstr "Cotxes"

{+# Medis? jm+}
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_MEDIA.string.text
msgid "Cisco - Media"
msgstr "Cisco - Mitjans"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_OTHER.string.text
msgid "Cisco - Other"
msgstr "Cisco - Altres"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_PRODUCTS.string.text
msgid "Cisco - Products"
msgstr "Cisco - Productes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_WAN_LAN.string.text
msgid "Cisco - WAN - LAN"
msgstr "Cisco - WAN - LAN"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_01_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 01 clock"
msgstr "Rellotge - la una en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_02_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 02 clock"
msgstr "Rellotge - les dues en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_03_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 03 clock"
msgstr "Rellotge - les tres en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_04_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 04 clock"
msgstr "Rellotge - les quatre en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_05_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 05 clock"
msgstr "Rellotge - les cinc en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_06_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 06 clock"
msgstr "Rellotge - les sis en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_07_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 07 clock"
msgstr "Rellotge - les set en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_08_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 08 clock"
msgstr "Rellotge - les vuit en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_09_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 09 clock"
msgstr "Rellotge - les nou en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_10_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 10 clock"
msgstr "Rellotge - les deu en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_11_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 11 clock"
msgstr "Rellotge - les onze en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CLOCK_12_CLOCK.string.text
msgid "Clock - 12 clock"
msgstr "Rellotge - les dotze en punt"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_GENERAL.string.text
msgid "Computer - general"
msgstr "Ordinador - general"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_NETWORK_DEVICES.string.text
msgid "Computer - network devices"
msgstr "Ordinador - dispositius de xarxa"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_NETWORK.string.text
msgid "Computer - network"
msgstr "Ordinador - xarxa"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER_WIFI.string.text
msgid "Computer - WIFI"
msgstr "Ordinador - WIFI"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CROPS.string.text
msgid "Crops"
msgstr "Collites"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_DOMINO_NUMBERED.string.text
msgid "Domino - numbered"
msgstr "Domino - números"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_DOMINO_USUAL.string.text
msgid "Domino - usual"
msgstr "Domino - normal"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_CIRCUIT.string.text
msgid "Electronics - circuit"
msgstr "Electrònica - circuits"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_GAUGES.string.text
msgid "Electronics - gauges"
msgstr "Electrònica - mesuradors"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_PARTS_1.string.text
msgid "Electronics - parts 1"
msgstr "Electrònica - parts 1"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_PARTS_2.string.text
msgid "Electronics - parts 2"
msgstr "Electrònica - parts 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_PARTS_3.string.text
msgid "Electronics - parts 3"
msgstr "Electrònica - parts 3"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_PARTS_4.string.text
msgid "Electronics - parts 4"
msgstr "Electrònica - parts 4"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELECTRONICS_SIGNS.string.text
msgid "Electronics - signs"
msgstr "Electrònica - signes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_ELEMENTSBULLETS2.string.text
msgid "Bullets 2"
msgstr "Pics 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FLAGS_1.string.text
msgid "Flags"
msgstr "Banderes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FLOWCHARTS_1.string.text
msgid "Flowcharts"
msgstr "Diagrames de flux"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FLOWCHARTS_2.string.text
msgid "Flowcharts 2"
msgstr "Diagrames de flux 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FORALSTUDIOA.string.text
msgid "Foral-StudioA"
msgstr "Estudi-FloralA"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_FRACTIONS.string.text
msgid "Fractions"
msgstr "Fraccions"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_HOMEPAGE2.string.text
msgid "Homepage 2"
msgstr "Pàgina d'inici 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CHEMISTRY_AMINO_ACIDS.string.text
msgid "Chemistry - Amino acids"
msgstr "Química - Aminoàcids"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_LOGICAL_GATES.string.text
msgid "Logical gates"
msgstr "Portes lògiques"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_LOGICAL_SIGNS.string.text
msgid "Logical signs"
msgstr "Signes lògics"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_LOGOS.string.text
msgid "Logos"
msgstr "Logos"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_AFRICA.string.text
msgid "Maps - Africa"
msgstr "Mapes - Àfrica"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_ANCIENT_TIMES.string.text
msgid "Maps - Ancient times"
msgstr "Mapes - Temps antics"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_ASIA.string.text
msgid "Maps - Asia"
msgstr "Mapes - Àsia"

# AU
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_AUSTRALIA.string.text
msgid "Maps - Australia"
msgstr "Mapes - Austràlia"

# CA
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_CANADA.string.text
msgid "Maps - Canada"
msgstr "Mapes - Canadà"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_CONTINENTS.string.text
msgid "Maps - Continents"
msgstr "Mapes - Continents"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_EUROPE_1.string.text
msgid "Maps - Europe 1"
msgstr "Mapes - Europa 1"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_EUROPE.string.text
msgid "Maps - Europe"
msgstr "Mapes - Europa"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_FRANCE_COUNTRIES.string.text
msgid "Maps - France - countries"
msgstr "Mapes - França - països"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_FRANCE.string.text
msgid "Maps - France"
msgstr "Mapes - França"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_HISTORY_1900.string.text
msgid "Maps - history - 1900"
msgstr "Mapes - història - 1900"

# MX
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MEXICO.string.text
msgid "Maps - Mexico"
msgstr "Mapes - Mèxic"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_AGES.string.text
msgid "Maps - Middle ages"
msgstr "Mapes - Edat mitjana"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_AMERICA.string.text
msgid "Maps - Middle America"
msgstr "Mapes - Amèrica central"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_MIDDLE_EAST.string.text
msgid "Maps - Middle East"
msgstr "Mapes - Orient mitjà"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SIGNS.string.text
msgid "Maps - signs"
msgstr "Mapes - signes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SIMBOLS.string.text
msgid "Maps - simbols"
msgstr "Mapes - símbols"

# ZA
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_SOUTH_AMERICA.string.text
msgid "Maps - South America"
msgstr "Mapes - Amèrica del sud"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_UNITED_STATES_OF_AMERICA.string.text
msgid "Maps - United States of America"
msgstr "Mapes - Estats Units d'Amèrica"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS_WORLD.string.text
msgid "Maps - World"
msgstr "Mapes - Món"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MUSIC_INSTRUMENTS.string.text
msgid "Music - instruments"
msgstr "Música - instruments"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_MUSIC_SHEET_MUSIC.string.text
msgid "Music - sheet music"
msgstr "Música - partitura"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_NUMBERS.string.text
msgid "Numbers"
msgstr "Números"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_OBJECTS.string.text
msgid "Objects"
msgstr "Objectes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_OPENOFFICEORG_LOGOS.string.text
msgid "OpenOffice.org logos"
msgstr "Logos de l'OpenOffice.org"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PEOPLE_1.string.text
msgid "People"
msgstr "Persones"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_BUILDINGS.string.text
msgid "Photos - Buildings"
msgstr "Fotos - Edificis"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_CELEBRATION.string.text
msgid "Photos - Celebration"
msgstr "Fotos - Celebracions"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_CITIES.string.text
msgid "Photos - Cities"
msgstr "Fotos - Ciutats"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FAUNA.string.text
msgid "Photos - Fauna"
msgstr "Fotos - Fauna"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FLOWERS.string.text
msgid "Photos - Flowers"
msgstr "Fotos - Flors"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_FOODSANDDRINKS.string.text
msgid "Photos - Foods and Drinks"
msgstr "Fotos - Menjar i beguda"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_HUMANS.string.text
msgid "Photos - Humans"
msgstr "Fotos - Persones"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_LANDSCAPES.string.text
msgid "Photos - Landscapes"
msgstr "Fotos - Paisatges"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_OBJECTS.string.text
msgid "Photos - Objects"
msgstr "Fotos - Objectes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_PLANTS.string.text
msgid "Photos - Plants"
msgstr "Fotos - Plantes"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_SPACE.string.text
msgid "Photos - Space"
msgstr "Fotos - Espai"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_STATUES.string.text
msgid "Photos - Statues"
msgstr "Fotos - Estàtues"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS_TRAVEL.string.text
msgid "Photos - Travel"
msgstr "Fotos - Viatges"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_PNEUMATIC_PARTS.string.text
msgid "Pneumatic - parts"
msgstr "Pneumàtics - parts"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_RELIGION.string.text
msgid "Religion"
msgstr "Religió"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SHAPES_POLYGONS.string.text
msgid "Shapes - polygons"
msgstr "Formes - polígons"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SHAPES_1.string.text
msgid "Shapes 1"
msgstr "Formes 1"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SHAPES_2.string.text
msgid "Shapes 2"
msgstr "Formes 2"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SIGNS_DANGER.string.text
msgid "Signs - danger"
msgstr "Senyals - perill"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SIGNS.string.text
msgid "Signs"
msgstr "Senyals"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SMILES.string.text
msgid "Smilies"
msgstr "Emoticones"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_SPECIAL_PICTOGRAMM.string.text
msgid "Special Pictogramms"
msgstr "Pictogrames especials"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_THERAPEUTICS_GENERAL.string.text
msgid "Therapeutics - general"
msgstr "Terapèutica - General"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_VECHILES.string.text
msgid "Vehicles"
msgstr "Vehicles"

#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_WEATHER.string.text
msgid "Weather"
msgstr "Temps"

#: svx/source/intro/ooo.src#RID_DEFAULTABOUT.ABOUT_STR_VERSION.string.text
msgid "%PRODUCTNAME %ABOUTBOXPRODUCTVERSION %PRODUCTEXTENSION"
msgstr "%PRODUCTNAME %ABOUTBOXPRODUCTVERSION %PRODUCTEXTENSION"

#: svx/source/stbctrls/stbctrls.src#RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_NO.string.text
msgid "The document has not been modified since the last save."
msgstr "El document no s'ha modificat des de l'última vegada que s'ha desat."

#: svx/source/stbctrls/stbctrls.src#RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES.string.text
msgid "The document has been modified. Double-click to save the document."
msgstr "El document s'ha modificat. Feu doble clic per a desar el document."

#: sw/source/ui/app/mn.src#MN_OLE_POPUPMENU.FN_INPLACE_OLE.menuitem.text
msgid "Activate OLE object"
msgstr "Activa l'objecte OLE"

#: sw/source/ui/app/mn.src#MN_OLE_POPUPMENU.FN_OUTPLACE_OLE.menuitem.text
msgid "Activate OLE object outplace"
msgstr "Activa l'externalització de l'objecte OLE"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_CMP.fixedline.text
msgid "Compare documents"
msgstr "Compara documents"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_SET.fixedline.text
msgctxt "sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.FL_SET.fixedline.text"
msgid "Settings"
msgstr "Opcions"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.CB_IGNORE.checkbox.text
msgid "Ignore ~pieces of length"
msgstr "Ignora les ~peces de mida"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.CB_RSID.checkbox.text
msgid "Use ~RSID"
msgstr "Utilitza ~RSID"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_AUTO.radiobutton.text
msgid "~Auto"
msgstr "~Automàtic"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_CHAR.radiobutton.text
msgid "By ~character"
msgstr "Per ~caràcter"

#: sw/source/ui/config/optdlg.src#TP_COMPARISON_OPT.RB_WORD.radiobutton.text
msgid "By ~word"
msgstr "Per ~paraula"

#: sw/source/ui/config/optload.src#TP_OPTLOAD_PAGE.CB_USE_CHAR_UNIT.checkbox.text
msgid "Enable char unit"
msgstr "Habilita la unitat de caràcter"

#: sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.10.itemlist.text
msgctxt "sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.10.itemlist.text"
msgid "Char"
msgstr "Caràcter"

#: sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.11.itemlist.text
msgctxt "sw/source/ui/config/optload.src#STR_ARR_METRIC.11.itemlist.text"
msgid "Line"
msgstr "Línia"

#: sw/source/ui/misc/pggrid.src#TP_TEXTGRID_PAGE.FT_CHARRANGE.fixedtext.text
msgid "( 1 - 45 )"
msgstr "( 1 - 45 )"

#: sw/source/ui/misc/pggrid.src#TP_TEXTGRID_PAGE.FT_LINERANGE.fixedtext.text
msgid "( 1 - 48 )"
msgstr "( 1 - 48 )"

#: sysui/desktop/share/launcher_comment.ulf#startcenter.LngText.text
msgid "The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF document format. Supported by The Document Foundation."
msgstr "El programari ofimàtic compatible amb el format obert i estàndard ODF. Recolzat per The Document Foundation."

#: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_CANCEL.string.text
msgid "~Cancel"
msgstr "~Cancel·la"

#: vcl/source/src/btntext.src#SV_BUTTONTEXT_OK.string.text
msgid "~OK"
msgstr "~D'acord"

#: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.18.itemlist.text
msgid "ch"
msgstr "caràcter"

#: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.19.itemlist.text
msgid "line"
msgstr "línia"

#: vcl/source/src/units.src#SV_FUNIT_STRINGS.20.itemlist.text
msgid "%"
msgstr "%"

#~ msgid "Modules"
#~ msgstr "Mòduls"

# label for language selection
#~ msgid "Language"
#~ msgstr "Idioma"
#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcions"
#~ msgid "Default"
#~ msgstr "Per defecte"
#, fuzzy
#~ msgid "Plot missing values"
#~ msgstr "Instal·la els ítems amb dependències que falten"

#, fuzzy
#~ msgid "Connection lines"
#~ msgstr "Connexions"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Language"
#~ msgstr "Seleccioneu l'idioma."

#, fuzzy
#~ msgid "range"
#~ msgstr "Configuració"

#, fuzzy
#~ msgid "Iris"
#~ msgstr "Irlandès"

#, fuzzy
#~ msgid "Revolving circles"
#~ msgstr "S'estan eliminant fitxers de còpia de seguretat"

#, fuzzy
#~ msgid "Static"
#~ msgstr "Estat"

# PH
#, fuzzy
#~ msgid "Flipping tiles"
#~ msgstr "Filipines"

#, fuzzy
#~ msgid "Selection from"
#~ msgstr "selecció"

#, fuzzy
#~ msgid "Document protection"
#~ msgstr "Connexió actual"

#, fuzzy
#~ msgid "Sheet protection"
#~ msgstr "Comprovació de la connexió"

#, fuzzy
#~ msgid "Re-type password"
#~ msgstr "<Verifiqueu la contrasenya>"

#, fuzzy
#~ msgid "Not password-protected"
#~ msgstr "Contrasenya incorrecta: s'ha girat"

#, fuzzy
#~ msgid "Not protected"
#~ msgstr "desconnectat"

#, fuzzy
#~ msgid "~Entire Page"
#~ msgstr "Principi de pàgina"

#, fuzzy
#~ msgid "Include ~formats"
#~ msgstr "La informació no és vàlida"

#, fuzzy
#~ msgid "Direction"
#~ msgstr "Directori\n"

#, fuzzy
#~ msgid "O~ptions"
#~ msgstr "Opcions"

# label for language selection
#, fuzzy
#~ msgid "~Language"
#~ msgstr "Idioma"

#, fuzzy
#~ msgid "For loop not initialized."
#~ msgstr "No s'ha inicialitzat la plantilla."

#, fuzzy
#~ msgid "Start media"
#~ msgstr "Principi de pàgina"

#, fuzzy
#~ msgid "Option Box "
#~ msgstr "Opcions"

#, fuzzy
#~ msgid "Line "
#~ msgstr "Balinès"

#, fuzzy
#~ msgid "Misc Effects"
#~ msgstr "Efectes d'escriptori"

#, fuzzy
#~ msgid "Close Preview"
#~ msgstr "Trieu el perfil"

#, fuzzy
#~ msgid "Edit index"
#~ msgstr "Edita el perfil"

#, fuzzy
#~ msgid "Edit hyperlink"
#~ msgstr "Edita el perfil"

#, fuzzy
#~ msgid "Name..."
#~ msgstr "Canvia el nom..."

#, fuzzy
#~ msgid "Select Text"
#~ msgstr "Selecciona l'script"

#, fuzzy
#~ msgid "Restore View"
#~ msgstr "_Reinicia"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete index"
#~ msgstr "Suprimeix"

#, fuzzy
#~ msgid "Repeat Search"
#~ msgstr "Cerca:"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Paragraph"
#~ msgstr "Selecciona l'script"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Word"
#~ msgstr "Selecciona l'script"

#, fuzzy
#~ msgid "MultiSelection On"
#~ msgstr "selecció"

#, fuzzy
#~ msgid "Extended Selection On"
#~ msgstr "Selecció del mode de vídeo"

#, fuzzy
#~ msgid "Subscript"
#~ msgstr "script"

#, fuzzy
#~ msgid "Superscript"
#~ msgstr "script"

#, fuzzy
#~ msgid "Book Preview"
#~ msgstr "Previsualització del logotip:"

#, fuzzy
#~ msgid "Select to Document Begin"
#~ msgstr "Documents recents"

#, fuzzy
#~ msgid "To Document Begin"
#~ msgstr "Connexió actual"

#, fuzzy
#~ msgid "Select to Begin of Line"
#~ msgstr "Seleccioneu la imatge del logotip"

#, fuzzy
#~ msgid "Select to Begin of Next Page"
#~ msgstr "Seleccioneu la imatge del logotip"

#, fuzzy
#~ msgid "Page Number"
#~ msgstr "Número de port:"

#, fuzzy
#~ msgid "Selection Mode"
#~ msgstr "selecció"

#, fuzzy
#~ msgid "Sum"
#~ msgstr "Sukuma"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete Column"
#~ msgstr "Suprimeix"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete Row"
#~ msgstr "Suprimeix"

#, fuzzy
#~ msgid "Delete table"
#~ msgstr "Suprimeix"

#, fuzzy
#~ msgid "Table: Fixed, Proportional"
#~ msgstr "Propietats de la taula"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Table"
#~ msgstr "Seleccioneu la imatge del logotip"

#, fuzzy
#~ msgid "Select cell"
#~ msgstr "Selecciona l'script"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Column"
#~ msgstr "selecció"

#, fuzzy
#~ msgid "Select Rows"
#~ msgstr "Recurs seleccionat"

#, fuzzy
#~ msgid "Row Height"
#~ msgstr "A la dreta"

#, fuzzy
#~ msgid "Bottom"
#~ msgstr "Bo&tons"

#, fuzzy
#~ msgid "Description..."
#~ msgstr "Descripció"

# info box title
#, fuzzy
#~ msgid "To Header"
#~ msgstr "Carregador de l'arrencada"

#, fuzzy
#~ msgid "Change Anchor"
#~ msgstr "Canvia la contrasenya"

#, fuzzy
#~ msgid "Group"
#~ msgstr "Grups"

#, fuzzy
#~ msgid "Change Position"
#~ msgstr "Canvia la &posició"

#, fuzzy
#~ msgid "Ungroup"
#~ msgstr "Grups"

#, fuzzy
#~ msgid "Double Underline "
#~ msgstr "Doble clic: fet"

#, fuzzy
#~ msgid "Update All"
#~ msgstr "Actualitza"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Index"
#~ msgstr "Interval d'actualització"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Fields"
#~ msgstr "Interval d'actualització"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Charts"
#~ msgstr "Actualitza"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Input Fields"
#~ msgstr "Interval d'actualització"

#, fuzzy
#~ msgid "Update Indexes"
#~ msgstr "Interval d'actualització"

#, fuzzy
#~ msgid "Graphics On/Off"
#~ msgstr "Gràfics"

#
#, fuzzy
#~ msgid "Table Limits"
#~ msgstr "Taula"

#, fuzzy
#~ msgid "Vertical Ruler"
#~ msgstr "Vertical"

#, fuzzy
#~ msgid "Vertical Scroll Bar"
#~ msgstr "Desplaçament"

#, fuzzy
#~ msgid "XML Form Document"
#~ msgstr "Els meus documents"

#, fuzzy
#~ msgid "Font Color"
#~ msgstr "Colors"

# %s is e.g. SCSI, CD-ROM, USB
#, fuzzy
#~ msgid "Load Styles"
#~ msgstr "Carrega els mòduls %s"

#, fuzzy
#~ msgid "~Accept..."
#~ msgstr "&Accepta"

#, fuzzy
#~ msgid "~Record"
#~ msgstr "&Pantalla següent"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_PolarOptions.src#TP_POLAROPTIONS."
#~ "FL_PLOT_OPTIONS_POLAR.fixedline.text"

#~ msgid "Plot options"
#~ msgstr "opcions d'arrencada"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "chart2/source/controller/dialogs/tp_SeriesToAxis.src#TP_OPTIONS."
#~ "FL_PLOT_OPTIONS.fixedline.text"

#~ msgid "Plot options"
#~ msgstr "opcions d'arrencada"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/dbgui/langchooser.src#RID_SCDLG_LANG_CHOOSER.FL_OPTION."
#~ "fixedline.text"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcions"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/protectiondlg.src#RID_SCDLG_TABPROTECTION."
#~ "FL_OPTIONS.fixedline.text"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcions"

# password dialog title
#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/protectiondlg.src#RID_SCDLG_TABPROTECTION."
#~ "FT_PASSWORD1.fixedtext.text"

#~ msgid "~Password"
#~ msgstr "Contrasenya"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS.FT_DOCSTATUS."
#~ "fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
#~ "FT_SHEETSTATUS1.fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
#~ "FT_SHEETSTATUS2.fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
#~ "FT_SHEETSTATUS3.fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS."
#~ "FT_SHEETSTATUS4.fixedtext.text"

#~ msgid "Status unknown"
#~ msgstr "desconegut"

# password dialog title
#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS_INPUT."
#~ "FT_PASSWORD1.fixedtext.text"

#~ msgid "~Password"
#~ msgstr "Contrasenya"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS_INPUT."
#~ "modaldialog.text"

#~ msgid "Re-type Password"
#~ msgstr "Torneu a introduir la contrasenya nova: "

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/miscdlgs/retypepassdlg.src#RID_SCDLG_RETYPEPASS.modaldialog."
#~ "text"

#~ msgid "Re-type Password"
#~ msgstr "Torneu a introduir la contrasenya nova: "

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND1.11.stringlist.text"

#~ msgid "Contains"
#~ msgstr "Continua"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND2.11.stringlist.text"

#~ msgid "Contains"
#~ msgstr "Continua"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sc/source/ui/src/filter.src#RID_SCDLG_FILTER.LB_COND3.11.stringlist.text"

#~ msgid "Contains"
#~ msgstr "Continua"

# video mode menu item
#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sd/source/ui/dlg/prltempl.src#TAB_PRES_LAYOUT_TEMPLATE.1."
#~ "RID_SVXPAGE_TEXTATTR.pageitem.text"

#~ msgid "Text"
#~ msgstr "Mode de text"

# video mode menu item
#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "sd/source/ui/dlg/prltempl.src#TAB_PRES_LAYOUT_TEMPLATE_3.1."
#~ "RID_SVXPAGE_TEXTATTR.pageitem.text"

#~ msgid "Text"
#~ msgstr "Mode de text"

#, fuzzy
#~ msgctxt ""
#~ "toolkit/workben/layout/sortdlg.src#RID_SCDLG_SORT.1.TP_OPTIONS.pageitem."
#~ "text"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Opcions"

#~ msgid "Backspace"
#~ msgstr "Retrocés"
-------------- part següent --------------
[--- lo.ca.po.orig	2010-10-15 17:49:46.000000000-]{+++ lo.ca.po	2010-10-23 11:35:59.542874999+} +0200
@@ -1,12 +1,16 @@
# {+Catalan translation of LibreOffice extra strings.
# Copyright © 2010 The Document Foundation, Inc.
# Jesús Corrius <jcorrius a softcatala.org>, 2010.
#+} Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando a gmail.com>, 2010.
{+#+}
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: @PACKAGE@\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20(input%20file%20name%20not%20known)&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-07 12:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: [-2010-10-15 17:35+0200\n"-] {+2010-10-23 11:23+0200\n"+}
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando a gmail.com>\n"
"Language-Team: [-Català <tradgnome a softcatala.org>\n"-] {+Catalan <openoffice a llistes.softcatala.org>\n"+}
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -93,7 +97,7 @@

#: cui/source/tabpages/autocdlg.src#COMMON_CLB_ENTRIES.ST_CORRECT_ACCIDENTAL_CAPS_LOCK.string.text
msgid "Correct accidental use of cAPS LOCK key"
msgstr "Corregeix l'ús accidental de la tecla [-MAJUSCULES"-] {+de fIXACIÓ DE MAJÚSCULES"+}

#: cui/source/tabpages/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text
msgctxt "cui/source/tabpages/textanim.src#RID_SVXPAGE_TEXTANIMATION.MTR_FLD_AMOUNT.metricfield.text"
@@ -110,7 +114,7 @@

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_LEFT.string.text
msgid "Align left"
msgstr "Alineació a [-l'esquerre"-] {+l'esquerra"+}

#: editeng/source/items/svxitems.src#RID_SVXITEMS_HORJUST_REPEAT.string.text
msgid "Repeat alignment"
@@ -187,7 +191,7 @@

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/04060107.xhp#par_id936613.help.text
msgid "The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator."
msgstr "El separador de columnes (que separa els elements en una fila) i el separador de files depenen de la configuració [-d'idioma.-] {+de la llengua.+} Però en aquesta ajuda, s'utilitza el punt i coma \";\" i el símbol de [-tubería-] {+conducte+} \"|\" per a indicar els separadors de columna i de fila, respectivament. Per exemple, en [-l'idioma anglès,-] {+la llengua anglesa,+} s'utilitza la coma \",\" com a separador de columnes i el punt i coma \";\" com a separador de files."

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#bm_id3147228.help.text
msgid "<bookmark_value>sorting; options for database ranges</bookmark_value><bookmark_value>sorting;Asian languages</bookmark_value><bookmark_value>Asian languages;sorting</bookmark_value><bookmark_value>phonebook sorting rules</bookmark_value><bookmark_value>natural sort algorithm</bookmark_value>"
@@ -199,15 +203,15 @@

#: helpcontent2/source/text/scalc/01/12030200.xhp#par_id3149378.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings.</ahelp> For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted \"properly\", which improves the convenience of sorting operations in general."
msgstr "<ahelp hid=\"SC:CHECKBOX:RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS:BTN_NATURALSORT\">L'ordenació natural és algorisme d'ordenació que ordena les cadenes prefixades de nombres basant-se en el valor del element numèric en cada nombre, en lloc de l'ordenació tradicional de les cadenes [-ordinàries. </ahelp>Per-] {+ordinàries.</ahelp>Per+} exemple, assumim que teniu una sèrie de valors com A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Quan poseu aquests valors al rang de les cel·les i executeu l'ordenació, es transformarà en A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. [-Quan-] {+Tot i que+} aquest mecanisme d'ordenació sembla tindre sentit per als que entenen el mecanisme, la resta de la població el veu extrany. Amb la característica de l'ordenació activada, el valors com els del exemple surten correctes, la qual cosa assegura les operacions d'ordenació en general. "

#: helpcontent2/source/text/shared/guide/protection.xhp#par_id3153104.13.help.text
msgid "Choose <emph>Edit - Changes - Protect Records</emph>. Enter and confirm a password."
msgstr [-"Selecciona-] {+"Seleccioneu+} <emph>Edita - Canvis - Protegeix els registres</emph>. [-Introdueix-] {+Introduïu+} i [-confirma-] {+confirmeu+} la contrasenya."

#: helpcontent2/source/text/shared/guide/redlining_protect.xhp#par_id3153345.4.help.text
msgid "Enter a password and confirm it. Click <emph>OK</emph>."
msgstr [-"Introdueix-] {+"Introduïu+} una contrasenya i [-confirma-la. Prem-] {+confirmeu-la. Premeu+} <emph>D'acord</emph>."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text
msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#hd_id3145607.help.text"
@@ -268,15 +272,15 @@

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154638.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\">Specifies that RSIDs are used when the documents are compared. This has an effect only if both documents have RSIDs and their root RSIDs are the same.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_COMPARISON_OPT:CB_RSID\"> Especifica que [-RSIDs es utilitza-] {+s'utilitzen els RSID+} quan {+es comparen+} els [-documents són comparats.-] {+documents.+} Això sols té efecte si [-ambdos-] {+ambdós+} documents tenen [-RSIDs-] {+RSID+} i els seus [-RSIDs-] {+RSID+} són el mateix.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3154758.help.text
msgid "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Use the most appropirate comparison settings for the current document.</ahelp>"
msgstr "<ahelp hid=\"SW:RADIOBUTTON:TP_COMPARISON_OPT:RB_AUTO\">Utilitza els paràmetres de comparació més [-adequada-] {+adequats+} per al document actual.</ahelp>"

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#par_id3156153.help.text
msgid "To compare the current document with another one choose <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edit - Compare Document</emph></link>."
msgstr "Per a comparar el document actual amb un altre [-selecciona-] {+seleccioneu+} <link href=\"text/shared/01/02240000.xhp\" name=\"Edit - Compare Document\"><emph>Edició - Compara el documentt</emph></link>."

#: helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text
msgctxt "helpcontent2/source/text/shared/optionen/comparisonopt.xhp#tit.help.text"
@@ -285,15 +289,15 @@

#: helpcontent2/source/text/shared/00/00000406.xhp#par_id3147006.help.text
msgid "<variable id=\"comparisonoptions\">Open a text document, choose <emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Comparison</emph></variable>"
msgstr "<variable [-id=\"comparisonoptions\">Obre-] {+id=\"comparisonoptions\">Obriu+} un document de text, [-escull-] {+escolliu+} <emph><switchinline select=\"sys\"><caseinline select=\"MAC\">%PRODUCTNAME - Preferències</caseinline><defaultinline>Eines - Opcions</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Comparació</emph></variable>"

#: helpcontent2/source/text/swriter/guide/protection.xhp#par_id3144764.32.help.text
msgid "Select the text. Choose <emph>Insert - Section - Section</emph>, then under <emph>Write protection</emph> mark the <emph>Protect</emph> and <emph>With password</emph> check boxes. (If the section already exists: <emph>Format - Sections</emph>.) Enter and confirm a password."
msgstr [-"Selecciona-] {+"Seleccioneu+} el text. [-Escull-] {+Escolliu+} <emph>Insereix - Secció - Secció</emph>, després a <emph>Protecció d'escriptura</emph> [-marca-] {+marqueu+} els quadres de verificació [-de-] <emph>Protegeix</emph> i <emph>Amb contrasenya</emph>. (Si la secció ja existeix: <emph>Format - Seccions</emph>.) [-Introdueix-] {+Introduïu+} i [-confirma-] {+confirmeu+} la contrasenya."

#: instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages/Control.ulf#OOO_CONTROL_124.LngText.text
msgid "Build contributed in collaboration with the community by The Document Foundation. For credits, see: http://www.documentfoundation.org"
msgstr "Construcció contribuïda en col·laboració [-de-] {+amb+} la comunitat per The Document Foundation. Visiteu: http://www.documentfoundation.org"

#: officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI/CalcCommands.xcu#..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno_DataForm.Label.value.text
msgid "D~ataForm..."
@@ -386,7 +390,7 @@

#: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
msgid "The %PRODUCTNAME Gallery contains more than three thousand element in various themes."
msgstr "La galeria [-de-] {+del+} %PRODUCTNAME conté més {+de+} tres mil elements en temes variats."

#: scp2/source/accessories/module_gallery_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_GALLERY.LngText.text
msgid "Gallery"
@@ -422,7 +426,7 @@

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES.LngText.text
msgid "Create perfect documents within seconds with document templates."
msgstr "Crea documents [-perfects-] {+perfectes+} en segons amb les plantilles de documents."

#: scp2/source/accessories/module_templates_accessories.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACCESSORIES_TEMPLATES_TEMPLATES_COMMON.LngText.text
msgid "Common templates"
@@ -443,12 +447,12 @@

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_HUNART.LngText.text
msgid "Toolbar to add cross-references with automatic conditional Hungarian articles (eg. *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) to avoid bad article and number combination in cross-references."
msgstr "Eina per afegir referències creuades amb símbols accentuats automàticament (exemple *az* 5. ábra, *a* 6. ábra) per evitar símbols incorrectes i combinació de nombres a les referències creuades."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
msgid "LanguageTool Open Source language checker"
msgstr "Comprovador [-d'idiomes-] {+de llengües+} de programari lliure LanguageTool"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text"
@@ -459,9 +463,10 @@
msgid "The Sun Wiki Publisher enables you to create Wiki articles on MediaWiki servers without having to know the syntax of the MediaWiki markup language."
msgstr "El Publicador de MediaWiki de Sun us permet crear articles Viqui en servidors MediaWiki sense haver de conèixer la sintaxi del llenguatge de marques MediaWiki."

{+# Cal reconstruir aquestes frases sense subjuntiu. jm+}
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MINIMIZER.LngText.text
msgid "The Sun Presentation Minimizer is used to reduce the file size of the current presentation. Images will be compressed, and data that is no longer needed will be removed."
msgstr "El Minimitzador de presentacions de Sun s'utilitza per [-eduir-] {+reduir+} la mida de les presentacions actuals. Les imatges seran comprimides, i la data que sigui necessària serà [-suprimida. "-] {+suprimida."+}

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_MYSQLC.LngText.text"
@@ -488,7 +493,7 @@

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_PRESENTER_SCREEN.LngText.text
msgid "The Presenter Console Extension provides more control over your slide show presentation, such as the ability to see the upcoming slide, the slide notes, and a presentation timer whereas the audience see only the current slide."
msgstr [-"La-] {+"L'extensió+} Consola de presentació [-de Sun-] us proporciona més control sobre les presentacions de [-fotografies,-] {+diapositives,+} com la capacitat de veure la diapositiva següent, les notes de la [-presentació,-] {+diapositiva,+} i [-els-] {+un comptador de+} temps de presentació [-on-] {+mentre+} l'audiència sols veu la [-presentació-] {+diapositiva+} actual."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_REPORTDESIGN.LngText.text
msgid "Report Builder"
@@ -496,11 +501,11 @@

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_SUN_TEMPLATE_PACK.LngText.text
msgid "Use the OpenOffice.org template package to save time and professional \"look and feel\" of templates ensure output is noticed and read."
msgstr "Utilitzeu el paquet de plantilles d'OpenOffice.org per estalviar temps i gaudir d'unes plantilles professionals i fàcils."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_TYPO.LngText.text
msgid "Toolbar for Graphite smart font features: ligatures, small caps, old style numbers, proportional or monospaced numbers, automatic thousand separators, minus sign, real superscript and subscript, German umlaut variants, fractions."
msgstr "Barra d'eines Graphite [-smart-] amb [-caracterers: minúscules,-] {+funcionalitat de tipus de lletra intel·ligent: lligadures, majúscules petites,+} números amb estil antic, números [-proporcionals,-] {+proporcionals+} o mono espaiats, [-milers de-] separadors {+de milers+} automàtics, signe menys, superíndex i [-subíndex,-] {+subíndex real,+} variants de dièresi alemanyes, fraccions."

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_WATCH_WINDOW.LngText.text"
@@ -527,7 +532,7 @@
#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LANGUAGETOOL.LngText.text"
msgid "LanguageTool Open Source language checker"
msgstr "Comprovador [-d'idioma-] de [-codi font obert-] {+llengua de programari lliure+} LanguageTool"

#: scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text
msgctxt "scp2/source/extensions/module_extensions.ulf#STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_EXTENSIONS_LIGHTPROOF.LngText.text"
@@ -600,7 +605,7 @@

#: scp2/source/ooo/folderitem_ooo.ulf#STR_FI_TOOLTIP_SOFFICE.LngText.text
msgid "LibreOffice, the office productivity suite provided by The Document Foundation. See http://www.documentfoundation.org"
msgstr "LibreOffice, el programari ofimàtic produït per The Document Foundation. [-Visita-] {+Visiteu+} http://www.documentfoundation.org"

#: scp2/source/ooo/registryitem_ooo.ulf#STR_REG_VAL_APPCAPABILITY_DESCRIPTION_OOO.LngText.text
msgid "LibreOffice"
@@ -670,6 +675,7 @@
msgid "Button"
msgstr "Botó"

{+# Llista desplegable? jm+}
#: sc/source/ui/src/globstr.src#RID_GLOBSTR.STR_FORM_DROPDOWN.string.text
msgid "Drop Down"
msgstr "Llista"
@@ -740,7 +746,7 @@

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_OPTIONS.fixedline.text
msgid "Formula options"
msgstr "Opcions de [-fòrmula"-] {+fórmula"+}

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FL_FORMULA_SEPS.fixedline.text
msgid "Separators"
@@ -760,7 +766,7 @@

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.FT_FORMULA_SYNTAX.fixedtext.text
msgid "Formula ~syntax"
msgstr "~Sintaxi de [-fòrmula"-] {+fórmula"+}

#: sc/source/ui/src/optdlg.src#RID_SCPAGE_FORMULA.CB_ENGLISH_FUNC_NAME.checkbox.text
msgid "Use English function names"
@@ -784,7 +790,7 @@

#: sc/source/ui/src/popup.src#RID_POPUP_PAGEBREAK.SID_INSERT_POSTIT.menuitem.text
msgid "Insert Not~e"
msgstr "Insereix [-Not~a"-] {+una not~a"+}

#: sc/source/ui/src/sortdlg.src#RID_SCPAGE_SORT_OPTIONS.BTN_NATURALSORT.checkbox.text
msgid "Enable ~natural sort"
@@ -822,7 +828,7 @@

#: sfx2/source/dialog/dinfdlg.src#TP_DOCINFODOC.BTN_CHANGE_PASS.pushbutton.text
msgid "Change ~Password..."
msgstr "Canvia la [-~contrassenya..."-] {+~contrasenya..."+}

#: sfx2/source/dialog/passwd.src#DLG_PASSWD.STR_PASSWD_EMPTY.string.text
msgid "(The password can be empty)"
@@ -846,7 +852,7 @@

#: svx/inc/globlmn_tmpl.hrc#ITEM_SHOW_LICENSE.#define.text
msgid "License information..."
msgstr "Informació de {+la+} llicència..."

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.PB_NO.cancelbutton.text
msgid "~Embed Graphic"
@@ -854,7 +860,7 @@

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.FT_INFOTEXT.fixedtext.text
msgid "The file %FILENAME will not be stored along with your document, but only referenced as a link. This is dangerous if you move and/or rename the files. Do you want to embed the graphic instead?"
msgstr "El fitxer %FILENAME no [-es desarà-] {+s'emmagatzemarà+} amb el vostre document, només {+es farà+} una referència com a enllaç. Això pot ser perillós si moveu o canvieu de nom els fixers. Voleu, en comptes d'això, incrustar el gràfic?"

#: svx/source/dialog/linkwarn.src#RID_SVXDLG_LINK_WARNING.CB_WARNING_OFF.checkbox.text
msgid "~Ask when linking a graphic"
@@ -932,6 +938,7 @@
msgid "Cars"
msgstr "Cotxes"

{+# Medis? jm+}
#: svx/source/gallery2/galtheme.src#RID_GALLERYSTR_THEME_CISCO_MEDIA.string.text
msgid "Cisco - Media"
msgstr "Cisco - Mitjans"
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/libreoffice/attachments/20101023/7fefc2a3/attachment.pgp>


Més informació sobre la llista de correu OpenOffice