[OpenOffice] Dubtes

David Planella david.planella a googlemail.com
dij nov 8 21:15:24 CET 2007


Hola Jordi,

El 07/11/07, esparver - <esparvermail a gmail.com> ha escrit:
>
> He marcat com a dubtoses les entrades que no estic segur que estiguin
> bé. Els dubtes que tinc són:
>
> container ---> contenidor (ho hi ha alguna traducció millor?)
>

Per mi ja és correcte.

> l'entrada "The SQL command does not describe a result set." l'he
> traduïda per "L'ordre SQL no descriu un resultat." i, a banda que no
> em sona bé, no estic segur que vulgui dir el mateix.
>

Suggeriment: «L'ordre SQL no representa un conjunt de resultats»? Què et sembla?

> A banda d'això, a les entrades ja traduïdes he vist una cosa que penso
> que no és correcta: "No s'ha pogut establir una connexió." penso que
> hauria de ser "No s'ha pogut establir cap connexió."
>

Sí, jo també crec que «cap connexió» seria millor.

M'he mirat els fitxers com demanaves i crec que estan bastant bé.
T'adjunto uns quants comentaris en línia (la majoria suggeriments):

******** core - resource.po

#: strings.src#RID_STR_CONNECTION_INVALID.string.text
#, fuzzy
msgid "No connection could be established."
msgstr "No s'ha pogut establir una connexió."

-- «cap connexió», com ja suggeries

#: strings.src#RID_STR_ONLY_QUERY.string.text
msgid ""
"The given command is not a SELECT statement.\n"
"Only queries are allowed."
msgstr ""
"Aquesta ordre no és un SELECT.\n"
"Únicament es permeten consultes."

-- Suggeriment: «Només» en lloc d'«Únicament»?

#: strings.src#RID_STR_TABLE_DOES_NOT_EXIST.string.text
msgid "There exists no table named \"$table$\"."
msgstr "No existeix una taula anomenada \"$table$\"."

-- «cap taula»

#: strings.src#RID_STR_NO_NULL_OBJECTS_IN_CONTAINER.string.text
#, fuzzy
msgid "The container cannot contain NULL objects."
msgstr "El contenidor no pot contenir objectes NULL."

-- Jo la veig correcta. L'únic que puc fer és oferir una alternativa
per a evitar la redundància contenidor-contenir: «En el contenidor no
hi pot haver objectes NULL».

#: strings.src#RID_STR_OBJECT_CONTAINER_MISMATCH.string.text
#, fuzzy
msgid "This object cannot be part of this container."
msgstr "Aquest objecte no pot formar part d'aquest contenidor."

-- Ja em sembla bé

#: strings.src#RID_STR_OBJECT_ALREADY_CONTAINED.string.text
#, fuzzy
msgid "The object already is, with a different name, part of the container."
msgstr "L'objecte ja és, amb un nom diferent, part del contenidor."

-- Suggeriment: «L'objecte ja és part del contenidor amb un nom diferent.»

******** sdbtools - resource.po

#: sdbt_strings.src#STR_NAME_ALREADY_USED_IN_DB.string.text
msgid "The name '$name$' is already in use in the database."
msgstr "El nom '$name$' ja s'està utilitzant a la base de dades."

-- «ja s'utilitza»

#: sdbt_strings.src#STR_QUERY_AND_TABLE_DISTINCT_NAMES.string.text
msgid ""
"You cannot give a table and a query the same name. Please use a name which "
"is not yet used by a query or table."
msgstr ""
"No podeu donar el mateix nom a una taula i a una consulta. Si us plau, "
"utilitzeu un nom que encara no s'utilitzi en una consulta o taula."

-- «a cap consulta o taula» en lloc de «en una consulta o taula» fa la
frase molt més entenedora.

La resta no he tingut temps de mirar-me'ls.

Salut i bona feina!,
David.


Més informació sobre la llista de correu OpenOffice