[GNOME] Documentació del GIMP - ajuda i següents passos

Jordi Mas jmas a softcatala.org
div nov 17 07:17:37 CET 2017


El 16/11/2017 a les 17:27, Eulàlia Pagès i Morales ha escrit:
> Jordi,
> 
> M'hauràs d'enviar el*filtre difumina* perquè el pugui traduir; si pot 
> ser el que posa *Filtres* i el *Glossari*. Són els tres primers que 
> tenen cadenes per traduir.
> 

Hola Eulàlia,

T'envio uns quants. Fes els que puguis.

Atentament,

Jordi,


-- 
Jordi Mas i Hernàndez -Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/
Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.org
-------------- part següent --------------
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP-Help 2.8.0\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-05 14:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-07 23:09+0200\n"
"Last-Translator: Konfrare Albert <lakonfrariadelavila a gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome a softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:34(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/transform-tools-common-options.png'; "
"md5=1467c5e803f4579a0a12b8d04562f131"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/transform-tools-common-options.png'; "
"md5=1467c5e803f4579a0a12b8d04562f131"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:234(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-orig.png'; md5=ef09aaa423cff23b980b429aaad9562e"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-orig.png'; md5=ef09aaa423cff23b980b429aaad9562e"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:243(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-adjust.png'; "
"md5=9f70766d154cc07b1296525d35099cfe"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-adjust.png'; "
"md5=9f70766d154cc07b1296525d35099cfe"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:254(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-adjust2.png'; "
"md5=1e04e08939cb4b701c346032d9593f46"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-adjust2.png'; "
"md5=1e04e08939cb4b701c346032d9593f46"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:284(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-crop.png'; md5=ee9fcae39870d376770ba61342038732"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-crop.png'; md5=ee9fcae39870d376770ba61342038732"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:304(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-3.png'; md5=212abb30228beac3fa4de8140c723ee3"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-3.png'; md5=212abb30228beac3fa4de8140c723ee3"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:313(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-3b.png'; md5=9aecf7723e320a6e5f96786445e8a1e6"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-3b.png'; md5=9aecf7723e320a6e5f96786445e8a1e6"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:337(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-4a.png'; md5=53da9c467cc5878622a472e375a9c72d"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-4c.png'; md5=e19aea86e7440fecc7656e83c2c8d56b"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:345(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-4b.png'; md5=9f6842929aa6dba5d053ecaca1fa287c"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-4b.png'; md5=9f6842929aa6dba5d053ecaca1fa287c"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:353(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-4c.png'; md5=e19aea86e7440fecc7656e83c2c8d56b"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-4c.png'; md5=e19aea86e7440fecc7656e83c2c8d56b"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:501(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-1.png'; "
"md5=01228ce1c2bd7b15e7534efb7b386b12"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-1.png'; "
"md5=01228ce1c2bd7b15e7534efb7b386b12"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:509(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-2.png'; "
"md5=cf9849f69ee7f6c569a83b324991210c"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-2.png'; "
"md5=cf9849f69ee7f6c569a83b324991210c"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:18(title)
msgid "Common Features"
msgstr "Funcions comunes"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:20(para)
msgid ""
"Inside the Transformation tool dialog, you will find eight tools to modify "
"the presentation of the image or the presentation of an element of the "
"image, selection, layer or path. Each transform tool has an Option dialog "
"and an Information dialog to set parameters."
msgstr ""
"Dins el diàleg de l'eina Transformació, hi ha vuit eines de transformació "
"per modificar la presentació de la imatge o la presentació d'un element de "
"la imatge, la selecció, capa o camí. Cada eina de transformació té una "
"finestra d'opcions i una finestra d'informació que permet ajustar els "
"paràmetres."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:28(title)
#: src/toolbox/transform/cage.xml:74(title)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:112(title)
#: src/toolbox/transform/crop.xml:146(title)
#: src/toolbox/transform/align.xml:101(title)
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcions de l'eina"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:30(title)
msgid "Common options of transform tools"
msgstr "Opcions comunes de les eines de transformació"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:38(para)
msgid ""
"Some options are shared by several transform tools. We will describe them "
"here. More specific options will be described with their tool."
msgstr ""
"Algunes opcions són compartides per diverses eines de transformació. Les "
"descriurem aquí. Les més específiques es descriuen amb la seva eina."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:44(term)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:213(primary)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:218(secondary)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:389(primary)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:394(secondary)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:486(primary)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:491(secondary)
msgid "Transform"
msgstr "Transformació"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:46(para)
msgid ""
"<acronym>GIMP</acronym> offers you three buttons which let you select which "
"image element the transform tool will work on."
msgstr ""
"El <acronym>GIMP</acronym> ofereix tres botons que permeten seleccionar en "
"quin element d'imatge hi treballarà l'eina transformació."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:51(para)
msgid "Remember that the Transform option persists when you quit the tool."
msgstr "Recordeu que l'opció Transformació es manté quan es deixa l'eina."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:58(para)
msgid ""
"When you activate the first button <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/"
"tool-options/rotate-affect-layer.png\"/></guiicon> the tool works on the "
"active layer. If no selection exists in this layer, the whole layer will be "
"transformed."
msgstr ""
"Quan s'activa el primer botó <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-"
"options/rotate-affect-layer.png\"/></guiicon>, l'eina funciona a la capa "
"activa. Si no hi ha cap selecció en aquesta capa, es transformarà tota la "
"capa."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:69(para)
msgid ""
"When you activate the second button <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/"
"tool-options/rotate-affect-selection.png\"/></guiicon> the tool works on the "
"selection contour only (the whole layer contour if no selection)."
msgstr ""
"Quan s'activa el segon botó <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-"
"options/rotate-affect-selection.png\"/></guiicon>, l'eina només funciona en "
"el contorn de la selecció (tot el contorn de la capa si no hi ha selecció)."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:80(para)
msgid ""
"When you activate the third button, <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/"
"tool-options/rotate-affect-path.png\"/></guiicon> the tool works on the path "
"only."
msgstr ""
"Quan s'activa el tercer botó, <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-"
"options/rotate-affect-path.png\"/></guiicon>, l'eina només funciona en el "
"camí."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:93(term)
msgid "Direction"
msgstr "Direcció"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:95(para)
msgid "This option sets which way or direction a layer is transformed:"
msgstr ""
"Aquesta opció estableix la manera o la direcció de com es transforma una "
"capa:"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:99(para)
msgid ""
"The <quote>Normal (Forward)</quote> mode will transform the image or layer "
"as one might expect. You just use the handles to perform the transformation "
"you want. If you use a grid (see below), the image or layer is transformed "
"according to the shape and position you put the grid into."
msgstr ""
"El mode <quote>Normal (endavant)</quote> transforma la imatge de la manera "
"esperada. Només heu d'utilitzar les nanses per fer la transformació "
"desitjada. Si utilitzeu una quadrícula (mireu a sota), la imatge o capa es "
"transforma d'acord amb la forma i posició que poseu a la quadrícula."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:106(para)
msgid ""
"<quote>Corrective (Backward)</quote> inverts the direction. Primarily used "
"with the Rotation tool to repair digital images that have some geometric "
"errors (a horizon not horizontal, a wall not vertical...). See <xref linkend="
"\"gimp-tool-rotate\"/>."
msgstr ""
"El mode <quote>Correctiu (endarrere)</quote> inverteix el sentit. Utilitzat "
"principalment amb l'eina Gira, corregeix errors geomètrics (un horitzó "
"inclinat, una paret torta ...). Vegeu <xref linkend=\"gimp-tool-rotate\"/>."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:115(term)
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:101(term)
msgid "Interpolation"
msgstr "Interpolació"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:117(para)
msgid ""
"This drop-down list lets you choose the method and thus the quality of the "
"transformation:"
msgstr ""
"La llista desplegable permet escollir el mètode i per tant la qualitat de la "
"transformació:"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:123(term)
msgid "None"
msgstr "Cap"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:125(para)
msgid ""
"The color of each pixel is copied from its closest neighboring pixel in the "
"original image. This often results in aliasing (the <quote>stair-step</"
"quote> effect) and a coarse image, but it is the fastest method. Sometimes "
"this method is called <quote>Nearest Neighbor</quote>."
msgstr ""
"El color de cada píxel es copia dels píxels veïns de la imatge original. "
"Sovint crea un efecte dentat i d'imatge aspre, però és el mètode més ràpid. "
"De vegades aquest mètode se l'anomena <quote>Veí més proper</quote>."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:135(term)
msgid "Linear"
msgstr "Lineal"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:137(para)
msgid ""
"The color of each pixel is computed as the average color of the four closest "
"pixels in the original image. This gives a satisfactory result for most "
"images and is a good compromise between speed and quality. Sometimes this "
"method is called <quote>Bilinear</quote>."
msgstr ""
"El color de cada píxel es calcula fent un color mig dels quatre píxels més "
"propers a la imatge original. El resultat és satisfactori en la majoria dels "
"casos, i és un bon compromís entre la velocitat i la qualitat. De vegades "
"aquest mètode se l'anomena <quote>Bilinear</quote>."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:147(term)
msgid "Cubic"
msgstr "Cúbic"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:149(para)
msgid ""
"The color of each pixel is computed as the average color of the eight "
"closest pixels in the original image. This usually gives a good result, but "
"it naturally takes more time. Sometimes this method is called "
"<quote>Bicubic</quote>."
msgstr ""
"El color de cada píxel es calcula utilitzant el color mig de vuit píxels "
"veïns en la imatge original. Això normalment dóna un bon resultat, però li "
"cal més temps. De vegades aquest mètode se l'anomena <quote>Bicúbic</quote>."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:158(term)
msgid "LoHalo, NoHalo"
msgstr "LoHalo, NoHalo"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:160(para)
msgid ""
"Halo is an artifact that can be created by interpolation. It remembers the "
"halo you can get when using <xref linkend=\"gimp-filter-unsharp-mask\"/>. "
"Here is a note from Nicolas Robidoux, the creator of the new quality "
"samplers for GEGL and GIMP:"
msgstr ""
"L'Halo és un artefacte que pot ser creat per interpolació. Recordeu l'halo "
"que podeu obtenir quan feu servir <xref linkend=\"gimp-filter-unsharp-mask\"/"
">. Aquí teniu una nota de Nicolas Robidoux, el creador de les noves mostres "
"de qualitat per al GEGL i el GIMP:"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:167(literallayout)
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"         \"If haloing is not an issue with your content and use case, \n"
"         which of the two should you try first? \n"
"         (Clearly, if you want to minimize haloing, NoHalo is the \n"
"         ticket.)\n"
"\n"
"         If you are reducing an image, LoHalo is generally better.\n"
"\n"
"         If your transformation is not an all around reduction, for \n"
"         example if you enlarge, rotate or apply a perspective \n"
"         transformation that keeps portions of the image at the same or \n"
"         higher resolution, I generally prefer NoHalo. This preference, \n"
"         however, changes depending on the image content. If, for \n"
"         example, the image contains text or text-like objects or has \n"
"         significant areas with only a handful of different colours, \n"
"         like old school pixel art, I’d switch to LoHalo. Likewise if \n"
"         the image is quite noisy or marred by compression artifacts \n"
"         (as are most JPEGs found on the web). Conversely, if the \n"
"         image is noise free, very slightly blurry (meaning that when \n"
"         pixel peeking, the lines and interfaces are smeared over two \n"
"         or more pixels), and there are delicate skin tones to be  \n"
"         preserved, I’d try NoHalo first. Actually, if I find that \n"
"         colours have not been preserved nicely after transforming an \n"
"         image with LoHalo, I’d immediately switch to NoHalo, even if \n"
"         reducing.\n"
"\n"
"         In any case, these recommendations should not be taken as \n"
"         gospel. I still have much to learn and figure out. For \n"
"         example, how best to deal with transparency and different \n"
"         colour spaces is something I’m likely to be thinking about \n"
"         for a while.\"\n"
"        "
msgstr ""
"\n"
"         «Si l'halo no és un problema amb el vostre contingut i ús, \n"
"                  quin dels dos heu d'intentar primer? \n"
"                  (Clarament, si voleu minimitzar l'halo, el NoHalo és el \n"
"                  tiquet).\n"
"\n"
"         Si esteu reduint una imatge, el LoHalo generalment és millor.\n"
"\n"
"         Si la vostra transformació no és una reducció al voltant, per exemple \n"
"         si amplieu, gireu o apliqueu una transformació de perspectiva que \n"
"         manté parts de la imatge a la mateixa o major resolució, generalment \n"
"         prefereixo el NoHalo. Aquesta preferència, tanmateix, canvia segons \n"
"         el contingut de la imatge. Si, per exemple, la imatge conté text o \n"
"         objectes de text o té àrees significatives amb només un grapat de \n"
"         colors diferents, com l'escola vella de l'art del píxel, em passaria al \n"
"         LoHalo. De la mateixa manera, si la imatge té força soroll o està \n"
"         marcada per artefactes de compressió (com són la majoria dels JPEG \n"
"         trobats a la web). Contràriament, si la imatge és lliure de soroll, molt \n"
"         lleugerament borrosa (és a dir, quan un píxel mira cap a un altre \n"
"         costat, les línies i les interfícies s'apropen dos o més píxels), i hi \n"
"         ha tons de pell delicats per a conservar, provaria primer el NoHalo. \n"
"         En realitat, si trobés que els colors no s'han conservat molt bé després de \n"
"         transformar una imatge amb LoHalo, immediatament canviaria al \n"
"         NoHalo, encara que redueixi.\n"
"\n"
"          En qualsevol cas, aquestes recomanacions no s'han de prendre com un \n"
"         evangeli. Encara tinc molt per a aprendre i esbrinar. Per exemple, la millor \n"
"         manera d'afrontar la transparència i els espais de colors diferents és una \n"
"         cosa que probablement estaré pensant durant un temps».\n"
"         "

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:202(para)
msgid ""
"You can set the default interpolation method in the <link linkend=\"gimp-"
"prefs-tool-options\">Tools Options Preferences</link> dialog."
msgstr ""
"Podeu configurar per defecte el mètode d'interpolació al diàleg <link "
"linkend=\"gimp-prefs-tool-options\">Preferències de les opcions d'eines</"
"link>."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:210(term)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:214(secondary)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:217(primary)
msgid "Clipping"
msgstr "Retallat"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:220(para)
msgid ""
"After transformation, the image can be bigger. This option will clip the "
"transformed image to the original image size."
msgstr ""
"Després de la transformació, la imatge pot ser més gran. Aquesta opció "
"retallarà la imatge transformada a la mida de la imatge original."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:224(para)
msgid "You can choose between several ways to clip:"
msgstr "Podeu triar diferents maneres de retallar:"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:227(term)
msgid "Adjust"
msgstr "Ajusta"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:230(title)
msgid "Original image for examples"
msgstr "Imatge original pels exemples"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:237(para)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:340(para)
msgid "Original image"
msgstr "Imatge original"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:246(para)
msgid "Rotation applied with <quote>Adjust</quote>"
msgstr "La rotació s'aplica amb <quote>Ajusta</quote>"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:257(para)
msgid ""
"Rotation applied with <quote>Adjust</quote> and canvas enlarged to layer size"
msgstr ""
"La rotació s'aplica amb <quote>Ajusta</quote> i el llenç s'amplia a la mida "
"de la capa"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:264(para)
msgid ""
"With Adjust: the layer is enlarged to contain all the rotated layer. The new "
"layer border is visible; the whole layer becomes visible by using the "
"<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Fit Canvas to Layers</"
"guimenuitem></menuchoice> command."
msgstr ""
"Amb Ajusta: la capa s'amplia per contenir totes les capes girades. El nou "
"límit de la capa és visible; tota la capa esdevé visible mitjançant l'ordre "
"<menuchoice><guimenu>Imatge</guimenu><guimenuitem>Adapta el llenç a les "
"capes</guimenuitem></menuchoice>."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:277(term)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:287(para)
msgid "Clip"
msgstr "Retall"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:280(title)
msgid "Example for Clip"
msgstr "Exemple de tall"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:291(para)
msgid "With Clip: all what exceeds image limits is deleted."
msgstr "Amb Retall: tot el que sobresurt dels límits de la imatge s'elimina."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:297(term)
msgid "Crop to result"
msgstr "Escapça el resultat"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:300(title)
msgid "Example for Crop to result"
msgstr "Exemple d'escapçar segons el resultat"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:307(para)
msgid "Rotation 45° with Crop to result"
msgstr "Rotació de 45° amb Talls com a resultat"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:316(para)
msgid "The crop limit is marked with red. No transparent area is included."
msgstr ""
"El límit del tall està marcat en vermell. No s'inclou l'àrea transparent."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:323(para)
msgid ""
"If this option is selected, the image is cropped so that the transparent "
"area, created by the transform operation in corners, will not be included in "
"the resulting image."
msgstr ""
"Si se selecciona aquesta opció, la imatge es retalla de manera que les àrees "
"transparents creades dins els cantons per a l'operació de transformació no "
"s'inclouran en la imatge resultant."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:331(term)
msgid "Crop with aspect"
msgstr "Escapça amb proporció"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:334(title)
msgid "Example for Crop with aspect"
msgstr "Exemple d'escapça amb proporció"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:348(para)
msgid "Rotation -22°"
msgstr "Rotació -22°"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:356(para)
msgid "The rotated image"
msgstr "El resultat"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:361(para)
msgid ""
"This option works like the one described before, but makes sure, that the "
"aspect ratio is maintained."
msgstr ""
"Aquesta opció funciona igual que l'anterior, però fa que es mantinguin les "
"proporcions de la imatge."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:371(term)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:374(primary)
msgid "Preview"
msgstr "Previsualitza"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:375(secondary)
msgid "Transformation tools"
msgstr "Eines de transformació"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:377(para)
msgid ""
"If this is marked, which is the default setting, the transformed image will "
"be visible on top of the original image or layer. There will also be a "
"slider with which you may select the preview opacity."
msgstr ""
"Aquesta opció està activada per defecte: la imatge transformada serà visible "
"a sobre de la imatge original o capa. També hi ha un lliscador per ajustar "
"la visibilitat de la previsualització."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:386(term)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:390(secondary)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:393(primary)
#: src/toolbox/transform/crop.xml:294(term)
msgid "Guides"
msgstr "Guies"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:396(para)
msgid ""
"This is a drop down list where you select the type of guide lines which "
"suits your transforming. All the guides uses a frame to mark the image's "
"outline in addition to the lines used by the different selections."
msgstr ""
"És una llista desplegable on se selecciona el tipus de guies que s'ajusten a "
"la transformació. Totes les guies utilitzen un marc per a marcar el contorn "
"de la imatge a més de les línies utilitzades en altres seleccions."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:404(term)
msgid "No guides"
msgstr "Sense guies"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:406(para)
msgid "As the name tells you, there are no guides used."
msgstr "Com el nom indica, no s'utilitza cap guia."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:412(term)
msgid "Center lines"
msgstr "Línies centrals"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:414(para)
msgid ""
"Uses one vertical line and one horizontal line crossing each other in the "
"center of the image or layer."
msgstr ""
"Utilitza una línia vertical i una d'horitzontal que es creuen al centre de "
"la imatge o capa."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:421(term)
msgid "Rule of thirds"
msgstr "Regla dels terços"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:423(para)
msgid ""
"Divides the transforming area in nine equal parts by adding two horizontal "
"lines and two vertical lines equally spaced. According to this rule the most "
"interesting parts of the image should be placed at the intersection points."
msgstr ""
"Dividiu la transformació de la superfície en nou parts iguals afegint dues "
"línies horitzontals i dues de verticals equidistants. Sota aquesta regla, "
"les parts més interessants de la imatge haurien d'anar en els punts "
"d'intersecció."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:432(term)
msgid "Rule of fifths"
msgstr "Regla de les quintes"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:434(para)
msgid ""
"Just as the <quote>Rules of thirds</quote> but divides the area in five by "
"five parts."
msgstr ""
"Com la <quote>regla</quote> dels terços, però divideix l'àrea en cinc parts."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:441(term)
msgid "Golden sections"
msgstr "Secció àuria"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:443(para)
msgid ""
"Also called <quote>The Golden Ratio</quote>. This divides the transforming "
"area in nine parts using a mathematical formula proportioning the parts to "
"each others and to the area to be transformed."
msgstr ""
"També se l'anomena <quote>Proporció àuria</quote>. Divideix la superfície en "
"nou parts mitjançant l'ús d'una fórmula matemàtica que fa que els segments "
"petits i mitjans siguin proporcionals als segments mitjans i grans."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:452(term)
msgid "Diagonal lines"
msgstr "Línies diagonals"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:454(para)
msgid "Divide the transforming area using diagonally lines."
msgstr "Divideix l'àrea de transformació utilitzant línies diagonals."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:460(term)
msgid "Number of lines"
msgstr "Nombre de línies"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:462(para)
msgid ""
"Puts a rectangular grid with equal numbers of vertically and horizontally "
"lines. The number of lines is set in the slider popping up when this guide "
"is selected."
msgstr ""
"Disposa d'una quadrícula amb un nombre igual de línies horitzontals i "
"verticals. El nombre de línies s'estableix per un lliscador que apareix quan "
"se selecciona la guia."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:470(term)
msgid "Line spacing"
msgstr "Espaiat de la línia"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:472(para)
msgid ""
"Puts a rectangular grid on the transforming area using the spacing between "
"the lines set in the slider."
msgstr ""
"Configura una quadrícula rectangular utilitzant l'espaiat de les línies "
"definides pel lliscador."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:484(title)
msgid "Transforming Paths"
msgstr "Camins de transformació"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:487(secondary)
#: src/toolbox/transform/common-features.xml:490(primary)
msgid "Paths"
msgstr "Camins"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:493(para)
msgid ""
"If you for some reason want to transform paths, it is possible to do this "
"using the transform tools."
msgstr ""
"Si voleu transformar els camins, és possible utilitzar les eines de "
"transformació."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:498(title)
msgid "Rotating paths"
msgstr "Camins de rotació"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:504(para)
msgid "Paths dialog"
msgstr "Diàleg dels camins"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:512(para)
msgid "Option modus: Path"
msgstr "Mode opcional: camí"

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:516(para)
msgid ""
"When the path is drawn go to the path dialog and click on the first field "
"before the path outline in the dialog window to get the eye icon visible. "
"Then choose the transformation tool and in the upper part of the option "
"dialog click on the path icon to tell the tool to act on the path."
msgstr ""
"Un cop el camí ha estat traçat, aneu al diàleg del camí i feu clic al primer "
"camp per fer visible el camí (icona ull). A continuació, trieu l'eina de "
"transformació i a la part superior del quadre de diàleg de les opcions, feu "
"clic a la icona camí per indicar a l'eina que actuï en el camí."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:522(para)
msgid ""
"Do the transformation the usual way and confirm it when finished. It could "
"be a good idea to set the Guides to <quote>No guides</quote> to get the path "
"more recognizable."
msgstr ""
"Feu la transformació de forma habitual i confirmeu-ho un cop acabada. Pot "
"ser una bona idea ajustar les guies a <quote>Sense guies</quote> per fer un "
"camí més recognoscible."

#: src/toolbox/transform/common-features.xml:527(para)
msgid ""
"When the transformation is finished, choose the path tool and click on the "
"changed path to activate it again for further working on it."
msgstr ""
"Quan la transformació és completa, seleccioneu l'eina camí i feu clic al "
"camí modificat per activar-lo un altre cop i poder seguir treballant."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:19(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/handle-transform.png'; "
"md5=a0e15de42bfb5345f6db1ed2b6f4e4a6"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-1.png'; "
"md5=01228ce1c2bd7b15e7534efb7b386b12"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:50(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/handle-transform-ex-move.gif'; "
"md5=e333d77540c487695b38b79e32735bfe"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-1.png'; "
"md5=01228ce1c2bd7b15e7534efb7b386b12"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:68(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/handle-transform-ex-rotate.gif'; "
"md5=568baa751cab0945c017fb137ffd61b0"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-1.png'; "
"md5=01228ce1c2bd7b15e7534efb7b386b12"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:85(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/handle-transform-ex-shear.gif'; "
"md5=9a371b4e89abe60661ba31540eb45125"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/transform-guides.png'; "
"md5=6a111e96e431665a63029e0e2a62e921"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:102(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/handle-transform-ex-perspective.gif'; "
"md5=3bba12bc24146648300b54d2f1b3a06a"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-perspective.png'; "
"md5=517f4ca20aa42ce1e6470644c3c0821b"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:138(None)
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:198(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/handle-transform-icon.png'; "
"md5=656900283ff9a3a23fa2f1903230de67"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-2.png'; "
"md5=cf9849f69ee7f6c569a83b324991210c"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:186(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/handle-transform-options.png'; "
"md5=bc5b66d37d194f0944ae691bbc58018f"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/transform-tools-common-options.png'; "
"md5=1467c5e803f4579a0a12b8d04562f131"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:6(title)
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:10(secondary)
#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:12(primary)
msgid "Handle Transform"
msgstr "Nansa de transformació"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:9(primary)
#: src/toolbox/transform/cage.xml:9(primary)
#: src/toolbox/transform/shear.xml:17(primary)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:12(primary)
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:9(primary)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:18(primary)
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:19(primary)
#: src/toolbox/transform/flip.xml:17(primary)
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:17(primary)
#: src/toolbox/transform/crop.xml:24(primary)
#: src/toolbox/transform/move.xml:20(primary)
#: src/toolbox/transform/align.xml:14(primary)
msgid "Tools"
msgstr "Eines"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:15(title)
msgid "Handle Transform tool"
msgstr "Eina Transformació per nansa"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:24(para)
msgid ""
"This tool allows you to apply moving, rotating, shearing, perspective and "
"scaling corrections using handles placed on canvas."
msgstr ""
"Aquesta eina us permet aplicar correccions al moviment, gir, inclinació, "
"perspectiva i canvi de mides amb l'ús de les nanses col·locades sobre el "
"llenç."

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:29(para)
msgid ""
"You can use 1 to 4 handles, and the effect depends on the number of handles. "
"The tool acts on a selection, or, if there is no selection, on the whole "
"layer. The active handle is bigger than the others. When the mouse pointer "
"is on a handle, it goes with a small icon that represents the active action."
msgstr ""
"Podeu utilitzar d'una a quatre nanses, i l'efecte depèn del nombre de "
"nanses. L'eina actua sobre una selecció, o, si no hi ha cap selecció, a tota "
"la capa. La nansa activa és més gran que les altres. Quan el punter del "
"ratolí es troba sobre una nansa, porta una petita icona que representa "
"l'acció activa."

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:46(title)
msgid "Example for 1 handle (Move)"
msgstr "Exemple per a 1 nansa (mou)"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:42(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">With 1 handle</emphasis>: click and drag the handle "
"to <emphasis>move</emphasis> all pixels of the selection. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"<Emphasis role=\"bold\">Amb 1 nansa</emphasis>: feu clic i arrossegueu la "
"nansa a <emphasis>moveu</emphasis> tots els píxels de la selecció. "
"<Placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:64(title)
msgid "Example for 2 handles (Rotate and scale)"
msgstr "Exemple per a 2 nanses (gira i ajusta la mida)"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:58(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">With 2 handles</emphasis>: when you click and drag a "
"handle, you <emphasis>rotate</emphasis> around the other handle as a center, "
"and you <emphasis>scale</emphasis> the selection, keeping the aspect ratio. "
"<placeholder-1/>"
msgstr ""
"<Emphasis role=\"bold\">Amb 2 nanses</emphasis>: quan feu clic i arrossegueu "
"una nansa, <emphasis>gireu</emphasis> al voltant de l'altra nansa com a "
"centre i <emphasis>ajusteu la mida</emphasis> de la selecció, mantenint la "
"relació d'aspecte. <Placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:81(title)
msgid "Example for 3 handles (Shear and scale)"
msgstr "Exemple per a 3 nanses (inclina i ajusta la mida)"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:76(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">With 3 handles</emphasis>: when you click and drag a "
"handle, you <emphasis>shear</emphasis> and <emphasis>scale</emphasis> the "
"selection, aspect ratio is not kept. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"<Emphasis role=\"bold\">Amb 3 nanses</emphasis>: quan feu clic i arrossegueu "
"una nansa, <emphasis>inclineu</emphasis> i <emphasis>ajusteu la mida</"
"emphasis> de la selecció, la relació d'aspecte no es manté. <Placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:98(title)
msgid "Example for 4 handles (Change perspective and scale)"
msgstr "Exemple per a 4 nanses (canvia la perspectiva i ajusta la mida)"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:93(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">With 4 handles</emphasis>: when you click and drag a "
"handle, you <emphasis>change perspective</emphasis> and <emphasis>scale</"
"emphasis> the selection, aspect ratio is not kept. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"<Emphasis role=\"bold\">Amb 4 nanses </emphasis>: quan feu clic i "
"arrossegueu una nansa, <emphasis>canvieu la perspectiva</emphasis> i "
"<emphasis>ajusteu la mida</emphasis> de la selecció, la relació d'aspecte no "
"es manté <Placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:37(para)
msgid ""
"When you click and drag a handle, a transformation is applied, and the other "
"handles stay at their place: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"Quan feu clic i arrossegueu una nansa, s'aplica una transformació, i les "
"altres nanses romanen al seu lloc: <placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:113(phrase)
#: src/toolbox/transform/cage.xml:34(phrase)
#: src/toolbox/transform/shear.xml:61(title)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:145(phrase)
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:34(phrase)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:60(title)
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:48(title)
#: src/toolbox/transform/flip.xml:40(title)
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:54(title)
#: src/toolbox/transform/crop.xml:89(title)
#: src/toolbox/transform/move.xml:41(title)
#: src/toolbox/transform/align.xml:40(title)
msgid "Activating the Tool"
msgstr "Activació de l’eina"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:116(para)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:148(para)
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:37(para)
msgid "There are different possibilities to activate the tool:"
msgstr "Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:122(para)
msgid ""
"From the image-menu: <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Handle "
"Transform</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Des del menú de la imatge: <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</"
"guisubmenu><guimenuitem>Transformació per nansa</guimenuitem></menuchoice>"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:133(para)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:165(para)
msgid "The Tool can also be called by clicking the tool icon: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"L'Eina també es pot cridar fent clic a la icona de l'eina: <placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:146(para)
msgid ""
"or by clicking on the <keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>H</"
"keycap> keyboard shortcut."
msgstr ""
"o utilitzant la tecla drecera <keycap>Maj</keycap><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>H</keycap>."

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:156(title)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:394(title)
msgid "Key modifiers"
msgstr "Tecles modificadores"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:159(keycap)
#: src/toolbox/transform/align.xml:75(keycap)
msgid "Shift"
msgstr "Maj"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:161(para)
msgid ""
"Press <keycap>Shift</keycap> and click on a handle to <emphasis>move</"
"emphasis> it."
msgstr ""
"Premeu <keycap>Maj</keycap> i feu clic a una nansa per <emphasis>moure</"
"emphasis>-ho."

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:168(keycap)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:99(keycap)
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:87(keycap)
#: src/toolbox/transform/flip.xml:77(keycap)
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:170(para)
msgid ""
"Press <keycap>Ctrl</keycap> and click on a handle to <emphasis>remove</"
"emphasis> it."
msgstr ""
"Premeu <keycap>Ctrl</keycap> i feu clic a una nansa per <emphasis>eliminar</"
"emphasis>-ho."

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:180(title)
#: src/toolbox/transform/shear.xml:97(title)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:190(title)
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:75(title)
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:100(title)
#: src/toolbox/transform/flip.xml:89(title)
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:87(title)
#: src/toolbox/transform/move.xml:99(title)
msgid "Options"
msgstr "Opcions"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:182(title)
msgid "Handle Transform Tool options"
msgstr "Opcions de l’eina Transformació per nansa"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:191(para)
msgid ""
"The available tool options can be accessed by double clicking the Handle "
"Transform tool icon. <placeholder-1/> in toolbox."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:207(term)
msgid "Transform, Direction, Interpolation, Clipping, Guides"
msgstr "Transformació; Direcció; Interpolació; Retallat; Guies"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:210(para)
msgid ""
"See <xref linkend=\"gimp-tool-transform\"/> for a description of tool "
"options that apply to many or all transformation tools."
msgstr ""
"Vegeu <xref linkend=\"gimp-tool-transform\"/> per a obtenir una descripció "
"de les opcions d'eines que s'apliquen a moltes o a totes les eines de "
"transformació."

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:219(term)
msgid "Image opacity"
msgstr "Opacitat de la imatge"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:221(para)
msgid "To set the opacity of the preview"
msgstr "Per a establir l'opacitat de la previsualització"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:228(term)
msgid "Handle mode"
msgstr "Mode nansa"

#: src/toolbox/transform/handle-transform.xml:230(para)
msgid "These options are describes in key modifiers section."
msgstr "Aquestes opcions es descriuen a la secció de les tecles modificadores."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/cage.xml:19(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-cage.png'; "
"md5=8d5a5389f7f8ab95885446442402a6a0"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-cage.png'; "
"md5=8d5a5389f7f8ab95885446442402a6a0"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/cage.xml:58(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/stock-tool-cage-22.png'; "
"md5=e53ddd40da9c672b000d7dd38f897e3d"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/stock-tool-cage-22.png'; "
"md5=e53ddd40da9c672b000d7dd38f897e3d"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/cage.xml:80(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-cage.png'; "
"md5=a7e0256afaf4dc6d8b3b438e33205689"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-cage.png'; "
"md5=a7e0256afaf4dc6d8b3b438e33205689"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/cage.xml:144(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/cage-1.png'; md5=aadd9aa23df87660e5777671583fd093"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/cage-1.png'; md5=aadd9aa23df87660e5777671583fd093"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/cage.xml:151(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/cage-2.png'; md5=79eb99dc90e7782b6881f0b4b7ea22bf"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/cage-2.png'; md5=79eb99dc90e7782b6881f0b4b7ea22bf"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:6(title)
msgid "The Cage Tool"
msgstr "L'Eina gàbia"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:10(secondary)
msgid "Cage Tool"
msgstr "Eina gàbia"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:12(primary)
msgid "Cage"
msgstr "Gàbia"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:15(title)
msgid "The Cage Tool in the Toolbox"
msgstr "L’eina Gàbia a la caixa d’eines"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:24(para)
msgid ""
"The Cage tool is a special transforming tool allowing you to select the "
"transforming area by setting anchor points by free hand drawing similar to "
"the way you do it with the Free Selection (Lasso) tool. The tool adds "
"nothing to the image until you confirm the transformation by pressing the "
"<keycap>Enter</keycap> key."
msgstr ""
"L'eina Gàbia és una eina especial de transformació que permet seleccionar la "
"zona de transformació mitjançant l'establiment de punts d'ancoratge a mà "
"alçada, tal com es fa amb la selecció a mà alçada (llaç). L'eina no afegeix "
"res a la imatge fins que no es confirmi la transformació prement la tecla "
"<keycap>Retorn</keycap>."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:37(para)
msgid "You can activate the Cage tool in several ways:"
msgstr "Podeu activar l'eina Gàbia de diverses maneres:"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:43(para)
msgid ""
"From the image-menu, through: <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Cage Transform</"
"guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Des del menú de la imatge, a través de: <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</"
"guisubmenu><guimenuitem>Transformació per gàbia</guimenuitem></menuchoice>"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:53(para)
msgid "by clicking on the tool icon: <placeholder-1/> in the toolbox"
msgstr "fent clic a la icona eina: <placeholder-1/> a la barra d'eines"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:66(para)
msgid ""
"or by using the <keycap>Shift</keycap><keycap>G</keycap> keyboard shortcut."
msgstr "o utilitzant la tecla drecera <keycap>Maj</keycap><keycap>G</keycap>."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:76(title)
msgid "Cage Tool options"
msgstr "Opcions de l’eina Gàbia"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:84(para)
msgid ""
"Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox "
"as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from "
"the image menu bar through <menuchoice><guimenu>Windows</"
"guimenu><guisubmenu>Dockable Windows</guisubmenu><guimenuitem>Tool Options</"
"guimenuitem></menuchoice> which opens the option window of the selected tool."
msgstr ""
"Normalment, les opcions de l'eina es mostren en una finestra unida per sota "
"la caixa d'eines, tan aviat com s'activa una eina. Si no és així, s’hi pot "
"accedir des de la barra del menú de la imatge "
"<menuchoice><guimenu>Finestres</guimenu><guisubmenu>Finestres acoblables</"
"guisubmenu><guimenuitem>Opcions de l'eina</guimenuitem></menuchoice> que "
"obren la finestra d'opcions de l'eina seleccionada."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:97(term)
msgid "Create or adjust the cage"
msgstr "Crea o ajusta la gàbia"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:99(para)
msgid ""
"When activating the Cage Tool this option is selected. You can now click in "
"the image to make anchor points around the desired area. If you need to add "
"anchor points at a later stage, you click on this option."
msgstr ""
"Quan s'activa l'eina Gàbia, se selecciona aquesta opció. Ara podeu fer clic "
"a la imatge per fer punts d'ancoratge al voltant de l'àrea desitjada. Si "
"després voleu afegir nous punts d'ancoratge, feu clic en aquesta opció."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:108(term)
msgid "Deform the cage to deform the image"
msgstr "Deforma la gàbia per deformar la imatge"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:110(para)
msgid ""
"<acronym>GIMP</acronym> switch to this option automatically when the cage "
"outline is finished. Now you are able to drag the anchor points around in "
"the image and even outside it to transform the picture. The transforming "
"starts when you release the mouse button."
msgstr ""
"El <acronym>GIMP</acronym> canviarà automàticament a aquesta opció quan "
"s'hagi completat el contorn de la gàbia. A continuació, podeu arrossegar els "
"punts d'ancoratge al voltant de la imatge i fins i tot a fora per "
"transformar-ne l'àrea definida. La transformació s'aconsegueix quan es deixa "
"anar el botó del ratolí."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:116(para)
msgid ""
"You can activate more than one anchor point by holding down the "
"<keycap>Shift</keycap> key while clicking on the points. You can also select "
"more points by holding down the mouse button while drawing a rectangle "
"around the desired points."
msgstr ""
"Podeu activar més d'un punt d'ancoratge prement la tecla <keycap>Maj</"
"keycap> mentre feu clic a sobre els punts. També podeu seleccionar més punts "
"mantenint premut el botó del ratolí mentre dibuixeu un rectangle al voltant "
"dels punts desitjats."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:125(term)
msgid "Fill the original position of the cage with a plain color"
msgstr "Omple la posició original de la gàbia amb un sol color"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:127(para)
msgid ""
"If the transforming action results in empty areas these areas will be filled "
"with color if this option is checked. It looks like the color is picked from "
"the start pixel of the cage line."
msgstr ""
"Si el resultat de transformació crea àrees buides, aquestes àrees s'ompliran "
"de color si se selecciona aquesta opció. Sembla que el color es treu del "
"píxel inicial de la línia de la gàbia."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:138(title)
msgid "Example for the <quote>Cage</quote> tool"
msgstr "Exemple de l'eina <quote>Gàbia</quote>"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:140(title)
msgid "Cage Tool example"
msgstr "Exemple d’eina Gàbia"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:146(caption)
msgid "The cage area selected"
msgstr "La superfície de la gàbia seleccionada"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:153(caption)
msgid "Transformed"
msgstr "Transformat"

#: src/toolbox/transform/cage.xml:157(para)
msgid ""
"When clicking on the cage icon in the toolbox the cage option is set to "
"<quote>Create or adjust the cage</quote>. You are now able to draw a cage "
"outline in the image by successively clicking around the area you want to "
"transform. Click on the starting point to finish the selection. "
"<acronym>GIMP</acronym> will then do some mathematics and activate the "
"<quote>Deform the cage to deform the image</quote> to allow you to drag the "
"points on the line to deform the cage and the image."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/cage.xml:166(para)
msgid ""
"The selected point(s) turns to a square. Drag the points around in the image "
"to transform it. The transforming will occur every time you release the "
"press on the mouse button. The transforming may take some time so be patient "
"especially when working with large images."
msgstr ""
"El(s) punt(s) seleccionat es converteix en un quadrat. Arrossegueu els punts "
"al voltant de la imatge per transformar-la. La transformació es produirà "
"cada vegada que deixeu de polsar el botó del ratolí. La transformació "
"trigarà el seu temps, per tant, sigueu pacients, sobretot quan es treballa "
"amb imatges grans."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:172(para)
msgid ""
"If you desire to add more points to the line you have to select the "
"<quote>Create or adjust the cage</quote> in the tool options dialog. Put the "
"points on the line and switch back to the <quote>Deform the cage to deform "
"the image</quote> to transform the image or layer."
msgstr ""
"Si voleu afegir més punts a la línia, cal que seleccioneu <quote>Crea o "
"ajusta la gàbia</quote> en el diàleg d'opcions de l'eina. Per transformar la "
"imatge o capa, poseu els punts a la línia i torneu a <quote>Deforma la gàbia "
"per deformar la imatge</quote>."

#: src/toolbox/transform/cage.xml:178(para)
msgid ""
"When the work is done, press the <keycap>Enter</keycap> key to confirm it."
msgstr ""
"Quan la feina està enllestida, premeu la tecla <keycap>Retorn</keycap> per "
"confirmar-ho."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/shear.xml:28(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-shear.png'; "
"md5=a8f3ca7281233be4963f695935eba94c"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-shear.png'; "
"md5=a8f3ca7281233be4963f695935eba94c"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/shear.xml:49(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/shear-example.png'; "
"md5=69956626c86d7238b4bbaca1823b8261"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/shear-example.png'; "
"md5=69956626c86d7238b4bbaca1823b8261"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/shear.xml:103(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-shear.png'; "
"md5=6d0bc2489e737d33c23336bd355c37c1"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-shear.png'; "
"md5=6d0bc2489e737d33c23336bd355c37c1"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/shear.xml:129(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-shear.png'; "
"md5=a825069ad0bc15ca4e4ab134b93c68d3"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-shear.png'; "
"md5=a825069ad0bc15ca4e4ab134b93c68d3"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:15(title)
#: src/toolbox/transform/shear.xml:18(secondary)
#: src/toolbox/transform/shear.xml:21(primary)
msgid "Shear"
msgstr "Inclina"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:25(title)
msgid "The Shear tool in Toolbox"
msgstr "L'eina Inclina en la caixa d'eines"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:32(para)
msgid ""
"Shear tool is used to shift one part of an image, a layer, a selection or a "
"path to a direction and the other part to the opposite direction. For "
"instance, a horizontal shearing will shift the upper part to the right and "
"the lower part to the left. A rectangle becomes a diamond. This is not a "
"rotation: the image is distorted. To use this tool after selecting, click on "
"the image or the selection: a grid is possibly surperimposed and the "
"Shearing Information dialog is opened. By dragging the mouse pointer on the "
"image you distort the image, horizontally or vertically according to the "
"direction given to the pointer. When you are satisfied, click on the "
"<guilabel>Shear</guilabel> button in the info dialog to validate."
msgstr ""
"L'eina Inclina s'utilitza per a moure una part de la imatge, una capa, una "
"selecció o camí cap a una direcció i l'altra part en direcció oposada. Per "
"exemple, una inclinació horitzontal inclina la part superior cap a la dreta "
"i la part inferior cap a l'esquerra. Un rectangle es converteix en un "
"diamant. No és una rotació: hi ha una deformació de la imatge. Per utilitzar "
"aquesta eina després de seleccionar-la, feu clic a la imatge o a la "
"selecció: és possible que se superposi una quadrícula sobre la imatge, al "
"mateix temps s'obre una finestra d'informació. La imatge es distorsiona "
"arrossegant-hi per sobre el punter del ratolí; horitzontalment o "
"verticalment segons la direcció del punter. Per validar, feu clic al botó "
"<guilabel>Inclina</guilabel> a la finestra d'informació."

#: src/toolbox/transform/shear.xml:46(title)
msgid "Shear example"
msgstr "Exemple d'inclinació"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:55(para)
msgid ""
"You can't shear both ways at the same time, you have to use the shear tool "
"twice on end."
msgstr ""
"No es pot inclinar simultàniament en les dues direccions, cal utilitzar dues "
"vegades l'eina."

#: src/toolbox/transform/shear.xml:62(para)
msgid "You can access the Shear Tool in different ways:"
msgstr "Podeu accedir a l'eina Inclina de diferents maneres:"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:67(para)
msgid ""
"from the image menu bar <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Shear</"
"guimenuitem></menuchoice>,"
msgstr ""
"des de la barra del menú imatge <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</guisubmenu><guimenuitem>Inclina</"
"guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:77(para)
msgid ""
"by clicking on the tool icon: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/"
"toolbox/stock-tool-shear-22.png\"/></guiicon> in Toolbox,"
msgstr ""
"Fent clic a la icona eina: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-shear-22.png\"/></guiicon> a la caixa d'eines,"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:87(para)
msgid ""
"by using the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>S</keycap></keycombo> "
"key combination."
msgstr ""
"utilitzant la combinació de les tecles <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>S</keycap></keycombo>."

#: src/toolbox/transform/shear.xml:99(title)
msgid "Shear tool options"
msgstr "Opcions de l'eina Inclina"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:112(term)
msgid "Transform Direction; Interpolation; Clippping; Preview; Guides"
msgstr ""
"Direcció de transformació; Interpolació; Retallat; Previsualització; Guies"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:123(title)
msgid "Shearing Information"
msgstr "Informació de la inclinació"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:125(title)
msgid "Shearing Information window"
msgstr "Finestra d'informació de la inclinació"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:135(term)
msgid "Shear magnitude X"
msgstr "Amplitud de la inclinació X"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:137(para)
msgid ""
"Here, you can set the horizontal shearing amplitude. A positive value "
"produces a clock-wise tilt. A negative value gives a counter-clock-wise "
"tilt. The unit used by shearing are half-pixels."
msgstr ""
"Podeu ajustar l'amplada de la inclinació horitzontal. Un valor positiu "
"s'inclina en sentit horari. Un valor negatiu s'inclina en sentit antihorari. "
"La unitat utilitzada per la inclinació és de mig píxel."

#: src/toolbox/transform/shear.xml:146(term)
msgid "Shear magnitude Y"
msgstr "Amplitud de la inclinació Y"

#: src/toolbox/transform/shear.xml:148(para)
msgid "As above, in the vertical direction."
msgstr "Com en l'anterior, però en la direcció vertical."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:23(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/unified-transform.png'; "
"md5=131f393de442b32e4643d9679ad8038a"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/transform-guides.png'; "
"md5=6a111e96e431665a63029e0e2a62e921"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:129(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/unified-transform-matrix.png'; "
"md5=d9aebb2b2942e28c303de1d124ba13ef"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-1.png'; "
"md5=01228ce1c2bd7b15e7534efb7b386b12"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:171(None)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:208(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/stock-tool-unified-transform-22.png'; "
"md5=a58ac31cced07a33f95fe8b0c4b856eb"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-1.png'; "
"md5=01228ce1c2bd7b15e7534efb7b386b12"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:196(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-unified-transform.png'; "
"md5=e8710fc47c8361a369925eb2d4f156a9"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-flip.png'; "
"md5=ffedfacaaaa3ccc65eb260129a72491f"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:243(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/scale-no-constraint.png'; "
"md5=a025526cdb831ca5cbbe7f0270057272"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-cage.png'; "
"md5=a7e0256afaf4dc6d8b3b438e33205689"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:254(None)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:318(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/scale-with-constraint.png'; "
"md5=d39977259bfc2482404a0072e6010b95"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/crop-grow-1.png'; "
"md5=df47129bff928265282eb300965de09b"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:285(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/perspective-no-constraint.png'; "
"md5=884996843c4893ba274d191f20bff48f"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/paths-transform-2.png'; "
"md5=cf9849f69ee7f6c569a83b324991210c"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:296(None)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:355(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/perspective-with-constraint.png'; "
"md5=427449759af78a485e6cdf63aa6cc9a7"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-perspective.png'; "
"md5=4ab905f70a270153227aac296d2a40ab"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:329(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/scale-from-pivot.png'; "
"md5=e8de3faf7266b4eaeb0a2eb10b46a2f1"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-scale.png'; "
"md5=e48f6fef708916bd2ca13eae6ba60d61"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:366(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/perspective-from-pivot.png'; "
"md5=7baa04cb64814c57ddd5b4a7be0c782c"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-perspective.png'; "
"md5=517f4ca20aa42ce1e6470644c3c0821b"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:9(title)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:13(secondary)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:15(primary)
msgid "Unified Transform"
msgstr "Transformació unificada"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:18(title)
msgid "Unified Transform tool"
msgstr "Eina de Transformació unificada"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:28(para)
msgid ""
"This tool combines several tools: <link linkend=\"gimp-tool-rotate\">Rotate</"
"link>, <link linkend=\"gimp-tool-scale\">Scale</link>, <link linkend=\"gimp-"
"tool-shear\">Shear</link> and <link linkend=\"gimp-tool-perspective"
"\">Perspective</link>, performing one or several of these actions at once in "
"one single operation. Combining two or more options gives you almost "
"infinite possibilities of transformation."
msgstr ""
"Aquesta eina combina diverses eines: <link linkend=\"gimp-tool-rotate"
"\">Gira</link>, <link linkend=\"gimp-tool-scale\">Ajusta la mida</link>, "
"<link linkend=\"gimp-tool-shear\">Inclina</link> i <link linkend =\"gimp-"
"tool-perspective\">Perspectiva</link>, realitzant una o diverses d'aquestes "
"accions alhora en una única operació. La combinació de dues o més opcions "
"dóna possibilitats de transformació gairebé infinites."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:38(para)
msgid ""
"As the other transformation tools, this tool works on the active layer "
"(default)."
msgstr ""
"Com les altres eines de transformació, aquesta eina funciona a la capa "
"activa (per defecte)."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:52(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/shear-icon.png\"/></"
"guiicon> Diamonds for shearing"
msgstr ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/shear-icon.png\"/></"
"guiicon>Diamants per a la inclinació."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:59(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/scale-icon.png\"/></"
"guiicon> Squares for scaling."
msgstr ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/scale-icon.png\"/></"
"guiicon> Quadrats per a ajustar la mida."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:66(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/perspective-icon.png\"/></"
"guiicon> Small diamonds for changing perspective, in large squares for "
"Scaling."
msgstr ""
"<Guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/perspective-icon.png\"/></"
"guiicon> Petits diamants per a canviar la perspectiva, en quadrats grans per "
"a ajustar la mida."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:47(para)
msgid ""
"Several kinds of <emphasis role=\"bold\">handles</emphasis>, on the edges: "
"<placeholder-1/> Click and drag a handle to perform the action of the "
"concerned tool"
msgstr ""
"Diversos tipus de <emphasis role=\"bold\">nanses</emphasis>, a les vores: "
"<placeholder-1/> Feu clic i arrossegueu una nansa per realitzar l'acció de "
"l'eina en qüestió"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:78(para)
msgid ""
"A <emphasis role=\"bold\">circle with a cross inside</emphasis> at the "
"center of the image window for the pivot. Click and drag this circle to move "
"the pivot. It can be placed out of the image window, and even where you want "
"on screen (but you can no longer see it, unless you enlarge the image "
"window)."
msgstr ""
"Un <emphasis role=\"bold\">cercle amb una creu a l'interior</emphasis> al "
"centre de la finestra de la imatge per al pivot. Feu clic i arrossegueu "
"aquest cercle per a moure el pivot. Es pot ubicar fora de la finestra de la "
"imatge, i fins i tot on vulgueu de la pantalla (però ja no el podreu veure, "
"tret que augmenteu la finestra de la imatge)."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:92(para)
msgid "<emphasis>On the layer</emphasis>: Move icon,"
msgstr "<Emphasis>A la capa</emphasis>: moveu la icona,"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:97(para)
msgid "<emphasis>Outside the layer</emphasis>: Rotate icon,"
msgstr "<Emphasis>Fora de la capa</emphasis>: gireu la icona,"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:102(para)
msgid "<emphasis>On handles</emphasis>: Shear or perspective or Scale icon,"
msgstr ""
"<Emphasis>A les nanses</emphasis>: la icona inclina o perspectiva o ajusta "
"la mida,"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:108(para)
msgid ""
"<emphasis>On rotation center circle</emphasis>: Move icon and Rotation icon."
msgstr ""
"<Emphasis>En el cercle del centre de rotació</emphasis>: moveu la icona i la "
"icona de rotació."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:87(para)
msgid ""
"The <emphasis role=\"bold\">mouse pointer</emphasis> comes with small icons "
"which vary according to position: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"El <emphasis role=\"bold\">punter del ratolí</emphasis> ve amb petites "
"icones que varien segons la posició: <placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:117(para)
msgid ""
"The <emphasis role=\"bold\">status bar</emphasis>, at the bottom of the "
"image window, displays the name of the current tool."
msgstr ""
"La <emphasis role= \"bold\">barra d'estat</emphasis>, a la part inferior de "
"la finestra de la imatge, mostra el nom de l'eina actual."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:123(para)
msgid ""
"When you click on the image window, also appears the <emphasis role=\"bold"
"\">Matrix</emphasis> new window: <placeholder-1/> where you find the "
"<guilabel>Reset</guilabel> (very useful when testing), <guilabel>Cancel</"
"guilabel> and <guilabel>Transform</guilabel> buttons. This matrix window "
"appears out of the image or, if the image window is large enough, inside the "
"image window. You cannot edit the values of this matrix, but you can note "
"them to reproduce the same transformation later."
msgstr ""
"Quan feu clic a la finestra de la imatge, també apareix la <emphasis role="
"\"bold\">Matriu</emphasis> nova finestra: <placeholder-1/> on trobareu el "
"<guilabel>Predefinit</guilabel> (molt útil quan ho proveu), "
"<guilabel>Cancel·la</guilabel> i <guilabel>Transforma</guilabel>. Aquesta "
"finestra de la matriu apareix fora de la imatge o, si la finestra de la "
"imatge és prou gran, dins de la finestra de la imatge. No podeu editar els "
"valors d'aquesta matriu, però podeu observar-los per a reproduir la mateixa "
"transformació més endavant."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:42(para)
msgid ""
"After selecting the Unified Transform tool in the toolbox, click on the "
"image window. Several elements appear on the image window: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"Després de seleccionar l'eina de Transformació unificada a la caixa d'eines, "
"feu clic a la finestra de la imatge. Hi apareixeran diversos elements a la "
"finestra de la imatge: <placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:154(para)
msgid ""
"From the image-menu: <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Unified "
"transform</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Des del menú de la imatge: <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</"
"guisubmenu><guimenuitem>Transformació unificada</guimenuitem></menuchoice>"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:179(para)
msgid ""
"or by clicking on the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>L</keycap></"
"keycombo> keyboard shortcut."
msgstr ""
"o fent clic a la tecla drecera <keycombo><keycap>Maj</keycap><keycap>L</"
"keycap></keycombo>."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:192(title)
msgid "Unified Transform Tool Options"
msgstr "Opcions d'eines de Transformació unificada"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:201(para)
msgid ""
"The available tool options can be accessed by double clicking the Unified "
"Transform tool icon. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"Podeu accedir a les opcions d'eines disponibles fent doble clic a la icona "
"de l'eina de Transformació unificada. <Placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:216(term)
msgid "Shared options"
msgstr "Opcions d’Inclina"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:219(para)
msgid ""
"See <xref linkend=\"gimp-tool-transform\"/> for a description of tool "
"options that apply to many or all transform tools."
msgstr ""
"Vegeu <xref linkend=\"gimp-tool-transform\"/> per a obtenir una descripció "
"de les opcions d'eines que s'apliquen a moltes o a totes les eines de "
"transformació."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:228(term)
msgid "Constrain"
msgstr "Restringeix"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:230(para)
msgid ""
"<guilabel>Move</guilabel>: when this option is unchecked, moving the layer "
"is smooth. Checking the option constrains movement to 45° from center."
msgstr ""
"<Guilabel>Mou</guilabel>: quan aquesta opció està desmarcada, moure la capa "
"és suau. Comproveu l'opció restringeix el moviment a 45 ° des del centre."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:239(title)
msgid "Scale Constraint Option"
msgstr "Opció d'Ajusta la mida restringida"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:246(para)
msgid "Constrain not checked (no pivot)"
msgstr "Restricció no marcada (sense pivot)"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:257(para)
msgid "Constrain checked (no pivot)"
msgstr "Restricció marcada (sense pivot)"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:235(para)
msgid ""
"<guilabel>Scale</guilabel>: when this option is checked, the aspect ratio is "
"preserved. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"<guilabel>Ajusta la mida</guilabel>: quan aquesta opció està marcada, es "
"manté la relació d'aspecte. <placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:264(para)
msgid ""
"<guilabel>Rotate</guilabel>: default rotation is smooth. When this option is "
"checked, rotation goes by 15° steps."
msgstr ""
"<guilabel>Gira</guilabel>: la rotació per defecte és suau. Quan aquesta "
"opció està marcada, la rotació és de 15 graus."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:268(para)
msgid ""
"<guilabel>Shear</guilabel>: normally, to shear the layer, you drag the "
"corresponding icon along a layer edge. If this option is unchecked "
"(default), you may move away from this edge. If this option is checked, "
"shear handles remain on this edge."
msgstr ""
"<Guilabel>Inclina</guilabel>: normalment, per inclinar la capa, arrossegueu "
"la icona corresponent al llarg d'una vora de la capa. Si aquesta opció està "
"desmarcada (per defecte), podeu allunyar-vos d'aquesta vora. Si aquesta "
"opció està marcada, els controls de les nanses romanen en aquesta vora."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:281(title)
msgid "Perspective Constraint Option"
msgstr "Opció de Restricció de perspectiva"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:288(para)
msgid "Constrain not checked"
msgstr "Restricció no marcada"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:299(para)
msgid "Constrain checked"
msgstr "Restricció no marcada"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:274(para)
msgid ""
"<guilabel>Perspective</guilabel>: normally, to change perspective, you drag "
"the corresponding icon along a layer edge. If this option is unchecked "
"(default), you may move away from this edge. If this option is checked, "
"perspective handles remain on this edge or on a diagonal. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"<Guilabel>Perspectiva</guilabel>: normalment, per canviar de perspectiva, "
"arrossegueu la icona corresponent al llarg d'una vora de la capa. Si aquesta "
"opció està desmarcada (per defecte), podeu allunyar-vos d'aquesta vora. Si "
"aquesta opció està marcada, les nanses es mantenen en aquesta vora o en una "
"diagonal. <Placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:309(term)
msgid "From pivot"
msgstr "Des del pivot"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:314(title)
msgid "Scale from pivot"
msgstr "Ajusta la mida des del pivot"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:321(para)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:358(para)
msgid "From pivot not checked, constrain checked"
msgstr "Des del pivot no marcat, restringiu la comprovació"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:332(para)
#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:369(para)
msgid "From pivot and constrain checked"
msgstr "Des del pivot i les restriccions marcades"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:311(para)
msgid "<guilabel>Scale</guilabel>: <placeholder-1/>"
msgstr "<guilabel>Ajusta la mida</guilabel>: <placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:339(para)
msgid ""
"<guilabel>Shear</guilabel>: When this option is unchecked (default), the "
"opposite edge is fixed and the pivot moves with shearing. When the option is "
"checked, shearing is performed around a fixed pivot and the opposite side is "
"sheared by the same amount, but in the opposite direction."
msgstr ""
"<Guilabel>Inclina</guilabel>: quan aquesta opció està desmarcada (per "
"defecte), la vora oposada és fixa, i el pivot es mou inclinat. Quan es marca "
"l'opció, la inclinació es realitza al voltant d'un pivot fix, i el costat "
"oposat s'inclina exactament igual, però en sentit contrari."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:351(title)
msgid "Perspective from pivot"
msgstr "Perspectiva des del pivot"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:347(para)
msgid ""
"<guilabel>Perspective</guilabel>: when this option is checked, the position "
"of pivot is maintained. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"<guilabel>Perspectiva</guilabel>: quan aquesta opció està marcada, es manté "
"la posició del pivot. <Placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:379(term)
msgid "Pivot"
msgstr "Pivot"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:381(para)
msgid ""
"<guilabel>Snap</guilabel>: if this option is checked, the pivot snaps to "
"center or to corners when it comes close to them."
msgstr ""
"<guilabel>Captura</guilabel>: si aquesta opció està marcada, el pivot "
"s'atrau al centre o als cantons quan s'hi acosta."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:385(para)
msgid "<guilabel>Lock</guilabel>: locks pivot."
msgstr "<guilabel>Bloqueja</guilabel>: pivots de bloqueig."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:400(para)
msgid ""
"<keycap>Shift</keycap> to check all Constrain unchecked options and uncheck "
"already checked ones if a transformation handle is selected, or, if the "
"pivot is selected, to snap pivot to center or corner,"
msgstr ""
"<keycap>Maj</keycap> per comprovar totes les opcions restringides marcades i "
"les sense marcar ja marcades si s'ha seleccionat una nansa de transformació "
"o, si el pivot està seleccionat, per atraure el pivot al centre o al cantó,"

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:408(para)
msgid ""
"<keycap>Ctrl</keycap> to check all From pivot unchecked options and uncheck "
"already checked ones."
msgstr ""
"<keycap>Ctrl</keycap> per comprovar totes les opcions des del pivot, i les "
"desmarcades ja marcades."

#: src/toolbox/transform/unified-transform.xml:395(para)
msgid ""
"Key modifiers are active when an action (move, scale, rotate...) is "
"selected. Hold on: <placeholder-1/>"
msgstr ""
"Les tecles modificadores estan actives quan se selecciona una acció "
"(moviment, ajusta la mida, gir...). Espereu-vos: <placeholder-1/>"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:20(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/warp-toolbox.png'; "
"md5=2cf9ada0066857bb3805501a788eef3b"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-move.png'; "
"md5=fd27bec04d19968de59cdb7ef6bb28b5"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:59(None)
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:93(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/warp-icon.png'; md5=1c4199c5433c3b9ca4ffefd0a5761458"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-crop.png'; md5=ee9fcae39870d376770ba61342038732"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:81(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/warp-dialog-options.png'; "
"md5=716717c17b447ce8870b68642b2f772a"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/transform-tools-common-options.png'; "
"md5=1467c5e803f4579a0a12b8d04562f131"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:131(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/warp-ex-move.png'; "
"md5=3fbbcfc8c0e51cc9298c3371c3f17b65"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-move.png'; "
"md5=fd27bec04d19968de59cdb7ef6bb28b5"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:145(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/warp-ex-grow.png'; "
"md5=e2e1a167839f2bce8644b0febc23784e"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/crop-grow-2.png'; "
"md5=a5d6b55738e8c6713a737be5f55f78e3"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:159(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/warp-ex-shrink.png'; "
"md5=cd2cdf6696123abc47b5f4d69fe276cf"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-4a.png'; md5=1d66e96d4bfdcae94b0d9fbce7c966c0"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:179(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/warp-ex-swirl.gif'; "
"md5=b820962f043a03fa0d115b94896ffbc4"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5b.png'; "
"md5=9426f047dd15389bcb61f16ab6a32ad2"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:283(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/warp-ex-abyss.gif'; "
"md5=3e4c02b70f6c1f03cb414b0b3d345bb1"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-adjust2.png'; "
"md5=1e04e08939cb4b701c346032d9593f46"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:6(title)
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:10(secondary)
#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:12(primary)
msgid "Warp Transform"
msgstr "Transformació per deformació"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:15(title)
msgid "Warp Transform Tool"
msgstr "Eina Transformació per deformació"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:25(para)
msgid ""
"Warp Transform is a GEGL based brush-like tool which replaces the old iWarp "
"filter and works directly on the image, on real things instead of a tiny "
"preview window. You can use an erase mode to partially remove warping you "
"applied. You have available options to adapt strength and size of warping."
msgstr ""
"Transformació per deformació és una eina semblant a un pinzell GEGL que "
"substitueix l'antic filtre iWarp i funciona directament sobre la imatge, en "
"coses reals en comptes d'una petita finestra de previsualització. Podeu "
"utilitzar un mode d'esborrat per eliminar parcialment la deformació que heu "
"aplicat. Disposeu d'opcions disponibles per adaptar la força i la mida de la "
"deformació."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:43(para)
msgid ""
"from the image-menu: <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform</guisubmenu><guimenuitem>Warp Transform</"
"guimenuitem></menuchoice>,"
msgstr ""
"Des del menú de la imatge: <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</"
"guisubmenu><guimenuitem>Transformació per deformació</guimenuitem></"
"menuchoice>"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:54(para)
msgid ""
"by clicking the tool icon in toolbox: <guiicon><placeholder-1/>, </guiicon>"
msgstr ""
"fent clic a la icona de l’eina a la barra d’eines: <guiicon><placeholder-1/"
">, </guiicon>"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:67(para)
msgid "or by clicking on the <keycap>W</keycap> keyboard shortcut."
msgstr "o fent clic a la tecla drecera <keycap>Q</keycap>."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:77(title)
msgid "Warp Tool options"
msgstr "Opcions de l’eina Deformació"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:86(para)
msgid ""
"The available tool options can be accessed by double clicking the Warp "
"Transform tool icon in toolbox. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"Podeu accedir a les opcions d'eines disponibles fent doble clic a la icona "
"de l'eina Transformació per deformació en la caixa d'eines. <Placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:104(para)
msgid ""
"An interpolation method is used during warping. See <xref linkend=\"gimp-"
"tool-interpolation-methods\"/> for a description of these methods."
msgstr ""
"S'utilitza un mètode d'interpolació durant la deformació. Vegeu <xref "
"linkend= \"gimp-tool-interpolation-methods\"/> per a obtenir una descripció "
"d'aquests mètodes."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:114(term)
msgid "Move pixels"
msgstr "Mou els píxels"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:116(para)
msgid ""
"<quote>Move pixels</quote> is the first item of a drop-down list which "
"contains various warping methods:"
msgstr ""
"<Quote>Mou els píxels</quote> és el primer element d'una llista desplegable "
"que conté diversos mètodes de deformació:"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:123(para)
msgid "<guilabel>Move pixels</guilabel> is the default method."
msgstr "<guilabel>Mou els píxels</guilabel> és el mètode per defecte."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:127(title)
msgid "Move pixels example"
msgstr "Mou l'exemple dels píxels"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:138(guilabel)
msgid "Grow"
msgstr "Creix"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:141(title)
msgid "Grow example"
msgstr "Exemple de Creix"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:152(guilabel)
msgid "Shrink"
msgstr "Encongeix"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:155(title)
msgid "Shrink example"
msgstr "Exemple d'Encongeix"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:162(para)
msgid ""
"Clicking 5 times at the center of the image with brush size = image size."
msgstr ""
"Fent clic 5 vegades al centre de la imatge amb la mida del pinzell = mida de "
"la imatge."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:172(guilabel)
msgid "Swirl clockwise/counter-clockwise"
msgstr "Remolí en sentit horari/sentit antihorari"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:175(title)
msgid "Swirl example"
msgstr "Exemple de remolí"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:182(para)
msgid ""
"Swirling clockwise the whole image (brush size = image size) with a circular "
"movement of the brush."
msgstr ""
"Remolina en sentit horari tota la imatge (mida del pinzell = mida de la "
"imatge) amb un moviment circular del pinzell."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:195(term)
msgid "Adapting Size, Hardness, Strength, Spacing"
msgstr "Adaptació de la mida, duresa, força, espaiat"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:200(para)
msgid "<guilabel>Size</guilabel> : the size of the brush is increased."
msgstr "<guilabel>Mida</guilabel>: la mida del pinzell s'incrementa."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:206(para)
msgid "<guilabel>Hardness</guilabel> : TODO (work in progress)."
msgstr "<guilabel>Duresa</guilabel>: PENDENT (treball en curs)."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:211(para)
msgid ""
"<guilabel>Strength</guilabel>: set displacement of pixels during warping. "
"The maximum of displacement is on the brush diameter."
msgstr ""
"<guilabel>Força</guilabel>: estableix el desplaçament dels píxels durant la "
"deformació. El màxim de desplaçament es troba en el diàmetre del pinzell."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:218(para)
msgid "<guilabel>Spacing</guilabel> : TODO (work in progress)"
msgstr "<Guilabel>Espaiat</guilabel>: PENDENT (treball en curs)"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:228(term)
msgid "Abyss policy"
msgstr "Política Abyss"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:230(para)
msgid ""
"<quote>Abyss</quote> is a term used by GIMP developers for <quote>data "
"outside the input buffer</quote>. The warp tool moves pixels from one point "
"to another. Some pixels may come from outside the layer boundary. These "
"pixels don't actually exist anywhere, and therefore don't have any "
"associated color; yet, <emphasis>some</emphasis> color must be assigned to "
"them."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:238(para)
msgid ""
"<quote>Abyss policy</quote> has a drop-down list that allows you to fill "
"empty areas in different manners:"
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:244(para)
msgid ""
"<guilabel>None</guilabel>: this is the default option. Empty areas are "
"transparent. An alpha layer is necessary for this option."
msgstr ""
"<guilabel>Cap</guilabel>: aquesta és l'opció per defecte. Les àrees buides "
"són transparents. Cal una capa alfa per a aquesta opció."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:251(para)
msgid ""
"<guilabel>Clamp</guilabel>: each edge of the transformed layer stretches out "
"indefinitely, so, for example, a pixel to the left of the layer boundary has "
"the same color as the leftmost pixel of the layer with the same y "
"coordinate. An alternative way to think of it is that each pixel outside the "
"layer boundary has the same color as the closest pixel inside the layer "
"boundary."
msgstr ""
"<Guilabel>Abraçadora</guilabel>: cada vora de la capa transformada s'estén "
"indefinidament, de manera que, per exemple, un píxel a l'esquerra del límit "
"de la capa té el mateix color que el píxel més a l'esquerra de la capa amb "
"la mateixa coordenada Y. Una manera alternativa de pensar és que cada píxel "
"fora del límit de la capa té el mateix color que el píxel més proper dins "
"del límit de la capa."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:261(para)
msgid ""
"<guilabel>Loop</guilabel>: the transformed layer repeats itself in all "
"directions, so that, for example, falling off the right edge of the layer "
"takes you back to the left edge."
msgstr ""
"<guilabel>Bucle</guilabel>: la capa transformada es repeteix en totes "
"direccions, de manera que, per exemple, caure a la vora dreta de la capa us "
"torna a la vora esquerra."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:268(para)
msgid ""
"<guilabel>Black, White></guilabel>: these options are similar to \"none"
"\", but use black and white for out-of-bounds pixels, instead of "
"transparency."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:279(title)
msgid "Examples for Abyss policy options"
msgstr "Exemples d'opcions de la política Abyss"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:291(term)
msgid "High quality preview"
msgstr "Previsualització d'alta qualitat"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:293(para)
msgid ""
"<quote>preview</quote> is the image window, where you work, before pressing "
"<keycap>Enter</keycap> to validate the transformation. With this option "
"checked, preview is more accurate, but slower."
msgstr ""
"<Quote>previsualització</quote> és la finestra de la imatge, on treballeu, "
"abans de prémer <keycap>Retorn</keycap> per validar la transformació. Amb "
"aquesta opció marcada, la previsualització és més precisa, però més lenta."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:302(term)
msgid "Stroke"
msgstr "Traç"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:304(para)
msgid "TODO (work in progress)"
msgstr "PENDENT (treball en curs)"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:309(term)
msgid "Animate"
msgstr "Anima"

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:311(para)
msgid ""
"This option allows you to generate several intermediate images between the "
"original image and the final deformation of this image."
msgstr ""
"Aquesta opció us permet generar diverses imatges intermèdies entre la imatge "
"original i la deformació final d'aquesta imatge."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:315(para)
msgid ""
"<guilabel>Frames</guilabel> to set the number of frames in this animation."
msgstr ""
"<guilabel>Fotogrames</guilabel> per a establir el nombre de fotogrames "
"d'aquesta animació."

#: src/toolbox/transform/warp-transform.xml:319(para)
msgid ""
"<guibutton>Create Animation</guibutton> button: to create the animation. A "
"new image window is created. Export it as a GIF image, checking the "
"<guilabel>As animation</guilabel> option in the export dialog."
msgstr ""
"Botó <guibutton>Crea una animació</guibutton>: per a crear l'animació. Es "
"crea una nova finestra de la imatge. Exporta-la com una imatge GIF, "
"comprovant l'opció <guilabel>Com a animació</guilabel> al diàleg "
"d'exportació."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/scale.xml:37(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-scale.png'; "
"md5=e48f6fef708916bd2ca13eae6ba60d61"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-scale.png'; "
"md5=e48f6fef708916bd2ca13eae6ba60d61"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/scale.xml:118(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-scale.png'; "
"md5=ad9034fcb0e93f87e236bb8ce76e19ed"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-scale.png'; "
"md5=ad9034fcb0e93f87e236bb8ce76e19ed"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/scale.xml:163(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-scale.png'; "
"md5=a27e33dd73400ad93c532a90d9a4e3cb"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-scale.png'; "
"md5=a27e33dd73400ad93c532a90d9a4e3cb"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:15(title)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:18(secondary)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:21(secondary)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:24(secondary)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:27(secondary)
msgid "Scale"
msgstr "Escala"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:21(primary)
#: src/toolbox/transform/move.xml:258(primary)
msgid "Layer"
msgstr "Capa"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:24(primary)
msgid "Selection"
msgstr "Selecció"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:27(primary)
#: src/toolbox/transform/move.xml:298(primary)
msgid "Path"
msgstr "Camí"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:30(primary)
msgid "Scale Layer, selection contour or path"
msgstr "Escala la capa, el contorn de la selecció o el camí"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:34(title)
msgid "The Scale tool in Toolbox"
msgstr "L’eina escala en la caixa d'eines"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:43(title)
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:36(title)
msgid "Overview"
msgstr "Visió general"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:44(para)
msgid ""
"The Scale Tool is used to scale layers, selections or paths (the Object)."
msgstr ""
"L'eina d'escala utilitzar per canviar la mida de la capa, selecció o camins "
"(l'objecte). També permet el desplaçament."

#: src/toolbox/transform/scale.xml:48(para)
msgid ""
"When you click on image with the tool the Scaling Information dialog box is "
"opened, allowing to change separately <guilabel>Width</guilabel> and "
"<guilabel>Height</guilabel>. At the same time a Preview (possibly with a "
"grid or an outline) is superimposed on the object and handles appear on "
"corners and borders that you can click and drag to change dimensions. A "
"small circle appears at center of the Preview allowing to move this preview."
msgstr ""
"En fer clic a la imatge amb aquesta eina, apareix el diàleg d'informació de "
"l'Escala; permet canviar separadament l'<guilabel>Amplada</guilabel> i "
"l'<guilabel>Alçada</guilabel>. Al mateix temps se superposa una "
"previsualització (possiblement amb una quadrícula o un contorn) sobre "
"l'objecte, amb nanses a les vores que es poden arrossegar per canviar les "
"dimensions. Un petit cercle apareix al centre de la previsualització i "
"permet moure-la."

#: src/toolbox/transform/scale.xml:61(para)
msgid "You can access the Scale Tool in different ways:"
msgstr "Es pot accedir a l'eina Escala de diferents maneres:"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:66(para)
msgid ""
"from the image menu bar <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Scale</"
"guimenuitem></menuchoice>,"
msgstr ""
"des de la barra del menú imatge <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</guisubmenu><guimenuitem>Escala</"
"guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:76(para)
msgid ""
"by clicking the tool icon: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-scale-22.png\"/></guiicon> in the Toolbox,"
msgstr ""
"Fent clic a la icona eina: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-scale-22.png\"/></guiicon> a la caixa d'eines,"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:85(para)
msgid ""
"by using the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>T</keycap></keycombo> "
"key combination."
msgstr ""
"utilitzant la combinació de les tecles <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>T</keycap></keycombo>."

#: src/toolbox/transform/scale.xml:95(title)
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:83(title)
#: src/toolbox/transform/flip.xml:73(title)
#: src/toolbox/transform/crop.xml:123(title)
#: src/toolbox/transform/align.xml:72(title)
msgid "Key modifiers (Defaults)"
msgstr "Tecles de control (per defecte)"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:102(para)
msgid ""
"Holding the <keycap>Ctrl</keycap> key down will toggle the <guilabel>Keep "
"Aspect</guilabel> option."
msgstr ""
"En prémer la tecla <keycap>Ctrl</keycap>, commuta l'opció <guilabel>Manté "
"les proporcions</guilabel>."

#: src/toolbox/transform/scale.xml:114(title)
msgid "Tool options for the Scale tool"
msgstr "Opcions de l'eina per a l'eina Escala"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:127(term)
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:102(term)
msgid "Transform; Interpolation; Direction; Clipping; Preview; Guides"
msgstr ""
"Transformació; Interpolació; Direcció, Retallat; Previsualització; Guies"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:133(para)
msgid ""
"The Transform mode works on the active layer only. To work on all layers of "
"the image, use <link linkend=\"gimp-image-scale\">Scale Image</link>."
msgstr ""
"El mode Transforma només funciona a la capa activa. Per actuar en totes les "
"capes de la imatge, utilitzeu <link linkend=\"gimp-image-scale\">Escala la "
"imatge</link>."

#: src/toolbox/transform/scale.xml:142(term)
msgid "Keep Aspect (Ctrl)"
msgstr "Manteniu les proporcions (Ctrl)"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:144(para)
msgid ""
"When you move a corner of the selection frame, this option will constrain "
"the scale such as the Height/Width ratio of the layer will remain constant. "
"Note that this doesn't work with border handles. Note also that it toggles "
"the linking chain in the dialog."
msgstr ""
"Quan moveu un cantó d'un marc seleccionat, aquesta opció manté constant la "
"relació entre l'alçada i l'amplada. Recordeu que no funciona si a les vores "
"hi ha nanses. Tingueu en compte que també commuta la cadena de connexió en "
"el diàleg."

#: src/toolbox/transform/scale.xml:157(title)
#: src/toolbox/transform/scale.xml:159(title)
msgid "The Scaling Information dialog window"
msgstr "Finestra de diàleg d'informació de l'escalat"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:169(term)
msgid "Width/Height"
msgstr "Amplada/alçada"

#: src/toolbox/transform/scale.xml:171(para)
msgid ""
"Here, you can set Width and Height you want to give to the object. The "
"default unit of measurement is pixel. You can change it by using the drop-"
"down list. These values are also automatically changed when you drag handles "
"in the image. If the associated linking chain is broken, you can change "
"Width and Height separately."
msgstr ""
"Podeu ajustar l'alçada i l'amplada que voleu donar-li a l'objecte. La unitat "
"de mesura per defecte és el píxel, però es pot canviar mitjançant la llista "
"desplegable. Aquests valors també es modifiquen automàticament en moure les "
"nanses en la imatge. Si es trenca la cadena d'enllaç associada, podeu "
"canviar l'amplada i l'alçada per separat."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:30(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-rotate.png'; "
"md5=9558c52b326355953e8ab28f86becc70"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-rotate.png'; "
"md5=9558c52b326355953e8ab28f86becc70"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:106(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-rotate.png'; "
"md5=ebc3946b2acf8df6d9c3f1d51c3fecf8"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-rotate.png'; "
"md5=ebc3946b2acf8df6d9c3f1d51c3fecf8"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:161(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-rotate.png'; "
"md5=aa4959e639f07e0709d8d97f7481c176"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-rotate.png'; "
"md5=aa4959e639f07e0709d8d97f7481c176"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:189(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/transform-guides.png'; "
"md5=6a111e96e431665a63029e0e2a62e921"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/transform-guides.png'; "
"md5=6a111e96e431665a63029e0e2a62e921"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:17(title)
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:20(secondary)
#: src/toolbox/transform/rotate.xml:23(primary)
msgid "Rotate"
msgstr "Gira"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:27(title)
msgid "The Rotate tool in Toolbox"
msgstr "Eina gira en la caixa d'eines"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:37(para)
msgid ""
"This tool is used to rotate the active layer, a selection or a path. When "
"you click on the image or the selection with this tool a <emphasis>Rotation "
"Information</emphasis> dialog is opened. There, you can set the rotation "
"axis, marked with a point, and the rotation angle. You can do the same by "
"dragging the mouse pointer on the image or the rotation point."
msgstr ""
"Aquesta eina s'utilitza per girar la capa activa, una selecció o un camí. En "
"fer clic a la imatge o a la selecció, apareixerà una finestra "
"d'<emphasis>Informació de rotació</emphasis>, on podreu establir l'eix de "
"rotació, marcat amb un punt, i l'angle de rotació. Podeu fer el mateix "
"arrossegant el punter a sobre la imatge o al punt de rotació."

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:49(para)
#, fuzzy
#| msgid "You can access the Move Tool in different ways:"
msgid "You can access the Rotate Tool in different ways:"
msgstr "Podeu accedir a l'eina mou de diferents maneres:"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:54(para)
msgid ""
"from the image menu bar <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Rotate</"
"guimenuitem></menuchoice>,"
msgstr ""
"des de la barra del menú imatge <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</guisubmenu><guimenuitem>Gira</"
"guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:64(para)
msgid ""
"by clicking the tool icon: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-rotate-22.png\"/></guiicon> in the Toolbox,"
msgstr ""
"Fent clic a la icona eina: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-rotate-22.png\"/></guiicon> a la caixa d'eines,"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:73(para)
msgid ""
"by using the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>R</keycap></keycombo> "
"key combination."
msgstr ""
"utilitzant la combinació de les tecles <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>R</keycap></keycombo>."

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:90(para)
msgid ""
"Holding <keycap>Ctrl</keycap> will constrain the rotation angle to 15 "
"degrees increments."
msgstr ""
"Mantenint premuda la tecla <keycap>Ctrl</keycap>, la rotació es farà en "
"múltiples de 15 graus."

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:102(title)
msgid "Rotation tool options"
msgstr "Opcions de l'eina <quote>gira</quote>"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:115(term)
msgid "Transform; Direction, Interpolation; Clipping; Preview; Guides"
msgstr ""
"Transformació; Direcció; Interpolació; Retallat; Previsualització; Guies"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:123(term)
msgid "Transform Direction"
msgstr "Direcció de transformació"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:125(para)
msgid ""
"The Transform Direction sets which way or direction a layer is rotated. The "
"Normal mode will rotate the layer as one might expect. If a layer is rotated "
"10 degrees to the right, then the layer will be rendered as such. This "
"behaviour is contrary to Corrective rotation."
msgstr ""
"La Direcció de Transformació estableix com girarà la capa. El mode Normal "
"gira la capa tal com s'espera. Si la capa gira 10 graus cap a la dreta, "
"llavors es mostrarà així. Aquest mode és l'oposat al gir Correctiu."

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:132(para)
msgid ""
"Corrective Rotation is primarily used to repair digital images that are not "
"straight. If the image is 13 degrees askew then you need not try to rotate "
"by that angle. By using Corrective Rotation you can rotate visually and line "
"up the layer with the image. Because the transformation is reversed, or "
"performed backwards, the image will be rotated with sufficient angle to "
"correct the error."
msgstr ""
"El gir correctiu s'utilitza principalment per corregir les imatges que no "
"són rectes. Si la imatge està 13 graus torta, llavors millor no girar-la per "
"aquest angle. Amb el Gir Correctiu podeu girar visualment i alinear la capa "
"amb la imatge. Com que la transformació és reversible, o fer-se a la "
"inversa, la imatge girarà amb prou angle per a corregir l'error."

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:144(term)
msgid "Constraints"
msgstr "Restriccions"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:146(para)
msgid ""
"<guilabel>15 Degrees (Ctrl)</guilabel> will constrain the rotation to angles "
"divisible by 15 degrees."
msgstr ""
"<guilabel>15 Graus (Ctrl) </guilabel> restringeix el gir a angles divisibles "
"en 15 graus."

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:155(title)
msgid "The Rotation Information window"
msgstr "Finestra de la informació de la rotació"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:157(title)
msgid "The Rotation Information dialog window"
msgstr "Finestra de diàleg de la informació de la rotació"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:167(term)
msgid "Angle"
msgstr "Angle"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:169(para)
msgid "Here you can set the rotation angle, from -180° to +180°, i.e. 360°."
msgstr "Podeu definir el gir de l'angle, de -180° a +180°, en total 360°."

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:176(term)
msgid "Center X/Y"
msgstr "Centra X/Y"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:178(para)
msgid ""
"This option allows you to set the position of the rotation center, "
"represented by a cross surrounded by a circle in the image. A click-and-drag "
"on this point also allows you to move this center even outside the image. "
"Default unit of measurement is pixel, but you can change it by using the "
"drop-down list."
msgstr ""
"Aquesta opció permet ajustar la posició del centre de gir, marcat per una "
"creu dins un cercle en la imatge. Fer clic i arrossegar en aquest punt, "
"permet moure el centre fins i tot fora de la imatge. Per defecte, la unitat "
"de mesura és el píxel, però podeu canviar-la mitjançant la llista "
"desplegable."

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:186(title)
msgid "The rotating center"
msgstr "El centre de gir"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:192(para)
msgid "The layer rotated around the rotating center outside the image"
msgstr "La capa que gira al voltant del centre de rotació fora de la imatge"

#: src/toolbox/transform/rotate.xml:203(para)
msgid ""
"You can also rotate layers with <menuchoice><guimenu>Layer</"
"guimenu><guisubmenu>Transform</guisubmenu><guimenuitem>Arbitrary Rotation..."
"</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Podeu girar les capes amb <menuchoice><guimenu>Capa</"
"guimenu><guisubmenu>Transforma</guisubmenu><guimenuitem>Gir arbitrari...</"
"guimenuitem></menuchoice>"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/flip.xml:28(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-flip.png'; "
"md5=39fe1a9b0b3ce081905cb2f0a48c9c55"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-flip.png'; "
"md5=39fe1a9b0b3ce081905cb2f0a48c9c55"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/flip.xml:94(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-flip.png'; "
"md5=ffedfacaaaa3ccc65eb260129a72491f"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-flip.png'; "
"md5=ffedfacaaaa3ccc65eb260129a72491f"

#: src/toolbox/transform/flip.xml:15(title)
#: src/toolbox/transform/flip.xml:18(secondary)
#: src/toolbox/transform/flip.xml:21(primary)
msgid "Flip"
msgstr "Capgira"

#: src/toolbox/transform/flip.xml:25(title)
msgid "Flip tool"
msgstr "Eina Capgira"

#: src/toolbox/transform/flip.xml:32(para)
msgid ""
"The Flip tool provides the ability to flip layers or selections either "
"horizontally or vertically. When a selection is flipped, a new layer with a "
"Floating Selection is created. You can use this tool to create reflections."
msgstr ""
"L'eina Capgira fa capgirar les capes o seleccions, tant horitzontalment com "
"verticalment. Quan una selecció s'inverteix, es crea una nova capa amb la "
"Selecció flotant. Podeu utilitzar aquesta eina per crear reflexos."

#: src/toolbox/transform/flip.xml:41(para)
msgid "You can access the Flip Tool in different ways:"
msgstr "Podeu accedir a l'eina Capgira de diferents maneres:"

#: src/toolbox/transform/flip.xml:46(para)
msgid ""
"From the image menu bar <guimenuitem>Tools</guimenuitem>/ "
"<guimenuitem>Transform Tools</guimenuitem><guimenuitem>Flip</guimenuitem>,"
msgstr ""
"Des de la barra del menú imatge <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</guisubmenu><guimenuitem>Capgira</"
"guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/toolbox/transform/flip.xml:54(para)
msgid ""
"By clicking the tool icon: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-flip-22.png\"/></guiicon> in Toolbox,"
msgstr ""
"Fent clic a la icona eina: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-flip-22.png\"/></guiicon> a la caixa d'eines."

#: src/toolbox/transform/flip.xml:63(para)
msgid ""
"by using the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>F</keycap></keycombo> "
"key combination."
msgstr ""
"utilitzant la combinació de les tecles <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."

#: src/toolbox/transform/flip.xml:80(para)
msgid ""
"<keycap>Ctrl</keycap> lets you change the modes between horizontal and "
"vertical flipping."
msgstr ""
"La tecla <keycap>Ctrl</keycap> permet canviar els modes de capgirament entre "
"la vertical i l'horitzontal."

#: src/toolbox/transform/flip.xml:91(title)
msgid "<quote>Flip Tool</quote> Options"
msgstr "Opcions de l'eina <quote>Capgira</quote>"

#: src/toolbox/transform/flip.xml:103(term)
msgid "Affect"
msgstr "Afectar"

#: src/toolbox/transform/flip.xml:109(term)
msgid "Flip Type"
msgstr "Tipus de capgirament"

#: src/toolbox/transform/flip.xml:111(para)
msgid ""
"The Tool Toggle settings control flipping in either a Horizontal or Vertical "
"direction. This toggle can also be switched using a key modifier."
msgstr ""
"Es pot triar la direcció del capgirament, horitzontal o vertical. Aquest "
"commutador també es pot alternar amb una tecla modificadora."

#: src/toolbox/transform/about-common-transform-options.xml:9(para)
msgid ""
"These options are described in <link linkend=\"gimp-tool-transform"
"\">Transform tools common options</link>."
msgstr ""
"Aquestes opcions es descriuen en les <link linkend=\"gimp-tool-transform"
"\">Eines de transformació comunes</link>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:29(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-perspective.png'; "
"md5=75cb3d8c889e5b20ccd392491e992546"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-perspective.png'; "
"md5=75cb3d8c889e5b20ccd392491e992546"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:93(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-perspective.png'; "
"md5=517f4ca20aa42ce1e6470644c3c0821b"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-perspective.png'; "
"md5=517f4ca20aa42ce1e6470644c3c0821b"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:123(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-perspective.png'; "
"md5=4ab905f70a270153227aac296d2a40ab"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-dialog-perspective.png'; "
"md5=4ab905f70a270153227aac296d2a40ab"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:15(title)
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:18(secondary)
#: src/toolbox/transform/perspective.xml:21(primary)
msgid "Perspective"
msgstr "Perspectiva"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:25(title)
msgid "Perspective tool"
msgstr "Eina Perspectiva"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:33(para)
msgid ""
"The Perspective Tool is used to change the <quote>perspective</quote> of the "
"active layer content, of a selection content or of a path. When you click on "
"the image, according to the Preview type you have selected, a rectangular "
"frame or a grid pops up around the selection (or around the whole layer if "
"there is no selection), with a handle on each of the four corners. By moving "
"these handles by click-and-drag, you can modify the perspective. At the same "
"time, a <quote>Transformation information</quote> pops up, which lets you "
"valid the transformation. At the center of the element, a circle lets you "
"move the element by click-and-drag."
msgstr ""
"L'eina Perspectiva s'utilitza per a canviar la <quote>perspectiva</quote> de "
"la capa activa, el contingut d'una selecció, o la perspectiva d'un camí. En "
"fer clic a la imatge, en funció del que s'hagi triat a la previsualització, "
"apareix al voltant de la selecció un marc rectangular o quadrícula (o a tota "
"la capa si no hi ha selecció), amb una nansa en cadascun dels quatre "
"cantons; per moure-les feu clic i arrossegueu, i així modifiqueu la "
"perspectiva. Al mateix temps apareix una finestra <quote>Informació de "
"transformació</quote> que permet validar la transformació. Al centre de "
"l'element hi ha el cercle que permet moure'l fent clic i arrossegant."

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:47(para)
msgid ""
"This tool is not actually a perspective tool, as it doesn't impose "
"perspective rules. It is better described as a distort tool."
msgstr ""
"Aquesta eina no és en realitat una eina de perspectiva, ja que no n'imposa "
"les regles. Més aviat és una eina de distorsió."

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:55(para)
msgid "You can access the Perspective tool in different ways:"
msgstr "Podeu accedir a l'eina perspectiva de diferents maneres:"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:60(para)
msgid ""
"From the image menu bar <guimenuitem>Tools</guimenuitem>/ "
"<guimenuitem>Transform Tools</guimenuitem><guimenuitem>Perspective</"
"guimenuitem>,"
msgstr ""
"Des de la barra del menú de la imatge <guimenuitem>Eines</guimenuitem>/ "
"<guimenuitem>Eina Transformació</guisubmenu><guimenuitem>Perspectiva</"
"guimenuitem>,"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:68(para)
msgid ""
"By clicking the tool icon: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-perspective-22.png\"/></guiicon> in Toolbox,"
msgstr ""
"Fent clic a la icona eina: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-perspective-22.png\"/></guiicon> a la caixa d'eines,"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:77(para)
msgid ""
"By using the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>P</keycap></keycombo> "
"key combination."
msgstr ""
"Utilitzant la combinació de les tecles <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>P</keycap></keycombo>."

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:89(title)
msgid "<quote>Perspective</quote> tool options"
msgstr "Opcions de l'eina <quote>Perspectiva</quote>"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:113(title)
msgid "The information window for perspective transformation"
msgstr "Finestra d'informació per la transformació de la perspectiva"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:117(title)
msgid "The information window of the <quote>Perspective</quote> tool"
msgstr "La finestra d'informació de l'eina <quote>Perspectiva</quote>"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:129(term)
msgid "Matrix"
msgstr "Matriu"

#: src/toolbox/transform/perspective.xml:131(para)
msgid ""
"The information window shows a mathematical representation of the "
"perspective transformation. You can find more information about "
"transformation matrices on <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Transformation_Matrices\">Wikipedia</ulink>."
msgstr ""
"La finestra d'informació proporciona una representació matemàtica de la "
"transformació de perspectiva. Podeu trobar més informació sobre les matrius "
"a <ulink url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_Matrices"
"\">Wikipedia</ulink>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/crop.xml:37(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-crop.png'; "
"md5=a50a55b5795847e16cd009dd133c2bb3"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-crop.png'; "
"md5=a50a55b5795847e16cd009dd133c2bb3"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/crop.xml:81(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/display_ratio.png'; "
"md5=e7c90f8b218b788b22bac7d122d063d2"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/display_ratio.png'; "
"md5=e7c90f8b218b788b22bac7d122d063d2"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/crop.xml:151(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-crop.png'; "
"md5=a0c9fd69d1d2c42b5dc9ca7092fc717a"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-crop.png'; "
"md5=a0c9fd69d1d2c42b5dc9ca7092fc717a"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/crop.xml:180(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/crop-grow-1.png'; "
"md5=df47129bff928265282eb300965de09b"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/crop-grow-1.png'; "
"md5=df47129bff928265282eb300965de09b"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/crop.xml:188(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/crop-grow-2.png'; "
"md5=ff7c1b1bca6cd37efb2f41d2869fa473"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/crop-grow-3.png'; "
"md5=1ffddbeb791fb3cb37bba68496196285"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/crop.xml:199(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/crop-grow-3.png'; "
"md5=c3ffe87d1dda975bfc9387c6dd40d8ac"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/crop-grow-3.png'; "
"md5=1ffddbeb791fb3cb37bba68496196285"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/crop.xml:316(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/autoshrink-1.png'; "
"md5=aa2684a98063e2f2ee2d52652b7d0a81"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/autoshrink-1.png'; "
"md5=aa2684a98063e2f2ee2d52652b7d0a81"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/crop.xml:327(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/autoshrink-2.png'; "
"md5=2da0c4fce12cc8c2a6427679019cdb0d"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/autoshrink-2.png'; "
"md5=2da0c4fce12cc8c2a6427679019cdb0d"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:18(title)
#: src/toolbox/transform/crop.xml:21(primary)
#: src/toolbox/transform/crop.xml:25(secondary)
#: src/toolbox/transform/crop.xml:29(secondary)
msgid "Crop"
msgstr "Escapça"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:28(primary)
msgid "Image"
msgstr "Imatge"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:30(tertiary)
msgid "Tool"
msgstr "Eina"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:34(title)
msgid "Crop tool"
msgstr "Eina Escapça"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:41(para)
msgid ""
"The Crop Tool is used to crop or clip an image. It works on all the layers "
"of the image, visible and invisible. This tool is often used to remove "
"borders, or to eliminate unwanted areas to provide you with a more focused "
"working area. It is also useful if you need a specific image size that does "
"not match the original dimensions of your image."
msgstr ""
"L'eina Escapça s'utilitza per a tallar una imatge. Afecta totes les capes de "
"la imatge, visibles i invisibles. S'utilitza sobretot per a eliminar vores, "
"o eliminar zones indesitjables per tal de proporcionar una àrea de treball "
"més concentrada. És útil si necessiteu una mida d'imatge específica diferent "
"de les dimensions originals de la imatge."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:48(para)
msgid ""
"Just like the selection tools, the new crop tool has been enhanced with the "
"v2.4 release. The resize handles actually resize the crop rectangle instead "
"of providing both resize and move functionality. The tool behaves more "
"naturally and consistently with other GIMP tools. To move, simply drag the "
"rectangle clicking within the area. Resizing is possible in one or two axes "
"at the same time dragging the handle-bars on the sides and corners. The "
"outside area can be darkened with a nice passepartout effect to better get "
"the idea of how the final crop will look like. To validate cropping, click "
"inside the crop rectangle or press the <keycap>Enter</keycap> key."
msgstr ""
"Com les eines de selecció, la nova eina Escapça s'ha millorat en la versió "
"2.4. Les nanses de redimensionar només redimensionen el tall del rectangle "
"en comptes de permetre també el desplaçament. Per moure, cal arrossegar el "
"rectangle fent clic a l'àrea. És possible redimensionar un o dos eixos "
"arrossegant-los cap a les vores i als cantons. La zona que s'elimina pot ser "
"enfosquida, així es pot tenir una idea de com serà el tall final. Per "
"validar el tall, feu clic a dins el rectangle o premeu la tecla "
"<keycap>Retorn</keycap>."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:60(para)
msgid ""
"When the mouse becomes the moving cross-hair, you can use the keyboard arrow "
"keys to move the crop rectangle. Holding the <keycap>Shift</keycap> key down "
"allows to move by increments of 25 pixels."
msgstr ""
"Quan el punter del ratolí té forma de creu en moviment, podeu utilitzar els "
"cursors de fletxa del teclat per moure el rectangle d'escapçar. Mantenir "
"polsada la tecla <keycap>Maj</keycap> permet un increment de 25 píxels."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:65(para)
msgid ""
"You can use Guides to position the crop area. Make sure that the "
"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Snap to Guides</"
"guimenuitem></menuchoice> option is checked."
msgstr ""
"Podeu utilitzar les guies per marcar l'àrea de tall. Assegureu-vos que "
"l'opció <menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Ajusta les "
"guies </guimenuitem></menuchoice> està activada."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:74(para)
msgid "You can see the aspect ratio in the status bar: <placeholder-1/>"
msgstr "Podeu veure les proporcions a la barra d'estat: <placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:90(para)
msgid "You can activate this tool in different ways:"
msgstr "L'eina es pot activar de diferents maneres:"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:95(para)
msgid ""
"From the image menu bar <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform tools</guisubmenu><guimenuitem>Crop</"
"guimenuitem></menuchoice>,"
msgstr ""
"Des de la barra del menú imatge <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</guisubmenu><guimenuitem>Escapça</"
"guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:105(para)
msgid ""
"by clicking the tool icon: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-crop-22.png\"/></guiicon>in the ToolBox,"
msgstr ""
"Fent clic a la icona eina: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-crop-22.png\"/></guiicon> a la caixa d'eines."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:114(para)
msgid ""
"by using the keyboard shortcut <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>C</"
"keycap></keycombo>."
msgstr ""
"utilitzant la combinació de les tecles <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>C</keycap></keycombo>."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:124(para)
msgid "When you maintain click on the crop rectangle, handles disappear and"
msgstr ""
"Quan es manté el clic sobre el rectangle de tall, les nanses desapareixen i"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:130(para)
msgid ""
"holding down the <keycap>Ctrl</keycap> key toggles to the <guilabel>Extend "
"from Center</guilabel> option,"
msgstr ""
"prement la tecla <keycap>Ctrl</keycap> es commuta l'opció "
"<guilabel>Estendre's des del centre</guilabel>"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:136(para)
msgid ""
"holding down the <keycap>Shift</keycap> key toggles to the <guilabel>Fixed</"
"guilabel> option, which makes some dimensions fixed."
msgstr ""
"prement la tecla <keycap>Maj</keycap> es commuta a l'opció <guilabel>Fixat</"
"guilabel>, que permet fixar algunes dimensions."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:148(title)
msgid "Tool Options for the <quote>Crop</quote> tool"
msgstr "Opcions de l'eina <quote>Escapça</quote>"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:160(term)
msgid "Current Layer Only"
msgstr "Només la capa actual"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:162(para)
msgid "This option will make crop affect only the active layer."
msgstr "Aquesta opció farà l'efecte escapça només a la capa activa."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:168(term)
msgid "Allow Growing"
msgstr "Permet créixer"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:170(para)
msgid ""
"This option allows the crop or resize to take place outside the image (or "
"layer), and even the canvas. So, you can give the size you want to the "
"resulting image. Transparency will be used if there is no material to crop."
msgstr ""
"Aquesta opció permet escapçar més enllà dels límits de la imatge (o capa), i "
"fins i tot el llenç. Així podeu donar la mida que vulgueu a la imatge "
"resultant. La transparència s'utilitzarà si no hi ha material per escapçar."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:177(title)
msgid "Example for <quote>Allow Growing</quote>"
msgstr "Exemple per <quote>Permetre l'engrandiment</quote>"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:183(para)
msgid "An image on a big canvas"
msgstr "Una imatge en un llenç gran"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:191(para)
msgid "The option is checked. The crop rectangle extends outside the canvas."
msgstr ""
"L'opció està marcada: el rectangle del tall s'estén més enllà del llenç."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:202(para)
msgid "The resulting image."
msgstr "La imatge resultant."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:209(term)
msgid "Expand from Center"
msgstr "Expandeix des del centre"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:211(para)
msgid ""
"When this option is checked, the crop rectangle expands from the first pixel "
"you clicked taken for center. You can toggle this option with <keycap>Ctrl</"
"keycap> while drawing the crop rectangle."
msgstr ""
"Quan s'activa aquesta opció, el rectangle de tall s'estén des del primer "
"píxel premut agafat pel centre. Podeu commutar l'opció amb <keycap>Ctrl</"
"keycap> mentre traceu un rectangle de tall."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:220(term)
msgid "Fixed"
msgstr "Fixat"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:222(para)
msgid ""
"You can also access this option by holding down the <keycap>Ctrl</keycap> "
"key while drawing the crop rectangle. This option offers you several to make "
"drawing the crop rectangle respect fixed dimensions, or their ratio:"
msgstr ""
"També podeu accedir a aquesta opció prement la tecla <keycap>Ctrl</keycap> "
"mentre marqueu el rectangle de tall. El tall respectarà una relació de "
"dimensions fixes entre l'amplada i l'alçada:"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:230(para)
msgid ""
"<guilabel>Aspect ratio</guilabel>: That's the default possibility. Width and "
"Height keep the same ratio they have in the original image, when drawing the "
"crop rectangle."
msgstr ""
"<guilabel>Proporcions</guilabel>: és l'opció per defecte. L'amplada i "
"l'alçada mantenen la proporció que tenen en la imatge original, quan es "
"dibuixa el rectangle de tall."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:237(para)
msgid ""
"<guilabel>Width / Height</guilabel>: Only Width or Height will remain fixed. "
"The value of this dimension can be set in the text box below; it defaults to "
"100 pixels."
msgstr ""
"<guilabel>Amplada / Alçada</guilabel>: només l'Amplada o l'Alçada és fix. El "
"valor d'aquesta dimensió pot ser definit en el quadre de text de sota. El "
"valor per defecte és de 100 píxels."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:244(para)
msgid ""
"<guilabel>Size</guilabel>: Both Width and Height will be fixed. Their values "
"can be set in the text box below, in the form <quote>150x100</quote> for "
"example. The crop rectangle will adopt this values as soon as you click the "
"image. On the right, two buttons let you choose a <guibutton>Landscape</"
"guibutton> (widthwise) or <guibutton>Portrait</guibutton> (upright) format "
"for the crop rectangle."
msgstr ""
"<guilabel>Mida</guilabel>: l'alçada i l'amplada seran fixes. Els seus valors "
"es poden definir en el quadre de text de sota, com per exemple "
"<quote>150x50</quote>. El rectangle de tall adoptarà aquests valors tan "
"aviat com feu clic a la imatge. A la dreta, dos botons permeten seleccionar "
"un format <guibutton>Paisatge</guibutton> (amplada) o <guibutton>Retrat</"
"guibutton> (alçada) per al rectangle de tall."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:259(term)
msgid "Position"
msgstr "Posició"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:261(para)
msgid ""
"These two text boxes show the position (horizontal on the left, vertical on "
"the right) of the upper left corner of the crop rectangle in real time and "
"you can change it manually too. It is stated in pixels, but you can change "
"the unit thanks to the drop-down list of the <guibutton>px</guibutton> "
"button. The coordinate origin is the upper left corner of the canvas (not of "
"the image)."
msgstr ""
"Aquests dos quadres mostren en temps real la posició (horitzontal a "
"l'esquerre, vertical a la dreta) des del cantó superior esquerra del "
"rectangle de tall, es pot canviar manualment. S'especifica en píxels, però "
"es pot canviar la unitat gràcies a la llista desplegable del botó "
"<guibutton>px</guibutton>. Les coordenades d'origen són al cantó superior "
"esquerre del llenç (no de la imatge)."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:273(term)
msgid "Size"
msgstr "Mida"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:275(para)
msgid ""
"These two text boxes show the size (horizontal on the left, vertical on the "
"right) of the crop-rectangle in real time and you can change it manually "
"too. It is stated in pixels, but you can change the unit thanks to the drop-"
"down list of the <guibutton>px</guibutton> button."
msgstr ""
"Aquests dos quadres mostren en temps real la mida (horitzontal a l'esquerre, "
"vertical a la dreta) del rectangle de tall, es pot canviar manualment. "
"S'especifica en píxels, però es pot canviar la unitat gràcies a la llista "
"desplegable del botó <guibutton>px</guibutton>."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:285(term)
msgid "Highlight"
msgstr "Ressaltat"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:287(para)
msgid ""
"This option toggles the dark outside area intended for highlighting the crop "
"rectangle."
msgstr ""
"Aquesta opció commuta la foscor de la zona perifèrica pel ressaltat del "
"rectangle de tall."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:296(para)
msgid ""
"All kinds of guides are described in <xref linkend=\"gimp-tool-rect-select\"/"
">"
msgstr ""
"Tots els tipus de guies es descriuen a <xref linkend=\"gimp-tool-rect-select"
"\"/>"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:303(term)
msgid "Autoshrink"
msgstr "Auto encongeix"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:305(para)
msgid ""
"The Auto Shrink button will attempt to locate a border, in the active layer, "
"from which to draw dimensions from. This option only works well with "
"isolated objects contrasting sharply with background."
msgstr ""
"El botó auto encongeix intentarà localitzar una vora a la capa activa per "
"adaptar-s'hi. Aquesta opció només funciona bé amb objectes aïllats que "
"contrasten nítidament amb el fons."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:312(title)
msgid "Example for <quote>Autoshrink</quote>"
msgstr "Exemple d'<quote>Auto Encongeix</quote>"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:319(para)
msgid "An image with a sharp limit in it and a crop rectangle."
msgstr "Una imatge amb un límit nítid i un rectangle de tall."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:330(para)
msgid ""
"After clicking the Autoshrink button, the crop rectangle has been shrunk to "
"fit the sharp limits."
msgstr ""
"Després de fer clic al botó auto encongeix, el rectangle de tall s'ha "
"encongit per adaptar-se els límits nets."

#: src/toolbox/transform/crop.xml:340(term)
msgid "Shrink Merged"
msgstr "Encongit fusionat"

#: src/toolbox/transform/crop.xml:342(para)
msgid ""
"This option works the same, with Auto Shrink or not. It uses the pixel "
"information from all <emphasis>visible</emphasis> layers, rather than just "
"from the active layer."
msgstr ""
"Aquesta opció funciona igualment amb o sense l'auto encongeix. Utilitza la "
"informació del píxel de totes les capes <emphasis>visibles</emphasis>, i no "
"només de la capa activa."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/move.xml:31(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-move.png'; "
"md5=fd27bec04d19968de59cdb7ef6bb28b5"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-move.png'; "
"md5=fd27bec04d19968de59cdb7ef6bb28b5"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/move.xml:105(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-move.png'; "
"md5=d9041645433b217faed5b999b2276c92"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/tool-options-move.png'; "
"md5=d9041645433b217faed5b999b2276c92"

#: src/toolbox/transform/move.xml:18(title)
#: src/toolbox/transform/move.xml:21(secondary)
#: src/toolbox/transform/move.xml:24(primary)
#: src/toolbox/transform/move.xml:114(term)
#: src/toolbox/transform/move.xml:259(secondary)
#: src/toolbox/transform/move.xml:283(secondary)
#: src/toolbox/transform/move.xml:299(secondary)
#: src/toolbox/transform/move.xml:315(secondary)
msgid "Move"
msgstr "Mou"

#: src/toolbox/transform/move.xml:28(title)
msgid "The Move tool in Toolbox"
msgstr "L'eina Mou en la caixa d'eines"

#: src/toolbox/transform/move.xml:35(para)
msgid ""
"The Move Tool is used to move layers, selections, paths or guides. It works "
"also on texts."
msgstr "Eina mou: mou capes, seleccions i altres objectes."

#: src/toolbox/transform/move.xml:42(para)
msgid "You can access the Move Tool in different ways:"
msgstr "Podeu accedir a l'eina mou de diferents maneres:"

#: src/toolbox/transform/move.xml:47(para)
msgid ""
"From the image menu bar <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Move</"
"guimenuitem></menuchoice>,"
msgstr ""
"des de la barra del menú imatge <menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de transformació</guisubmenu><guimenuitem>Mou</"
"guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/toolbox/transform/move.xml:57(para)
msgid ""
"By clicking the tool icon: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-move-22.png\"/></guiicon>."
msgstr ""
"Fent clic a la icona eina: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-move-22.png\"/></guiicon> a la caixa d'eines."

#: src/toolbox/transform/move.xml:66(para)
msgid "By using the keyboard shortcut <keycap>M</keycap>."
msgstr "Utilitzant la tecla drecera <keycap>M</keycap>."

#: src/toolbox/transform/move.xml:71(para)
msgid "The Move tool is automatically activated when you create a guide."
msgstr "La tecla Mou s'activa automàticament quan es crea una guia"

#: src/toolbox/transform/move.xml:77(primary)
msgid "Space bar"
msgstr "Barra espaiadora"

#: src/toolbox/transform/move.xml:79(para)
msgid ""
"Holding down the <keycap>Space</keycap> bar changes the active tool to Move "
"temporarily. The Move tool remains active as long as the space bar is held "
"down. The original tool is reactivated after releasing the space bar. This "
"behaviour exists only if the <guilabel>Switch to Move tool</guilabel> option "
"is enabled in <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Preferences</"
"guisubmenu><guisubmenu>Image Windows</guisubmenu><guimenuitem>Space Bar</"
"guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Si quan utilitzeu una eina manteniu polsada la barra <keycap>espaiadora</"
"keycap>, l'eina activa es transformarà temporalment amb l'eina Mou. L'eina "
"mou es manté activa mentre la barra espaiadora es manté polsada. L'eina "
"original es reactiva quan es deixa anar la barra espaiadora. Aquest "
"comportament només funciona si l'opció <guilabel>Canvia a l'eina mou</"
"guilabel> està activada a <menuchoice><guimenu>Edita</"
"guimenu><guisubmenu>Preferències</guisubmenu><guisubmenu>Finestres de la "
"imatge</guisubmenu><guimenuitem>Barra espaiadora</guimenuitem></menuchoice>."

#: src/toolbox/transform/move.xml:101(title)
msgid "Move Tool options"
msgstr "Opcions de l'eina <quote>Mou</quote>"

#: src/toolbox/transform/move.xml:117(para)
msgid "Keep in mind that your Move choice persists after quitting the tool."
msgstr ""
"Tingueu en compte que l'elecció <quote>Mou</quote> persistirà després de "
"deixar l'eina."

#: src/toolbox/transform/move.xml:124(term)
msgid "Tool toggle (Shift)"
msgstr "Commutador d'eines (Maj)"

#. Using a <phrase> prevents the <guiicon> from being included
#.         in the "msgid" of the po file. So remove the <phrase> tags
#.         only if necessary for translating.
#: src/toolbox/transform/move.xml:133(phrase)
msgid "If Move is on <quote>Layer</quote>"
msgstr "Si Mou està a la <quote>Capa</quote>"

#: src/toolbox/transform/move.xml:139(term)
msgid "Pick a layer or guide"
msgstr "Selecciona una capa o guia"

#: src/toolbox/transform/move.xml:141(para)
msgid ""
"On an image with several layers, the mouse pointer turns to a crosshair when "
"it goes over an element belonging to the current layer. Then you can click-"
"and-drag it. If the mouse pointer has a small hand shape (showing that you "
"do <emphasis>not</emphasis> pick an element of the active layer), you will "
"move a non-active layer instead (it becomes the active layer while moving)."
msgstr ""
"En una imatge amb diverses capes, el punter del ratolí adopta la forma de la "
"creu quan passa per sobre un element que pertany a la capa activa. Llavors "
"feu clic i arrossegueu. Si el punter té la forma d'una mà petita (mostrant "
"que <emphasis>no</emphasis> agafeu un element de la capa activa), en el seu "
"lloc moureu una capa no activa (esdevindrà la capa activa quan es mogui)."

#: src/toolbox/transform/move.xml:150(para)
msgid ""
"If a guide exists on your image, it will turn to red when the mouse pointer "
"goes over. Then it is activated and you can move it."
msgstr ""
"Si hi ha una guia a la imatge, es tornarà vermella quan el punter passi per "
"sobre. Llavors s'activarà i la podràs moure."

#: src/toolbox/transform/move.xml:158(term)
msgid "Move the active layer"
msgstr "Mou la capa activa"

#: src/toolbox/transform/move.xml:160(para)
msgid ""
"Only the current layer will be moved. This may be useful if you want to move "
"a layer with transparent areas, where you can easily pick the wrong layer."
msgstr ""
"Només la capa actual es mourà. Això pot ser útil quan es vol moure una capa "
"amb àrees transparents, en què sense voler podeu seleccionar la capa "
"equivocada."

#. see above
#: src/toolbox/transform/move.xml:171(phrase)
msgid "If Move is on <quote>Selection</quote>"
msgstr "Si Mou és a la <quote>Selecció</quote>"

#: src/toolbox/transform/move.xml:176(para)
msgid ""
"The selection's outline will be moved (see <xref linkend=\"gimp-using-"
"selections-moving\"/>)."
msgstr ""
"El contorn de la selecció es mourà (vegeu <xref linkend=\"gimp-using-"
"selections-moving\"/>)."

#. see above
#: src/toolbox/transform/move.xml:188(phrase)
msgid "If Move is on <quote>Path</quote>"
msgstr "Si Mou és al <quote>Camí</quote>"

#: src/toolbox/transform/move.xml:194(term)
msgid "Pick a path"
msgstr "Selecciona un camí"

#: src/toolbox/transform/move.xml:196(para)
msgid ""
"That's the default option. The mouse pointer turns to a small hand when it "
"goes over a <link linkend=\"gimp-path-dialog-using\">visible path</link>. "
"Then you can move this path by click-and-dragging it (it will be the active "
"path while moving)."
msgstr ""
"Aquesta és l'opció per defecte. El punter del ratolí es converteix amb una "
"petita mà quan passa per sobre un <link linkend=\"gimp-path-dialog-using"
"\">camí visible</link>. Llavors moveu el camí fent clic i arrossega (el camí "
"serà actiu mentre es mogui)."

#: src/toolbox/transform/move.xml:206(term)
msgid "Move the active path"
msgstr "Mou el camí actiu"

#: src/toolbox/transform/move.xml:208(para)
msgid ""
"Only the current path will be moved. You can change the current path in the "
"<link linkend=\"gimp-path-dialog\">Path Dialog</link>."
msgstr ""
"Només es mourà el camí actiu. Podeu canviar el camí actual a <link linkend="
"\"gimp-path-dialog\">Diàleg del camí</link>."

#: src/toolbox/transform/move.xml:222(title)
msgid "Summary of Move tool actions"
msgstr "Resum de les accions de l'eina Mou"

#: src/toolbox/transform/move.xml:225(term)
msgid "Moving a selection"
msgstr "Mou una selecció"

#: src/toolbox/transform/move.xml:227(para)
msgid ""
"The Move tool allows to move the selection outline only. If the Move Mode is "
"<quote>Layer</quote>, you must hold down <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>Alt</keycap></keycombo> keys."
msgstr ""
"L'eina mou només permet moure el contorn de la selecció. Si el mode Mou està "
"a la <quote>Capa</quote>, heu de prémer les tecles <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>Alt</keycap></keycombo>."

#: src/toolbox/transform/move.xml:232(para)
msgid ""
"If the Move Mode is Selection, you can click-and-drag any point in canvas to "
"move the selection outline. You can also use the arrow keys to move "
"selections precisely. Then, holding down the <keycap> Shift</keycap> key "
"moves then by increments of 25 pixels."
msgstr ""
"Si el mode Mou està a Selecció, podeu fer clic i arrossegar qualsevol punt "
"del llenç per moure el contorn de la selecció. Podeu utilitzar les tecles "
"del cursor per moure amb més precisió (píxel a píxel); i amb la tecla "
"<keycap>Maj</keycap> premuda, el moviment serà en increments de 25 píxels."

#: src/toolbox/transform/move.xml:238(para)
msgid ""
"When you move a selection with the Move tool, the center of the selection is "
"marked with a small cross. This cross and selection boundaries snap to "
"guides or grid if the <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Snap "
"to Guides (or Grid)</guimenuitem></menuchoice> option is checked: this makes "
"aligning selections easier."
msgstr ""
"Quan moveu la selecció amb l'eina Mou, el centre de la selecció queda marcat "
"amb una petita creu. La creu i els límits de la selecció s'ajusten a les "
"guies o quadrícula si l'opció <menuchoice><guimenu>Visualitza</"
"guimenu><guimenuitem>Ajusta a les guies (o quadrícula)</guimenuitem></"
"menuchoice> està activada: això facilita l'alineació de la selecció."

#: src/toolbox/transform/move.xml:248(para)
msgid ""
"See <link linkend=\"gimp-using-selections-moving\">Moving selections</link> "
"for other possibilities."
msgstr ""
"Mireu altres possibilitats a <link linkend=\"gimp-using-selections-moving"
"\">Mou seleccions</link>."

#: src/toolbox/transform/move.xml:255(term)
msgid "Moving a layer"
msgstr "Mou una capa"

#: src/toolbox/transform/move.xml:261(para)
msgid ""
"The Move Mode must be <quote>Layer</quote>. Then you can choose between "
"<guilabel>Move the Active Layer</guilabel> and, if you have one or more "
"layers, <guilabel>Point to Layer (or Guide)</guilabel>."
msgstr ""
"El Mode Mou ha de ser a <quote>Capa</quote>. A continuació podreu triar "
"entre <guilabel>Mou la Capa Activa</guilabel> i, si teniu una o més d'una "
"capa, <guilabel>marca una capa (o guia)</guilabel> en particular."

#: src/toolbox/transform/move.xml:270(term)
msgid "Moving Grouped Layers"
msgstr "Mou les capes agrupades"

#: src/toolbox/transform/move.xml:272(para)
msgid ""
"If layers are grouped (with the little chain symbol) they will all move, "
"regardless of which layer is currently active."
msgstr ""
"Si les capes estan lligades (amb el símbol de la cadena) es mouran en bloc, "
"independentment de quina capa estigui activa."

#: src/toolbox/transform/move.xml:279(term)
msgid "Moving a guide"
msgstr "Mou una guia"

#: src/toolbox/transform/move.xml:282(primary)
msgid "Guide"
msgstr "Guia"

#: src/toolbox/transform/move.xml:285(para)
msgid ""
"When you pull a guide from a ruler, the Move tool is automatically "
"activated. That's not the case after using another tool, and you have to "
"activate it by yourself. When the mouse pointer goes over a guide, this "
"guide turns to red and you can click-and-drag to move it."
msgstr ""
"Quan traieu una guia del regle, l'eina Mou s'activa automàticament. No és el "
"cas després d'utilitzar una altra eina que haureu d'activar. Quan el punter "
"del ratolí passa per sobre una guia, aquesta es torna vermella i la podeu "
"moure amb un clic i arrossega."

#: src/toolbox/transform/move.xml:295(term)
msgid "Moving a path"
msgstr "Mou un camí"

#: src/toolbox/transform/move.xml:301(para)
msgid ""
"The Path Tool dialog has its own moving function: see <xref linkend=\"gimp-"
"tool-path\"/>. But you can also use the Move Tool. The Move Mode must be set "
"to <quote>Path</quote>. Note that the path becomes invisible; make it "
"visible in the Path Dialog. You can choose the path to be moved or move the "
"active path."
msgstr ""
"El diàleg de l'eina Camí té la seva pròpia funció: mireu <xref linkend="
"\"gimp-tool-path\"/>. Però també podeu utilitzar l'eina Mou. El mode Mou "
"s'ha d'activar a <quote>Camí</quote>. No oblideu que el camí esdevé "
"invisible quan s'activa l'eina, es fa visible en el Diàleg del camí. Podeu "
"triar el camí que s'ha de moure o moveu el camí actiu."

#: src/toolbox/transform/move.xml:311(term)
msgid "Moving a text"
msgstr "Mou un text"

#: src/toolbox/transform/move.xml:314(primary)
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: src/toolbox/transform/move.xml:317(para)
msgid ""
"Every text has its own layer and can be moved as layers. See <xref linkend="
"\"gimp-tool-text\"/>."
msgstr ""
"Cada text té la seva pròpia capa i es pot moure com a capes. Vegeu <xref "
"linkend=\"gimp-tool-text\"/>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:22(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-align.png'; "
"md5=730a48d4bd2fdbfdee4574117e8a6f59"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/toolbox-align.png'; "
"md5=730a48d4bd2fdbfdee4574117e8a6f59"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:107(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex5b.png'; "
#| "md5=9426f047dd15389bcb61f16ab6a32ad2"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-options.png'; "
"md5=936ec040a1865add39e1bc86ea6ddbb3"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5b.png'; "
"md5=9426f047dd15389bcb61f16ab6a32ad2"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:171(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex4.png'; "
#| "md5=3c5b724542d855c2167b73e75f4540ab"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-ref-orig.png'; "
"md5=fcd12c82111a41e42e8831b5e111582a"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex4.png'; md5=3c5b724542d855c2167b73e75f4540ab"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:183(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex1.png'; "
#| "md5=a1d5db72b20038616258a2ee7dc2ca05"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-ref-image.png'; "
"md5=1351440a3035fc62c7ae1cc51d966850"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex1.png'; md5=a1d5db72b20038616258a2ee7dc2ca05"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:200(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex5a.png'; "
#| "md5=f61596d6b10476ead6f0b7176a99bc72"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-ref-selection.png'; "
"md5=96a31261bc636bff990b01579c619044"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5a.png'; "
"md5=f61596d6b10476ead6f0b7176a99bc72"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:211(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex3.png'; "
#| "md5=753b3a7fe237107f5863b35792d77029"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-ref-active-layer.png'; "
"md5=f534fb1c7c96f2a1498f842345090c20"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex3.png'; md5=753b3a7fe237107f5863b35792d77029"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:222(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex5a.png'; "
#| "md5=f61596d6b10476ead6f0b7176a99bc72"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-ref-path.png'; "
"md5=779d6ed4a28dfd6b47c7837264d6a078"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5a.png'; "
"md5=f61596d6b10476ead6f0b7176a99bc72"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:382(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex5a.png'; "
#| "md5=f61596d6b10476ead6f0b7176a99bc72"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-distrib-orig.png'; "
"md5=b5a04aff7d74d46a4297b43443722712"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5a.png'; "
"md5=f61596d6b10476ead6f0b7176a99bc72"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:396(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex2.png'; "
#| "md5=b8ea27b5dfbbd1c41dfb9bbfd714433a"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-distrib-0-yellow.png'; "
"md5=07c7cefbd181d37451edecf39b208dc4"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex2.png'; md5=b8ea27b5dfbbd1c41dfb9bbfd714433a"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:407(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex1.png'; "
#| "md5=a1d5db72b20038616258a2ee7dc2ca05"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-distrib-10-yellow.png'; "
"md5=67832c91c725b19c058c5c68ddecbbc0"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex1.png'; md5=a1d5db72b20038616258a2ee7dc2ca05"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:426(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex5b.png'; "
#| "md5=9426f047dd15389bcb61f16ab6a32ad2"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-distrib-1.png'; "
"md5=202db214baaccf3d6b382bebcea8d0e6"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5b.png'; "
"md5=9426f047dd15389bcb61f16ab6a32ad2"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:438(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex2.png'; "
#| "md5=b8ea27b5dfbbd1c41dfb9bbfd714433a"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-distrib-2.png'; "
"md5=6a7b4d5695d3385f46038d48a3df8732"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex2.png'; md5=b8ea27b5dfbbd1c41dfb9bbfd714433a"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:449(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/align-ex4.png'; "
#| "md5=3c5b724542d855c2167b73e75f4540ab"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-distrib-3.png'; "
"md5=cec2545cfe7dfa89d1520d83d90ab65f"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex4.png'; md5=3c5b724542d855c2167b73e75f4540ab"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:464(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/toolbox/warp-ex-shrink.png'; "
#| "md5=cd2cdf6696123abc47b5f4d69fe276cf"
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex-distrib-4.png'; "
"md5=38d233b6ba6fa5c60263559e192781f3"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/clip-4a.png'; md5=1d66e96d4bfdcae94b0d9fbce7c966c0"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:484(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5a.png'; "
"md5=f61596d6b10476ead6f0b7176a99bc72"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5a.png'; "
"md5=f61596d6b10476ead6f0b7176a99bc72"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/toolbox/transform/align.xml:496(None)
msgid ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5b.png'; "
"md5=9426f047dd15389bcb61f16ab6a32ad2"
msgstr ""
"@@image: 'images/toolbox/align-ex5b.png'; "
"md5=9426f047dd15389bcb61f16ab6a32ad2"

#: src/toolbox/transform/align.xml:9(title)
#: src/toolbox/transform/align.xml:11(primary)
#: src/toolbox/transform/align.xml:15(secondary)
#: src/toolbox/transform/align.xml:116(term)
msgid "Align"
msgstr "Alineació"

#: src/toolbox/transform/align.xml:19(title)
#, fuzzy
#| msgid "The Align tool in the toolbox"
msgid "The Align tool in toolbox"
msgstr "L'eina Alinea a la caixa d'eines"

#: src/toolbox/transform/align.xml:26(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The Align tool is useful to align the image layers with various image "
#| "objects. When this tool is selected, the mouse pointer turns to a small "
#| "hand. By clicking on an element of a layer in the image, you choose the "
#| "layer which will be moved (with <keycap>Shift </keycap> + click, you can "
#| "choose several layers to be aligned); this focalised layer has small "
#| "squares in corners. Various buttons in the dialog allow you to select how "
#| "the layer will be moved. And you can select the image object (other "
#| "layer, selection, path...) the selected layer will be aligned on. This "
#| "object is called <emphasis>target</emphasis>."
msgid ""
"The Align tool is useful to align the image layers with various image "
"objects. When this tool is selected, the mouse pointer turns to a small "
"hand. By clicking on an element of a layer in the image, you choose the "
"layer which will be moved (with <keycap>Shift </keycap> + click, you can "
"choose several layers to be aligned); this focused layer has small squares "
"in corners and is called <emphasis>target</emphasis>. Various buttons in the "
"dialog allow you to select how the layer will be moved. And you can select "
"the image object (other layer, selection, path...) the selected layer will "
"be aligned with."
msgstr ""
"L'eina Alinea és útil per alinear les capes d'una imatge amb diversos "
"objectes d'imatge. Quan se selecciona aquesta eina, el punter del ratolí es "
"converteix en una petita mà. En fer clic en un element d'una capa de la "
"imatge, es tria la capa que es vol moure (amb <keycap>Maj</keycap> + clic, "
"es poden seleccionar diverses capes); aquesta capa se centra amb petits "
"quadrats a les cantonades. Diversos botons en el quadre de diàleg permeten "
"seleccionar el moviment desitjat. I es pot seleccionar l'objecte d'imatge "
"(una altra capa, selecció, camí...) la capa seleccionada estarà alineada. "
"Aquest objecte es diu <emphasis>objectiu</emphasis>."

#: src/toolbox/transform/align.xml:41(para)
msgid "You can activate the Align tool in several ways :"
msgstr "També podeu activar l'eina Alinea de diverses maneres:"

#: src/toolbox/transform/align.xml:44(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "From the image-menu, through: <menuchoice><guimenu>Tools</"
#| "guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Align</"
#| "guimenuitem></menuchoice>,"
msgid ""
"from the image-menu, through: <menuchoice><guimenu>Tools</"
"guimenu><guisubmenu>Transform Tools</guisubmenu><guimenuitem>Align</"
"guimenuitem></menuchoice>,"
msgstr ""
"Des del menú imatge, a través d’<menuchoice><guimenu>Eines</"
"guimenu><guisubmenu>Eines de Transformació</"
"guisubmenu><guimenuitem>Alineació</guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/toolbox/transform/align.xml:54(para)
msgid ""
"by clicking on the tool icon: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/"
"toolbox/stock-tool-align-22.png\"/></guiicon> in the toolbox,"
msgstr ""
"fent clic a la icona eina: <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/toolbox/"
"stock-tool-align-22.png\"/></guiicon> en la caixa d'eines,"

#: src/toolbox/transform/align.xml:64(para)
msgid "by using the <keycap>Q</keycap> keyboard shortcut."
msgstr "mitjançant l'ús de la tecla drecera <keycap>Q</keycap>."

#: src/toolbox/transform/align.xml:77(para)
msgid ""
"You can select several layers by holding <keycap>Shift</keycap> when "
"clicking the layers."
msgstr ""
"Es poden seleccionar diverses capes utilitzant <keycap>Maj</keycap> en fer "
"clic a les capes."

#: src/toolbox/transform/align.xml:82(para)
msgid ""
"Sometimes it's easier to choose multiple layers using rubber-banding: click "
"somewhere outside an imaginary rectangular region covering the layers you "
"want to choose. Then drag out that region by moving the pointer, and release "
"the mouse button. Now every layer, which is completely inside the dragged "
"rectangle, is selected."
msgstr ""
"A vegades és més fàcil triar múltiples capes amb la selecció elàstica: feu "
"clic i arrossegueu per dibuixar un rectangle que cobreixi les capes que "
"voleu seleccionar, i deixar anar el botó del ratolí. Ara, totes les capes "
"que estan dins el rectangle estan seleccionades."

#: src/toolbox/transform/align.xml:90(para)
msgid ""
"Note that now there is no target <quote>first item</quote> the selected "
"layers can be aligned on."
msgstr ""
"Recordeu que ja no hi ha cap <quote>primer element</quote> per alinear les "
"capes seleccionades."

#: src/toolbox/transform/align.xml:103(title)
msgid "Tool Options for the Align tool"
msgstr "Opcions de l'eina per a l'eina Alinea"

#: src/toolbox/transform/align.xml:120(term)
msgid "Relative to:"
msgstr "Relatiu a:"

#: src/toolbox/transform/align.xml:122(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This is the target - the image object the selected layer will be aligned "
#| "on."
msgid "To reference the image object the layer will be aligned with."
msgstr ""
"Aquest és l'objectiu - l'objecte de la imatge de la capa seleccionada "
"s'alinearà."

#: src/toolbox/transform/align.xml:127(para)
msgid ""
"<guilabel>First item</guilabel>: the first selected item when selecting "
"multiple layers holding the <keycap>Shift</keycap> key. Note that there is "
"no <quote>first item</quote> when you select multiple layers using rubber-"
"banding."
msgstr ""
"<quote>primer element</quote>: el primer element seleccionat quan se "
"seleccionen diverses capes prement la tecla <keycap>Maj</keycap>. Recordeu "
"que no hi ha <quote>primer element</quote> quan s'utilitza la selecció "
"elàstica."

#: src/toolbox/transform/align.xml:136(para)
#, fuzzy
#| msgid "<guilabel>Image</guilabel>: the image is used as a target."
msgid "<guilabel>Image</guilabel>: the image is used as alignment reference."
msgstr "<guilabel>Imatge</guilabel>: la imatge s'utilitza com a objectiu."

#: src/toolbox/transform/align.xml:142(para)
#, fuzzy
#| msgid "<guilabel>Image</guilabel>: the image is used as a target."
msgid ""
"<guilabel>Selection</guilabel>: the selection is used as alignment reference."
msgstr "<guilabel>Imatge</guilabel>: la imatge s'utilitza com a objectiu."

#: src/toolbox/transform/align.xml:148(para)
#, fuzzy
#| msgid "<guilabel>Image</guilabel>: the image is used as a target."
msgid ""
"<guilabel>Active layer</guilabel>: the active layer, in the layer dialog, is "
"used as alignment reference."
msgstr "<guilabel>Imatge</guilabel>: la imatge s'utilitza com a objectiu."

#: src/toolbox/transform/align.xml:154(para)
#, fuzzy
#| msgid "<guilabel>Image</guilabel>: the image is used as a target."
msgid ""
"<guilabel>Active Channel</guilabel>: the active channel is used as alignment "
"reference."
msgstr "<guilabel>Imatge</guilabel>: la imatge s'utilitza com a objectiu."

#: src/toolbox/transform/align.xml:160(para)
#, fuzzy
#| msgid "<guilabel>Image</guilabel>: the image is used as a target."
msgid ""
"<guilabel>Active Path</guilabel>: the active path is used as alignment "
"reference."
msgstr "<guilabel>Imatge</guilabel>: la imatge s'utilitza com a objectiu."

#: src/toolbox/transform/align.xml:167(title)
msgid "Alignment References Examples"
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:174(para)
msgid ""
"An image with a selection, a text layer and an active layer. This layer is "
"cropped to content."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:186(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Again, <guilabel>Selection</guilabel> is the target. After a click on the "
#| "<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-"
#| "west-24.png\"/></guiicon> button, both layers aligne with the left side "
#| "of the selection."
msgid ""
"Image is the alignment reference. The <guiicon><inlinegraphic fileref="
"\"images/tool-options/stock-gravity-east-24.png\"/></guiicon> (Align right "
"edge of target) command has been used."
msgstr ""
"Un cop més, la <guilabel>selecció</guilabel> és l'objectiu. Després de fer "
"clic al botó guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-"
"gravity-west-24.png\"/></guiicon>, les dues capes estan alineades en la vora "
"esquerra de la selecció."

#: src/toolbox/transform/align.xml:203(para)
msgid "Selection is the alignment reference"
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:214(para)
msgid "Active layer is the alignment reference"
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:225(para)
msgid "Path is the alignment reference"
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:235(term)
msgid "Align buttons"
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:241(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-west-24.png\"/>: "
"to align left edge of target with left edge of reference."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:247(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-hcenter-24.png\"/"
">: to align center of target with center of reference horizontally."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:254(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-east-24.png\"/>: "
"to align right edge of target with right edge of reference."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:260(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-north-24.png\"/>: "
"to align top edge of target with top edge of reference."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:267(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-vcenter-24.png\"/"
">: to align center of target with center of reference vertically."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:274(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-south-24.png\"/>: "
"to align bottom edge of target with bottom edge of reference."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:237(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Key modifiers are active when an action (move, scale, rotate...) is "
#| "selected. Hold on: <placeholder-1/>"
msgid "These buttons become active when a target is selected. <placeholder-1/>"
msgstr ""
"Les tecles modificadores estan actives quan se selecciona una acció "
"(moviment, ajusta la mida, gir...). Espereu-vos: <placeholder-1/>"

#: src/toolbox/transform/align.xml:289(term)
msgid "Distribute"
msgstr "Distribueix"

#: src/toolbox/transform/align.xml:293(term)
#, fuzzy
#| msgid "Distribute"
msgid "Distribute buttons"
msgstr "Distribueix"

#: src/toolbox/transform/align.xml:295(para)
msgid ""
"These options are used when you have several targets and want to arrange "
"them. <quote>targets</quote> are the layers selected with <keycap>Shift</"
"keycap> + Click."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:300(para)
msgid ""
"Note that <quote>Relative to</quote> options are active when using "
"Distribute."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:306(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-west-24.png\"/>: "
"to distribute left edges of targets with left edge of reference."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:313(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-hcenter-24.png\"/"
">: to distribute centers of targets with center of reference horizontally."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:320(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-east-24.png\"/>: "
"to distribute right edges of targets with right edge of reference."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:327(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-north-24.png\"/>: "
"to distribute top edges of targets with top edge of reference."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:334(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/align-vfill.png\"/>: to "
"distribute centers of targets with center of reference vertically."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:341(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-south-24.png\"/>: "
"to distribute bottom edges of targets with bottom edge of reference."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:348(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/align-hfill.png\"/>: to "
"distribute targets evenly in the horizontal."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:354(para)
msgid ""
"<inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/align-vfill.png\"/>: to "
"distribute targets evenly in the vertical."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:358(para)
msgid "Last both buttons ones are new in GIMP-2.10."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:366(term)
msgid "Offset"
msgstr "Desplaçament"

#: src/toolbox/transform/align.xml:368(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "These options seem to differ from the <quote>Related to </quote> options "
#| "only by the possibility to set an offset. This offset is the distance "
#| "which will separate the selected layer(s) from the target once the "
#| "alignment is performed. It can be positive or negative and is expressed "
#| "in pixel. Distribute add this offset to the left edges, horizontal "
#| "centers, right edges, top edges, vertical centers, or bottoms of targets."
msgid ""
"This offset can be positive or negative and is expressed in pixels. "
"Distribute add it to the left edges, horizontal centers, right edges, top "
"edges, vertical centers, or bottoms of targets."
msgstr ""
"Aquestes opcions semblen diferir de les opcions <quote>relatiu a</quote>, si "
"no fos per la possibilitat d'introduir un desplaçament. Aquest decalatge és "
"la distància que separarà la capa desplaçada de l'objectiu, un cop realitzat "
"l'alineament. Pot ser positiu o negatiu i s'expressa en píxels. La "
"distribució afegeix aquest desplaçament a les vores esquerres, meitats "
"horitzontals, vores dretes, vores superiors, meitats verticals, o vores "
"inferiors dels objectius."

#: src/toolbox/transform/align.xml:378(title)
#, fuzzy
#| msgid "Example for the <quote>Align</quote> command"
msgid "Example for the <quote>Distribute</quote> commands"
msgstr "Exemple per a l'ordre Alinea"

#: src/toolbox/transform/align.xml:385(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Again, <guilabel>Selection</guilabel> is the target. After a click on the "
#| "<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-"
#| "west-24.png\"/></guiicon> button, both layers aligne with the left side "
#| "of the selection."
msgid ""
"Base image: three layers. <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-"
"options/stock-gravity-east-24.png\"/></guiicon>(Distribute right edges of "
"targets) will be used."
msgstr ""
"Un cop més, la <guilabel>selecció</guilabel> és l'objectiu. Després de fer "
"clic al botó guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-"
"gravity-west-24.png\"/></guiicon>, les dues capes estan alineades en la vora "
"esquerra de la selecció."

#: src/toolbox/transform/align.xml:398(caption)
msgid ""
"Active layer is yellow (reference). Offset = 0: all layers are aligned on "
"the the right edge of the yellow layer."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:409(caption)
msgid "Active layer is yellow. Offset = 10:"
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:420(title)
#, fuzzy
#| msgid "Move pixels example"
msgid "A practical example"
msgstr "Mou l'exemple dels píxels"

#: src/toolbox/transform/align.xml:422(title)
#, fuzzy
#| msgid "Original image"
msgid "Origin"
msgstr "Imatge original"

#: src/toolbox/transform/align.xml:428(caption)
msgid ""
"Four text layers, with same size. We want to align them at center of image."
msgstr ""

#: src/toolbox/transform/align.xml:441(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can select several layers by holding <keycap>Shift</keycap> when "
#| "clicking the layers."
msgid "We select them as targets with <keycap>Shift</keycap> + Click."
msgstr ""
"Es poden seleccionar diverses capes utilitzant <keycap>Maj</keycap> en fer "
"clic a les capes."

#: src/toolbox/transform/align.xml:452(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Again, <guilabel>Selection</guilabel> is the target. After a click on the "
#| "<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-"
#| "west-24.png\"/></guiicon> button, both layers aligne with the left side "
#| "of the selection."
msgid ""
"Alignment reference (<guilabel>Relative to</guilabel>) is <quote>Image</"
"quote>. Offset = 0. We used the <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/"
"tool-options/align-vfill.png\"/></guiicon>(Distribute vertical centers of "
"targets) command."
msgstr ""
"Un cop més, la <guilabel>selecció</guilabel> és l'objectiu. Després de fer "
"clic al botó guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-"
"gravity-west-24.png\"/></guiicon>, les dues capes estan alineades en la vora "
"esquerra de la selecció."

#: src/toolbox/transform/align.xml:467(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When you activate the third button, <guiicon><inlinegraphic fileref="
#| "\"images/tool-options/rotate-affect-path.png\"/></guiicon> the tool works "
#| "on the path only."
msgid ""
"After using the <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/align-"
"hfill.png\"/></guiicon>(Distribute targets evenly in the horizontal) with "
"offset = 5."
msgstr ""
"Quan s'activa el tercer botó, <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-"
"options/rotate-affect-path.png\"/></guiicon>, l'eina només funciona en el "
"camí."

#: src/toolbox/transform/align.xml:479(title)
#, fuzzy
#| msgid "Align using rubber-band box"
msgid "Align using the rubber-band box"
msgstr "Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica"

#: src/toolbox/transform/align.xml:481(title)
msgid "Align using rubber-band box"
msgstr "Alineació utilitzant la capsa de la selecció elàstica"

#: src/toolbox/transform/align.xml:487(para)
msgid ""
"We clicked left from and above the red layer, and dragged out a region "
"covering the red and the yellow layer by moving the pointer towards the "
"bottom right corner."
msgstr ""
"Hem fet clic a la part superior esquerra de la capa vermella, i movent el "
"punter l'hem arrossegat fins a la cantonada inferior dreta."

#: src/toolbox/transform/align.xml:499(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Again, <guilabel>Selection</guilabel> is the target. After a click on the "
#| "<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-"
#| "west-24.png\"/></guiicon> button, both layers aligne with the left side "
#| "of the selection."
msgid ""
"<quote>Selection</quote> is the reference. After a click on the "
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-west-24."
"png\"/></guiicon> button, both layers align with the left side of the "
"selection."
msgstr ""
"Un cop més, la <guilabel>selecció</guilabel> és l'objectiu. Després de fer "
"clic al botó guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-"
"gravity-west-24.png\"/></guiicon>, les dues capes estan alineades en la vora "
"esquerra de la selecció."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: src/toolbox/transform/align.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Softcatalà - www.softcatala.cat"

#~ msgid ""
#~ "<quote>Abyss</quote> is a term used by GIMP developers for <quote>data "
#~ "outside the input buffer</quote>."
#~ msgstr ""
#~ "<quote>Abyss</quote> és un terme utilitzat pels desenvolupadors del GIMP "
#~ "per a les <quote>dades de fora de la memòria intermèdia d'entrada</quote>."

#~ msgid ""
#~ "When warping a whole layer, you may get some parts of the future layer "
#~ "(the layer you will get after validating the transformation) that are "
#~ "empty. <quote>Abyss policy</quote> has a drop-down list that allows you "
#~ "to fill empty areas in different manners:"
#~ msgstr ""
#~ "Quan embolcalleu tota una capa, podeu obtenir algunes parts de la capa "
#~ "futura (la capa que obtindreu després de validar la transformació) que "
#~ "estan buides. La <Quote>Política Abyss</quote> té una llista desplegable "
#~ "que us permet omplir àrees buides de diferents maneres:"

#~ msgid "You can access the Selection Tool in different ways:"
#~ msgstr "Podeu accedir a l'eina Selecció de diferents maneres:"

#~ msgid ""
#~ "@@image: 'images/toolbox/tool-options-align.png'; "
#~ "md5=68a5889a09432d2235310b56517d1d20"
#~ msgstr ""
#~ "@@image: 'images/toolbox/tool-options-align.png'; "
#~ "md5=68a5889a09432d2235310b56517d1d20"

#~ msgid ""
#~ "<guilabel>Selection</guilabel>: the minimal rectangular region covering "
#~ "the active selection."
#~ msgstr ""
#~ "<guilabel>Selecció</guilabel>: l'àrea mínima que abasta la selecció "
#~ "activa en la imatge."

#~ msgid "<guilabel>Active layer</guilabel>:"
#~ msgstr "<guilabel>Capa activa</guilabel>:"

#~ msgid "<guilabel>Active Channel</guilabel>:"
#~ msgstr "<guilabel>Canal actiu</guilabel>:"

#~ msgid "<guilabel>Active Path</guilabel>:"
#~ msgstr "<guilabel>Camí actiu</guilabel>:"

#~ msgid ""
#~ "These buttons become active when a layer is selected. When you click on "
#~ "one of these buttons, you align the selected layer with left edge, "
#~ "horizontal middle, right edge, top edge, vertical middle, or bottom of "
#~ "the target."
#~ msgstr ""
#~ "Aquests botons s'activen quan se selecciona una capa. En fer clic en un "
#~ "d'aquests botons, s'alinea la capa seleccionada amb la vora esquerra, "
#~ "meitat horitzontal, vora dreta, vora superior, meitat vertical, o la vora "
#~ "inferior de l'objectiu."

#~ msgid ""
#~ "This entry controls the amount of displacement that could be given to the "
#~ "desired alignment effect (in pixel) regarding the target. The default "
#~ "value is 0; it can be positive or negative."
#~ msgstr ""
#~ "Aquesta entrada controla la quantitat de desplaçament que es vol donar a "
#~ "l'alineació (en píxels) pel que fa a l'objectiu. El valor per defecte és "
#~ "0; que pot ser positiu o negatiu."

#~ msgid "Base image"
#~ msgstr "Imatge base"

#~ msgid ""
#~ "This image has three layers with different sizes and a rectangular "
#~ "selection. The yellow layer is active."
#~ msgstr ""
#~ "Imatge amb tres capes de diferents mides i una selecció rectangular. La "
#~ "capa groga està activa."

#~ msgid "Red layer selected"
#~ msgstr "Capa vermella seleccionada"

#~ msgid ""
#~ "Click on red: the red layer is selected, with a small square in every "
#~ "corner."
#~ msgstr ""
#~ "Feu clic sobre el vermell: se selecciona la capa vermella amb un petit "
#~ "quadrat a cada cantonada."

#~ msgid "Red layer aligned"
#~ msgstr "Capa vermella alineada"

#~ msgid ""
#~ "We chose <quote>Selection</quote> as a target and we clicked on the "
#~ "<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-"
#~ "east-24.png\"/></guiicon> button (Related to). The red layer alignes with "
#~ "the right side of the selection."
#~ msgstr ""
#~ "Triem la <quote>Selecció</quote> com a objectiu i fem clic al "
#~ "<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/stock-gravity-"
#~ "east-24.png\"/></guiicon> botó (Relatiu a). La capa vermella s'alinea "
#~ "amb la vora dreta de la selecció."

#~ msgid "Distribute with offset"
#~ msgstr "Distribueix amb desplaçament"

#~ msgid ""
#~ "We set Offset to -5, we chose <quote>Active layer</quote> as a target and "
#~ "we clicked on the <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-options/"
#~ "stock-gravity-east-24.png\"/></guiicon> button (Distribution). The layer "
#~ "is aligned 5 pixels before the right side of the yellow active layer."
#~ msgstr ""
#~ "Triem un desplaçament de -5 píxels, la <quote>capa activa</quote> com a "
#~ "objectiu i fem clic al botó <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/tool-"
#~ "options/stock-gravity-east-24.png\"/></guiicon> (Distribució). La capa "
#~ "s'alinea 5 píxels abans que la vora dreta de la capa activa groga."

#~ msgid ""
#~ "@@image: 'images/toolbox/handle-transform-toolbox.png'; md5=THIS FILE "
#~ "DOESN'T EXIST"
#~ msgstr ""
#~ "@@image: 'images/toolbox/paths-transform-1.png'; md5=THIS FILE DOESN'T "
#~ "EXIST"

#~ msgid "Sinc (Lanczos3)"
#~ msgstr "Sinc (Lanczos3)"

#~ msgid ""
#~ "The Lanczos3 method uses the Sinc mathematical function and performs a "
#~ "high quality interpolation. This is usually the best method but if you "
#~ "are not satisfied with the result, you may give <quote>Cubic</quote> a "
#~ "try."
#~ msgstr ""
#~ "Aquest mètode utilitza la funció matemàtica Sinc i fa una interpolació "
#~ "d'alta qualitat. Aquest sol ser el millor mètode, però si no esteu "
#~ "satisfets amb el resultat, proveu amb el <quote>Cubic</quote>."

#~ msgid ""
#~ "@@image: 'images/toolbox/paths-transform-2.png'; md5=THIS FILE DOESN'T "
#~ "EXIST"
#~ msgstr ""
#~ "@@image: 'images/toolbox/paths-transform-2.png'; md5=THIS FILE DOESN'T "
#~ "EXIST"

#~ msgid "Grid"
#~ msgstr "Graella"

#~ msgid "Color Picker"
#~ msgstr "Capturador de color"

#~ msgid "Color"
#~ msgstr "Color"

#~ msgid "Use info window"
#~ msgstr "Utilitza la finestra d'informació"

#~ msgid "Toolbox"
#~ msgstr "Caixa d'eines"

#~ msgid "Foreground color"
#~ msgstr "Color del primer pla"

#~ msgid "Background color"
#~ msgstr "Color del fons"

#~ msgid "Brushes"
#~ msgstr "Pinzells"

#~ msgid "Patterns"
#~ msgstr "Patrons"

#~ msgid "Gradient"
#~ msgstr "Degradat"

#~ msgid "Font"
#~ msgstr "Tipus de lletra"

#~ msgid "Use editor"
#~ msgstr "Utilitza l'editor"

#~ msgid "Antialiasing"
#~ msgstr "Suavitzat"

#~ msgid "Box"
#~ msgstr "Cub"

#~ msgid "Text Editor"
#~ msgstr "Editor de text"

#~ msgid "GEGL Operation"
#~ msgstr "Operació GEGL"

#~ msgid "Operation Settings"
#~ msgstr "Configuració de l'operació"

#~ msgid "Measure"
#~ msgstr "Compàs"

#~ msgid "Edit Mode"
#~ msgstr "Mode d'edició"

#~ msgid "Polygonal"
#~ msgstr "Poligonal"

#~ msgid "Paint"
#~ msgstr "Pinta"

#~ msgid "Zoom"
#~ msgstr "Ampliació"

#~ msgid "Auto-resize window"
#~ msgstr "Redimensiona la finestra automàticament"
-------------- part següent --------------
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP-Help 2.8.0\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-05 14:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-18 17:33+0200\n"
"Last-Translator: Konfrare Albert <lakonfrariadelavila a gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome a softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:22(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-folders.png'; "
"md5=235e80d897bc794850f8341e0c632cf0"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-folders.png'; "
"md5=235e80d897bc794850f8341e0c632cf0"

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:11(title)
#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:15(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:36(title)
msgid "Folders"
msgstr "Carpetes"

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:13(primary)
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:11(primary)
#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:22(primary)
#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:9(primary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:12(primary)
#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:10(primary)
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:12(primary)
#: src/using/preferences/prefs-help.xml:10(primary)
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:13(primary)
#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:15(primary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:10(primary)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:14(primary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:15(primary)
msgid "Dialogs"
msgstr "Diàlegs"

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:14(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:12(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:17(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-snapping.xml:10(primary)
#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:12(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:23(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:28(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-icon-theme.xml:10(primary)
#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:10(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:13(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:18(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:15(secondary)
#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:11(secondary)
#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:14(primary)
#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:12(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:17(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:13(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:18(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-default-grid.xml:10(primary)
#: src/using/preferences/prefs-help.xml:11(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-theme.xml:10(primary)
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:14(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:19(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:16(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:10(primary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:11(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:16(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:20(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-dialog-defaults.xml:11(primary)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:15(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:20(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:51(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:55(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:16(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:21(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:10(primary)
msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:18(title)
msgid "Basic Folder Preferences"
msgstr "Preferències bàsiques de carpeta"

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:26(para)
msgid ""
"This page allows you to set the locations for two important folders used by "
"GIMP for temporary files. The pages below it allow you to customize the "
"locations searched for resources such as brushes etc.; see <link linkend="
"\"gimp-prefs-folders-data\">Data Folders</link> for a description that "
"applies to them. You can change the folders here by editing the entries, or "
"by pressing the buttons on the right to bring up a file chooser window."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet determinar les ubicacions de dues carpetes "
"importants emprades per GIMP per a desar fitxers temporals. Les següents "
"pàgines us permeten personalitzar els llocs en què se cerquen recursos com "
"ara els pinzells, etc.; consulteu <link linkend=\"gimp-prefs-folders-data"
"\">carpetes de dades</link> per a obtenir-ne una descripció. Podeu canviar "
"les carpetes que es veuen aquí editant les entrades, o prement els botons de "
"la dreta perquè aparegui un diàleg selector de fitxers."

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:38(primary)
#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:44(term)
msgid "Temp folder"
msgstr "Carpeta temporal"

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:41(primary)
#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:59(term)
msgid "Swap folder"
msgstr "Carpeta d'intercanvi"

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:46(para)
msgid ""
"This folder is used for temporary files: files created for temporary storage "
"of working data, and then deleted within the same GIMP session. It does not "
"require a lot of space or high performance. By default, a subdirectory "
"called <filename>tmp</filename> in your personal GIMP directory is used, but "
"if that disk is very cramped for space, or has serious performance issues, "
"you can change it to a different directory. The directory must exist and be "
"writable by you, or bad things will happen."
msgstr ""
"Aquesta carpeta s'usa per a fitxers temporals: fitxers creats per a desar "
"temporalment dades, i que s'esborren en la mateixa sessió del GIMP. No "
"requereix una gran quantitat d'espai ni un alt rendiment. De manera "
"predeterminada, s'usa una subcarpeta anomenada <filename>tmp</filename> a la "
"vostra carpeta personal del GIMP, però si el disc té molt poc espai, o un "
"rendiment molt pobre, podeu canviar-ho a una carpeta diferent. La carpeta ha "
"d'existir i heu de tenir permís per a escriure-hi, o poden passar coses "
"indesitjades."

#: src/using/preferences/prefs-folders.xml:61(para)
msgid ""
"This is the folder used as a <quote>memory bank</quote> when the total size "
"of images and data open in GIMP exceeds the available RAM. If you work with "
"very large images, or images with many layers, or have many images open at "
"once, GIMP can potentially require hundreds of megabytes of swap space, so "
"available disk space and performance are definitely things to think about "
"for this folder. By default, it is set to your personal GIMP directory, but "
"if you have another disk with more free space, or substantially better "
"performance, you may see a significant benefit from moving your swap folder "
"there. The directory must exist and be writable by you."
msgstr ""
"Aquesta és la carpeta que s'empra com a <quote>banc de memòria</quote> quan "
"la mida total de les vostres imatges i altres dades obertes en GIMP "
"excedeixen la RAM disponible. Si treballeu amb imatges molt grosses, o amb "
"imatges amb moltes capes, o amb moltes imatges obertes alhora, el GIMP pot "
"requerir centenars de megabytes d'espai d'intercanvi, de manera que l'espai "
"disponible en el disc i el rendiment són definitivament coses que cal "
"considerar sobre aquesta carpeta. De manera predeterminada, es col·loca una "
"carpeta a la vostra carpeta personal del GIMP, però si teniu un altre disc "
"amb més espai lliure, o amb un rendiment substancialment millor, podeu "
"beneficiar-vos-en movent la carpeta d'intercanvi allà. La carpeta ha "
"d'existir i heu de tenir permís per a escriure-hi."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:33(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-interface.png'; "
"md5=79ed12a2df384083fc68f500d66b3e60"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-interface.png'; "
"md5=79ed12a2df384083fc68f500d66b3e60"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:8(title)
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:13(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:16(primary)
msgid "Interface"
msgstr "Interfície"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:20(primary)
msgid "Navigation"
msgstr "Navegació"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:21(secondary)
msgid "Preview size"
msgstr "Mida de la previsualització"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:24(primary)
msgid "Preview"
msgstr "Previsualitza"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:25(secondary)
msgid "Navigation preview size"
msgstr "Mida de la previsualització de navegació"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:29(title)
msgid "Assorted Interface Preferences"
msgstr "Preferències variades d'interfície"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:36(para)
msgid ""
"This page lets you customize language, layer/channel previews and keyboard "
"shortcuts."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar l'idioma, les previsualitzacions de "
"capa/canal i les dreceres de teclat."

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:45(title)
#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:64(title)
#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:30(title)
#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:40(title)
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:45(title)
#: src/using/preferences/prefs-help.xml:34(title)
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:39(title)
#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:45(title)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:33(title)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:41(title)
msgid "Options"
msgstr "Opcions"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:47(primary)
msgid "Languages"
msgstr "Idiomes"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:50(primary)
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:67(term)
msgid "Previews"
msgstr "Previsualitzacions"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:53(primary)
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:85(varlistentry:xreflabel)
#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:86(term)
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Dreceres de teclat"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:56(term)
msgid "Language"
msgstr "Idioma"

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:58(para)
msgid ""
"The GIMP's default language is that of your system. You can select another "
"language in the drop-down list. You have to start GIMP again to make this "
"change effective. Please refer to <xref linkend=\"gimp-concepts-running-"
"language\"/>."
msgstr ""
"L'idioma predeterminat de GIMP és el del vostre sistema. Podeu seleccionar "
"un altre idioma en la llista desplegable. Podeu iniciar GIMP una altra "
"vegada perquè el canvi es faci efectiu. Consulteu la<xref linkend=\"gimp-"
"concepts-running-language\"/>."

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:69(para)
msgid ""
"By default, GIMP shows miniature previews of the contents of layers and "
"channels in several places, including the Layers dialog. If for some reason "
"you would prefer to disable these, you can do it by unchecking "
"<guilabel>Enable layer and channel previews</guilabel>. If you do want "
"previews to be shown, you can customize their sizes using the menus for "
"<guilabel>Default layer and channel preview size</guilabel> and "
"<guilabel>Navigation preview size</guilabel>."
msgstr ""
"De manera predeterminada, GIMP mostra el contingut de les capes i dels "
"canals com a previsualitzacions en miniatura en diversos llocs, incloent-hi "
"el diàleg de capes. Si per alguna raó no desitgeu que es mostrin, podeu "
"desactivar l'opció <guilabel>Activa previsualitzacions de capes i canals</"
"guilabel>. Si voleu que es mostrin, podeu canviar-ne les mides en les "
"caselles <guilabel>Mida predeterminada de previsualització de capa i canal</"
"guilabel> i <guilabel>Mida de la previsualització de navegació</guilabel>."

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:79(para)
msgid ""
"You can also customize the <guilabel>Undo preview size</guilabel> and the "
"<guilabel>Navigation preview size</guilabel>."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:88(para)
msgid ""
"Any menu item can be activated by holding down <keycap>Alt</keycap> and "
"pressing a sequence of keys. Normally, the key associated with each menu "
"entry is shown as an underlined letter in the text, called <emphasis> "
"accelerator</emphasis>. If for some reason you would prefer the underlines "
"to go away (maybe because you think they're ugly and you don't use them "
"anyway), then you can make this happen by unchecking <guilabel>Show menu "
"mnemonics</guilabel>."
msgstr ""
"Tot element d'un menú es pot activar mantenint <keycap>Alt</keycap> i "
"prement una seqüència de tecles. Normalment, la tecla associada a cada "
"entrada del menú es mostra subratllada en el text; aquesta lletra es diu "
"<emphasis>accelerador</emphasis>. Si per alguna raó preferiu que no se "
"subratllin aquestes lletres (tal vegada perquè us semblen lletges o perquè "
"de totes maneres no les feu servir), podeu fer-ho desactivant "
"<guilabel>Mostra els mnemotècnics del menú</guilabel>."

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:99(para)
msgid ""
"GIMP can give you the ability to create keyboard shortcuts (key combinations "
"that activate a menu entry) dynamically, by pressing the keys while the "
"pointer hovers over the desired menu entry. However, this capability is "
"disabled by default, because it might lead novice users to accidentally "
"overwrite the standard keyboard shortcuts. If you want to enable it, check "
"<guilabel>Use dynamics keyboard shortcuts</guilabel> here."
msgstr ""
"GIMP pot proporcionar-vos la capacitat de crear dreceres de teclat "
"(combinacions de tecles que activen una entrada del menú) dinàmicament, "
"prement les tecles mentre el punter és sobre l'entrada del menú en qüestió. "
"De totes maneres, aquesta capacitat està desactivada de manera "
"predeterminada, perquè pot portar els usuaris novençans a sobreescriure "
"accidentalment les dreceres estàndard. Si voleu habilitar-la, activeu "
"<guilabel>Utilitza les dreceres de teclat dinàmiques</guilabel> aquí."

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:109(para)
msgid ""
"Pressing the button for <guilabel>Configure Keyboard Shortcuts</guilabel> "
"brings up the Shortcut Editor, which gives you a graphical interface to "
"select menu items and assign shortcuts to them."
msgstr ""
"Prement el botó <guilabel>Configura les dreceres de teclat</guilabel> "
"apareix l'editor de dreceres de teclat, que és una interfície gràfica per a "
"seleccionar elements del menú i assignar-los dreceres."

#: src/using/preferences/prefs-interface.xml:115(para)
msgid ""
"If you change shortcuts, you will probably want your changes to continue to "
"apply in future GIMP sessions. If not, uncheck <guilabel>Save Keyboard "
"Shortcuts on exit</guilabel>. But remember that you have done this, or you "
"may be frustrated later. If you don't want to save shortcuts on exit every "
"session, you can save the current settings at any time using the "
"<guilabel>Save Keyboard Shortcuts Now</guilabel> button, and they will be "
"applied to future sessions. If you decide that you have made some bad "
"decisions concerning shortcuts, you can reset them to their original state "
"by pressing <guilabel>Reset Saved Keyboard Shortcuts to Default Values</"
"guilabel>. A new possibility: <guilabel>Remove All Keyboard Shortcuts</"
"guilabel>."
msgstr ""
"Si canvieu les dreceres de teclat, probablement voldreu que els canvis es "
"mantinguin en futures sessions de GIMP. Si no és així, desactiveu "
"<guilabel>Desa les dreceres de teclat en sortir</guilabel>. Però recordeu "
"que heu fet això, o podríeu sentir-vos frustrat més tard. Si no voleu que "
"les dreceres de teclat es desin automàticament en acabar la sessió, podeu "
"desar-les en qualsevol moment amb el botó <guilabel>Desa ara les dreceres de "
"teclat</guilabel>, i s'aplicaran en les sessions futures. Si decidiu que heu "
"fet alguna mala decisió sobre les dreceres, podeu restablir la configuració "
"original prement <guilabel>Restableix les dreceres de teclat als valors "
"predeterminats</guilabel>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-image-window-snapping.xml:22(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-image-window-snapping.png'; "
"md5=6938abdff0d5bf05c56b91399bb339f5"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-image-window-snapping.png'; "
"md5=6938abdff0d5bf05c56b91399bb339f5"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-snapping.xml:8(title)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-snapping.xml:18(title)
#, fuzzy
#| msgid "Image Window Appearance"
msgid "Image Window Snapping Behavior"
msgstr "Comportament de l'ajust de la finestra d'imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-snapping.xml:11(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-snapping.xml:14(primary)
#, fuzzy
#| msgid "Cropping"
msgid "Snapping"
msgstr "Ajustament"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-snapping.xml:27(para)
msgid ""
"This page allows you to customize snapping in the image. Only <guilabel>Snap "
"to Guides</guilabel> is activated by default. You can also check "
"<guilabel>Snap to Grid</guilabel>, <guilabel>Snap to Canvas Edges</guilabel> "
"and <guilabel>Snap to Active Path</guilabel>, in normal mode and fullscreen "
"mode."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-image-window-snapping.xml:34(para)
msgid ""
"<guilabel>Snapping distance</guilabel> is the activation distance of "
"snapping, in pixels. Default value is 8 pixels (1-255)."
msgstr ""

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:26(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-default-new-image.png'; "
"md5=606225ea26c1800dbfce239581b5151c"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-default-new-image.png'; "
"md5=606225ea26c1800dbfce239581b5151c"

#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:8(title)
msgid "Default Image Preferences"
msgstr "Preferències d'imatge predeterminades"

#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:11(primary)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:58(primary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:85(primary)
msgid "Image"
msgstr "Imatge"

#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:13(tertiary)
msgid "Default image"
msgstr "Imatge predeterminada"

#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:16(primary)
msgid "New image"
msgstr "Imatge nova"

#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:17(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-default-grid.xml:15(secondary)
msgid "Default setting"
msgstr "Configuració predeterminada"

#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:22(title)
msgid "Default New Image Preferences"
msgstr "Preferències predeterminades d'imatge nova"

#: src/using/preferences/prefs-default-image.xml:30(para)
msgid ""
"This tab lets you customize the default settings for the New Image dialog. "
"See the <link linkend=\"gimp-file-new\">New Image Dialog</link> section for "
"an explanation of what each of the values means."
msgstr ""
"Aquesta pestanya permet personalitzar la configuració predeterminada per al "
"diàleg d'imatge nova. Consulteu la secció <link linkend=\"gimp-file-new"
"\">diàleg d'imatge nova</link> per a una explicació del significat de cada "
"valor."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:35(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-folders-brush.png'; "
"md5=318bfd6f27f1fd7954be08a37a25156b"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-folders-brush.png'; "
"md5=318bfd6f27f1fd7954be08a37a25156b"

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:10(title)
msgid "Data Folders"
msgstr "Carpetes de dades"

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:24(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:27(primary)
msgid "Data folders"
msgstr "Carpetes de dades"

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:31(title)
msgid "Preferences: Brush Folders"
msgstr "Preferències: carpetes de pinzell"

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:39(para)
msgid ""
"GIMP uses several types of resources – such as brushes, patterns, gradients, "
"etc. – for which a basic set are supplied by GIMP when it is installed, and "
"others can be created or downloaded by the user. For each such resource "
"type, there is a Preference page that allows you to specify the "
"<emphasis>search path</emphasis>: the set of directories from which items of "
"the type in question are automatically loaded when GIMP starts. These pages "
"all look very much the same: the page for brushes is shown to the right as "
"an example."
msgstr ""
"El GIMP utilitza una gran quantitat de recursos, com ara pinzells, patrons, "
"degradats, etc., per als quals se subministra un conjunt bàsic quan "
"s'instal·la el GIMP, i l'usuari en pot crear o descarregar uns altres. Per a "
"cada tipus de recurs, hi ha una pàgina en preferències que us permet "
"especificar el <emphasis>camí de cerca</emphasis>: el conjunt de carpetes "
"des de les quals es carreguen automàticament els elements del tipus en "
"qüestió quan s'inicia el GIMP. Aquestes pàgines resulten molt similars: la "
"pàgina per als pinzells es mostra a la dreta com a exemple."

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:49(para)
msgid ""
"By default, the search path includes two folders: a <emphasis>system</"
"emphasis> folder, where items installed along with GIMP are placed, and a "
"<emphasis>personal</emphasis> folder, inside your personal GIMP directory, "
"where items added by you should be placed. The system folder should not be "
"marked as writable, and you should not try to alter its contents. The "
"personal folder must be marked as writable or it is useless, because there "
"is nothing inside it except what you put there."
msgstr ""
"De manera predeterminada, el camí de cerca inclou dues carpetes: una carpeta "
"del <emphasis>sistema</emphasis>, on es col·loquen els elements que "
"s'instal·len amb el GIMP, i una carpeta <emphasis>personal</emphasis>, que "
"es troba a la vostra carpeta personal del GIMP, i en la qual s'haurien de "
"col·locar els elements afegits. No hauríeu de tenir permís d'escriptura a la "
"carpeta del sistema, i no hauríeu d'intentar alterar-ne els continguts. Sí "
"que heu de tenir permís d'escriptura a la vostra carpeta personal o seria "
"inútil, a causa que no hi ha res a dins excepte el que hi poseu."

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:59(para)
msgid ""
"You can customize the search path with the buttons at the top of the dialog."
msgstr ""
"Podeu personalitzar el camí de cerca amb els botons de la part superior del "
"diàleg."

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:66(term)
msgid "Select a Folder"
msgstr "Selecciona una carpeta"

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:68(para)
msgid ""
"If you click on one of the folders in the list, it is selected for whatever "
"action comes next."
msgstr ""
"Si feu clic en una de les carpetes de la llista, aquesta se selecciona per a "
"qualsevol acció que es faci tot seguit."

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:75(term)
msgid "Add/Replace Folder"
msgstr "Afegeix/reemplaça una carpeta"

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:77(para)
msgid ""
"If you type the name of a folder in the entry space, or navigate to it using "
"the file chooser button <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/"
"stock-fileopen-16.png\"/></guiicon> on the right, and then click the left "
"button, this will replace the selected folder with the one you have "
"specified. If nothing in the list is selected, the folder you specify will "
"be added to the list. If the light-symbol to the left of the text entry area "
"is red instead of green, it means that the folder you have specified does "
"not exist. GIMP will not create it for you, so you should do this "
"immediately."
msgstr ""
"Si escriviu el nom d'una carpeta a l'espai de l'entrada, o si hi navegueu "
"amb el botó <guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-"
"fileopen-16.png\"/></guiicon> del selector de fitxer de la dreta, i després "
"feu clic amb el botó esquerre, la carpeta actualment seleccionada es "
"reemplaça per la nova carpeta que heu especificat. Si no seleccioneu cap "
"carpeta de la llista, la carpeta que especifiqueu s'afegeix a la llista. Si "
"el símbol de llum a l'esquerra de l'àrea d'entrada de text és vermell en "
"comptes de verd, significa que la carpeta que heu especificat no existeix. "
"El GIMP no crea les carpetes en lloc vostre, i per això hauríeu de fer-ho "
"immediatament."

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:94(term)
msgid "Move Up/Down"
msgstr "Mou amunt/avall"

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:96(para)
msgid ""
"If you click on the up-arrow or down-arrow buttons, the selected folder will "
"be changed to the following or preceding one in the list. Since the folders "
"are read in order, using those buttons change the loading precedence of the "
"items located in those folders."
msgstr ""
"Si feu clic en els botons de fletxes cap amunt o cap avall, la carpeta "
"seleccionada canviarà a la posició següent o precedent en la llista. Com que "
"les carpetes es llegeixen en ordre, emprant aquests botons canvia la "
"prioritat en la càrrega dels elements allotjats en aquestes carpetes."

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:105(term)
msgid "Delete Folder"
msgstr "Suprimeix la carpeta"

#: src/using/preferences/prefs-folders-data.xml:107(para)
msgid ""
"If you click the trash-can button, the selected folder will be deleted from "
"the list. (The folder itself is not affected; it is merely removed from the "
"search path.) Deleting the system folder is probably a bad idea, but nothing "
"prevents you from doing it."
msgstr ""
"Si feu clic en el botó paperera, s'esborra la carpeta seleccionada de la "
"llista. (La mateixa carpeta no es veu afectada; simplement es lleva del camí "
"de cerca). Esborrar la carpeta del sistema és probablement una mala idea, "
"però res no us impedeix fer-ho."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-icon-theme.xml:22(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-icon-theme.png'; "
"md5=2e97e6d21d640373e4a48b1e1790c782"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-icon-theme.png'; "
"md5=2e97e6d21d640373e4a48b1e1790c782"

#: src/using/preferences/prefs-icon-theme.xml:8(title)
#: src/using/preferences/prefs-theme.xml:8(title)
#: src/using/preferences/prefs-theme.xml:11(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-theme.xml:14(primary)
msgid "Theme"
msgstr "Tema"

#: src/using/preferences/prefs-icon-theme.xml:11(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-icon-theme.xml:14(primary)
msgid "Icon Theme"
msgstr "Icona del tema"

#: src/using/preferences/prefs-icon-theme.xml:18(title)
msgid "Icon Theme Preference"
msgstr "Preferències de tema"

#: src/using/preferences/prefs-icon-theme.xml:27(para)
msgid ""
"This page lets you select a theme for the icons of the GIMP user interface. "
"Test them: you will see the result instantly in this preference dialog."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet seleccionar un tema per les icones de la interfície "
"d'usuari del GIMP. Proveu-les: veureu el resultat immediatament en aquest "
"diàleg de preferències."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:24(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-color-management.png'; "
"md5=59a14b3e6d685e44b33b2370cac25e80"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-color-management.png'; "
"md5=59a14b3e6d685e44b33b2370cac25e80"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:7(title)
#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:11(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:14(primary)
#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:51(primary)
msgid "Color Management"
msgstr "Gestió del color"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:17(primary)
msgid "Color Profile"
msgstr "Perfil de color"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:21(title)
msgid "Color Management Preferences"
msgstr "Preferències de gestió del color"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:31(para)
msgid "This page lets you customize the GIMP color management."
msgstr "Aquesta pàgina us permet personalitzar la gestió del color del GIMP."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:34(para)
msgid ""
"Some of the options let you choose a color profile from a menu. If the "
"desired profile is not in the menu yet, you can add it by clicking on the "
"<guimenuitem>Select color profile from disk...</guimenuitem> item."
msgstr ""
"Algunes de les opcions us permeten triar el perfil de color des d'un menú. "
"Si el perfil desitjat no està encara en el menú, podeu afegir-lo fent clic "
"sobre l'element <guimenuitem>Selecciona el perfil de color des del disc...</"
"guimenuitem>."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:40(para)
msgid ""
"Files containing color profiles are easily recognizable by their <filename>."
"icc</filename> suffix. In addition to that they are usually stored all "
"together in only a few places. If you are running GIMP on Mac OS X, you "
"should try <filename>/Library/ColorSync/Profiles/</filename> and "
"<filename>Library/Printers/[manufacturer]/Profiles</filename>."
msgstr ""
"Els fitxers que contenen perfils de color es poden reconèixer fàcilment pel "
"seu sufix <filename>.icc</filename>. A més d'això, generalment es desen tots "
"junts en uns pocs llocs. Si executeu GIMP en un Mac OS X, hauríeu de provar "
"<filename>/Library/ColorSync/Profiles/</filename> i <filename>Library/"
"Printers/[fabricant]/Profiles</filename>."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:54(term)
msgid "Image display mode"
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:56(para)
msgid ""
"Using this option you can decide how the GIMP color management operates. "
"There are three modes you can choose from:"
msgstr ""
"Quan useu aquesta opció podeu decidir com funciona la gestió del color del "
"GIMP. Hi ha tres modes que podeu triar:"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:62(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">No color management</emphasis>: choosing this "
"selection shuts down the color management in GIMP completely."
msgstr ""
"<emphasis role=\"bold\">Sense gestió del color</emphasis>: triant aquesta "
"opció es desconnecta completament la gestió del color en GIMP."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:69(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">Color managed display</emphasis>: with this "
"selection you can enable the GIMP color management to provide a fully "
"corrected display of the images according to the given color profile for the "
"display."
msgstr ""
"<emphasis role=\"bold\">Visualització amb gestió del color</emphasis>: amb "
"aquesta selecció habiliteu que la gestió del color del GIMP proporcioni una "
"visualització plenament corregida de les imatges segons el perfil de color "
"donat."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:76(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">Soft-proofing</emphasis>: when choosing this option, "
"you enable the GIMP color management not only to apply the profile for the "
"display, but also the selected printer simulation profile. Doing so, you can "
"preview the color results of a print with that printer."
msgstr ""
"<emphasis role=\"bold\">Simulació d'impressió</emphasis>: quan trieu aquesta "
"selecció, habiliteu la gestió del color del GIMP no sols per a aplicar el "
"perfil de visualització, sinó també el perfil de simulació d'impressió "
"seleccionat. Fent això, podeu previsualitzar els resultats de color d'una "
"impressió amb aquesta impressora."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:83(para)
msgid ""
"Please note, that the GIMP color management is used to enhance the display "
"of images and the embedding of profiles to image files only. Especially are "
"the options you choose in this dialog in no way used for printing from "
"within GIMP. This is because the printing is a special task done by a more "
"specialized printing engine that is no part of GIMP."
msgstr ""
"Tingueu en compte que la gestió del color del GIMP solament s'usa per a "
"millorar la visualització d'imatges i la incrustació de perfils en els "
"fitxers d'imatge. Les opcions que trieu en aquest diàleg no s'usen de cap "
"manera per a la impressió des del GIMP. Això es deu al fet que la impressió "
"és una labor especial realitzada per un motor d'impressió més especialitzat "
"que no és part de GIMP."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:98(term)
msgid "Color Managed Display"
msgstr "Visualització amb gestió del color"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:100(emphasis)
msgid "Monitor profile"
msgstr "Perfil del monitor"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:103(para)
msgid ""
"<guilabel>None</guilabel> : GIMP uses the colorimetric profile of your "
"monitor."
msgstr ""
"<guilabel>Cap</guilabel> : GIMP usa el perfil de mètrica color del monitor."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:109(para)
msgid "<guilabel>Select color profile from disk</guilabel> : if you have one."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:115(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you activate the <guilabel>Try to use the system monitor profile</"
#| "guilabel> option, GIMP will use the color profile provided for the "
#| "displays by the operating systems color management system."
msgid ""
"<guilabel>Try to use the system monitor profile</guilabel> : If checked, "
"GIMP will try to use the display color profile of the system windows "
"handler. Else, the configured monitor profile is used."
msgstr ""
"Si activeu l'opció <guilabel>Prova d'utilitzar el perfil del monitor del "
"sistema</guilabel>, el GIMP farà servir el perfil de color proporcionat per "
"a la visualització pel sistema de gestió del color del sistema operatiu."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:125(emphasis)
msgid "Rendering intent"
msgstr "Propòsit de la renderització"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:128(para)
msgid ""
"This option is about how colors are converted from the color space of your "
"image to your display device. Four modes are available: <quote>Perceptual</"
"quote>, <quote>Relative colorimetric</quote>, <quote>Saturation</quote> and "
"<quote> Absolute colorimetric</quote>."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:135(para)
msgid ""
"Relative colorimetric is usually the best choice (default). Unless you use a "
"LUT monitor profile (most monitor profile are matrix), choosing perceptual "
"intent actually gives you relative colorimetric."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:142(emphasis)
#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:196(emphasis)
msgid "Use black point compensation"
msgstr "Usa la compensació del punt negre"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:145(para)
msgid ""
"This option is checked by default. Do use black point compensation unless "
"you have a reason not to."
msgstr ""
"Aquesta opció està marcada per defecte. No useu la compensació del punt "
"negre a menys que tingueu algun motiu per no fer-ho."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:156(emphasis)
msgid "Optimize image display for:"
msgstr "Optimitza la visualització d'imatge per:"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:159(para)
msgid ""
"Two options: <guimenuitem>Speed</guimenuitem> and <guimenuitem>Precision/"
"Color fidelity</guimenuitem>. <quote>Speed</quote> is activated by default. "
"If not, image display might be better at the cost of speed."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:172(term)
msgid "Soft-proofing>"
msgstr "Prova en pantalla>"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:174(para)
msgid ""
"Soft-proofing is a mechanism that allows you to see on your screen what "
"printing on paper will look. More generally, it is soft-proofing from the "
"color space of your image to another color color space (printer or other "
"output device)."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:181(emphasis)
#, fuzzy
#| msgid "Softproof rendering intent"
msgid "Soft-proofing profile"
msgstr "Pseudoprova de renderització"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:183(para)
msgid ""
"<guimenuitem>None</guimenuitem> is the choice by default. The drop-down list "
"offers the possibility of <guimenuitem> Select color profile from disk...</"
"guimenuitem>."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:188(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">Rendering intent</emphasis> As above, four modes: "
"<quote>Perceptual</quote>, <quote>Relative colorimetric</quote>, "
"<quote>Saturation</quote> and <quote> Absolute colorimetric</quote>. Try "
"them all and choose what looks the best."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:198(para)
msgid ""
"Try with and without black point compensation and choose what looks best."
msgstr ""
"Proveu amb i sense compensació del punt negre i trieu allò que es vegi "
"millor."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:203(emphasis)
msgid "Optimize soft-proofing for:"
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:205(para)
msgid ""
"Two options: <guimenuitem>Speed</guimenuitem> and <guimenuitem>Precision/"
"Color fidelity</guimenuitem>. <quote>Speed</quote> is activated by default. "
"If not, soft-proofing might be better at the cost of speed."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:212(emphasis)
#, fuzzy
msgid "Mark out of gamut colors"
msgstr "Marca els colors de la gamma"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:214(para)
msgid ""
"When this box is checked, the soft-proofing will mark color that can not be "
"represented in the target color space. On the right, a color button, when "
"clicked, opens a color selector to choose the wanted color."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:224(term)
#, fuzzy
#| msgid "Preferences"
msgid "Preferred profiles"
msgstr "Preferències"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:226(emphasis)
msgid "RGB profile"
msgstr "Perfil RGB"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:227(para)
msgid ""
"Default is <quote>None</quote> and the built-in RGB profile is used. You can "
"select another RGB working space color profile from disk: it will be offered "
"next to the built-in profile when a color profile can be chosen."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:233(emphasis)
msgid "Grayscale profile"
msgstr "Perfil d'escala de grisos"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:234(para)
msgid ""
"Default is <quote>None</quote> and the built-in Grayscale profile is used. "
"You can select another Grayscale working space color profile from disk: it "
"will be offered next to the built-in profile when a color profile can be "
"chosen."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:240(emphasis)
msgid "CMYK profile"
msgstr "Perfil CMYK:"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:241(para)
msgid ""
"Default is <quote>None</quote>. You can select a CMYK working space color "
"profile from disk to convert RGB to CMYK."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:249(term)
msgid "Policies"
msgstr "Polítiques"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:251(emphasis)
msgid "File Open Behavior"
msgstr "Quan s'obri un fitxer"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:252(para)
msgid ""
"Default is <quote>Ask what to do</quote>. You can also select <quote>Keep "
"embedded profile</quote> or <quote>Convert to preferred RGB color profile</"
"quote> to indicate how to treat embedded color profiles when opening an "
"image file."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:260(para)
msgid "For more explanations:"
msgstr "Per a més explicacions:"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:263(para)
msgid ""
"ICC Profiles are explained in Wikipedia <xref linkend=\"bibliography-online-"
"wkpd-icc\"/>."
msgstr ""
"Els perfils ICC s'expliquen a la Viquipèdia <xref linkend=\"bibliography-"
"online-wkpd-icc\"/>."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:269(para)
msgid ""
"See OpenICC project (<xref linkend=\"bibliography-online-openicc\"/>) where "
"GIMP and others great names of free infography contribute to."
msgstr ""
"Consulteu el projecte OpenICC (<xref linkend=\"bibliography-online-openicc\"/"
">), en el qual col·laboren GIMP i altres grans noms de la infografia lliure."

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:276(para)
msgid "Many profiles to load from the web:"
msgstr "Molts perfils per a carregar des de la web:"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:279(para)
msgid ""
"ICC sRGB Workspace: <productname>ICCsRGB</productname><xref linkend="
"\"bibliography-online-iccsrgb\"/>"
msgstr ""
"Espai de treball ICC sRGB: <productname>ICCsRGB</productname><xref linkend="
"\"bibliography-online-iccsrgb\"/>"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:286(para)
msgid ""
"Microsoft sRGB Workspace: <productname>MsRGB</productname><xref linkend="
"\"bibliography-online-microsoft-srgb\"/>"
msgstr ""
"Espai de treball Microsoft sRGB: <productname>MsRGB</productname><xref "
"linkend=\"bibliography-online-microsoft-srgb\"/>"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:293(para)
msgid ""
"Adobe RGB98 Workspace : <productname>Adobe RGB (1998)</productname><xref "
"linkend=\"bibliography-online-adobrgb\"/>"
msgstr ""
"Espai de treball Adobe RGB98: <productname>Adobe RGB (1998)</"
"productname><xref linkend=\"bibliography-online-adobrgb\"/>"

#: src/using/preferences/prefs-color-management.xml:300(para)
msgid ""
"ECI (European Color Initiative) Profiles: <productname>ECI</"
"productname><xref linkend=\"bibliography-online-eci\"/>"
msgstr ""
"Perfils ECI (European Color Initiative): <productname>ECI</productname><xref "
"linkend=\"bibliography-online-eci\"/>"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:25(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-image-window-appearance.png'; "
"md5=4094a37e546eaa74f86d24558f165f97"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-image-window-appearance.png'; "
"md5=4094a37e546eaa74f86d24558f165f97"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:10(title)
msgid "Image Window Appearance"
msgstr "Aparença de la finestra d'imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:14(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:17(primary)
#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:20(primary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:12(title)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:17(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:20(primary)
msgid "Image Windows"
msgstr "Finestres d'imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:21(title)
msgid "Image Window Appearance Defaults"
msgstr "Aparença predeterminada de la finestra d'imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:28(para)
msgid ""
"This page lets you customize the default appearance of image windows, for "
"normal mode and for fullscreen mode. All of the settings here can be altered "
"on an image-specific basis using entries in the View menu. See the <link "
"linkend=\"gimp-image-window\">Image Window</link> section for information on "
"the meaning of the entries."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar l'aparença predeterminada de les "
"finestres d'imatge, per al mode normal i per al mode de pantalla completa. "
"Totes les opcions que es mostren aquí es poden canviar per a cada imatge en "
"particular amb les entrades en el menú Visualitza. Consulteu la secció <link "
"linkend=\"gimp-image-window\">finestra d'imatge</link> per a més informació "
"sobre el significat de les entrades."

#: src/using/preferences/prefs-image-window-appearance.xml:39(para)
msgid ""
"The only parts that may need further explanation are the ones related to "
"padding. <quote>Padding</quote> is the color shown around the edges of the "
"image, if it does not occupy all of the display area (shown in light gray in "
"all the figures here). You can choose among four colors for the padding "
"color: to use the color specified by the current theme; to use the light or "
"dark colors specified for checks, such as represent transparent parts of the "
"image; or to use a custom color, which can be set using the color button for "
"<quote>Custom padding color</quote>."
msgstr ""
"Les úniques opcions que poden necessitar més explicació són les relacionades "
"amb el farciment. El <quote>farciment</quote> és el color que es mostra al "
"voltant de la imatge, si aquesta no abasta tota l'àrea de visualització (es "
"mostra en gris clar en la figura). Podeu triar entre quatre colors per al "
"color de farciment: usar el color especificat pel tema actual, usar el color "
"clar o el color fosc usat en els quadres de transparència, o usar un color "
"personalitzat, que es pot triar fent clic en el botó de color <quote>Color "
"personalitzat de farciment</quote>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:27(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-system-resources.png'; "
"md5=21dfed95750b9f12f838ee81eff527f7"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-system-resources.png'; "
"md5=21dfed95750b9f12f838ee81eff527f7"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:12(title)
#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:16(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:19(primary)
#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:23(title)
msgid "System Resources"
msgstr "Recursos del sistema"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:14(primary)
#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:11(primary)
#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:16(primary)
msgid "Using"
msgstr "Ús"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:30(para)
msgid ""
"This page lets you customize the amount of system memory allocated for "
"various purposes. It also allows you to disable the confirmation dialogs "
"that appear when you close unsaved images, and to set the size of thumbnail "
"files that GIMP produces."
msgstr ""
"Aquesta pàgina permet personalitzar la quantitat de memòria de sistema "
"assignada a diversos propòsits. També permet deshabilitar el diàleg de "
"confirmació que apareix quan es tanquen imatges no desades, i seleccionar la "
"mida dels fitxers de miniatures que produeix GIMP."

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:42(title)
msgid "Resource Consumption"
msgstr "Consum dels recursos"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:44(term)
msgid "Minimal number of undo levels"
msgstr "Nombre mínim de nivells de desfer:"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:46(para)
msgid ""
"GIMP allows you to undo most actions by maintaining an <quote>Undo History</"
"quote> for each image, for which a certain amount of memory is allocated. "
"Regardless of memory usage, however, GIMP always permits some minimal number "
"of the most recent actions to be undone: this is the number specified here. "
"See <xref linkend=\"gimp-concepts-undo\"/> for more information about GIMP's "
"Undo mechanism."
msgstr ""
"GIMP us permet desfer la majoria de les accions, ja que manté un "
"<quote>Historial de desfer</quote> per a cada imatge. Independentment de "
"l'ús de la memòria, GIMP permet desfer un nombre mínim de les accions més "
"recents: aquest és el nombre que s'especifica aquí. Mireu la <xref linkend="
"\"gimp-concepts-undo\"/> per a més informació sobre els mecanismes de desfer "
"de GIMP."

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:59(term)
msgid "Maximum undo memory"
msgstr "Memòria màxima de desfer:"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:61(para)
msgid ""
"This is the amount of undo memory allocated for each image. If the Undo "
"History size exceeds this, the oldest points are deleted, unless this would "
"result in fewer points being present than the minimal number specified above."
msgstr ""
"És la quantitat de memòria de desfer assignada per a cada imatge. Si "
"l'historial de desfer supera aquesta mida, els passos més antics s'esborren, "
"tret que el nombre de passos no sigui més petit que l'especificat a dalt."

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:70(term)
msgid "Tile cache size"
msgstr "Mida de la memòria cau"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:72(para)
msgid ""
"This is the amount of system RAM allocated for GIMP image data. If GIMP "
"requires more memory than this, it begins to swap to disk, which may in some "
"circumstances cause a dramatic slowdown. You are given an opportunity to set "
"this number when you install GIMP, but you can alter it here. See <link "
"linkend=\"gimp-using-setup-tile-cache\">How to Set Your Tile Cache</link> "
"for more information."
msgstr ""
"És la quantitat de RAM del sistema assignada a les dades d'imatge de GIMP. "
"Si GIMP requereix més memòria que això, utilitza la memòria d'intercanvi del "
"disc que pot, en algunes circumstàncies, provocar una baixada de rendiment. "
"Hi ha una oportunitat de configurar aquest nombre quan s'instal·la GIMP, "
"però podeu canviar-lo aquí. Consulteu <link linkend=\"gimp-using-setup-tile-"
"cache\">Com configurar la memòria cau</link> per a més informació."

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:84(term)
msgid "Maximum new image size"
msgstr "Mida màxima de les imatges noves"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:86(para)
msgid ""
"This is not a hard constraint: if you try to create a new image larger than "
"the specified size, you are asked to confirm that you really want to do it. "
"This is to prevent you from accidentally creating images much larger than "
"you intend, which can either crash GIMP or cause it to respond verrrrrrrry "
"slowwwwwwwwly."
msgstr ""
"No és una restricció rigorosa: si intenteu crear una imatge nova més gran "
"que la mida especificada, se us demanarà confirmació per a obrir-la. Es "
"tracta de prevenir que creeu accidentalment una imatge tan grossa que pugui "
"provocar una parada del GIMP o un rendiment molt lent."

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:96(term)
msgid "Number of processors to use"
msgstr "Nombre de processadors"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:98(para)
msgid "Default is one. Your computer may have more than one processor."
msgstr ""
"El predeterminat és un. El vostre ordinador pot tenir més d'un processador."

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:106(title)
msgid "Hardware acceleration"
msgstr "Acceleració de maquinari"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:108(term)
msgid "Use OpenCL"
msgstr "Utilitza OpenCL"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:110(para)
msgid ""
"OpenCL is an acronym for Open Computing Language (see <ulink url=\"https://"
"en.wikipedia.org/wiki/OpenCL\"> Wikpedia</ulink>). This option, checked by "
"default, improves the management of relations between the CPU and the "
"graphic processing unit (GPU)."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:122(title)
msgid "Image Thumbnails"
msgstr "Miniatures de la imatge"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:124(term)
msgid "Size of thumbnails"
msgstr "Mida de les miniatures:"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:126(para)
msgid ""
"This options allows you to set the size of the thumbnails shown in the File "
"Open dialog (and also saved for possible use by other programs). The options "
"are <quote>No thumbnails</quote>, <quote>Normal (128x128)</quote>, and "
"<quote>Large (256x256)</quote>."
msgstr ""
"Aquesta opció us permet determinar la mida de les miniatures que es mostren "
"en el diàleg Obre un fitxer (i també es desen per a l'ús d'altres "
"programes). Les opcions són <quote>Sense miniatures</quote>, <quote>Normal "
"(128x128)</quote>, i <quote>Gran (256x256)</quote>."

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:136(term)
msgid "Maximum filesize for thumbnailing"
msgstr "Mida màxima del fitxer de miniatures"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:138(para)
msgid ""
"If an image file is larger than the specified maximum size, GIMP will not "
"generate a thumbnail for it. This options allows you to prevent thumbnailing "
"of extremely large image files from slowing GIMP to a crawl."
msgstr ""
"Si un fitxer d'imatge és més que la mida màxima especificada, el GIMP no en "
"generarà una miniatura. Aquesta opció permet prevenir que la miniaturització "
"de fitxers d'imatge extremadament grans faci alentir en excés el GIMP."

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:149(title)
msgid "Document History"
msgstr "Historial de documents"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:151(term)
msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
msgstr ""
"Mantén un registre permanent dels fitxers utilitzats en la llista de fitxers "
"recents"

#: src/using/preferences/prefs-system-resources.xml:153(para)
msgid ""
"When checked, files you have opened will be saved in the Document history. "
"You can access the list of files with the <link linkend=\"gimp-document-"
"dialog\">Document history dialog</link> from the image menu-bar : "
"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Recent</"
"guisubmenu><guimenuitem>Document History</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Quan està marcat, els fitxers que teniu oberts es desaran en l'historial de "
"documents. Podeu accedir a la llista de fitxers amb el <link linkend=\"gimp-"
"document-dialog\">diàleg Historial de documents</link> des de la barra de "
"menú de la imatge: <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu><guisubmenu>Obre un "
"fitxer recent</guisubmenu><guimenuitem>Historial de documents</guimenuitem></"
"menuchoice>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:23(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-list.png'; "
"md5=52d75a7960c7087f9c2d678a324001b9"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-list.png'; "
"md5=52d75a7960c7087f9c2d678a324001b9"

#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:8(title)
msgid "Preferences Dialog"
msgstr "Diàleg de preferències"

#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:18(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Introducció"

#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:20(title)
msgid "List of preference pages"
msgstr "Llista de pàgines de preferències"

#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:27(para)
msgid ""
"The preferences dialog can be accessed from the image menu-bar, through "
"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></"
"menuchoice>. It lets you customize many aspects of the way GIMP works. The "
"following sections detail the settings that you can customize, and what they "
"affect."
msgstr ""
"Es pot accedir al diàleg de preferències des de la barra de menú de la "
"imatge, mitjançant <menuchoice><guimenu>Edita</"
"guimenu><guimenuitem>Preferències</guimenuitem></menuchoice>. Permet "
"personalitzar molts aspectes del comportament de GIMP. Les següents seccions "
"detallen les opcions que podeu personalitzar, i a quins elements afecten. "

#: src/using/preferences/preferences_introduction.xml:37(para)
msgid ""
"All of the Preferences information is stored in a file called "
"<filename>gimprc</filename> in your personal GIMP directory, so if you are a "
"<quote>power user</quote> who would rather work with a text editor than a "
"graphical interface, you can alter preferences by editing that file. If you "
"do, and you are on a Linux system, then <command>man gimprc</command> will "
"give you a lot of technical information about the contents of the file and "
"what they are used for."
msgstr ""
"Tota la informació de preferències es conserva en un fitxer anomenat "
"<filename>gimprc</filename> en la vostra carpeta personal del GIMP, de "
"manera que si sou un <quote>superusuari</quote>, que prefereix treballar amb "
"un editor de textos en lloc d'una interfície gràfica, podeu alterar les "
"preferències editant el fitxer. Si ho feu, i sou en un sistema Linux, "
"l'ordre <command>man gimprc</command> proporciona una gran quantitat "
"d'informació tècnica sobre els continguts del fitxer i per a què s'utilitzen."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:26(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/preferences/prefs-display.png'; "
#| "md5=ddc19549a222f95734c1ea4462fee9cd"
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-playground.png'; "
"md5=596326fd0a78e2d9c5ce7c1ce74a7ccf"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-display.png'; "
"md5=ddc19549a222f95734c1ea4462fee9cd"

#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:8(title)
#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:13(tertiary)
msgid "Playground"
msgstr "Terreny de joc"

#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:18(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:22(title)
msgid "Insane Options"
msgstr "Opcions esbojarrades"

#: src/using/preferences/prefs-playground.xml:29(para)
msgid "This page lets you select some experimental tools."
msgstr ""
"En aquesta pàgina podeu personalitzar diversos aspectes del comportament de "
"les eines."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:32(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-display.png'; "
"md5=ddc19549a222f95734c1ea4462fee9cd"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-display.png'; "
"md5=ddc19549a222f95734c1ea4462fee9cd"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:76(None)
msgid ""
"@@image: 'images/using/ui-calibrate.png'; "
"md5=369db9e9ab27ee78bf80702e1219ca34"
msgstr ""
"@@image: 'images/using/ui-calibrate.png'; "
"md5=369db9e9ab27ee78bf80702e1219ca34"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:9(title)
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:14(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:17(primary)
msgid "Display"
msgstr "Visualització"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:21(primary)
#: src/using/preferences/prefs-display.xml:48(title)
msgid "Transparency"
msgstr "Transparència"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:22(secondary)
msgid "Representation"
msgstr "Representació"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:25(primary)
msgid "Calibrate monitor"
msgstr "Calibra el monitor"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:29(title)
msgid "Display Preferences"
msgstr "Mostra les preferències"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:35(para)
msgid ""
"This page lets you customize the way transparent parts of an image are "
"represented, and lets you recalibrate the resolution of your monitor."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar de quina manera es representen les "
"parts transparents d'una imatge, i us permet tornar a calibrar la resolució "
"del monitor."

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:50(term)
msgid "Transparency type"
msgstr "Tipus de transparència"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:53(para)
msgid ""
"By default, GIMP indicates transparency using a checkerboard pattern with "
"mid-tone checks, but you can change this if you want, either to a different "
"type of checkerboard, or to solid black, white, or gray."
msgstr ""
"De manera predeterminada, el GIMP indica la transparència emprant patró de "
"tauler d'escacs amb quadres de tons mitjans, però podeu canviar-ho, si "
"voleu, a un altre tipus de tauler, o a un to sòlid negre, blanc o gris."

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:62(term)
msgid "Check size"
msgstr "Mida dels quadres"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:64(para)
msgid ""
"Here you can alter the size of the squares in the checkerboard pattern used "
"to indicate transparency."
msgstr ""
"Aquí podeu canviar la mida dels quadres del patró usat per a indicar la "
"transparència."

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:73(title)
msgid "The Calibration dialog"
msgstr "El diàleg de calibratge"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:80(variablelist:xreflabel)
msgid "Calibration"
msgstr "Calibratge"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:82(term)
msgid "Monitor Resolution"
msgstr "Resolució del monitor"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:84(para)
msgid ""
"Monitor Resolution is the ratio of pixels, horizontally and vertically, to "
"inches. You have three ways to proceed here:"
msgstr ""
"La resolució del monitor és la proporció de píxels a polzades, "
"horitzontalment i verticalment. Hi ha tres maneres de procedir aquí:"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:90(para)
msgid "Get Resolution from windowing system. (easiest, probably inaccurate)."
msgstr ""
"Obtenir la resolució des del sistema de finestres. (És la més fàcil, però "
"probablement inexacta)."

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:96(para)
msgid "Set Manually"
msgstr "Introduir-la manualment"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:99(para)
msgid "Push the Calibrate Button."
msgstr "Premeu el botó de Calibra."

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:105(term)
msgid "The Calibrate Dialog"
msgstr "El diàleg de calibratge"

#: src/using/preferences/prefs-display.xml:107(para)
msgid ""
"My monitor was impressively off when I tried the Calibrate Dialog. The "
"<quote>Calibrate Game</quote> is fun to play. You will need a soft ruler."
msgstr ""
"El meu monitor estava molt desajustat quan vaig provar el diàleg de "
"calibratge. El <quote>joc de calibrar</quote> és molt divertit. Necessitareu "
"un regle flexible."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-default-grid.xml:22(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-default-grid.png'; "
"md5=53f59779c41e7386e8b94eb8e27327fd"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-default-grid.png'; "
"md5=53f59779c41e7386e8b94eb8e27327fd"

#: src/using/preferences/prefs-default-grid.xml:8(title)
msgid "Default Image Grid"
msgstr "Quadrícula d'imatge predeterminada"

#: src/using/preferences/prefs-default-grid.xml:11(secondary)
msgid "Image grid"
msgstr "Quadrícula d'imatge"

#: src/using/preferences/prefs-default-grid.xml:14(primary)
msgid "Grid"
msgstr "Quadrícula"

#: src/using/preferences/prefs-default-grid.xml:18(title)
msgid "Default Grid Preferences"
msgstr "Preferències generals de quadrícula"

#: src/using/preferences/prefs-default-grid.xml:26(para)
msgid ""
"This page lets you customize the default properties of GIMP's grid, which "
"can be toggled on or off using <menuchoice><guimenu>View</"
"guimenu><guimenuitem>Show Grid</guimenuitem></menuchoice> from the image "
"menu. The settings here match those in the Configure Image Grid dialog, "
"which can be used to reconfigure the grid for an existing image, by choosing "
"<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Configure Grid</"
"guimenuitem></menuchoice> from the image menu. See the <link linkend=\"gimp-"
"configure-grid-dialog\">Configure Grid dialog</link> section for information "
"on the meaning of each of the settings."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar la quadrícula del GIMP, que es pot "
"activar i desactivar des del menú d'imatge fent: "
"<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Mostra la quadrícula</"
"guimenuitem></menuchoice>. Aquesta configuració coincideix amb la del diàleg "
"Configura la quadrícula de la imatge, que pot utilitzar-se per a "
"reconfigurar la quadrícula per a una imatge en particular, i està en el "
"menú: <menuchoice><guimenu>Imatge</guimenu><guimenuitem>Configura la "
"quadrícula</guimenuitem></menuchoice>. Vegeu la secció <link linkend=\"gimp-"
"configure-grid-dialog\">diàleg Configura la quadrícula</link> per a més "
"informació sobre el significat d'aquests paràmetres."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-help.xml:22(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-help.png'; "
"md5=66fee60ca213d8f1aa436d844eaf285d"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-help.png'; "
"md5=66fee60ca213d8f1aa436d844eaf285d"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:8(title)
#: src/using/preferences/prefs-help.xml:12(tertiary)
msgid "Help System"
msgstr "Sistema d'ajuda"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:15(primary)
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:19(title)
msgid "Help System Preferences"
msgstr "Preferències del sistema d'ajuda"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:25(para)
msgid ""
"This page lets you customize the behaviour of the <acronym>GIMP</acronym> "
"help system."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar el comportament del sistema d'ajuda "
"del <acronym>GIMP</acronym>."

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:36(title)
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:41(title)
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:56(term)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:43(title)
msgid "General"
msgstr "General"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:38(term)
msgid "Show tool tips"
msgstr "Mostra l'ajuda contextual"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:40(para)
msgid ""
"Tool tips are small help pop-ups that appear when the pointer hovers for a "
"moment over some element of the interface, such as a button or icon. "
"Sometimes they explain what the element does; sometimes they give you hints "
"about non-obvious ways to use it. If you find them too distracting, you can "
"disable them here by unchecking this option. We recommend that you leave "
"them enabled unless you are a very advanced user."
msgstr ""
"Aquests consells són petites bombolles de text d'ajuda que apareixen quan el "
"punter està per un moment sobre algun element de la interfície, com ara un "
"botó o una icona. A vegades expliquen el que fa l'element; a vegades donen "
"un suggeriment sobre usos no obvis. Podeu desactivar-los desmarcant aquesta "
"opció. Recomanem mantenir-la activada, tret que sigueu un usuari molt "
"avançat."

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:52(term)
msgid "Show help buttons"
msgstr "Mostra els botons d'ajuda"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:54(para)
msgid ""
"This option controls whether the help buttons are shown on every tool "
"dialog, which may be used alternatively to invoke the help system."
msgstr ""
"Aquesta opció controla si els botons d'ajuda es mostren en tots els diàlegs "
"de les eines, que es poden usar alternativament per a invocar el sistema "
"d'ajuda."

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:63(term)
msgid "User manual"
msgstr "Manual d'usuari"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:65(para)
msgid ""
"This drop-down list lets you select between <guilabel>Use a locally "
"installed copy</guilabel> and <guilabel>Use the online version</guilabel>. "
"See <xref linkend=\"gimp-help\"/>."
msgstr ""
"Aquesta llista desplegable us permet seleccionar entre <guilabel>Utilitza "
"una còpia instal·lada en local</guilabel> i <guilabel>Utilitza la versió en "
"línia</guilabel>. Consulteu la <xref linkend=\"gimp-help\"/>."

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:75(title)
msgid "Help Browser"
msgstr "Navegador de l'ajuda"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:77(term)
msgid "Help browser to use"
msgstr "Navegador de l'ajuda que es vol utilitzar:"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:79(para)
msgid ""
"GIMP Help is supplied in the form of HTML files, i. e., web pages. You can "
"view them using either a special help browser that comes with GIMP, or a web "
"browser of your choice. Here you choose which option to use. Because the "
"help pages were carefully checked to make sure they work well with GIMP's "
"browser, whereas other web browsers are somewhat variable in their support "
"of features, the safer option is to use the internal browser; but really any "
"modern web browser should be okay."
msgstr ""
"L'ajuda de GIMP se subministra en forma de fitxers HTML, per exemple pàgines "
"web. Podeu veure-les usant un navegador de l'ajuda especial que ve amb GIMP "
"o el navegador web que trieu. Aquí podeu triar quina opció utilitzar. Les "
"pàgines d'ajuda es proven acuradament per a assegurar que funcionen bé amb "
"el visor de GIMP, mentre que altres navegadors web són variables en les "
"característiques que admeten; per això l'opció més segura és usar el "
"navegador intern, però de fet qualsevol navegador modern hauria de funcionar "
"bé."

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:90(para)
msgid ""
"Note that the GIMP help browser is not available on all platforms. If it is "
"missing, this option is hidden and the standard web browser will be used to "
"read the help pages."
msgstr ""
"Tingueu en compte que el navegador de l'ajuda de GIMP no està disponible en "
"totes les plataformes. Si manca en la vostra, aquesta opció estarà oculta i "
"s'usarà el navegador web estàndard per a llegir les pàgines de l'ajuda."

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:101(title)
msgid "Action Search"
msgstr "Cerca d'accions"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:103(term)
msgid "Maximum History Size"
msgstr "Mida màxima de l'historial"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:105(para)
msgid "Default value is 100 (0-1000) items in the history."
msgstr "El valor per defecte és 100 (0-1000) elements en l'historial."

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:111(term)
msgid "Show unavailable actions"
msgstr "Mostra les accions no disponibles"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:113(para)
msgid ""
"When this check-box is enabled, a search of actions will also return "
"inactive actions."
msgstr ""
"Quan aquesta casella està activa, la cerca d'accions també retorna les "
"accions inactives."

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:120(term)
msgid "Clear Action History"
msgstr "Neteja l'historial d'accions"

#: src/using/preferences/prefs-help.xml:122(para)
msgid "Self-explanatory."
msgstr "S'explica per si mateix."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-theme.xml:21(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-theme.png'; "
"md5=3ea8a48fbf468b123bce3613446893fb"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-theme.png'; "
"md5=3ea8a48fbf468b123bce3613446893fb"

#: src/using/preferences/prefs-theme.xml:18(title)
msgid "Theme Preference"
msgstr "Preferències de tema"

#: src/using/preferences/prefs-theme.xml:25(para)
msgid ""
"This page lets you select a theme, which determines many aspects of the "
"appearance of the GIMP user interface. Clicking on a theme in the list "
"causes it to be applied immediately, so it is easy to see the result and "
"change your mind if you don't like it."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet seleccionar el tema, que determina molts aspectes "
"de l'aparença de la interfície d'usuari del GIMP. Fent clic en un tema de la "
"llista aquest s'aplica immediatament, i per això és fàcil veure el resultat "
"i canviar-ho si no us agrada."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:27(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-tool-options.png'; "
"md5=dbddbff59e3c26df39bab04027c760ee"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-tool-options.png'; "
"md5=dbddbff59e3c26df39bab04027c760ee"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:10(title)
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:15(tertiary)
msgid "Tool Options"
msgstr "Opcions de l'eina"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:18(primary)
msgid "Tools"
msgstr "Eines"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:23(title)
msgid "Tool Options Preferences"
msgstr "Preferències de les opcions de l'eina"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:30(para)
msgid "This page lets you customize several aspects of the behavior of tools."
msgstr ""
"En aquesta pàgina podeu personalitzar diversos aspectes del comportament de "
"les eines."

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:43(term)
msgid "Save Tool Options On Exit"
msgstr "Desa les opcions de l'eina en sortir"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:45(para)
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:51(para)
#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:57(para)
msgid "Self explanatory"
msgstr "S'explica per si mateix"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:49(term)
msgid "Save Tool Options Now"
msgstr "Desa les opcions de l'eina ara"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:55(term)
msgid "Reset Saved Tool Options To Default Values"
msgstr "Restableix els valors per defecte de les opcions de l'eina"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:63(title)
msgid "Scaling"
msgstr "Ajustar la mida"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:65(term)
msgid "Default interpolation"
msgstr "Interpolació predeterminada"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:67(para)
msgid ""
"When you scale something, each pixel in the result is calculated by <link "
"linkend=\"glossary-interpolation\">interpolating</link> several pixels in "
"the source. This option determines the default interpolation method: it can "
"always be changed, though, in the Tool Options dialog."
msgstr ""
"Quan ajusteu la mida d'alguna cosa, cada píxel resultant es calcula <link "
"linkend=\"glossary-interpolation\">interpolant</link> diversos píxels de "
"l'original. Aquesta opció determina el mètode d'interpolació predeterminat: "
"no obstant això, aquest sempre es pot canviar en el diàleg d'opcions de "
"l'eina."

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:75(para)
msgid "There are four choices:"
msgstr "Hi ha quatre opcions:"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:77(term)
msgid "None"
msgstr "Cap"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:79(para)
msgid ""
"This is the fastest method, but it's quite crude: you should only consider "
"using it if your machine is very seriously speed-impaired."
msgstr ""
"Aquest és el mètode més ràpid, però és una mica rudimentari: hauríeu de "
"considerar usar-lo només si la vostra màquina és realment lenta."

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:87(term)
msgid "Linear"
msgstr "Lineal"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:89(para)
msgid "This used to be the default, and is good enough for most purposes."
msgstr ""
"Aquesta és l'opció predeterminada, i és prou bona per a la majoria dels "
"propòsits."

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:96(term)
msgid "Cubic"
msgstr "Cúbica"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:98(para)
msgid ""
"This is the best choice (although it can actually look worse than Linear for "
"some types of images), but also the slowest. Since <acronym>GIMP</acronym> "
"2.6, this method is the default."
msgstr ""
"Aquesta és la millor elecció (encara que de fet pot resultar pitjor que la "
"lineal en alguns tipus d'imatges), però també és la més lenta. Des del "
"<acronym>GIMP</acronym> 2.6 aquest mètode és el predeterminat."

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:107(term)
#, fuzzy
msgid "NoHalo"
msgstr "NoHalo"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:109(para)
msgid ""
"This method performs a high quality interpolation. Use the NoHalo method "
"when you downscale an image to less than a half of the original size."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:117(term)
#, fuzzy
msgid "LoHalo"
msgstr "LoHalo"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:119(para)
msgid ""
"This method performs a high quality interpolation. Use the LoHalo method "
"when you do not reduce the size much (rotate, shear)."
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:132(title)
msgid "Paint Options Shared Between Tools"
msgstr "Opcions de pintura compartides entre les eines"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:134(term)
#, fuzzy
#| msgid "Brush, Pattern, Gradient"
msgid "Brush, Dynamics,Pattern, Gradient"
msgstr "Pinzell, patró, degradat"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:136(para)
msgid ""
"You can decide here whether changing the brush etc for one tool should cause "
"the new item to be used for all tools, or whether each individual tool "
"(pencil, paintbrush, airbrush, etc) should remember the item that was last "
"used for it specifically."
msgstr ""
"Aquí podeu determinar si en canviar de pinzell, patró o degradat per a una "
"eina hauria de fer que s'utilitzés en totes les eines, o que cada eina en "
"particular (llapis, pinzell, aerògraf, etc.) hauria de recordar l'element "
"que va usar l'última vegada específicament."

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:147(title)
msgid "Move tool"
msgstr "Eina Mou"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:149(term)
msgid "Set layer or path as active"
msgstr "Activa la capa o el camí"

#: src/using/preferences/prefs-tool-options.xml:151(para)
msgid ""
"You can decide here whether changing the current layer or path when using "
"the move tool and without pressing any key."
msgstr ""
"Aquí podeu decidir si voleu canviar la capa o el camí actuals quan useu "
"l'eina Mou i sense prémer cap tecla."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:29(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-window-management.png'; "
"md5=643ec7c1354b3f4a455d11a2bd984f79"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-window-management.png'; "
"md5=643ec7c1354b3f4a455d11a2bd984f79"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:74(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/normal-title-bar.png'; "
"md5=fa077cce338c9825cb19e35431fdb280"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/normal-title-bar.png'; "
"md5=fa077cce338c9825cb19e35431fdb280"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:85(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/utility-title-bar.png'; "
"md5=2cf469aa031c4a87fa2ebf9a81b84856"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/utility-title-bar.png'; "
"md5=2cf469aa031c4a87fa2ebf9a81b84856"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:13(title)
msgid "Window Management"
msgstr "Gestió de finestres"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:17(tertiary)
msgid "Window management"
msgstr "Gestió de finestres"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:21(secondary)
msgid "Basic settings"
msgstr "Configuració bàsica"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:25(title)
msgid "Window Management Preferences"
msgstr "Preferències de gestió de finestres"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:33(para)
msgid ""
"This page lets you customize the way windows are handled in GIMP. You should "
"note that GIMP does not manipulate windows directly, instead it sends "
"requests to the window manager (i. e., to Windows if you are running in "
"Windows; to Metacity if you are running in a standard Gnome setup in Linux; "
"etc). Because there are many window managers, and not all of them are well "
"behaved, it cannot be guaranteed that the functions described here will "
"actually work as described. However, if you are using a modern, standards-"
"compliant window manager, they ought to."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar la manera en què GIMP gestiona les "
"finestres. Hauríeu de tenir en compte que GIMP no manipula directament les "
"finestres; en lloc d'això envia peticions al gestor de finestres (a Windows "
"si esteu en Windows; a Metacity si esteu en una configuració estàndard de "
"Gnome en Linux; etc.). Com que hi ha molts gestors de finestres, i no tots "
"tenen un comportament bo, no es pot garantir que les funcions descrites aquí "
"funcionaran com es descriuen. No obstant això, si utilitzeu un gestor de "
"finestres modern, tot hauria de funcionar com està previst."

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:47(title)
msgid "Window Manager Hints"
msgstr "Consells per al gestor de finestres"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:49(term)
msgid "Window type hints for the toolbox and the docks"
msgstr ""
"Suggeriments del tipus de finestra per a la caixa d'eines i els plafons"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:51(para)
msgid ""
"The choices you make here determine how the Toolbox, and the docks that hold "
"dialogs, will be treated. You have three possibilities for them:"
msgstr ""
"Les eleccions que feu aquí determinen com es tractaran la caixa d'eines, i "
"els plafons que contenen diàlegs. Teniu tres possibilitats:"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:58(para)
msgid ""
"If you choose <guilabel>Normal Window</guilabel>, they will be treated like "
"any other windows."
msgstr ""
"Si trieu <guilabel>Finestra normal</guilabel>, es tractaran com qualsevol "
"altra finestra."

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:64(para)
msgid ""
"If you choose <guilabel>Utility Window</guilabel>, the reduce button in the "
"title bar is absent and the docks will remain permanently on your screen."
msgstr ""
"Si trieu <guilabel>Finestra flotant</guilabel>, no hi haurà botó per a "
"reduir en la barra de títol i els plafons estaran permanentment en la vostra "
"pantalla."

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:70(title)
msgid "Utility window title bar"
msgstr "Barra de títol de la finestra flotant"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:77(para)
msgid "Normal title bar"
msgstr "Barra de títol normal"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:88(para)
msgid "The title bar in a utility window"
msgstr "La barra de títol en una finestra flotant"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:96(para)
msgid ""
"If you choose <guilabel>Keep above</guilabel>, they will be kept in front of "
"every other window at all times."
msgstr ""
"Si trieu <guilabel>Sempre per damunt</guilabel>, es mantindran enfront de "
"les altres finestres en tot moment."

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:102(para)
msgid ""
"Note that changes you make here will not take effect until the next time you "
"start <acronym>GIMP</acronym>."
msgstr ""
"Tingueu en compte que els canvis que feu aquí no tindran efecte fins a la "
"pròxima vegada que inicieu el <acronym>GIMP</acronym>."

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:110(title)
msgid "Focus"
msgstr "Focus"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:112(term)
msgid "Activate the focused image"
msgstr "Activa la imatge amb focus"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:114(para)
msgid ""
"Normally, when you focus an image window (usually indicated by a change in "
"the color of the frame), it becomes the <quote>active image</quote> for "
"GIMP, and therefore the target for any image-related actions you perform. "
"Some people, though, prefer to set up their window managers such that any "
"window entered by the pointer is automatically focused. If you do this, you "
"may find that it is inconvenient for focused images to automatically become "
"active, and may be happier if you uncheck this option."
msgstr ""
"Generalment, quan s'enfoca una finestra d'imatge (generalment, s'indica per "
"un canvi de color en el marc), es converteix en la <quote>imatge activa</"
"quote> per a GIMP, i per tant és la destinació de les accions relacionades "
"amb la imatge que executeu. Alguns s'estimen més configurar el seu gestor de "
"finestres perquè la finestra tingui el focus automàticament quan el punter "
"del ratolí és a sobre. Si feu això, podeu trobar que és un inconvenient que "
"les imatges amb focus es converteixin en actives automàticament, i podria "
"ser millor desmarcar aquesta opció."

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:129(title)
msgid "Window Positions"
msgstr "Posicions de les finestres"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:131(term)
msgid "Save window positions on exit"
msgstr "Desa les posicions de les finestres en sortir"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:133(para)
msgid ""
"If this option is checked, the next time you start GIMP, you will see the "
"same set of dialog windows, in the same positions they occupied when you "
"last exited."
msgstr ""
"Si aquesta opció està marcada, la pròxima vegada que inicieu GIMP, veureu la "
"mateixa configuració de les finestres de diàleg, en les mateixes posicions "
"que quan va sortir per darrera vegada."

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:141(term)
msgid "Save Window Positions Now"
msgstr "Desa ara les posicions de la finestra"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:143(para)
msgid ""
"This button is only useful if \"Save window positions on exit\" is "
"unchecked. It allows you to set up your windows they way you like, click the "
"button, and then have them come up in that arrangement each time you start "
"GIMP."
msgstr ""
"Aquest botó és útil si <quote>Desa les posicions de les finestres en sortir</"
"quote> està desactivat. Us permet configurar les finestres de la manera que "
"vulgueu, fer clic en el botó, i així tenir-les en aquesta disposició cada "
"vegada que inicieu el GIMP."

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:152(term)
msgid "Reset Saved Window Positions to Default Values"
msgstr "Restableix les posicions per defecte de les finestres"

#: src/using/preferences/prefs-window-management.xml:154(para)
msgid ""
"If you decide that you are unhappy with the arrangement of windows you have "
"saved, and would rather go back to the default arrangement than spend time "
"moving them around, you can do so by pressing this button."
msgstr ""
"Si no està conforme amb la disposició de les finestres que teniu desada, "
"podeu tornar a la disposició predeterminada prement aquest botó."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:21(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/input-controllers.png'; "
"md5=f972daffa5d3016c728fb2db98ec69b1"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/input-controllers.png'; "
"md5=f972daffa5d3016c728fb2db98ec69b1"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:50(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/input-controllers-wheel.png'; "
"md5=50d7ecf1189b977e5b3e01d97b58afe0"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/input-controllers-wheel.png'; "
"md5=50d7ecf1189b977e5b3e01d97b58afe0"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:112(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/input-controllers-action.png'; "
"md5=aacfc801eca70b763d6b8a1b44236858"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/input-controllers-action.png'; "
"md5=aacfc801eca70b763d6b8a1b44236858"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:138(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/input-controllers-keyboard.png'; "
"md5=f6b0e6a7b393ad9fcdaa496f076febee"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/input-controllers-keyboard.png'; "
"md5=f6b0e6a7b393ad9fcdaa496f076febee"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:8(title)
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:11(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:14(primary)
msgid "Input Controllers"
msgstr "Controladors d'entrada"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:18(title)
msgid "Input controllers preferences"
msgstr "Preferències de controladors d'entrada"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:25(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This dialog has two lists of additional input controllers: "
#| "<guilabel>Available Controllers</guilabel> on the left, <guilabel>Active "
#| "Controllers</guilabel> on the right."
msgid ""
"This dialog has two lists of additional input controllers: "
"<guilabel>Available Controllers</guilabel> on the left, <guilabel>Active "
"Controllers</guilabel> on the right. It is used to enable or disable an "
"input device and configure it."
msgstr ""
"Aquest diàleg té dues pestanyes de controladors d'entrada: "
"<guilabel>Controladors disponibles</guilabel> a l'esquerra, "
"<guilabel>Controladors actius</guilabel> a la dreta."

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:31(para)
msgid ""
"A click on an item will highlight it and you can move the controller from "
"one list to the other by clicking on the respective arrow key. When you try "
"to move a controller from the list of active controllers to the available "
"controllers, a dialog pops up and you will have the choice of removing the "
"controller or just disabling it."
msgstr ""
"Un clic sobre un element el ressaltarà i podeu moure el controlador d'una "
"llista a una altra fent clic sobre la fletxa respectiva. Quan intenteu moure "
"un controlador des de la llista de controladors actius a la de controladors "
"disponibles, apareix un diàleg i tindreu l'opció de llevar-lo o de "
"deshabilitar-lo."

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:38(para)
msgid ""
"When you double click on a (typically active) controller or alternatively "
"click on the Edit button at the bottom of the list, you can configure this "
"controller in a dialog window:"
msgstr ""
"Quan feu un clic doble sobre un controlador (generalment actiu) o bé feu "
"clic sobre el botó Edita en la part inferior de la llista, podeu configurar "
"aquest controlador en la finestra del diàleg:"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:44(title)
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:47(title)
msgid "Main Mouse Wheel"
msgstr "Roda del ratolí principal"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:60(term)
msgid "Dump events from this controller"
msgstr "Mostra les incidències d'aquest controlador"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:62(para)
msgid ""
"This option must be checked if you want a print on the stdout of the events "
"generated by the enabled controllers. If you want to see those event you "
"should start <acronym>GIMP</acronym> from a terminal or making it to print "
"the stdout to file by the shell redirection. The main use of this option is "
"for debug."
msgstr ""
"Aquesta opció s'ha d'activar si voleu una impressió en «stdout» (sortida "
"estàndard) dels esdeveniments generats pels controladors habilitats. Si "
"voleu veure aquests esdeveniments, hauríeu d'iniciar el <acronym>GIMP</"
"acronym> des d'un terminal o fent que s'imprimeixi la sortida estàndard en "
"un fitxer amb una redirecció de la consola. L'ús principal d'aquesta opció "
"és per a depuració."

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:73(term)
msgid "Enable this controller"
msgstr "Activa aquest controlador"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:75(para)
msgid ""
"This option must be checked if you want to add a new actions to the mouse "
"wheel."
msgstr ""
"Aquesta opció s'ha d'activar si voleu afegir una acció nova a la roda del "
"ratolí."

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:85(term)
msgid "Mouse Wheel Events"
msgstr "Esdeveniments de la roda del ratolí"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:87(para)
msgid ""
"In this window with scroll bars you have: on the left, the possible events "
"concerning the mouse wheel, more or less associated with control keys; on "
"the right, the action assigned to the event when it will happen. You have "
"also two buttons, one to <guibutton>Edit</guibutton> the selected event, the "
"other to <guibutton>Cancel</guibutton> the action of the selected event."
msgstr ""
"En aquesta finestra amb barres de desplaçament teniu: a l'esquerra, els "
"esdeveniments possibles quant a la roda del ratolí, més o menys associats "
"amb tecles de control; a la dreta, l'acció assignada als esdeveniments. "
"També teniu dos botons, un que <guibutton>Edita</guibutton> l'esdeveniment "
"seleccionat, l'altre que <guibutton>Cancel·la</guibutton> l'acció de "
"l'esdeveniment seleccionat."

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:95(para)
msgid ""
"Some actions are assigned to events yet. They seem to be examples, as they "
"are not functional."
msgstr ""
"Algunes accions encara estan assignades a esdeveniments. Semblen ser "
"exemples, ja que no són funcionals."

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:102(term)
msgid "Select the action allocated to the event"
msgstr "Seleccionar l'acció assignada a l'esdeveniment"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:104(para)
msgid ""
"After selecting an event, if you click on the <guibutton>Edit</guibutton> "
"button, you open the following dialog:"
msgstr ""
"Després de seleccionar un esdeveniment, si feu clic en el botó "
"<guibutton>Edita</guibutton>, obriu el diàleg següent:"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:109(title)
msgid "Select Controller Event Action"
msgstr "Selecciona l'acció per l'esdeveniment del controlador"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:116(para)
msgid ""
"If an action exists yet for this event, the window will open on this action. "
"Else, the window will display the sections that order actions. Click on an "
"action to select it."
msgstr ""
"Si existeix una acció per a aquest esdeveniment, la finestra s'obrirà sobre "
"aquesta acció. Si no, la finestra mostrarà una llista amb les seccions de "
"les accions ordenades. Feu clic sobre una acció per a seleccionar-la."

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:125(title)
#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:135(title)
msgid "Main Keyboard"
msgstr "Teclat principal"

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:129(para)
msgid ""
"You can use this dialog in the same way as that of the mouse wheel. Events "
"are related to the arrow keys of the keyboard, combined or not with control "
"keys."
msgstr ""
"Podeu usar aquest diàleg de la mateixa manera que per a la roda del ratolí. "
"Els esdeveniments estan relacionats amb les fletxes del teclat, combinat o "
"no amb tecles de control."

#: src/using/preferences/prefs-input-controllers.xml:146(para)
msgid ""
"You will find an example of these notions in <link linkend=\"gimp-using-"
"variable-size-brush\"> Creating a variable size brush </link>."
msgstr ""
"Trobareu un exemple d'aquestes nocions en <link linkend=\"gimp-using-"
"variable-size-brush\">crear un pinzell de mida variable</link>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:27(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-image-window-title.png'; "
"md5=a14b3209e6e78fb0f8f0247247c86ec9"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-image-window-title.png'; "
"md5=a14b3209e6e78fb0f8f0247247c86ec9"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:8(title)
msgid "Image Window Title and Statusbar"
msgstr "Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:12(tertiary)
msgid "Title and Statusbar"
msgstr "Títol i barra d'estat"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:15(primary)
msgid "Title bar"
msgstr "Barra de títol"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:19(primary)
msgid "Status bar"
msgstr "Barra d'estat"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:24(title)
msgid "Image Window Title and Statusbar formats"
msgstr "Formats del títol i barra d'estat de la finestra d'imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:30(para)
msgid ""
"This page lets you customize the text that appears in two places: the title "
"bar of an image, and the status bar. The title bar should appear above the "
"image; however this depends on cooperation from the window manager, so it is "
"not guaranteed to work in all cases. The statusbar appears underneath the "
"image, on the right side. See the <link linkend=\"gimp-image-window\">Image "
"Window</link> section for more information."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar el text que apareix en dos llocs: la "
"barra de títol d'una imatge, i la barra d'estat. La barra de títol hauria "
"d'aparèixer sobre la imatge; amb tot, això depèn també del gestor de "
"finestres, així que no es garanteix que funcioni en tots els casos. La barra "
"d'estat apareix sota la imatge, a la dreta. Consulteu la secció <link "
"linkend=\"gimp-image-window\">Finestra d'imatge</link> per a més informació."

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:44(title)
msgid "Choosing a Format"
msgstr "Triar un format"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:45(para)
msgid ""
"You can choose among several predesigned formats, or you can create one of "
"your own, by writing a <emphasis>format string</emphasis> in the entry area. "
"Here is how to understand a format string: anything you type is shown "
"exactly as you type it, with the exception of <emphasis>variables</"
"emphasis>, whose names all begin with <quote>%</quote>. Here is a list of "
"the variables you can use:"
msgstr ""
"Podeu triar diversos formats predefinits, o podeu crear-ne un de propi, "
"escrivint una <emphasis>cadena de format</emphasis> a l'àrea d'entrada. Una "
"explicació per a entendre el format de cadena: el que teclegeu es mostra "
"exactament igual a com es tecleja, amb l'excepció de les "
"<emphasis>variables</emphasis>, els noms de les quals comencen amb <quote>%</"
"quote>. Una llista de les variables que podeu fer servir:"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:55(segtitle)
msgid "Variable"
msgstr "Variable"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:56(segtitle)
msgid "Meaning"
msgstr "Significat"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:58(seg)
msgid "%f"
msgstr "%f"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:59(seg)
msgid "Bare filename of the image, or <quote>Untitled</quote>"
msgstr "Nom del fitxer de la imatge, o <quote>Sense títol</quote>"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:62(seg)
msgid "%F"
msgstr "%F"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:63(seg)
msgid "Full path to file, or <quote>Untitled</quote>"
msgstr "Camí complet del fitxer, o <quote>Sense títol</quote>"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:66(seg)
msgid "%p"
msgstr "%p"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:67(seg)
msgid "Image id number (this is unique)"
msgstr "Número d'identificador de la imatge (és únic)"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:70(seg)
msgid "%i"
msgstr "%i"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:71(seg)
msgid "View number, if an image has more than one display"
msgstr "Número de visualització, si una imatge en té més d'una capa"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:76(seg)
msgid "%t"
msgstr "%t"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:77(seg)
msgid "Image type (RGB, grayscale, indexed)"
msgstr "Tipus d'imatge (RGB, escala de grisos, indexada)"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:80(seg)
msgid "%z"
msgstr "%z"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:81(seg)
msgid "Zoom factor as a percentage"
msgstr "Factor d'ampliació com a percentatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:84(seg)
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:85(seg)
msgid "Source scale factor (zoom level = %d/%s)"
msgstr "Factor d'escala de l'origen (nivell d'ampliació=%d/%s)"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:88(seg)
msgid "%d"
msgstr "%d"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:89(seg)
msgid "Destination scale factor (zoom level = %d/%s)"
msgstr "Factor d'escala de la destinació (nivell d'ampliació = %d/%s)"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:92(seg)
msgid "%Dx"
msgstr "%Dx"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:93(seg)
msgid "Expands to x if the image is dirty, nothing otherwise"
msgstr "Expandeix a x si la imatge està bruta, si no res."

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:98(seg)
msgid "%Cx"
msgstr "%Cx"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:99(seg)
msgid "Expands to x if the image is clean, nothing otherwise"
msgstr "Expandeix a x si la imatge està neta, si no res."

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:104(seg)
msgid "%l"
msgstr "%l"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:105(seg)
msgid "The number of layers"
msgstr "Nombre de capes"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:108(seg)
msgid "%L"
msgstr "%L"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:109(seg)
msgid "Number of layers (long form)"
msgstr "Nombre de capes (forma llarga)"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:112(seg)
msgid "%m"
msgstr "%m"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:113(seg)
msgid "Memory used by the image"
msgstr "Memòria usada per la imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:116(seg)
msgid "%n"
msgstr "%n"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:117(seg)
msgid "Name of the active layer/channel"
msgstr "Nom de la capa o canal actiu"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:120(seg)
msgid "%P"
msgstr "%P"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:121(seg)
msgid "id of the active layer/channel"
msgstr "identificador de la capa o canal actiu"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:124(seg)
msgid "%w"
msgstr "%w"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:125(seg)
msgid "Image width in pixels"
msgstr "Amplada d'imatge en píxels"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:128(seg)
msgid "%W"
msgstr "%W"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:129(seg)
msgid "Image width in real-world units"
msgstr "Amplada de la imatge en unitats reals"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:132(seg)
msgid "%h"
msgstr "%h"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:133(seg)
msgid "Image height in pixels"
msgstr "Alçada d'imatge en píxels"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:136(seg)
msgid "%H"
msgstr "%H"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:137(seg)
msgid "Image height in real-world units"
msgstr "Alçada de la imatge en unitats reals"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:140(seg)
msgid "%u"
msgstr "%u"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:141(seg)
msgid "Unit symbol (eg. px for Pixel)"
msgstr "Símbol d'unitat (per exemple px per a píxel)"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:144(seg)
msgid "%U"
msgstr "%U"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:145(seg)
msgid "Unit abbreviation"
msgstr "Abreviació d'unitat"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:171(seg)
msgid "%%"
msgstr "%%"

#: src/using/preferences/prefs-image-window-title.xml:172(seg)
msgid "A literal <quote>%</quote> symbol"
msgstr "Un símbol literal <quote>%</quote>"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-dialog-defaults.xml:20(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-dialog-defaults.png'; "
"md5=232b33761585cc9bfef0f29d6f52aafa"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-dialog-defaults.png'; "
"md5=232b33761585cc9bfef0f29d6f52aafa"

#: src/using/preferences/prefs-dialog-defaults.xml:8(title)
msgid "Dialog Defaults"
msgstr "Valors per defecte del diàleg"

#: src/using/preferences/prefs-dialog-defaults.xml:12(secondary)
msgid "Dialog defaults"
msgstr "Valors per defecte del diàleg"

#: src/using/preferences/prefs-dialog-defaults.xml:16(title)
msgid "Dialog Default"
msgstr "Valor per defecte del diàleg"

#: src/using/preferences/prefs-dialog-defaults.xml:23(para)
msgid "This page lets you customize the default parameters of dialogs."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar els valors per defecte dels diàlegs."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:27(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-toolbox.png'; "
"md5=7cb535ae97fb60b9d6d00946394d633c"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-toolbox.png'; "
"md5=7cb535ae97fb60b9d6d00946394d633c"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:38(None)
msgid ""
"@@image: 'images/using/toolbox-description.png'; "
"md5=53382765536fb6aeb60cf626e23bb6e0"
msgstr ""
"@@image: 'images/using/toolbox-description.png'; "
"md5=53382765536fb6aeb60cf626e23bb6e0"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:11(title)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:16(tertiary)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:19(primary)
#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:94(primary)
msgid "Toolbox"
msgstr "Caixa d'eines"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:24(title)
msgid "Toolbox Preferences"
msgstr "Preferències de la caixa d'eines"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:35(title)
msgid "Default Toolbox appearance"
msgstr "Aparença predeterminada de la caixa d'eines"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:42(para)
msgid ""
"This page lets you customize the appearance of the Toolbox, by deciding "
"whether the three <quote>context information</quote> areas should be shown "
"at the bottom."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar l'aparença de la caixa d'eines, en "
"decidir si les tres àrees d'<quote>informació contextual</quote> s'han de "
"mostrar en la part inferior."

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:48(title)
msgid "Appearance"
msgstr "Aparença"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:50(primary)
msgid "Color area"
msgstr "Àrea de color"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:54(primary)
msgid "Brush, Pattern, Gradient area"
msgstr "Àrea de pinzell, patró i degradat"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:59(secondary)
msgid "Active Image Thumbnail"
msgstr "Miniatura de la imatge activa"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:62(term)
msgid "Show foreground and background color"
msgstr "Mostra el color de primer pla i el color de fons"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:64(para)
msgid "Controls whether the color area on the left (2) appears in the Toolbox."
msgstr ""
"Determina si l'àrea de color de l'esquerra (2) apareix en la caixa d'eines."

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:71(term)
msgid "Show active brush, pattern, and gradient"
msgstr "Mostra el pinzell, el patró i el degradat actius"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:73(para)
msgid ""
"Controls whether the area in the center (3), with the brush, pattern, and "
"gradient icons, appears in the Toolbox."
msgstr ""
"Determina si l'àrea del mig (3), amb les icones de pinzell, patró i "
"degradat, apareixen en la caixa d'eines."

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:81(term)
msgid "Show active image"
msgstr "Mostra la imatge activa"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:83(para)
msgid ""
"Controls whether a preview of the currently active image appears on the "
"right (4)."
msgstr ""
"Determina si apareix una previsualització de la imatge activa a la dreta (4)."

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:92(title)
msgid "Tools configuration"
msgstr "Configuració de les eines"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:95(secondary)
msgid "Configuration"
msgstr "Configuració"

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:100(para)
msgid ""
"In this list, tools with an eye are present in the Toolbox. By default, "
"color tools have no eye: you can add them to the Toolbox by clicking the "
"corresponding checkbox."
msgstr ""
"En aquesta llista, les eines amb un ull es mostren a la caixa d'eines. De "
"manera predeterminada, les eines de color no tenen cap ull; podeu afegir-les "
"a la caixa d'eines fent clic en la casella corresponent."

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:105(para)
msgid ""
"You can also sort tools by priority using the arrow up and down buttons at "
"the bottom of the dialog."
msgstr ""
"També podeu ordenar les eines per ordre de prioritat usant els botons de "
"fletxa amunt i avall de la part inferior del diàleg."

#: src/using/preferences/prefs-toolbox.xml:109(para)
msgid ""
"This option replaces the Tools Dialog of former <acronym>GIMP</acronym> "
"versions."
msgstr ""
"Aquesta opció reemplaça el quadre de diàleg d'eines de versions anteriors "
"del <acronym>GIMP</acronym>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:29(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-image-window.png'; "
"md5=7866c522090af5d5032f5f3fba5a3e94"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/prefs-image-window.png'; "
"md5=7866c522090af5d5032f5f3fba5a3e94"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:25(title)
msgid "General Image Window Preference"
msgstr "Preferències generals de la finestra d'imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:32(para)
msgid ""
"This page lets you customize several aspects of the behaviour of image "
"windows."
msgstr ""
"Aquesta pàgina us permet personalitzar diversos aspectes del comportament de "
"les finestres d'imatge."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:45(primary)
msgid "Dot for dot"
msgstr "Punt per punt"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:48(primary)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:70(term)
msgid "Marching ants speed"
msgstr "Velocitat del caminet de formigues"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:51(primary)
msgid "Zoom"
msgstr "Ampliació"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:54(primary)
msgid "Image size"
msgstr "Mida de la imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:57(term)
msgid "Use <quote>Dot for dot</quote> by default"
msgstr "Utilitza <quote>punt per punt</quote> per defecte"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:59(para)
msgid ""
"Using <quote>Dot for dot</quote> means that at 1:1 zoom, each pixel is the "
"image is scaled to one pixel on the display. If <quote>Dot for dot</quote> "
"is not used, then the displayed image size is determined by the X and Y "
"resolution of the image. See the <link linkend=\"gimp-image-scale\">Scale "
"Image</link> section for more information."
msgstr ""
"Usar <quote>Punt per punt</quote> vol dir que en l'ampliació 1:1, cada píxel "
"s'ajusta a un píxel en la visualització. Si no s'usa <quote>Punt per punt</"
"quote>, la mida de la imatge mostrada la determina la resolució X i Y de la "
"imatge. Consulteu la secció <link linkend=\"gimp-image-scale\">Ajustar la "
"mida de la imatge</link> per a més informació."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:72(para)
msgid ""
"When you create a selection, the edge of it is shown as a dashed line with "
"dashes that appear to move, marching slowly along the boundary: they are "
"jokingly called <quote>marching ants</quote>. The smaller the value entered "
"here, the faster the ants march (and consequently the more distracting they "
"are!)."
msgstr ""
"Quan creeu una selecció, les vores es mostren com una línia discontínua amb "
"guionets que semblen moure's, avançant a poc a poc pel contorn: s'anomenen "
"informalment <quote>caminet de formigues</quote>. Amb un valor petit, les "
"formigues avancen més de pressa (i, en conseqüència, distreuen més!)."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:83(title)
msgid "Zoom and Resize Behavior"
msgstr "Opcions d'ampliació i canvi de mida"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:86(secondary)
msgid "Resize after zooming or scaling"
msgstr "Redimensionar després d'ampliar o d'ajustar la mida"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:89(term)
msgid "Resize window on zoom"
msgstr "Redimensiona la finestra quan s'ampliï la imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:91(para)
msgid ""
"If this option is checked, then each time you zoom the image, the image "
"window will automatically resize to follow it. Otherwise, the image window "
"will maintain the same size when you zoom the image."
msgstr ""
"Si aquesta opció està activada, cada vegada que amplieu la imatge, la "
"finestra d'imatge es redimensionarà automàticament per a seguir-la. Si no, "
"la finestra d'imatge mantindrà la mateixa mida quan amplieu la imatge."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:100(term)
msgid "Resize window on image size change"
msgstr "Redimensiona la finestra quan es canviï la mida de la imatge"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:102(para)
msgid ""
"If this option is checked, then each time change the size of the image, by "
"cropping or resizing it, the image window will automatically resize to "
"follow. Otherwise, the image window will maintain the same size."
msgstr ""
"Si aquesta opció està marcada, cada vegada que canvieu la mida de la imatge, "
"escapçant-la o redimensionant-la, la finestra d'imatge, automàticament, es "
"redimensiona. Si no, la imatge manté la mateixa mida."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:111(term)
msgid "Initial zoom ratio"
msgstr "Factor d'ampliació inicial"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:113(para)
msgid ""
"You can choose either to have images, when they are first opened, scaled so "
"that the whole image fits comfortably on your display, or else shown at 1:1 "
"zoom. If you choose the second option, and the image is too large to fit on "
"your display, then the image window will show only part of it (but you will "
"be able to scroll to other parts)."
msgstr ""
"Podeu triar que les imatges, quan les obriu per primera vegada, tinguin la "
"mida ajustada de manera que càpiguen bé en la pantalla, o bé que es mostrin "
"a escala 1:1. Si trieu la segona opció, i la imatge és massa gran per a "
"encaixar en la pantalla, la finestra d'imatge només en mostrarà una part "
"(però podreu desplaçar-vos per les altres parts)."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:125(title)
#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:127(primary)
msgid "Space bar"
msgstr "Barra d'espai"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:130(term)
msgid "While space bar is pressed"
msgstr "En prémer la barra d'espai"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:134(para)
msgid "<guilabel>Pan view</guilabel> (default) or"
msgstr "<guilabel>Visualització panoràmica</guilabel> (predeterminada) o"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:137(guilabel)
msgid "Toogle to Move Tool"
msgstr "Canvia a l'eina Mou"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:140(guilabel)
msgid "No action"
msgstr "Cap acció"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:147(title)
msgid "Mouse Cursors"
msgstr "Punters de ratolí"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:149(primary)
msgid "Mouse cursors"
msgstr "Punters de ratolí"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:152(term)
msgid "Show brush outline"
msgstr "Mostra el contorn del pinzell"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:154(para)
msgid ""
"If this option is checked, then when you use a paint tool, the outline of "
"the brush will be shown on the image as you move the pointer around. On slow "
"systems, if the brush is very large, this could occasionally cause some lag "
"in GIMP's ability to follow your movements: if so, switching this off might "
"help. Otherwise, you will probably find it quite useful."
msgstr ""
"Si aquesta opció està marcada, llavors quan useu una eina de pintura, el "
"contorn del pinzell es mostrarà sobre la imatge quan mogueu el punter. En "
"sistemes lents, si el pinzell és molt gros, això podria produir retards en "
"la capacitat del GIMP per a seguir els vostres moviments: si passa això, "
"podria valdre la pena desactivar-la. En cas contrari, segurament, ho "
"trobareu prou útil."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:165(term)
msgid "Show paint tool cursor"
msgstr "Mostra el punter per a les eines de pintar"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:167(para)
msgid ""
"If this is checked, a cursor will be shown. This is in addition to the brush "
"outline, if the brush outline is being shown. The type of cursor is "
"determined by the next option."
msgstr ""
"Si està marcada, es mostrarà un cursor. Això es fa a més a més del contorn "
"del pinzell, si aquest es mostra. El tipus d'opció es determina en la "
"següent opció."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:175(term)
msgid "Cursor mode"
msgstr "Mode del punter"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:177(para)
msgid ""
"This option has no effect unless <guilabel>Show paint tool cursor</guilabel> "
"is checked. If it is, you have three choices: <guilabel>Tool icon</"
"guilabel>, which causes a small iconic representation of the currently "
"active tool to be shown beside the cursor; <guilabel>Tool icon with "
"crosshair</guilabel>, which shows the icon as well as a crosshair indicating "
"the center of the cursor; or <guilabel>Crosshair only</guilabel>."
msgstr ""
"Aquesta opció no té efecte tret que <guilabel>Mostra el punter per a les "
"eines de pintar</guilabel> estigui marcat. En aquest cas, hi ha tres "
"opcions: <guilabel>Icona de l'eina</guilabel>, que mostra una icona, que "
"representa l'eina activa, al costat del punter; <guilabel>Icona de l'eina i "
"una creu</guilabel>, que mostra la icona i una creu que indica el centre del "
"cursor; o <guilabel>Només una creu</guilabel>."

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:189(term)
msgid "Cursor rendering"
msgstr "Renderització del punter"

#: src/using/preferences/prefs-image-window.xml:191(para)
msgid ""
"If you choose <quote>Fancy</quote> here, the cursor is drawn in grayscale. "
"If you choose <quote>Black and White</quote>, it is drawn in a simpler way "
"that may speed things up a little bit if you have speed issues."
msgstr ""
"Si trieu <quote>Sofisticat</quote>, el punter es dibuixa en escala de "
"grisos. Si trieu <quote>Blanc i negre</quote>, es dibuixa de la manera més "
"simple per a guanyar velocitat."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:21(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/input-devices.png'; "
"md5=17deea5c49ea77f04a01484938ee7370"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/input-devices.png'; "
"md5=17deea5c49ea77f04a01484938ee7370"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:51(None)
msgid ""
"@@image: 'images/preferences/input-devices-tablet.png'; "
"md5=4161e205fe8c54f1f6e784da6824fe23"
msgstr ""
"@@image: 'images/preferences/input-devices-tablet.png'; "
"md5=4161e205fe8c54f1f6e784da6824fe23"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:8(title)
#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:11(secondary)
#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:14(primary)
msgid "Input Devices"
msgstr "Dispositius d'entrada"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:18(title)
msgid "Input devices preferences"
msgstr "Preferències dels dispositius d'entrada"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:27(title)
msgid "Extended Input Devices"
msgstr "Dispositius d'entrada ampliats"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:29(term)
msgid "Share tool and tool options between input devices"
msgstr ""

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:31(para)
#, fuzzy
msgid ""
"When enabled, the same tool and tool options will be used for all input "
"devices. No tool switching will occur when the input device changes."
msgstr ""
"Quan està habilitat, la mateixa eina i les mateixes opcions de l'eina es "
"faran servir per a tots els dispositius d'entrada. No hi haurà cap canvi "
"d'eina quan canviï el dispositiu d'entrada."

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:40(term)
msgid "Configure Extended Input Devices"
msgstr "Configura els dispositius d'entrada ampliats"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:42(para)
msgid ""
"This large button allows you to set the devices associated with your "
"computer: tablet, MIDI keyboard... If you have a tablet, you will see a "
"dialog like this:"
msgstr ""
"Aquest botó gran permet configurar els dispositius associats al vostre "
"ordinador: tauleta, teclat MIDI... Si teniu una tauleta, veureu un diàleg "
"com aquest:"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:48(title)
msgid "Preferences for a tablet"
msgstr "Preferències per a una tauleta"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:59(term)
msgid "Save input device settings on exit"
msgstr "Desa la configuració dels dispositius d'entrada en sortir"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:61(para)
msgid ""
"When you check this box, GIMP remembers the tool, color, pattern and brush "
"you were using the last time you quitted."
msgstr ""
"Quan marqueu aquesta opció, el GIMP recorda l'eina, el color, el patró i el "
"pinzell que fèieu servir l'última vegada que vau tancar el GIMP."

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:68(term)
msgid "Save Input Device Settings Now"
msgstr "Desa ara la configuració dels dispositius"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:70(para)
msgid "Self explanatory."
msgstr "S'explica per si mateix."

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:75(term)
msgid "Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
msgstr "Restableix la configuració per defecte dels dispositius d'entrada"

#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:79(para)
msgid "Delete your settings and restore default settings."
msgstr ""
"Esborra la vostra configuració i restaura la configuració predeterminada."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: src/using/preferences/prefs-input-devices.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Softcatalà - www.softcatala.org"

#~ msgid "Guide and Grid Snapping"
#~ msgstr "Ajusta a les guies i a la quadrícula"

#~ msgid "Snap distance"
#~ msgstr "Distància d'ajust"

#~ msgid ""
#~ "<quote>Snapping</quote> to guides, or to an image grid, means that when a "
#~ "tool is applied by clicking somewhere on the image display, if the "
#~ "clicked point is near enough to a guide or grid, it is shifted exactly "
#~ "onto the guide or grid. Snapping to guides can be toggled using "
#~ "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Snap to Guides</"
#~ "guimenuitem></menuchoice> in the image menu; and if the grid is switched "
#~ "on, snapping to it can be toggled using <menuchoice><guimenu>View</"
#~ "guimenu><guimenuitem>Snap to Grid</guimenuitem></menuchoice>. This "
#~ "preference option determines how close a clicked point must be to a guide "
#~ "or grid in order to be snapped onto it, in pixels."
#~ msgstr ""
#~ "<quote>Ajustament</quote> a les guies, o a una quadrícula de la imatge, "
#~ "significa que quan una eina s'aplica fent clic en algun lloc de la mostra "
#~ "de la imatge, si el punt on s'ha fet clic és prou a prop d'una guia o "
#~ "d'una graella, es desplaçarà exactament sobre la guia o la graella. "
#~ "L'opció d'ajustar a les guies es pot canviar triant "
#~ "<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Ajusta a les guies</"
#~ "guimenuitem></menuchoice> en el menú d'imatge; i si la graella està "
#~ "activada, l'ajust a aquesta es pot canviar triant "
#~ "<menuchoice><guimenu>Visualitza</guimenu><guimenuitem>Ajusta a la "
#~ "graella</guimenuitem></menuchoice>. Aquesta opció de preferència "
#~ "determina la proximitat del punt on s'ha fet clic a la guia o la graella "
#~ "perquè s'ajusti a aquests elements, en píxels."

#~ msgid "Sinc (Lanczos3)"
#~ msgstr "Sinc (Lanczos3)"

#~ msgid "This method performs a high quality interpolation."
#~ msgstr "Aquest mètode fa una interpolació d'alta qualitat."

#~ msgid ""
#~ "You can also use custom themes, either by downloading them from the net, "
#~ "or by copying one of the supplied themes and modifying it. Custom themes "
#~ "should be places in the <filename>themes</filename> subdirectory of your "
#~ "personal GIMP directory: if they are, they will appear in the list here. "
#~ "Each theme is actually a directory containing ASCII files that you can "
#~ "edit. They are pretty complicated, and the meaning of the contents goes "
#~ "beyond the scope of this documentation, but you should feel free to "
#~ "experiment: in the worst case, if you mess things up completely, you can "
#~ "always revert back to one of the supplied themes."
#~ msgstr ""
#~ "També podeu usar temes personalitzats, baixant-los de la xarxa o "
#~ "modificant una còpia d'un dels subministrats. Els temes personalitzats "
#~ "haurien de situar-se en la subcarpeta <filename>themes</filename> de la "
#~ "vostra carpeta personal de GIMP: si hi són, apareixeran en aquesta "
#~ "llista. Cada tema és de fet una carpeta que conté fitxers ASCII que es "
#~ "poden editar. Són bastant complicats, i el significat dels continguts va "
#~ "més enllà de la intenció d'aquesta documentació, però podeu experimentar: "
#~ "en el pitjor dels casos, si ho espatlleu completament, sempre podeu "
#~ "restablir un dels temes subministrats."

#~ msgid ""
#~ "You cannot edit the supplied themes unless you have administrator "
#~ "permissions, and even if you do, you shouldn't: if you want to customize "
#~ "a theme, make a copy in your personal directory and work on it. If you "
#~ "make a change and would like to see the result <quote>on the fly</quote>, "
#~ "you can do so by saving the edited theme file and then pressing "
#~ "<guilabel>Reload Current Theme</guilabel>."
#~ msgstr ""
#~ "No podeu editar els temes subministrats tret que tingueu permisos "
#~ "d'administrador, i realment hauríeu de fer-ho: si voleu personalitzar un "
#~ "tema, feu-ne una còpia a la vostra carpeta personal i treballeu aquí. Si "
#~ "feu canvis i voleu veure el resultat <quote>al vol</quote>, podeu desar "
#~ "el fitxer del tema editat i prémer <guilabel>Recarrega el tema actual</"
#~ "guilabel>."

#~ msgid ""
#~ "@@image: 'images/preferences/prefs-environment.png'; "
#~ "md5=bc383a41d48c5ffd959d9e6d3eaf7c5d"
#~ msgstr ""
#~ "@@image: 'images/preferences/prefs-environment.png'; "
#~ "md5=bc383a41d48c5ffd959d9e6d3eaf7c5d"

#~ msgid "Environment"
#~ msgstr "Entorn"

#~ msgid "Environment preferences"
#~ msgstr "Preferències d'entorn"

#~ msgid "Environment Preferences"
#~ msgstr "Preferències d'entorn"

#~ msgid "Saving Images"
#~ msgstr "Desar imatges"

#~ msgid "Confirm closing of unsaved images"
#~ msgstr "Confirma el tancament de les imatges sense desar"

#~ msgid ""
#~ "Closing an image is not undoable, so by default GIMP asks you to confirm "
#~ "that you really want to do it, whenever it would lead to a loss of "
#~ "unsaved changes. You can disable this if you find it annoying; but then "
#~ "of course you are responsible for remembering what you have and have not "
#~ "saved."
#~ msgstr ""
#~ "Tancar una imatge no es pot desfer, així que de manera predeterminada "
#~ "GIMP pregunta per a confirmar si realment voleu fer-ho, ja que això "
#~ "conduiria a una pèrdua dels canvis no desats. Podeu desactivar aquesta "
#~ "opció si la trobeu molesta; però llavors sereu responsable de recordar el "
#~ "que heu desat i el que no."

#~ msgid "Mode of operation"
#~ msgstr "Mode d'operació"

#~ msgid "Select the default color profile for working with RGB images."
#~ msgstr ""
#~ "Selecciona el perfil de color predeterminat per a treballar amb imatges "
#~ "RGB."

#~ msgid ""
#~ "Select the default color profile for conversion between RGB for the "
#~ "screen work and CMYK for printing."
#~ msgstr ""
#~ "Selecciona el perfil de color predeterminat per a la conversió entre RGB "
#~ "per al treball en pantalla i CMYK per a impressió."

#~ msgid "This option gives you two elements for interaction:"
#~ msgstr "Aquesta opció us proporciona dos elements per a la interacció:"

#~ msgid ""
#~ "You should select a display profile for this option. The selected color "
#~ "profile is used to display GIMP on the screen."
#~ msgstr ""
#~ "Hauríeu de seleccionar un perfil de visualització per a aquesta opció. El "
#~ "perfil de color seleccionat s'usa per a mostrar GIMP en la pantalla."

#~ msgid ""
#~ "Rendering intents, as the one you can configure with this option, are "
#~ "ways of dealing with colors that are out-of-<xref linkend=\"glossary-gamut"
#~ "\"/> colors present in the source space that the destination space is "
#~ "incapable of producing. There are four method rendering intents to choose "
#~ "from:"
#~ msgstr ""
#~ "Les proves de renderització, com la que podeu configurar amb aquesta "
#~ "opció, són maneres de tractar amb els colors que estan fora de la <xref "
#~ "linkend=\"glossary-gamut\"/> presents a l'espai original que l'espai de "
#~ "destinació és incapaç de produir. Hi ha quatre mètodes de proves de "
#~ "renderització per a triar:"

#~ msgid "Perceptual"
#~ msgstr "Perceptiu"

#~ msgid "Relative colorimetric"
#~ msgstr "Mètrica de color relativa"

#~ msgid "Saturation"
#~ msgstr "Saturació"

#~ msgid "Absolute colorimetric"
#~ msgstr "Mètrica de color absoluta"

#~ msgid ""
#~ "A description of the individual methods can be found at <xref linkend="
#~ "\"glossary-rendering-intent\"/>."
#~ msgstr ""
#~ "Es pot trobar una descripció dels mètodes individuals a <xref linkend="
#~ "\"glossary-rendering-intent\"/>."

#~ msgid "Print simulation mode"
#~ msgstr "Mode de simulació d'impressió"

#~ msgid ""
#~ "You should select a printer profile for this option. The selected color "
#~ "profile is used for the print simulation mode."
#~ msgstr ""
#~ "Hauríeu de seleccionar un perfil d'impressora per a aquesta opció. El "
#~ "perfil de color seleccionat s'usa en el mode de simulació d'impressió."

#~ msgid "This option again provides two different elements for interaction:"
#~ msgstr "Aquesta opció proporciona dos elements diferents per a la prova:"

#~ msgid ""
#~ "You can use the menu to select the rendering intent for the soft proof. "
#~ "They are the same as already described for the display rendering intent."
#~ msgstr ""
#~ "Podeu usar el menú per a seleccionar la pseudoprova de renderització. Són "
#~ "les mateixes que les descrites per a la prova de renderització de "
#~ "pantalla."

#~ msgid ""
#~ "If you enable the <guilabel>Mark out of gamut colors</guilabel> option, "
#~ "all pixels that have a color that is not printable are marked by a "
#~ "special color. Which color is used for this can also be chosen by you. "
#~ "You can do this simply by clicking on the color icon on the right besides "
#~ "the checkbox."
#~ msgstr ""
#~ "Si activeu l'opció <guilabel>Marca els colors de la gamma</guilabel>, "
#~ "tots els píxels que tenen un color que no és imprimible es marquen amb un "
#~ "color especial. També podeu triar el color que s'usarà per a això. Podeu "
#~ "fer-ho simplement fent clic en la icona de color a la dreta al costat de "
#~ "la casella."

#~ msgid ""
#~ "Using this menu you can determine how GIMP behaves when opening a file "
#~ "that contains an embedded color profile that does not match the workspace "
#~ "sRGB. You can choose from the following entries:"
#~ msgstr ""
#~ "Usant aquest menú podeu determinar com es comportarà el GIMP en obrir un "
#~ "fitxer amb un perfil de color incrustat que no encaixa amb l'espai de "
#~ "treball sRGB. Podeu triar entre les entrades següents:"

#~ msgid ""
#~ "<guimenuitem>Ask what to do</guimenuitem>: if selected, GIMP will ask "
#~ "every time what to do."
#~ msgstr ""
#~ "<guimenuitem>Pregunta què s'ha de fer</guimenuitem>: si està "
#~ "seleccionada, GIMP preguntarà cada vegada què fer."

#~ msgid ""
#~ "<guimenuitem>Keep embedded profile</guimenuitem>: if you choose this, "
#~ "GIMP will keep the attached profile and not convert the image to the "
#~ "workspace. The image is displayed correctly anyways, because the attached "
#~ "profile will be applied for display."
#~ msgstr ""
#~ "<guimenuitem>Conserva el perfil </guimenuitem>: si trieu aquesta, GIMP "
#~ "conservarà el perfil incrustat i no convertirà la imatge a l'espai de "
#~ "treball. La imatge es mostrarà correctament de totes maneres, perquè el "
#~ "perfil incrustat s'aplicarà per a la pantalla."

#~ msgid ""
#~ "<guimenuitem>Convert to RGB workspace</guimenuitem>: by choosing this "
#~ "entry GIMP will automatically use the attached color profile to convert "
#~ "the image to the workspace."
#~ msgstr ""
#~ "<guimenuitem>Convertir a l'espai de treball RGB</guimenuitem>: en triar "
#~ "aquesta entrada GIMP usarà automàticament el perfil de color incrustat "
#~ "per a convertir la imatge a l'espai de treball."

#~ msgid "Web Browser"
#~ msgstr "Navegador web"

#~ msgid "Brushes"
#~ msgstr "Pinzells"

#~ msgid "Layer"
#~ msgstr "Capa"

#~ msgid "GIF"
#~ msgstr "GIF"

#~ msgid "Interlace"
#~ msgstr "Entrellaça"

#~ msgid "Animated GIF Options"
#~ msgstr "Opcions del GIF animat"

#~ msgid "JPEG"
#~ msgstr "JPEG"

#~ msgid "Quality"
#~ msgstr "Qualitat"

#~ msgid "Optimize"
#~ msgstr "Optimitza"

#~ msgid "PNG"
#~ msgstr "PNG"

#~ msgid "Save background color"
#~ msgstr "Desa el color de fons"

#~ msgid "Save gamma"
#~ msgstr "Desa la gamma"

#~ msgid "Save creation time"
#~ msgstr "Desa el moment de creació"

#~ msgid "TIFF"
#~ msgstr "TIFF"

#~ msgid "Compression"
#~ msgstr "Compressió"

#~ msgid "Comment"
#~ msgstr "Comentari"

#~ msgid "MNG"
#~ msgstr "MNG (PNG animat)"

#~ msgid "value"
#~ msgstr "valor"

#~ msgid "Paths"
#~ msgstr "Camins"

#~ msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
#~ msgstr "Configura les dreceres de teclat"

#~ msgid "Color Enhance"
#~ msgstr "Millora del color"

#~ msgid "Printing"
#~ msgstr "S'està imprimint"

#~ msgid "GIMP"
#~ msgstr "El GIMP"

#~ msgid "Line"
#~ msgstr "Línia"

#~ msgid "Rectangle"
#~ msgstr "Rectangle"

#~ msgid "Quick Mask"
#~ msgstr "Màscara ràpida"

#~ msgid "Selection"
#~ msgstr "Selecció"

#~ msgid "Move selection"
#~ msgstr "Mou la selecció"

#~ msgid "Text"
#~ msgstr "Text"

#~ msgid "Incremental"
#~ msgstr "Incremental"

#~ msgid "Random"
#~ msgstr "Aleatori"

#~ msgid "Fonts"
#~ msgstr "Tipus de lletra"

#~ msgid "Windows"
#~ msgstr "Finestres"
-------------- part següent --------------
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP-Help 2.8.0\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-05 20:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-20 22:21+0100\n"
"Last-Translator: Konfrare Albert <lakonfrariadelavila a gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome a softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/grow.xml:40(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/grow.png'; md5=1b40e93f9d05a3fe57b687507abf4b38"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/grow.png'; md5=1b40e93f9d05a3fe57b687507abf4b38"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/grow.xml:71(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/grow-at-corners.png'; "
"md5=277cddb04171b7424a733298df39002f"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/grow-at-corners.png'; "
"md5=277cddb04171b7424a733298df39002f"

#: src/menus/select/grow.xml:9(title) src/menus/select/grow.xml:13(secondary)
msgid "Grow"
msgstr "Eixampla"

#: src/menus/select/grow.xml:12(primary)
#: src/menus/select/to-path.xml:11(primary)
#: src/menus/select/shrink.xml:12(primary)
#: src/menus/select/feather.xml:12(primary)
#: src/menus/select/qmask-toggle.xml:12(primary)
#: src/menus/select/by_color.xml:11(primary)
#: src/menus/select/from-path.xml:14(primary)
#: src/menus/select/none.xml:12(primary)
#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:12(primary)
#: src/menus/select/sharpen.xml:12(primary)
#: src/menus/select/selection-editor.xml:13(primary)
#: src/menus/select/selection-editor.xml:171(primary)
#: src/menus/select/distort.xml:10(primary)
#: src/menus/select/remove-holes.xml:11(primary)
#: src/menus/select/float.xml:13(primary)
#: src/menus/select/border.xml:12(primary)
#: src/menus/select/invert.xml:13(primary)
#: src/menus/select/to-channel.xml:12(primary)
#: src/menus/select/all.xml:11(primary)
msgid "Selection"
msgstr "Selecció"

#: src/menus/select/grow.xml:16(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Grow</guimenuitem> command increases the size of a "
"selection in the current image. It works in a similar way to the <link "
"linkend=\"gimp-selection-shrink\">Shrink</link> command, which reduces the "
"size of a selection."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Eixampla</guimenuitem> incrementa la mida d'una "
"selecció en la imatge activa. Funciona de manera similar a l'ordre <link "
"linkend=\"gimp-selection-shrink\">Encongeix</link>, que redueix la mida de "
"la selecció."

#: src/menus/select/grow.xml:24(title) src/menus/select/to-path.xml:25(title)
#: src/menus/select/shrink.xml:26(title) src/menus/select/feather.xml:25(title)
#: src/menus/select/by_color.xml:23(title)
#: src/menus/select/from-path.xml:25(title) src/menus/select/none.xml:23(title)
#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:54(title)
#: src/menus/select/sharpen.xml:31(title)
#: src/menus/select/selection-editor.xml:33(title)
#: src/menus/select/distort.xml:46(title)
#: src/menus/select/remove-holes.xml:24(title)
#: src/menus/select/border.xml:53(title)
msgid "Activating the Command"
msgstr "Activar l'ordre"

#: src/menus/select/grow.xml:25(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Grow</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Eixampla</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/grow.xml:35(title)
msgid "Description of the <quote>Grow Selection</quote> dialog"
msgstr "Descripció del diàleg <quote>Eixampla la selecció</quote>"

#: src/menus/select/grow.xml:37(title)
msgid "The <quote>Grow Selection</quote> dialog window"
msgstr "La finestra del diàleg <quote>Eixampla la selecció</quote>"

#: src/menus/select/grow.xml:46(term)
msgid "Grow selection by"
msgstr "Eixampla la selecció uns"

#: src/menus/select/grow.xml:48(para)
msgid ""
"You can enter the amount by which to increase the selection in the text box. "
"The default unit of measurement is pixels, but you can choose a different "
"unit by using the drop-down menu."
msgstr ""
"Podeu introduir la quantitat en què voleu incrementar la selecció en la "
"caixa de text. La unitat de mesura predeterminada és el píxel, però podeu "
"triar-ne una altra de diferent mitjançant el menú desplegable."

#: src/menus/select/grow.xml:59(title)
msgid "A Peculiarity of Rectangular Selections"
msgstr "Una peculiaritat de les seleccions rectangulars"

#: src/menus/select/grow.xml:60(para)
msgid ""
"When you grow a rectangular selection, the resulting selection has rounded "
"corners. The reason for this is shown in the image below:"
msgstr ""
"Quan eixampleu una selecció rectangular, la selecció resultant té els "
"cantons arrodonits. La raó es mostra en la següent imatge:"

#: src/menus/select/grow.xml:65(title)
msgid "Why growing a rectangular selection results in rounded corners"
msgstr "Per què eixamplar una selecció rectangular arrodoneix els cantons"

#: src/menus/select/grow.xml:76(para)
msgid ""
"If you do not want rounded corners, you can use the <link linkend=\"script-"
"fu-selection-rounded-rectangle\">Rounded Rectangle</link> command with a 0% "
"radius."
msgstr ""
"Si no voleu arrodonir els cantons, podeu usar l'ordre <link linkend=\"script-"
"fu-selection-rounded-rectangle\">Rectangle arrodonit</link> amb un 0% de "
"radi."

#: src/menus/select/to-path.xml:9(title)
msgid "To Path"
msgstr "A camí"

#: src/menus/select/to-path.xml:12(secondary)
msgid "Transform selection to path"
msgstr "Transforma selecció a camí"

#: src/menus/select/to-path.xml:14(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>To Path</guimenuitem> command converts a selection into a "
"path. The image does not seem to change, but you can see the new path in the "
"<link linkend=\"gimp-path-dialog\">Paths Dialog</link>. By using the <link "
"linkend=\"gimp-tool-path\">Path tool</link> in the Toolbox, you can "
"precisely adapt the outline of the selection. You can find further "
"information regarding paths in the <link linkend=\"gimp-path-dialog\">Paths "
"dialog</link> section."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>A camí</guimenuitem> converteix una selecció en un "
"camí. La imatge sembla no canviar, però podeu veure el nou camí en el <link "
"linkend=\"gimp-path-dialog\">Diàleg de camins</link>. Mitjançant l'<link "
"linkend=\"gimp-tool-path\">eina Camins</link> en la caixa d'eines, podeu "
"adaptar amb precisió el contorn de la selecció. Podeu trobar més informació "
"sobre els camins en la secció <link linkend=\"gimp-path-dialog\">Diàleg de "
"camins</link>."

#: src/menus/select/to-path.xml:28(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menu bar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>To Path</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>A camí</guimenuitem></"
"menuchoice>."

#: src/menus/select/to-path.xml:37(para)
msgid ""
"You can also access it from the <link linkend=\"gimp-selection-dialog"
"\">Selection Editor</link> or from the <link linkend=\"gimp-path-dialog"
"\">Paths Dialog</link> which offers you a lot of <link linkend=\"advanced-"
"settings-for-selection-to-path\">Advanced Options</link>."
msgstr ""
"També podeu accedir des de l'<link linkend=\"gimp-selection-dialog\">Editor "
"de selecció</link> o des del <link linkend=\"gimp-path-dialog\">Diàleg "
"camins</link> que us ofereix moltes <link linkend=\"advanced-settings-for-"
"selection-to-path\">Opcions avançades</link>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/shrink.xml:43(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/shrink.png'; "
"md5=3c969b5f17b72a2152aec3daa2aa9849"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/shrink.png'; "
"md5=3c969b5f17b72a2152aec3daa2aa9849"

#: src/menus/select/shrink.xml:9(title)
msgid "Shrink"
msgstr "Encongeix"

#: src/menus/select/shrink.xml:13(secondary)
msgid "Shrink the size of selection"
msgstr "Encongeix la mida de la selecció"

#: src/menus/select/shrink.xml:16(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Shrink</guimenuitem> command reduces the size of the "
"selected area by moving each point on the edge of the selection a certain "
"distance further away from the nearest edge of the image (toward the center "
"of the selection). Feathering is preserved, but the shape of the feathering "
"may be altered at the corners or at points of sharp curvature."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Encongir</guimenuitem> redueix la mida de l'àrea "
"seleccionada movent cada punt de la vora de la selecció a certa distància "
"més lluny de la vora més propera de la imatge (cap al centre de la "
"selecció). Es preserva la difuminació, però la forma de la difuminació "
"podria alternar-se en els cantons o en alguns punts de corbes tancades."

#: src/menus/select/shrink.xml:27(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Shrink...</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Encongeix...</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/shrink.xml:37(title)
msgid "Description of the <quote>Shrink</quote> dialog"
msgstr "Descripció del diàleg <quote>Encongeix</quote>"

#: src/menus/select/shrink.xml:39(title)
msgid "The <quote>Shrink Selection</quote> dialog"
msgstr "El diàleg <quote>Encongeix la selecció</quote>"

#: src/menus/select/shrink.xml:49(term)
msgid "Shrink selection by"
msgstr "Encongeix la selecció uns"

#: src/menus/select/shrink.xml:51(para)
msgid ""
"Enter the amount by which to reduce the selection in the text box. The "
"default unit is pixels, but you can choose a different unit of measurement "
"from the drop-down menu."
msgstr ""
"Introduïu la quantitat en què voleu reduir la selecció en la caixa de text. "
"La unitat predeterminada és el píxel, però podeu triar una unitat de mesura "
"diferent des del menú desplegable."

#: src/menus/select/shrink.xml:59(term)
msgid "Shrink from image border"
msgstr "Encongeix des de la vora de la imatge"

#: src/menus/select/shrink.xml:61(para)
msgid ""
"This option is only of interest if the selection runs along the edge of the "
"image. If it does and this option is checked, then the selection shrinks "
"away from the edge of the image. If this option is not checked, the "
"selection continues to extend to the image border."
msgstr ""
"Aquesta opció sols és d'interès si la selecció va al llarg de la vora de la "
"imatge. Si és així, i aquesta opció està activada, la selecció s'encongirà "
"des de la vora de la imatge. Si no està activada, la selecció continua "
"estenent-se fins a la vora de la imatge."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/feather.xml:43(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/feather.png'; "
"md5=9fac3e27df8c83993ba67a3fcf5580a8"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/feather.png'; "
"md5=9fac3e27df8c83993ba67a3fcf5580a8"

#: src/menus/select/feather.xml:9(title)
msgid "Feather"
msgstr "Difumina la vora"

#: src/menus/select/feather.xml:13(secondary)
msgid "Feather selection edges"
msgstr "Difumina la vora de la selecció en"

#: src/menus/select/feather.xml:16(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Feather</guimenuitem> command feathers the edges of the "
"selection. This creates a smooth transition between the selection and its "
"surroundings. You normally feather selection borders with the <quote>Feather "
"Edges</quote> option of the selection tools, but you may feather them again "
"with this command."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Difumina la vora</guimenuitem> difumina la vora de la "
"selecció. Crea una suau transició entre la selecció i el que l'envolta. "
"Generalment, difumineu la vora de la selecció amb l'opció <quote>Difumina "
"les vores</quote> de les eines de selecció, però podeu difuminar-la, una "
"altra vegada, amb aquesta ordre."

#: src/menus/select/feather.xml:26(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Feather</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Difumina la vora</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/feather.xml:36(title)
msgid "Description of the <quote>Feather Selection</quote> dialog window"
msgstr ""
"Descripció de la finestra del diàleg <quote>Difumina la vora de la selecció</"
"quote>"

#: src/menus/select/feather.xml:40(title)
msgid "The <quote>Feather Selection</quote> dialog"
msgstr "El diàleg <quote>Difumina la vora de la selecció</quote>"

#: src/menus/select/feather.xml:49(term)
msgid "Feather selection by"
msgstr "Difumina la vora de la selecció uns"

#: src/menus/select/feather.xml:51(para)
msgid ""
"Enter the width of the selection border feathering. The default units are "
"pixels, but you can also choose other units with the drop-down menu."
msgstr ""
"Introduïu l'amplada de la difuminació de la vora de la selecció. La unitat "
"predeterminada és el píxel, però podeu triar altres unitats del menú "
"desplegable."

#: src/menus/select/qmask-toggle.xml:9(title)
#: src/menus/select/qmask-toggle.xml:13(secondary)
msgid "Toggle QuickMask"
msgstr "Commuta la màscara ràpida"

#: src/menus/select/qmask-toggle.xml:16(para)
msgid ""
"This command has the same action as clicking on the small button in the "
"bottom left corner of the image. See <link linkend=\"gimp-qmask\">Quick "
"Mask</link>"
msgstr ""
"Aquesta ordre correspon a la mateixa acció que fer clic en el botó petit en "
"el cantó inferior esquerre de la imatge. Consulteu <link linkend=\"gimp-qmask"
"\">Màscara ràpida</link>."

#: src/menus/select/qmask-toggle.xml:23(title)
msgid "Activate Dialog"
msgstr "Activa el diàleg"

#: src/menus/select/qmask-toggle.xml:26(para)
msgid ""
"You can access this command through <menuchoice><guimenu>Select</"
"guimenu><guimenuitem>Toggle QuickMask</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre amb <menuchoice><guimenu>Selecciona</"
"guimenu><guimenuitem>Activa la màscara ràpida</guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/qmask-toggle.xml:35(para)
msgid ""
"Default shortcut is <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Q</keycap></"
"keycombo>"
msgstr ""
"La drecera de teclat predeterminada és <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>Q</keycap></keycombo>."

#: src/menus/select/by_color.xml:8(title)
msgid "By Color"
msgstr "Per color"

#: src/menus/select/by_color.xml:12(secondary)
msgid "By Color select"
msgstr "Selecciona per color"

#: src/menus/select/by_color.xml:15(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Select By Color</guimenuitem> command is an alternate way "
"of accessing the <quote>Select By Color</quote> tool, one of the basic "
"selection tools. You can find more information about using this tool in "
"<link linkend=\"gimp-tool-by-color-select\">Select By Color</link>."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Selecciona per color</guimenuitem> és una alternativa "
"per a accedir a l'eina <quote>Selecciona per color</quote>, una de les eines "
"de selecció bàsiques. Podeu trobar més informació sobre l'ús d'aquesta eina "
"en <link linkend=\"gimp-tool-by-color-select\">Selecciona per color</link>."

#: src/menus/select/by_color.xml:26(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>By Color</guimenuitem></"
"menuchoice>,"
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Per color</"
"guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/menus/select/by_color.xml:35(para)
msgid ""
"or by using the keyboard shortcut <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>O</"
"keycap></keycombo>."
msgstr ""
"o amb la drecera de teclat <keycombo><keycap>Maj</keycap><keycap>O</keycap></"
"keycombo>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/from-path.xml:41(None)
msgid ""
"@@image: 'images/dialogs/stock-selection-16.png'; "
"md5=7f9f92720f665c48096c29c9ca307df8"
msgstr ""
"@@image: 'images/dialogs/stock-selection-16.png'; "
"md5=7f9f92720f665c48096c29c9ca307df8"

#: src/menus/select/from-path.xml:10(title)
msgid "From Path"
msgstr "Des d'un camí"

#: src/menus/select/from-path.xml:15(secondary)
msgid "Create a selection from Path"
msgstr "Selecció a partir d'un camí"

#: src/menus/select/from-path.xml:18(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>From Path</guimenuitem> command transforms the current path "
"into a selection. If the path is not closed, the command connects the two "
"end points with a straight line. The original path is unchanged."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Des d'un camí</guimenuitem> converteix el camí actiu en "
"una selecció. Si el camí no està tancat, l'ordre connecta els dos punts "
"finals amb una línia recta. El camí original no es modifica."

#: src/menus/select/from-path.xml:28(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>From Path</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Des d'un camí</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/from-path.xml:35(para)
msgid ""
"In addition, you can click on the <guibutton>Path to Selection</guibutton> "
"button <placeholder-1/> in the Path dialog to access the command."
msgstr ""
"A més, podeu fer clic sobre el botó <guibutton>Camí a selecció</"
"guibutton><placeholder-1/> en el diàleg de camins, per a accedir a l'ordre."

#: src/menus/select/from-path.xml:48(para)
msgid ""
"You can also use the keyboard shortcut <keycombo><keycap>Shift</"
"keycap><keycap>V</keycap></keycombo>."
msgstr ""
"També podeu usar la drecera de teclat <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>V</keycap></keycombo>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/none.xml:58(None)
msgid ""
"@@image: 'images/dialogs/stock-selection-none-16.png'; "
"md5=da7b65d25bc31acc0b16d21862b0063a"
msgstr ""
"@@image: 'images/dialogs/stock-selection-none-16.png'; "
"md5=da7b65d25bc31acc0b16d21862b0063a"

#: src/menus/select/none.xml:9(title)
msgid "None"
msgstr "Cap"

#: src/menus/select/none.xml:13(secondary)
msgid "Delete selections"
msgstr "Suprimeix la selecció"

#: src/menus/select/none.xml:16(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>None</guimenuitem> command cancels all selections in the "
"image. If there are no selections, the command doesn't do anything. Floating "
"selections are not affected."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Cap</guimenuitem> cancel·la totes les seleccions en la "
"imatge. Si no hi ha seleccions, l'ordre no fa res. Les seleccions flotants "
"no es veuen afectades."

#: src/menus/select/none.xml:26(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>None</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Cap</guimenuitem></"
"menuchoice>."

#: src/menus/select/none.xml:35(para)
msgid ""
"You can also use the keyboard shortcut <keycombo><keycap>Shift</"
"keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></keycombo>."
msgstr ""
"També podeu usar la drecera de teclat <keycombo><keycap>Maj</"
"keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></keycombo>."

#: src/menus/select/none.xml:45(para)
msgid ""
"In addition, at the <link linkend=\"gimp-selection-dialog\">Selection "
"Editor</link>, you can access it through the <link linkend=\"tab-menus\">Tab "
"menu</link>: <menuchoice><guisubmenu>Selection Editor Menu</"
"guisubmenu><guimenuitem>None</guimenuitem></menuchoice>, or by clicking on "
"the <placeholder-1/> icon button on the bottom of this dialog."
msgstr ""
"A més, en l'<link linkend=\"gimp-selection-dialog\">Editor de selecció</"
"link>, podeu accedir-hi amb el <link linkend=\"tab-menus\">menú de "
"pestanyes</link>: <menuchoice><guisubmenu>Menú de l'editor de selecció</"
"guisubmenu><guimenuitem>Cap</guimenuitem></menuchoice>, o fent clic en el "
"botó de la icona <placeholder-1/> en la part inferior d'aquest diàleg."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:24(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/round-rect-01.png'; "
#| "md5=56acd5964f40a327fc7fd64b72e3f765"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/round-rect-01.png'; "
"md5=bb44a50c86768dc015f70c76aaeb087b"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/round-rect-01.png'; "
"md5=56acd5964f40a327fc7fd64b72e3f765"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:35(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/round-rect-02.png'; "
#| "md5=cb9dc0a09f05df33662ca84441c35550"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/round-rect-02.png'; "
"md5=e848cf52caf878fb1233e3716b4bcf34"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/round-rect-02.png'; "
"md5=cb9dc0a09f05df33662ca84441c35550"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:73(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/rounded-rectangle.png'; "
"md5=22de71a4cbcd3bfa5605cb1e6df82ce3"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/rounded-rectangle.png'; "
"md5=22de71a4cbcd3bfa5605cb1e6df82ce3"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:9(title)
#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:13(secondary)
msgid "Rounded Rectangle"
msgstr "Rectangle arrodonit"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:16(primary)
msgid "Rounded rectangle"
msgstr "Rectangle arrodonit"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:20(title)
msgid "Example of using Rounded rectangle on a selection"
msgstr "Exemple d'ús del rectangle arrodonit en una selecció"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:27(para)
#: src/menus/select/distort.xml:24(para) src/menus/select/border.xml:26(para)
msgid "An image with a selection"
msgstr "Una imatge amb una selecció"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:38(para)
msgid "After <quote>Rounded rectangle</quote>"
msgstr "Després d'usar <quote>Rectangle arrodonit</quote>"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:45(para)
msgid ""
"The <quote>Rounded Rectangle</quote> Script-Fu command converts an existing "
"selection (rectangular, elliptical or other shape) into a rectangular "
"selection with rounded corners. The corners can be curved toward the inside "
"(concave) or toward the outside (convex). To do this, the command adds or "
"removes circles at the corners of the selection."
msgstr ""
"L'ordre Script-Fu <quote>Rectangle arrodonit</quote> converteix una selecció "
"existent (rectangular, el·líptica o d'una altra forma) en una selecció "
"rectangular amb les cantonades arrodonides. Els cantons es poden corbar cap "
"a dintre (còncau) o cap a fora (convex). Per a fer això, l'ordre afegeix o "
"suprimeix cercles en les cantonades de la selecció."

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:55(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can access this command from the image menu bar through "
#| "<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Rounded Rectangle</"
#| "guimenuitem></menuchoice>."
msgid ""
"You can access this command from the image menu bar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Rounded Rectangle…</"
"guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Rectangle arrodonit</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:65(title)
msgid "Description of the <quote>Rounded Rectangle</quote> Dialog Window"
msgstr ""
"Descripció de la finestra del diàleg <quote>Rectangle arrodonit</quote>"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:69(title)
msgid "The <quote>Rounded Rectangle</quote> dialog"
msgstr "El diàleg <quote>Rectangle arrodonit</quote>"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:79(term)
msgid "Radius (%)"
msgstr "Radi (%)"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:81(para)
msgid ""
"You can enter the radius of the rounded corner in percent by using a slider "
"or a text field. This value is a percentage of the height or the width, "
"whichever is less."
msgstr ""
"Podeu posar el radi dels cantons arrodonits en percentatge, usant el "
"lliscador o un camp de text. Aquest valor és un percentatge de l'alçada o "
"l'amplada, la que sigui més petita."

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:89(term)
msgid "Concave"
msgstr "Còncau"

#: src/menus/select/rounded-rectangle.xml:91(para)
msgid ""
"If you check this box, the corners will be concave (curving toward the "
"inside), rather than convex (curving toward the outside)."
msgstr ""
"Si marqueu aquesta casella, els cantons seran còncaus (la corba cap a dins), "
"en comptes de convex (la corba cap a fora)."

#: src/menus/select/sharpen.xml:9(title)
msgid "Sharpen"
msgstr "Realça la vora"

#: src/menus/select/sharpen.xml:13(secondary)
msgid "Remove the feathering of border selection"
msgstr "Suprimeix la difuminació de la selecció de les vores"

#: src/menus/select/sharpen.xml:16(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Sharpen</guimenuitem> command reduces the amount of blur or "
"fuzziness around the edge of a selection. It reverses the effect of the "
"<link linkend=\"gimp-selection-feather\">Feather Selection</link> command. "
"The new edge of the selection follows the dotted line of the edge of the old "
"selection. Anti-aliasing is also removed."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Realça la vora</guimenuitem> redueix la quantitat de "
"difuminació o desenfocament en la vora d'una selecció. Inverteix l'efecte de "
"l'ordre <link linkend=\"gimp-selection-feather\">Difumina la vora</link>. La "
"nova vora de la selecció segueix la línia de punts de la vora de la selecció "
"antiga. També s'elimina l'antialiàsing."

#: src/menus/select/sharpen.xml:24(para)
msgid ""
"Please do not confuse this command with the <link linkend=\"plug-in-sharpen"
"\">Sharpen</link> filter."
msgstr ""
"No confongueu aquesta ordre amb el filtre <link linkend=\"plug-in-sharpen"
"\">Realça les vores</link>."

#: src/menus/select/sharpen.xml:32(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Sharpen</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Realça la vora</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/selection-editor.xml:51(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/editor.png'; "
"md5=ca6b8fec70e715b28e590d7769c65713"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/editor.png'; "
"md5=ca6b8fec70e715b28e590d7769c65713"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/selection-editor.xml:151(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/click-editor.png'; "
"md5=ce8eb5a7efbddf752acdf8e6d261198d"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/click-editor.png'; "
"md5=ce8eb5a7efbddf752acdf8e6d261198d"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/selection-editor.xml:180(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/selection-to-path-adv.png'; "
"md5=412814edc0e141fe8b13d0e7c09cc6bd"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/selection-to-path-adv.png'; "
"md5=412814edc0e141fe8b13d0e7c09cc6bd"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/selection-editor.xml:233(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/250px-Bezier.png'; "
"md5=9f10efc05741935cd9181ddaccada2c1"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/250px-Bezier.png'; "
"md5=9f10efc05741935cd9181ddaccada2c1"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:10(title)
msgid "Selection Editor"
msgstr "Editor de selecció"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:14(secondary)
#: src/menus/select/selection-editor.xml:17(primary)
msgid "Editor"
msgstr "Editor"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:20(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Selection Editor</guimenuitem> command displays the "
"<quote>Selection Editor</quote> dialog window. This dialog window displays "
"the active selection in the current image and gives you easy access to the "
"selection-related commands. It is not really intended for editing selections "
"directly, but if you are working on a selection, it is handy to have the "
"selection commands all together, since it is easier to click on a button "
"than to search for commands in the command tree of the menubar. The "
"<quote>Selection Editor</quote> also offers some advanced options for the "
"<quote>Select to Path</quote> command."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Editor de selecció</guimenuitem> mostra la finestra del "
"diàleg <quote>Editor de selecció</quote>. Aquest diàleg mostra la selecció "
"activa en la imatge actual i dóna un accés fàcil a les ordres relacionades "
"amb la selecció. En realitat no té per objecte editar les seleccions "
"directament, però si treballeu sobre una selecció, és còmode tenir a mà "
"totes les ordres relacionades, és més fàcil fer clic sobre un botó que "
"cercar ordres en l'arbre d'ordres de la barra de menú. L'<quote>Editor de "
"selecció</quote> també ofereix algunes opcions avançades per a l'ordre "
"<quote>Selecció a camí</quote>."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:34(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Selection Editor</"
"guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Editor de selecció</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:44(title)
msgid "Description of the <quote>Selection Editor</quote> dialog window"
msgstr "Descripció de la finestra del diàleg <quote>Editor de selecció</quote>"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:48(title)
msgid "The <quote>Selection Editor</quote> dialog window"
msgstr "La finestra del diàleg <quote>Editor de selecció</quote>"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:57(term)
msgid "The Buttons"
msgstr "Botons"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:59(para)
msgid ""
"The <quote>Selection Editor</quote> dialog window has several buttons which "
"you can use to easily access selection commands:"
msgstr ""
"La finestra del diàleg <quote>Editor de selecció</quote> té alguns botons "
"que podeu usar per a accedir còmodament a les ordres de selecció:"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:65(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-all-16.png"
"\"/></guiicon> The <link linkend=\"gimp-selection-all\">Select All</link> "
"button."
msgstr ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-all-16.png"
"\"/></guiicon> El botó <link linkend=\"gimp-selection-all\">Selecciona-ho "
"tot</link>."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:75(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-none-16.png"
"\"/></guiicon> The <link linkend=\"gimp-selection-none\">Select None</link> "
"button."
msgstr ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-none-16.png"
"\"/></guiicon> El botó <link linkend=\"gimp-selection-none\">No seleccionis "
"res</link>."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:85(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-invert-16.png\"/></"
"guiicon> The <link linkend=\"gimp-selection-invert\">Select Invert</link> "
"button."
msgstr ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-invert-16.png\"/></"
"guiicon> El botó <link linkend=\"gimp-selection-invert\">Inverteix la "
"selecció</link>."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:95(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-to-"
"channel-16.png\"/></guiicon> The <link linkend=\"gimp-selection-to-channel"
"\">Save to Channel</link> button."
msgstr ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-to-"
"channel-16.png\"/></guiicon> El botó <link linkend=\"gimp-selection-to-"
"channel\">Desa la selecció en un canal</link>."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:105(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-to-path-16."
"png\"/></guiicon> The <link linkend=\"selection-to-path\">To Path</link> "
"button. If you hold the <keycap>Shift</keycap> key while clicking on this "
"button, the <quote>Advanced Settings</quote> dialog is displayed. Please see "
"the next section for details about these options."
msgstr ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-to-path-16."
"png\"/></guiicon> El botó <link linkend=\"selection-to-path\">A camí</link>. "
"Si manteniu premuda la tecla <keycap>Maj</keycap> mentre feu clic en aquest "
"botó, es mostra el diàleg <quote>Paràmetres avançats</quote>. Consulteu la "
"secció següent per a més detalls sobre aquestes opcions."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:118(para)
msgid ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-stroke-16."
"png\"/></guiicon> The <link linkend=\"gimp-selection-stroke\">Stroke "
"Selection</link> button."
msgstr ""
"<guiicon><inlinegraphic fileref=\"images/dialogs/stock-selection-stroke-16."
"png\"/></guiicon> El botó <link linkend=\"gimp-selection-stroke\">Traça la "
"selecció</link>."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:131(term)
msgid "The display window"
msgstr "La finestra de mostra"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:133(para)
msgid ""
"In the display window, selected areas of the image are white, non-selected "
"areas are black, and partially selected areas are in shades of gray. "
"Clicking in this window acts like <link linkend=\"gimp-selection-by_color"
"\">Select by Color</link>. See the example below."
msgstr ""
"En la finestra de mostra, les àrees seleccionades de la imatge són blanques, "
"les no seleccionades negres, i les àrees parcialment seleccionades en "
"nivells de grisos. Fer clic en aquesta finestra funciona com <link linkend="
"\"gimp-selection-by_color\">Selecciona per color</link>. Vegeu l'exemple "
"següent."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:144(title)
msgid ""
"Example of clicking in the <quote>Selection Editor</quote> display window"
msgstr ""
"Exemple de fer clic en la finestra de mostra de l'<quote>Editor de selecció</"
"quote>"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:154(para)
msgid ""
"Clicking in the <quote>Selection Editor</quote> display window to "
"<quote>Select By Color</quote>. Note that this figure could just as well "
"show the appearance of the <quote>Selection Editor</quote> display window "
"when <quote>Select By Color</quote> is used in the image window."
msgstr ""
"Fer clic en la finestra de mostra de l'<quote>Editor de selecció</quote> per "
"a <quote>seleccionar per color</quote>. Tingueu en compte que aquesta figura "
"podria mostrar l'aparença de la finestra de mostra de l'<quote>Editor de "
"selecció</quote> quan s'usa <quote>Selecciona per color</quote> en la "
"finestra d'imatge."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:167(title)
msgid "The <quote>Selection to Path Advanced Settings</quote> dialog"
msgstr "El diàleg <quote>Opcions avançades de la selecció a camí</quote>"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:172(secondary)
msgid "Selection to Path"
msgstr "Selecció a camí"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:173(tertiary)
msgid "Advanced options"
msgstr "Opcions avançades"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:176(title)
msgid "The <quote>Advanced Settings</quote> dialog window"
msgstr "La finestra del diàleg <quote>Opcions avançades</quote>"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:184(para)
msgid ""
"The <quote>Selection to Path Advanced Settings</quote> dialog, that you get "
"by <keycap>Shift</keycap> clicking on the <guibutton> Selection to Path</"
"guibutton> button, contains a number of options, most of which you can set "
"with either a slider bar or a text box. There is also one check box. These "
"options are mostly used by advanced users. They are:"
msgstr ""
"El diàleg <quote>Paràmetres avançats de la selecció a camí</quote>, que "
"s'obté en fer clic amb <keycap>Maj</keycap> sobre el botó "
"<guibutton>Selecció a camí</guibutton>, conté un nombre d'opcions, la "
"majoria les podeu configurar amb un lliscador o una caixa de text. També hi "
"ha una caixa de control. Aquestes opcions les usen principalment els usuaris "
"avançats. Són:"

#: src/menus/select/selection-editor.xml:194(para)
msgid ""
"<emphasis>Align Threshold</emphasis>: If two endpoints are closer than this "
"value, they are made to be equal."
msgstr ""
"<emphasis>Llindar d'alineament</emphasis>: si els dos punts extrems són a "
"prop d'aquest valor, s'igualen."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:201(para)
msgid ""
"<emphasis>Corner Always Threshold</emphasis>: If the angle defined by a "
"point and its predecessors and successors is smaller than this, it is a "
"corner, even if it is within <emphasis>Corner Surround</emphasis> pixels of "
"a point with a smaller angle."
msgstr ""
"<emphasis>Llindar sempre el cantó</emphasis>: si l'angle definit per un punt "
"i els seus predecessors i successors són més petits que aquest, és un cantó, "
"fins i tot si està dins dels píxels de l'<emphasis>Entorn del cantó</"
"emphasis> d'un punt amb un angle més petit."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:210(para)
msgid ""
"<emphasis>Corner Surround</emphasis>: Number of points to consider when "
"determining if a point is a corner or not."
msgstr ""
"<emphasis>Entorn del cantó</emphasis>: nombre de punts que cal considerar "
"quan es determina si un punt és un cantó o no."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:217(para)
msgid ""
"<emphasis>Corner Threshold</emphasis>: If a point, its predecessors, and its "
"successors define an angle smaller than this, it is a corner."
msgstr ""
"<emphasis>Llindar del cantó</emphasis>: si un punt, els seus predecessors i "
"els seus successors defineixen un angle més petit que aquest, és un cantó."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:226(para)
msgid ""
"<quote>Spline</quote> is a mathematical term for a function which defines a "
"curve by using a series of control points, such as a Bézier curve. "
"<placeholder-1/> See Wikipedia for more information."
msgstr ""
"<quote>Spline</quote> és un terme matemàtic per a una funció que defineix "
"una corba usant una sèrie de punts de control, com una corba de Bézier "
"<placeholder-1/> Consulteu la Viquipèdia per a més informació."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:224(para)
msgid ""
"<emphasis>Error Threshold</emphasis>: Amount of error at which a fitted "
"spline<placeholder-1/> is unacceptable. If any pixel is further away than "
"this from the fitted curve, the algorithm tries again."
msgstr ""
"<emphasis>Llindar d'error</emphasis>: la quantitat d'error en la corba "
"(spline) emplenada <placeholder-1/> que és inacceptable. Si un píxel és més "
"lluny d'això de la corba emplenada, l'algorisme ho intenta una altra vegada."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:243(para)
msgid ""
"<emphasis>Filter Alternative Surround</emphasis>: A second number of "
"adjacent points to consider when filtering."
msgstr ""
"<emphasis>Entorn de filtre alternatiu</emphasis>: un segon nombre de punts "
"adjacents que cal considerar quan es filtra."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:250(para)
msgid ""
"<emphasis>Filter Epsilon</emphasis>: If the angles between the vectors "
"produced by <emphasis>Filter Surround</emphasis> and <emphasis>Filter "
"Alternative Surround</emphasis> points differ by more than this, use the one "
"from <emphasis>Filter Alternative Surround</emphasis>."
msgstr ""
"<emphasis>Filtre Epsilon</emphasis>: si l'angle entre els vectors produïts "
"per <emphasis>Entorn del filtre</emphasis> i <emphasis>Entorn del filtre "
"alternatiu</emphasis> difereixen en un valor superior a aquest, useu el "
"valor d'<emphasis>Entorn del filtre alternatiu</emphasis>."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:260(para)
msgid ""
"<emphasis>Filter Iteration Count</emphasis>: The number of times to smooth "
"the original data points. Increasing this number dramatically, to 50 or so, "
"can produce vastly better results. But if any points that <quote>should</"
"quote> be corners aren't found, the curve goes wild around that point."
msgstr ""
"<emphasis>Nombre d'iteracions del filtre</emphasis>: el nombre de vegades "
"per a suavitzar els punts de dades originals. Incrementar aquest nombre a 50 "
"o més pot produir resultats més bons. Però si no es troba un punt que "
"<quote>hauria</quote> d'estar en el cantó, la corba serà erràtica al voltant "
"d'aquest punt."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:270(para)
msgid ""
"<emphasis>Filter Percent</emphasis>: To produce the new point, use the old "
"point plus this times the neighbors."
msgstr ""
"<emphasis>Filtre per percentatge</emphasis>: per a produir el punt nou, usa "
"el punt antic més un percentatge dels veïns."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:276(para)
msgid ""
"<emphasis>Filter Secondary Surround</emphasis>: Number of adjacent points to "
"consider if <emphasis>Filter Surround</emphasis> points defines a straight "
"line."
msgstr ""
"<emphasis>Entorn del filtre secundari</emphasis>: nombre de punts que cal "
"considerar si els punts d'<emphasis>Entorn del filtre</emphasis> defineixen "
"una línia recta."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:284(para)
msgid ""
"<emphasis>Filter Surround</emphasis>: Number of adjacent points to consider "
"when filtering."
msgstr ""
"<emphasis>Entorn del filtre</emphasis>: nombre de punts adjacents que cal "
"considerar quan es filtra."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:290(para)
msgid ""
"<emphasis>Keep Knees</emphasis>: This check box says whether or not to "
"remove <quote>knee</quote> points after finding the outline."
msgstr ""
"<emphasis>Mantenir punts estranys</emphasis>: aquesta caixa indica si es "
"lleven o no els <quote>punts estranys</quote> després de trobar el contorn."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:297(para)
msgid ""
"<emphasis>Line Reversion Threshold</emphasis>: If a spline is closer to a "
"straight line than this value, it remains a straight line, even if it would "
"otherwise be changed back to a curve. This is weighted by the square of the "
"curve length, to make shorter curves more likely to be reverted."
msgstr ""
"<emphasis>Llindar de reversió de la línia</emphasis>: si una corba és més a "
"prop d'una línia recta que aquest valor, es converteix en una recta, fins i "
"tot si, d'una altra manera, es canviaria a una corba. Això es pondera pel "
"quadre de la longitud de la corba, per a fer més probable que les corbes més "
"curtes es converteixin."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:307(para)
msgid ""
"<emphasis>Line Threshold</emphasis>: How many pixels (on the average) a "
"spline can diverge from the line determined by its endpoints before it is "
"changed to a straight line."
msgstr ""
"<emphasis>Llindar de línia</emphasis>: la quantitat de píxels (la mitjana) "
"en què una corba pot divergir de la línia determinada pels seus extrems "
"abans que canviïn a una línia recta."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:315(para)
msgid ""
"<emphasis>Reparametrize Improvement</emphasis>: If reparameterization "
"doesn't improve the fit by this much percent, the algorithm stops doing it."
msgstr ""
"<emphasis>Millora per reajustament de paràmetres</emphasis>: si el "
"reajustament de paràmetres no millora l'adaptació amb aquest percentatge, "
"l'algorisme s'atura."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:322(para)
msgid ""
"<emphasis>Reparametrize Threshold</emphasis>: Amount of error at which it is "
"pointless to reparameterize. This happens, for example, when the algorithm "
"is trying to fit the outline of the outside of an <quote>O</quote> with a "
"single spline. The initial fit is not good enough for the Newton-Raphson "
"iteration to improve it. It may be that it would be better to detect the "
"cases where the algorithm didn't find any corners."
msgstr ""
"<emphasis>Llindar de reajustament de paràmetres</emphasis>: taxa d'error a "
"partir de la qual el reajustament de paràmetres és inútil. Succeeix, per "
"exemple, si l'algorisme intenta descriure el contorn de la lletra <quote>O</"
"quote> amb una sola corba. L'adaptació inicial no és prou bona per a "
"millorar-la per la iteració Newton-Raphson. Potser valdria més detectar els "
"casos en què l'algorisme no troba cap cantó."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:333(para)
msgid ""
"<emphasis>Subdivide Search</emphasis>: Percentage of the curve away from the "
"worst point to look for a better place to subdivide."
msgstr ""
"<emphasis>Cerca per subdivisió</emphasis>: percentatge de la corba lluny del "
"pitjor punt per a cercar un bon lloc per a subdividir."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:340(para)
msgid ""
"<emphasis>Subdivide Surround</emphasis>: Number of points to consider when "
"deciding whether a given point is a better place to subdivide."
msgstr ""
"<emphasis>Entorn de subdivisió</emphasis>: nombre de punts que cal "
"considerar en decidir si un punt donat és el millor lloc per a subdividir."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:347(para)
msgid ""
"<emphasis>Subdivide Threshold</emphasis>: How many pixels a point can "
"diverge from a straight line and still be considered a better place to "
"subdivide."
msgstr ""
"<emphasis>Llindar de subdivisió</emphasis>: quants píxels poden divergir "
"d'una línia recta i ser considerats el millor lloc per a subdividir."

#: src/menus/select/selection-editor.xml:355(para)
msgid ""
"<emphasis>Tangent Surround</emphasis>: Number of points to look at on either "
"side of a point when computing the approximation to the tangent at that "
"point."
msgstr ""
"<emphasis>Entorn de tangent</emphasis>: nombre de punts que cal mirar, a "
"banda i banda del punt, per a calcular l'aproximació a la tangent del punt."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/distort.xml:21(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/distort-selection-01.png'; "
#| "md5=52e0489cf9e3d51997f128539d5a91b9"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/distort-selection-01.png'; "
"md5=94628eca3e0fe31d897c61557440e65d"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/distort-selection-01.png'; "
"md5=52e0489cf9e3d51997f128539d5a91b9"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/distort.xml:32(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/distort-selection-01.png'; "
#| "md5=52e0489cf9e3d51997f128539d5a91b9"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/distort-selection-02.png'; "
"md5=0ad7cfc060bd1b7ecf89450d4877581a"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/distort-selection-01.png'; "
"md5=52e0489cf9e3d51997f128539d5a91b9"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/distort.xml:66(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/distort.png'; "
"md5=7c5fe5e9c8a362080eb8a9d7325c5ed5"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/distort.png'; "
"md5=7c5fe5e9c8a362080eb8a9d7325c5ed5"

#: src/menus/select/distort.xml:8(title)
#: src/menus/select/distort.xml:11(secondary)
msgid "Distort"
msgstr "Distorsiona"

#: src/menus/select/distort.xml:14(primary)
msgid "Distort Selection"
msgstr "Distorsionar la selecció"

#: src/menus/select/distort.xml:17(title)
msgid "Example of using Distort on a selection"
msgstr "Exemple de l'ús de distorsió en una selecció"

#: src/menus/select/distort.xml:35(para)
msgid "After <quote>Distort</quote>"
msgstr "Després de fer <quote>Distorsiona</quote>"

#: src/menus/select/distort.xml:41(para)
msgid "The <quote>Distort</quote> command deforms the selection contour."
msgstr "L'ordre <quote>Distorsiona</quote> deforma el contorn de la selecció."

#: src/menus/select/distort.xml:47(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menu bar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Distort...</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Distorsiona</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/distort.xml:57(title)
msgid "Description of the <quote>Distort</quote> Dialog Window"
msgstr "Descripció de la finestra del diàleg <quote>Distorsiona</quote>"

#: src/menus/select/distort.xml:61(title)
msgid "The <quote>Distort</quote> dialog"
msgstr "El diàleg <quote>Distorsiona</quote>"

#: src/menus/select/distort.xml:71(para)
msgid ""
"This command has several options which allow to increase or reduce the "
"deformation. It is not possible to foresee the result and you have to "
"experiment."
msgstr ""
"Aquesta ordre té diverses opcions que permeten incrementar o reduir la "
"deformació. No es pot preveure el resultat i heu d'experimentar."

#: src/menus/select/distort.xml:78(term)
msgid "Threshold"
msgstr "Llindar blanc i negre"

#: src/menus/select/distort.xml:80(para)
msgid ""
"A higher threshold shrinks the distorted selection. A lower threshold makes "
"the selection bigger."
msgstr ""
"Un llindar alt encongeix la selecció distorsionada. Un llindar baix fa més "
"gran la selecció."

#: src/menus/select/distort.xml:84(para)
msgid ""
"If the active selection has a regular shape (e.g. rectangle or ellipse "
"selection), this option controls if the new outline is more inside the "
"original selection or more outside the original selection."
msgstr ""
"Si la selecció activa té una forma regular (per exemple una selecció "
"rectangular o el·líptica), aquesta opció controla si el contorn nou està més "
"endins o més enfora de la selecció original."

#: src/menus/select/distort.xml:93(term)
msgid "Spread"
msgstr "Difusió"

#: src/menus/select/distort.xml:95(para)
msgid "A higher <quote>Spread</quote> increases the deformation."
msgstr "Un valor alt de <quote>Difusió</quote> incrementa la deformació."

#: src/menus/select/distort.xml:101(term)
msgid "Granularity"
msgstr "Granularitat"

#: src/menus/select/distort.xml:103(para)
msgid "A higher <quote>Granularity</quote> increases the deformation."
msgstr "Un valor alt de <quote>granularitat</quote> incrementa la deformació."

#: src/menus/select/distort.xml:109(term)
msgid "Smooth"
msgstr "Suavitza"

#: src/menus/select/distort.xml:111(para)
msgid "A higher <quote>Smooth</quote> decreases the deformation."
msgstr "Un valor alt de <quote>Suavització</quote> redueix la deformació."

#: src/menus/select/distort.xml:114(para)
msgid ""
"Deactivating <guilabel>Smooth horizontally</guilabel> or <guilabel>Smooth "
"vertically</guilabel> increases the deformation."
msgstr ""
"Desactivar el <guilabel>Suavitza horitzontalment</guilabel> o el "
"<guilabel>Suavitza verticalment</guilabel> incrementa la deformació."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/remove-holes.xml:40(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/editor.png'; "
#| "md5=ca6b8fec70e715b28e590d7769c65713"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/remove-holes-ex1.png'; "
"md5=02cdbbe885beeb3899ed72d908b3b523"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/editor.png'; "
"md5=ca6b8fec70e715b28e590d7769c65713"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/remove-holes.xml:50(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/round-rect-02.png'; "
#| "md5=cb9dc0a09f05df33662ca84441c35550"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/remove-holes-ex2.png'; "
"md5=09bb5cd488cfa2ab1f4f31dc25b088b1"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/round-rect-02.png'; "
"md5=cb9dc0a09f05df33662ca84441c35550"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/remove-holes.xml:64(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/editor.png'; "
#| "md5=ca6b8fec70e715b28e590d7769c65713"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/remove-holes-ex3.png'; "
"md5=94c76b08fb6982b49996985784639166"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/editor.png'; "
"md5=ca6b8fec70e715b28e590d7769c65713"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/remove-holes.xml:74(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/grow.png'; "
#| "md5=1b40e93f9d05a3fe57b687507abf4b38"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/remove-holes-ex4.png'; "
"md5=3391080833f95dbc468f7c0dff86b8b0"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/grow.png'; md5=1b40e93f9d05a3fe57b687507abf4b38"

#: src/menus/select/remove-holes.xml:8(title)
#: src/menus/select/remove-holes.xml:12(secondary)
#: src/menus/select/remove-holes.xml:15(primary)
msgid "Remove Holes"
msgstr ""

#: src/menus/select/remove-holes.xml:18(para)
msgid ""
"This command removes the holes of a selection. Holes are unselected or "
"partially selected areas in the selection."
msgstr ""

#: src/menus/select/remove-holes.xml:25(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can access this command from the image menubar through "
#| "<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>None</guimenuitem></"
#| "menuchoice>."
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Remove Holes</"
"guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Cap</guimenuitem></"
"menuchoice>."

#: src/menus/select/remove-holes.xml:35(title)
msgid "Example for Remove Holes"
msgstr ""

#: src/menus/select/remove-holes.xml:37(title)
#, fuzzy
#| msgid "Selection Editor"
msgid "A selection and the Selection Editor"
msgstr "Editor de selecció"

#: src/menus/select/remove-holes.xml:43(para)
msgid "Selection using the Fuzzy Select tool."
msgstr ""

#: src/menus/select/remove-holes.xml:53(para)
msgid "The Selection Editor shows several holes."
msgstr ""

#: src/menus/select/remove-holes.xml:61(title)
msgid "Remove Holes applied and the Selection Editor"
msgstr ""

#: src/menus/select/remove-holes.xml:67(para)
msgid "Remove Holes applied."
msgstr ""

#: src/menus/select/remove-holes.xml:77(para)
msgid "Holes disapeared."
msgstr ""

#: src/menus/select/float.xml:10(title)
msgid "Float"
msgstr "Punt flotant"

#: src/menus/select/float.xml:14(secondary)
msgid "Floating selection (command)"
msgstr "Selecció flotant (ordre)"

#: src/menus/select/float.xml:17(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Float</guimenuitem> command converts a normal selection "
"into a <quote>floating selection</quote>."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Flotant</guimenuitem> converteix una selecció normal en "
"una <quote>selecció flotant</quote>."

#: src/menus/select/float.xml:21(para)
msgid ""
"A floating selection (sometimes called a <quote>floating layer</quote>) is a "
"type of temporary layer which is similar in function to a normal layer, "
"except that before you can resume working on any other layers in the image, "
"a floating selection must be <emphasis>anchored</emphasis>. That is, you "
"have to attach it to a normal (non-floating) layer, usually the original "
"layer (the one which was active previously), for instance, by clicking on "
"the image outside of the floating selection (see below)."
msgstr ""
"Una selecció flotant (a vegades anomenada una <quote>capa flotant</quote>) "
"és un tipus de capa temporal que és similar en la funció a una capa normal, "
"excepte que abans de poder tornar a treballar en qualsevol altra capa de la "
"imatge, una selecció flotant s'ha d'<emphasis>ancorar</emphasis>. Això és, "
"heu d'unir-la a una capa normal (no flotant), generalment la capa original "
"(la que estava activa prèviament), per exemple, fent clic sobre la imatge de "
"fora de la selecció flotant (vegeu més avall)."

#: src/menus/select/float.xml:31(para)
msgid ""
"You cannot perform any operations on other layers while the image has a "
"floating selection!"
msgstr ""
"No podeu dur a terme cap operació en altres capes mentre la imatge tingui "
"una selecció flotant!"

#: src/menus/select/float.xml:36(para)
msgid ""
"You can use various operations to change the image data on the floating "
"selection. There can only be one floating selection in an image at a time."
msgstr ""
"Podeu usar diverses operacions per a canviar les dades de la imatge en una "
"selecció flotant. Només pot haver-hi una selecció flotant en una imatge "
"alhora."

#: src/menus/select/float.xml:41(para)
msgid ""
"If you display the layer boundary by using the <link linkend=\"gimp-view-"
"show-layer-boundary\">Show Layer Boundary</link> command, you may have "
"difficulty selecting a precise area of the image which you want in a layer. "
"To avoid this problem, you can make a rectangular selection, transform it "
"into a floating selection and anchor it to a new layer. Then simply remove "
"the original layer."
msgstr ""
"Si mostreu les vores de la capa amb l'ordre <link linkend=\"gimp-view-show-"
"layer-boundary\">Mostra el marc de la capa</link>, podríeu tenir dificultats "
"per a seleccionar una àrea precisa de la imatge que vulgueu en una capa. Per "
"a evitar aquest problema, podeu fer una selecció rectangular, transformar-la "
"en una selecció flotant i ancorar-la a una capa nova. Llavors simplement "
"elimineu la capa original."

#: src/menus/select/float.xml:50(para)
msgid ""
"In early versions of <acronym>GIMP</acronym>, floating selections were used "
"for performing operations on a limited part of an image. You can do that "
"more easily now with layers, but you can still use this way of working with "
"images."
msgstr ""
"En les primeres versions de <acronym>GIMP</acronym>, les seleccions flotants "
"es van utilitzar per a fer operacions sobre una part limitada d'una imatge. "
"Ara podeu fer això més fàcilment amb les capes, però encara es pot usar "
"d'aquesta manera per a treballar amb les imatges."

#: src/menus/select/float.xml:58(title) src/menus/select/invert.xml:32(title)
#: src/menus/select/to-channel.xml:30(title) src/menus/select/all.xml:20(title)
msgid "Activate the Command"
msgstr "Activar l'ordre"

#: src/menus/select/float.xml:61(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Float</guimenuitem></"
"menuchoice>,"
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Selecció flotant</"
"guimenuitem></menuchoice>,"

#: src/menus/select/float.xml:70(para)
msgid ""
"or by using the keyboard shortcut <keycombo><keycap>Shift</"
"keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></keycombo>."
msgstr ""
"o amb la drecera de teclat <keycombo><keycap>Maj</keycap><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>L</keycap></keycombo>."

#: src/menus/select/float.xml:81(title)
msgid "Creating a Floating Selection Automatically"
msgstr "Crear una selecció flotant automàticament"

#: src/menus/select/float.xml:82(para)
msgid "Some image operations create a floating selection automatically:"
msgstr ""
"Algunes operacions sobre la imatge creen una selecció flotant automàticament:"

#: src/menus/select/float.xml:87(para)
msgid ""
"The <quote>paste</quote> operations, <link linkend=\"gimp-buffer-dialog"
"\">Paste Named Buffer</link>, <link linkend=\"gimp-edit-paste\">Paste</link> "
"or <link linkend=\"gimp-edit-paste-into\">Paste Into</link>, also create a "
"floating selection."
msgstr ""
"Les operacions d'<quote>enganxar</quote>, <link linkend=\"gimp-buffer-dialog"
"\">Memòria intermèdia: Enganxa amb nom</link>, <link linkend=\"gimp-edit-"
"paste\">Enganxa</link> o <link linkend=\"gimp-edit-paste-into\">Enganxa en</"
"link>, també creen una selecció flotant."

#: src/menus/select/float.xml:96(para)
msgid ""
"In addition, the Transform tools, <link linkend=\"gimp-tool-flip\">Flip</"
"link>, <link linkend=\"gimp-tool-shear\">Shear</link>, <link linkend=\"gimp-"
"tool-scale\">Scale</link>, <link linkend=\"gimp-tool-rotate\">Rotate</link> "
"and <link linkend=\"gimp-tool-perspective\">Perspective</link>, create a "
"floating selection when they are used on a selection, rather than a layer. "
"When the <guilabel>Affect</guilabel> mode is <emphasis>Transform Layer</"
"emphasis> and a selection already exists, these tools transform the "
"selection and create a floating selection with the result. If a selection "
"does not exist, they transform the current layer and do not create a "
"floating selection. (If the <guilabel>Affect</guilabel> mode is "
"<emphasis>Transform Selection</emphasis>, they also do not create a floating "
"selection.)"
msgstr ""
"A més, les eines de transformació, <link linkend=\"gimp-tool-flip\">Capgira</"
"link>, <link linkend=\"gimp-tool-shear\">Inclina</link>, <link linkend="
"\"gimp-tool-scale\">Ajusta la mida</link>, <link linkend=\"gimp-tool-rotate"
"\">Gira</link> i <link linkend=\"gimp-tool-perspective\">Perspectiva</link> "
"creen una selecció flotant quan s'usen sobre una selecció, en lloc d'una "
"capa. Quan el mode <guilabel>Afectar</guilabel> és <emphasis>Transforma la "
"capa</emphasis> i ja existeix una selecció, aquestes eines transformen la "
"selecció i creen una selecció flotant amb el resultat. Si no existeix una "
"selecció, transformen la capa activa i no creen una selecció flotant. (Si el "
"mode <guilabel>Afectar</guilabel> és <emphasis>Transforma la selecció</"
"emphasis>, tampoc no creen una selecció flotant.)"

#: src/menus/select/float.xml:114(para)
msgid ""
"By click-and-dragging a selection while pressing the <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>Alt</keycap></keycombo> keys (see <xref linkend=\"gimp-using-"
"selections-moving\"/>) you also automatically create a floating selection."
msgstr ""
"En fer clic i arrossegar una selecció mentre premeu les tecles "
"<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap></keycombo> (consulteu la "
"<xref linkend=\"gimp-using-selections-moving\"/>) també creeu automàticament "
"una selecció flotant."

#: src/menus/select/float.xml:126(title)
msgid "Anchor a Floating Selection"
msgstr "Ancorar la selecció flotant"

#: src/menus/select/float.xml:127(para)
msgid "You can anchor a floating selection in various ways:"
msgstr "Podeu ancorar una selecció flotant de diferents maneres:"

#: src/menus/select/float.xml:130(para)
msgid ""
"You can anchor the floating selection to the current layer the selection is "
"originating from. To do this, click anywhere on the image except on the "
"floating selection. This merges the floating selection with the current "
"layer."
msgstr ""
"Podeu ancorar la selecció flotant a la capa activa de la qual procedeix la "
"selecció. Per a fer això, feu clic en qualsevol lloc sobre la imatge excepte "
"sobre la selecció flotant. Això fusiona la selecció flotant amb la capa "
"activa."

#: src/menus/select/float.xml:138(para)
msgid ""
"Or you can use the <link linkend=\"gimp-layer-anchor\">Anchor layer</link> "
"command (<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>H</keycap></keycombo>)."
msgstr ""
"També podeu usar l'ordre <link linkend=\"gimp-layer-anchor\">Ancora la capa</"
"link> (<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>H</keycap></keycombo>)."

#: src/menus/select/float.xml:145(para)
msgid ""
"You can also anchor the floating selection to the current layer by clicking "
"on the anchor button of the <link linkend=\"gimp-layer-dialog\">Layers "
"dialog</link>."
msgstr ""
"També podeu ancorar la selecció flotant en la capa activa fent clic en el "
"botó d'àncora en el <link linkend=\"gimp-layer-dialog\">Diàleg de capes</"
"link>."

#: src/menus/select/float.xml:152(para)
msgid ""
"If you create a <link linkend=\"gimp-layer-new\">New Layer</link> while "
"there is a floating selection, the floating selection is anchored to this "
"newly created layer."
msgstr ""
"Si creeu una <link linkend=\"gimp-layer-new\">Capa nova</link> mentre hi ha "
"una selecció flotant, aquesta s'ancorarà en la capa acabada de crear."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/border.xml:23(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-01.png'; "
"md5=433da1e2971e694bcfcfeb0d2bfa5454"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-01.png'; "
"md5=433da1e2971e694bcfcfeb0d2bfa5454"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/border.xml:34(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-02.png'; "
"md5=5e67776ff38132ae80a626bae244b627"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-02.png'; "
"md5=5e67776ff38132ae80a626bae244b627"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/border.xml:93(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/border.png'; "
#| "md5=13f48bae5786545b3f04e09eb9b87cf2"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/border.png'; "
"md5=a71c149a1bb31ff0ea0d528493918965"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/border.png'; "
"md5=13f48bae5786545b3f04e09eb9b87cf2"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/border.xml:143(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/border.png'; "
#| "md5=13f48bae5786545b3f04e09eb9b87cf2"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/border-hard.png'; "
"md5=9804ef41144d66ac5dfbe1006f853103"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/border.png'; "
"md5=13f48bae5786545b3f04e09eb9b87cf2"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/border.xml:154(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/border-selection-02.png'; "
#| "md5=5e67776ff38132ae80a626bae244b627"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/border-smooth.png'; "
"md5=b3b66ff6f6eefe315c9a0a2a0d8fe001"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-02.png'; "
"md5=5e67776ff38132ae80a626bae244b627"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/border.xml:165(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/menus/select/border.png'; "
#| "md5=13f48bae5786545b3f04e09eb9b87cf2"
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/border-feathered.png'; "
"md5=8a7d79708d855754adc9c7319802d740"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/border.png'; "
"md5=13f48bae5786545b3f04e09eb9b87cf2"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/border.xml:196(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-lock1.png'; "
"md5=64edcfa57dd31046b4cc02211e21e00c"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-lock1.png'; "
"md5=64edcfa57dd31046b4cc02211e21e00c"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/border.xml:208(None)
msgid ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-lock2.png'; "
"md5=1eb066378a3e3bd312536e3b96d65c71"
msgstr ""
"@@image: 'images/menus/select/border-selection-lock2.png'; "
"md5=1eb066378a3e3bd312536e3b96d65c71"

#: src/menus/select/border.xml:9(title) src/menus/select/border.xml:16(primary)
msgid "Border"
msgstr "Vora"

#: src/menus/select/border.xml:13(secondary)
msgid "Create a selection border"
msgstr "Crea una selecció de vora"

#: src/menus/select/border.xml:19(title)
msgid "Example of creating a border from a selection"
msgstr "Exemple de creació d'una vora a partir d'una selecció"

#: src/menus/select/border.xml:37(para)
msgid "After <quote>Select Border</quote>"
msgstr "Després de fer <quote>Selecciona vora</quote>"

#: src/menus/select/border.xml:43(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Select Border</guimenuitem> command creates a new selection "
"along the edge of an existing selection in the current image. The edge of "
"the current selection is used as a form and the new selection is then "
"created around it. You enter the width of the border, in pixels or some "
"other unit, in the dialog window. Half of the new border lies inside of the "
"selected area and half outside of it."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Selecciona vora</guimenuitem> crea una nova selecció al "
"llarg de la vora de la selecció existent en la imatge activa. La vora de la "
"selecció activa s'usa com a forma i la nova selecció es crea al voltant. "
"Poseu l'amplada de la vora, en píxels o una altra unitat, en la finestra del "
"diàleg. La meitat de la nova vora serà dins de l'àrea de la selecció i "
"l'altra meitat fora."

#: src/menus/select/border.xml:54(para)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You can access this command from the image menubar through "
#| "<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Border</guimenuitem></"
#| "menuchoice>."
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Border…</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Vora</guimenuitem></"
"menuchoice>."

#: src/menus/select/border.xml:61(para)
msgid "This command is grayed out, inactive, if there is no selection."
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:71(para)
msgid "The image must have an alpha channel."
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:76(para)
msgid ""
"The original image must be created with the <quote>Antialiasing</quote> "
"option checked in the selection tool that is used."
msgstr ""

#. </sect3>
#.  <sect3>
#.   <note>
#: src/menus/select/border.xml:67(para)
msgid "Two conditions must be respected to use this command: <placeholder-1/>"
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:88(title)
msgid "Description of the <quote>Border</quote> dialog window"
msgstr "Descripció de la finestra del diàleg <quote>Vora</quote>"

#: src/menus/select/border.xml:90(title)
msgid "The <quote>Border</quote> dialog window"
msgstr "La finestra del diàleg <quote>Vora</quote>"

#: src/menus/select/border.xml:99(term)
msgid "Border selection by"
msgstr "Selecció de vora per"

#: src/menus/select/border.xml:101(para)
msgid ""
"Enter the width of the border selection in the box. The default units are "
"pixels, but you can also choose the units with the drop-down menu."
msgstr ""
"Poseu l'amplada de la vora de la selecció en la caixa. La unitat predefinida "
"és el píxel, però podeu triar-ne una altra amb el menú desplegable."

#: src/menus/select/border.xml:109(term)
#, fuzzy
#| msgid "Border"
msgid "Border Style"
msgstr "Vora"

#: src/menus/select/border.xml:113(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">Hard</emphasis>: this option does not keep "
"antialiasing. This can be useful in some cases."
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:119(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">Smooth</emphasis>: this option keeps antialiasing. "
"Note that <quote>Smooth</quote> does not create any antialiasing. That's why "
"antialiasing must be added when creating the original selection. This option "
"is the best one."
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:127(para)
msgid ""
"<emphasis role=\"bold\">Feathered</emphasis>: this option does the same "
"things as <quote>Hard</quote>, but instead of the resulting border being "
"fully selected, it fades outwards. The result is not very good; if you want "
"a feathered border, better is use one of the other modes, and then feather "
"the result. It's there for history reason."
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:139(title)
msgid "Border Style Comparison"
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:146(para)
msgid "<quote>Hard</quote> option. Selection editor, zoom 800%"
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:157(para)
msgid "<quote>Smooth</quote> option. Selection editor, zoom 800%"
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:168(para)
msgid "<quote>Feathered</quote> option. Selection editor, zoom 800%"
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:177(term)
msgid "Selected areas continue outside the image"
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:179(para)
msgid ""
"This option was <quote>Lock selection to image edges</quote>. Its function "
"is unchanged."
msgstr ""

#: src/menus/select/border.xml:183(para)
msgid ""
"With this option enabled, an edge of an (usually rectangle) selection "
"remains unchanged if it is aligned with an edge of the image; no new "
"selection will be created around it."
msgstr ""
"Amb aquesta opció activada, una vora d'una selecció (generalment un "
"rectangle) roman sense canvis si s'alinea amb la vora de la imatge; no es "
"crearà cap selecció nova al seu voltant."

#: src/menus/select/border.xml:189(title)
#, fuzzy
#| msgid "Select border with and without <quote>Lock to image edges</quote>"
msgid ""
"Select border with and without <quote>Selected areas continue outside the "
"image</quote>"
msgstr ""
"Seleccionar la vora amb <quote>Ajusta a les vores de la imatge</quote> i "
"sense"

#: src/menus/select/border.xml:199(para)
msgid "Select border without (middle) and with (right) locked selection."
msgstr ""
"Seleccionar la vora amb (a la dreta) la selecció fixada i sense (al mig)."

#: src/menus/select/border.xml:211(para)
msgid "Same selections filled with red."
msgstr "Les mateixes seleccions omplides amb vermell. "

#: src/menus/select/invert.xml:10(title)
msgid "Invert"
msgstr "Inverteix"

#: src/menus/select/invert.xml:14(secondary)
msgid "Invert selection"
msgstr "Inverteix la selecció"

#: src/menus/select/invert.xml:17(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Invert</guimenuitem> command inverts the selection in the "
"current layer. That means that all of the layer contents which were "
"previously outside of the selection are now inside it, and vice versa. If "
"there was no selection before, the command selects the entire layer."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Inverteix</guimenuitem> inverteix la selecció en la "
"imatge actual. Això significa que tot el contingut de la capa que estigui "
"fora de la selecció queda dins i viceversa. Si no hi ha cap selecció "
"anterior, l'ordre selecciona la imatge sencera."

#: src/menus/select/invert.xml:25(para)
msgid ""
"Do not confuse this command with the <link linkend=\"gimp-layer-invert"
"\">Invert colors</link> command."
msgstr ""
"No confongueu aquesta ordre amb l'ordre <link linkend=\"gimp-layer-invert"
"\">Inverteix els colors</link>."

#: src/menus/select/invert.xml:35(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Invert</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Inverteix</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/invert.xml:44(para)
msgid ""
"You can also use the keyboard shortcut <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>I</keycap></keycombo>,"
msgstr ""
"També podeu usar la drecera de teclat <keycombo><keycap>Ctrl</"
"keycap><keycap>I</keycap></keycombo>,"

#: src/menus/select/invert.xml:50(para)
msgid ""
"or click on the corresponding icon in the <link linkend=\"gimp-selection-"
"dialog\">Selection Editor</link>"
msgstr ""
"o fer clic en la icona corresponent en l'<link linkend=\"gimp-selection-"
"dialog\">Editor de selecció</link>"

#: src/menus/select/to-channel.xml:9(title)
msgid "Save to Channel"
msgstr "Desa en un canal"

#: src/menus/select/to-channel.xml:13(secondary)
msgid "Save selection to channel"
msgstr "Desa la selecció en un canal"

#: src/menus/select/to-channel.xml:16(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Save to Channel</guimenuitem> command saves the selection "
"as a channel. The channel can then be used as a channel selection mask. You "
"can find more information about them in the <link linkend=\"gimp-channel-"
"dialog\">Channel Dialog</link> section."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Desa en un canal</guimenuitem> desa la selecció com un "
"canal. Llavors el canal pot usar-se com un canal de màscara de selecció. "
"Podeu trobar més informació sobre els canals en la secció <link linkend="
"\"gimp-channel-dialog\">Diàleg de canal</link>."

#: src/menus/select/to-channel.xml:22(para)
msgid ""
"You will find a simple example how to use this command in the introduction "
"of <xref linkend=\"filters-alpha-to-logo\"/>. It shows how to convert a "
"selection to an alpha channel so that you can apply an alpha to logo filter "
"to this selection."
msgstr ""
"Trobareu un exemple senzill de com usar aquesta ordre en la introducció de "
"la <xref linkend=\"filters-alpha-to-logo\"/>. Mostra com convertir una "
"selecció en un canal alfa, ja que podeu aplicar un filtre «alfa a logotip» a "
"aquesta selecció."

#: src/menus/select/to-channel.xml:33(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>Save to Channel</"
"guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Desa en un canal</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/menus/select/to-channel.xml:42(para)
msgid ""
"You can also access it from the <link linkend=\"gimp-selection-dialog"
"\">Selection Editor</link>."
msgstr ""
"També podeu accedir des de l'<link linkend=\"gimp-selection-dialog\">Editor "
"de selecció</link>."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/menus/select/all.xml:51(None)
msgid ""
"@@image: 'images/dialogs/stock-selection-all-16.png'; "
"md5=fbe2f6f26695cff7ad779153858c5ea6"
msgstr ""
"@@image: 'images/dialogs/stock-selection-all-16.png'; "
"md5=fbe2f6f26695cff7ad779153858c5ea6"

#: src/menus/select/all.xml:8(title) src/menus/select/all.xml:12(secondary)
msgid "Select All"
msgstr "Selecciona-ho tot"

#: src/menus/select/all.xml:14(para)
msgid ""
"The <guimenuitem>Select All</guimenuitem> command creates a new selection "
"which contains everything on the current layer."
msgstr ""
"L'ordre <guimenuitem>Selecciona-ho tot</guimenuitem> crea una nova selecció "
"que conté tot el contingut de la capa actual."

#: src/menus/select/all.xml:23(para)
msgid ""
"You can access this command from the image menubar through "
"<menuchoice><guimenu>Select</guimenu><guimenuitem>All</guimenuitem></"
"menuchoice>,"
msgstr ""
"Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb "
"<menuchoice><guimenu>Selecciona</guimenu><guimenuitem>Tot</guimenuitem></"
"menuchoice>,"

#: src/menus/select/all.xml:32(para)
msgid ""
"or by using the keyboard shortcut <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</"
"keycap></keycombo>."
msgstr ""
"o amb la drecera de teclat <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</"
"keycap></keycombo>."

#: src/menus/select/all.xml:38(para)
msgid ""
"In addition, at the <link linkend=\"gimp-selection-dialog\">Selection "
"Editor</link>, you can access it through the <link linkend=\"tab-menus\">Tab "
"menu</link>: <menuchoice><guisubmenu>Selection Editor Menu</"
"guisubmenu><guimenuitem>All</guimenuitem></menuchoice>, or by clicking on "
"the <placeholder-1/> icon button on the bottom of this dialog."
msgstr ""
"A més, en l'<link linkend=\"gimp-selection-dialog\">Editor de selecció</"
"link>, podeu accedir-hi amb el <link linkend=\"tab-menus\">menú de "
"pestanyes</link>: <menuchoice><guisubmenu>Menú de l'editor de selecció</"
"guisubmenu><guimenuitem>Tot</guimenuitem></menuchoice> o fent clic en el "
"botó <placeholder-1/> en la part inferior del diàleg."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: src/menus/select/all.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Softcatalà - www.softcatala.org"

#~ msgid ""
#~ "@@image: 'images/menus/select/distort-selection-02.png'; "
#~ "md5=28e8deef49e5c9ac2b3a3d0cc76cfb4d"
#~ msgstr ""
#~ "@@image: 'images/menus/select/distort-selection-02.png'; "
#~ "md5=28e8deef49e5c9ac2b3a3d0cc76cfb4d"

#~ msgid "Feather border"
#~ msgstr "Difumina la vora"

#~ msgid ""
#~ "If this option is checked, the edges of the selection will be feathered. "
#~ "This creates a smooth transition between the selection and its "
#~ "surroundings. Note than you can't use the <guilabel>Feather Edges</"
#~ "guilabel> option of the selection tools for this purpose."
#~ msgstr ""
#~ "Si aquesta opció està activada, les vores de la selecció es difuminaran. "
#~ "Això crea una transició suau entre la selecció i l'àrea que l'envolta. "
#~ "Tingueu en compte que no podeu usar l'opció <guilabel>Difumina les vores</"
#~ "guilabel> de les eines de selecció per a aquest propòsit."

#~ msgid "Lock selection to image edges"
#~ msgstr "Ajusta la selecció a les vores de la imatge"

#~ msgid "Windows"
#~ msgstr "Finestres"

#~ msgid "Tools"
#~ msgstr "Eines"

#~ msgid "Menu"
#~ msgstr "Menú"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Ajuda"

#~ msgid "File"
#~ msgstr "Fitxer"
-------------- part següent --------------
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP-Help 2.8.0\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-07 14:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-08 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas a softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome a softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/gauss.xml:26(None) src/filters/blur/pixelize.xml:26(None)
#: src/filters/blur/tileable.xml:26(None)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:26(None)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:26(None)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:26(None)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:25(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/taj_orig.jpg'; "
"md5=6abae556aaff78a2bc9082a46a171da8"
msgstr ""
"@@image: ‘images/filters/examples/taj_orig.jpg’; "
"md5=6abae556aaff78a2bc9082a46a171da8"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/gauss.xml:35(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-gauss.jpg'; "
"md5=2dcbafec4e011abd8d1d5c4c6066ffcd"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-gauss.jpg'; "
"md5=2dcbafec4e011abd8d1d5c4c6066ffcd"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/gauss.xml:73(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/blur/gauss-options.png'; "
"md5=1db8c2e8cdcdd2c943ccaf24cef3fddb"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/blur/gauss-options.png'; "
"md5=1db8c2e8cdcdd2c943ccaf24cef3fddb"

#: src/filters/blur/gauss.xml:8(title) src/filters/blur/gauss.xml:13(tertiary)
#: src/filters/blur/gauss.xml:16(primary)
msgid "Gaussian Blur"
msgstr "Difuminat gaussià"

#: src/filters/blur/gauss.xml:11(primary)
#: src/filters/blur/pixelize.xml:11(primary)
#: src/filters/blur/tileable.xml:11(primary)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:11(primary)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:11(primary)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:11(primary)
#: src/filters/blur/introduction.xml:11(primary)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:10(primary)
msgid "Filters"
msgstr "Filtres"

#: src/filters/blur/gauss.xml:12(secondary)
#: src/filters/blur/pixelize.xml:12(secondary)
#: src/filters/blur/tileable.xml:12(secondary)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:12(secondary)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:12(secondary)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:12(secondary)
#: src/filters/blur/introduction.xml:12(secondary)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:11(secondary)
msgid "Blur"
msgstr "Difuminat"

#: src/filters/blur/gauss.xml:20(title) src/filters/blur/pixelize.xml:20(title)
#: src/filters/blur/tileable.xml:20(title)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:20(title)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:20(title)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:20(title)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:19(title)
msgid "Overview"
msgstr "Panoràmica"

#: src/filters/blur/gauss.xml:22(title)
msgid "Example for the <quote>Gaussian Blur</quote> filter"
msgstr "Exemple del filtre <quote>Difuminat gaussià</quote>"

#: src/filters/blur/gauss.xml:29(para) src/filters/blur/pixelize.xml:29(para)
#: src/filters/blur/tileable.xml:29(para)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:29(para)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:29(para)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:29(para)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:28(para)
msgid "Original"
msgstr "Original"

#: src/filters/blur/gauss.xml:38(para)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:38(para)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:38(para)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:38(para)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:37(para)
msgid "Blur applied"
msgstr "Aplicació del difuminat"

#: src/filters/blur/gauss.xml:42(para)
msgid ""
"The Gaussian Blur plug-in acts on each pixel of the active layer or "
"selection, setting its Value to the average of all pixel Values present in a "
"radius defined in the dialog. A higher Value will produce a higher amount of "
"blur. The blur can be set to act in one direction more than the other by "
"clicking the Chain Button so that it is broken, and altering the radius. "
"GIMP supports two implementations of Gaussian Blur: FIR and RLE. They both "
"produce the same results, but each one can be faster in some cases."
msgstr ""
"El filtre de difusió gaussià actua sobre cada píxel de la capa activa o "
"selecció, establint el seu valor a la mitjana dels valors dels píxels "
"presents en un radi definit en el diàleg. Com més gran sigui el valor, més "
"gran serà el difuminat. El difuminat es pot establir per anar en una "
"direcció, feu clic al botó cadena per trencar-la i modificar-ne el radi. El "
"GIMP suporta dos tipus de difuminat gaussià: FIR i RLE. Ambdues produeixen "
"els mateixos resultats però tenen rendiments diferents segons el cas."

#: src/filters/blur/gauss.xml:55(title) src/filters/blur/pixelize.xml:51(title)
#: src/filters/blur/tileable.xml:114(title)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:54(title)
msgid "Activate the filter"
msgstr "Activa el filtre"

#: src/filters/blur/gauss.xml:56(para)
msgid ""
"You can find this filter in the image menu under "
"<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
"guisubmenu><guimenuitem>Gaussian Blur…</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge "
"<menuchoice><guimenu>Filtres</guimenu><guisubmenu>Difuminat</"
"guisubmenu><guimenuitem>Difuminat gaussià…</guimenuitem></menuchoice>"

#: src/filters/blur/gauss.xml:67(title) src/filters/blur/pixelize.xml:63(title)
#: src/filters/blur/tileable.xml:126(title)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:66(title)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:51(title)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:52(title)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:49(title)
msgid "Options"
msgstr "Opcions"

#: src/filters/blur/gauss.xml:69(title)
msgid "<quote>Gaussian</quote> filter parameters settings"
msgstr "Paràmetres del filtre <quote>Gaussià</quote>"

#: src/filters/blur/gauss.xml:79(term) src/filters/blur/pixelize.xml:75(term)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:80(term)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:64(term)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:65(term)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:62(term)
msgid ""
"<guilabel>Presets</guilabel>, <guilabel>Preview</guilabel>, <guilabel>Split "
"view</guilabel>"
msgstr ""

#: src/filters/blur/gauss.xml:82(para) src/filters/blur/pixelize.xml:78(para)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:83(para)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:67(para)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:68(para)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:65(para)
msgid ""
"These options are common to GEGL-based filters. Please refer to <xref "
"linkend=\"gimp-filters-common\"/>."
msgstr ""

#: src/filters/blur/gauss.xml:90(guilabel)
msgid "Size X"
msgstr "Mida X"

#: src/filters/blur/gauss.xml:91(guilabel)
msgid "Size Y"
msgstr "Mida Y"

#: src/filters/blur/gauss.xml:93(para)
msgid ""
"Here you can set the blur intensity. By altering the ratio of horizontal to "
"vertical blur, you can give the effect of a motion blur."
msgstr ""
"Aquí s'especifica la intensitat del difuminat. En alterar el radi "
"horitzontal a radi vertical, es pot aconseguir un efecte de difuminat en "
"moviment."

#: src/filters/blur/gauss.xml:102(guilabel)
msgid "Filter"
msgstr "Filtre"

#: src/filters/blur/gauss.xml:104(para)
msgid ""
"<guilabel>None</guilabel>: default option: no FIR nor RLE filter is applied."
msgstr ""
"<guilabel>Cap</guilabel>: opció per defecte: no s'aplica cap filtre FIR o "
"RLE."

#: src/filters/blur/gauss.xml:108(para)
msgid ""
"<guilabel>FIR</guilabel>: stands for <quote>Finite Impulse Response</quote>. "
"For photographic or scanned images."
msgstr ""

#: src/filters/blur/gauss.xml:112(para)
msgid ""
"<guilabel>RLE</guilabel>: stands for <quote>run-length encoding</quote>. RLE "
"Gaussian Blur is best used on computer-generated images or those with large "
"areas of constant intensity."
msgstr ""
"<guilabel>RLE</guilabel>: significa <quote>Run Length Encoding</quote>. La "
"difuminació gaussiana RLE és adequada per a imatges generades per ordinador "
"o aquelles amb grans àrees d'intensitat constant."

#: src/filters/blur/gauss.xml:122(guilabel)
msgid "Abyss policy"
msgstr "Política Abyss"

#: src/filters/blur/gauss.xml:124(para)
msgid ""
"Abyss policy (border management) is treated with <xref linkend=\"abyss-policy"
"\"/>."
msgstr ""
"La política Abyss (gestió de les vores) es tracta a <xref linkend=\"abyss-"
"policy\"/>."

#: src/filters/blur/gauss.xml:132(guilabel)
msgid "Clip to the input extent"
msgstr "Retalla a l'extensió de l'entrada"

#: src/filters/blur/gauss.xml:134(para)
msgid ""
"TODO. Not working. Should the output extent be clipped to the input extent."
msgstr ""

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/pixelize.xml:35(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-pixelise.jpg'; "
"md5=3a624ae1bcb7fa3ac25649f5b931e91e"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-pixelise.jpg'; "
"md5=3a624ae1bcb7fa3ac25649f5b931e91e"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/pixelize.xml:69(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/blur/pixelize-options.png'; "
"md5=7179c77545daff4300eb555f1ba55887"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/blur/pixelize-options.png'; "
"md5=7179c77545daff4300eb555f1ba55887"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:8(title)
#: src/filters/blur/pixelize.xml:13(tertiary)
#: src/filters/blur/pixelize.xml:16(primary)
#: src/filters/blur/introduction.xml:73(title)
msgid "Pixelize"
msgstr "Pixela"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:22(title)
msgid "Example for the <quote>Pixelize</quote> filter"
msgstr "Exemple del filtre <quote>Pixela</quote>"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:38(para)
msgid "<quote>Pixelize</quote> applied"
msgstr "<quote>Pixela</quote> applied"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:42(para)
msgid ""
"The Pixelize filter renders the image using large color blocks. It is very "
"similar to the effect seen on television when obscuring a criminal during "
"trial. It is used for the <quote>Abraham Lincoln effect</quote>: see <xref "
"linkend=\"bibliography-online-bach\"/>."
msgstr ""
"El filtre pixela proporciona una imatge dividida en múltiples blocs de "
"color. L'efecte és similar al que es veu a la televisió quan desdibuixa la "
"cara o els ulls d'una persona per protegir la seva identitat. Permet un "
"efecte <quote>Abraham Lincoln effect</quote>: mireu (en anglès) <xref "
"linkend=\"bibliography-online-bach\"/>."

#: src/filters/blur/pixelize.xml:52(para)
msgid ""
"You can find this filter in the image menu through "
"<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
"guisubmenu><guimenuitem>Pixelize…</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Podeu trobar aquest filtre al menú <menuchoice><guimenu>Filtres</"
"guimenu><guisubmenu>Difumina</guisubmenu><guimenuitem>Pixela…</guimenuitem></"
"menuchoice>"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:65(title)
msgid "<quote>Pixelize</quote> filter options"
msgstr "Opcions del filtre<quote>Pixela</quote>"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:85(guilabel)
msgid "Shape"
msgstr "Forma"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:87(para)
msgid "TODO. Not working"
msgstr "Per fer. No funciona"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:93(guilabel)
msgid "Block width"
msgstr "Amplada del bloc"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:94(guilabel)
msgid "Block height"
msgstr "Alçada del píxel"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:96(para)
msgid "Here you can set the desired width and height of the blocks, in pixels."
msgstr "Aquí podeu fixar l'amplada i l'alçada desitjada dels blocs, en píxels."

#: src/filters/blur/pixelize.xml:100(para)
msgid ""
"By default, width and height are linked, indicated by the chain symbol next "
"to the input boxes. If you want to set width and height separately, click on "
"that chain symbol to unlink them."
msgstr ""
"Per defecte, l'amplada i l'alçada estan vinculades, s'indica amb el símbol "
"de la cadena al costat de les caselles d'entrada. Per establir l'amplada i "
"l'alçada per separat, feu clic al símbol de la cadena."

#: src/filters/blur/pixelize.xml:108(guilabel)
msgid "Size ratio X"
msgstr "Proporció de la mida de X"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:109(guilabel)
msgid "Size ratio Y"
msgstr "Proporció de la mida de Y"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:111(para)
msgid ""
"Horizontal/Vertical size ratio (0.000-1.000) of a pixel inside a block. "
"Default value is 1.000. The number of blocks remains the same; so, if you "
"change ratio, block size changes, and missing pixels are replaced with the "
"background color."
msgstr ""

#: src/filters/blur/pixelize.xml:120(guilabel)
msgid "Background color"
msgstr "Color de fons"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:122(para)
msgid ""
"Default background is that of toolbox. You can change it by clicking on "
"color source or picking a color using the color picker on the right."
msgstr ""

#: src/filters/blur/pixelize.xml:130(guilabel)
msgid "Use the selection as input"
msgstr "Usa la selecció com a entrada"

#: src/filters/blur/pixelize.xml:132(para)
msgid ""
"TODO. Not working. Filter works on selection if a selection exists, on the "
"entire layer if there is no selection."
msgstr ""

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/tileable.xml:35(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-tblur.jpg'; "
"md5=f29dc0106640ba234b0d21ac3a6faa19"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-tblur.jpg'; "
"md5=f29dc0106640ba234b0d21ac3a6faa19"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/tileable.xml:132(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/blur/tileable-options.png'; "
"md5=725fe0d58879f8ad9ca89ed7a15b5fa0"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/blur/tileable-options.png'; "
"md5=725fe0d58879f8ad9ca89ed7a15b5fa0"

#: src/filters/blur/tileable.xml:8(title)
#: src/filters/blur/tileable.xml:13(tertiary)
#: src/filters/blur/tileable.xml:16(primary)
msgid "Tileable Blur"
msgstr "Difuminat enrajolat"

#: src/filters/blur/tileable.xml:22(title)
msgid "Example for the <quote>Tileable</quote> filter"
msgstr "Exemple pel filtre <quote>Difuminat enrajolat</quote>"

#: src/filters/blur/tileable.xml:38(para)
msgid "Filter <quote>Tileable Blur</quote> applied"
msgstr "Filtre<quote>Difuminat enrajolat</quote> aplicat"

#: src/filters/blur/tileable.xml:42(para)
msgid "This filter is a script-fu and not GEGL-based."
msgstr ""

#: src/filters/blur/tileable.xml:45(para)
msgid ""
"This filter is used to soften tile seams in images used in tiled "
"backgrounds. It does this by blending and blurring the boundary between "
"images that will be next to each other after tiling."
msgstr ""
"Aquest filtre s'utilitza per suavitzar les juntes de les imatges amb un fons "
"enrajolat. Es fa barrejant i difuminant els límits entre les imatges que "
"estaran juntes després de l'enrajolat."

#: src/filters/blur/tileable.xml:51(para)
msgid ""
"If you want to treat only images borders, you can't apply filter to the "
"whole image. The solution to get the wanted effect is as follows:"
msgstr ""
"Si voleu tractar només les vores, no s'ha d'aplicar el filtre a tota la "
"imatge. Aquí teniu la solució:"

#: src/filters/blur/tileable.xml:58(para)
msgid ""
"Duplicate layer (<menuchoice><guimenu>Layer</guimenu><guimenuitem>Duplicate "
"Layer</guimenuitem></menuchoice>) and select it to work on it."
msgstr ""
"Dupliqueu la capa (<menuchoice><guimenu>Capa</guimenu><guimenuitem>Duplica "
"la capa</guimenuitem></menuchoice>) i la seleccioneu per treballar-hi."

#: src/filters/blur/tileable.xml:68(para)
msgid ""
"Apply <quote>Tileable Blur</quote> filter with a 20 pixels radius to this "
"layer."
msgstr ""
"Apliqueu el filtre <quote>Difuminat enrajolat</quote> amb un radi de 20 "
"píxels per la capa."

#: src/filters/blur/tileable.xml:74(para)
msgid ""
"Select all (<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></keycombo>) "
"and reduce selection (<menuchoice><guimenu>Selection</"
"guimenu><guimenuitem>Shrink</guimenuitem></menuchoice>) to create a border "
"with the wanted width."
msgstr ""
"Selecciona-ho tot (<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>A</keycap></"
"keycombo>) i redueix la selecció (<menuchoice><guimenu>Selecció</"
"guimenu><guimenuitem>Redueix</guimenuitem></menuchoice>) per crear una vora "
"amb l’ample desitjat."

#: src/filters/blur/tileable.xml:86(para)
msgid ""
"Give a feathered border to the selection by using "
"<menuchoice><guimenu>Selection</guimenu><guimenuitem>Feather</guimenuitem></"
"menuchoice>."
msgstr ""
"Suavitzeu les vores de la selecció utilitzant <menuchoice><guimenu>Selecció</"
"guimenu><guimenuitem>Suavitza</guimenuitem></menuchoice>."

#: src/filters/blur/tileable.xml:95(para)
msgid ""
"Delete selection with <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>K</keycap></"
"keycombo>."
msgstr ""
"Elimina la selecció amb <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>K</keycap></"
"keycombo>."

#: src/filters/blur/tileable.xml:101(para)
msgid ""
"Merge layers with <menuchoice><guimenu>Layer</guimenu><guimenuitem>Merge "
"down</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Combina les capes amb <menuchoice><guimenu>Capa</"
"guimenu><guimenuitem>Fusiona amb la capa inferior</guimenuitem></menuchoice>."

#: src/filters/blur/tileable.xml:115(para)
msgid ""
"You can find this filter in the image menu under "
"<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
"guisubmenu><guimenuitem>Tileable Blur…</guimenuitem></menuchoice>."
msgstr ""
"Podeu trobar aquest filtre a <menuchoice><guimenu>Filtres</"
"guimenu><guisubmenu>Difumina</guisubmenu><guimenuitem>Difuminat enrajolat…</"
"guimenuitem></menuchoice>."

#: src/filters/blur/tileable.xml:128(title)
msgid "<quote>Tileable Blur</quote> filter options"
msgstr "Opcions del filtre <quote>Difuminat enrajolat</quote>"

#: src/filters/blur/tileable.xml:138(guilabel)
msgid "Radius"
msgstr "Radi"

#: src/filters/blur/tileable.xml:140(para)
msgid ""
"The bigger the radius, the more marked is the blur. By selecting "
"<guilabel>Horizontal</guilabel> and <guilabel>Vertical</guilabel>, you can "
"make the horizontal and vertical borders tileable."
msgstr ""
"Com més gran sigui el radi, més marcat serà el difuminat. Seleccionant "
"horitzontal i vertical, es poden fer vores enrajolades horitzontals i "
"verticals."

#: src/filters/blur/tileable.xml:148(guilabel)
msgid "Blur vertically"
msgstr "Difumina verticalment"

# era: msgstr "<Image>/Filtres/Difumina/Di_fumina en mosaic..."
#: src/filters/blur/tileable.xml:149(guilabel)
msgid "Blur horizontally"
msgstr "Difumina horitzontalment"

#: src/filters/blur/tileable.xml:151(para)
msgid "These options are self-explanatory."
msgstr "Aquestes opcions són auto explicatives."

#: src/filters/blur/tileable.xml:157(guilabel)
msgid "Blur type"
msgstr "Tipus de difuminat"

#: src/filters/blur/tileable.xml:159(para)
msgid "Choose the algorithm to be applied:"
msgstr "Trieu l'algorisme per aplicar:"

#: src/filters/blur/tileable.xml:162(guilabel)
msgid "IIR"
msgstr "IIR"

#: src/filters/blur/tileable.xml:164(para)
msgid "for photographic or scanned images."
msgstr "per imatges fotogràfiques o escanejades."

#: src/filters/blur/tileable.xml:168(guilabel)
msgid "RLE"
msgstr "RLE"

#: src/filters/blur/tileable.xml:170(para)
msgid "for computer-generated images."
msgstr "per imatges generades per ordinador."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:35(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-selective.jpg'; "
"md5=4523a312059a7a79b2f409a8a2fcec89"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-selective.jpg'; "
"md5=4523a312059a7a79b2f409a8a2fcec89"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:74(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/blur/gaussian-selective-options.png'; "
"md5=2bd3f037fab237df132098ab3788a4b2"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/blur/gaussian-selective-options.png'; "
"md5=2bd3f037fab237df132098ab3788a4b2"

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:8(title)
#: src/filters/blur/gauss_select.xml:16(primary)
msgid "Selective Gaussian Blur"
msgstr "Difuminat gaussià selectiu"

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:13(tertiary)
msgid "Selective Gaussian"
msgstr "Gaussià selectiu"

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:22(title)
msgid "The Selective Gaussian Blur filter"
msgstr "Filtre difuminat gaussià selectiu"

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:42(para)
msgid ""
"Contrary to the other blur plug-ins, the Selective Gaussian Blur plug-in "
"doesn't act on all pixels: blur is applied only if the difference between "
"its value and the value of the surrounding pixels is less than a defined "
"Delta value. So, contrasts are preserved because difference is high on "
"contrast limits. It is used to blur a background so that the foreground "
"subject will stand out better. This add a sense of depth to the image with "
"only a single operation."
msgstr ""
"A diferència d'altres connectors de difuminat, el difuminat Gaussià selectiu "
"no actua sobre tots els píxels: el difuminat s'aplica a un píxel si la "
"diferència de valor entre el píxel i els píxels circumdants és menor que un "
"cert valor Delta definit. Els contrastos es conserven perquè la diferència "
"és alta en els límits de contrast. S'utilitza per difuminar el fons i "
"destacar el primer pla. Afegeix sensació de profunditat a la imatge, en "
"només una sola operació."

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:55(para)
msgid ""
"You can find this filter in the image menu under "
"<menuchoice><guimenu>Filters</guimenu><guisubmenu>Blur</"
"guisubmenu><guimenuitem>Selective Gaussian Blur…</guimenuitem></menuchoice>"
msgstr ""
"Podeu trobar aquest filtre al menú de la imatge "
"<menuchoice><guimenu>Filtres</guimenu><guisubmenu>Difuminat</"
"guisubmenu><guimenuitem>Difuminat gaussià selectiu…</guimenuitem></"
"menuchoice>"

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:68(title)
msgid "<quote>Selective Gaussian</quote> filter parameters settings"
msgstr "Configuració dels paràmetres del filtre<quote>Gaussià selectiu</quote>"

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:90(guilabel)
msgid "Aux. input"
msgstr ""

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:92(para)
msgid ""
"If there is another image on screen, you can select it as auxiliary input."
msgstr ""

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:99(guilabel)
msgid "Blur radius"
msgstr "Radi del difuminat"

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:101(para)
msgid "Here you can set the blur intensity, in pixels."
msgstr "Podeu establir en píxels la intensitat del difuminat."

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:107(guilabel)
msgid "Max. delta"
msgstr "Delta màxim"

#: src/filters/blur/gauss_select.xml:109(para)
msgid ""
"Here you can set the maximum difference (0-255) between the pixel value and "
"the surrounding pixel values. Above this Delta, blur will not be applied to "
"that pixel."
msgstr ""
"Podeu establir la màxima diferència (0-255) entre el valor d'un píxel i el "
"valor dels píxels circumdants. Per sobre d'aquest Delta, el difuminat no "
"s'aplica a aquest píxel."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:35(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-circular.jpg'; "
"md5=221b5cce7d3f3b9f5ecb9b36750242f5"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-circular.jpg'; "
"md5=221b5cce7d3f3b9f5ecb9b36750242f5"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:57(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/blur/circular-options.png'; "
"md5=2dd627f1009c7d1cd6b296c6bb725a5b"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/blur/circular-options.png'; "
"md5=2dd627f1009c7d1cd6b296c6bb725a5b"

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:8(title)
#: src/filters/blur/circular-motion.xml:16(primary)
msgid "Circular Motion Blur"
msgstr "Difuminat de moviment circular"

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:13(tertiary)
msgid "Circular Motion"
msgstr "Moviment circular"

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:22(title)
msgid "The Circular Motion Blur filter"
msgstr "Filtre Difuminat de moviment circular"

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:42(para)
msgid ""
"This filters creates a circular blur around a center. The default center is "
"the center of the layer or selection. You can set center somewhere in the "
"layer and this center is applied to the layer or to a selection if it exists."
msgstr ""

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:53(title)
msgid "<quote>Circular Motion Blur</quote> filter options"
msgstr "Opcions del filtre<quote>Difuminat en moviment circular</quote>"

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:75(guilabel)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:76(guilabel)
msgid "Center X"
msgstr "Centre X"

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:76(guilabel)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:77(guilabel)
msgid "Center Y"
msgstr "Centre Y"

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:78(para)
msgid ""
"Here, you can set the rotation center. Sliders and spin buttons control the "
"position of rotation center on horizontal and vertical axis. You can also "
"click on the rectangle button with an arrow on the right and then click on "
"the image to pick coordinates."
msgstr ""

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:88(guilabel)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:83(guilabel)
msgid "Angle"
msgstr "Angle"

#: src/filters/blur/circular-motion.xml:90(para)
msgid "More Angle will result in more blurring in a circular direction."
msgstr ""

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:35(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-blur.jpg'; "
#| "md5=89fcc5032d7c0ade9a1494affd35727d"
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-zoom.jpg'; "
"md5=4f26c42fd44cfac2701fa51272bfa8d7"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-blur.jpg'; "
"md5=89fcc5032d7c0ade9a1494affd35727d"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:58(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/filters/blur/gauss.png'; "
#| "md5=b03cb5dd4a38c07326e11cadb332c2cb"
msgid ""
"@@image: 'images/filters/blur/zoom-options.png'; "
"md5=4f79f8b4cb85372871d0b49002c92d59"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/blur/gauss.png'; "
"md5=b03cb5dd4a38c07326e11cadb332c2cb"

#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:8(title)
#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:16(primary)
#, fuzzy
#| msgid "Motion Blur"
msgid "Zoom Motion Blur"
msgstr "Difuminat de moviment"

#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:13(tertiary)
msgid "Zoom Motion"
msgstr ""

#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:22(title)
#, fuzzy
#| msgid "Using example for Motion Blur filter"
msgid "The Zoom Motion Blur filter"
msgstr "Exemple d’ús del filtre Difuminat de moviment"

#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:42(para)
msgid ""
"The name of this filter should be <quote>Radial</quote>. It creates a blur "
"in all directions around a center. The default center is the center of the "
"layer or selection. You can set center somewhere in the layer and this "
"center is applied to the layer or to a selection if it exists."
msgstr ""

#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:54(title)
#, fuzzy
#| msgid "<quote>Motion Blur</quote> filter options"
msgid "<quote>Zoom Motion Blur</quote> filter options"
msgstr "Opcions del filtre<quote>Difuminat en moviment</quote>"

#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:79(para)
msgid ""
"Here, you can set the zoom center. Sliders and spin buttons control the "
"position of zoom center on horizontal and vertical axis. You can also click "
"on the rectangle button with an arrow on the right and then click on the "
"image to pick coordinates."
msgstr ""

#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:89(guilabel)
msgid "Blurring factor"
msgstr ""

#: src/filters/blur/zoom-motion.xml:91(para)
msgid ""
"Increasing factor will result in more blurring in a all directions of zoom."
msgstr ""

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/introduction.xml:20(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-orig.png'; "
#| "md5=f7cad92ff08d8a410ab6988f09b30f21"
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-orig.png'; "
"md5=e1ece9c9822c9504a872adbd723df8ca"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-orig.png'; "
"md5=f7cad92ff08d8a410ab6988f09b30f21"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/introduction.xml:40(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-gauss10.png'; "
"md5=eab465ad7182d587c9a3c80383a36407"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-gauss10.png'; "
"md5=eab465ad7182d587c9a3c80383a36407"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/introduction.xml:57(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-selective.png'; "
#| "md5=2cbe4f2f06c874743b65ca5fbe5ffda8"
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-selective.png'; "
"md5=8c79b757174b828c9232535c2849101a"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-selective.png'; "
"md5=2cbe4f2f06c874743b65ca5fbe5ffda8"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/introduction.xml:77(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-pixelize.png'; "
#| "md5=2c18c51882017961c08562d42fdb0e91"
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-pixelize.png'; "
"md5=5500784f034a6792505f8e2df2d4613e"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-pixelize.png'; "
"md5=2c18c51882017961c08562d42fdb0e91"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/introduction.xml:108(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-mblur.png'; "
#| "md5=dcde73c9e4987f7533d247793bf6a15d"
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-circular.png'; "
"md5=8838c9411723cbaad7b4c0e4103fda42"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-mblur.png'; "
"md5=dcde73c9e4987f7533d247793bf6a15d"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/introduction.xml:122(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-selective.png'; "
#| "md5=2cbe4f2f06c874743b65ca5fbe5ffda8"
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-linear.png'; "
"md5=ac87b6cd27a88e65f574ce590a1e500c"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-selective.png'; "
"md5=2cbe4f2f06c874743b65ca5fbe5ffda8"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/introduction.xml:135(None)
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-mblur.png'; "
#| "md5=dcde73c9e4987f7533d247793bf6a15d"
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-zoom.png'; "
"md5=312b769d6f6db99d7962bb7871986c7a"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-demo-mblur.png'; "
"md5=dcde73c9e4987f7533d247793bf6a15d"

#: src/filters/blur/introduction.xml:8(title)
msgid "Introduction"
msgstr "Introducció"

#: src/filters/blur/introduction.xml:16(title)
msgid "Original for demo"
msgstr "Original per la demostració"

#: src/filters/blur/introduction.xml:24(para)
msgid ""
"This is a set of filters that blur images, or parts of them, in various "
"ways. If there is a selection, only the selected parts of an image will be "
"blurred. There may, however, be some leakage of colors from the unblurred "
"area into the blurred area. To help you pick the one you want, we will "
"illustrate what each does when applied to the image shown at right. These "
"are, of course, only examples: most of the filters have parameter settings "
"that allow you to vary the magnitude or type of blurring."
msgstr ""
"És un conjunt de filtres per difuminar imatges o parts d'elles, de diverses "
"maneres. Només es difuminen les parts seleccionades de la imatge. Tanmateix "
"pot passar que hi hagi filtracions de colors no difuminats cap a àrees "
"difuminades. Per ajudar a triar el filtre, mostrarem en una imatge que es "
"mostra a la dreta, què fan els efectes. Per descomptat, només són exemples: "
"la majoria dels filtres tenen paràmetres que permeten variar la magnitud o "
"el tipus de difuminat."

#: src/filters/blur/introduction.xml:36(title)
msgid "Gaussian blur (radius 10)"
msgstr "Difuminat gaussià (Radi 10)"

#: src/filters/blur/introduction.xml:44(para)
msgid ""
"The most broadly useful of these is the Gaussian blur. (Don't let the word "
"\"Gaussian\" throw you: this filter makes an image blurry in the most basic "
"way.) It has an efficient implementation that allows it to create a very "
"blurry blur in a relatively short time."
msgstr ""
"El més utilitzat de tots els filtres. No t'espantis amb el terme «Gauss»: és "
"el filtre que difumina de la manera més bàsica. Permet fer un gran difuminat "
"amb un temps relativament breu."

#: src/filters/blur/introduction.xml:53(title)
msgid "Selective blur"
msgstr "Difuminat selectiu"

#: src/filters/blur/introduction.xml:61(para)
msgid ""
"The Selective Blur filter allows you to set a threshold so that only pixels "
"that are similar to each other are blurred together. It is often useful as a "
"tool for reducing graininess in photos without blurring sharp edges. (In the "
"example, note that the graininess of the background has been reduced.) The "
"implementation is much slower than a Gaussian blur, though, so you should "
"not use it unless you really need the selectivity."
msgstr ""
"El filtre Difuminat Selectiu permet establir un llindar de manera que els "
"píxels similars es difuminaran a la vegada. Sovint s'utilitza per reduir el "
"gra de les fotos sense tocar les vores nítides. (En l'exemple, t'adonaràs "
"que el gra del fons s'ha reduït). L'aplicació és molt més llarga que en el "
"difuminat gaussià."

#: src/filters/blur/introduction.xml:81(para)
msgid ""
"The Pixelize filter produces the well-known \"Abraham Lincoln\" effect by "
"turning the image into a set of large square pixels. (The <link linkend="
"\"gimp-filter-oilify\">Oilify</link> filter, in the Artistic Filters group, "
"has a similar effect, but with irregular blobs instead of perfectly square "
"pixels.)"
msgstr ""
"El filtre Pixela produeix un efecte mosaic fet de tessel·les grans (efecte "
"Abraham Lincoln). (El filtre <link linkend=\"gimp-filter-oilify\">Pintura a "
"l'oli</link> té una mica el mateix efecte, però amb gotes irregulars en "
"comptes de quadrats perfectes)"

#: src/filters/blur/introduction.xml:89(para)
msgid ""
"You can find a nice explanation of the Abraham Lincoln effect at <xref "
"linkend=\"bibliography-online-bach\"/>. You will see the Salvador Dali's "
"painting <quote>Gala Contemplating the Mediterranean Sea</quote> turning to "
"an Abraham Lincoln's portrait when looking at it from a distance."
msgstr ""
"Trobareu una explicació de l'efecte Abraham Lincoln a <xref linkend="
"\"bibliography-online-bach\"/> (en anglès). Veureu en Salvador Dalí pintant "
"<quote>Gala contemplant el mar Mediterrani</quote> que es transforma en el "
"retrat d'Abraham Lincoln quan es veu de lluny."

#: src/filters/blur/introduction.xml:98(para)
msgid ""
"With GIMP-2.10, the Motion Blur filter has been divided in Circular, Linear, "
"and Zoom."
msgstr ""
"Amb el GIMP-2.10, el filtre difuminat de moviment s'ha dividit en circular, "
"lineal, i ampliació."

#: src/filters/blur/introduction.xml:104(title)
msgid "Circular Motion Blur filter"
msgstr "Filtre difuminat de moviment"

#: src/filters/blur/introduction.xml:112(para)
msgid ""
"The Circular Motion Blur filter blurs in a rotational direction around a "
"center that you can set."
msgstr ""
"El filtre difuminat de moviment circular en una direcció de rotació al "
"voltant d'un centre que podeu definir."

#: src/filters/blur/introduction.xml:118(title)
msgid "Linear Motion Blur filter"
msgstr "Filtre difuminat de moviment lineal"

#: src/filters/blur/introduction.xml:126(para)
msgid "The Linear Motion Blur filter blurs in a direction that you can set."
msgstr ""
"El filtre difuminat de moviment lineal en una direcció que podeu definir."

#: src/filters/blur/introduction.xml:131(title)
msgid "Zoom Motion Blur filter"
msgstr "Filtre difuminat de moviment d'ampliació"

#: src/filters/blur/introduction.xml:139(para)
msgid ""
"The Zoom Motion Blur filter blurs in a radial direction around a center that "
"you can set."
msgstr ""
"El filtre difuminat de moviment d'ampliació en una direcció radial al "
"voltant d'un centre que podeu definir."

#: src/filters/blur/introduction.xml:144(para)
msgid ""
"Finally, the Tileable Blur filter is really the same thing as a Gaussian "
"blur, except that it wraps around the edges of an image to help you reduce "
"edge effects when you create a pattern by tiling multiple copies of the "
"image side by side."
msgstr ""
"Finalment, el filtre Difuminat enrajolat és el mateix que un Difuminat "
"gaussià, excepte que envolta les vores de les imatges per reduir els efectes "
"de la vora quan es col·loquen moltes petites imatges per formar un patró."

#: src/filters/blur/introduction.xml:151(para)
msgid ""
"Tileable Blur is actually implemented by a Script-Fu script that invokes the "
"Gaussian blur plug-in."
msgstr ""
"El Difuminat enrajolat s'aplica amb l'script Script-Fu que invoca el "
"connector difuminat gaussià."

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:34(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-linear.jpg'; "
"md5=48702b7c3c7d20d10a3d252323eec89b"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/examples/blur-taj-linear.jpg'; "
"md5=48702b7c3c7d20d10a3d252323eec89b"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:55(None)
msgid ""
"@@image: 'images/filters/blur/linear-options.png'; "
"md5=fb3b364ddbcce2c47d5b9ea909f8efdb"
msgstr ""
"@@image: 'images/filters/blur/linear-options.png'; "
"md5=fb3b364ddbcce2c47d5b9ea909f8efdb"

#: src/filters/blur/linear-motion.xml:8(title)
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:15(primary)
msgid "Linear Motion Blur"
msgstr "Difuminat de moviment lineal"

#: src/filters/blur/linear-motion.xml:12(tertiary)
msgid "Linear Motion"
msgstr "Moviment lineal"

#: src/filters/blur/linear-motion.xml:21(title)
msgid "The Linear Motion Blur filter"
msgstr "El filtre difuminat de moviment lineal"

#: src/filters/blur/linear-motion.xml:41(para)
msgid ""
"This filter creates a linear in a direction determined by the <quote>Angle</"
"quote> option. The default direction is horizontal to the right (0.000 "
"degree)."
msgstr ""
"Aquest filtre crea una línia en la direcció determinada per l'opció "
"<quote>angle</quote>. La direcció per defecte és horitzontal a la dreta "
"(0.000 graus)."

#: src/filters/blur/linear-motion.xml:51(title)
msgid "<quote>Linear Motion Blur</quote> filter options"
msgstr "Opcions del filtre<quote>Difuminat en moviment lineal</quote>"

#: src/filters/blur/linear-motion.xml:73(guilabel)
msgid "Length"
msgstr "Longitud"

#: src/filters/blur/linear-motion.xml:75(para)
msgid ""
"In this case, <quote>Length</quote> represents the blur intensity. More "
"Length will result in more blurring."
msgstr ""

#: src/filters/blur/linear-motion.xml:85(para)
msgid ""
"<quote>Angle</quote> describes the direction of the movement. Thus, a "
"setting of 90 will produce a vertical blur, and a setting of 0 will produce "
"a horizontal blur."
msgstr ""
"<quote>Angle</quote> descriu la direcció del moviment. Així, el valor 90 "
"produirà una difuminació lineal, i un valor de 0 produirà una difuminació "
"horitzontal."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: src/filters/blur/linear-motion.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Softcatalà - www.softcatala.org"


Més informació sobre la llista de correu GNOME