[GNOME] Traducció del Glade

David Aguilera dvd1985 a gmail.com
dll jul 4 15:18:50 CEST 2011


Joan,

Tens tota la raó, nano! :-D

El problema és que, en aquest cas, jo no en tinc ni idea de quina és la
millor solució:

   - Acceptar la teva proposta, i afegir-la al recull de termes.
   - Canviar-la per a què s'adapti al recull de termes (tant a la
   documentació com al programa en si).


Algú que en sàpigui una mica més del tema que jo (Gil Forcada, Jordi
Mallach, David Planella, ..., o tu mateix, Joan?) ens pot dir com hauríem de
procedir, en aquest cas?

Gràcies!

--
Salutacions,
   David Aguilera2011/7/4 Joan <jodufi a gmail.com>

> He canviat "viewport" per "port de visualització" perquè així és com està
> traduït a l'aplicació i així mantenim la mateixa traducció. Si el recull
> proposa "subàrea de visualització" i creus que aquesta és la traducció
> correcta, llavors modifica-ho i després deixa un suggeriment perquè ho
> corregeixin a l'aplicació:
> http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/master/po/ca
>
> Salut,
> Joan
>
>
> El 4 de juliol de 2011 11:48, David Aguilera <dvd1985 a gmail.com> ha
> escrit:
>
> Ei, moltes gràcies per la revisió. Havia comès moltíssimes més errades de
>> les que em pensava.
>>
>> En general, estic d'acord amb tots els canvis que proposes. Només tinc un
>> dubte:
>>
>> Has canviat la meva traducció de "viewport" (subàrea de visualització) per
>> "port de visualitazció". Ara bé, si mires el recull de termes de softcatalà,
>> veuràs que "viewport" es tradueix com "subàrea de visualització". En aquest
>> cas, què fem? Ho tornem a canviar per la traducció recomanada o deixem la
>> teva proposta? Si ens decantem per la primera, la canvies tu mateix?
>>
>> Dit això, jo ja dono per bona la traducció. És a dir, la podem donar per
>> definitiva. Abans, però, cal veure què fem amb el tema del "viewport".
>>
>> --
>> Salutacions,
>>    David Aguilera
>>
>>
>>
>> 2011/7/2 Joan <jodufi a gmail.com>
>>
>>> Aquí va la revisió:
>>>
>>> #: C/glade.xml:84(revnumber)
>>> msgid "Glade Manual 3.0"
>>> - msgstr "Manual 3.0 del Glade"
>>> + msgstr "Manual del Glade (versió 3.0)"
>>>
>>> He canviat i clarificat el 3.0
>>> Hi ha varies cadenes similars
>>>
>>> #: C/glade.xml:95(para) C/glade.xml:103(para) C/glade.xml:111(para)
>>> msgid "Sun GNOME Documentation Team"
>>> - msgstr "Equip Sun de documentació del GNOME"
>>> + msgstr "Equip de documentació de Sun del GNOME"
>>>
>>> He canviat la posició del Sun
>>>
>>> #: C/glade.xml:158(para)
>>> msgid ""
>>> "The GTK+ library provides an extensive collection of user interface
>>> building "
>>> "blocks such as text boxes, dialog labels, numeric entries, check boxes,
>>> and "
>>> "menus. These building blocks are called <emphasis>widgets</emphasis>.
>>> You can "
>>> "use Glade to place widgets in a GUI. Glade allows you to modify the
>>> layout "
>>> "and properties of these widgets. You can also use Glade to add
>>> connections "
>>> "between widgets and application source code."
>>> msgstr ""
>>> - "La biblioteca GTK+ us ofereix una àmplia col·lecció d'elements amb els
>>> que "
>>> - "construir interfícies d'usuari, tals com quadres de text, quadres de
>>> diàleg, "
>>> - "caselles de selecció, i menús. Aquests elements s'anomenen "
>>> "<emphasis>ginys</emphasis>. Podeu utilitzar el Glade per a posicionar
>>> els "
>>> - "ginys dins d'una GUI (Interfície Gràfica d'Usuari, per les seves
>>> sigles "
>>> - "en anglès). També podeu utilitzar el Glade per a afegir connexions
>>> entre "
>>> "els ginys i el codi font de l'aplicació."
>>> + "La biblioteca GTK+ us ofereix una àmplia col·lecció d'elements amb els
>>> quals "
>>> + "construir interfícies d'usuari, com ara quadres de text, quadres de
>>> diàleg, "
>>> + "caselles de selecció i menús. Aquests elements s'anomenen "
>>> + "ginys dins d'una interfície gràfica. El Glade us permet modificar la
>>> disposició i "
>>> + "propietats d'aquests ginys. També podeu utilitzar el Glade per "afegir
>>> connexions entre "
>>>
>>> He canviat «que» per «quals» i «tals com» per «com ara»
>>> Abans d'un «i» no cal una coma
>>> He canviar els «per + a + verb» per «per + verb»
>>> He canviar GUI per «interfície gràfica».
>>> Si fas una cerca a l'open-tran.eu veuràs principalment que al GNOME
>>> s'utiliza GUI o «interfície d'usuari» i al KDE IGU
>>> I faltava la traducció d'una part
>>>
>>> #: C/glade.xml:164(para)
>>> msgid ""
>>> "The user interfaces designed in Glade are stored in an XML format, "
>>> "enabling easy integration with external tools. You can use the "
>>> "<application>libglade</application> library to dynamically create GUIs "
>>> "from the XML description."
>>> msgstr ""
>>> - "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade es desen utilitzant "
>>> "un format XML, facilitant-ne la integració amb eines externes. Podeu "
>>> "utilitzar la biblioteca <application>libglade</application> per a crear
>>> "
>>> "aquestes GUI de forma dinàmica des de la descripció en XML."
>>> + "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade s'emmagatzemen
>>> utilitzant "
>>>
>>> «es desen» → «s'emmagatzemen»
>>>
>>> #: C/glade.xml:174(title)
>>> msgid "To Start <application>Glade</application>"
>>> - msgstr "Iniciar el <application>Glade</application>"
>>> + msgstr "Per iniciar el <application>Glade</application>"
>>>
>>> Com a la resta de títols, hi he afegit un «Per ...»
>>>
>>>
>>> #: C/glade.xml:175(para)
>>> msgid "You can start <application>Glade</application> in the following
>>> ways:"
>>> - msgstr "Podeu iniciar el <application>Glade</application> de les
>>> següents maneres:"
>>> + msgstr "Podeu iniciar el <application>Glade</application> de les
>>> maneres següents:"
>>>
>>> Els adjectius van al final, n'he corregit varis
>>>
>>> #: C/glade.xml:232(para)
>>> msgid "The palette contains the widgets that can be used to build a user
>>> interface."
>>> - msgstr "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per tal
>>> de construir una interfície d'usuari."
>>> + msgstr "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per
>>> construir una interfície d'usuari."
>>>
>>> «per tal de» → «per»
>>>
>>> #: C/glade.xml:277(para)
>>> msgid ""
>>> "To save a new project file or to save an existing project file under a "
>>> "new filename, choose
>>> <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As"
>>> "</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the project file in the "
>>> "<guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click
>>> <guibutton>Save</guibutton>."
>>> msgstr ""
>>> "Per desar els canvis d'un projecte nou o per desar-ne un d'existent "
>>> "amb un altre nom, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu>"
>>> "<guimenuitem>Anomena i desa</guimenuitem></menuchoice>. Introduïu el nom
>>> del "
>>> - "fitxer on desar el projecte al diàleg d'<guilabel>Anomena i
>>> desa</guilabel> "
>>> - "i, tot seguit, feu clic al botó <guibutton>Desa</guibutton>."
>>> + "fitxer del projecte al diàleg d'<guilabel>Anomena i desa</guilabel> "
>>> + "i feu clic al botó <guibutton>Desa</guibutton>."
>>>
>>> Un parell de simplificacions
>>>
>>> #: C/glade.xml:307(para)
>>> msgid ""
>>> "You can add multiple widgets of a specific type from the "
>>> "<guilabel>Palette</guilabel> to your project by holding down the "
>>> "<keycap>Control</keycap> key when you select a widget. You need to click
>>> on "
>>> "the <guilabel>Selector</guilabel> arrow or another widget in the "
>>> "<guilabel>Palette</guilabel> to return to normal mode."
>>> msgstr ""
>>> "Podeu afegir múltiples ginys d'un tipus determinat des de la "
>>> - "<guilabel>Paleta</guilabel> cap al vostre projecte tot mantenint "
>>> "premuda la tecla <keycap>Control</keycap> en seleccionar el giny. "
>>> "Cal que feu clic a la fletxa <guilabel>Selector</guilabel> o a qualsevol
>>> "
>>> - "altre giny de la <guilabel>Paleta</guilabel> per tal de tornar al mode
>>> normal."
>>> + "<guilabel>Paleta</guilabel> al projecte tot mantenint "
>>> + "altre giny de la <guilabel>Paleta</guilabel> per tornar al mode
>>> normal."
>>>
>>> Si no és necessari, no cal ficar el «vostre». N'he canviat alguna més
>>> Un parell de simplificacions
>>>
>>> #: C/glade.xml:318(term)
>>> msgid "Widget placement mode"
>>> - msgstr "Mode «posicionament de ginys»"
>>> + msgstr "Mode de posicionament de ginys"
>>>
>>> He tret les cometes. N'hi ha altres de similars
>>>
>>> #: C/glade.xml:355(para)
>>> msgid ""
>>> "You use widget containers, or boxes, to layout and organize widgets in
>>> your "
>>> "project window. You can choose the following widget containers from the
>>> "
>>> "<guilabel>Palette</guilabel> window:"
>>> msgstr ""
>>> - "Per maquetar i organitzar els ginys a la finestra del projecte "
>>> "podeu utilitzar ginys contenidors o quadres. Podeu seleccionar els "
>>> "ginys contenidors següents de la <guilabel>Paleta</guilabel>:"
>>> + "Per disposar i organitzar els ginys a la finestra del projecte "
>>>
>>> He canviat els maquetar per disposa
>>>
>>> #: C/glade.xml:363(para)
>>> msgid "Fixed Positions"
>>> - msgstr "Posició fixada"
>>> + msgstr "Posicions fixes"
>>>
>>> Ho he fet plural
>>>
>>> #: C/glade.xml:371(para)
>>> msgid "Viewport"
>>> - msgstr "Subàrea de visualització"
>>> + msgstr "Port de visualització"
>>>
>>> Al glade està traduït així
>>>
>>> #: C/glade.xml:379(para)
>>> msgid ""
>>> "When you have created all the boxes you require, you can add specific
>>> widgets "
>>> "like labels, buttons, and more complicated widgets into the boxes.
>>> Notice "
>>> "that <application>Glade</application> packs widgets into the layout
>>> which "
>>> "eliminates a lot of tedious work. The use of boxes enables windows to
>>> change "
>>> "size to accommodate different size labels in different languages when
>>> the "
>>> "application is localized."
>>> msgstr ""
>>> "Un cop heu creat tots els quadres que necessiteu, podeu afegir-hi ginys
>>> "
>>> "concrets com etiquetes, botons o ginys més complicats. Fixeu-vos que el
>>> "
>>> "<application>Glade</application> posiciona els ginys segons la
>>> maquetació, "
>>> - "estalviant-vos bona part de la feina més pesada. Les aplicacions
>>> dissenyades "
>>> - "amb el <application>Glade</application> poden ser traduïdes a altres "
>>> - "llengües i, gràcies a utilitzar quadres per definir-ne la seva
>>> maquetació, "
>>> - "les finestres poden canviar de dimensions segons convingui per tal de
>>> "
>>> - "què el text que s'hi mostra sigui sempre visible, independentment de
>>> la "
>>> - "llengua en què es mostra."
>>> + "estalviant-vos bona part de la feina més pesada. La utilització de
>>> quadres "
>>> + "permet a les finestres canviar la mida perquè es mostrin etiquetes de
>>> "
>>> + "diferents mides en diferents idiomes quan es localitzi l'aplicació."
>>>
>>> La part final no coincidia amb l'original
>>>
>>> #: C/glade.xml:429(title)
>>> msgid "To Delete a Widget"
>>> - msgstr "Com esborrar un giny"
>>> + msgstr "Com suprimir un giny"
>>>
>>> Delete es tradueix com a suprimir. N'hi ha varis
>>>
>>> El fitxer revisat està al DL:
>>> http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/master/help/ca
>>>
>>> Molt bona feina,
>>> Joan
>>>
>>>
>>> El 14 de juny de 2011 22:41, David Aguilera <dvd1985 a gmail.com> ha
>>> escrit:
>>>
>>>>  Bona nit a tots,
>>>>
>>>> acabo de pujar al Damned-Lies la traducció que he fet de la
>>>> documentació del Glade.
>>>>
>>>> Espero els vostres comentaris amb entusiasme. Si no n'hi ha cap, d'aqui
>>>> a uns 10 dies ho donaré per bo, i enviaré un altre correu demanant a algun
>>>> dels membres de l'equip amb prou permisos que facin efectiva la traducció.
>>>>
>>>> Una abraçada a tots.
>>>>
>>>> --
>>>> Salutacions,
>>>>    David Aguilera
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> GNOME mailing list
>>>> GNOME a llistes.softcatala.org
>>>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>>>>
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> GNOME mailing list
>>> GNOME a llistes.softcatala.org
>>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> GNOME mailing list
>> GNOME a llistes.softcatala.org
>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>>
>>
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20110704/4c0caa09/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu GNOME