[GNOME] Traducció del Glade

Joan jodufi a gmail.com
dll jul 4 14:47:09 CEST 2011


He canviat "viewport" per "port de visualització" perquè així és com està
traduït a l'aplicació i així mantenim la mateixa traducció. Si el recull
proposa "subàrea de visualització" i creus que aquesta és la traducció
correcta, llavors modifica-ho i després deixa un suggeriment perquè ho
corregeixin a l'aplicació:
http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/master/po/ca

Salut,
Joan


El 4 de juliol de 2011 11:48, David Aguilera <dvd1985 a gmail.com> ha escrit:

> Ei, moltes gràcies per la revisió. Havia comès moltíssimes més errades de
> les que em pensava.
>
> En general, estic d'acord amb tots els canvis que proposes. Només tinc un
> dubte:
>
> Has canviat la meva traducció de "viewport" (subàrea de visualització) per
> "port de visualitazció". Ara bé, si mires el recull de termes de softcatalà,
> veuràs que "viewport" es tradueix com "subàrea de visualització". En aquest
> cas, què fem? Ho tornem a canviar per la traducció recomanada o deixem la
> teva proposta? Si ens decantem per la primera, la canvies tu mateix?
>
> Dit això, jo ja dono per bona la traducció. És a dir, la podem donar per
> definitiva. Abans, però, cal veure què fem amb el tema del "viewport".
>
> --
> Salutacions,
>    David Aguilera
>
>
>
> 2011/7/2 Joan <jodufi a gmail.com>
>
>> Aquí va la revisió:
>>
>> #: C/glade.xml:84(revnumber)
>> msgid "Glade Manual 3.0"
>> - msgstr "Manual 3.0 del Glade"
>> + msgstr "Manual del Glade (versió 3.0)"
>>
>> He canviat i clarificat el 3.0
>> Hi ha varies cadenes similars
>>
>> #: C/glade.xml:95(para) C/glade.xml:103(para) C/glade.xml:111(para)
>> msgid "Sun GNOME Documentation Team"
>> - msgstr "Equip Sun de documentació del GNOME"
>> + msgstr "Equip de documentació de Sun del GNOME"
>>
>> He canviat la posició del Sun
>>
>> #: C/glade.xml:158(para)
>> msgid ""
>> "The GTK+ library provides an extensive collection of user interface
>> building "
>> "blocks such as text boxes, dialog labels, numeric entries, check boxes,
>> and "
>> "menus. These building blocks are called <emphasis>widgets</emphasis>. You
>> can "
>> "use Glade to place widgets in a GUI. Glade allows you to modify the
>> layout "
>> "and properties of these widgets. You can also use Glade to add
>> connections "
>> "between widgets and application source code."
>> msgstr ""
>> - "La biblioteca GTK+ us ofereix una àmplia col·lecció d'elements amb els
>> que "
>> - "construir interfícies d'usuari, tals com quadres de text, quadres de
>> diàleg, "
>> - "caselles de selecció, i menús. Aquests elements s'anomenen "
>> "<emphasis>ginys</emphasis>. Podeu utilitzar el Glade per a posicionar els
>> "
>> - "ginys dins d'una GUI (Interfície Gràfica d'Usuari, per les seves sigles
>> "
>> - "en anglès). També podeu utilitzar el Glade per a afegir connexions
>> entre "
>> "els ginys i el codi font de l'aplicació."
>> + "La biblioteca GTK+ us ofereix una àmplia col·lecció d'elements amb els
>> quals "
>> + "construir interfícies d'usuari, com ara quadres de text, quadres de
>> diàleg, "
>> + "caselles de selecció i menús. Aquests elements s'anomenen "
>> + "ginys dins d'una interfície gràfica. El Glade us permet modificar la
>> disposició i "
>> + "propietats d'aquests ginys. També podeu utilitzar el Glade per "afegir
>> connexions entre "
>>
>> He canviat «que» per «quals» i «tals com» per «com ara»
>> Abans d'un «i» no cal una coma
>> He canviar els «per + a + verb» per «per + verb»
>> He canviar GUI per «interfície gràfica».
>> Si fas una cerca a l'open-tran.eu veuràs principalment que al GNOME
>> s'utiliza GUI o «interfície d'usuari» i al KDE IGU
>> I faltava la traducció d'una part
>>
>> #: C/glade.xml:164(para)
>> msgid ""
>> "The user interfaces designed in Glade are stored in an XML format, "
>> "enabling easy integration with external tools. You can use the "
>> "<application>libglade</application> library to dynamically create GUIs "
>> "from the XML description."
>> msgstr ""
>> - "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade es desen utilitzant "
>> "un format XML, facilitant-ne la integració amb eines externes. Podeu "
>> "utilitzar la biblioteca <application>libglade</application> per a crear "
>> "aquestes GUI de forma dinàmica des de la descripció en XML."
>> + "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade s'emmagatzemen utilitzant
>> "
>>
>> «es desen» → «s'emmagatzemen»
>>
>> #: C/glade.xml:174(title)
>> msgid "To Start <application>Glade</application>"
>> - msgstr "Iniciar el <application>Glade</application>"
>> + msgstr "Per iniciar el <application>Glade</application>"
>>
>> Com a la resta de títols, hi he afegit un «Per ...»
>>
>>
>> #: C/glade.xml:175(para)
>> msgid "You can start <application>Glade</application> in the following
>> ways:"
>> - msgstr "Podeu iniciar el <application>Glade</application> de les
>> següents maneres:"
>> + msgstr "Podeu iniciar el <application>Glade</application> de les maneres
>> següents:"
>>
>> Els adjectius van al final, n'he corregit varis
>>
>> #: C/glade.xml:232(para)
>> msgid "The palette contains the widgets that can be used to build a user
>> interface."
>> - msgstr "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per tal de
>> construir una interfície d'usuari."
>> + msgstr "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per
>> construir una interfície d'usuari."
>>
>> «per tal de» → «per»
>>
>> #: C/glade.xml:277(para)
>> msgid ""
>> "To save a new project file or to save an existing project file under a "
>> "new filename, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save
>> As"
>> "</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the project file in the "
>> "<guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click
>> <guibutton>Save</guibutton>."
>> msgstr ""
>> "Per desar els canvis d'un projecte nou o per desar-ne un d'existent "
>> "amb un altre nom, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu>"
>> "<guimenuitem>Anomena i desa</guimenuitem></menuchoice>. Introduïu el nom
>> del "
>> - "fitxer on desar el projecte al diàleg d'<guilabel>Anomena i
>> desa</guilabel> "
>> - "i, tot seguit, feu clic al botó <guibutton>Desa</guibutton>."
>> + "fitxer del projecte al diàleg d'<guilabel>Anomena i desa</guilabel> "
>> + "i feu clic al botó <guibutton>Desa</guibutton>."
>>
>> Un parell de simplificacions
>>
>> #: C/glade.xml:307(para)
>> msgid ""
>> "You can add multiple widgets of a specific type from the "
>> "<guilabel>Palette</guilabel> to your project by holding down the "
>> "<keycap>Control</keycap> key when you select a widget. You need to click
>> on "
>> "the <guilabel>Selector</guilabel> arrow or another widget in the "
>> "<guilabel>Palette</guilabel> to return to normal mode."
>> msgstr ""
>> "Podeu afegir múltiples ginys d'un tipus determinat des de la "
>> - "<guilabel>Paleta</guilabel> cap al vostre projecte tot mantenint "
>> "premuda la tecla <keycap>Control</keycap> en seleccionar el giny. "
>> "Cal que feu clic a la fletxa <guilabel>Selector</guilabel> o a qualsevol
>> "
>> - "altre giny de la <guilabel>Paleta</guilabel> per tal de tornar al mode
>> normal."
>> + "<guilabel>Paleta</guilabel> al projecte tot mantenint "
>> + "altre giny de la <guilabel>Paleta</guilabel> per tornar al mode
>> normal."
>>
>> Si no és necessari, no cal ficar el «vostre». N'he canviat alguna més
>> Un parell de simplificacions
>>
>> #: C/glade.xml:318(term)
>> msgid "Widget placement mode"
>> - msgstr "Mode «posicionament de ginys»"
>> + msgstr "Mode de posicionament de ginys"
>>
>> He tret les cometes. N'hi ha altres de similars
>>
>> #: C/glade.xml:355(para)
>> msgid ""
>> "You use widget containers, or boxes, to layout and organize widgets in
>> your "
>> "project window. You can choose the following widget containers from the "
>> "<guilabel>Palette</guilabel> window:"
>> msgstr ""
>> - "Per maquetar i organitzar els ginys a la finestra del projecte "
>> "podeu utilitzar ginys contenidors o quadres. Podeu seleccionar els "
>> "ginys contenidors següents de la <guilabel>Paleta</guilabel>:"
>> + "Per disposar i organitzar els ginys a la finestra del projecte "
>>
>> He canviat els maquetar per disposa
>>
>> #: C/glade.xml:363(para)
>> msgid "Fixed Positions"
>> - msgstr "Posició fixada"
>> + msgstr "Posicions fixes"
>>
>> Ho he fet plural
>>
>> #: C/glade.xml:371(para)
>> msgid "Viewport"
>> - msgstr "Subàrea de visualització"
>> + msgstr "Port de visualització"
>>
>> Al glade està traduït així
>>
>> #: C/glade.xml:379(para)
>> msgid ""
>> "When you have created all the boxes you require, you can add specific
>> widgets "
>> "like labels, buttons, and more complicated widgets into the boxes. Notice
>> "
>> "that <application>Glade</application> packs widgets into the layout which
>> "
>> "eliminates a lot of tedious work. The use of boxes enables windows to
>> change "
>> "size to accommodate different size labels in different languages when the
>> "
>> "application is localized."
>> msgstr ""
>> "Un cop heu creat tots els quadres que necessiteu, podeu afegir-hi ginys "
>> "concrets com etiquetes, botons o ginys més complicats. Fixeu-vos que el "
>> "<application>Glade</application> posiciona els ginys segons la
>> maquetació, "
>> - "estalviant-vos bona part de la feina més pesada. Les aplicacions
>> dissenyades "
>> - "amb el <application>Glade</application> poden ser traduïdes a altres "
>> - "llengües i, gràcies a utilitzar quadres per definir-ne la seva
>> maquetació, "
>> - "les finestres poden canviar de dimensions segons convingui per tal de "
>> - "què el text que s'hi mostra sigui sempre visible, independentment de la
>> "
>> - "llengua en què es mostra."
>> + "estalviant-vos bona part de la feina més pesada. La utilització de
>> quadres "
>> + "permet a les finestres canviar la mida perquè es mostrin etiquetes de "
>> + "diferents mides en diferents idiomes quan es localitzi l'aplicació."
>>
>> La part final no coincidia amb l'original
>>
>> #: C/glade.xml:429(title)
>> msgid "To Delete a Widget"
>> - msgstr "Com esborrar un giny"
>> + msgstr "Com suprimir un giny"
>>
>> Delete es tradueix com a suprimir. N'hi ha varis
>>
>> El fitxer revisat està al DL:
>> http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/master/help/ca
>>
>> Molt bona feina,
>> Joan
>>
>>
>> El 14 de juny de 2011 22:41, David Aguilera <dvd1985 a gmail.com> ha
>> escrit:
>>
>>>  Bona nit a tots,
>>>
>>> acabo de pujar al Damned-Lies la traducció que he fet de la
>>> documentació del Glade.
>>>
>>> Espero els vostres comentaris amb entusiasme. Si no n'hi ha cap, d'aqui a
>>> uns 10 dies ho donaré per bo, i enviaré un altre correu demanant a algun
>>> dels membres de l'equip amb prou permisos que facin efectiva la traducció.
>>>
>>> Una abraçada a tots.
>>>
>>> --
>>> Salutacions,
>>>    David Aguilera
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> GNOME mailing list
>>> GNOME a llistes.softcatala.org
>>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> GNOME mailing list
>> GNOME a llistes.softcatala.org
>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>>
>>
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20110704/08f9ea15/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu GNOME