[GNOME] Errades a corregir a fitxers del GNOME (segon)

David Aguilera dvd1985 a gmail.com
dic abr 29 22:11:46 CEST 2009


He detectat una petita errada a la primera cadena traduïda (gnome-terminal):

(...) ació especial «current» vol dir que ***mostre*** la codificació de
(...)

mostre > mostra

Això és tot

--
Salutacions,
    David Aguilera


2009/4/26 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>

> Aplicat tot tant a master com a gnome-2-26 els que en tenen.
> - gnome-terminal
> - gnome-settings-daemon
> - gnome-screensaver
> - gnome-power-manager
> - gnome-panel
> - gnome-applets
> - glib
>
> Salut!
>
> El dj 23 de 04 de 2009 a les 15:25 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:
> > Hola Gil,
> >
> > Aquí hi ha algunes errades més.
> >
> > Gil, pots si us plau aplicar tu els canvis. Això farà que hi hagi un
> > segon criteri sobre el meu també. No tinc massa temps, o sigui que
> > preferia no tenir que fer jo els commits.
> >
> > *** gnome-terminal
> >
> > #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:1
> > msgid ""
> > "A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu.
> > This "
> > "is a list of encodings to appear there. The special encoding name
> > \"current"
> > "\" means to display the encoding of the current locale."
> > msgstr ""
> > "Es presenta un subconjunt de codificacions possibles al submenú "
> > "Codificacions. Aquesta és una llista de codificacions que aparèixen
> > allí. El "
> > "nom de codificació especial «current» vol dir que mostre la codificació
> > del "
> > "locale actual."
> >
> > aparèixen  -> apareixen
> >
> > #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:45
> > msgid ""
> > "Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard.
> > Expressed "
> > "as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set
> > the "
> > "option to the special string \"disabled\", then there will be no
> keyboard "
> > "shortcut for this action."
> > msgstr ""
> > "Tecla acceleradora per a copiar el text seleccionat al portaretalls. "
> > "S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als
> > fitxers de "
> > "recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled»,
> > no hi "
> > "haurà cap assignació de tecla per a aquesta acció."
> >
> > portaretalls -> porta-retalls
> >
> > *** gnome-settings-daemon
> >
> > #: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:21
> > msgid "Home folder"
> > msgstr "Carpeta personl"
> >
> > #: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:8
> > msgid ""
> > "The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are:
> > \"none"
> > "\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and
> > \"full"
> > "\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
> > msgstr ""
> > "El tipus de contorn que s'utilitzarà per a mostrar els tipus de lletra.
> > Els "
> > "valors possibles són: «none» (cap) cap contorn, «slight» (lleu) contorn
> > petit, "
> > "«medium» (mitjà) contorn moderat i «full» (complet) màxim contorn (pot
> > produïr "
> > "distorsió en les formes de les lletres)."
> >
> > produïr  -> produir
> >
> > #: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:33
> > msgid "Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys
> settings."
> > msgstr ""
> > "Establiu-ho a «True» (cert) per a habilitar el connector per a
> > gestionar els "
> > "paràmetes de les tecles multimèdia."
> >
> > paràmetes  -> paràmetres
> >
> >
> > *** gnome-screensaver
> >
> > #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
> > msgid ""
> > "This key specifies the list of themes to be used by the screensaver.
> It's "
> > "ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme
> > name "
> > "when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when
> > \"mode"
> > "\" is \"random\"."
> > msgstr ""
> > "Aquesta clau especifica la llista de temes a utilitzar per l'estalvi de
> "
> > "pantalla. S'ignora sin la clau «mode» és «blank-only», hauria de tenir
> > el nom "
> > "del tema quan «mode» és «single», i hauria de tenir una llista de temes
> > quan "
> > "«mode» és «random»."
> >
> > sin -> si
> >
> > *** gnome-power-manager
> >
> > #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
> > msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
> > msgstr "Utilitza les opcions de blocatge de l'estalvi de pantall del
> GNOME"
> >
> > pantall = pantalla
> >
> > *** gnome-panel
> >
> > #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1932
> > msgid "Could not display run dialog"
> > msgstr "No s'ha pogut mostrar el diàleg d'execucuió"
> >
> > execucuió -> execució
> >
> > *** gnome-applets
> >
> > En aquest fitxer hi ha un munt de mots "nordamericà" que caldria canviar
> > a "nord-americà"
> >
> > #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:14
> > ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:17
> > msgid "Control+Shift changes layout."
> > msgstr ""
> > "La convinació de tecles Control+Majúscules canvia la disposició de
> teclat."
> >
> > convinació -> combinació
> >
> > (caldria fer un blame a veure qui fa fer aquesta!!!)
> >
> > #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:1
> > msgid "Applet refresh rate in milliseconds"
> > msgstr "Interval de refresc de la miniaplicació en milisegons"
> >
> > milisegons -> mil·lisegons
> >
> > #: ../mixer/applet.c:543
> > msgid ""
> > "You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
> > "speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the
> > menu."
> > msgstr ""
> > "Podeu suprimir el control del volum del quadre fent clic a l'icona de "
> > "l'altaveu en el quadre i seleccionant «Suprimeix del quadre» des del
> menú."
> >
> > l'icona = la icona
> >
> > #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:10
> > msgid "Default height for new sticky notes in pixels."
> > msgstr "Alçada predeterminada en píxes per a notes adhesives noves."
> >
> > píxes -> píxels
> >
> >
> > #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:376
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Error while spawning nautilus:\n"
> > "%s"
> > msgstr ""
> > "S'ha produït un error en llançar el nautilis:\n"
> > "%s"
> >
> > nautilis -> nautilus
> >
> > #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:427
> > msgid ""
> > "A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the
> > trash "
> > "or drag and drop items into the trash."
> > msgstr ""
> > "El cubell de la paperera per al quadre del GNOME. Podeu utilitzar-lo per
> "
> > "veure la paperera i arrosegar-hi elements."
> >
> > arrosegar -> arrossegar
> >
> > *** glib.master
> >
> > #: ../glib/gregex.c:258
> > msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
> > msgstr "«(?R» o «(?[+-]digits» han d'anar seguits per «)»"
> >
> > digits -> dígits
> >
> >
> > # Gnome_2.26_Desktop [glib.master.ca.po]
> > #: ../glib/gregex.c:300
> > msgid "recursive call could loop indefinitely"
> > msgstr "la crida recursiva podria buclar-se indefinidament"
> >
> > buclar-se? Potser millor "entrar en bucle"
> >
> >
> > #: ../gio/gdesktopappinfo.c:709
> > msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
> > msgstr "El fitxer d'escriptori no especificava el camp d'execucció"
> >
> > execucció -> execució
> >
> >
> > #: ../gio/gcontenttype.c:181
> > #, c-format
> > msgid "%s filetype"
> > msgstr "tipus de tixer %s"
> >
> > tixer  -> fitxer
> >
> > Atentament,
> >
> > Jordi,
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20090429/ad36664c/attachment.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME