[GNOME] Errades a corregir a fitxers del GNOME (segon)

Gil Forcada gforcada a gnome.org
diu abr 26 20:22:06 CEST 2009


Aplicat tot tant a master com a gnome-2-26 els que en tenen.
- gnome-terminal
- gnome-settings-daemon
- gnome-screensaver
- gnome-power-manager
- gnome-panel
- gnome-applets
- glib

Salut!

El dj 23 de 04 de 2009 a les 15:25 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:
> Hola Gil,
> 
> Aquí hi ha algunes errades més.
> 
> Gil, pots si us plau aplicar tu els canvis. Això farà que hi hagi un 
> segon criteri sobre el meu també. No tinc massa temps, o sigui que 
> preferia no tenir que fer jo els commits.
> 
> *** gnome-terminal
> 
> #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:1
> msgid ""
> "A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. 
> This "
> "is a list of encodings to appear there. The special encoding name 
> \"current"
> "\" means to display the encoding of the current locale."
> msgstr ""
> "Es presenta un subconjunt de codificacions possibles al submenú "
> "Codificacions. Aquesta és una llista de codificacions que aparèixen 
> allí. El "
> "nom de codificació especial «current» vol dir que mostre la codificació 
> del "
> "locale actual."
> 
> aparèixen  -> apareixen
> 
> #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:45
> msgid ""
> "Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. 
> Expressed "
> "as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set 
> the "
> "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
> "shortcut for this action."
> msgstr ""
> "Tecla acceleradora per a copiar el text seleccionat al portaretalls. "
> "S'expressa com una cadena en el mateix format que l'utilitzat als 
> fitxers de "
> "recursos de GTK+. Si establiu l'opció a la cadena especial «disabled», 
> no hi "
> "haurà cap assignació de tecla per a aquesta acció."
> 
> portaretalls -> porta-retalls
> 
> *** gnome-settings-daemon
> 
> #: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:21
> msgid "Home folder"
> msgstr "Carpeta personl"
> 
> #: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:8
> msgid ""
> "The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: 
> \"none"
> "\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and 
> \"full"
> "\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
> msgstr ""
> "El tipus de contorn que s'utilitzarà per a mostrar els tipus de lletra. 
> Els "
> "valors possibles són: «none» (cap) cap contorn, «slight» (lleu) contorn 
> petit, "
> "«medium» (mitjà) contorn moderat i «full» (complet) màxim contorn (pot 
> produïr "
> "distorsió en les formes de les lletres)."
> 
> produïr  -> produir
> 
> #: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:33
> msgid "Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys settings."
> msgstr ""
> "Establiu-ho a «True» (cert) per a habilitar el connector per a 
> gestionar els "
> "paràmetes de les tecles multimèdia."
> 
> paràmetes  -> paràmetres
> 
> 
> *** gnome-screensaver
> 
> #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
> msgid ""
> "This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
> "ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme 
> name "
> "when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when 
> \"mode"
> "\" is \"random\"."
> msgstr ""
> "Aquesta clau especifica la llista de temes a utilitzar per l'estalvi de "
> "pantalla. S'ignora sin la clau «mode» és «blank-only», hauria de tenir 
> el nom "
> "del tema quan «mode» és «single», i hauria de tenir una llista de temes 
> quan "
> "«mode» és «random»."
> 
> sin -> si
> 
> *** gnome-power-manager
> 
> #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
> msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
> msgstr "Utilitza les opcions de blocatge de l'estalvi de pantall del GNOME"
> 
> pantall = pantalla
> 
> *** gnome-panel
> 
> #: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1932
> msgid "Could not display run dialog"
> msgstr "No s'ha pogut mostrar el diàleg d'execucuió"
> 
> execucuió -> execució
> 
> *** gnome-applets
> 
> En aquest fitxer hi ha un munt de mots "nordamericà" que caldria canviar 
> a "nord-americà"
> 
> #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:14 
> ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:17
> msgid "Control+Shift changes layout."
> msgstr ""
> "La convinació de tecles Control+Majúscules canvia la disposició de teclat."
> 
> convinació -> combinació
> 
> (caldria fer un blame a veure qui fa fer aquesta!!!)
> 
> #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:1
> msgid "Applet refresh rate in milliseconds"
> msgstr "Interval de refresc de la miniaplicació en milisegons"
> 
> milisegons -> mil·lisegons
> 
> #: ../mixer/applet.c:543
> msgid ""
> "You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
> "speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the 
> menu."
> msgstr ""
> "Podeu suprimir el control del volum del quadre fent clic a l'icona de "
> "l'altaveu en el quadre i seleccionant «Suprimeix del quadre» des del menú."
> 
> l'icona = la icona
> 
> #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:10
> msgid "Default height for new sticky notes in pixels."
> msgstr "Alçada predeterminada en píxes per a notes adhesives noves."
> 
> píxes -> píxels
> 
> 
> #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:376
> #, c-format
> msgid ""
> "Error while spawning nautilus:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "S'ha produït un error en llançar el nautilis:\n"
> "%s"
> 
> nautilis -> nautilus
> 
> #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:427
> msgid ""
> "A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the 
> trash "
> "or drag and drop items into the trash."
> msgstr ""
> "El cubell de la paperera per al quadre del GNOME. Podeu utilitzar-lo per "
> "veure la paperera i arrosegar-hi elements."
> 
> arrosegar -> arrossegar
> 
> *** glib.master
> 
> #: ../glib/gregex.c:258
> msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
> msgstr "«(?R» o «(?[+-]digits» han d'anar seguits per «)»"
> 
> digits -> dígits
> 
> 
> # Gnome_2.26_Desktop [glib.master.ca.po]
> #: ../glib/gregex.c:300
> msgid "recursive call could loop indefinitely"
> msgstr "la crida recursiva podria buclar-se indefinidament"
> 
> buclar-se? Potser millor "entrar en bucle"
> 
> 
> #: ../gio/gdesktopappinfo.c:709
> msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
> msgstr "El fitxer d'escriptori no especificava el camp d'execucció"
> 
> execucció -> execució
> 
> 
> #: ../gio/gcontenttype.c:181
> #, c-format
> msgid "%s filetype"
> msgstr "tipus de tixer %s"
> 
> tixer  -> fitxer
> 
> Atentament,
> 
> Jordi,
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME