[GNOME] Errades a corregir a fitxers del GNOME (primer)

David Aguilera dvd1985 a gmail.com
dic abr 29 22:06:35 CEST 2009


No tinc massa clara la sintaxi del mail del Jordi, però crec que si és la
versió definitiva que s'ha pujat hi ha un parell d'errates que caldria
corregir:

* Les dues primeres cadenes del Totem repeteixen dues vegades el "només":
   (...) l'estalvi de pantalla encara que ***només*** s'estigui reproduïnt
***només*** àudio


--
Salutacions,
    David


2009/4/22 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>

> Bones,
>
> Ja està aplicat tant a master com a les branques 2.26 (si es que en
> tenen):
> - totem
> - tomboy
> - gnote (les mateixes que del tomboy)
> - orca
> - metacity
> - libgnomeprintui
> - libgnome
> - gvfs
>
> Tot pujat!
>
> El dv 17 de 04 de 2009 a les 23:29 +0200, en/na Jordi Mas va escriure:
> > Hola,
> >
> > Estic actualitzant la memòria de traducció de Softcatalà i he trobat
> > aquestes errades potencials.
> >
> > Gil, pots si us plau aplicar tu els canvis. Això farà que hi hagi un
> > segon criteri sobre el meu també. No tinc massa temps, o sigui que
> > preferia no tenir que fer jo els commits.
> >
> >
> > *** Totem
> >
> > #: ../data/totem.schemas.in.h:1
> > msgid "Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing"
> > msgstr ""
> > "Habilita que s'activi l'estalvi de pantalla encara que només s'estigui "
> > "reproduïnt només àudio"
> >
> > #: ../data/totem.schemas.in.h:2
> > msgid ""
> > "Allow the screensaver to activate even when audio-only is playing. This
> > is "
> > "useful for monitor-powered speakers."
> > msgstr ""
> > "Permet que s'activi l'estalvi de pantalla encara que només s'estigui "
> > "reproduïnt només àudio. És útil en pantalles amb altaveus."
> >
> > reproduïnt -> reproduint
> >
> > #: ../src/totem-options.c:58
> > msgid "Mute sound"
> > msgstr "Silència el so"
> >
> > Silència -> Silencia
> >
> > #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.totem-plugin.in.h:2
> > msgid ""
> > "Listen to the large collection of Creative Commons licensed music on
> > Jamendo."
> > msgstr ""
> > "Escolteu la gran col·lecció de múscia llicenciada sota Creative Commons
> > de "
> > "Jamendo."
> >
> > múscia -> música
> >
> > #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
> > msgid "Calculate the number of screenshots"
> > msgstr "Calcula el nombre de caputres de pantalla"
> >
> > caputres -> captures
> >
> > *** Tomboy
> >
> > #: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1057
> > msgid ""
> > "Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
> > "forced to synchronize all of your notes again when you save new
> settings."
> > msgstr ""
> > "No es recomana netejar els paràmeteres de sincronització. Potser us
> vegeu "
> > "forçats a sincronitzar de nou totes les notes al desar els paràmeteres
> > nous."
> >
> > paràmeteres -> paràmetres
> >
> > *** Seahorse
> >
> > #: ../gkr/seahorse-gkr-keyring-commands.c:255
> > msgid "Applications usually store new passwords in the default keyring."
> > msgstr ""
> > "Les aplicaciones normalment emmagatzemen les contrasenyes en l'anell de
> "
> > "claus predeterminat."
> >
> > aplicaciones -> aplicacions
> >
> > *** Orca
> >
> > #: ../src/orca/default.py:4560
> > msgid "Bypass mode enabled."
> > msgstr "S'ha habilitat el mode d'omisió."
> >
> > omisió -> omissió
> >
> > "Desplaça netagtivament el to"
> >
> > netagtivament -> negativament
> >
> > *** Metacity
> >
> > #: ../src/core/xprops.c:484
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the
> > list\n"
> > msgstr ""
> > "La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 invàlid per a
> > l'element %"
> > "d en la lista\n"
> >
> > lista -> llista
> >
> > msgid ""
> > "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string,
> > such "
> > "as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left
> "
> > "corner of the window from the right corner, and the button names are
> > comma-"
> > "separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
> > "silently ignored so that buttons can be added in future metacity
> versions "
> > "without breaking older versions. A special spacer tag can be used to
> > insert "
> > "some space between two adjacent buttons."
> > msgstr ""
> > "La disposició dels botons a la barra del títol. El valor ha de ser una "
> > "cadena, com ara «menu:minimize,maximize,spacer,close»; els dos punts
> > separen "
> > "la cantonada esquerra de la finestra de la dreta, i els noms dels
> > botons se "
> > "separen amb comes. No es permeten botons duplicats. Els botons
> > desconeguts "
> > "es descartaran sense cap notificació, de manera que es puguin afegir
> > botons "
> > "en futures versions del Metacity sense trencar les versions antigues.
> > Es pot "
> > "afegir una etiqueta especial d'espaiament («spacer») per a insertar una
> "
> > "determinada quantitat d'espai entre dos botons adjacents."
> >
> > insertar -> inserir
> >
> > #: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
> > msgid ""
> > "Some applications disregard specifications in ways that result in window
> "
> > "manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct
> > mode, "
> > "which gives a more consistent user interface, provided one does not
> > need to "
> > "run any misbehaving applications."
> > msgstr ""
> > "Algunes aplicacions no fan cas de les especificacions que poden fer que
> > el "
> > "gestor de finestri no respongui correctament. Aquesta opció fa que el "
> > "Metaciti es posi en un mode rogorosament correcte, que proporciona una "
> > "interfície d'usuari més consistent, sempre que no s'hagin d'executar "
> > "aplicacions que no actuin correctament."
> >
> > finestri?
> > rogorosament?
> > actuin?
> > Metaciti?
> >
> > *** libgnomeprintui
> >
> > #: ../libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:449
> > #: ../libgnomeprintui/gnome-print-layout-selector.c:877
> > #: ../libgnomeprintui/gnome-print-page-selector.c:504
> > msgid "Filter"
> > msgstr "Fitre"
> >
> > Fitre -> Filtre
> >
> >
> > *** libgnome
> >
> > #: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:1
> > msgid "Disable URL and MIME type handlers"
> > msgstr "Inhabilita els gestiors d'URL i de tipus MIME"
> >
> > gestiors -> gestors
> >
> > ** gvfs.master
> >
> > #: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3212
> > msgid "Not supported (src is dir, dst is dir)"
> > msgstr "No està implementat (l'orgien i la destinació són directoris)"
> >
> > #: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3220
> > msgid "Not supported (src is dir, dst is existing file)"
> > msgstr ""
> > "No està implementat (l'orgien és un directori i la destinació un fitxer
> "
> > "existent)"
> >
> > orgien -> origen
> >
> > Atentament,
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20090429/d413e7ea/attachment.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME