Re: [GNOME] Traducció de la documentació del cheese

Joan jodufi a gmail.com
diu oct 26 20:53:37 CET 2008


Hola Gil,

Alguns comentaris:

2008/10/26 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>

> Bones,
>
> El que hi he vist:
> msgid "<application>Cheese</application> is a video and photo shoot
> program that for webcams (or other cameras) and can do some cool
> effects"
> msgstr "El <application>Cheese</application> és un programa per a gravar
> vídeo i fer fotos per a càmeres web (o altres càmeres) i fer alguns
> efectes divertits."
>
> -- el punt final sobra (o s'hauria de dir que s'afegís)
>

Fet


>
>
> msgid "Taking a photo"
> msgstr "Realització d'una foto"
>
> msgid "Taking a video"
> msgstr "Realització d'un vídeo"
>
> -- fer una foto/vídeo ?
>

Canviat per «Com fer una foto/vídeo»


>
>
> msgid "To take the photo, press the button labelled <guibutton>Take a
> photo</guibutton> or press the <keycap>spacebar</keycap>. You will then
> see <application>Cheese</application> count down from 3 or instantly
> take the photo, depending on your settings. When the photo is taken,
> your entire screen will flash white, and the photo that was just taken
> will appear in the photo stream at the bottom of the program window."
> msgstr "Per a fer una foto, premeu el botó <guibutton>Fes una
> foto</guibutton> o la <keycap>Barra espaiadora</keycap>. Llavors veureu
> com el <application>Cheese</application> compta enrere des de 3 o farà
> instantàniament la foto, depenent dels vostres paràmetres. Quan es
> realitza la foto, tota la pantalla farà un flaix blanc i la foto que
> s'acaba de fer apareixerà al flux de fotos a la part inferior de la
> finestra del programa."
>
> -- o farà la foto instantàniament, segons la vostra configuració. ?
>

Fet


>
>
> msgid "To view a video or photo that has been taken, locate it in the
> photo stream and double click on it. Alternatively, you can right click
> on it and select <guimenuitem>Open</guimenuitem>. This will then open
> the file in the default application for that file type."
> msgstr "Per a visualitzar una foto que s'ha realitzat, trobeu-la en el
> flux de fotos i feu-hi doble clic. Alternativament, podeu fer-hi clic
> amb el botó secundari i seleccionar <guimenuitem>Obre</guimenuitem>.
> Això obrirà el fitxer amb l'aplicació predeterminada per aquest tipus de
> fitxer."
>
> -- Alternativament → També (n'hi ha més)
>

Les dues formes són correctes, però com que la majoria de cops es tradueix
per alternativament (open-tran.eu), doncs ho deixo com està


>
>
> msgid "Set as Account Photo"
> msgstr "Com establir com a foto del compte"
>
> -- Establir una foto com a foto del compte ?
>

Canviat per «Com establir una foto com a foto del compte»


>
>
> msgid "Using <command>gstreamer-properties</command> mentioned in the
> above question, try changing from <guilabel>xvimagesink</guilabel> to
> <guilabel>ximagesink</guilabel> or vice-versa. If this still does not
> work run <command>cheese --verbose</command> on the command line and
> copy the logging into a bug report in our <ulink url=
> \"http://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=cheese\<http://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=cheese%5C>"
> type=\"http\">
> bug tracker</ulink>."
> msgstr "Utilitzant el <command>gstreamer-properties</command>, com es
> menciona a la pregunta anterior, intenteu canviar des de
> <guilabel>xvimagesink</guilabel> a <guilabel>ximagesink</guilabel> o
> viceversa. Si encara no funciona, executeu <command>cheese
> --verbose</command> a la línia d'ordres i copieu el registre a un
> informe d'error al nostre <ulink url=
> \"http://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=cheese\<http://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=cheese%5C>"
> type=\"http
> \">seguidor d'errors</ulink>."
>
> -- intenteu canviar des de <> a <> o viceversa → intenteu canviar <> per
> <> o viceversa
>

Fet


>
>
> msgid "or gstreamer, and I see errors like \"Not enough buffers. We got
> 1, we want at least 2\" in the <application>Cheese</application> output.
> With driver \"qc-usb\"."
> msgstr "o GStreamer, i veig errors com ara «No hi ha suficients
> conductes. Se n'ha obtingut 1, s'en necessiten com a mínim 2» a la
> sortida del <application>Cheese</application>. Amb el controlador
> «qc-usb»."
>
> -- o el GStreamer (falta el «el»)
> -- s'en  → se'n
>

Fet


>
>
> msgstr "«Quan executo el Cheese, obtinc el missatge \"No s'ha trobat cap
> càmera\" però tinc la meva càmera web connectada a l'ordinador». Hi ha
> moltes situacions en què això pot (.......)
>
> -- «No s'ha trobat cap càmera» (les cometes baixes)
>

Crec que posar comentes baixes dins de comentes baixes no queda llegible,
així que per un cop utilitzaré les comentes altes :)


>
> (..)Vegeu si la càmera ha sigut detectada per l'ordinador, en Linux,(..)
>
> -- a Linux


Fet


>
>
> msgstr "Inicialment en daniel g. siegel
>
> -- no hauria d'anar amb majúscules nom i cognoms?
>

Jo crec que sí, però fins i tot a la pàgina web posa el nom en minúscules,
així que, per respecte a la voluntat de l'autor, ho deixo com està


>
>
> Bona feina!
>
>
> Salut!


Salut,
Joan


PD El Dasher m'està matant amb les parrafades que hi ha a cada cadena...
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20081026/cdcba274/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: cheese.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 279780 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20081026/cdcba274/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME