[GNOME] Actualització de la traducció del Banshee 1.0

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
dll mar 31 00:08:40 CEST 2008


Hola,

Uns quants comentaris pel que fa a la traducció:

#: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:6
msgid "MP3 (LAME Encoder)"
msgstr "MP3 (Codificador LAME)"

*** codificador


#: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:4
msgid ""
"Vorbis is an open source, lossy audio codec with high quality output at
a "
"lower file size than MP3."
msgstr ""
"Vorbis és un còdec d'àudio amb pèrdua i de codi obert amb una alta
qualitat "
"de sortida amb un fitxer de mida més petita que l'MP3 corresponent."

*** Jo canviaria una mica el text perquè sigui més fàcil de llegir.
Aviam què us sembla aquesta proposta:

"El Vorbis és un còdec d'àudio amb pèrdua, de codi obert, que ofereix
una qualitat de sortida alta amb una mida de fitxer més petita que
l'MP3."


#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:1
msgid ""
"A fast and efficient open source audio format offering lossless and
high-"
"quality lossy encoding with great dynamic range."
msgstr ""
"Un format d'àudio de codi obert eficient i ràpid que ofereix
codificació "
"d'alta qualitat amb pèrdua codificant amb un rang dinàmic."

*** Proposo:

"Un format d'àudio de codi obert, eficient i ràpid, que ofereix
codificació sense pèrdua i amb pèrdua d'alta qualitat, amb un rang
dinàmic."


#: ../data/audio-profiles/wav.xml.in.h:1
msgid ""
"WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed, raw pulse-code "
"modulated (PCM) audio."
msgstr ""
"WAV+PCM és un format sense pèrdua no comprimit que conté àudio modulat
(PCM)."

*** El WAV+PCM


#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:1
msgid ""
"A proprietary lossy audio format with high quality output at a lower
file "
"size than MP3. A 96 kbps WMA is equivalent to a 128 kbps MP3."
msgstr ""
"Un format d'àudio amb pèrdua no lliure amb gran qualitat de sortida amb
una "
"mida de fitxer menor que l'MP3. Un WMA a 96 kbps és equivalent a un
l'MP3 a "
"128 kbps."

*** Proposo:

"Un format d'àudio amb pèrdua de propietat que ofereix una alta qualitat
de sortida amb una mida de fitxer més petita que l'MP3. Un WMA a 96 kbps
és equivalent a un MP3 a 128 kbps."


#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.10.c:284
msgid "Could not link cddasrcsrc to mbtrm"
msgstr "No s'ha pogut enllaçar el cddasrcsrc al mbtrm"

*** a l'mbtrm
De fet, aquest tema no és completament clar. Caldria decidir si hem de
tractar els mòduls, els connectors i les biblioteques igual que els
programes. És a dir, si cal posar-hi l'article al davant. Jo proposo
posar-l'hi, per diversos motius (per començar, per coherència). Si ningú
no hi té res en contra, a partir d'ara hauríem de mirar de posar-l'hi
sempre. Què hi dieu?


#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.10.c:299
msgid "Could not link encoder to gnomevfssink"
msgstr "No s'ha pogut enllaçar el codificador a gnomevfssink"

*** al gnomevfssink


#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.10.c:289
msgid "Could not link mbtrm to queue"
msgstr "No s'ha pogut enllaçar mbtrm a la cua"

*** l'mbtrm

#: ../libbanshee/gst-cd-rip-0.10.c:299
msgid "Could not link encoder to gnomevfssink"
msgstr "No s'ha pogut enllaçar el codificador a gnomevfssink"

*** al gnomevfssink


#: ../libbanshee/gst-transcode-0.10.c:285
msgid "Could not get sink pad from encoder"
msgstr "No s'ha pogut crear el codificador"

*** No s'ha pogut obtenir el sink pad del codificador" (hauríem de
descobrir què vol dir sink pad)


#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection/ImportManager.cs:76
msgid "Scanning for media"
msgstr "S'estan cercant medis"

*** elements multimèdia (o suports, depen del context)

#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/NetworkDetect.cs:47
msgid "There is no available network connection"
msgstr "No hi ha disponible cap connexió de xarxa"

*** Millor "No hi ha cap connexió de xarxa disponible".

#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlists.Formats/M3uPlaylistFormat.cs:44
msgid "MPEG Version 3.0 Extended (*.m3u)"
msgstr "MPEG versió 3.0 estesa (*.m3u)"

*** Potser millor "ampliada"?


#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:100
msgid "titled"
msgstr "amb títol"

*** amb el títol?


#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:100
msgid "named"
msgstr "amb nom"

*** amb el nom?


#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:140
msgid "skipcount"
msgstr "nombred'omissions"

*** nombre d'omissions


#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:175
msgid "playedon"
msgstr "reproduïdaal"

*** A què fa referència, aquest "on"? És una data? Aleshores millor
"reproduïdael" (hi ha algunes altres cadenes semblants)


#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:180
msgid "Last Skipped Date"
msgstr "Data omesa per darrera vegada"

*** Millor Data de la darrera omissió? (si no, sembla que sigui la data,
el que s'omet)


#, csharp-format
msgid "Please file a bug with this error: {0}"
msgstr "Si us plau ompliu un informe amb aquest error: {0}"

*** Millor "Empleneu un informe..."


#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:72
msgid "Import Errors"
msgstr "Errors en importar"

*** Errors d'importació?


#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/AboutDialog.cs:57
msgid "Contributors"
msgstr "Contribuïdors"

*** Col·laboradors


#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/TrackEditor.cs:240
msgid ""
"Apply the values of this track set for the Artist, Album Title, Genre,
Track "
"count, Year, and Rating fields to the rest of the selected tracks in
this "
"editor."
msgstr ""
"Aplica els valors d'aquest conjunt de pistes pels camps artista, títol
de "
"l'àlbum, gènere, comptes de pista, any i valoració a la resta de pistes
"
"seleccionades en aquest editor."

*** ...conjunt de pistes per als camps
*** Noms dels camps amb majúscula (o amb preposicions al davant) 

#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:99
msgid "Learn advanced ways to search your media collection"
msgstr "Apreneu mètodes avançats de cerca en la vostra col·lecció
multimèdia"

*** Jo potser canviaria la frase. Proposo una cosa com ara:

"Obteniu informació sobre mètodes avançats per a fer cerques a la vostra
col·lecció multimèdia"


#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:105
msgid "Visit the Banshee Home Page"
msgstr "Visita la pàgina web del Banshee"

*** Visiteu

#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackActions.cs:82
msgid "Toggle between shuffle or continuous playback modes"
msgstr "Commuta entre els modes aleatori o de reproducció contínua"

*** Commuta entre el mode aleatori i de reproducció contínua


#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:92
msgid "Unselect all tracks"
msgstr "Deselecciona totes les cançons"

*** Desselecciona


#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:436
#, csharp-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete this item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the selected {0} items?"
msgstr[0] "Esteu segur que voleu suprimir permanentment aquesta
element?"
msgstr[1] "Esteu segur que voleu suprimir permanentment aquestes {0}
elements?"

*** aquest / aquests


#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:443
#, csharp-format
msgid "Remove selection from {0}?"
msgstr "Elimina la selecció de des de {0}?"

*** "Voleu eliminar la selecció de {0}?


#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:143
#, csharp-format
msgid "Continue {0}"
msgstr "Continua amb {0}"

*** Quin és el context? En principi, jo diria "Continua {0}"


#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Resources/banshee-dialogs.glade.h:72
msgid ""
"Your media library is empty. You may import new music and videos into
your "
"library now, or choose to do so later."
msgstr ""
"La biblioteca d'elements multimèdia està buida. Podeu importar música
nova a "
"la biblioteca ara, o escollir fer-ho més tard."

*** Millor "és buida"
*** Aquest "escollir" no és del tot necessari. Es pot suprimir
perfectament.


LastfmActions.cs:149
msgid "View on Last.fm"
msgstr "Visualitza en Last.fm"

*** a Last.fm


#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Radio/LastfmActions.cs:93
msgid "View this artist's Last.fm page"
msgstr "Visutalitza la pàgina de l'artista a Last.fm"

msgid "View Artist on Wikipedia"
msgstr "Visutalitza la pàgina de l'artista a la Viquipèdia"

*** Visualitza


LastfmActions.cs:108
msgid "Listen to 'fans of' Station"
msgstr "Escolta a l'emissora 'els fans' de"

*** Escolta l'emissora
*** els 'fans de'

A les cadenes següents també s'hauria de canviar l'"Escolta
l'emissora"...


#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Radio/LastfmActions.cs:145
msgid "Ban Track"
msgstr "Vetar la cançó"

*** Veta


#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Radio/StationSource.cs:134
msgid "Delete Last.fm Station"
msgstr "Suprimeix emissora Last.fm"

*** Si és possible, "l'emissora / una emissora" (depenent del context)


StationSource.cs:338
#, csharp-format
msgid "Getting new songs for {0}."
msgstr "S'estan obtenint cançons noves per {0}"

*** Possiblement, "...noves de {0}" (o, en tot cas, "per a")
També s'hauria de canviar a les cadenes següents.


#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Resources/lastfm.glade.h:1
msgid "Station _Type:"
msgstr "_Tipus de l'emissora:"

*** Potser "Tipus d'emissora"


msgid ""
"Banshee was closed to the notification area. Use the <i>Quit</i> option
to "
"end your session."
msgstr ""
"El Banshee s'ha minimitzat a l'àrea de notificació. Utilitzeu l'opció "
"<i>Surt</i> per a finalitzar la vostra sessió."

*** finalitzar la sessió


#: ../src/Libraries/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/ExceptionDialog.cs:52
msgid "Banshee Encountered a Fatal Error"
msgstr "S'ha produït un error fatal al Banshee"

*** Proposo canviar "fatal" (que dramàtic) :P  per "greu". També ho
proposaré al Recull. Què hi dieu?


#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:459
msgid "Last.fm username or password is invalid."
msgstr "El vostre nom d'usuari o contrasenya és erroni."

*** El nom d'usuari o la contrasenya és erroni

#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:442
msgid "This group does not have enough members for radio."
msgstr "Aquest grup no té suficients membres per a ràdio."

*** Jo diria "prou membres per a la ràdio". També ho canviaria a les
cadenes següents.


#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:444
msgid "This station is not available."
msgstr "La emissora no és disponible."

*** L'emissora no està disponible.


#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:456
msgid "Not connected to Last.fm."
msgstr "No està connectat a Last.fm."

*** No esteu?  O, en tot cas, potser "No connetat a Last.fm"


#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:461
msgid "Connected to Last.fm."
msgstr "Està connectat amb Last.fm"

*** Jo diria Esteu (o "No connectat")


Ja està.

Salut,

sílvia

El ds 29 de 03 del 2008 a les 13:58 +0100, en/na Jordi Mas va escriure:
> Ep,
> 
> L'equip del Banshee ha estat treballant de valent en els darrers
> mesos. La nova versió s'ha refet completament i té moltes millores.
> 
> Com a conseqüència les traduccions també han canviat força. He fet una
> actualització de la traducció. No envio el diff perquè hi ha tants
> canvis que no és útil. Ja veureu la quantitat de traduccions que ja no
> s'usen.
> 
> Atentament,
> 
> Jordi,
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME