Re: [GNOME] traducció de l'xkeyboard-config

David Planella david.planella a googlemail.com
dis mar 8 11:59:59 CET 2008


Bones Gil,

El 07/03/08, Gil Forcada <gforcada a gnome.org> ha escrit:
> bones,
>
>  així on deixen les traduccions la gent del translation project?
>

Al Translation Project [1] (Jordi -Mallach-, corregeix-me si
m'equivoco) cap dels traductors ni coordinadors té permís d'escriptura
als sistemes de control de versions dels diferents projectes que
decideixen utilitzar-lo. No és ben bé com al Gnome Translation
Project, on -gairebé, si tampoc no m'equivoco- tots els mòduls són
directament a http://svn.gnome.org.

El TP és una amalgama de projectes que no tenen res a veure
directament amb ell, però que com ja dic, decideixen que les seves
traduccions es coordinaran des d'allà. De fet, el principi és
equivalent al Launchpad Translations [2] quan l'utilitzen projectes no
relacionats amb l'Ubuntu per a coordinar les traduccions.

>  el translationproject aquest senzillament fa còpia del codi i et permet
>  pujar traduccions però només al seu propi portal?

En certa manera. Primer de tot el coordinador assigna una traducció al
traductor, el qual quan l'acaba l'envia a la llista del TP per a la
revisió. Un cop finalitzada, se li envia una notificació automàtica al
mantenidor del projecte per al qual és la traducció.

El mantenidor (o desenvolupador) rep la traducció i és ell mateix qui
fa el commit al sistema de control de versions (o l'inclou a les
tarballs, si és que no en fa servir cap).

Des del TP no es té accés d'escriptura als projectes coordinats. No
m'ho he mirat amb deteniment, però crec que aquest és simplement un
cas en què el desenvolupador s'ha descuidat d'incloure la traducció al
codi font, per la qual cosa se li hauria de dir. Malauradament, això
passa a vegades.

El que trobo una mica desencertat és el fet que alguns desenvolupadors
llisten les traduccions en més d'un projecte (com sembla ser en aquest
cas) amb la idea que com més exposició tinguin, més gent hi
col·laborarà. En la meva opinió, però, això només porta a confusió i
en alguns casos a doble feina.

Salut,
David.

[1] http://translationproject.org/
[2] https://translations.launchpad.net/translations/+products-with-translations


Més informació sobre la llista de correu GNOME