[GNOME] traducció de l'xkeyboard-config

Jordi Mallach jordi a sindominio.net
dll mar 10 15:14:13 CET 2008


On Sat, Mar 08, 2008 at 11:59:59AM +0100, David Planella wrote:
> Al Translation Project [1] (Jordi -Mallach-, corregeix-me si
> m'equivoco) cap dels traductors ni coordinadors té permís d'escriptura

El que diu David és totalment correcte. Nosaltres enviem les traduccions
al mantenidor del paquet traduït, i ell és l'encarregat d'afegir-ho al
seu VCS.

Segurament en aquest cas no ho han fet encara per descuit, i caldrà
enviar un recordatori.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi a sindominio.net     jordi a debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/Més informació sobre la llista de correu GNOME