Re: [GNOME] Traducció de l'evolution-data-server

David Planella david.planella a googlemail.com
dim mar 4 23:41:44 CET 2008


Bones Gil,

Gràcies per les correccions. Ho he aplicat gairebé tot. Comentaris en línia:

2008/2/21, Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
> bones,
>
> el que hi he vist:
>
>  msgid "%s: there was no source for uid `%s' stored in gconf."
>  msgstr ""
> -"%s: no hi ha cap font per a l'identificador d'usuari '%s' emmagatzemat
> al "
> +"%s: no hi ha cap font per a l'identificador d'usuari «%s» emmagatzemat
> al "
>  "gconf."
>
> -- %s: no hi ha cap font emmagatzemada al Gconf per a l'identificador
> d'usuari «%s» ??
>

Crec que ja està bé la traducció original, es refereix a l'uid que
està emmagatzemat al gconf, si no m'equivoco a la cadena en anglès
s'han menjat un «the» abans de «uid».

>  msgid "Could not retrieve weather data"
> -msgstr "No s'ha pogut obtenir les dades del temps"
> +msgstr "No s'han pogut obtenir les dades del temps"
>
> -- no se si es fa servir oratge en alguna part de l'Evolution, no se
> perquè ara em sona ...
>

Ho canvio per ser consistent amb la miniaplicació de l'oratge, però no
crec que surti enlloc més de l'Evolution (i si fos per mi utilitzaria
«temps» a tot arreu).

>
>  msgid "\"%s\" expects the first argument to be a time_t"
> -msgstr "«%s» espera que el primer argument sigui un time_t"
> +msgstr "«%s» espera que el primer argument sigui un tipus time_t"
>
>  msgid "\"%s\" expects the second argument to be a time_t"
> -msgstr "«%s» espera que el segon argument sigui un time_t"
> +msgstr "«%s» espera que el segon argument sigui un tipus time_t"
>
> -- de tipus time_t ?
>

Fet.

>
> -"«%s» espera que el primer argument sigui «any», «summary»,
> «description», "
> -"«location», «attendee», «organizer», o «classification»"
> +"«%s» espera que el primer argument sigui «any» (qualsevol),
> «summary» (resum), «description» (descripció), "
> +"«location» (ubicació), «attendee» (atendent),
> «organizer» (organitzador), o «classification» (classificació)"
>
> -- attendee → assistent ?
> http://www.wordreference.com/definition/attendee
>

Fet.

>
>  "\"%s\" expects all arguments to be strings or one and only one
> argument to "
>  "be a boolean false (#f)"
>  msgstr ""
> -"«%s» espera que tots els arguments siguin cadenes, o un (i només un) "
> -"argument sigui el booleà fals (#f)"
> +"«%s» espera que tots els arguments siguin cadenes, o un bé (i només
> un) "
> +"argument que sigui fals booleà (#f)"
>
> -- o bé un (estan girats)
>

Fet

>
>  msgid "Signing is not supported by this cipher"
> -msgstr "Aquest xifratge no suporta les signatures"
> +msgstr "Aquest xifratge no pot signar"
>
> -- ara no recordo en quin fitxer però cipher està traduït com a
> criptogràfic o semblant (diria eh)
> -- si ho canvies hi ha més llocs on surt cipher
>

-- A l'Evolution vaig utilitzar criptògraf, però m'he de mirar si és
que hi ha realment diferència. De moment ho he deixat, m'ho miraré i
si s'ha de corregir ja enviaré un pedaç.

>
>  msgid "Signing message"
> -msgstr "Signar el missatge"
> +msgstr "Signatura del missatge"
>
>  msgid "Verifying message"
> -msgstr "Verificar el missatge"
> +msgstr "Verificació del missatge"
>
> -- s'està ... el missatge ? (i d'altres)
>

-- 

>
>  msgid "You may not import keys with this cipher"
> -msgstr "No hauríeu d'importar claus amb aquest xifratge"
> +msgstr "No podeu importar claus amb aquest xifratge"
>
>  msgid "You may not export keys with this cipher"
> -msgstr "No hauríeu d'exportar claus amb aquest xifratge"
> +msgstr "No podeu exportar claus amb aquest xifratge"
>
> -- apart de lo de cipher, no estaria bé el «no hauríeu» el may no és
> d'imposició, més aviat de possibilitat
>

En aquest cas, el «may not» és equivalent al «cannot». Si fos «should
not» sí que s'hauria de traduir com a «hauríeu».

>
>  msgid "Invalid arguments to (system-flag)"
> -msgstr "Els arguments per a (marca-sistema) no són vàlids"
> +msgstr "Els arguments per a (sistema-senyalador) no són vàlids"
>
> -- el () el posaria al final com en anglès, sinó queda fatal (almenys en
> quan a lectura)
>

Fet. A la cadena següent també.

>
>  msgid "Failed to parse gpg passphrase request."
> -msgstr "No s'ha pogut analitzar la petició de frase secreta del gpg."
> +msgstr "No s'ha pogut analitzar la sol·licitud de frase secreta del
> gpg."
>
> -- passphrase segons el Termcat és contrasenya i pel que veig també és
> en el recull :/ no m'agrada però és normatiu (n'hi ha més d'aquestes)
> -- GPG?
>

Fet, en tots els casos.

>
>  msgid "Unexpected request from GnuPG for `%s'"
> -msgstr "Resposta inesperada del GnuPG per a %s"
> +msgstr "Resposta inesperada del GnuPG per a «%s»"
>
> -- request → sol·licitud no?
>

Fet.

>
>  msgid "Could not generate signing data: %s"
> -msgstr "No s'ha pogut escriure les dades: %s"
> +msgstr "No s'han pogut escriure les dades: %s"
>
> -- No s'han pogut generar les dades de signatura ?
>

Fet.

>
>  #: ../camel/camel-gpg-context.c:1366
>  msgid "This is a digitally signed message part"
> -msgstr "Això és una part d'un missatge, signada digitalment"
> +msgstr "Això és una part d'un missatge signada digitalment"
>
> -- no ho tinc molt clar, però no seria signat? és el missatge no?
>

Crec que es refereix a la part -> digitally-signed (message part).

>
>  msgid "Server challenge contained invalid \"Quality of Protection\"
> token"
>  msgstr ""
> -"El desafiament del servidor contenia un element 'Qualitat de la
> protecció' "
> +"El desafiament del servidor contenia un element «Qualitat de la
> protecció» "
>  "invàlid"
>
> -- no vàlid ? invàlid és una persona amb discapacitat :)
>

Sí, jo també solc utilitzar «no vàlid», però s'ha de dir que «invàlid»
al DIEC es recull per a ambdues accepcions (tot i que per a l'accepció
que no ens ocupa, «discapacitat» sona menys negatiu).

Fet.

>
>  msgid "The referenced credentials have expired."
> -msgstr "Les credencials referenciades han caducat."
> +msgstr "Les credencials referenciades han vençut."
>
> -- Han vençut ... ?
>

DIEC -> 3 intr. [LC] Una cosa, atènyer el seu terme. El 15 venç el lloguer.

>
>  msgid "Cannot create folder `%s': folder exists"
> -msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s': la carpeta existeix"
> +msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta «%s»: la carpeta existeix"
>
> -- : ja existeix ?
>

Fet.
>
>  msgid "Error storing `%s': %s"
> -msgstr "S'ha produït un error en desar '%s': %s"
> +msgstr "S'ha produït un error en desar «%s»: %s"
>
> -- emmagatzemar ?
>

Fet.

>
>  #: ../camel/camel-vtrash-folder.c:53
>  msgid "Cannot copy messages to the Trash folder"
> -msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta Paperera"
> +msgstr "No es poden copiar els missatges a la carpeta de la Paperera"
>
>  #: ../camel/camel-vtrash-folder.c:55
>  msgid "Cannot copy messages to the Junk folder"
> -msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta Brossa"
> +msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta de Brossa"
>
> -- els missatge a la Paperera/Brossa (sense el «la carpeta») ?
>

Fet.

>  msgid "Cannot append message in offline mode: cache unavailable"
>  msgstr ""
> -"No es pot afegir cap missatge en mode desconnectat: la memòria cau no
> està "
> +"No es pot afegir cap missatge en mode fora de línia: la memòria cau no
> està "
>  "disponible"
>
> -- cap missatge → el/un missatge ? (en un missatge següent hi has posat
> el)
>

Fet, «el».

>
> msgid "No such folder %s"
> -msgstr "La carpeta '%s' no existeix"
> +msgstr "La carpeta «%s» no existeix"
>
> -- no existeix la carpeta «%s»
>

Fet.

> +"la safata de sortida. Torneu-los a enviar quan hagueu suprimit o
> arxivat alguns correus, i "
> +"llavors premeu Envia/rep.\n"
>
> -- hàgiu ?
>

Fet.

>
>  "%s\n"
>  "\n"
>  msgstr ""
> -"No es pot autenticar amb el servidor IMAP.\n"
> +"No es pot autenticar al el servidor IMAP.\n"
>  "%s\n"
>  "\n"
>
> -- sense «el» ?
>

Fet.

>
>  msgid "Cannot create folder `%s': folder exists."
> -msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s': la carpeta existeix."
> +msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta «%s»: la carpeta existeix."
>
> -- ..: ja existeix. ?
>

Fet.

>  msgid "Cannot sync flags to folder `%s': Unknown"
>  msgstr ""
> -"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta '%s':
> desconegut"
> +"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta «%s»:
> desconegut"
>
>  msgid "Cannot sync flags to folder `%s': Bad command"
>  msgstr ""
> -"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta '%s': ordre
> incorrecta"
> +"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta «%s»: ordre
> incorrecta"
>
> -- senyaladors ?
>
>
>  msgid "Cannot get message %s from folder `%s': No such message"
>  msgstr ""
> -"No es pot obtenir el missatge %s de la carpeta '%s': no existeix el
> missatge"
> +"No es pot obtenir el missatge %s de la carpeta «%s»: no existeix el
> missatge"
>
> -- no existeix ? sense «el missatge» queda redundant
>

Sí, queda redundant, però si traiem «el missatge» no se sap si ens
referim a la carpeta o al missatge. No ho he canviat.

>
>  msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Special folder"
>  msgstr ""
> -"No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' com a '%s'. És una carpeta
> especial"
> +"No s'ha pogut reanomenar la carpeta «%s» com a «%s»: és una carpeta
> especial"
>
> -- en d'altres cadenes has posat canviar el nom en lloc de reanomenar
>

M'havien passat per alt i no els havia reemplaçat. Fet.

>
>  msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Invalid mailbox name"
>  msgstr ""
> -"No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' a '%s'. El nom de la bústia
> no és "
> +"No s'ha pogut canviar el nom de la carpeta «%s» a «%s». El nom de la
> bústia no és "
>  "vàlid"
>
>  msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Bad command"
> -msgstr "No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' a '%s'. L'ordre és
> incorrecta"
> +msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la carpeta «%s» a «%s». L'ordre
> és incorrecta"
>
> -- minúscula després de :
>

Fet.
>
>  msgid "Cannot subscribe to folder `%s': Invalid mailbox name"
>  msgstr ""
> -"No s'ha pogut suprimir la carpeta '%s'. El nom de la bústia no és
> vàlid"
> +"No s'ha pogut suprimir la carpeta «%s». El nom de la bústia no és
> vàlid"
>
> -- subscribe → subscriure
>

Fet.

>
>  msgid "Cannot unsubscribe from folder `%s': Invalid mailbox name"
>  msgstr ""
> -"No s'ha pogut desfer la subscripció de la carpeta '%s'. El nom de la
> bústia "
> +"No s'ha pogut cancel·lar la subscripció de la carpeta «%s». El nom de
> la bústia "
>  "no és vàlid"
>
> -- ...«%s»: (minúscula) ... ?
>

Fet.

>
>  " !!! DO NOT USE THIS FOR PRODUCTION EMAIL !!!\n"
>  msgstr ""
>  "Client d'IMAP 4.1 experimental\n"
> -"Aquest codi no està provat ni suportat. Feu servir l'IMAP senzill.\n"
> +"Aquest codi no està provat ni mantingut oficialment. Feu servir l'IMAP
> senzill.\n"
>  "\n"
> -"No useu aquest producte per a producció\n"
> +"No useu aquest producte per a producció!\n"
>
> -- no utilitzeu ?
>

Fet.

>
>  msgid "Index message body data"
> -msgstr "Dades del cos de l'índex del missatge"
> +msgstr "Indexa les dades del cos dels missatges"
>
> -- no seria singular ?
>

No, es refereix als missatges en general (és una preferència de
l'Evolution), i no pas a un de determinat.

>
>  "For reading and storing local mail in external standard mbox spool
> files.\n"
>  "May also be used to read a tree of Elm, Pine, or Mutt style folders."
>  msgstr ""
> -"Per llegir i emmagatzemar correu local en fixters externs estàndard
> per a "
> -"cues mbox.\n"
> +"Per a llegir i emmagatzemar correu local en fitxers externs per a cues
> mbox\n"
> +"estàndard.\n"
>  "També es pot usar per llegir un arbre de carpetes estil Elm, Pine o
> Mutt."
>
> -- També es pot utilitzar .. ?
>

Fet.

>
>  msgid "Unable to add message to summary: unknown reason"
> -msgstr "No s'ha pogut afegir el missatge al resum."
> +msgstr "No s'ha pogut afegir el missatge al resum: se'n desconeix la
> raó"
>
> -- raó desconeguda ?
>

Crec que les dues opcions són vàlides. No ho he canviat.

>
>  msgid "Cannot get folder `%s': not a regular file."
> -msgstr "No s'ha pogut obtenir la carpeta '%s': no és un fitxer normal"
> +msgstr "No s'ha pogut obtenir la carpeta «%s»: no és un fitxer normal"
>
> -- punt final

Fet.

>
>  msgid "Cannot append message to mh folder: %s: %s"
> -msgstr "No es pot afegir cap missatge a la carpeta mh: %s. %s"
> +msgstr "No es pot afegir cap missatge a la carpeta MH: %s. %s"
>
> -- cap → el ?
>

Fet.

>
> msgid "Spool `%s' is not a regular file or directory"
> -msgstr "La cua '%s' no és un fitxer normal."
> +msgstr "La cua «%s» no és un fitxer normal."
>
> -- ... un fitxer o directori normal (i sense el punt final)
>

Fet.

>
> msgid ""
> "You cannot subscribe to this newsgroup:\n"
> "\n"
> "No such newsgroup. The selected item is a probably a parent folder."
> msgstr ""
> "No es pot suprimir la subscripció al grup de notícies:\n"
> "\n"
> "No existeix el grup de notícies. L'element seleccionat és segurament
> una carpeta pare."
>
> -- No us podeu subscriure a aquest grup de notícies:\n
> -- segurament és (ordre invers)
>

Fet.

>
>  msgid "Unexpected server response from xover: %s"
> -msgstr "Resposta inesperada del servidor d'xover: %s"
> +msgstr "Resposta inesperada del servidor de l'xover: %s"
>
>  msgid "Unexpected server response from head: %s"
> -msgstr "Resposta inesperada del servidor de head: %s"
> +msgstr "Resposta inesperada del servidor del head: %s"
>
> -- XOVER i HEAD ? són ordres de NNTP
>

Fet.

>
>  msgid "Expunging old messages"
> -msgstr "S'està eliminant els missatges suprimits"
> +msgstr "S'estan eliminant els missatges vells"
>
>  msgid "Expunging deleted messages"
> -msgstr "S'està eliminant els missatges suprimits"
> +msgstr "S'estan eliminant els missatges suprimits"
>
> -- suprimint ?
>

Fet.

>
> -"No s'ha pogut crear un conducte per al sendmail: %s. No s'ha enviat el
> correu"
> +"No s'ha pogut crear un conducte per al sendmail: %s: no s'ha enviat el
> correu"
>
> -- Sendmail ? si ho canvies n'hi ha més
>

Fet, en tots els casos.

>
>  msgid "Requested action aborted: error in processing"
>  msgstr ""
> -"No s'ha realitzat l'acció demanada perquè s'ha produït un error durant
> el "
> +"No s'ha realitzat l'acció sol·licitada perquè s'ha produït un error
> durant el "
>  "procés"
>
> -- el processament ?
>

Fet.

>
>  msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
>  msgstr ""
> -"No s'ha realitzat l'acció demanada perquè no es pot fer servir aquest
> nom de "
> +"No s'ha realitzat l'acció sol·licitada perquè no es pot fer servir
> aquest nom de "
>  "bústia de correu."
>
> -- sobra el punt final
>

Fet.

>
>  msgid ""
>  "There is already a category '%s' in the configuration. Please use
> another "
>  "name"
> -msgstr "Ja hi ha una categoria '%s' en la configuració. Useu un altre
> nom"
> +msgstr "Ja hi ha una categoria «%s» en la configuració. Useu un altre
> nom"
>
>
> -- utilitzeu ?
>

Fet.

Adjunto el fitxer amb les correccions aplicades i el diff.

Salut,
David.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: e-d-s_rev1.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 52259 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080304/0f7b5c6f/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME