[GNOME] Traducció de l'evolution-data-server

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dic mar 5 09:05:02 CET 2008


pujat :)

ja només falta el gtk+-properties i les release-notes, les he començat a
fer i tot el que es vulgui fer d'extres i/o que estigui a
http://softcatala.org/wiki/Traduccions_GNOME_2-22


salut!

El dt 04 de 03 del 2008 a les 23:41 +0100, en/na David Planella va
escriure:
> Bones Gil,
> 
> Gràcies per les correccions. Ho he aplicat gairebé tot. Comentaris en línia:
> 
> 2008/2/21, Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
> > bones,
> >
> > el que hi he vist:
> >
> >  msgid "%s: there was no source for uid `%s' stored in gconf."
> >  msgstr ""
> > -"%s: no hi ha cap font per a l'identificador d'usuari '%s' emmagatzemat
> > al "
> > +"%s: no hi ha cap font per a l'identificador d'usuari «%s» emmagatzemat
> > al "
> >  "gconf."
> >
> > -- %s: no hi ha cap font emmagatzemada al Gconf per a l'identificador
> > d'usuari «%s» ??
> >
> 
> Crec que ja està bé la traducció original, es refereix a l'uid que
> està emmagatzemat al gconf, si no m'equivoco a la cadena en anglès
> s'han menjat un «the» abans de «uid».
> 
> >  msgid "Could not retrieve weather data"
> > -msgstr "No s'ha pogut obtenir les dades del temps"
> > +msgstr "No s'han pogut obtenir les dades del temps"
> >
> > -- no se si es fa servir oratge en alguna part de l'Evolution, no se
> > perquè ara em sona ...
> >
> 
> Ho canvio per ser consistent amb la miniaplicació de l'oratge, però no
> crec que surti enlloc més de l'Evolution (i si fos per mi utilitzaria
> «temps» a tot arreu).
> 
> >
> >  msgid "\"%s\" expects the first argument to be a time_t"
> > -msgstr "«%s» espera que el primer argument sigui un time_t"
> > +msgstr "«%s» espera que el primer argument sigui un tipus time_t"
> >
> >  msgid "\"%s\" expects the second argument to be a time_t"
> > -msgstr "«%s» espera que el segon argument sigui un time_t"
> > +msgstr "«%s» espera que el segon argument sigui un tipus time_t"
> >
> > -- de tipus time_t ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> > -"«%s» espera que el primer argument sigui «any», «summary»,
> > «description», "
> > -"«location», «attendee», «organizer», o «classification»"
> > +"«%s» espera que el primer argument sigui «any» (qualsevol),
> > «summary» (resum), «description» (descripció), "
> > +"«location» (ubicació), «attendee» (atendent),
> > «organizer» (organitzador), o «classification» (classificació)"
> >
> > -- attendee → assistent ?
> > http://www.wordreference.com/definition/attendee
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  "\"%s\" expects all arguments to be strings or one and only one
> > argument to "
> >  "be a boolean false (#f)"
> >  msgstr ""
> > -"«%s» espera que tots els arguments siguin cadenes, o un (i només un) "
> > -"argument sigui el booleà fals (#f)"
> > +"«%s» espera que tots els arguments siguin cadenes, o un bé (i només
> > un) "
> > +"argument que sigui fals booleà (#f)"
> >
> > -- o bé un (estan girats)
> >
> 
> Fet
> 
> >
> >  msgid "Signing is not supported by this cipher"
> > -msgstr "Aquest xifratge no suporta les signatures"
> > +msgstr "Aquest xifratge no pot signar"
> >
> > -- ara no recordo en quin fitxer però cipher està traduït com a
> > criptogràfic o semblant (diria eh)
> > -- si ho canvies hi ha més llocs on surt cipher
> >
> 
> -- A l'Evolution vaig utilitzar criptògraf, però m'he de mirar si és
> que hi ha realment diferència. De moment ho he deixat, m'ho miraré i
> si s'ha de corregir ja enviaré un pedaç.
> 
> >
> >  msgid "Signing message"
> > -msgstr "Signar el missatge"
> > +msgstr "Signatura del missatge"
> >
> >  msgid "Verifying message"
> > -msgstr "Verificar el missatge"
> > +msgstr "Verificació del missatge"
> >
> > -- s'està ... el missatge ? (i d'altres)
> >
> 
> -- 
> 
> >
> >  msgid "You may not import keys with this cipher"
> > -msgstr "No hauríeu d'importar claus amb aquest xifratge"
> > +msgstr "No podeu importar claus amb aquest xifratge"
> >
> >  msgid "You may not export keys with this cipher"
> > -msgstr "No hauríeu d'exportar claus amb aquest xifratge"
> > +msgstr "No podeu exportar claus amb aquest xifratge"
> >
> > -- apart de lo de cipher, no estaria bé el «no hauríeu» el may no és
> > d'imposició, més aviat de possibilitat
> >
> 
> En aquest cas, el «may not» és equivalent al «cannot». Si fos «should
> not» sí que s'hauria de traduir com a «hauríeu».
> 
> >
> >  msgid "Invalid arguments to (system-flag)"
> > -msgstr "Els arguments per a (marca-sistema) no són vàlids"
> > +msgstr "Els arguments per a (sistema-senyalador) no són vàlids"
> >
> > -- el () el posaria al final com en anglès, sinó queda fatal (almenys en
> > quan a lectura)
> >
> 
> Fet. A la cadena següent també.
> 
> >
> >  msgid "Failed to parse gpg passphrase request."
> > -msgstr "No s'ha pogut analitzar la petició de frase secreta del gpg."
> > +msgstr "No s'ha pogut analitzar la sol·licitud de frase secreta del
> > gpg."
> >
> > -- passphrase segons el Termcat és contrasenya i pel que veig també és
> > en el recull :/ no m'agrada però és normatiu (n'hi ha més d'aquestes)
> > -- GPG?
> >
> 
> Fet, en tots els casos.
> 
> >
> >  msgid "Unexpected request from GnuPG for `%s'"
> > -msgstr "Resposta inesperada del GnuPG per a %s"
> > +msgstr "Resposta inesperada del GnuPG per a «%s»"
> >
> > -- request → sol·licitud no?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Could not generate signing data: %s"
> > -msgstr "No s'ha pogut escriure les dades: %s"
> > +msgstr "No s'han pogut escriure les dades: %s"
> >
> > -- No s'han pogut generar les dades de signatura ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  #: ../camel/camel-gpg-context.c:1366
> >  msgid "This is a digitally signed message part"
> > -msgstr "Això és una part d'un missatge, signada digitalment"
> > +msgstr "Això és una part d'un missatge signada digitalment"
> >
> > -- no ho tinc molt clar, però no seria signat? és el missatge no?
> >
> 
> Crec que es refereix a la part -> digitally-signed (message part).
> 
> >
> >  msgid "Server challenge contained invalid \"Quality of Protection\"
> > token"
> >  msgstr ""
> > -"El desafiament del servidor contenia un element 'Qualitat de la
> > protecció' "
> > +"El desafiament del servidor contenia un element «Qualitat de la
> > protecció» "
> >  "invàlid"
> >
> > -- no vàlid ? invàlid és una persona amb discapacitat :)
> >
> 
> Sí, jo també solc utilitzar «no vàlid», però s'ha de dir que «invàlid»
> al DIEC es recull per a ambdues accepcions (tot i que per a l'accepció
> que no ens ocupa, «discapacitat» sona menys negatiu).
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "The referenced credentials have expired."
> > -msgstr "Les credencials referenciades han caducat."
> > +msgstr "Les credencials referenciades han vençut."
> >
> > -- Han vençut ... ?
> >
> 
> DIEC -> 3 intr. [LC] Una cosa, atènyer el seu terme. El 15 venç el lloguer.
> 
> >
> >  msgid "Cannot create folder `%s': folder exists"
> > -msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s': la carpeta existeix"
> > +msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta «%s»: la carpeta existeix"
> >
> > -- : ja existeix ?
> >
> 
> Fet.
> >
> >  msgid "Error storing `%s': %s"
> > -msgstr "S'ha produït un error en desar '%s': %s"
> > +msgstr "S'ha produït un error en desar «%s»: %s"
> >
> > -- emmagatzemar ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  #: ../camel/camel-vtrash-folder.c:53
> >  msgid "Cannot copy messages to the Trash folder"
> > -msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta Paperera"
> > +msgstr "No es poden copiar els missatges a la carpeta de la Paperera"
> >
> >  #: ../camel/camel-vtrash-folder.c:55
> >  msgid "Cannot copy messages to the Junk folder"
> > -msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta Brossa"
> > +msgstr "No es pot copiar els missatges a la carpeta de Brossa"
> >
> > -- els missatge a la Paperera/Brossa (sense el «la carpeta») ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >  msgid "Cannot append message in offline mode: cache unavailable"
> >  msgstr ""
> > -"No es pot afegir cap missatge en mode desconnectat: la memòria cau no
> > està "
> > +"No es pot afegir cap missatge en mode fora de línia: la memòria cau no
> > està "
> >  "disponible"
> >
> > -- cap missatge → el/un missatge ? (en un missatge següent hi has posat
> > el)
> >
> 
> Fet, «el».
> 
> >
> > msgid "No such folder %s"
> > -msgstr "La carpeta '%s' no existeix"
> > +msgstr "La carpeta «%s» no existeix"
> >
> > -- no existeix la carpeta «%s»
> >
> 
> Fet.
> 
> > +"la safata de sortida. Torneu-los a enviar quan hagueu suprimit o
> > arxivat alguns correus, i "
> > +"llavors premeu Envia/rep.\n"
> >
> > -- hàgiu ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  "%s\n"
> >  "\n"
> >  msgstr ""
> > -"No es pot autenticar amb el servidor IMAP.\n"
> > +"No es pot autenticar al el servidor IMAP.\n"
> >  "%s\n"
> >  "\n"
> >
> > -- sense «el» ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Cannot create folder `%s': folder exists."
> > -msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta '%s': la carpeta existeix."
> > +msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta «%s»: la carpeta existeix."
> >
> > -- ..: ja existeix. ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >  msgid "Cannot sync flags to folder `%s': Unknown"
> >  msgstr ""
> > -"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta '%s':
> > desconegut"
> > +"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta «%s»:
> > desconegut"
> >
> >  msgid "Cannot sync flags to folder `%s': Bad command"
> >  msgstr ""
> > -"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta '%s': ordre
> > incorrecta"
> > +"No s'han pogut sincronitzar els marcadors a la carpeta «%s»: ordre
> > incorrecta"
> >
> > -- senyaladors ?
> >
> >
> >  msgid "Cannot get message %s from folder `%s': No such message"
> >  msgstr ""
> > -"No es pot obtenir el missatge %s de la carpeta '%s': no existeix el
> > missatge"
> > +"No es pot obtenir el missatge %s de la carpeta «%s»: no existeix el
> > missatge"
> >
> > -- no existeix ? sense «el missatge» queda redundant
> >
> 
> Sí, queda redundant, però si traiem «el missatge» no se sap si ens
> referim a la carpeta o al missatge. No ho he canviat.
> 
> >
> >  msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Special folder"
> >  msgstr ""
> > -"No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' com a '%s'. És una carpeta
> > especial"
> > +"No s'ha pogut reanomenar la carpeta «%s» com a «%s»: és una carpeta
> > especial"
> >
> > -- en d'altres cadenes has posat canviar el nom en lloc de reanomenar
> >
> 
> M'havien passat per alt i no els havia reemplaçat. Fet.
> 
> >
> >  msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Invalid mailbox name"
> >  msgstr ""
> > -"No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' a '%s'. El nom de la bústia
> > no és "
> > +"No s'ha pogut canviar el nom de la carpeta «%s» a «%s». El nom de la
> > bústia no és "
> >  "vàlid"
> >
> >  msgid "Cannot rename folder `%s' to `%s': Bad command"
> > -msgstr "No s'ha pogut reanomenar la carpeta '%s' a '%s'. L'ordre és
> > incorrecta"
> > +msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la carpeta «%s» a «%s». L'ordre
> > és incorrecta"
> >
> > -- minúscula després de :
> >
> 
> Fet.
> >
> >  msgid "Cannot subscribe to folder `%s': Invalid mailbox name"
> >  msgstr ""
> > -"No s'ha pogut suprimir la carpeta '%s'. El nom de la bústia no és
> > vàlid"
> > +"No s'ha pogut suprimir la carpeta «%s». El nom de la bústia no és
> > vàlid"
> >
> > -- subscribe → subscriure
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Cannot unsubscribe from folder `%s': Invalid mailbox name"
> >  msgstr ""
> > -"No s'ha pogut desfer la subscripció de la carpeta '%s'. El nom de la
> > bústia "
> > +"No s'ha pogut cancel·lar la subscripció de la carpeta «%s». El nom de
> > la bústia "
> >  "no és vàlid"
> >
> > -- ...«%s»: (minúscula) ... ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  " !!! DO NOT USE THIS FOR PRODUCTION EMAIL !!!\n"
> >  msgstr ""
> >  "Client d'IMAP 4.1 experimental\n"
> > -"Aquest codi no està provat ni suportat. Feu servir l'IMAP senzill.\n"
> > +"Aquest codi no està provat ni mantingut oficialment. Feu servir l'IMAP
> > senzill.\n"
> >  "\n"
> > -"No useu aquest producte per a producció\n"
> > +"No useu aquest producte per a producció!\n"
> >
> > -- no utilitzeu ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Index message body data"
> > -msgstr "Dades del cos de l'índex del missatge"
> > +msgstr "Indexa les dades del cos dels missatges"
> >
> > -- no seria singular ?
> >
> 
> No, es refereix als missatges en general (és una preferència de
> l'Evolution), i no pas a un de determinat.
> 
> >
> >  "For reading and storing local mail in external standard mbox spool
> > files.\n"
> >  "May also be used to read a tree of Elm, Pine, or Mutt style folders."
> >  msgstr ""
> > -"Per llegir i emmagatzemar correu local en fixters externs estàndard
> > per a "
> > -"cues mbox.\n"
> > +"Per a llegir i emmagatzemar correu local en fitxers externs per a cues
> > mbox\n"
> > +"estàndard.\n"
> >  "També es pot usar per llegir un arbre de carpetes estil Elm, Pine o
> > Mutt."
> >
> > -- També es pot utilitzar .. ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Unable to add message to summary: unknown reason"
> > -msgstr "No s'ha pogut afegir el missatge al resum."
> > +msgstr "No s'ha pogut afegir el missatge al resum: se'n desconeix la
> > raó"
> >
> > -- raó desconeguda ?
> >
> 
> Crec que les dues opcions són vàlides. No ho he canviat.
> 
> >
> >  msgid "Cannot get folder `%s': not a regular file."
> > -msgstr "No s'ha pogut obtenir la carpeta '%s': no és un fitxer normal"
> > +msgstr "No s'ha pogut obtenir la carpeta «%s»: no és un fitxer normal"
> >
> > -- punt final
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Cannot append message to mh folder: %s: %s"
> > -msgstr "No es pot afegir cap missatge a la carpeta mh: %s. %s"
> > +msgstr "No es pot afegir cap missatge a la carpeta MH: %s. %s"
> >
> > -- cap → el ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> > msgid "Spool `%s' is not a regular file or directory"
> > -msgstr "La cua '%s' no és un fitxer normal."
> > +msgstr "La cua «%s» no és un fitxer normal."
> >
> > -- ... un fitxer o directori normal (i sense el punt final)
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> > msgid ""
> > "You cannot subscribe to this newsgroup:\n"
> > "\n"
> > "No such newsgroup. The selected item is a probably a parent folder."
> > msgstr ""
> > "No es pot suprimir la subscripció al grup de notícies:\n"
> > "\n"
> > "No existeix el grup de notícies. L'element seleccionat és segurament
> > una carpeta pare."
> >
> > -- No us podeu subscriure a aquest grup de notícies:\n
> > -- segurament és (ordre invers)
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Unexpected server response from xover: %s"
> > -msgstr "Resposta inesperada del servidor d'xover: %s"
> > +msgstr "Resposta inesperada del servidor de l'xover: %s"
> >
> >  msgid "Unexpected server response from head: %s"
> > -msgstr "Resposta inesperada del servidor de head: %s"
> > +msgstr "Resposta inesperada del servidor del head: %s"
> >
> > -- XOVER i HEAD ? són ordres de NNTP
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Expunging old messages"
> > -msgstr "S'està eliminant els missatges suprimits"
> > +msgstr "S'estan eliminant els missatges vells"
> >
> >  msgid "Expunging deleted messages"
> > -msgstr "S'està eliminant els missatges suprimits"
> > +msgstr "S'estan eliminant els missatges suprimits"
> >
> > -- suprimint ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> > -"No s'ha pogut crear un conducte per al sendmail: %s. No s'ha enviat el
> > correu"
> > +"No s'ha pogut crear un conducte per al sendmail: %s: no s'ha enviat el
> > correu"
> >
> > -- Sendmail ? si ho canvies n'hi ha més
> >
> 
> Fet, en tots els casos.
> 
> >
> >  msgid "Requested action aborted: error in processing"
> >  msgstr ""
> > -"No s'ha realitzat l'acció demanada perquè s'ha produït un error durant
> > el "
> > +"No s'ha realitzat l'acció sol·licitada perquè s'ha produït un error
> > durant el "
> >  "procés"
> >
> > -- el processament ?
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
> >  msgstr ""
> > -"No s'ha realitzat l'acció demanada perquè no es pot fer servir aquest
> > nom de "
> > +"No s'ha realitzat l'acció sol·licitada perquè no es pot fer servir
> > aquest nom de "
> >  "bústia de correu."
> >
> > -- sobra el punt final
> >
> 
> Fet.
> 
> >
> >  msgid ""
> >  "There is already a category '%s' in the configuration. Please use
> > another "
> >  "name"
> > -msgstr "Ja hi ha una categoria '%s' en la configuració. Useu un altre
> > nom"
> > +msgstr "Ja hi ha una categoria «%s» en la configuració. Useu un altre
> > nom"
> >
> >
> > -- utilitzeu ?
> >
> 
> Fet.
> 
> Adjunto el fitxer amb les correccions aplicades i el diff.
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME