Re: [GNOME] Documentació del XChat-gnome per revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
dll jun 30 18:45:58 CEST 2008


1 - Per què apostrofem XChat-GNOME? Algú m'ho pot explicar que ho entengui?
;-)
2 - *AJUDA:* Quin corrector ortogràfic puc utilitzar abans d'enviar-vos les
traduccions?
3 - Tinc un document que es titula "llicenciaDocumentacio.ca.po" i és d'on
he enganxat les traduccions prefabricades i repetides a les
documentacions.....totes EXCEPTE la que comença per:

msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL
WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED
VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE
TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR
MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR
RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN
IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."

Tenim traduïda aquesta cadena i així canvio la traducció lliure que he fet?
;-)


Segueixo arreglant la traducció.

Gil, moltes gràcies per la paciència.

Salutacions,
Francesc.2008/6/30 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:

> Bones,
>
> El que he vist:
>
> msgid "<application>XChat-GNOME</application> Manual"
> msgstr "Manual del <application>XChat-GNOME</application>"
>
> -- de l'<application>XChat-GNOME</application> (n'hi ha molts d'altres,
> s'ha de canviar a tot arreu)
>
>
> msgid "GNOME Documentation Project"
> msgstr "Projecte de documentació GNOME"
>
> -- ...documentació del GNOME
>
>
> msgid "This manual describes version 0.16 of XChat-GNOME."
> msgstr "Aquest manual drescriu la versió 0.16 del XChat-GNOME"
>
> -- descriu (sobre una r)
>
>
> msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the
> <application>XChat-GNOME</application> application or this manual,
> follow the directions in the Feedback section of the <ulink url=
> \"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME User
> Guide</ulink>."
> msgstr "Per a llistar un error o fer una suggerencia sobre l'aplicació o
> aquest manual del <application>XChat-GNOME</application>, seguiu les
> adreces dins la secció de comentaris a la <ulink url=
> \"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Guia d'usuari
> GNOME</ulink>."
>
> -- és suggerència (falta l'accent)
>
> ((((
> Veig que no has fet servir la traducció que ja hi ha feta en els altres
> mòduls de la llicència, tant del principi com del final, ni les frases
> recurrents (com lo de «GNOME documentation project» i aquesta altra de
> sobre). Revisa-les totes i fes servir les formes que ja s'han fet servir
> en els altres mòduls. En tot cas, òbviament, si hi veus errades en elles
> avisa-ho que s'haurà de canviar a tot arreu ;)
> ))))
>
>
> msgid "The <application>XChat-GNOME</application> application is an
> Internet Relay Chat (IRC) program for the GNOME desktop."
> msgstr "L'aplicació <application>XChat-GNOME</application> és un
> programa de IRC per a l'escriptori del GNOME."
>
> -- d'IRC
> -- l'escriptori GNOME (sinó sembla que et refereixis a l'escriptori
> d'una persona)
> -- jo ho posaria:
> ...és un programa d'IRC (Internet Relay Chat, «Conversa interactiva per
> Internet») per a l'escriptori GNOME.
>
>
> msgid "<application>XChat-GNOME</application> provides the following
> features:"
> msgstr "El <application>XChat-GNOME</application> té les següents
> característiques:"
>
> -- features → funcions (llavors seria «L'<></> proporciona les següents
> funcions»
>
>
> msgid "Notification Area Icon Plugin"
> msgstr "Connector d'icona de notificació d'àrea"
>
> -- Connector per a mostrar una icona a l'àrea de notificació
>
> msgid "Direct Client-To-Client (DCC) Chats"
> msgstr "Chats directes client-a-client (DCC)"
>
> -- Xats!!
>
>
> msgid "Adherence to GNOME Human Interface Guidelines (HIG)"
> msgstr "Adherència a les guíes d'interfície del GNOME (HIG)"
>
> -- guies!!! (a veure si passem el verificador ortogràfic)
> -- t'has deixat l'«human»!
> -- Ho deixaria:
> «Segueix les guies d'interfície humana del GNOME (HIG)»
>
>
> msgid "Getting Started"
> msgstr "Començant"
>
> -- Com ja s'ha dit aquests dies: «Primers passos»
>
>
> #: C/xchat-gnome.xml:188(title)
> msgid "Starting <application>XChat-GNOME</application>"
> msgstr "S'està iniciant el <application>XChat-GNOME</application>"
>
> -- és un títol (fixa't amb el «(title)») per tant:
> «Iniciar el...»
>
>
> msgid "You can start <application>XChat-GNOME</application> in the
> following ways:"
> msgstr "Podeu iniciar el <application>XChat-GNOME</application> de les
> següents maneres:"
>
> -- maneres següents (al revés)
>
>
> msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
> msgstr "Menú d'<guimenu>Aplicacions</guimenu>"
>
> -- sense el «d'»
>
> msgid "Choose
> <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>XChat-GNOME
> IRC Chat</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Escull
> <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Chat IRC del
> XChat-GNOME</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- Quan es fa referència a menús normalment fem servir «Seleccioneu»
>
> #: C/xchat-gnome.xml:204(term)
> msgid "Command line"
> msgstr "Línia de comandes"
>
> -- Línia d'ordres
>
>
> msgid "To start <application>XChat-GNOME</application> from a command
> line, type <command>xchat-gnome</command>, then press
> <keycap>Return</keycap>:"
> msgstr "Escriu <command>xchat-gnome</command> i prem la <keycap>tecla de
> retorn</keycap> per a començar el <application>XChat-GNOME</application>
> desde la línia de comandes:"
>
> -- Escriu → Teclegeu
> -- prem → premeu
> -- començar → iniciar
> -- desde → des de
> -- línia de comandes → línia d'ordres
>
>
> msgid "To view other command line options that are available, type
> <command>xchat-gnome --help</command>, then press
> <keycap>Return</keycap>"
> msgstr "Escriu <command>xchat-gnome --help</command> i prem la
> <keycap>tecla de retorn</keycap> per a veure altres opcions disponibles
> desde la línia de comandes"
>
> -- Escriu → Teclegeu
> -- prem → premeu
> -- veure altres opcions → veure les altres opcions
> -- desde → des de
> -- línia de comandes → línia d'ordres
>
>
> msgid "When you start <application>XChat-GNOME</application>, the
> following window is displayed."
> msgstr "Es mostra la següent finestra quan inicieu el
> <application>XChat-GNOME</application>."
>
> -- finestra següent
> -- l'<></>
>
>
> msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar, menubar,
> display area, and scrollbars. Menubar contains IRC, Edit, Network,
> Discussion, Go, and Help menus."
> msgstr "Mostra la finestra principal <placeholder-1/>. Conté la barra de
> títol, la barra de menú i la barra de desplaçament. La barra de menú
> conté el IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés i els menús d'ajuda."
>
> -- ...principal de l'<placeholder-1/>
> -- La barra de menú conté els menús IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés a
> i Ajuda.
>
>
> msgid "The <application>XChat-GNOME</application> window contains the
> following elements:"
> msgstr "La finestra del <application>XChat-GNOME</application> conté els
> següents elements:"
>
> -- l'<></>
> -- els elements següents:
>
>
> msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to
> use in <application>XChat-GNOME</application>."
> msgstr "Els menús a la barra de menús contenen totes les comandes que
> necessiteu per a utilitzar al <application>XChat-GNOME</application>."
>
> -- Els menús de la barra de menú...
> -- comandes → ordres
> -- per a utilitzar l'<></>
>
>
> msgid "The Server Pane shows the Servers and Channels currently
> connected."
> msgstr "La subfinestra de servidor mostra els servidors i canals
> connectats actualment."
>
> -- ...els servidors i els canals on s'està connectat actualment.
>
>
> msgid "The User Button shows the number of users present in the selected
> Channel. Click the User Button to show a list of users."
> msgstr "El botó d'usuari mostra el nombre d'usuaris al canal
> selecionat.Feu clic en el botó d'usuari per a mostrar la llista
> d'usuaris."
>
> -- d'usuaris del canal seleccionat. Feu... (del, seleccionat i espai
> entre . i Feu)
>
>
> msgid "The Discussion Area presents the discussion occurring in the
> selected Channel."
> msgstr "L'àrea de discussió mostra les discussions que s'han produït al
> canal seleccionat."
>
> -- en el canal seleccionat
>
>
> msgid "Usage"
> msgstr "Ús"
>
> -- Utilització
>
>
> msgid "Connecting to an Internet Relay Chat (IRC) Server"
> msgstr "S'està connectant al servidor d'IRC"
>
> -- Connectar-se a un servidor d'IRC (és un títol, va molt bé tenir
> l'ajuda del programa obert per anar mirant què estàs traduint)
>
>
> msgid "To connect to an Internet Relay Chat (IRC) Server, choose
> <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connect</guimenuitem></menuchoice>.
> The <guilabel>Connect</guilabel> dialog is displayed. Select the Server that
> you wish to connect to, then click <guibutton>Connect</guibutton>."
> msgstr "Per a connectar al servidor d'IRC, escolliu
> <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connecta</guimenuitem></menuchoice>.
> El diàleg <guilabel>Connecta</guilabel> es mostra. Seleccioneu el servidor
> al que us volgueu connectar, llavors feu clic en
> <guibutton>Connecta</guibutton>."
>
> -- Per a connectar-se a un servidor d'IRC ...
> -- escolliu → seleccioneu
> -- Es mostrarà el diàleg <>Connecta</>
> -- ...al que voleu connectar-vos i feu clic a <>Connecta</>
>
>
> msgid "Viewing Direct Client-To-Client (DCC) File Transfers Information"
> msgstr "S'està veient la informació de transferència de fitxers (DCC)"
>
> -- «Visualitzar la informació de transferència de fitxers directe de
> client a client (DCC)»
>
>
> msgid "To view Direct Client-To-Client (DCC) file transfer information,
> choose <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>File
> Transfers</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a veure la informació de transferència de fitxers (DCC),
> escolliu <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Transferència de
> fitxers</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- Per a visualitzar la informació de transferència de fitxers directe
> de client a client (DCC), seleccioneu ....
>
>
> msgid "Editing Text"
> msgstr "S'està editant el text."
>
> -- Edició de text (sense el punt final)
>
>
> msgid "You can edit text in the following ways:"
> msgstr "Podeu editar el text de les següents maneres:"
>
> -- maneres següents:
>
>
> msgid "To delete the selected text from the file and move the selected
> text to a buffer, choose
>
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a borrar el text seleccionat del fitxer i moure el text
> seleccionat a la memòria intermèdia, escolliu
>
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Retalla</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- borrar → esborrar
> -- escolliu → seleccioneu
>
>
> msgid "To copy the selected text to a buffer, choose
>
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a copiar el text seleccionat a la memòria intermèdia,
> escolliu
>
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Copia</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- escolliu → seleccioneu
>
>
> msgid "To insert the contents of the buffer at the cursor position,
> choose
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>.
> You must cut or copy text before you can paste text into the file."
> msgstr "Per a insertar el contingut de la memòria intermèdia a la
> possició del cursor, escolliu
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Enganxa</guimenuitem></menuchoice>.
> Heu de tallar i copiar el text abans de poder enganxar-lo al fitxer"
>
> -- insertar → inserir
> -- possició → posició (una s)
> -- escolliu → seleccioneu
> -- tallar i copiar → tallar o copiar
> -- falta el punt final
>
>
> msgid "To clear all text from the Discussion Area for the currently
> selected Channel, choose
>
> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Clear</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a esborrar tot el text de l'àrea de discussió del canal
> actual seleccionat, escolliu
>
> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Neteja</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- ...del canal seleccionat actualment, seleccioneu ...
>
>
> msgid "Reconnecting to a Server"
> msgstr "S'està reconnectant al servidor"
>
> -- Tornar-se a connectar a un servidor (és un títol)
>
>
> msgid "To reconnect <application>XChat-GNOME</application> to an
> Internet Relay Chat (IRC) server, choose
>
> <menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Reconnect</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a reconnectar al <application>XChat-GNOME</application> al
> servidor d'IRC, escolliu
>
> <menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Reconnecta</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- Per a tornar a connectar l'<></>..
> -- a un servidor d'IRC, seleccioneu
>
>
> msgid "Disconnecting from a Server"
> msgstr "S'està desconnectant del servidor"
>
> -- Desconnectar-se d'un servidor
>
>
> msgid "To disconnect <application>XChat-GNOME</application> from an
> Internet Relay Chat (IRC) server, choose
>
> <menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Disconnect</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a desconnectar el <application>XChat-GNOME</application> del
> servidor IRC, escolliu
>
> <menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Desconnecta</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- ...d'un servidor d'IRC, seleccioneu...
>
>
> msgid "Saving a Channel Transcript"
> msgstr "S'està desant la transcripció del canal"
>
> -- Desar la transcripció d'un canal
>
>
> msgid "To save a transcript of a Channel, choose
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Save
> Transcript</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a desar la transcripció d'un canal, escolliu
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Desa
> transcripció</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- escolliu → seleccioneu
> -- Discussió → Conversa (mira't l'aplicació quan hi ha text que en fa
> referència)
> -- Desa transcripció → Desa la transcripció (idem que abans)
>
>
> msgid "Leaving a Channel"
> msgstr "S'està deixant el canal"
>
> -- Deixar un canal
>
>
> msgid "When you leave a channel, you are removed from the participants
> and can no longer chat in it, but the discussion up to that point
> remains in the Server Pane."
> msgstr "Quan deixeu un canal, sereu trets de la llista de participants i
> ja no podreu xatejar en ell, encara que les discussions fins aquell
> moment romandran a la subfinestra del servidor."
>
> --  ...sereu esborrats de la llista ...
> -- ja no podreu xatejar-hi
> -- romandran → continuaran ?
>
>
> msgid "To leave a Channel, choose
>
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Leave</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a deixar un canal, escolliu
>
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Deixa</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- escolliu → seleccioneu
> -- Discussió → Conversa
> -- Deixa → Surt (ara mateix està així a la interfície s'hauria de
> canviar en tot cas i deixar-ho a Deixa)
>
>
> msgid "Closing a Channel"
> msgstr "S'està tancant el canal"
>
> -- Tancar un canal
>
>
> msgid "When you close a channel, the channel is removed from the list in
> the Server Pane."
> msgstr "Quan tanqueu un canal, el canal s'esborrarà de la lista de la
> subfinestra del servidors."
>
> -- lista → llista!
>
>
> msgid "To close a Channel, choose
>
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
> msgstr "Per a tancar un canal, escolliu
>
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Tanca</guimenuitem></menuchoice>."
>
> -- escolliu → seleccioneu
> -- Discussió → Conversa
>
>
> msgid "Navigating through Channels"
> msgstr "S'està navegant a través dels canals"
>
> -- Navegar per els canals
>
>
> msgid "To view previous channel, choose
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous
> Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
> msgstr "Per a veure un canal previ, escolliu
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió
> prèvia</guimenuitem></menuchoice>"
>
> -- Per a veure els canals anteriors, seleccioneu ...
> -- Sobre →  Fletxa amunt (guia de Softcatalà)
> -- Vés → Vés a
> -- Discussió prèvia → Conversa prèvia
>
> msgid "To view next channel, choose
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next
> Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
> msgstr "Per a veure que canal següent, escolliu
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió
> següent</guimenuitem></menuchoice>"
>
> -- El mateix que abans però per següent ara
>
>
> msgid "Navigating Through Servers"
> msgstr "S'està navegant a través dels servidors"
>
> -- Navegació pels servidors
>
>
> msgid "To view previous server, choose
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous
> Network</guimenuitem></menuchoice>"
> msgstr "Per a veure el servidor anterior, escolliu
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa
> prèvia</guimenuitem></menuchoice>"
>
> msgid "To view next server, choose
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next
> Network</guimenuitem></menuchoice>"
> msgstr "Per a veure el servidor següent, escolliu
> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa
> següent</guimenuitem></menuchoice>"
>
> -- Mira't com està en la interfície
>
> (((
> També canvia tots els escull per selecciona quan fan referència a menús
> )))
>
>
> msgid "Quitting XChat-GNOME"
> msgstr "S'està sortint del XChat-GNOME"
>
> -- Sortir de l'XChat-GNOME
>
>
> msgid "IRC Preferences"
> msgstr "Preferències del IRC"
>
> -- A la interfície està traduït com a «Preferències del xat»
>
>
> msgid "Enter the <guilabel>Nickname</guilabel> you wish to use in the
> Internet Relay Chat (IRC) channel."
> msgstr "Entreu el <guilabel>Sobrenom</guilabel> que voleu utilitzar al
> canal del IRC."
>
> -- Entreu → Introduïu
> -- de l'IRC
>
> msgid "Enter your <guilabel>Real Name</guilabel>, which is displayed on
> <command>/whois</command> requests."
> msgstr "Entreu el vostre <guilabel>Nom real </guilabel>, que es mostrarà
> en les peticions <command>/whois</command>."
>
> -- Entreu → Introduïu (n'hi ha forces d'aquests, s'ha de canviar a tot
> arreu)
> -- <>Nom real</> (sobre un espai entre real i </>)
>
>
>
> Veig que totes les errades que queden es resumeixen en:
> - Hi ha faltes ortogràfiques → passa el verificador ortogràfic si us
> plau
> - La interfície no coincideix amb la documentació → S'ha de seguir el
> que diu la interfície i si hi ha errades, òbviament, s'arreglen tan a la
> interfície com a la documentació
> - Les cadenes comunes de la documentació (com la llicència i d'altres
> texts genèrics) han de ser iguals a totes les documentacions. Copia-les
> de qualsevol altre documentació ja pujada i si hi veus errades
> comenta-ho.
> - Mira't també  el missatge que va enviar la Sílvia a en Joan, hi veuràs
> moltes recomanacions genèriques per a la documentació:
> http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2008-June/002247.html
>
>
> Salut!
>
>
> El dc 25 de 06 de 2008 a les 19:54 +0200, en/na Francesc Vilches va
> escriure:
> > Després d'alguns mesos he pogut completar la documentació del
> > xchat-gnome ;-)
> >
> > Salutacions,
> > Francesc.
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080630/cb5a21a0/attachment.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME