Re: [GNOME] Documentació del XChat-gnome per revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
dll jun 30 23:29:33 CEST 2008


Li he fet una bona repassada, assegurant-me que l'interfície coincidís amb
la documentació.

Adjunto les correccions suggerides + "el matching" amb l'interfície.

Salutacions,
Francesc.

P.D: Queda el tema del corrector ortogràfic ;-)
2008/6/30 Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com>:

> 1 - Per què apostrofem XChat-GNOME? Algú m'ho pot explicar que ho entengui?
> ;-)
> 2 - *AJUDA:* Quin corrector ortogràfic puc utilitzar abans d'enviar-vos
> les traduccions?
> 3 - Tinc un document que es titula "llicenciaDocumentacio.ca.po" i és d'on
> he enganxat les traduccions prefabricades i repetides a les
> documentacions.....totes EXCEPTE la que comença per:
>
> msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT
> (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL
> WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED
> VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE
> TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
> CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
> DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR
> MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR
> RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN
> IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
>
> Tenim traduïda aquesta cadena i així canvio la traducció lliure que he fet?
> ;-)
>
>
> Segueixo arreglant la traducció.
>
> Gil, moltes gràcies per la paciència.
>
> Salutacions,
> Francesc.
>
>
>
> 2008/6/30 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>:
>
> Bones,
>>
>> El que he vist:
>>
>> msgid "<application>XChat-GNOME</application> Manual"
>> msgstr "Manual del <application>XChat-GNOME</application>"
>>
>> -- de l'<application>XChat-GNOME</application> (n'hi ha molts d'altres,
>> s'ha de canviar a tot arreu)
>>
>>
>> msgid "GNOME Documentation Project"
>> msgstr "Projecte de documentació GNOME"
>>
>> -- ...documentació del GNOME
>>
>>
>> msgid "This manual describes version 0.16 of XChat-GNOME."
>> msgstr "Aquest manual drescriu la versió 0.16 del XChat-GNOME"
>>
>> -- descriu (sobre una r)
>>
>>
>> msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the
>> <application>XChat-GNOME</application> application or this manual,
>> follow the directions in the Feedback section of the <ulink url=
>> \"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME User
>> Guide</ulink>."
>> msgstr "Per a llistar un error o fer una suggerencia sobre l'aplicació o
>> aquest manual del <application>XChat-GNOME</application>, seguiu les
>> adreces dins la secció de comentaris a la <ulink url=
>> \"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Guia d'usuari
>> GNOME</ulink>."
>>
>> -- és suggerència (falta l'accent)
>>
>> ((((
>> Veig que no has fet servir la traducció que ja hi ha feta en els altres
>> mòduls de la llicència, tant del principi com del final, ni les frases
>> recurrents (com lo de «GNOME documentation project» i aquesta altra de
>> sobre). Revisa-les totes i fes servir les formes que ja s'han fet servir
>> en els altres mòduls. En tot cas, òbviament, si hi veus errades en elles
>> avisa-ho que s'haurà de canviar a tot arreu ;)
>> ))))
>>
>>
>> msgid "The <application>XChat-GNOME</application> application is an
>> Internet Relay Chat (IRC) program for the GNOME desktop."
>> msgstr "L'aplicació <application>XChat-GNOME</application> és un
>> programa de IRC per a l'escriptori del GNOME."
>>
>> -- d'IRC
>> -- l'escriptori GNOME (sinó sembla que et refereixis a l'escriptori
>> d'una persona)
>> -- jo ho posaria:
>> ...és un programa d'IRC (Internet Relay Chat, «Conversa interactiva per
>> Internet») per a l'escriptori GNOME.
>>
>>
>> msgid "<application>XChat-GNOME</application> provides the following
>> features:"
>> msgstr "El <application>XChat-GNOME</application> té les següents
>> característiques:"
>>
>> -- features → funcions (llavors seria «L'<></> proporciona les següents
>> funcions»
>>
>>
>> msgid "Notification Area Icon Plugin"
>> msgstr "Connector d'icona de notificació d'àrea"
>>
>> -- Connector per a mostrar una icona a l'àrea de notificació
>>
>> msgid "Direct Client-To-Client (DCC) Chats"
>> msgstr "Chats directes client-a-client (DCC)"
>>
>> -- Xats!!
>>
>>
>> msgid "Adherence to GNOME Human Interface Guidelines (HIG)"
>> msgstr "Adherència a les guíes d'interfície del GNOME (HIG)"
>>
>> -- guies!!! (a veure si passem el verificador ortogràfic)
>> -- t'has deixat l'«human»!
>> -- Ho deixaria:
>> «Segueix les guies d'interfície humana del GNOME (HIG)»
>>
>>
>> msgid "Getting Started"
>> msgstr "Començant"
>>
>> -- Com ja s'ha dit aquests dies: «Primers passos»
>>
>>
>> #: C/xchat-gnome.xml:188(title)
>> msgid "Starting <application>XChat-GNOME</application>"
>> msgstr "S'està iniciant el <application>XChat-GNOME</application>"
>>
>> -- és un títol (fixa't amb el «(title)») per tant:
>> «Iniciar el...»
>>
>>
>> msgid "You can start <application>XChat-GNOME</application> in the
>> following ways:"
>> msgstr "Podeu iniciar el <application>XChat-GNOME</application> de les
>> següents maneres:"
>>
>> -- maneres següents (al revés)
>>
>>
>> msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
>> msgstr "Menú d'<guimenu>Aplicacions</guimenu>"
>>
>> -- sense el «d'»
>>
>> msgid "Choose
>> <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>XChat-GNOME
>> IRC Chat</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Escull
>> <menuchoice><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Chat IRC del
>> XChat-GNOME</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- Quan es fa referència a menús normalment fem servir «Seleccioneu»
>>
>> #: C/xchat-gnome.xml:204(term)
>> msgid "Command line"
>> msgstr "Línia de comandes"
>>
>> -- Línia d'ordres
>>
>>
>> msgid "To start <application>XChat-GNOME</application> from a command
>> line, type <command>xchat-gnome</command>, then press
>> <keycap>Return</keycap>:"
>> msgstr "Escriu <command>xchat-gnome</command> i prem la <keycap>tecla de
>> retorn</keycap> per a començar el <application>XChat-GNOME</application>
>> desde la línia de comandes:"
>>
>> -- Escriu → Teclegeu
>> -- prem → premeu
>> -- començar → iniciar
>> -- desde → des de
>> -- línia de comandes → línia d'ordres
>>
>>
>> msgid "To view other command line options that are available, type
>> <command>xchat-gnome --help</command>, then press
>> <keycap>Return</keycap>"
>> msgstr "Escriu <command>xchat-gnome --help</command> i prem la
>> <keycap>tecla de retorn</keycap> per a veure altres opcions disponibles
>> desde la línia de comandes"
>>
>> -- Escriu → Teclegeu
>> -- prem → premeu
>> -- veure altres opcions → veure les altres opcions
>> -- desde → des de
>> -- línia de comandes → línia d'ordres
>>
>>
>> msgid "When you start <application>XChat-GNOME</application>, the
>> following window is displayed."
>> msgstr "Es mostra la següent finestra quan inicieu el
>> <application>XChat-GNOME</application>."
>>
>> -- finestra següent
>> -- l'<></>
>>
>>
>> msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar, menubar,
>> display area, and scrollbars. Menubar contains IRC, Edit, Network,
>> Discussion, Go, and Help menus."
>> msgstr "Mostra la finestra principal <placeholder-1/>. Conté la barra de
>> títol, la barra de menú i la barra de desplaçament. La barra de menú
>> conté el IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés i els menús d'ajuda."
>>
>> -- ...principal de l'<placeholder-1/>
>> -- La barra de menú conté els menús IRC, Edita, Xarxa, Discussió, Vés a
>> i Ajuda.
>>
>>
>> msgid "The <application>XChat-GNOME</application> window contains the
>> following elements:"
>> msgstr "La finestra del <application>XChat-GNOME</application> conté els
>> següents elements:"
>>
>> -- l'<></>
>> -- els elements següents:
>>
>>
>> msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to
>> use in <application>XChat-GNOME</application>."
>> msgstr "Els menús a la barra de menús contenen totes les comandes que
>> necessiteu per a utilitzar al <application>XChat-GNOME</application>."
>>
>> -- Els menús de la barra de menú...
>> -- comandes → ordres
>> -- per a utilitzar l'<></>
>>
>>
>> msgid "The Server Pane shows the Servers and Channels currently
>> connected."
>> msgstr "La subfinestra de servidor mostra els servidors i canals
>> connectats actualment."
>>
>> -- ...els servidors i els canals on s'està connectat actualment.
>>
>>
>> msgid "The User Button shows the number of users present in the selected
>> Channel. Click the User Button to show a list of users."
>> msgstr "El botó d'usuari mostra el nombre d'usuaris al canal
>> selecionat.Feu clic en el botó d'usuari per a mostrar la llista
>> d'usuaris."
>>
>> -- d'usuaris del canal seleccionat. Feu... (del, seleccionat i espai
>> entre . i Feu)
>>
>>
>> msgid "The Discussion Area presents the discussion occurring in the
>> selected Channel."
>> msgstr "L'àrea de discussió mostra les discussions que s'han produït al
>> canal seleccionat."
>>
>> -- en el canal seleccionat
>>
>>
>> msgid "Usage"
>> msgstr "Ús"
>>
>> -- Utilització
>>
>>
>> msgid "Connecting to an Internet Relay Chat (IRC) Server"
>> msgstr "S'està connectant al servidor d'IRC"
>>
>> -- Connectar-se a un servidor d'IRC (és un títol, va molt bé tenir
>> l'ajuda del programa obert per anar mirant què estàs traduint)
>>
>>
>> msgid "To connect to an Internet Relay Chat (IRC) Server, choose
>> <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connect</guimenuitem></menuchoice>.
>> The <guilabel>Connect</guilabel> dialog is displayed. Select the Server that
>> you wish to connect to, then click <guibutton>Connect</guibutton>."
>> msgstr "Per a connectar al servidor d'IRC, escolliu
>> <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Connecta</guimenuitem></menuchoice>.
>> El diàleg <guilabel>Connecta</guilabel> es mostra. Seleccioneu el servidor
>> al que us volgueu connectar, llavors feu clic en
>> <guibutton>Connecta</guibutton>."
>>
>> -- Per a connectar-se a un servidor d'IRC ...
>> -- escolliu → seleccioneu
>> -- Es mostrarà el diàleg <>Connecta</>
>> -- ...al que voleu connectar-vos i feu clic a <>Connecta</>
>>
>>
>> msgid "Viewing Direct Client-To-Client (DCC) File Transfers Information"
>> msgstr "S'està veient la informació de transferència de fitxers (DCC)"
>>
>> -- «Visualitzar la informació de transferència de fitxers directe de
>> client a client (DCC)»
>>
>>
>> msgid "To view Direct Client-To-Client (DCC) file transfer information,
>> choose <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>File
>> Transfers</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a veure la informació de transferència de fitxers (DCC),
>> escolliu <menuchoice><guimenu>IRC</guimenu><guimenuitem>Transferència de
>> fitxers</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- Per a visualitzar la informació de transferència de fitxers directe
>> de client a client (DCC), seleccioneu ....
>>
>>
>> msgid "Editing Text"
>> msgstr "S'està editant el text."
>>
>> -- Edició de text (sense el punt final)
>>
>>
>> msgid "You can edit text in the following ways:"
>> msgstr "Podeu editar el text de les següents maneres:"
>>
>> -- maneres següents:
>>
>>
>> msgid "To delete the selected text from the file and move the selected
>> text to a buffer, choose
>>
>> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a borrar el text seleccionat del fitxer i moure el text
>> seleccionat a la memòria intermèdia, escolliu
>>
>> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Retalla</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- borrar → esborrar
>> -- escolliu → seleccioneu
>>
>>
>> msgid "To copy the selected text to a buffer, choose
>>
>> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a copiar el text seleccionat a la memòria intermèdia,
>> escolliu
>>
>> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Copia</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- escolliu → seleccioneu
>>
>>
>> msgid "To insert the contents of the buffer at the cursor position,
>> choose
>> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>.
>> You must cut or copy text before you can paste text into the file."
>> msgstr "Per a insertar el contingut de la memòria intermèdia a la
>> possició del cursor, escolliu
>> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Enganxa</guimenuitem></menuchoice>.
>> Heu de tallar i copiar el text abans de poder enganxar-lo al fitxer"
>>
>> -- insertar → inserir
>> -- possició → posició (una s)
>> -- escolliu → seleccioneu
>> -- tallar i copiar → tallar o copiar
>> -- falta el punt final
>>
>>
>> msgid "To clear all text from the Discussion Area for the currently
>> selected Channel, choose
>>
>> <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Clear</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a esborrar tot el text de l'àrea de discussió del canal
>> actual seleccionat, escolliu
>>
>> <menuchoice><guimenu>Edita</guimenu><guimenuitem>Neteja</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- ...del canal seleccionat actualment, seleccioneu ...
>>
>>
>> msgid "Reconnecting to a Server"
>> msgstr "S'està reconnectant al servidor"
>>
>> -- Tornar-se a connectar a un servidor (és un títol)
>>
>>
>> msgid "To reconnect <application>XChat-GNOME</application> to an
>> Internet Relay Chat (IRC) server, choose
>>
>> <menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Reconnect</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a reconnectar al <application>XChat-GNOME</application> al
>> servidor d'IRC, escolliu
>>
>> <menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Reconnecta</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- Per a tornar a connectar l'<></>..
>> -- a un servidor d'IRC, seleccioneu
>>
>>
>> msgid "Disconnecting from a Server"
>> msgstr "S'està desconnectant del servidor"
>>
>> -- Desconnectar-se d'un servidor
>>
>>
>> msgid "To disconnect <application>XChat-GNOME</application> from an
>> Internet Relay Chat (IRC) server, choose
>>
>> <menuchoice><guimenu>Network</guimenu><guimenuitem>Disconnect</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a desconnectar el <application>XChat-GNOME</application> del
>> servidor IRC, escolliu
>>
>> <menuchoice><guimenu>Xarxa</guimenu><guimenuitem>Desconnecta</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- ...d'un servidor d'IRC, seleccioneu...
>>
>>
>> msgid "Saving a Channel Transcript"
>> msgstr "S'està desant la transcripció del canal"
>>
>> -- Desar la transcripció d'un canal
>>
>>
>> msgid "To save a transcript of a Channel, choose
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Save
>> Transcript</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a desar la transcripció d'un canal, escolliu
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Desa
>> transcripció</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- escolliu → seleccioneu
>> -- Discussió → Conversa (mira't l'aplicació quan hi ha text que en fa
>> referència)
>> -- Desa transcripció → Desa la transcripció (idem que abans)
>>
>>
>> msgid "Leaving a Channel"
>> msgstr "S'està deixant el canal"
>>
>> -- Deixar un canal
>>
>>
>> msgid "When you leave a channel, you are removed from the participants
>> and can no longer chat in it, but the discussion up to that point
>> remains in the Server Pane."
>> msgstr "Quan deixeu un canal, sereu trets de la llista de participants i
>> ja no podreu xatejar en ell, encara que les discussions fins aquell
>> moment romandran a la subfinestra del servidor."
>>
>> --  ...sereu esborrats de la llista ...
>> -- ja no podreu xatejar-hi
>> -- romandran → continuaran ?
>>
>>
>> msgid "To leave a Channel, choose
>>
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Leave</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a deixar un canal, escolliu
>>
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Deixa</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- escolliu → seleccioneu
>> -- Discussió → Conversa
>> -- Deixa → Surt (ara mateix està així a la interfície s'hauria de
>> canviar en tot cas i deixar-ho a Deixa)
>>
>>
>> msgid "Closing a Channel"
>> msgstr "S'està tancant el canal"
>>
>> -- Tancar un canal
>>
>>
>> msgid "When you close a channel, the channel is removed from the list in
>> the Server Pane."
>> msgstr "Quan tanqueu un canal, el canal s'esborrarà de la lista de la
>> subfinestra del servidors."
>>
>> -- lista → llista!
>>
>>
>> msgid "To close a Channel, choose
>>
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussion</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
>> msgstr "Per a tancar un canal, escolliu
>>
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Discussió</guimenu><guimenuitem>Tanca</guimenuitem></menuchoice>."
>>
>> -- escolliu → seleccioneu
>> -- Discussió → Conversa
>>
>>
>> msgid "Navigating through Channels"
>> msgstr "S'està navegant a través dels canals"
>>
>> -- Navegar per els canals
>>
>>
>> msgid "To view previous channel, choose
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous
>> Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
>> msgstr "Per a veure un canal previ, escolliu
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió
>> prèvia</guimenuitem></menuchoice>"
>>
>> -- Per a veure els canals anteriors, seleccioneu ...
>> -- Sobre →  Fletxa amunt (guia de Softcatalà)
>> -- Vés → Vés a
>> -- Discussió prèvia → Conversa prèvia
>>
>> msgid "To view next channel, choose
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next
>> Discussion</guimenuitem></menuchoice>"
>> msgstr "Per a veure que canal següent, escolliu
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Discussió
>> següent</guimenuitem></menuchoice>"
>>
>> -- El mateix que abans però per següent ara
>>
>>
>> msgid "Navigating Through Servers"
>> msgstr "S'està navegant a través dels servidors"
>>
>> -- Navegació pels servidors
>>
>>
>> msgid "To view previous server, choose
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Up</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous
>> Network</guimenuitem></menuchoice>"
>> msgstr "Per a veure el servidor anterior, escolliu
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sobre</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa
>> prèvia</guimenuitem></menuchoice>"
>>
>> msgid "To view next server, choose
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next
>> Network</guimenuitem></menuchoice>"
>> msgstr "Per a veure el servidor següent, escolliu
>> <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Sota</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Vés</guimenu><guimenuitem>Xarxa
>> següent</guimenuitem></menuchoice>"
>>
>> -- Mira't com està en la interfície
>>
>> (((
>> També canvia tots els escull per selecciona quan fan referència a menús
>> )))
>>
>>
>> msgid "Quitting XChat-GNOME"
>> msgstr "S'està sortint del XChat-GNOME"
>>
>> -- Sortir de l'XChat-GNOME
>>
>>
>> msgid "IRC Preferences"
>> msgstr "Preferències del IRC"
>>
>> -- A la interfície està traduït com a «Preferències del xat»
>>
>>
>> msgid "Enter the <guilabel>Nickname</guilabel> you wish to use in the
>> Internet Relay Chat (IRC) channel."
>> msgstr "Entreu el <guilabel>Sobrenom</guilabel> que voleu utilitzar al
>> canal del IRC."
>>
>> -- Entreu → Introduïu
>> -- de l'IRC
>>
>> msgid "Enter your <guilabel>Real Name</guilabel>, which is displayed on
>> <command>/whois</command> requests."
>> msgstr "Entreu el vostre <guilabel>Nom real </guilabel>, que es mostrarà
>> en les peticions <command>/whois</command>."
>>
>> -- Entreu → Introduïu (n'hi ha forces d'aquests, s'ha de canviar a tot
>> arreu)
>> -- <>Nom real</> (sobre un espai entre real i </>)
>>
>>
>>
>> Veig que totes les errades que queden es resumeixen en:
>> - Hi ha faltes ortogràfiques → passa el verificador ortogràfic si us
>> plau
>> - La interfície no coincideix amb la documentació → S'ha de seguir el
>> que diu la interfície i si hi ha errades, òbviament, s'arreglen tan a la
>> interfície com a la documentació
>> - Les cadenes comunes de la documentació (com la llicència i d'altres
>> texts genèrics) han de ser iguals a totes les documentacions. Copia-les
>> de qualsevol altre documentació ja pujada i si hi veus errades
>> comenta-ho.
>> - Mira't també  el missatge que va enviar la Sílvia a en Joan, hi veuràs
>> moltes recomanacions genèriques per a la documentació:
>> http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/2008-June/002247.html
>>
>>
>> Salut!
>>
>>
>> El dc 25 de 06 de 2008 a les 19:54 +0200, en/na Francesc Vilches va
>> escriure:
>> > Després d'alguns mesos he pogut completar la documentació del
>> > xchat-gnome ;-)
>> >
>> > Salutacions,
>> > Francesc.
>> > _______________________________________________
>> > GNOME mailing list
>> > GNOME a llistes.softcatala.org
>> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>> --
>> gil forcada
>>
>> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>> [en] guifi.net - a non-stopping free network
>> bloc: http://gil.badall.net
>>
>> _______________________________________________
>> GNOME mailing list
>> GNOME a llistes.softcatala.org
>> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>>
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080630/8c6a3824/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: help.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 14513 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080630/8c6a3824/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME