Re: [GNOME] Fwd: Documentació del hipo per revisar

Francesc Vilches francesc.vilches a gmail.com
dij jul 24 21:59:24 CEST 2008


Adjunto els canvis proposats.

Salut!
Francesc.

P.D: Ens tornem a veure a finals d'Agost...........marxo a la Índia de
viatge solidari. :-)

2008/7/24 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>

> Bones,
>
> Coses que hi he vist:
>
> -- tots els hipo han d'anar a majúscules (Hipo)
>
> msgid "This manual applies to 0.5 version of Hipo."
> msgstr "Aquest manual aplica a la versió 0.5 de l'hipo."
>
> -- «Aquest manual fa referència a la versió 0.5 de l'Hipo.»
>
> msgid "<application>Hipo</application> is an application which aims to
> manage the data of your iPod, <application>Hipo</application> is written
> in C# using Mono, Gtk#, the ipod-sharp library and tablig-sharp to edit
> the audio file tags. <application>Hipo</application> is not a playback
> software, for such purpose you could try Banshee, Rhythmbox or Muine,
> among others."
> msgstr "<application>L'hipo</application> és una aplicació que ajuda a
> gestionar les dades del vostre iPod, <application>l'hipo</application>
> està escrit en C# utilitzant Mono, Gtk#, la biblioteca ipod-sharp i
> tablig-sharp per editar les etiquetes dels fitxers d'àudio.
> <application>L'hipo</application> no és un reproductor d'àudio, per això
> podeu fer servir Banshee, Rhythmbox o Muine, entre d'altres."
>
> -- ...podeu ser servir el Banshee, el Rhythmbox o el Muine, ...
>
> msgid "Add File Dialog"
> msgstr "Diàleg afegeix un fitxer"
>
> -- diàleg d'afegir un fitxer (pensa en com llegeixes, en la teva versió
> tot i ser correcta la traducció sona a indiu :)
>
>
> msgid "Add Folder Dialog"
> msgstr "Diàleg afegeix una carpeta"
>
> -- ídem
>
> msgid "<guilabel>Add Folder:</guilabel> To perform this action go to
> (File -&gt; Add Folder) you could also use \"Ctrl + O\" key combination.
> You can browse through your computer files and select the folder you
> wish to add to your iPod."
> msgstr "<guilabel>Afegeix una carpeta:</guilabel> Per realitzar aquesta
> acció aneu a ( Fitxer -&gt; Afegeix una carpeta) o també podeu utilitzar
> la combinació «Ctrl + O». Podeu examinar els fitxers del vostre
> ordinador i seleccionar la carpeta per afegir al vostre iPod."
>
> -- la combinació de tecles (falta el «de tecles»)
>
>
> msgid "Remove Dialog"
> msgstr "Diàleg suprimeix"
>
> msgid "New Playlist Dialog"
> msgstr "Diàleg llista de reproducció nova"
>
> -- ídem (que els altres diàlegs de... )
>
>
> msgid "<guilabel>New Playlist:</guilabel> To perform this action you
> must go to (File -&gt; New Playlist). You can create a new playlist,
> which allows you to organize your songs, albums or just a set of songs
> which met your curret mood. After the playlist has been created you just
> need to select one or a set of songs, click over them with the right
> mouse button and from the context menu select Add to Playlist -&gt; Your
> playlist (the one you just create) in your iPod."
> msgstr "<guilabel>Llista de reproducció nova:</guilabel> Per a realitzar
> aquesta acció aneu a (Fitxer -&gt; Llista de reproducció nova). Podeu
> crear una llista de reproducció nova que us permet organitzar les
> vostres cançons, àlbums o grups de cançons que s'adaptin al vostre estat
> d'ànim actual. Després d'haver creat la llista de reproducció només heu
> de seleccionar una o un grup de cançons i fer clic sobre d'elles amb el
> botó secundari i des del menú contextual seleccionar afegeix a la llista
> de reproducció -&gt; la seva llista reproducció (la que tot just acaba
> de crear) al seu iPod."
>
> -- una o un grup de cançons → una cançó o un grup de cançons
> -- la seva llista reproducció → la vostra llista de reproducció
> -- (la que tot just acaba de crear) → (la que acabeu de crear)
> -- al seu iPod. → al vostre iPod.
>
>
> msgid "<guilabel>Delete Playlist:</guilabel> To Perform this action go
> to Music Library in Hipo, select the playlist you want to delete, then
> click over the playlist with your right mouse button and from the
> context menu select Delete Playlist."
> msgstr "<guilabel>Suprimeix la llista de reproducció:</guilabel> Per a
> realitzar aquesta acció aneu a la biblioteca de música a l'hipo,
> seleccioneu la llista de reproducció que vulgueu suprimir, llavors feu
> clic amb el botó secundari sobre la llista de reproducció i des del menú
> contextual seleccioneu suprimeix la llista de reprodució."
>
> -- al final de tot el suprimeix ha d'anar amb majúscula ja que fa
> referència a la interfície (i així ho indica les majúscules en anglès)
> tot i que s'hauria de fer diferent (ara els hi envio un bug :) #544547
>
> msgid "<guilabel>Quit:</guilabel> To Perform this action go to (File
> -&gt; Quit). Performing this action cause Hipo to close, but without
> umount your Ipod."
> msgstr "<guilabel>Surt:</guilabel> Per a realitzar aquesta acció aneu a
> (Fitxer -&gt; Surt). Realitzant aquesta acció, tancareu l'hipo sense
> desmuntar el vostre iPod."
>
> -- Realitzant aquesta acció → En fer aquesta acció (diria que se me n'ha
> colat alguna, revisa-ho si us plau)
>
>
> msgid "Device Properties Dialog"
> msgstr "Diàleg propietats del dispositiu"
>
> -- +1 :)
>
> msgid "<guilabel>Device Properties:</guilabel> To make use of this
> feature go to (Edit -&gt; Device Properties). This option allows your to
> change the iPod name, it also shows extra information about your iPod
> such as Model, Serial Number, Generation, Capacity, Mount Point, Space
> Used and Firmware Version. You could also do this by performing a click
> with your mouse right button over the device at Music Library, and
> selection Device Properties."
> msgstr "<guilabel>Propietats del dispositiu:</guilabel> Per utilitzar
> aquesta propietat aneu a (Edita -&gt; Propietats del dispositiu).
> Aquesta opció us permet canviar el nom a l'iPod, també us mostra
> informació addicional del iPod com el model, número de serie, generació,
> capacitat, punt de muntatge, espai utilitzat i la versió del
> microprogramari. També podeu fer clic en el botó secundari sobre el
> dispositiu a la biblioteca de música i seleccionar propietats del
> dispositiu."
>
> -- Per a utilitzar aquesta propietat → Per a utilitzar aquesta
> funcionalitat (els programes fan coses a través de funcions :) mira't
> l'última suggerència de http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions
> -- del iPod → de l'iPod
> -- com el model, número de serie ... → com el model, el número de
> sèrie, ... (tots han de portar l'article a davant)
>
> msgid "<guilabel>Search:</guilabel> To perform this action go to the
> Search entry and write the artist you are looking for."
> msgstr "<guilabel>Cerca:</guilabel> Per realitzar aquesta acció aneu a
> l'entrada de cerca i escriviu l'artista que vulgueu cercar."
>
> -- escriviu → teclegeu :)
>
>
> msgid "Track Properties Dialog"
> msgstr "Diàleg propietats de la pista"
>
> -- +1!
>
> msgid "This dialog show information about the track o set of tracks
> selected in the iPod device, it also allows you to change this
> information. It also show the track Cover art."
> msgstr "Aquest diàleg mostra informació sobre la pista o grups de peces
> seleccionades al dispositiu de l'iPod, també us permet canviar aquesta
> informació. També mostra la caràtula de la pista"
>
> -- peces → pistes
> -- al dispositiu de l'iPod → al dispositiu iPod (l'iPod es el propi
> dispositiu, no té un dispositiu a dintre seu)
>
>
> msgid "<guilabel>Track Properties:</guilabel> To utilize this feature go
> to your songs list and select one track, then with the right mouse
> button click over the track and from the context menu select Track
> Properties."
> msgstr "<guilabel>Propietats de la pista:</guilabel> Per utilitzar
> aquesta propietat aneu a llista de cançons i seleccioneu una pista,
> llavors feu clic amb el botó secundari sobre la pista i des del menú
> contextual seleccioneu propietats de la pista."
>
> -- i des del menú contextual → i en el menú contextual
> -- les majúscules del final (Propietats de la pista)
>
>
> Bona feina!!
>
> Salut!
>
>
>
>
> El dl 07 de 07 de 2008 a les 10:08 +0200, en/na Francesc Vilches va
> escriure:
> > Adjunto la documentació de l'hipo més digne..... ;-)
> >
> > Salut!
> > Francesc.
> >
> >
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > From: Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com>
> > Date: 2008/7/1
> > Subject: Re: Documentació del hipo per revisar
> > To: Traducció al català d'aplicacions de l'escriptori GNOME
> > <gnome a llistes.softcatala.org>
> >
> >
> > Deixeu-me repassar la traducció vist l'èxit de
> > l'anterior...........com a mínim arreglarem la part comuna de les
> > llicències. :-)
> >
> > Salut!
> > Francesc.
> >
> >
> > 2008/6/29 Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com>:
> >
> >     Adjunto la documentació del hipo.
> >
> >     Salut,
> >     Francesc.
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080724/5f9afa66/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: help.HEAD.ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 8450 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080724/5f9afa66/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME