[GNOME] Fwd: Documentació del hipo per revisar

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dij jul 24 16:14:49 CEST 2008


Bones,

Coses que hi he vist:

-- tots els hipo han d'anar a majúscules (Hipo)

msgid "This manual applies to 0.5 version of Hipo."
msgstr "Aquest manual aplica a la versió 0.5 de l'hipo."

-- «Aquest manual fa referència a la versió 0.5 de l'Hipo.»

msgid "<application>Hipo</application> is an application which aims to
manage the data of your iPod, <application>Hipo</application> is written
in C# using Mono, Gtk#, the ipod-sharp library and tablig-sharp to edit
the audio file tags. <application>Hipo</application> is not a playback
software, for such purpose you could try Banshee, Rhythmbox or Muine,
among others."
msgstr "<application>L'hipo</application> és una aplicació que ajuda a
gestionar les dades del vostre iPod, <application>l'hipo</application>
està escrit en C# utilitzant Mono, Gtk#, la biblioteca ipod-sharp i
tablig-sharp per editar les etiquetes dels fitxers d'àudio.
<application>L'hipo</application> no és un reproductor d'àudio, per això
podeu fer servir Banshee, Rhythmbox o Muine, entre d'altres."

-- ...podeu ser servir el Banshee, el Rhythmbox o el Muine, ...

msgid "Add File Dialog"
msgstr "Diàleg afegeix un fitxer"

-- diàleg d'afegir un fitxer (pensa en com llegeixes, en la teva versió
tot i ser correcta la traducció sona a indiu :)


msgid "Add Folder Dialog"
msgstr "Diàleg afegeix una carpeta"

-- ídem

msgid "<guilabel>Add Folder:</guilabel> To perform this action go to
(File -&gt; Add Folder) you could also use \"Ctrl + O\" key combination.
You can browse through your computer files and select the folder you
wish to add to your iPod."
msgstr "<guilabel>Afegeix una carpeta:</guilabel> Per realitzar aquesta
acció aneu a ( Fitxer -&gt; Afegeix una carpeta) o també podeu utilitzar
la combinació «Ctrl + O». Podeu examinar els fitxers del vostre
ordinador i seleccionar la carpeta per afegir al vostre iPod."

-- la combinació de tecles (falta el «de tecles»)


msgid "Remove Dialog"
msgstr "Diàleg suprimeix"

msgid "New Playlist Dialog"
msgstr "Diàleg llista de reproducció nova"

-- ídem (que els altres diàlegs de... )


msgid "<guilabel>New Playlist:</guilabel> To perform this action you
must go to (File -&gt; New Playlist). You can create a new playlist,
which allows you to organize your songs, albums or just a set of songs
which met your curret mood. After the playlist has been created you just
need to select one or a set of songs, click over them with the right
mouse button and from the context menu select Add to Playlist -&gt; Your
playlist (the one you just create) in your iPod."
msgstr "<guilabel>Llista de reproducció nova:</guilabel> Per a realitzar
aquesta acció aneu a (Fitxer -&gt; Llista de reproducció nova). Podeu
crear una llista de reproducció nova que us permet organitzar les
vostres cançons, àlbums o grups de cançons que s'adaptin al vostre estat
d'ànim actual. Després d'haver creat la llista de reproducció només heu
de seleccionar una o un grup de cançons i fer clic sobre d'elles amb el
botó secundari i des del menú contextual seleccionar afegeix a la llista
de reproducció -&gt; la seva llista reproducció (la que tot just acaba
de crear) al seu iPod."

-- una o un grup de cançons → una cançó o un grup de cançons
-- la seva llista reproducció → la vostra llista de reproducció
-- (la que tot just acaba de crear) → (la que acabeu de crear)
-- al seu iPod. → al vostre iPod.


msgid "<guilabel>Delete Playlist:</guilabel> To Perform this action go
to Music Library in Hipo, select the playlist you want to delete, then
click over the playlist with your right mouse button and from the
context menu select Delete Playlist."
msgstr "<guilabel>Suprimeix la llista de reproducció:</guilabel> Per a
realitzar aquesta acció aneu a la biblioteca de música a l'hipo,
seleccioneu la llista de reproducció que vulgueu suprimir, llavors feu
clic amb el botó secundari sobre la llista de reproducció i des del menú
contextual seleccioneu suprimeix la llista de reprodució."

-- al final de tot el suprimeix ha d'anar amb majúscula ja que fa
referència a la interfície (i així ho indica les majúscules en anglès)
tot i que s'hauria de fer diferent (ara els hi envio un bug :) #544547

msgid "<guilabel>Quit:</guilabel> To Perform this action go to (File
-&gt; Quit). Performing this action cause Hipo to close, but without
umount your Ipod."
msgstr "<guilabel>Surt:</guilabel> Per a realitzar aquesta acció aneu a
(Fitxer -&gt; Surt). Realitzant aquesta acció, tancareu l'hipo sense
desmuntar el vostre iPod."

-- Realitzant aquesta acció → En fer aquesta acció (diria que se me n'ha
colat alguna, revisa-ho si us plau)


msgid "Device Properties Dialog"
msgstr "Diàleg propietats del dispositiu"

-- +1 :)

msgid "<guilabel>Device Properties:</guilabel> To make use of this
feature go to (Edit -&gt; Device Properties). This option allows your to
change the iPod name, it also shows extra information about your iPod
such as Model, Serial Number, Generation, Capacity, Mount Point, Space
Used and Firmware Version. You could also do this by performing a click
with your mouse right button over the device at Music Library, and
selection Device Properties."
msgstr "<guilabel>Propietats del dispositiu:</guilabel> Per utilitzar
aquesta propietat aneu a (Edita -&gt; Propietats del dispositiu).
Aquesta opció us permet canviar el nom a l'iPod, també us mostra
informació addicional del iPod com el model, número de serie, generació,
capacitat, punt de muntatge, espai utilitzat i la versió del
microprogramari. També podeu fer clic en el botó secundari sobre el
dispositiu a la biblioteca de música i seleccionar propietats del
dispositiu."

-- Per a utilitzar aquesta propietat → Per a utilitzar aquesta
funcionalitat (els programes fan coses a través de funcions :) mira't
l'última suggerència de http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions
-- del iPod → de l'iPod
-- com el model, número de serie ... → com el model, el número de
sèrie, ... (tots han de portar l'article a davant)

msgid "<guilabel>Search:</guilabel> To perform this action go to the
Search entry and write the artist you are looking for."
msgstr "<guilabel>Cerca:</guilabel> Per realitzar aquesta acció aneu a
l'entrada de cerca i escriviu l'artista que vulgueu cercar."

-- escriviu → teclegeu :)


msgid "Track Properties Dialog"
msgstr "Diàleg propietats de la pista"

-- +1!

msgid "This dialog show information about the track o set of tracks
selected in the iPod device, it also allows you to change this
information. It also show the track Cover art."
msgstr "Aquest diàleg mostra informació sobre la pista o grups de peces
seleccionades al dispositiu de l'iPod, també us permet canviar aquesta
informació. També mostra la caràtula de la pista"

-- peces → pistes
-- al dispositiu de l'iPod → al dispositiu iPod (l'iPod es el propi
dispositiu, no té un dispositiu a dintre seu)


msgid "<guilabel>Track Properties:</guilabel> To utilize this feature go
to your songs list and select one track, then with the right mouse
button click over the track and from the context menu select Track
Properties."
msgstr "<guilabel>Propietats de la pista:</guilabel> Per utilitzar
aquesta propietat aneu a llista de cançons i seleccioneu una pista,
llavors feu clic amb el botó secundari sobre la pista i des del menú
contextual seleccioneu propietats de la pista."

-- i des del menú contextual → i en el menú contextual
-- les majúscules del final (Propietats de la pista)


Bona feina!!

Salut!
El dl 07 de 07 de 2008 a les 10:08 +0200, en/na Francesc Vilches va
escriure:
> Adjunto la documentació de l'hipo més digne..... ;-)
> 
> Salut!
> Francesc.
> 
> 
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com>
> Date: 2008/7/1
> Subject: Re: Documentació del hipo per revisar
> To: Traducció al català d'aplicacions de l'escriptori GNOME
> <gnome a llistes.softcatala.org>
> 
> 
> Deixeu-me repassar la traducció vist l'èxit de
> l'anterior...........com a mínim arreglarem la part comuna de les
> llicències. :-)
> 
> Salut!
> Francesc.
> 
> 
> 2008/6/29 Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com>:
> 
>     Adjunto la documentació del hipo.
>     
>     Salut,
>     Francesc. 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME