Re: [GNOME] traducció del gnome-settings-daemon

Joan jodufi a gmail.com
div feb 22 18:46:17 CET 2008


Hola,

Ja que la meitat de les cadenes eres difuses o no hi eren, l'he acabat
revisant tot:

msgid ""
"Set to True to keep the handlers for text/plain and text/* MIME types "
"synchronized."
msgstr ""
-"Habiliteu-lo per a mantenir sincronitzats els gestors dels tipus MIME
text/"
+"Estableix a «cert» per a mantenir sincronitzats els gestors dels tipus
MIME text/"
"plain i text/*."

msgid "Binding to open the Home folder."
-msgstr "Vinculació per a obrir la carpeta d'inici."
+msgstr "Vinculació per a obrir la carpeta de l'usuari."

;)

msgid "Binding to skip to next track."
-msgstr "Vinculació per a saltar a la següent peça."
+msgstr "Vinculació per a saltar a la peça següent."

msgid "Binding to skip to previous track."
-msgstr "Vinculació per a saltar a l'anterior peça."
+msgstr "Vinculació per a saltar a la peça anterior."

msgid "Binding to start playback (or toggle play/pause)."
msgstr ""
-"Vinculació per a iniciar el reproductor (o commutar entre
reproducció/pausa)."
+"Vinculació per a iniciar el reproductor (o commutar entre reproducció/en
pausa)."

msgid "Binding to stop playback."
-msgstr "Vinculació per a aturar la reproducció"
+msgstr "Vinculació per a aturar la reproducció."

Punt final

msgid "Home folder"
-msgstr "Carpeta personal"
+msgstr "Carpeta de l'usuari"

msgid "Play (or play/pause)"
-msgstr "Reprodueix (o reprodueix/fes pausa)"
+msgstr "Reprodueix (o reprodueix/fes una pausa)"

msgid ""
"Set to True to display a dialog when there are errors running the "
"screensaver."
msgstr ""
-"Establiu-lo a «True» (cert) per a mostrar un diàleg quan hi ha errors en "
+"Establix a «cert» per a mostrar un diàleg quan hi ha errors en "
"executar l'estalvi de pantalla."

msgid "Set to True to run the screensaver at login."
msgstr ""
-"Establiu-lo a «True» (cert) per a executar l'estalvi de pantalla a
l'entrada."
+"Establix a «cert» per a executar l'estalvi de pantalla a l'entrada."

Com aquest n'hi ha uns quants més, si et decideixes a canviar-ho

msgid ""
"The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when
antialiasing "
"is set to \"rgba\". Possible values are: \"rgb\" for red on left (most "
"common), \"bgr\" for blue on left, \"vrgb\" for red on top, \"vbgr\" for
red "
"on bottom."
msgstr ""
-"L'ordre dels elements de subpíxel d'una pantalla LCD. Només s'utilitza si
el "
-"suavitzat és «rgba». Els valors possibles són: «rgb» per el vermell (r) a
"
-"l'esquerra (el més comú), «bgr» per el blau (b) a l'esquerra, «vrgb» per
el "
-"vermell a dalt, «vbgr» per el vermell a baix."
+"L'ordre dels elements de subpíxel d'una pantalla LCD. Només s'utilitza si
el "
+"suavitzat és «RGBA». Els valors possibles són: «RGB» pel vermell (R) a "
+"l'esquerra (el més comú), «BGR» pel blau (B) a l'esquerra, «VRGB» pel "
+"vermell a dalt, «VBGR» pel vermell a baix."

Jo posaria els rgb, rgba i companyia en majúscules. Això s'hauria de fer en
altres cadenes.
També s'ha de canviar «per el» per «pel»

msgid ""
"The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are:
"
"\"none\" for no antialiasing, \"grayscale\" for standard grayscale "
"antialiasing, and \"rgba\" for subpixel antialiasing (LCD screens only)."
msgstr ""
"El tipus de suavitzat que s'utilitzarà per a mostrar els tipus de lletra. "
-"Els valors possibles són: «none» (cap) per no aplicar cap suavitzat, "
"«grayscale» (escala de grisos) per a suavitzat d'escala de grisos estàndard
"
"i «rgba» per a suavitzat de subpíxel (només per a pantalles LCD)."
+"Els valors possibles són: «none» (cap) cap suavitzat, "
+"«grayscale» (escala de grisos) suavitzat d'escala de grisos estàndard "
+"i «RGBA» suavitzat de subpíxel (només per a pantalles LCD)."

He tret els «per a», així manté la mateixa estructura que la cadena següent.

msgid ""
"The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are:
\"none"
"\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and
\"full"
"\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
msgstr ""
"El tipus de contorn que s'utilitzarà per a mostrar els tipus de lletra. Els
"
"valors possibles són: «none» (cap) cap contorn, «slight» (lleu) contorn "
"petit, «medium» (mitjà) contorn moderat i «full» (complet) màxim contorn "
-"(pot produïr distorsió en les formes de les lletres)."
+"(pot produir distorsió en les formes de les lletres)."

Sobre la dièresi de produir

msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
-msgstr "Habilita el connector d'accesibilitat pel teclat"
+msgstr "Habilita el connector d'accessibilitat del teclat"

Falta una s a accessibilitat. I també «del», que s'utilitza en altres llocs.

msgid "Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys settings."
msgstr ""
-"Establiu-ho a «True» (cert) per a habilitar el connector per a gestionar
els "
-"paràmetes de les tecles multimèdia."
+"Establix a «cert» per a habilitar el connector per a gestionar els "
+"paràmetres de les tecles multimèdia."

Falta una r a paràmetres

msgid ""
"Set to True to enable the plugin to manage the default text editor
setting."
msgstr ""
-"Establiu-ho a «True» (cert) per a habilitar el connector per a gestionarel
"
-"paràmetre d'editor de text predeterminat."
+"Establix a «cert» per a habilitar el connector per a gestionar el "
+"paràmetre d'editor de text predeterminat."

S'ha de seperar «gestionarel», hi ha el mateix error en les dues cadenes
següents

msgid "Accessibility Keyboard"
-msgstr "Teclat accesible"
+msgstr "Accessibilitat del teclat"

msgid "Accessibility keyboard plugin"
-msgstr "Connector de l'accesibilitat de teclat"
+msgstr "Connector de l'accessibilitat del teclat"

Falta una s a accessibilitat i el «del»

msgid "Key Binding (%s) has its binding defined multiple times\n"
+msgstr "L'assignació de tecla (%s) està definit diverses vegades\n"
-msgstr "L'assignació de tecla (%s) està definida diverses vegades\n"

Hauria de ser definida

msgid "Do _not show this warning again."
-msgstr "_No tornis a mostrar aquest missatge"
+msgstr "_No tornis a mostrar aquest missatge."

Punt final

msgid ""
"Could not get default terminal. Verify that your default terminal command
is "
"set and points to a valid application."
msgstr ""
-"No s'ha pogut obtenir el terminal per defecte. Verifiqueu que l'ordre que
"
-"teniu establerta per el terminal per defecte existeixi."
+"No s'ha pogut obtenir el terminal predeterminat. Verifiqueu que l'ordre "
+"predeterminada pel terminal estigui establera i apunti a una aplicació
vàlida."

msgid ""
"Mouse accessibility requires the mousetweaks daemon to be installed on your
"
"system."
msgstr ""
-"L'accessibilitat de ratolí requereix que s'instal·li el dimoni del "
"mousetweaks a l'ordinador."
+"L'accessibilitat del ratolí requereix que s'instal·li el dimoni del "

«del ratolí»

msgid "Couldn't load sound file %s as sample %s"
-msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer de so %s com a una mostra %s"
+msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer de so %s com a mostra %s"

msgid ""
"The sound file for this event does not exist.\n"
"You may want to install the gnome-audio package for a set of default
sounds."
msgstr ""
"El fitxer de so per a aquesta incidència no existeix.\n"
"Potser voldríeu instal·lar el paquet gnome-audio\n"
-"per obtenir un conjunt per defecte de sons."
+"per obtenir un conjunt de sons predeterminats."


Salut,
Joan
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080222/0bd748df/attachment.htm>


Més informació sobre la llista de correu GNOME