[GNOME] traducció del gnome-settings-daemon

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dis feb 23 01:44:28 CET 2008


bones, alguns comentaris en línia


El dv 22 de 02 del 2008 a les 18:46 +0100, en/na Joan va escriure:
> Hola,
> 
> Ja que la meitat de les cadenes eres difuses o no hi eren, l'he acabat
> revisant tot:
> 
> msgid ""
> "Set to True to keep the handlers for text/plain and text/* MIME types
> "
> "synchronized."
> msgstr ""
> -"Habiliteu-lo per a mantenir sincronitzats els gestors dels tipus
> MIME text/"
> +"Estableix a «cert» per a mantenir sincronitzats els gestors dels
> tipus MIME text/"
> "plain i text/*."

tant aquí com a les altres ocurrències ... no seria millor posar
Establiu? sinó estàs donant una ordre a l'usuari, s'ha de ser formal amb
l'usuari :)

> msgid "Binding to open the Home folder."
> -msgstr "Vinculació per a obrir la carpeta d'inici."
> +msgstr "Vinculació per a obrir la carpeta de l'usuari."
> 
> ;)

jeje amb http://www.open-tran.eu pots trobar quantes versions hi ha
d'aquesta cadena pel GNOME i obrir un fil nou per decidir què fem?

mentrestant ja ho he canviat

> msgid "Binding to skip to next track."
> -msgstr "Vinculació per a saltar a la següent peça."
> +msgstr "Vinculació per a saltar a la peça següent."
> 
> msgid "Binding to skip to previous track."
> -msgstr "Vinculació per a saltar a l'anterior peça."
> +msgstr "Vinculació per a saltar a la peça anterior."

(canviat)

el mateix que t'he comentat abans, pots mirar quantes versions hi ha ara
mateix i decidir d'una vegada com ho posem? que tenim el rhythmbox, el
banshee, el Totem, el Sound Juicer i a saber quantes altres aplicacions
multimèdia més i cada una al seu rollo :(

> msgid "Binding to start playback (or toggle play/pause)."
> msgstr ""
> -"Vinculació per a iniciar el reproductor (o commutar entre
> reproducció/pausa)."
> +"Vinculació per a iniciar el reproductor (o commutar entre
> reproducció/en pausa)."
> 
> msgid "Binding to stop playback."
> -msgstr "Vinculació per a aturar la reproducció"
> +msgstr "Vinculació per a aturar la reproducció."
> 
> Punt final
> 
> msgid "Home folder"
> -msgstr "Carpeta personal"
> +msgstr "Carpeta de l'usuari"
> 
> msgid "Play (or play/pause)"
> -msgstr "Reprodueix (o reprodueix/fes pausa)"
> +msgstr "Reprodueix (o reprodueix/fes una pausa)"
> 
> msgid ""
> "Set to True to display a dialog when there are errors running the "
> "screensaver."
> msgstr ""
> -"Establiu-lo a «True» (cert) per a mostrar un diàleg quan hi ha
> errors en "
> +"Establix a «cert» per a mostrar un diàleg quan hi ha errors en "
> "executar l'estalvi de pantalla."

he canviat el verb però el «a «True» (cert)» ho he deixat, perquè si
t'hi fixes aquest text és d'un fitxer .schemas, que són els que
defineixen les claus del GConf, que com que has traduït la guia
d'administració del GNOME ja sabràs perquè són i perquè serveixen

tant la clau com el valor no són traduïbles (bé, el valor segons què
sigui) per tant s'ha de deixar SEMPRE l'opció que hauria de posar
l'usuari i després la traducció perquè sàpiga què vol dir


> msgid "Set to True to run the screensaver at login."
> msgstr ""
> -"Establiu-lo a «True» (cert) per a executar l'estalvi de pantalla a
> l'entrada."
> +"Establix a «cert» per a executar l'estalvi de pantalla a l'entrada."
> 
> Com aquest n'hi ha uns quants més, si et decideixes a canviar-ho

fet a establert no establix :P

ja em diràs que et sembla el primer comentari però

(la resta també tot aplicat)

ja em diràs el què dels comentaris i ho pujo quan em responguis ;)

salut!

> msgid ""
> "The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when
> antialiasing "
> "is set to \"rgba\". Possible values are: \"rgb\" for red on left
> (most "
> "common), \"bgr\" for blue on left, \"vrgb\" for red on top, \"vbgr\"
> for red "
> "on bottom."
> msgstr ""
> -"L'ordre dels elements de subpíxel d'una pantalla LCD. Només
> s'utilitza si el "
> -"suavitzat és «rgba». Els valors possibles són: «rgb» per el vermell
> (r) a "
> -"l'esquerra (el més comú), «bgr» per el blau (b) a l'esquerra, «vrgb»
> per el "
> -"vermell a dalt, «vbgr» per el vermell a baix."
> +"L'ordre dels elements de subpíxel d'una pantalla LCD. Només
> s'utilitza si el "
> +"suavitzat és «RGBA». Els valors possibles són: «RGB» pel vermell (R)
> a "
> +"l'esquerra (el més comú), «BGR» pel blau (B) a l'esquerra, «VRGB»
> pel "
> +"vermell a dalt, «VBGR» pel vermell a baix."
> 
> Jo posaria els rgb, rgba i companyia en majúscules. Això s'hauria de
> fer en altres cadenes.
> També s'ha de canviar «per el» per «pel»
> 
> msgid ""
> "The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values
> are: "
> "\"none\" for no antialiasing, \"grayscale\" for standard grayscale "
> "antialiasing, and \"rgba\" for subpixel antialiasing (LCD screens
> only)."
> msgstr ""
> "El tipus de suavitzat que s'utilitzarà per a mostrar els tipus de
> lletra. "
> -"Els valors possibles són: «none» (cap) per no aplicar cap suavitzat,
> "
> "«grayscale» (escala de grisos) per a suavitzat d'escala de grisos
> estàndard "
> "i «rgba» per a suavitzat de subpíxel (només per a pantalles LCD)."
> +"Els valors possibles són: «none» (cap) cap suavitzat, "
> +"«grayscale» (escala de grisos) suavitzat d'escala de grisos
> estàndard "
> +"i «RGBA» suavitzat de subpíxel (només per a pantalles LCD)."
> 
> He tret els «per a», així manté la mateixa estructura que la cadena
> següent.
> 
> msgid ""
> "The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are:
> \"none"
> "\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and
> \"full"
> "\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
> msgstr ""
> "El tipus de contorn que s'utilitzarà per a mostrar els tipus de
> lletra. Els "
> "valors possibles són: «none» (cap) cap contorn, «slight» (lleu)
> contorn "
> "petit, «medium» (mitjà) contorn moderat i «full» (complet) màxim
> contorn "
> -"(pot produïr distorsió en les formes de les lletres)."
> +"(pot produir distorsió en les formes de les lletres)."
> 
> Sobre la dièresi de produir
> 
> msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
> -msgstr "Habilita el connector d'accesibilitat pel teclat"
> +msgstr "Habilita el connector d'accessibilitat del teclat"
> 
> Falta una s a accessibilitat. I també «del», que s'utilitza en altres
> llocs.
> 
> msgid "Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys
> settings."
> msgstr ""
> -"Establiu-ho a «True» (cert) per a habilitar el connector per a
> gestionar els "
> -"paràmetes de les tecles multimèdia."
> +"Establix a «cert» per a habilitar el connector per a gestionar els "
> +"paràmetres de les tecles multimèdia."
> 
> Falta una r a paràmetres
> 
> msgid ""
> "Set to True to enable the plugin to manage the default text editor
> setting."
> msgstr ""
> -"Establiu-ho a «True» (cert) per a habilitar el connector per a
> gestionarel "
> -"paràmetre d'editor de text predeterminat."
> +"Establix a «cert» per a habilitar el connector per a gestionar el "
> +"paràmetre d'editor de text predeterminat."
> 
> S'ha de seperar «gestionarel», hi ha el mateix error en les dues
> cadenes següents
> 
> msgid "Accessibility Keyboard"
> -msgstr "Teclat accesible"
> +msgstr "Accessibilitat del teclat"
> 
> msgid "Accessibility keyboard plugin"
> -msgstr "Connector de l'accesibilitat de teclat"
> +msgstr "Connector de l'accessibilitat del teclat"
> 
> Falta una s a accessibilitat i el «del»
> 
> msgid "Key Binding (%s) has its binding defined multiple times\n"
> +msgstr "L'assignació de tecla (%s) està definit diverses vegades\n"
> -msgstr "L'assignació de tecla (%s) està definida diverses vegades\n"
> 
> Hauria de ser definida
> 
> msgid "Do _not show this warning again."
> -msgstr "_No tornis a mostrar aquest missatge"
> +msgstr "_No tornis a mostrar aquest missatge."
> 
> Punt final
> 
> msgid ""
> "Could not get default terminal. Verify that your default terminal
> command is "
> "set and points to a valid application."
> msgstr ""
> -"No s'ha pogut obtenir el terminal per defecte. Verifiqueu que
> l'ordre que "
> -"teniu establerta per el terminal per defecte existeixi."
> +"No s'ha pogut obtenir el terminal predeterminat. Verifiqueu que
> l'ordre "
> +"predeterminada pel terminal estigui establera i apunti a una
> aplicació vàlida."
> 
> msgid ""
> "Mouse accessibility requires the mousetweaks daemon to be installed
> on your "
> "system."
> msgstr ""
> -"L'accessibilitat de ratolí requereix que s'instal·li el dimoni del "
> "mousetweaks a l'ordinador."
> +"L'accessibilitat del ratolí requereix que s'instal·li el dimoni del
> "
> 
> «del ratolí»
> 
> msgid "Couldn't load sound file %s as sample %s"
> -msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer de so %s com a una mostra %
> s"
> +msgstr "No s'ha pogut carregar el fitxer de so %s com a mostra %s"
> 
> msgid ""
> "The sound file for this event does not exist.\n"
> "You may want to install the gnome-audio package for a set of default
> sounds."
> msgstr ""
> "El fitxer de so per a aquesta incidència no existeix.\n"
> "Potser voldríeu instal·lar el paquet gnome-audio\n"
> -"per obtenir un conjunt per defecte de sons."
> +"per obtenir un conjunt de sons predeterminats."
> 
> 
> Salut,
> Joan
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME