Re: [GNOME] Re: Traducció del network-manager-applet

David Planella david.planella a googlemail.com
dim feb 19 20:20:56 CET 2008


Bones,

El 18/02/08, Gil Forcada <gforcada a gnome.org> ha escrit:
> bones,
>
> msgid "Aut_onegotiate"
> -msgstr ""
> +msgstr "Aut_onegociació"
>
> -- negociació automàtica ?
>

Fet, no sabia si seria massa llarg, però suposo que ja ens ho trobarem.

> msgid "Transmission po_wer:"
> -msgstr ""
> +msgstr "Po_tència de transmissió"
>
> -- :
>

Fet.

> -#, fuzzy
> msgid "IPv4 Addresses"
> -msgstr "Adreça IP:"
> +msgstr "Adreces IPv4:"
>
> -- aquí sobren els : :)
>

Fet.

> msgid "WEP 128-bit Passphrase"
> -msgstr "WEP contrasenya de 128-bits"
> +msgstr "WEP contrasenya de 128 bits"
>
> -- contrasenya WEP de 128 bits ?
>

En principi sí, però vaig posar el WEP al davant per coherència amb
les cadenes que segueixen aquesta, que si no m'equivoco són en una
llista desplegable. No ho he canviat.

> #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:160
> -#, fuzzy
> msgid ""
> "The connection editor could not find some required resources (the
> glade file "
> "was not found)."
> msgstr ""
> -"La miniaplicació NetworkManager no ha pogut trobar alguns dels
> recursos "
> -"requerits (no s'ha trobat el fitxer glade)."
> +"L'editor de connexions no ha pogut trobar alguns dels recursos "
> +"necessaris (no s'ha trobat el seu fitxer glade)."
>
> -- (no s'ha trobat el fitxer glade) ? sense el «seu»
>

No ho he canviat. Ha de ser el «seu» perquè fa referència al fitxer
glade de l'editor de connexions, i no pas al fitxer glade del
network-manager-applet, al qual es fa referència en una altra cadena.

> msgid "Connection _name:"
> -msgstr "_Informació de la connexió"
> +msgstr "_Nom de la connexió"
>
> -- els :
>

Fet.

> msgid "Doesn't look like a PEM private key file."
> -msgstr ""
> +msgstr "No sembla ser un fitxer ce clau privada PEM."
>
> -- ce → de
>

Fet.

> msgid ""
> "It will require some information, such as IP addresses and secrets.
> Please "
> "see your system administrator to obtain this information."
> msgstr ""
> -"Aquest auxiliar us guiarà a través de la creació d'una nova connexió
> VPN a "
> -"una xarxa privada (VPN).\n"
> -"\n"
> -"Cal certa informació, com ara l'adreça IP i secrets, que us hauria de
> "
> +"Caldrà certa informació, com ara l'adreça IP i secrets, la qual us
> hauria de "
> "proporcionar el vostre administrador."
>
> -- els secrets, els quals ?
>

Fet.

> #: ../src/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
> msgid "Export the VPN settings to a file"
> -msgstr "Exporta els paràmetres VPN al fitxer"
> +msgstr "Exporta els paràmetres de la VPN al fitxer"
>
> -- ... a un fitxer (no se si n'hi ha més)
>

Fet.

> msgid "Enter a name for the wireless network you wish to create."
> -msgstr "Entreu el nom de la xarxa sense fil a la que vulgueu
> connectar-vos."
> +msgstr "Entreu el nom de la xarxa sense fil que voleu crear."
>
> -- Entreu → Introduïu (no se si n'hi ha més)
>

Fet.

> msgid "Choose CA Certificate"
> -msgstr "Fitxer del certificat CA:"
> +msgstr "Trieu un certificat de CA"
>
> -- escolliu ? (no se si n'hi ha més)
>

No l'he canviat perquè els considero tots dos vàlids. De fet, el
recull proposa «triar» per «to choose».

> això és tot el que he vist :)
>

Bona feina.

Adjunto el fitxer corregit.

Salut,
David.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nm-applet_rev1.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 17499 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080219/09480719/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME