[GNOME] Traducció de l'Evolution

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dim feb 12 20:11:06 CET 2008


no t'has liat i has enviat un adjunt que no toca? :)

P.D. de pas aprofito i comento només un parell de coses en línia

salut!

El dt 12 de 02 del 2008 a les 19:54 +0100, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
> 
> adjunto la versió final de l'Evolution amb les correccions d'en Gil i
> d'en Jordi.
> 
> * Gil:
> 
> He aplicat la majoria de correccions, però no totes. Comentaris:
> 
> #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
> msgid "_Do not save"
> -msgstr "No ho _desis"
> +msgstr "No els _desis"
> 
> -- Fet.
> -- Abans de fer el commit, podries afegir un comentari esmentant a què
> es refereix? Ho dic perquè jo no ho sabia, per això ho vaig deixar en
> «ho», que és més neutre. Però si en el comentari dius perquè és «els»,
> ens estalviarem futurs dubtes.

d'acord, ja li posaré quan l'enviïs 

> #: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:5
> msgid "Show preview pane"
> -msgstr "Subfinestra de previsualització"
> +msgstr "Mostra la subfinestra de previsualització"
> 
> -- L'he aplicada, però no sé si serà massa llarg. És per això que no
> vaig modificar l'original, que omet el «Mostra».

fixa't que és un .schemas per tant només el veuràs si vas al
gconf-editor :)

la resta em sembla bé

salut!

> #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.glade.h:2
> msgid "Conflicting Contact:"
> -msgstr "Contacte que conflicteix:"
> +msgstr "Contacte conflictiu:"
> 
> -- No l'he aplicada, ja que «conflictiu» em sonava a «problemàtic». Si
> algú té algun altre suggeriment, benvingut serà.
> 
> #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:177
> msgid ""
> @@ -3296,7 +3296,7 @@
> "\n"
> "Aquesta visualització no té cap element per a mostrar.\n"
> "\n"
> -"Per a crear un contacte nou cliqueu aquí dues vegades."
> +"Feu doble clic aquí per a crear-ne un de nou."
> 
> -- Fet, però esmentant «contacte»
> 
> #. E_BOOK_ERROR_PROTOCOL_NOT_SUPPORTED
> #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:66
> msgid "Protocol not supported"
> -msgstr "El protocol no és compatible"
> +msgstr "Protocol no implementat"
> 
> -- Crec que l'original ja era correcte. No l'he aplicada.
> 
> @@ -3568,8 +3568,8 @@
> "We were unable to open this addressbook. Please check that the path %s "
> "exists and that you have permission to access it."
> msgstr ""
> -"No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces. Comproveu que el camí %s existeix "
> -"i que hi teniu permís d'accés."
> +"No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces. Comproveu que existeixi el camí %"
> +"s i que hi teniu permís d'accés."
> 
> -- Crec que l'original ja era correcte. No l'he aplicada.
> 
> #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:18
> msgid "Free/busy template URL"
> -msgstr "Plantilla URL de lliure/ocupat"
> +msgstr "URL de la plantilla lliure/ocupat"
> 
> -- L'original ja era correcte. No l'he aplicada. Fixa't en la cadena
> següent per veure que es refereix a una plantilla URL en lloc d'un URL
> de plantilla:
> 
> #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61
> #, no-c-format
> msgid ""
> "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
> "user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
> msgstr ""
> "La plantilla d'URL per a utilitzar com a predeterminat de dades de lliure/"
> "ocupat, %u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça de correu i %d es "
> "reemplaça amb el domini."
> 
> #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:46
> msgid "Save directory for alarm audio"
> -msgstr "Directori on desar sons per a les alarmes"
> +msgstr "Directori a on desar sons per a alarmes"
> 
> -- L'«a» sobrava, no l'he aplicada.
> 
> @@ -6269,12 +6264,12 @@
> #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:780
> #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:958
> msgid "An organizer is required."
> -msgstr "Cal un organitzador."
> +msgstr "És necessari un organitzador."
> 
> #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1536
> #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:982
> msgid "At least one attendee is required."
> -msgstr "Cal un assistent com a mínim"
> +msgstr "Es necessita un assistent com a mínim."
> 
> #: ../calendar/gui/itip-utils.c:485
> msgid "At least one attendee is necessary"
> -msgstr "Cal un assistent com a mínim"
> +msgstr "Es necessita un assistent com a mínim"
> 
> -- Crec que el «cal» és més correcte, no les he aplicades.
> 
> #: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:193 ../mail/em-format-html-display.c:2219
> msgid "Select folder to save selected attachments..."
> -msgstr "Selecciona la carpeta on desar els fitxers adjunts seleccionats..."
> +msgstr "Seleccioneu la carpeta a on desar les adjuncions..."
> 
> -- L'«a» sobrava, no l'he aplicada.
> 
> #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1346
> msgid "Moving items"
> -msgstr "Moure elements"
> +msgstr "S'estan movment elements"
> 
> #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1348
> msgid "Copying items"
> -msgstr "Copiar elements"
> +msgstr "S'estan copiant elements"
> 
> -- No sé si es refereix a l'acció en sí o al fet que s'està duent a
> terme l'acció en aquell instant. De moment ho he deixat com a
> «Desplaçament» i «Còpia» d'elements, que són més neutres.
> 
> #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1691
> msgid "_Delegate Meeting..."
> -msgstr "_Delega una reunió..."
> +msgstr "_Delega la reunió..."
> 
> #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1692
> msgid "_Schedule Meeting..."
> -msgstr "Planifica una _reunió..."
> +msgstr "Planifica la _reunió..."
> 
> -- Crec que en aquests casos «una» ja era correcte, no les he aplicades.
> 
> @@ -7666,33 +7661,33 @@
> #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1496
> #, c-format
> msgid "<b>%s</b> has published free/busy information."
> -msgstr "El <b>%s</b> ha publicat la informació lliure/ocupat."
> +msgstr "El <b>%s</b> ha publicat la informació de lliure/ocupat."
> 
> -- Fet. També he corregit l'«En/na».
> 
> #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1647
> msgid "The message contains only unsupported requests."
> -msgstr "El missatge només conté sol·licituds no suportades."
> +msgstr "El missatge només conté sol·licituds desconegudes."
> 
> -- Fet, però amb «no compatibles»
> 
> #: ../calendar/gui/e-memos.c:839
> msgid "Loading memos"
> -msgstr "Càrrega de les anotacions"
> +msgstr "S'està carregant les anotacions"
> 
> #: ../calendar/gui/e-memos.c:839
> msgid "Loading memos"
> -msgstr "Càrrega de les anotacions"
> +msgstr "S'està carregant les anotacions"
> 
> -- Fet, però amb «s'estan»
> 
> @@ -8636,10 +8630,10 @@
> "\n"
> "Really erase these tasks?"
> msgstr ""
> -"Aquest operació eliminarà totes les tasques marcades com a acabades; si "
> +"Aquest operació suprimirà totes les tasques marcades com a acabades; si "
> "continueu no podreu recuperar-les.\n"
> "\n"
> -"Esteu segur de voler eliminar aquestes tasques?"
> +"Segur de voler suprimir aquestes tasques?"
> 
> -- Fet:
> -- Aquesta
> -- Segur que voleu
> 
> #: ../composer/e-composer-post-header.c:152
> msgid "Click here to select folders to post to"
> -msgstr "Cliqueu per seleccionar les carpetes on s'enviarà"
> +msgstr "Feu clic per a seleccionar les carpetes on s'hi envia"
> 
> -- al final ho he deixat com a «on enviar»
> 
> #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
> msgid "Directory for saving mail component files."
> -msgstr "Directori per desar fitxers del component de correu."
> +msgstr "Directori per a desar fitxers del component de correu."
> 
> -- Al final ho he deixat com a «on desar»
> 
> #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
> msgid "Send HTML mail by default"
> -msgstr "Envia els missatges en format HTML per defecte"
> +msgstr "Envia els missatges en format HTML predeterminat"
> 
> #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
> msgid "Send HTML mail by default."
> -msgstr "Envia els missatges en format HTML per defecte."
> +msgstr "Envia els missatges en format HTML predeterminat."
> 
> -- crec que «en HTML predeterminat» no és correcte, sinó que hauria de
> ser «en HTML de manera predeterminada». Com que això era molt llarg,
> ho he deixat com a l'original, «per defecte».
> 
> #: ../mail/mail.error.xml.h:9
> msgid "Are you sure you want to delete this account and all its proxies?"
> -msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquest compte i tots els seus apoderats?"
> +msgstr "Segur que voleu suprimir aquest compte i tots els seus apoderats?"
> 
> -- Fet. Algú sap a què es refereix aquí «proxies» (no es refereix als
> servidors)?
> -- Crec que «representants» o «delegats» seria millor, però en no
> saber exactament en quin sentit l'utilitza l'Evolution, no n'estic
> segur.
> 
> #: ../plugins/default-mailer/org-gnome-default-mailer.error.xml.h:1
> msgid "Do you want to make Evolution your default e-mail client?"
> -msgstr "Voleu que l'Evolution sigui el vostre gestor de correu predeterminat?"
> +msgstr "Voleu que l'Evolution sigui el gestor de correu predeterminat?"
> 
> -- Ho he deixat a vostre, perquè no n'estic segur que canviï el gestor
> de correu predeterminat del sistema, sinó només el de l'usuari.
> 
> @@ -16214,7 +16208,7 @@
> msgstr ""
> "<b>En aquest moment, el vostre estat és «Absent de l'oficina». </b>\n"
> "\n"
> -"Voleu canviar el vostre estat a «A l'oficina»? "
> +"Voleu canviar-l'ho a «A l'oficina»? "
> 
> -- Fet, però amb «canviar-lo»
> 
> @@ -16722,26 +16716,26 @@
> "Your current usage is: {0} KB. Try to clear up some space by deleting some "
> "mail."
> msgstr ""
> -"El vostre ús actual és: {0} KB. Intenteu netejar una mica d'espai esborrant "
> -"alguns correus."
> +"L'ús actual és: {0} KB. Intenteu netejar una mica d'espai esborrant alguns "
> +"correus."
> 
> #: ../plugins/exchange-operations/org-gnome-exchange-operations.error.xml.h:78
> msgid ""
> "Your current usage is: {0} KB. You will not be able to either send or "
> "receive mail now."
> -msgstr "El vostre ús actual és: {0} KB. No podreu enviar ni rebre correus."
> +msgstr "L'ús actual és: {0} KB. No podreu enviar ni rebre correus."
> 
> #: ../plugins/exchange-operations/org-gnome-exchange-operations.error.xml.h:79
> msgid ""
> "Your current usage is: {0} KB. You will not be able to send mail until you "
> "clear up some space by deleting some mail."
> msgstr ""
> -"El vostre ús actual és: {0} KB. No podreu enviar correus fins que netegeu "
> -"una mica d'espai esborrant alguns correus."
> +"L'ús actual és: {0} KB. No podreu enviar correus fins que netegeu una mica "
> +"d'espai esborrant alguns correus."
> 
> -- No hi he tret el «vostre». Es refereix a l'ús personal i no al
> total, i per això crec que és important deixar-l'hi.
> 
> * Jordi:
> 
> El 31/01/08, Jordi Mas <jmas a softcatala.org> ha escrit:
> 
> >
> > #: ../mail/em-folder-browser.c:207
> > msgid "Unread Messages"
> > -msgstr "Missatges ense llegir"
> > +msgstr "Missatges sense llegir"
> >
> 
> -- Sí, ja ho vaig corregir en el primer fitxer que vaig enviar
> 
> > #: ../mail/em-folder-browser.c:209
> > msgid "No Label"
> > @@ -17103,7 +17103,7 @@
> > #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:997
> > #, c-format
> > msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
> > -msgstr "S'ha enviat al calendari '%s' com a tentatiu"
> > +msgstr "S'ha enviat al calendari '%s' com a provisonal"
> >
> > Tentatiu en català no existeix i a tota l'aplicació parlem de provisional.
> >
> 
> -- Ho havia corregit com a «temptatiu», però ho acabo de canviar a «provisional»
> 
> > Tinc un dubte en la cadena:
> >
> > "Envia els elements encuats i obté els nous"
> >
> > El verb encuar no existeix. Voleu dir que aquesta traducció és correcte?
> 
> -- Estic d'acord que no és del tot correcte, però no se m'acudeix res
> millor, i si no recordo malament s'ha utilitzat en força ocasions al
> GNOME. Qualsevol suggeriment serà benvingut, jo també voldria
> canviar-lo.
> 
> Us adjunto un arxiu amb tres fitxers:
> 
> * evolution.HEAD.ca.po: el fitxer completat per pujar.
> * evolution.HEAD.gil.ca.po.diff: diff respecte el fitxer corregit que
> va enviar en Gil (ca.resultat.po)
> * evolution.HEAD.gnome.ca.po.diff: diff respecte a la versió de l'svn del GNOME.
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME