Re: [GNOME] Traducció de l'Evolution

David Planella david.planella a googlemail.com
dim feb 12 19:54:54 CET 2008


Bones,

adjunto la versió final de l'Evolution amb les correccions d'en Gil i
d'en Jordi.

* Gil:

He aplicat la majoria de correccions, però no totes. Comentaris:

 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
 msgid "_Do not save"
-msgstr "No ho _desis"
+msgstr "No els _desis"

-- Fet.
-- Abans de fer el commit, podries afegir un comentari esmentant a què
es refereix? Ho dic perquè jo no ho sabia, per això ho vaig deixar en
«ho», que és més neutre. Però si en el comentari dius perquè és «els»,
ens estalviarem futurs dubtes.

 #: ../addressbook/gui/component/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:5
 msgid "Show preview pane"
-msgstr "Subfinestra de previsualització"
+msgstr "Mostra la subfinestra de previsualització"

-- L'he aplicada, però no sé si serà massa llarg. És per això que no
vaig modificar l'original, que omet el «Mostra».

 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.glade.h:2
 msgid "Conflicting Contact:"
-msgstr "Contacte que conflicteix:"
+msgstr "Contacte conflictiu:"

-- No l'he aplicada, ja que «conflictiu» em sonava a «problemàtic». Si
algú té algun altre suggeriment, benvingut serà.

 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:177
 msgid ""
@@ -3296,7 +3296,7 @@
 "\n"
 "Aquesta visualització no té cap element per a mostrar.\n"
 "\n"
-"Per a crear un contacte nou cliqueu aquí dues vegades."
+"Feu doble clic aquí per a crear-ne un de nou."

-- Fet, però esmentant «contacte»

 #. E_BOOK_ERROR_PROTOCOL_NOT_SUPPORTED
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:66
 msgid "Protocol not supported"
-msgstr "El protocol no és compatible"
+msgstr "Protocol no implementat"

-- Crec que l'original ja era correcte. No l'he aplicada.

@@ -3568,8 +3568,8 @@
 "We were unable to open this addressbook. Please check that the path %s "
 "exists and that you have permission to access it."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces. Comproveu que el camí %s existeix "
-"i que hi teniu permís d'accés."
+"No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces. Comproveu que existeixi el camí %"
+"s i que hi teniu permís d'accés."

-- Crec que l'original ja era correcte. No l'he aplicada.

 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:18
 msgid "Free/busy template URL"
-msgstr "Plantilla URL de lliure/ocupat"
+msgstr "URL de la plantilla lliure/ocupat"

-- L'original ja era correcte. No l'he aplicada. Fixa't en la cadena
següent per veure que es refereix a una plantilla URL en lloc d'un URL
de plantilla:

#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61
#, no-c-format
msgid ""
"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
"user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
msgstr ""
"La plantilla d'URL per a utilitzar com a predeterminat de dades de lliure/"
"ocupat, %u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça de correu i %d es "
"reemplaça amb el domini."

 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:46
 msgid "Save directory for alarm audio"
-msgstr "Directori on desar sons per a les alarmes"
+msgstr "Directori a on desar sons per a alarmes"

-- L'«a» sobrava, no l'he aplicada.

@@ -6269,12 +6264,12 @@
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:780
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:958
 msgid "An organizer is required."
-msgstr "Cal un organitzador."
+msgstr "És necessari un organitzador."

 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1536
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:982
 msgid "At least one attendee is required."
-msgstr "Cal un assistent com a mínim"
+msgstr "Es necessita un assistent com a mínim."

 #: ../calendar/gui/itip-utils.c:485
 msgid "At least one attendee is necessary"
-msgstr "Cal un assistent com a mínim"
+msgstr "Es necessita un assistent com a mínim"

-- Crec que el «cal» és més correcte, no les he aplicades.

 #: ../calendar/gui/e-cal-popup.c:193 ../mail/em-format-html-display.c:2219
 msgid "Select folder to save selected attachments..."
-msgstr "Selecciona la carpeta on desar els fitxers adjunts seleccionats..."
+msgstr "Seleccioneu la carpeta a on desar les adjuncions..."

-- L'«a» sobrava, no l'he aplicada.

 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1346
 msgid "Moving items"
-msgstr "Moure elements"
+msgstr "S'estan movment elements"

 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1348
 msgid "Copying items"
-msgstr "Copiar elements"
+msgstr "S'estan copiant elements"

-- No sé si es refereix a l'acció en sí o al fet que s'està duent a
terme l'acció en aquell instant. De moment ho he deixat com a
«Desplaçament» i «Còpia» d'elements, que són més neutres.

 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1691
 msgid "_Delegate Meeting..."
-msgstr "_Delega una reunió..."
+msgstr "_Delega la reunió..."

 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1692
 msgid "_Schedule Meeting..."
-msgstr "Planifica una _reunió..."
+msgstr "Planifica la _reunió..."

-- Crec que en aquests casos «una» ja era correcte, no les he aplicades.

@@ -7666,33 +7661,33 @@
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1496
 #, c-format
 msgid "<b>%s</b> has published free/busy information."
-msgstr "El <b>%s</b> ha publicat la informació lliure/ocupat."
+msgstr "El <b>%s</b> ha publicat la informació de lliure/ocupat."

-- Fet. També he corregit l'«En/na».

 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1647
 msgid "The message contains only unsupported requests."
-msgstr "El missatge només conté sol·licituds no suportades."
+msgstr "El missatge només conté sol·licituds desconegudes."

-- Fet, però amb «no compatibles»

 #: ../calendar/gui/e-memos.c:839
 msgid "Loading memos"
-msgstr "Càrrega de les anotacions"
+msgstr "S'està carregant les anotacions"

 #: ../calendar/gui/e-memos.c:839
 msgid "Loading memos"
-msgstr "Càrrega de les anotacions"
+msgstr "S'està carregant les anotacions"

-- Fet, però amb «s'estan»

@@ -8636,10 +8630,10 @@
 "\n"
 "Really erase these tasks?"
 msgstr ""
-"Aquest operació eliminarà totes les tasques marcades com a acabades; si "
+"Aquest operació suprimirà totes les tasques marcades com a acabades; si "
 "continueu no podreu recuperar-les.\n"
 "\n"
-"Esteu segur de voler eliminar aquestes tasques?"
+"Segur de voler suprimir aquestes tasques?"

-- Fet:
-- Aquesta
-- Segur que voleu

 #: ../composer/e-composer-post-header.c:152
 msgid "Click here to select folders to post to"
-msgstr "Cliqueu per seleccionar les carpetes on s'enviarà"
+msgstr "Feu clic per a seleccionar les carpetes on s'hi envia"

-- al final ho he deixat com a «on enviar»

 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
 msgid "Directory for saving mail component files."
-msgstr "Directori per desar fitxers del component de correu."
+msgstr "Directori per a desar fitxers del component de correu."

-- Al final ho he deixat com a «on desar»

 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
 msgid "Send HTML mail by default"
-msgstr "Envia els missatges en format HTML per defecte"
+msgstr "Envia els missatges en format HTML predeterminat"

 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
 msgid "Send HTML mail by default."
-msgstr "Envia els missatges en format HTML per defecte."
+msgstr "Envia els missatges en format HTML predeterminat."

-- crec que «en HTML predeterminat» no és correcte, sinó que hauria de
ser «en HTML de manera predeterminada». Com que això era molt llarg,
ho he deixat com a l'original, «per defecte».

 #: ../mail/mail.error.xml.h:9
 msgid "Are you sure you want to delete this account and all its proxies?"
-msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquest compte i tots els seus apoderats?"
+msgstr "Segur que voleu suprimir aquest compte i tots els seus apoderats?"

-- Fet. Algú sap a què es refereix aquí «proxies» (no es refereix als
servidors)?
-- Crec que «representants» o «delegats» seria millor, però en no
saber exactament en quin sentit l'utilitza l'Evolution, no n'estic
segur.

 #: ../plugins/default-mailer/org-gnome-default-mailer.error.xml.h:1
 msgid "Do you want to make Evolution your default e-mail client?"
-msgstr "Voleu que l'Evolution sigui el vostre gestor de correu predeterminat?"
+msgstr "Voleu que l'Evolution sigui el gestor de correu predeterminat?"

-- Ho he deixat a vostre, perquè no n'estic segur que canviï el gestor
de correu predeterminat del sistema, sinó només el de l'usuari.

@@ -16214,7 +16208,7 @@
 msgstr ""
 "<b>En aquest moment, el vostre estat és «Absent de l'oficina». </b>\n"
 "\n"
-"Voleu canviar el vostre estat a «A l'oficina»? "
+"Voleu canviar-l'ho a «A l'oficina»? "

-- Fet, però amb «canviar-lo»

@@ -16722,26 +16716,26 @@
 "Your current usage is: {0} KB. Try to clear up some space by deleting some "
 "mail."
 msgstr ""
-"El vostre ús actual és: {0} KB. Intenteu netejar una mica d'espai esborrant "
-"alguns correus."
+"L'ús actual és: {0} KB. Intenteu netejar una mica d'espai esborrant alguns "
+"correus."

 #: ../plugins/exchange-operations/org-gnome-exchange-operations.error.xml.h:78
 msgid ""
 "Your current usage is: {0} KB. You will not be able to either send or "
 "receive mail now."
-msgstr "El vostre ús actual és: {0} KB. No podreu enviar ni rebre correus."
+msgstr "L'ús actual és: {0} KB. No podreu enviar ni rebre correus."

 #: ../plugins/exchange-operations/org-gnome-exchange-operations.error.xml.h:79
 msgid ""
 "Your current usage is: {0} KB. You will not be able to send mail until you "
 "clear up some space by deleting some mail."
 msgstr ""
-"El vostre ús actual és: {0} KB. No podreu enviar correus fins que netegeu "
-"una mica d'espai esborrant alguns correus."
+"L'ús actual és: {0} KB. No podreu enviar correus fins que netegeu una mica "
+"d'espai esborrant alguns correus."

-- No hi he tret el «vostre». Es refereix a l'ús personal i no al
total, i per això crec que és important deixar-l'hi.

* Jordi:

El 31/01/08, Jordi Mas <jmas a softcatala.org> ha escrit:

>
> #: ../mail/em-folder-browser.c:207
> msgid "Unread Messages"
> -msgstr "Missatges ense llegir"
> +msgstr "Missatges sense llegir"
>

-- Sí, ja ho vaig corregir en el primer fitxer que vaig enviar

> #: ../mail/em-folder-browser.c:209
> msgid "No Label"
> @@ -17103,7 +17103,7 @@
> #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:997
> #, c-format
> msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
> -msgstr "S'ha enviat al calendari '%s' com a tentatiu"
> +msgstr "S'ha enviat al calendari '%s' com a provisonal"
>
> Tentatiu en català no existeix i a tota l'aplicació parlem de provisional.
>

-- Ho havia corregit com a «temptatiu», però ho acabo de canviar a «provisional»

> Tinc un dubte en la cadena:
>
> "Envia els elements encuats i obté els nous"
>
> El verb encuar no existeix. Voleu dir que aquesta traducció és correcte?

-- Estic d'acord que no és del tot correcte, però no se m'acudeix res
millor, i si no recordo malament s'ha utilitzat en força ocasions al
GNOME. Qualsevol suggeriment serà benvingut, jo també voldria
canviar-lo.

Us adjunto un arxiu amb tres fitxers:

* evolution.HEAD.ca.po: el fitxer completat per pujar.
* evolution.HEAD.gil.ca.po.diff: diff respecte el fitxer corregit que
va enviar en Gil (ca.resultat.po)
* evolution.HEAD.gnome.ca.po.diff: diff respecte a la versió de l'svn del GNOME.

Salut,
David.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: evolution.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 152561 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20080212/1ab38500/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME