[GNOME] Fwd: Documentació del hipo per revisar

Gil Forcada gforcada a gnome.org
dll ago 4 20:38:35 CEST 2008


Bones,

Perdó per retard (venia amb renfe :P)

Pujat!!

commit:
http://svn.gnome.org/viewvc/hipo?view=revision&revision=192

estadístiques:
http://l10n.gnome.org/module/hipo

Softcatalà:
http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions

Salut!

El dj 24 de 07 de 2008 a les 21:59 +0200, en/na Francesc Vilches va
escriure:
> Adjunto els canvis proposats.
> 
> Salut!
> Francesc.
> 
> P.D: Ens tornem a veure a finals d'Agost...........marxo a la Índia de
> viatge solidari. :-)
> 
> 2008/7/24 Gil Forcada <gforcada a gnome.org>
>     Bones,
>     
>     Coses que hi he vist:
>     
>     -- tots els hipo han d'anar a majúscules (Hipo)
>     
>     msgid "This manual applies to 0.5 version of Hipo."
>     msgstr "Aquest manual aplica a la versió 0.5 de l'hipo."
>     
>     -- «Aquest manual fa referència a la versió 0.5 de l'Hipo.»
>     
>     msgid "<application>Hipo</application> is an application which
>     aims to
>     manage the data of your iPod, <application>Hipo</application>
>     is written
>     in C# using Mono, Gtk#, the ipod-sharp library and
>     tablig-sharp to edit
>     the audio file tags. <application>Hipo</application> is not a
>     playback
>     software, for such purpose you could try Banshee, Rhythmbox or
>     Muine,
>     among others."
>     msgstr "<application>L'hipo</application> és una aplicació que
>     ajuda a
>     gestionar les dades del vostre iPod,
>     <application>l'hipo</application>
>     està escrit en C# utilitzant Mono, Gtk#, la biblioteca
>     ipod-sharp i
>     tablig-sharp per editar les etiquetes dels fitxers d'àudio.
>     <application>L'hipo</application> no és un reproductor
>     d'àudio, per això
>     podeu fer servir Banshee, Rhythmbox o Muine, entre d'altres."
>     
>     -- ...podeu ser servir el Banshee, el Rhythmbox o el
>     Muine, ...
>     
>     msgid "Add File Dialog"
>     msgstr "Diàleg afegeix un fitxer"
>     
>     -- diàleg d'afegir un fitxer (pensa en com llegeixes, en la
>     teva versió
>     tot i ser correcta la traducció sona a indiu :)
>     
>     
>     msgid "Add Folder Dialog"
>     msgstr "Diàleg afegeix una carpeta"
>     
>     -- ídem
>     
>     msgid "<guilabel>Add Folder:</guilabel> To perform this action
>     go to
>     (File -&gt; Add Folder) you could also use \"Ctrl + O\" key
>     combination.
>     You can browse through your computer files and select the
>     folder you
>     wish to add to your iPod."
>     msgstr "<guilabel>Afegeix una carpeta:</guilabel> Per
>     realitzar aquesta
>     acció aneu a ( Fitxer -&gt; Afegeix una carpeta) o també podeu
>     utilitzar
>     la combinació «Ctrl + O». Podeu examinar els fitxers del
>     vostre
>     ordinador i seleccionar la carpeta per afegir al vostre iPod."
>     
>     -- la combinació de tecles (falta el «de tecles»)
>     
>     
>     msgid "Remove Dialog"
>     msgstr "Diàleg suprimeix"
>     
>     msgid "New Playlist Dialog"
>     msgstr "Diàleg llista de reproducció nova"
>     
>     -- ídem (que els altres diàlegs de... )
>     
>     
>     msgid "<guilabel>New Playlist:</guilabel> To perform this
>     action you
>     must go to (File -&gt; New Playlist). You can create a new
>     playlist,
>     which allows you to organize your songs, albums or just a set
>     of songs
>     which met your curret mood. After the playlist has been
>     created you just
>     need to select one or a set of songs, click over them with the
>     right
>     mouse button and from the context menu select Add to Playlist
>     -&gt; Your
>     playlist (the one you just create) in your iPod."
>     msgstr "<guilabel>Llista de reproducció nova:</guilabel> Per a
>     realitzar
>     aquesta acció aneu a (Fitxer -&gt; Llista de reproducció
>     nova). Podeu
>     crear una llista de reproducció nova que us permet organitzar
>     les
>     vostres cançons, àlbums o grups de cançons que s'adaptin al
>     vostre estat
>     d'ànim actual. Després d'haver creat la llista de reproducció
>     només heu
>     de seleccionar una o un grup de cançons i fer clic sobre
>     d'elles amb el
>     botó secundari i des del menú contextual seleccionar afegeix a
>     la llista
>     de reproducció -&gt; la seva llista reproducció (la que tot
>     just acaba
>     de crear) al seu iPod."
>     
>     -- una o un grup de cançons → una cançó o un grup de cançons
>     -- la seva llista reproducció → la vostra llista de
>     reproducció
>     -- (la que tot just acaba de crear) → (la que acabeu de
>     crear)
>     -- al seu iPod. → al vostre iPod.
>     
>     
>     msgid "<guilabel>Delete Playlist:</guilabel> To Perform this
>     action go
>     to Music Library in Hipo, select the playlist you want to
>     delete, then
>     click over the playlist with your right mouse button and from
>     the
>     context menu select Delete Playlist."
>     msgstr "<guilabel>Suprimeix la llista de
>     reproducció:</guilabel> Per a
>     realitzar aquesta acció aneu a la biblioteca de música a
>     l'hipo,
>     seleccioneu la llista de reproducció que vulgueu suprimir,
>     llavors feu
>     clic amb el botó secundari sobre la llista de reproducció i
>     des del menú
>     contextual seleccioneu suprimeix la llista de reprodució."
>     
>     -- al final de tot el suprimeix ha d'anar amb majúscula ja que
>     fa
>     referència a la interfície (i així ho indica les majúscules en
>     anglès)
>     tot i que s'hauria de fer diferent (ara els hi envio un bug :)
>     #544547
>     
>     msgid "<guilabel>Quit:</guilabel> To Perform this action go to
>     (File
>     -&gt; Quit). Performing this action cause Hipo to close, but
>     without
>     umount your Ipod."
>     msgstr "<guilabel>Surt:</guilabel> Per a realitzar aquesta
>     acció aneu a
>     (Fitxer -&gt; Surt). Realitzant aquesta acció, tancareu l'hipo
>     sense
>     desmuntar el vostre iPod."
>     
>     -- Realitzant aquesta acció → En fer aquesta acció (diria que
>     se me n'ha
>     colat alguna, revisa-ho si us plau)
>     
>     
>     msgid "Device Properties Dialog"
>     msgstr "Diàleg propietats del dispositiu"
>     
>     -- +1 :)
>     
>     msgid "<guilabel>Device Properties:</guilabel> To make use of
>     this
>     feature go to (Edit -&gt; Device Properties). This option
>     allows your to
>     change the iPod name, it also shows extra information about
>     your iPod
>     such as Model, Serial Number, Generation, Capacity, Mount
>     Point, Space
>     Used and Firmware Version. You could also do this by
>     performing a click
>     with your mouse right button over the device at Music Library,
>     and
>     selection Device Properties."
>     msgstr "<guilabel>Propietats del dispositiu:</guilabel> Per
>     utilitzar
>     aquesta propietat aneu a (Edita -&gt; Propietats del
>     dispositiu).
>     Aquesta opció us permet canviar el nom a l'iPod, també us
>     mostra
>     informació addicional del iPod com el model, número de serie,
>     generació,
>     capacitat, punt de muntatge, espai utilitzat i la versió del
>     microprogramari. També podeu fer clic en el botó secundari
>     sobre el
>     dispositiu a la biblioteca de música i seleccionar propietats
>     del
>     dispositiu."
>     
>     -- Per a utilitzar aquesta propietat → Per a utilitzar aquesta
>     funcionalitat (els programes fan coses a través de funcions :)
>     mira't
>     l'última suggerència de
>     http://www.softcatala.org/wiki/GNOME_Traduccions
>     -- del iPod → de l'iPod
>     -- com el model, número de serie ... → com el model, el número
>     de
>     sèrie, ... (tots han de portar l'article a davant)
>     
>     msgid "<guilabel>Search:</guilabel> To perform this action go
>     to the
>     Search entry and write the artist you are looking for."
>     msgstr "<guilabel>Cerca:</guilabel> Per realitzar aquesta
>     acció aneu a
>     l'entrada de cerca i escriviu l'artista que vulgueu cercar."
>     
>     -- escriviu → teclegeu :)
>     
>     
>     msgid "Track Properties Dialog"
>     msgstr "Diàleg propietats de la pista"
>     
>     -- +1!
>     
>     msgid "This dialog show information about the track o set of
>     tracks
>     selected in the iPod device, it also allows you to change this
>     information. It also show the track Cover art."
>     msgstr "Aquest diàleg mostra informació sobre la pista o grups
>     de peces
>     seleccionades al dispositiu de l'iPod, també us permet canviar
>     aquesta
>     informació. També mostra la caràtula de la pista"
>     
>     -- peces → pistes
>     -- al dispositiu de l'iPod → al dispositiu iPod (l'iPod es el
>     propi
>     dispositiu, no té un dispositiu a dintre seu)
>     
>     
>     msgid "<guilabel>Track Properties:</guilabel> To utilize this
>     feature go
>     to your songs list and select one track, then with the right
>     mouse
>     button click over the track and from the context menu select
>     Track
>     Properties."
>     msgstr "<guilabel>Propietats de la pista:</guilabel> Per
>     utilitzar
>     aquesta propietat aneu a llista de cançons i seleccioneu una
>     pista,
>     llavors feu clic amb el botó secundari sobre la pista i des
>     del menú
>     contextual seleccioneu propietats de la pista."
>     
>     -- i des del menú contextual → i en el menú contextual
>     -- les majúscules del final (Propietats de la pista)
>     
>     
>     Bona feina!!
>     
>     Salut!
>     
>     
>     
>     
>     El dl 07 de 07 de 2008 a les 10:08 +0200, en/na Francesc
>     Vilches va
>     escriure:
>     
>     > Adjunto la documentació de l'hipo més digne..... ;-)
>     >
>     > Salut!
>     > Francesc.
>     >
>     >
>     >
>     > ---------- Forwarded message ----------
>     > From: Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com>
>     > Date: 2008/7/1
>     > Subject: Re: Documentació del hipo per revisar
>     > To: Traducció al català d'aplicacions de l'escriptori GNOME
>     > <gnome a llistes.softcatala.org>
>     >
>     >
>     > Deixeu-me repassar la traducció vist l'èxit de
>     > l'anterior...........com a mínim arreglarem la part comuna
>     de les
>     > llicències. :-)
>     >
>     > Salut!
>     > Francesc.
>     >
>     >
>     > 2008/6/29 Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com>:
>     >
>     >     Adjunto la documentació del hipo.
>     >
>     >     Salut,
>     >     Francesc.
>     >
>     >
>     >
>     
>     > _______________________________________________
>     > GNOME mailing list
>     > GNOME a llistes.softcatala.org
>     > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>     --
>     gil forcada
>     
>     [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
>     [en] guifi.net - a non-stopping free network
>     bloc: http://gil.badall.net
>     
>     _______________________________________________
>     GNOME mailing list
>     GNOME a llistes.softcatala.org
>     http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

[ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
[en] guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://gil.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME