[GNOME] Traducció del gnumeric per revisar

Sílvia Miranda silvia.gnome a gmail.com
div set 28 23:02:33 CEST 2007


Bones,

Comentaris: 

#: ../plugins/derivatives/plugin.xml.in.h:2
msgid "Financial Derivatives"
msgstr "Subproductes Financers"

*** financers

#: ../plugins/excel/ms-excel-write.c:312
msgid ""
"This is somewhat corrupt.\n"
"We already wrote a length for a string that is being truncated due to "
"encoding problems."
msgstr ""
"Això està d'alguna manera corromput.\n"
"Ja s'ha escrit una llargada per una cadena que serà tallada per
problemes de "
"codificació."

*** Jo diria "corromput d'alguna manera". O, potser millor, "Les dades
són corruptes/estan corrompudes/malmeses".
*** per a una

#: ../plugins/excel/ms-formula-write.c:535
#, c-format
msgid ""
"Too many arguments for function '%s', MS Excel can only handle %d not %
d"
msgstr ""
"Massa paràmetres per a la funció «%s». MS Excel només pot gestionar-ne
%d, "
"no %d"

*** L'MS Excel

#: ../plugins/excel/xlsx-read.c:322
#, c-format
msgid "Unknown enum value '%s' for attribute %s"
msgstr "El valor «%s» enumerable no es reconeix per a l'atribut %s"

*** No es reconeix el valor enumerable «%s»... ?

#: ../plugins/excel/plugin.xml.in.h:1
msgid "Imports/Exports MS Excel (tm) files"
msgstr "Importa fitxers MS Excel (R)"

*** de l'MS Excel ?

#: ../plugins/fn-date/plugin.xml.in.h:1
msgid "Date and Time Functions"
msgstr "Funcions d'Hora i Data"

*** d'hora i (de) data

#: ../plugins/fn-eng/plugin.xml.in.h:3
msgid "Functions for complex numbers, base conversions, and more"
msgstr "Funcions per a números complexes, conversions de base, i més"

*** complexos

#: ../plugins/fn-logical/plugin.xml.in.h:1
msgid "Functions for manipulating truth values"
msgstr "Funcions per manipular valors certs"

*** per a

#: ../plugins/gnome-glossary/plugin.xml.in.h:1
msgid "Gnome Glossary"
msgstr "Glossari del Gnome"

*** GNOME. N'hi ha alguns més, en altres cadenes. Pots fer una cerca i
canviar-los?

#: ../plugins/mps/parser.c:548
msgid "Problem name was not defined in the file."
msgstr "El nom problema no es va definir al fitxer."

*** nom del problema

#: ../plugins/numtheory/plugin.xml.in.h:3
msgid ""
"Several basic utilities for prime numbers, pi, phi, sigma. It also
holds "
"some simple bitwise operations."
msgstr ""
"Diverses utilitats bàsiques per nombres primers, pi, phi, sigma. També
conté "
"algunes operacions bit a bit bàsiques."

*** per a

#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:851
msgid "Missing expression"
msgstr "S'ha perdut l'expressió"

*** Manca/Falta

#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:858
msgid "Missing expression namespace"
msgstr "S'han perdut l'espai de noms de l'expressió"

*** Manca/Falta l'espai de nom de l'expressió

#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1514
#, c-format
msgid "Unknown break type '%s' defaulting to Manual"
msgstr "El tipus de final de línia «%s» és deconegut. S'establirà a
manual."

*** desconegut

#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2738
msgid "Unknown mimetype for openoffice file."
msgstr "Tipus mime desconegut per a un fitxer de l'Openoffice."

*** OpenOffice

#: ../plugins/perl-loader/plugin.xml.in.h:2
msgid "This plugin provides support for Perl plugins"
msgstr "Aquest connector proporciona suport per als connectors del Perl"

*** suport no és correcta... "Aquest connector permet habilitar els
connectors del Perl" ? 

#: ../plugins/plan-perfect/plugin.xml.in.h:3
msgid "Plan Perfect Format (PLN) import"
msgstr "Importa format Plan Perfect (PLN)"

*** Importació ?

#: ../plugins/python-loader/gnm-python.c:143
#, c-format
msgid "Could not initialize Python bindings for Gtk+, etc: %s"
msgstr "No s'ha pogut iniciar les vinculacions del Python per al Gtk+,
etc: %s"

*** No s'han pogut... (ja sé que la teva opció és correcta, però jo ja
vaig dir que continuaria corregint-ho quan ho veiés) ;)

#: ../plugins/python-loader/plugin.xml.in.h:2
msgid "This plugin provides support for Python plugins"
msgstr "Aquest connector proporciona suport per als connectors del
Python"

*** permet habilitar

El dv 28 de 09 del 2007 a les 18:52 +0200, en/na David Planella va
escriure:
> Bones,
> 
> us adjunto la traducció del gnumeric per revisar.
> 
> Un parell de coses:
> 
> Com que la plantilla ha canviat des de l'última vegada que es va
> pujar, i a més m'he carregat tots els comentaris obsolets i superflus
> (només aquells del tipus «#\n»), el diff resultant és il·legible. Per
> tant, el que he fet per a facilitar les coses a aquells que es mirin
> el diff, és crear una sèrie de pedaços incrementals de manera que els
> canvis estrictament de traducció no quedin amagats entre els canvis de
> format.
> 
> Així doncs, els fitxers que he adjuntat, a més del .po són els següents:
> 
> * gnumeric.HEAD.ca.po.diff -> diff normal entre la versió actual al
> HEAD de l'SVN i el fitxer .po que envio
> 
> * 0001-Traducci-inicial-completada.patch -> Si algú revisa el diff,
> s'hauria de mirar aquest fitxer, que conté la major part dels canvis
> estrictament de traducció.
> * 0002-Neteja-de-comentaris.patch -> Aquest es pot ignorar, és on vaig
> suprimir els comentaris superflus
> * 0003-Traducci-completada-amb-la-plantilla-nova.patch -> Aquest es
> correspon a l'actualització a la plantilla nova de l'SVN. Hi ha unes
> 10-15 traduccions noves, però el diff en sí és bastant il·legible pel
> fet que gran part de les referències al codi font han canviat.
> 
> Salut,
> David.
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
---

sílvia miranda

Bloc: http://silvia.badall.net
Més informació sobre la llista de correu GNOME